Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 4
  • Переглядів: 5

7 ноу-хау АНСДП: аріянство, Живе Слово, оздоровлення, календар,  ідеологія, технологія, спільнота

Категорія:

Для того, щоб цивілізаційна модель була сприйнята широкими масами як зразок для наслідування, вона повинна володіти потужними перевагами. І вони у нас є.

181023-startap.jpg

Вирощуємо зародок нового світу!
Вирощуємо зародок нового світу!

Аудіоверсія статті: 7 ноу-хау АНСДП

Український народ нині перебуває в стані аморфного етносу з ознаками «перенасиченого розчину». Для перетворення на структуровану націю необхідний «центр кристалізації». В термінах стартап-культури йдеться про формування соціального «зерна», спроможного до самостійного росту, розмноження і стрімкого поширення.

У попередніх дослідженнях ми з’ясували, що в ролі такого цивілізаційного зерна (стартапу) може виступити політична партія нового типу. Вона має запропонувати щонайменше три постіндустріальні новації – світогляд, ідеологію та соціальну організацію. Тому ці три компоненти відбиті в «академічній» партійній назві – Аріянська Національно-Солідаристська Демосократична Партія, скорочено АНСДП.

Для того, щоб партія спрацювала як соціальна модель і була сприйнята широкими масами як центр постіндустріальної самоорганізації, вона повинна володіти виразними унікальними перевагами. Ці переваги мають бути настільки потужними, щоб приєднання до АНСДП було не лише цікавим, а й реально вигідним. На основі багаторічних напрацювань ми вже можемо запропонувати 7 таких переваг.

1. Арійський світогляд і аріянська релігія

Продуктивний світогляд – це завжди найбільша цінність, адже як людина мислить, так вона й діє. Фундаментом арійського світогляду є уявлення про божественну експансію, тобто постійне збільшення божественної присутності в нашому фізичному світі. В результаті наш світ неминуче стає гармонійнішим, а людина – досконалішою. Постійна еволюція – ключова ідея аріянства

Систематизованим і цілеспрямованим ядром арійського світогляду є аріянська релігія, відома також як аріянство, аріохрестиянство, первинне хрестиянство. Його корені сягають часів заснування Трипільської цивілізації. Аріянство, будучи релігією знань, відповідає трьом критеріям істинності:

1. Логічна цілісність: внутрішня і зовнішня несуперечливість, відповідність науковим та історичним фактам, життєвому досвіду і здоровому глузду.

2. Позитивні емоції: гармонія, краса, оптимізм.

3. Добрі плоди: продуктивність, креативність, еволюційність.

Тому аріянство – це істинна релігія. Структура арійського світогляду описана у статті Ієрархічне впорядкування знань для нового світу: «простір», «час», «дія».

2. Живе Слово і простори подій

Згідно з аріянською релігією, наш світ має різні простори подій, що їх у давнину ще називали «планами буття» або «планетами». Ми їх називаємо так:

  • Простір волі,
  • Простір пригод,
  • Простір боротьби,
  • Простір страждань.  

Найвищий рівень Простору волі в Євангелії позначається терміном Царство боже.

Що вищий простір перебування людини, то вища її свідомість, краще  здоров’я і більші можливості в досягненні життєвих цілей.

Стратегічно  успішні проекти здійснюються у Просторі волі, тому рух до будь-якої великої мети треба розпочинати з руху вгору – у простір кращих подій. Ісус Хрестос про це говорив так: «Шукайте найперше Царства Божого та правди його, і все інше вам додасться» (Матвій, 6.33).  

Найпотужнішим засобом піднесення у вищі простори подій є технологія Живе Слово, розроблена українським цілителем і мислителем Олександром Філатовичем. Ця технологія практично перевірена спільнотою прихильників АНСДП. Окрім зміцнення здоров’я і поліпшення долі, Живе Слово дає багато інших переваг. Принципово важливим є те, що ця технологія є продуктом української творчості, основана на силі української мови і розвивається зусиллями українців. Живе Слово – це друге ноу-хау АНСДП.

3. Самозцілення і активне довголіття  

По-перше, оздоровлення людини є практичною реалізацією аріянської ідеї еволюції людини, тобто її духовного, психічного і фізичного вдосконалення – аж до досягнення фізичного безсмертя. По-друге, здорову і успішну Україну можуть створити тільки здорові й успішні українці. По-третє, заснування АНСДП можливе лише у просторі позитивних подій. Відтак третім ноу-хау АНСДП є програма самозцілення «П’ять вигод», зокрема система правильного харчування.  

Логічним наслідком застосування цієї розробки є досягнення активного довголіття. Воно нам необхідне тому, що сучасне українське націотворення потребує принаймні 25 років активної діяльності, а расотворення – на порядок більше. Перекладати ці надважливі завдання на молоде покоління безвідповідально і ризиковано. Тому активне довголіття – це професійна вимога до членів АНСДП.    

Ми ведемо «довгу гру». Але це не означає, що заради далекого майбутнього ми приносимо в жертву наше сьогодення. Наша стратегія безсмертя дає нам  добрі плоди щороку, щомісяця, щотижня, щодня. Йдеться про постійне поліпшення здоров’я, вироблення нових чеснот, здобуття нових друзів, відкриття нових можливостей. Кожен наш день – це одна маленька перемога. Наш шлях до мети складається зі ста тисяч маленьких, але правильних і впевнених кроків.   

4. Ритуальний календар

Для того, щоб тримати в пам’яті систему основних понять аріянства, АНСДП пропонує ритуальний календар Гартленду. Проте календар – це не лише мнемотехнічний каркас. Календар синхронізує думки і дії спільноти, структурує колективний егрегор, спонукає до навчання, творення, вдосконалення.

Календар Гартленду охоплює 33 річні події і є своєрідною «ритуальною машиною» для  вироблення соціально важливих корисних звичок (чеснот) і стирання шкідливих звичок. Тому календар – це потужний засіб для прискорення індивідуального розвитку і колективної еволюції. Календар – це четверте унікальне ноу-хау АНСДП.   

5. Ідеологія національного солідаризму

Ідеологія – це систематизований світогляд, пристосований для практичного використання. Водночас це стратегія реалізації світогляду.

Ідеологією арійського світогляду є націоналізм – теорія і практика перетворення аморфного етносу на державно структуровану націю.

Національний солідаризм АНСДП – це націоналізм з особливим наголосом на внутрішню синергію, взаємодопомогу, солідарність. Він має такі унікальні особливості.

1. Зв’язок з надсистемою. Як відомо, вирішення проблеми системи завжди знаходиться в надсистемі. Ідеологія національного солідаризму основана на аріянській метафізиці і усвідомленні глобальних цивілізаційних процесів. Оскільки сучасний світ здійснює перехід від індустріальної до постіндустріальної формації, то ідеологія АНСДП має постіндустріальну спрямованість.

2. Стартап-культура. Виходячи з сучасних реалій і наших вельми обмежених можливостей, національний солідаризм розглядає АНСДП як стартап – світоглядно-політичне «зерно», спроможне до самостійного зростання і розмноження. Для цього АНСДП володіє трьома основними властивостями стартапів: 1) інноваційність (наявність чогось зовсім нового, унікального, що дає монопольні переваги), 2) реалістичність, 3) актуальність (спроможність задовольнити масовий попит, корисність, наявність політичного «ринку споживачів», спроможність вирішувати нагальні соціальні проблеми, привабливість для народів-союзників).

3. Дуалізація. Найпродуктивніша синергія виникає між тими  людьми, які доповнюють одне одного. Як відомо, кожна людина від народження належить до одного з 16 психологічних типів (соціотипів). Відтак існує 16 видів міжтипних стосунків – від дуальних (повна персональна сумісність) до конфліктних (повна персональна несумісність). Політика АНСДП спрямована на те, щоб максимальна кількість внутрішніх контактів між її прихильниками мала дуальний характер

4. Еволюційність. Національний солідаризм є реалізацією аріянського еволюціонізму. Первинними одиницями еволюції є народи. Відтак успішний індивідуальний розвиток в палінгенезії відбувається лише у складі свого народу. Протягом життя людина робить внесок в культурний і матеріальний розвиток народу, отримуючи за це винагороду в наступних втіленнях. Натомість особисті досягнення, які не стали набутком народної культури, зазвичай втрачаються протягом кількох поколінь.   

Усвідомлена, а тому прискорена еволюція починається тоді, коли народ перетворюється з аморфного  етносу на державно структуровану націю. Відтак національний солідаризм створює сприятливе середовище як для індивідуального, так і для колективного розвитку.

Постіндустріальний націоналізм АНСДП – це наше п’яте унікальне ноу-хау.    

6. Демосократія і божественне право

Демосократія (влада демосів)  – це  політичний устрій Вільної Української Держави. У ширшому сенсі це технологія самоорганізації постіндустріальних спільнот. У давнину такого роду устрій позначався терміном «сокупія» (скуфія, скіфія) і керувався «копним правом» (від «купа» – зібрання, скупчення).

Демосократія є застосуванням арійської традиції самоорганізації в умовах постіндустріального суспільства. Базовою одиницею є «демос» – від українського «дéмено», тобто кермо. Демос – це самокерована спільнота особисто знайомих людей чисельністю до 105 членів з керівним органом (старшИною) у складі 5 осіб, кожна з яких персонально відповідальна за виконання однієї з 5 системних функцій. Зміст цих функцій було розкрито на основі структури демосу Ісуса Хреста, козацької традиції і сучасних уявлень про управління.

Для правильного здійснення демосократії необхідна правова система. Аріянська правова система основується на божественному праві, зафіксованому в Євангелії, а розвивається завдяки поступовому формуванню права громад і загального (державного) права.

Демосократія і божественне право – це шосте унікальне ноу-хау АНСДП.

7. Спільнота «Народний Оглядач»

Описаний вище унікальний інструментарій з шести ноу-хау було розроблено зусиллями активних прихильників порталу «Народний Оглядач».  Це не лише соціальна мережа однодумців, а й духовна група з власним егрегором і колективним «груповим учителем».

Відтак AR25.ORG – це постіндустріальна школа, де ми разом навчаємось, ставимо перед собою завдання і їх досягаємо. Публікуємо статті і їх обговорюємо. Продукуємо кінофільми, озвучуємо тексти і видаємо журнал «Гартленд». Усе це робимо власним розумом, власною працею і власними грошима.  

Це означає, що майбутня цивілізація Гартленду вже має стартове ядро лідерів, активістів і прихильників. І це сьоме – найважливіше – ноу-хау АНСДП.

Радіймо!   

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Впорядковуємо розвиток. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ора Світла.
0
Ще не підтримано

Радіймо, Арії !
Будьмо Живими і збільшуймо спільноту Живих українців !

Сьогодні вранці Мені Сонячна Блискавка Принесла
гарну думку: згідно Євангельської настанови - щоб
щось відбулось - уявляйте-думайте, що воно Вже
Відбувається !

РАдо читаючи Цифрону 10. думаймо і уявляймо. що
до Світла рухаємось Ми і всі майбутні Арії. що будуть з нами.
Ми всі вже зараз разом рухаємось до Світла :

Цифрона 10 :
Добрі - Славні.
Світлі - Ясні.
Сонячні - Яскраві.
Зірками палаючі.
До Світла
РУХАЄМОСЬ!

Хай Буде на Добро !

Усе проминає, за винятком Бога і Любові.
Григорій Сковорода

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Якщо в Україні ще існують подібні групи, то ми їх випередили на 5 чи 10 років.

Для переконливості наших переваг ще можна згадати про дві особливі книги - "Пшениця без куколю" (2006) і "Арійський стандарт" (2014).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ора Світла.
0
Ще не підтримано

Ми випереджаємо - бо йдемо в Новому Одязі і в Новому Взутті, і дихаємо Чистим Повітрям Нового Часу ,
а інші - в Старому Одязі і взуті вони в Старі Капці, що вже розвалюються.

Усе проминає, за винятком Бога і Любові.
Григорій Сковорода

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Також у нас є технологічні технічні (аналогів у конкуруючих нема) рішення для постіндустріального періоду. Надіюсь до кінця листопада опублікувати перших пару комплексів здатних надати потрібний імпульс для подальшого прискоренного розвитку.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ця узагальнююча стаття написана для обговорення і, після допрацювання, публікації у другому випуску журналу Гартленд. Прошу висловлюватися!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Все буде здійснюватись, вже десь там мислеформа йде з тонкого світу . Треба бути готовими до того, щоби потім розпізнати своє творіння .
Буває, що є жених з хатою, як і хотіла, а потім розглядаєш, а жених то не такий, як хотіла. Деталі грають найзначнішу роль, коли задумуємо бажання.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

А хата? :-)

Цитата:
Буває, що є жених з хатою, як і хотіла, а потім розглядаєш, а жених то не такий, як хотіла.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

А хата? - запитує Володимир. Це алегорія, як дівчата заміж планують.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Іван Ведь.
0
Ще не підтримано

Так, деталі мають велике значення. Перевірено практично.

Гарно, дуже гарно.

Зображення користувача Ора Світла.
0
Ще не підтримано

Радіймо, Арії !
Будьмо Живими і збільшуймо спільноту Живих українців !

Сьогодні вранці Мені Сонячна Блискавка Принесла
гарну думку: згідно Євангельської настанови - щоб
щось відбулось - уявляйте-думайте, що воно Вже
Відбувається !

РАдо читаючи Цифрону 10. думаймо і уявляймо. що
до Світла рухаємось Ми і всі майбутні Арії. що будуть з нами.
Ми всі вже зараз разом рухаємось до Світла :

Цифрона 10 :
Добрі - Славні.
Світлі - Ясні.
Сонячні - Яскраві.
Зірками палаючі.
До Світла
РУХАЄМОСЬ!

Хай Буде на Добро !

Усе проминає, за винятком Бога і Любові.
Григорій Сковорода

Зображення користувача Богдан Бень.
0
Ще не підтримано

Готовий підписати під кожним словом! Для наступного випуску журналу із цих тем вийде гарний комплекс, аби коротко зібрати все докупи.

"Продуктивний світогляд – це завжди найбільша цінність, адже як людина мислить, так вона й діє. Фундаментом арійського світогляду є уявлення про божественну експансію, тобто постійне збільшення божественної присутності в нашому фізичному світі. В результаті наш світ неминуче стає гармонійнішим, а людина – досконалішою. Постійна еволюція – ключова ідея аріянства". - особливо важливий цей абзац, як на мене.

З цієї тези випливає дуже важливий практичиний висновок: світ принципово добрий і завдання людини перебувати з ним у гармонії. При цьому гармонія - це не лише певна абстракція, а вміння повністю відкинути будь-яке нарікання, незгоду, образу, спротив до сучасної ситуації.
Натомість виникає розуміння того, що сучасна ситуація рівно настільки добра і рівно така, на яку ми заслужили своїми діями. І тоді людина, беручи на себе повну відповідальність та дякуючи світу за все, що є, здатна творити й примножувати добро найпродуктивніше, на вершині своїх можливостей.

Сподіваюся нарешті закінчити першу статтю про цю основу нашого ставлення до світу. Наразі вона складається з багатьох уривків та думок, які ще потрбіно викристалізувати. А поки ось поділився кількома реченнями, на які надихнула стаття Ігоря.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, Богдане! У листопаді ми завершуємо велику тему про перехоплення управління (про це зараз готуємо передачу на Intermarium.TV) і приступаємо до системного формування ідеології постіндустріального націоналізму.

Про це буде велика серія відеофільмів Intermarium.TV, так що дуже цікаво буде дізнатися про твої напрацювання і обговорити їх за ритуальним столом Гартленду!

Богдан Бень каже:
Готовий підписати під кожним словом! Для наступного випуску журналу із цих тем вийде гарний комплекс, аби коротко зібрати все докупи.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Відвідали вчора музей Луцького Брацтва. Отримали багато нової та корисної інформації. Практично брацтво відбудовувало структури за принципом Сукупії з релігійною ієрархією правління відродженого православ'я. Саме такий (релігійний) підхід дозволив майже без перешкод відбудовувати власну мережу. Як і що відбувалося у брацтві можна розповісти пізніше але головне ,що знищило брацтво? Це занурення лідера у жорсткий простір боротьби. Для стартапу Центральної Цитаделі дуже корисний приклад.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тому то традиційні організації намагалися з усіх сил захистити своїх лідерів від негативу. Я це зустрічав у різних культурах.

Володимир Світлий каже:
Відвідали вчора музей Луцького Брацтва. Отримали багато нової та корисної інформації. Практично брацтво відбудовувало структури за принципом Сукупії з релігійною ієрархією правління відродженого православ'я. Саме такий (релігійний) підхід дозволив майже без перешкод відбудовувати власну мережу. Як і що відбувалося у брацтві можна розповісти пізніше але головне ,що знищило брацтво? Це занурення лідера у жорсткий простір боротьби. Для стартапу Центральної Цитаделі дуже корисний приклад.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Дуже влучно сказано, Богдане!

Цитата:
виникає розуміння того, що сучасна ситуація рівно настільки добра і рівно така, на яку ми заслужили своїми діями.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Я про це навіть колись написав статтю:

Теперішній політичний устрій є оптимальним для розвитку сучасних українців

Володимир Федько каже:
Дуже влучно сказано, Богдане!

Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">виникає розуміння того, що сучасна ситуація рівно настільки добра і рівно така, на яку ми заслужили своїми діями.</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Додав аудіоверсію статті "7 ноу-хау АНСДП".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Дуже важлива стаття, - дякую, Ігоре, - саме з неї можна починати серйозну розмову про нинішнє пекло і майбутний РАй в Україні з людьми, навіть, якщо вони і не п'ятивідсотковівці.
Сьогодні і почну у власному блозі "Рефлексії" на Мінфіні: https://minfin.com.ua/blogs/uainvestor/.

Все починається з Любові.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Це корисна справа - і для пошуку світлих людей, і для просування нашого світогляду.

Сергій Ждан каже:
Сьогодні і почну у власному блозі "Рефлексії" на Мінфіні

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Погоджуюсь з користю, Ігоре, але модератори Мінфіна думають інакше і швиденько мене забанили за начебто рекламу. Спробую ще раз.
Спочатку подумав, що за рекламу, бо дісно написав у коментарях рекламу "Ранковій пошти від НО". а пізніше виявилось, що це звичайна політична конкуренція, тому что: п. 7.2. Розміщувати комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, поширювати спам або будь-яку іншу нав'язливу інформацію (правила Мінфіну).

Все починається з Любові.

Зображення користувача Сергій Білецький.
0
Ще не підтримано

переробляю G2 на A1R21.радію!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Надалі, я зміню тактику: буду публікувати нейтральні матеріали (як про отримання ракет від США), в котрих можуть (чи повинні) бути посилання на більш важливи, програмни статті

Все починається з Любові.