Ігор Каганець's picture
Ігор Каганець
  • Visits: 151
  • Hits: 161

Основи магічного націоналізму, або Третій Гетьманат – Вільна Українська Держава

Категорія:

Люди повинні знати, за що вони борються. Всі учасники націотворчого руху, їхні діти та внуки автоматично стануть громадянами нової держави, наділеними політичними правами і вільними від будь-яких податків. Тільки вони зможуть обирати владу і бути обраними. Всі інші – негромадяни – можуть бути підданими Третього Гетьманату або гостями.

230522tg.jpg

Хай буде!
Хай буде!

Головною подією 2014 року стало народження нового українського етносу. Про це переконливо свідчить пасіонарність (ярість), яка охопила понад 10% українців: замість того, щоб звично скиглити, вони почали воювати за свою гідність. Відтак маємо два українські етноси: старий пострадянський і новий арійський. Перший удесятеро чисельніший, зате другий удесятеро активніший. Подібна ситуація була на початку попереднього сонячного-місячного циклу, який триває 532 роки.

Світотворче коло

У давнину 532-річний цикл вважався циклом оновлення небесного та земного кола і називався «Індиктіон» або «Світотворче коло» Пояснимо, що 532=19х28.

19 рокiв — це мiсячний  цикл, через 19 рокiв повторюються фази Мiсяця на певну календарну дату.

28 рокiв — це сонячний цикл, календарi через 28 рокiв ідентичні.

532 роки — це період повторення конфігурацій Земля–Сонце–Місяць.

У порівнянні з іншими астрономічними об’єктами, Сонце і Місяць найбільше впливають на розвиток Землі та людства. Відтак повторення сонячно-місячних ситуацій сприяє формуванню подібних історичних ситуацій.

Козацький етнос попереднього циклу

Період 1483–2015 – це останній сонячно-місячний цикл. Що відбулося в районі 1483 року? Це час народження Україною козацького етносу. Етнотворчим казаном була Запорізька Січ: «Які б різні оцінки не давались запорізькому козацтву, в одному вони безумовно сходяться: протягом трьох століть (бл. 1480–1775) в низовинах Дніпра діяла регулярна військова організація, з незалежною політикою якої доводилося рахуватись сусіднім країнам – Польщі, Росії, Криму і Туреччині» (Роман Багдасаров. «За порогом», 1996).

Через Січ та козацькі війни пройшли сотні тисяч найактивніших українців. Відтак новий етнос отримав етнонім «козаки», що значить озброєні вільні люди (від слова «кес» – меч, укр. «косак» – великий ніж).

Новий вільний етнос співіснував зі старим кріпацьким етносом. Вони відрізнялися не тільки компактним проживанням: поряд існували козацькі та кріпацькі села. Вони відрізнялися ментально: кожен козак був «сам собі пан», натомість кріпак покладався на зовнішнє керування, навіть якщо воно йому не подобалось.

Понад те: козаки і кріпаки відрізнялися антропологічно. Згідно з висновками видатного українського антрополога й етнографа професора Хведора Вовка («Студії з української етнографії та антропології», 1916), населення козацьких сіл загалом різко відрізнялося від колишнього кріпацького населення вищим зростом і вищим коефіцієнтом брахікефальності. Це показники еволюційного розвитку: вищий зріст сприяє більшому обсягу головного мозку, а круглоголовість сприяє його вільнішому розвитку (ідеальною формою для мозку є куля). Вищі антропологічні показники козаків та їх нащадків свідчать про те, що до процесу визволення, націотворення і державотворення долучилися найрозвиненіші – волелюбні та благородні.

Вхід до козацького етносу був відкритий для всіх бажаючих. Богдан Хмельницький пообіцяв усім учасникам національно-визвольного руху надати козацький статус, тобто статус вільних озброєних громадян – без панів, поборів, повинностей і податків. Воля – внутрішня (від гріхів) і зовнішня (від поневолювачів) – стала національною ідеєю. Синонімом слова козак було «вільна людина», а антонімом – «раб, кріпак».

Засобами і стимулами консолідації козацького етносу були:

1. Мета: творення вільної Української козацької нації зі своєю незалежною державою без податків і примусу для її громадян. Політичними правами володіють тільки засновники цієї держави та їхні нащадки.

2. Духовна єдність: українське аріохрестиянство ("козацька віра"), основане на споконвічній власній традиції (через це польські та московські іудохристияни називали козаків «проклятими схизматиками», «людьми без релігії», «відступниками», «людьми без страху божого»). 90% козаків були аріянами -  стверджує Володимир Пилат, засновник Бойового Гопака.

Доречно нагадати, що хрещення Русі Володимиром Великим у 987 році  означало, що держава бере під свою опіку місцеву аріянську церкву, науку та освіту, виділяючи для цього з державного бюджету 10% доходу. «Десятинна церква» – це не тільки головний храм у Києві, а вся система здобуття та поширення знань, а також виховання суспільства.

Народження нового козацького етносу супроводжувалося відродженням аріянства, яке ще називали социніанством та козацьким хрестиянством. Лідером європейського аріянства був Юрій Немирич – інтелектуал світового рівня, полковник у Богдана Хмельницького, генеральний писар у гетьмана Івана Виговського.       

3. Українська мова: душа народу, засіб мислення, спілкування, взаєморозуміння та ідентифікації «свій–чужий». До козацького товариства приймали за умови «щоб прийнятий, якщо він був не руським, забув свою рідну мову й говорив козацькою, тобто українською; цю вимогу ніколи й ніхто не порушував» (Дмитро Яворницький. «Історія Запорізьких козаків», 1892).

Результатом національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького стало заснування Української держави – Першого Гетьманату. Джерелом влади і захисником суверенітету держави були виключно представники козацького стану. Решта станів, а також деякі міста та монастирі, користувалися самоврядуванням.

Про походження слова "гетьманат": Гети – готи – гетьман – гетьманат 

Нова Козаччина

У 2015 році починається нове 532-річне світотворче коло – черговий оберт еволюційної спіралі. Початок нового циклу ознаменувався народженням у 2014 році нового українського етносу. Він становить приблизно десяту частку населення України. До нового етносу відносимо тих, хто добровільно включився в національно-визвольну війну проти несправедливої влади і московської агресії: це воїни, які борються зі зброєю в руках, і волонтери, які їх підтримують матеріально, духовно, інтелектуально, організаційно, магічно. Війна ведеться одночасно на двох фронтах: внутрішньому і зовнішньому. Внутрішній – проти паразитичної верхівки і московської агентури, зовнішній – проти московського військового вторгнення.

З одного боку, війна – це великий негатив: смерті, каліцтва, стреси. З другого боку, це мобілізація, добір кращих і самоорганізація. Нинішня війна з Росією дає Україні можливість відновити армію, очиститися від зрадників та соціальних паразитів, сформувати націю і заснувати Українську державу нового циклу.

Народ: від етносу до нації

Народ (від слова «род», «народжений») – це кровно споріднена спільнота людей, яка: 1) усвідомлює свою належність до спільного біосоціального організму, 2) говорить спільною мовою і 3) має спільного предка. Відтак, подібно як в окремої людини, маємо триєдину цілісність духу, душі та плоті.

Етнос і нація – це дві форми існування народного організму: від аморфного стану (однорівнева мережа) до структурованого стану (вертикальна ієрархія). Структурованість нації полягає в тому, що вона складається з соціальних клітин – громад, в яких люди персонально знайомі, займаються спільною діяльністю, спроможні оцінити один одного та обирати кращих (вибудовувати владну вертикаль).

Етнос – це народний натовп, який живе поточним моментом. Нація – це організація, спроможна до довгострокової стратегії і державотворення.

Козаки, почавши зі стану етносу, у процесі майже безперервних війн і повстань викристалізувалися в Козацьку націю з власною державою – Гетьманатом. 

Стати нацією

Націотворення – це передусім інформаційний процес. Для формування нації етносу козаків знадобилося понад 150 років. У наш час, коли інформаційні процеси прискорилися в тисячі разів, перетворення етносу на націю можна здійснити за кілька років. Справді, адже практично всі члени нового етносу долучені до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Головне – вибрати правильні пріоритети.

З цього й почнемо. Досвід попереднього циклу дозволяє сформулювати три обов’язкові умови успішного націотворення.

1. МЕТА. Люди повинні знати, за що вони борються, йдуть на жертви, творять, страждають і вмирають. Всі учасники націотворчого руху стають громадянами нової держави, тобто наділеними політичними правами і вільними від будь-яких податків. Тільки вони можуть обирати владу і бути обраними. Всі інші – негромадяни – можуть бути підданими Третього Гетьманату (з правом на постійне проживання) або гостями (з правом на тимчасове проживання). 

2. ДУХОВНА ЄДНІСТЬ. Продуктивний світогляд, який заохочує людей ставати досконалішими, шляхетнішими, сильнішими, красивішими, розумнішими, справедливішими, святішими, плодючішими. Йдеться про прадавній арійський світогляд і релігійну практику. Його найдавніші назви – «віди» (відання, знання) і «арійство» (сонячність, шляхетність). Після приходу Ісуса Хреста носіїв цього світогляду називали хрЕстиянами, аріянами, готами. Успішне націотворення нового циклу відбудеться за умови повернення до релігії знань – Від, Арійства, Аріянства (див. «Арійський Стандарт», 2014).  

3. УКРАЇНСЬКА МОВА. Спільна мова – це надпотужний засіб консолідації. Всі українці, які нині долучилися до нового етносу, володіють українською мовою, але не завжди нею говорять. Російськомовні українці не думають про те, що розмовляючи російською без крайньої потреби, вони просувають кремлівський «русскій мір» і стають пособниками московської агресії, відкривають смертельному ворогу доступ не тільки до свого інформаційного поля та воєнних таємниць, а й до своїх мізків.

Творення української нації може відбутися тільки українською мовою. Козаки це добре знали, тому й дотримувалися мовної дисципліни.

Згідно з сучасними науковими дослідженнями, головний мозок не лише українців, а й росіян РФ (тих, які не знають української мови) значно активніше відгукується саме на українську мову. А все тому, що вона є материнською прамовою для всіх арійських народів – про це йдеться у фільмі «Код нації» (2014).

Ще раніше було встановлено, що самозцілення Живим Словом у 3–5 разів ефективніше українською мовою в порівнянні з російською. Треба скористатися перевагами української мови, застосовувати її і розвивати (див.: Діловою мовою Міжмор’я буде Сенсар).   

Метод аеростата: скидаємо баласт

Ключова ідея сучасного націотворення основана на усвідомленні того факту, що успішність будь-якої діяльності визначається простором подій, в якому вона відбувається. Багаторічна практика дозволила нам виокремити чотири головні простори подій: «страждань», «боротьби», «пригод», «волі». Зараз Україна в цілому перебуває у просторі боротьби. Позитивні події починаються у просторі пригод, а перемога досягається тільки у просторі волі, який ще називається Царством божим.

З цього випливає, що головним, магічним чинником перемоги є піднесення нового українського етносу у простір позитивних подій. Для цього треба скидати інформаційний баласт і наповнювати національний «аеростат» енергією Світла.

Інформаційний баласт – це передусім неправильні світоглядні уявлення про природу людини і всесвіту, релігію, історію. Насамперед треба позбутися трьох найшкідливіших помилкових стереотипів.

1. Іудохристиянство. Те, що нині називається "християнським вченням", насправді є запереченням вчення Ісуса Хреста, боголюдини. Аріохрестиянство та іудохристиянство – це дві протилежні світоглядно-релігійні системи: вони виникли в різний час, на різних територіях, мають різних засновників і зовсім іншу релігійну практику. Про це див.: Хрестиянство та іудохристиянство – дві різні релігії. Темі виправлення світоглядних деформацій присвячена книга «Арійський Стандарт» (2014).

2. Бандерівщина. Націотворення потребує правильної ідеології. Те, що нині називається українським націоналізмом, насправді є бандерівщиною – спецоперацією НКВД-КГБ-ФСБ. «Проект Бандера»  спрямований на блокування українського творчого націоналізму, який розвивався під проводом Андрея Шептицького, Євгена Коновальця і Андрія Мельника.

Ця спецоперація перебуває в активній фазі, звідси системне спотворення історії українського націоналізму, італійського фашизму, німецького національного соціалізму, історії Другої світової війни. Скажімо, в масовій свідомості панує поширений комуністичною пропагандою міф про те, що Радянський Союз переміг Третій Райх силою своєї армії. Насправді для цього були задіяні зовсім інші засоби – див.: Третя війна з Росією: 6 таємних інструментів сталінізму.

3. Соціальний паразитизм (корупція). Це головна соціальна проблема України. Паразитична верхівка здійснює контроль пасіонарності українського народу шляхом системного підриву його здоров’я через вакцинації, інформаційне зомбування, нездорове харчування, алкогольний і тютюновий геноцид, штучне зубожіння. 

Генеруємо Світло

Одночасно зі скиданням інформаційного баласту творимо новий світ у сферах світогляду, організації та технологій.

1. Практична метафізика. Пізнання істинної природи людини і світу дозволяє реалізувати на новому оберті еволюційної спіралі традиційний арійський принцип релігії знань: віримо в те, що розуміємо; робимо те, у що віримо; говоримо те, що думаємо. Просте чесне життя. Рай – це не «розслабуха», а радісний інтенсивний розвиток в умовах змагальності і обмеженості ресурсів. Розвиток і реалізація аріохрестиянської філософії динамізму. Сенсар, тобто окультурена українська мова (магічна Мова Сонця), застосування якої автоматично підвищує вібрації людини і піднімає її у простір волі. Правильна символіка, яка точно включає в потрібні егрегори – потужні джерела інформації та енергії.

2. Глобальна держава-громада. Об’єднання активних українців цілого світу, сотенно-полкова самоорганізація, органічний підхід до державотворення, максимальна легітимність переходу від старої до нової держави, формування цивілізації Міжмор’я, поєднання національної держави, духовної громади та глобальної ділової структури.

3. Технології. Прості, природні, доступні, дешеві методи оздоровлення людини, правильне харчування, епігенетичні підходи в творенні нової раси, самозцілення Живим Словом, нова енергетика, вільний простір для винаходів і передових технологій, рай для стартапів.   

Після біфуркації

У першому півріччі 2014 року Україна пройшла «точку біфуркації» – історичну розвилку. Відтепер «український локомотив» рухається єдино можливим шляхом – до Української держави інформаційної епохи – Третього Гетьманату (Вільної Української Держави).

«...і нічого не буде для вас неможливого» (Матвій 17.20).

Наші інтереси: 

Щоб ефективно творити майбутнє, треба знати минуле. А все тому, що еволюція – це часткове повторення вже пройденого, але на новому оберті історичної спіралі. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Кращий коментар

Явсе Світ's picture
0
No votes yet

Роль нашої діаспори недооцінена..За 2014 рік заробітчани перерахували по офіційним каналам приблизно 7.5 мільярда дол.США..В загальному цю суму треба множити мінімум в 3-4 рази..Поки "наш" уряд б'ється в конвульсіях і підмітає шапкою стежки перед західними кредиторами,українська діаспори робить свою справу..Що саме головне,гроші котрі перераховуються чи передаються нелегально,проходять через фінансове тіло країни знизу догори,даючи можливість заробити багатьом місцевим..Потім ті гроші знову вивозяться закордон нашими та іншими паразитами... гроші,котрі ми позичаємо наприклад у МВФ,ніколи до простого українця не доходять..це все спекулятивні ігри,щоб накинути на потенційно багату країну фінансове ярмо..
Тому без перебільшення,нашій діаспорі і заробітчанам,потрібно ставити монументи слави..Бо їхній вклад у Батьківщину не менший від тих героїв,що зараз із зброєю боронять країну від зла..

Вірю в те, що розумію.

Comments

Хосе Рамірес's picture
0
No votes yet

Чомусь до цієї статті нема жодного коментаря. Подумав, що тут не працює ця функція. Вирішив перевірити.

Все, що не має формальної логіки, є маразмом.

Михайло Харачко's picture
0
No votes yet

Коментарів мало, бо все викладено так зрозуміло, що залишається лише діяти.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Quote:
Відтак маємо два українські етноси: старий пострадянський і новий арійський. Перший удесятеро чисельніший, зате другий удесятеро активніший.

Виходить, що обидва етноси перебувають у рівновазі: один бере чисельністю, другий активністю. Тому все відбувається так, як мокре горить.

Для перемоги арійського етносу треба, щоб він став удесятеро організованішим.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Хосе Рамірес's picture
0
No votes yet

Тому й говоримо про перетворення етносу на націю.

Все, що не має формальної логіки, є маразмом.

Михайло Харачко's picture
0
No votes yet

Може краще б звучало " Люди мають знати в яку гру вони грають" замість слів: " Люди повинні знати, за що вони борються".
Адже, боротьба йде з низьких просторів, а тут навіть ті хто безпосередньо воюють зі зброєю в руках призвичаїлись до війни, набрались сміливості і вже зовсім по-іншому сприймають дійсність. Вони не борються, бо вже перемогли, перемогли найперше свій страх, після цього знешкодження ворога є суто технічним питанням.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

cBіт Розумний's picture
0
No votes yet

Якщо чисельність активних українців ще дуже мала, значить більшість людей ще не награлися у гру під назвою "Україна - суверенна, незалежна, вільна, ла-ла-ла держава" (за точність цитування не ручаюсь).

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Анатолій Висота's picture
0
No votes yet

Це справді засаднича стаття. Щоб щось сказати - треба її читати й перечитувати.

Віталій Шляхов's picture
0
No votes yet

цілком з Вами погоджуюсь Анатоліє, що маємо цілу низку матеріалів, які мають бути основою для формування Ідеологічної структури Надсистеми Україна. Однак потрібно ще і ще працювати над кожним словом, щоб українська нація стала Духовним лідером земного людства. Тому ми маємо бути вимогливими один до одного - не ображатись/погоджуватись/доводити своє/ визнавати свої помилки і виправлятись тощо

ВсеШляхВін

Володимир Самотий's picture
0
No votes yet

Буду думати над практичною реалізацією цього плану, коли визріє ідея поділюся з товариством. Тут є багато можливостей для комбінаторичної практики.
Задоволення без різноманітності перестає бути задоволенням.

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

Це одна із тих статей, які мають бути прикріпленими на першій сторінці на видному місці! Вона крім засадничого спрямування ще й є зручною лоцією по сайту.
Дякую від імені першовідвідувачів сайту! ))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Василь Глод's picture
0
No votes yet

Стаття дуже цікава. Це наш розгорнутий план план дій. Маю питання відносно світотворчого кола. Я читав, що наша сонячна система рухається в галактиці по спіралі. А коли вона закінчить повний оберт і як цей період часу називається?

Радіймо!

Миро Продум's picture
0
No votes yet

Це все можна вирахувати і навіть придумати назву, скажімо, "галактичний рік", проте такі великі цикли не мають відчутного впливу на людську історію.

Василь Глод wrote:
Стаття дуже цікава. Це наш розгорнутий план план дій. Маю питання відносно світотворчого кола. Я читав, що наша сонячна система рухається в галактиці по спіралі. А коли вона закінчить повний оберт і як цей період часу називається?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Дзвінка Сопілкарка's picture
0
No votes yet

Миро Продум wrote:
Це все можна вирахувати і навіть придумати назву, скажімо, "галактичний рік", проте такі великі цикли не мають відчутного впливу на людську історію.

Це вже давно пораховано. 1 галактичний рік = 225-250 мільйонів земних років.
Можна використовувати менший період прецесії земної осі, який дорівнює приблизно 25 765 років або 1/12 цього циклу, що дорівнює 2147 року і яку астрологи називають епохою.
Саме цього року, як вважають деякі спеціалісти, починається нова епоха Водолія. Правда, інші кажуть, що вона почалася ще в 2000 році.

Віталій Шляхов's picture
0
No votes yet

Дякую, що я включений, шановною мною спільнотою у процес Світло-, Добро- Творення саме з магічного націоналізму
. Та на Радість - "День весною - рік годує", тому перший мій коментар короткий:
. Українськими націоналістами, або народжуються, або згодом відбуваються, як прихильники націоналізму. Суджу по собі, бо народився на чарівній Лебединщині серед співочого українського люду...і слухом і духом нічого не знав, ні про Бандеру, ні про Мельника з Коновальцем, ні про Міхновського...але коли потрапив у російськомовну школу Харкова, то в свої 13-ть запротестував "на історії", що Ленін "Брестським миром" розділив українську націю навпіл,- от тоді я і вперше почув від вчительки, вишколеної російської "ентилігентки", хто такі "проклятиє украінскіє буржуазниє націоналісти".
А для мене вони усі патріоти, які прагнули для нас української України... на жаль не вийшло, але вони зберегли в нас вогник борців... Тобто, я цілком погоджуюсь, що "проект бандерівців", це проект КДБ, але не варто сьогодні, не дай Боже, розділити знову етнос на прихильників: М чи то Б.
На мою думку варто залишити текст ось у такому вигляді:
...
2. Бандерівщину, як "страшилку" КДБ
. Націотворення потребує правильної ідеології. Те, що нині називається "українським націоналізмом", насправді є спецоперацією НКВД-КГБ-ФСБ. «Проект Бандера» від ФСБ спрямований на блокування українського творчого націоналізму( далі - і УТН)".

. От реальна розбудова, нами сучасниками, Українського Творчого Націоналізму, більше не сприятиме розбрату в сучасному патріотичному середовищі українців.
. Стосовно; "«Проект Бандера» спрямований на блокування українського творчого націоналізму, який розвивався під проводом Євгена Коновальця і Андрія Мельника", то в цьому питанні потрібно створити неупереджену комісію старійшин та письменників, яка зуміє правильно записати ці постаті в ідеологічну структуру української України завтра і майбуття.

З першим "баластом" теж погоджуюсь, а враховуючи, що вік існування релігійних вірувань 2000 р., то варто реально творити наукове вірування у Всевищнє над нами.
Тож тема розлога і потребує роздумів та не малої мізкової енергії.

ВсеШляхВін

Арсен Дубовик's picture
0
No votes yet

Просто цікаве фото "Древнє місто Яффо".

Вам це нічого не нагадує? ;):

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Тимур Де-Бальзак's picture
0
No votes yet

Все просто. Стаття з отаким фіналом:

Quote:
Що робити – відомо.

До справи!

- жодних коментарів не вимагає. Вона вимагає конкретних справ, конкретних дій. І загалом, час балаканини вже сплив, настав час дій.

Але мені особисто хотілось би прокоментувати один-єдиний момент:

Quote:
У 2015 році починається нове 532-річне світотворче коло – черговий оберт еволюційної спіралі. Початок нового циклу ознаменувався народженням у 2014 році нового українського етносу. Він становить приблизно десяту частку населення України.

Я навскидку пригадую те, що писалося значно раніше ще в ПЕРЕХОДІ-IV. Коли заходила мова про майбутнє відродження України, то ставка робилася на зовнішній чинник. Мовляв, українці, які склали останню хвилю міграції, нині (нагадаю, йдеться про період приблизно 2005-2010 років) збагачуються досвідом життя в країнах Європи та Північної Америки. А от коли на початку нового циклу вони повернуться в Україну й принесуть на її терени весь накопичений за кордоном досвід - от тоді й почнеться відродження України!
Поки що не так сталося, як гадалося: трансформація розпочалася з Другого Майдану, чи Революції Гідності. В основі цих подій - конфлікт внутрішній: народний протест проти президента, який спочатку обдурив людей, а потім спробував силою придушити мінімальні протести обдурених... й несподівано для себе отримав таку потужну хвилю протестів, що сам злякався її і втік, кинувши усе. Діаспора у цих подіях надавала і продовжує надавати підтримку моральну, фінансову й матеріальну. Звісно, це дуже важливо, але повернення розсіяних світами українців на батьківщину поки що не відбулось.
У матеріалі "Основи магічного націоналізму" цей момент також не розроблений, що для програмного матеріалу є недоліком. Хотілось би знати, чи змінилася точка зору на діаспору й її роль у трансформації України тепер, після Другого Майдану? Чого очікувати від діаспори: повернення на батьківщину українців, збагачених закордонним досвідом (а отже, органічного включення їх у Третій Гетьманат) - чи тієї ж таки моральної, фінансової й матеріальної підтримки з країн нинішнього проживання?
На мою думку, цей момент варто прояснити.

Явсе Світ's picture
0
No votes yet

Роль нашої діаспори недооцінена..За 2014 рік заробітчани перерахували по офіційним каналам приблизно 7.5 мільярда дол.США..В загальному цю суму треба множити мінімум в 3-4 рази..Поки "наш" уряд б'ється в конвульсіях і підмітає шапкою стежки перед західними кредиторами,українська діаспори робить свою справу..Що саме головне,гроші котрі перераховуються чи передаються нелегально,проходять через фінансове тіло країни знизу догори,даючи можливість заробити багатьом місцевим..Потім ті гроші знову вивозяться закордон нашими та іншими паразитами... гроші,котрі ми позичаємо наприклад у МВФ,ніколи до простого українця не доходять..це все спекулятивні ігри,щоб накинути на потенційно багату країну фінансове ярмо..
Тому без перебільшення,нашій діаспорі і заробітчанам,потрібно ставити монументи слави..Бо їхній вклад у Батьківщину не менший від тих героїв,що зараз із зброєю боронять країну від зла..

Вірю в те, що розумію.

Одін Сонячний's picture
0
No votes yet

Практика інколи відрізняється від теорії, але на мій погляд суттєвих відхилень не відбулося. Якщо ж згідно теорії Україна - це геосоціальний організм материнського начала, а мігранти - це чоловіче начало, то їм, щоб запліднити Україну необов'язково повертатися назад. Вони це зробили шляхом спрямування фінансових потоків до України. І новий етнос народився через Майдан та Революцію Гідності. То ж, певно, в задачу нового етносу входить формування умов для повноцінного повернення батьківського начала до України. Думаю, що поправити теорію можна таким чином.
Хай буде, ЕС.

Миро Продум's picture
0
No votes yet

«Коли беззаконня розхитує світу основу, тоді сам із себе народжуюсь знову і знову» -- Бгаґават-Ґіта (Божественна пісня) http://www.ar25.org/node/18509

Одін Сонячний wrote:
Практика інколи відрізняється від теорії, але на мій погляд суттєвих відхилень не відбулося. Якщо ж згідно теорії Україна - це геосоціальний організм материнського начала, а мігранти - це чоловіче начало, то їм, щоб запліднити Україну необов'язково повертатися назад. Вони це зробили шляхом спрямування фінансових потоків до України. І новий етнос народився через Майдан та Революцію Гідності. То ж, певно, в задачу нового етносу входить формування умов для повноцінного повернення батьківського начала до України. Думаю, що поправити теорію можна таким чином.
Хай буде, ЕС.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Ігор Каганець's picture
0
No votes yet

Не пройшло й десяти років від написання цієї статті. Третій Гетьманат стає чимраз реальнішим. Гетьман вже є

Все, що робиться з власної волі, – добро!