Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
 • Відвідувань: 11
 • Переглядів: 12

Ієрархічне впорядкування знань для нового світу: «простір», «час», «дія»

Категорія:

Будь-який інформаційний масив можна впорядкувати різними способами. Ми використаємо власний порядок, який найкраще підходить для досягнення саме нашої мети.

171117-shchotam.jpg

Що там?
Що там?

Згідно з арійським підходом, всі елементи класифікації перебувають у відносинах чіткої ієрархії, тобто завжди є щось найголовніше, яке завжди стоїть на першому місці. Почнемо з головної ієрархії. Вона структурує інформаційний простір, йдучи від загального до конкретного. Умовно назвемо її "Простір". 

ПРОСТІР

Найширшим є поняття світогляду. Його можна визначити як сукупність уявлень, переконань, оцінок, поглядів, принципів, правил, обрядів, народної мудрості, забобонів, звичок тощо. Світогляд розділяємо на арійський і неарійський. Нас цікавить перший.

1. Арійський світогляд

Усю інформацію, яка відповідає нашим уявленням про світ або є корисною для нашої справи, відносимо до арійського світогляду.

Все інше належить до неарійського світогляду, безпосередньо нас не стосується і, щиро кажучи, мало цікавить.

Арійський світогляд реалізується в арійському способі життя, який позначаємо словом «арійство». Тобто арійський світогляд – це теорія,  натомість арійство – це практика.   

Отже, перша дихотомія:  арійський світогляд – неарійський світогляд.

2. Аріянство – активний компонент арійства

Якщо арійський  світогляд виголошує певні принципи і цілі, то аріянство їх активно реалізує. Аріянство – це активні знання, це єдність теорії і практики.

Активний підхід до знань притаманний релігії (від «ре-лига» – «відновлення зв’язку»). Йдеться про відновлення зв’язку між людським і божественним, в результаті якого людина перетворюється на боголюдину (в термінах Міжмор’я – на безсмертного ельфа). Аріянство – це релігія в істинному сенсі цього слова.

Аріянство – це релігійний, а тому цілеспрямований і цілісний компонент арійського світогляду.

Усе інше – це нерелігійна частина арійського світогляду, відтак вона нецілеспрямована і нецілісна (допускається розрив між теорією і практикою).  

Нашу спільноту цікавить саме аріянство – активний компонент арійського світогляду.  

Отже, арійський світогляд розділяємо на аріянство (релігія) і неаріянство (не-релігія).

Головна увага аріянства зосереджена на роботі з людським духом – з духовною сутністю людини і духовним світом (світом духів). Спроможність духу творити (творчо вирішувати завдання) позначається словом «розум» (відання), гелленською «ноус» (νόος), латинською «раціо» (ratio). Тому аріянство – це розумна релігія, або релігія знань, відання, науки.

Аріянство розділяємо на філософію і мистецтво.

3. Філософія і мистецтво

Ця дихотомія пов’язана з двома півкулями людського мозку і, відповідно, двома типами мислення. Ліва півкуля відповідає за вербально-логічне (дискретне) мислення, а права півкуля – за образно-емоційне (аналогове) мислення. Відтак все, що стосується першого типу мислення відносимо до філософії, а все інше – до мистецтва. Оскільки нас цікавить аріянство, то йдеться про аріянську філософію і аріянське мистецтво.

Аріянська філософія охоплює все, що відповідає аріянству і стосується вербально-логічного мислення.

Аріянське мистецтво охоплює все, що відповідає аріянству і стосується образно-емоційного мислення, включаючи роботу з фізичним тілом (бойові мистецтва, танці, співи тощо).

4. П’ять компонентів філософії

Структура філософії відповідає структурі Всесвіту, в якому є видима природа, людина, невидимі світи, а також їх взаємодія. Відтак є філософія філософія штучного (техніка), природного (натурфілософія), філософія людини (етика, звичай), філософія надприродного (метафізика) і філософія політики (творчий синтез природного, людського і надприродного).

Філософія політики (метаполітика) є синтетичною дисципліною, яка оперує знаннями про природне, людське і надприродне, тому її ставимо на перше місце.

Далі йде метафізика («вище фізики»), оскільки вона досліджує  божественну першопричину, духовний і душевний (психічний) світи.

Після неї йде етика («звичай», «традиція»), яка досліджує людину та суспільство («велику людину») і пропонує дієві правила поведінки.

Четверте місце посідає філософія штучної природи (техносфери) – філософія техніки, технософія. 

П’яте місце посідає натурфілософія, яка досліджує феномени природи (тварини, рослини, мінерали, речовини тощо) – це «фізика» в широкому сенсі цього слова.  

В результаті отримуємо просту і зрозумілу філософську ієрархію:   

4.1. Метаполітика.
4.2. Метафізика.
4.3. Етика.
4.4. Технософія. 
4.5. Натурфілософія.

5. П’ять компонентів мистецтва

Людина має 5 органів чуття: 1) дотик і рівновага, 2) зір, 3) слух, 4) нюх, 5) смак. Структура мистецтва відповідає цим органам чуття:

5.1. Танці, бойові мистецтва, фізкультура, масаж.
5.2. Образотворче мистецтво, живопис, відео.
5.3. Красномовство, співи, риторика.
5.4. Ароматика.
5.5. Смакотика.
Алегорична картина «П'ять відчуттів», Ганс Макарт, 1884 рік
Алегорична картина «П'ять відчуттів», Ганс Макарт, 1884 рік

Ми не претендуємо на те, що запропонована ієрархія під умовною назвою «Простір» є ідеальною. Досить того, що вона відповідає нашим інтересам. Це ж саме стосується і двох наступних ієрархій.

ЧАС

Ієрархія під умовною назвою «Час» структурує інформацію на три частини:

1) минуле, наука, теорія, досвід;

2) сучасне, актуальне, практика, технології, процеси, освіта, проблеми;

3) майбутнє, тенденції, стратегії, розвиток, пропозиції, шляхи вирішення проблем, дослідження, футурологія.  

Погляньмо, що відбувається на перетині ієрархій «Простір» і «Час» на прикладі політичної філософії. Внаслідок структурування на минуле, сучасне і майбутнє отримуємо три підрозділи політичної філософії:

1) політологія (політична наука, теорія, історія);

2) політичні технології (політична практика);

3) політична аналітика (осмислення взаємодії теорії і практики, тенденції, політична футурологія).

ДІЯ

Аріянство орієнтоване на цілеспрямоване перетворення світу. Головними діячами цього перетворення є демоси – самокеровані спільноти персонально знайомих людей. Демоси об’єднуються в ієрархічну динамічну мережу – «екосистему демосів».

5 секторів у демосах

Базова структура демосів орієнтована на виконання 5 ключових соціальних функцій, які розташовані в такому ієрархічному порядку:

1) голова: лідерство (відповідальне управління);

2) радник: науково-мистецьке забезпечення;

3) правник: правове забезпечення (справедливість);

4) захисник (шериф): силова підтримка (безпека);

5) скарбник: економічна підтримка (господарство).

Кожен член демосу належить до одного з цих 5 секторів, будучи його керівником (голова, радник, правник...) або помічником керівника (першим, другим, третім...)

Як це практично реалізувати?

Для всіх публікацій на сайті «Народний Оглядач» та сайтах дипломних проектів і демосів Інституту Міжмор’я можемо запровадити стандартний класифікатор з трьома групами позначок:

1. «Простір» (тема):

 • метаполітика
 • метафізика
 • етика
 • технософія
 • натурфілософія

------------------

 • фізична культура 
 • відео
 • аудіо
 • ароматика
 • смакотика

2. «Час» (підтема):

 • наука (минуле, усталений досвід)
 • практика (сучасність, моніторинг подій, аналітика, коментарі)
 • розвиток (майбутнє)

3. «Дія» (спеціалізація):

 • лідерство
 • мудрість
 • право
 • безпека
 • економіка

Ідеологія

Яке місце в цій класифікації займає ідеологія? Ідеологія – це систематизований світогляд, пристосований до практичного застосування. Відтак арійська ідеологія – це концентрований виклад арійського світогляду.  

Продовження: Релігія – це відновлення зв’язків

Наші інтереси: 

Впорядковуємо знання, наводимо лад. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Гарно розкрито поняття "політика" в повісті Френка Герберта "Дюна":

"-- Політика, -- закінчив за неї Пол.
-- Кулл вахад! -- вигукнула стара і сердито поглянула на Джесіку.
-- Я нічого йому не розповідала, -- заперечила та.
Преподобна мати звернулася до Пола:
-- Ти висловив чудову здогадку. Дійсно, політика. Саме її потребує людський рід, щоб не переривалася його нитка. Однак у цьому разі завжди слід мати на увазі, що між вищими інтересами суспільства і тваринними інстинктами існує нерозривний зв´язок. Неможна порушувати його, якщо ти турбуєшся про майбутні покоління."

Ігор Каганець каже:
У сучасному світі високе поняття "політика" поставлене з ніг на голову. Які перші асоціації виникають при вживанні слова "політики"? Брехуни, маніпулятори, корупціонери, пристосуванці, невігласи, крадії тощо.
Якщо ми хочемо, щоб у новому світі відбувалась правильна політика, цьому слову треба повернути його істинне значення і високу гідність.

Явсе Світ каже:<blockquote class="bb-quote-body">Зараз поняття "політика" настільки спаплюжене,що бачити його вище поняття "метафізика" якось незручно.
</blockquote>

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Коментарі

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Добра ідея. Дасть змогу оприділитися, хто до якого простору більше тяготіє. І таким чином вибрати, де працюється добре, а де варто прикласти більше зусиль.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

На мій погляд, треба розкрити що мається на увазі під "неаріянство (не-релігія)".

Цитата:
Отже, арійський світогляд розділяємо на аріянство (релігія) і неаріянство (не-релігія).

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так. Настав час глибше розкрити поняття релігії. Це дещо серйозніше, ніж нам досі здавалося.

Володимир Федько каже:
На мій погляд, треба розкрити що мається на увазі під "неаріянство (не-релігія)".

Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">Отже, арійський світогляд розділяємо на аріянство (релігія) і неаріянство (не-релігія).</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Зараз поняття "політика" настільки спаплюжене,що бачити його вище поняття "метафізика" якось незручно.

Також називаючи усі світові "релігії" як "не релігії" можемо загрузнути у просторі боротьби.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Це наша внутрішня термінологія, адже згідно з нашою релігією все треба називати своїми справжніми іменами. Конфуцій це називав "виправленням імен".

Релігії називаємо релігіями, а все інше - віровченнями або конфесійними вченнями.

Явсе Світ каже:
називаючи усі світові "релігії" як "не релігії" можемо загрузнути у просторі боротьби.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

У сучасному світі високе поняття "політика" поставлене з ніг на голову. Які перші асоціації виникають при вживанні слова "політики"? Брехуни, маніпулятори, корупціонери, пристосуванці, невігласи, крадії тощо.

Якщо ми хочемо, щоб у новому світі відбувалась правильна політика, цьому слову треба повернути його істинне значення і високу гідність.

Явсе Світ каже:
Зараз поняття "політика" настільки спаплюжене,що бачити його вище поняття "метафізика" якось незручно.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Замість політика можна вживати слово управління. Суть та сама, але сприймається краще.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Мені також здається,що слово "політика" ми повинні замінити на якесь інше.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

"Політика" - ширше поняття ніж "управління", ні?
До речі, "управління" - це те ж "керівництво"...

Ельф Цілісний каже:
Замість політика можна вживати слово управління. Суть та сама, але сприймається краще.

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, політика ширше, ніж управління. Обов’язковою ознакою політики є наявність багатьох об’єктів управління і відповідальність того, хто здійснює управління.

Натомість "управління" має вузьке значення. Наприклад, можна управляти конем, але це не буде політикою.

Зірка Вітошинська каже:
"Політика" - ширше поняття ніж "управління", ні?
До речі, "управління" - це те ж "керівництво"...

Ельф Цілісний каже:<blockquote class="bb-quote-body">Замість політика можна вживати слово управління. Суть та сама, але сприймається краще.</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Гарно розкрито поняття "політика" в повісті Френка Герберта "Дюна":

"-- Політика, -- закінчив за неї Пол.
-- Кулл вахад! -- вигукнула стара і сердито поглянула на Джесіку.
-- Я нічого йому не розповідала, -- заперечила та.
Преподобна мати звернулася до Пола:
-- Ти висловив чудову здогадку. Дійсно, політика. Саме її потребує людський рід, щоб не переривалася його нитка. Однак у цьому разі завжди слід мати на увазі, що між вищими інтересами суспільства і тваринними інстинктами існує нерозривний зв´язок. Неможна порушувати його, якщо ти турбуєшся про майбутні покоління."

Ігор Каганець каже:
У сучасному світі високе поняття "політика" поставлене з ніг на голову. Які перші асоціації виникають при вживанні слова "політики"? Брехуни, маніпулятори, корупціонери, пристосуванці, невігласи, крадії тощо.
Якщо ми хочемо, щоб у новому світі відбувалась правильна політика, цьому слову треба повернути його істинне значення і високу гідність.

Явсе Світ каже:<blockquote class="bb-quote-body">Зараз поняття "політика" настільки спаплюжене,що бачити його вище поняття "метафізика" якось незручно.
</blockquote>

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

НЕ варто замінювати усталені давні поняття тільки тому, що їх спаплюжили політичні авантюристи. Таким чином вноситься хаос в наукову термінологію та словники.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Нам ще треба дати визначення поняттям "простір" і "час", хоча б у першому наближенні.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Простір - це сукупність станів, які може займати система.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Відчуття часу є наслідком спостереження за процесом, в якому система змінює свої стани.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Додав п’ятий компонент філософії: філософія штучної природи (техносфери) – філософія техніки.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Цікаво простежити відповідність між 5 компонентами філософії і 5 секторами в демосах:

 • політика - лідер
 • метафізика - радник
 • етика - правник
 • натурфілософія - силовик
 • техніка - скарбник

Щось у цьому є. Принамні, видно, хто на чому має спеціалізуватися.

Наприклад, силовик - на натурфілософії. Можливо, мається на увазі передусім біологія і боротьба за існування. Силовики працюють з тими, хто не сприймає людських правил, натомість веде себе "натурально", тобто як тварина.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Для позначення вищої політики можемо застосувати термін "метаполітика".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Структура мистецтва відповідає нашим органам чуття:
1. Дотик, рівновага: танці, оздоровлюючі та бойові мистецтва (це синтетичний рівень, який використовує нижчі рівні).
2. Зір: образотворче мистецтво (відео).
3. Слух: аудіомистецтво, красномовство (риторика), пісні.
4. Смак: кулінарне мистецтво.
5. Нюх: мистецтво ароматів.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Який орган чуття має Інтуіція?

Ігор Каганець каже:
Структура мистецтва відповідає нашим органам чуття:
1. Дотик, рівновага: танці, оздоровлюючі та бойові мистецтва (це синтетичний рівень, який використовує нижчі рівні).
2. Зір: образотворче мистецтво (відео).
3. Слух: аудіомистецтво, красномовство (риторика), пісні.
4. Смак: кулінарне мистецтво.
5. Нюх: мистецтво ароматів.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Інтуїція - це отримання інформації з неусвідомленого внутрішнього джерела.

Розрізняється вища і нижча інтуїція.

Вища інтуїція - це підказки власної духовної сутності. Це голос власного розуму (надсвідомості).

Нижча інтуїція - це інформація з підсвідомості, тобто з "вінчестера" нашої довгострокової пам’яті, де зберігається багато неусвідомленої інформації.

Арсен Дубовик каже:
Який орган чуття має Інтуіція?
Ігор Каганець каже:<blockquote class="bb-quote-body">Структура мистецтва відповідає нашим органам чуття:
1. Дотик, рівновага: танці, оздоровлюючі та бойові мистецтва (це синтетичний рівень, який використовує нижчі рівні).
2. Зір: образотворче мистецтво (відео).
3. Слух: аудіомистецтво, красномовство (риторика), пісні.
4. Смак: кулінарне мистецтво.
5. Нюх: мистецтво ароматів.</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Тобто, іншими словами, Інтуїція - це "канал зв´язку"? Засіб забезпечення релігії.... , отже "відновлення зв´язків" залежить від розвитку інтуїції (прочищення каналу).

Ігор Каганець каже:
Інтуїція - це отримання інформації з неусвідомленого внутрішнього джерела.
Розрізняється вища і нижча інтуїція.
Вища інтуїція - це підказки власної духовної сутності. Це голос власного розуму (надсвідомості).
Нижча інтуїція - це інформація з підсвідомості, тобто з "вінчестера" нашої довгострокової пам’яті, де зберігається багато неусвідомленої інформації.

Арсен Дубовик каже:<blockquote class="bb-quote-body">Який орган чуття має Інтуіція?
Ігор Каганець каже:&lt;blockquote class="bb-quote-body"&gt;Структура мистецтва відповідає нашим органам чуття:
1. Дотик, рівновага: танці, оздоровлюючі та бойові мистецтва (це синтетичний рівень, який використовує нижчі рівні).
2. Зір: образотворче мистецтво (відео).
3. Слух: аудіомистецтво, красномовство (риторика), пісні.
4. Смак: кулінарне мистецтво.
5. Нюх: мистецтво ароматів.&lt;/blockquote&gt;
</blockquote>

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так. Інтуїція дозволяє отримувати інформацію напряму - з надсвідомості або підсвідомості - без застосування інтелекту (свідомості, его, логіки, психічного Я).

Арсен Дубовик каже:
Тобто, іншими словами, Інтуїція - це "канал зв´язку"? Засіб забезпечення релігії.... , отже "відновлення зв´язків" залежить від розвитку інтуїції (прочищення каналу).

Ігор Каганець каже:<blockquote class="bb-quote-body">Інтуїція - це отримання інформації з неусвідомленого внутрішнього джерела.
Розрізняється вища і нижча інтуїція.
Вища інтуїція - це підказки власної духовної сутності. Це голос власного розуму (надсвідомості).
Нижча інтуїція - це інформація з підсвідомості, тобто з "вінчестера" нашої довгострокової пам’яті, де зберігається багато неусвідомленої інформації.
Арсен Дубовик каже:&lt;blockquote class="bb-quote-body"&gt;Який орган чуття має Інтуіція?
Ігор Каганець каже:&amp;lt;blockquote class="bb-quote-body"&amp;gt;Структура мистецтва відповідає нашим органам чуття:
1. Дотик, рівновага: танці, оздоровлюючі та бойові мистецтва (це синтетичний рівень, який використовує нижчі рівні).
2. Зір: образотворче мистецтво (відео).
3. Слух: аудіомистецтво, красномовство (риторика), пісні.
4. Смак: кулінарне мистецтво.
5. Нюх: мистецтво ароматів.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;
&lt;/blockquote&gt;
</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дивовижна симетрія: маємо 5 компонентів філософії, 5 компонентів мистецтва і 5 ролей у демосах.

Цікаві результати дає співставлення 5 компонентів мистецтва і 5 ролей у демосах:

 • голова - танці, бойові мистецтва
 • радник - відео
 • суддя - аудіо, риторика (зокрема, в судових процесах).
 • захисник - аромотерапія (відчувати небезпеку нюхом)
 • скарбник - кулінарія (живлення - основа життя, базовий рівень)

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Ця симетрія є наслідком відображення.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Впорядковуємо самоназви:

Аріяни - це послідовники аріянства. Тут робиться наголос на спільну світоглядно-релігійну основу.

Арії - це члени арійських демосів. Тут робиться наголос на належність до організації.

Слово "арійці" будемо вживати в самому широкому сенсу. І арії, і аріяни є арійцями.

Арійці - це носії арійського світогляду.
Аріяни - це носії цілеспрямованої частини арійського світогляду (аріянства).
Арії - це арійці, об’єднані в арійські демоси.

Як можуть називатися члени демосів

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Яке місце в цій класифікації займає ідеологія?

Ідеологія – це систематизований світогляд, пристосований до практичного застосування. Відтак арійська ідеологія – це концентрований виклад арійського світогляду.  

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Пропоную перевпорядкувати деякі розділи, скориставшись Ігоревою скромністю:

«Ми не претендуємо на те, що запропонована ієрархія під умовною назвою «Простір» є ідеальною. Досить того, що вона відповідає нашим інтересам. Це ж саме стосується і двох наступних ієрархій»,

щоби запропонувати відповідніший, на мою думку, розподіл:

I. ПРОСТІР
(...)

1. Арійський світогляд та арійська ідеологія
(...)

2. Аріянство – активний компонент арійства
(...) Аріянство розділяємо на філософію і мистецтво.

A. Філософія і мистецтво
(...)

1. Філософія
5 компонентів (чи складників?) філософії
а) (...)
б) (...)
в) (...)
г) (...)
ґ) (...)

2. Мистецтво
5 компонентів (чи складників?) мистецтва
а) (...)
б) (...)
в) (...)
г) (...)
ґ) (...)

II. ЧАС: наука, практика, розум

III. ДІЯ: 5 спеціалізованих секторів

Це принаймні те, що зрозуміла зі статті, вже прочитавши «повільніше» з «Гартленду».

Які думки?

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, Зірко, все вірно! Треба лише домовитися про точну нумерацію. Наприклад:

. арійський і . неарійський світогляд.

1АА. арійський активний (аріянство) і 1АЯ. арійський пасивний (язичництво)

1ААФ. філософія аріянства і 1ААМ. мистецтво аріянства.

Далі поділ на 5 складників філософії і мистецтва.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Власно! Моя нумерація - неідеальна, тобі видніше!

Ігор Каганець каже:
Так, Зірко, все вірно! Треба
лише домовитися про точну нумерацію. Наприклад:
1А. арійський і 1Н. неарійський світогляд.
1АА. арійський активний (аріянство) і 1АЯ. арійський пасивний (язичництво)
1ААФ. філософія аріянства і 1ААМ. мистецтво аріянства.
Далі поділ на 5 складників філософії і мистецтва.

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Чому, у розділі "яфілософія", ставиш
технософію над натурфілософією?

Невже ж штучне передує природньому?

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Андрій Середюк.
0
Ще не підтримано

Мир і Радість! Радіймо,ГРОМАДО, на визначення вище сказаного маю власний словотвір: "МАХАПАРАБРАХМАТМАН" або осучаснений відповідник: "МЕГАПРАБГОРАДМАТМАН" - в значенні- Метою є Велика, Могутня Країна, в якій Жінки і Чоловіки живуть спільно та злагоджено, досягаючи Щастя (повсякденного та в перспективі Життя Вічного, тобто в реінкарнаційному потоці), як Особистого так і Спільноти ВЦІЛОМУ! ПАРАМ-ПАРА - нерозривна сув"язь Вчителя-Учня, сув"язь поколінь, естафета Разума! Добрі є плоди на древі цьому, долучаймося!

Середюк Андрій Миколайович