Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
338

Яка мета, така й доля: самовдосконалення і АНСДП

Моя оцінка корисності цієї статті: 
5 - Наша стратегія

Успішну організацію роблять успішні люди, а успішною людиною можна стати тільки в успішній організації. Твоя спільнота – це твоє соціальне тіло. Люби його як себе самого!

171108-magnit.jpg

Правильна мета - магніт удачі
Правильна мета - магніт удачі

Етимологія

Ми вже з’ясували, що найбільшим здобутком людини є правильна життєва мета.

Слово «мета» означає «вищий», «над», «загальний», «сукупний» – звідси «метафізика» (вище фізики), «метаполітика» (над політикою), «метадані» (дані про дані), метагеном (сукупний геном).

Слово «доля» (рос. судьба, участь) походить від «частка», «ділити», «нижчий», звідси слова  «уділ», «долина», «долівка», «долі» (внизу).   

Звідси випливає, що доля – розвиток від низького до високого, знизу догори, від часткового до загального, від розділеного до цілісного, від розсіяння до збирання, від поточного стану до мети (цілі), від нещастя до щастя.  

Чарівний магніт

Доля – це шлях до мети. Шлях визначається метою, тому що нижче тягнеться до вищого, а цілісне притягує часткове. Тому яка мета – така й доля. Наявність правильної мети є головною умовою успіху людини. На цьому основується філософія успіху, зокрема, про це наголошує Наполеон Гілл.

Що вищу мету ставить перед собою людина, то потужніша магнетична сила тягне її догори, сприяє її розвитку, саморозкриттю, актуалізації.

Людина, яка рішуче йде своїм шляхом до високої мети, називається шляхетною людиною. Що більше вона наближається до своєї мети, то вона щасливіша.

Особистість і спільнота

Проте успішність просування до мети залежить не лише від самої людини, а й від її оточення. Відомо, що колективними зусиллями досягається набагато більше, ніж індивідуальними. Відтак мета має два складники – зовнішній і внутрішній, особистісний і суспільний.  

На яку високу мету варто орієнтуватися сучасній людині, щоб вона сприяла особистому і суспільному розвитку, була романтичною і  водночас реалістичною?

Найвища мета шляхетної людини

Відповідь однозначна: творення нової людини і нового суспільства. На особистісному рівні йдеться про інтенсивний саморозвиток від людини до реалізованої людини (арія) і далі – до боголюдини. На суспільному рівні – заснування постіндустріальної цивілізації, що відповідає вартостям Золотої доби.

Ігровий прототип

Нова Європа – цивілізація Міжмор’я – почнеться з малого зерна (стартапу), який поступово виросте в нову геополітичну реальність. З цієї причини зерно нового світу має містити в собі політичний компонент. Оскільки в сучасному світі легальна політична діяльність здійснюється у формі політичної партії, то цивілізаційний стартап повинен володіти відповідними засобами. Тому зерно нового світу ми творимо у формі АНСДП – Аріянської Національно-Солідаристської Демосократичної Партії – партії ельфів Міжмор’я.  

Так, це лише ігровий прототип. Проте гра – це найдосконаліша форма діяльності, оскільки вона поєднує радісну змагальність, чіткі правила, цілеспрямованість, постійні навчання і розвиток, добрі плоди.

Дві найголовніші практики аріянства

Ось ми й наблизилися до розуміння механіки успіху. Вона основана на усвідомленні тісного зв’язку між індивідуальним і колективним розвитком. Успішну організацію роблять успішні люди, успішною людиною можна стати тільки в успішній організації.

Це фундаментальний закон розвитку. Це основа аріянського світогляду. Саме на його реалізацію спрямовані дві найголовніші практики аріянства:

 «Люби господа, бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю,  всією силою твоєю і всією думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. Іншої, більшої від цих, заповіді нема» (Матвій 22.34–39, Марко 12.28–31, Лука 10.25–26).

Сенс першої практики: наполегливо пробуджуй у собі свого внутрішнього бога, розвивай божественну свідомість, будь вимогливим до себе, вдосконалюйся духовно, психічно і фізично.

Сенс другої практики: розвивай свою спільноту так само енергійно й вимогливо, як самого себе. Твоя спільнота – це твоє соціальне тіло. Люби його!

Наші інтереси: 

Пізнаємо закони життя.

Коментарі

Зображення користувача Володимир Федько.

Доля – це шлях до мети.
Тому яка мета – така й доля.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Іра Михайлюк.

Погоджуюсь! От тільки успішних організацій було б побільше.

Сила віри не в тому, щоб оселитися на небесах, а в тому, щоб оселити небеса в собі.

Зображення користувача Ігор Каганець.

Вражає продуктивність етимології - науки про істинні значення слів. Наша мова є носієм глибинних знань.

Все, що робиться з власної волі, - добро!