Важливість: 
5

Категорія:

Метаполітика – творення спільного блага, вищий рівень аріянської філософії динамізму

Для досягнення спільного блага потрібне глибоке розуміння законів всесвіту, володіння знаннями про життєдіяльність соціуму, природи і техносфери.  

171123-metapolityka.jpg

Метаполітика - філософія спільного блага
Метаполітика - філософія спільного блага

Як відомо, слово політика складається з двох коренів: *полі (гелленське πολι) – багато, і *тика (гелл. τικός) – інтерес. Тобто політика – це гармонізація багатьох інтересів, досягнення спільного блага. Антонімом слову πολιτικός є слово ιδιοτικός (ідіотікос) – «свій інтерес».  

В античні часи політику розглядали як вищу форму діяльності, притаманну вільним і шляхетним людям. Такі громадяни обов’язково мали активно діяти задля спільного блага. Натомість громадяни, які жили у відриві від суспільного життя і не цікавилися політикою, називалися «ідіотами» (відособленими, приватними особами).

У широкому сенсі, політика – це гармонізація інтересів людей і природи, видимого і невидимого світу. Таку вищу політику ми позначаємо терміном «метаполітика» (гелл. μετά – вищий).

Метаполітика є вищим із 5 підрозділів аріянської філософії динамізму:

1) метаполітика – загальна гармонізація;
2) метафізика – філософія надприродного;
3) етика – філософія людського (від гелл. ήθος – етос, звичай);
4) натурфілософія – філософія природного;
5) технософія – філософія техносфери (штучної природи).

Вищість метаполітики полягає в тому, що для досягнення гармонійних рішень вона застосовує метафізику, етику, натурфілософію і технософію. Відповідно, люди, які фахово займаються метаполітикою, повинні володіти знаннями магічними, соціальними, природничими і технічними.

Описані 5 підрозділів філософії динамізму відповідають 5 посадам у демосах – органічних спільнотах:

1) голова: загальне управління (метаполітичний блок),
2) радник: освіта (науково-світоглядний блок),
3) правник (суддя): справедливість (правовий блок),
4) захисник (шериф, осавул): безпека (силовий блок);
5) скарбник: господарство (економічний блок).

Функцію метаполітики здійснює лідер демосу, а четверо інших членів старшини в цьому йому допомагають.  

Таким чином, маємо точний зв’язок між структурою філософії і структурою демосів.

Загальна структура арійського світогляду описана у статті Ієрархічне впорядкування знань для нового світу: «простір», «час», «дія»

Над метаполітикою є тільки релігія, оскільки вона поєднує філософію і мистецтво.

Творимо!

Наші інтереси: 

Структуруємо знання, даємо правильні імена. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка