Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
 • Відвідувань: 12
 • Переглядів: 12

Правова система аріянства: походження, структура, розвиток (+ аудіо)

Категорія:

Аріянська правова система проіснувала протягом семи з половиною тисячоліть і має три компонента: божественний, громадський (право громад) і загальний (державне право).

lyudyna-2.jpg

Людина – мірило всіх речей
Людина – мірило всіх речей

Аудіоверсія статті Правова система аріянства: походження, структура, розвиток

Видатний французький традиціоналіст Рене Генон звернув увагу, що іудохристиянство, на відміну від інших релігій, не має своєї сакральної мови і свого права. А чи має їх аріянство, тобто аріохрестиянство?

Сакральна мова Арійської Європи

У попередній статті ми з’ясували, що сакральною мовою аріянства є українська мова. Це випливає з тексту Євангелія і особливої магічної сили сучасної української мови. Факт її використання Ісусом, його родичами і друзями в якості внутрішньої мови підтверджує її сакральний статус.  

Причина магічної сили давньої української мови в тому, що вона була мовою творення Арійського світу. Як відомо, воно почалося з Середнього Подністров’я 7500 років тому під керівництвом святого Ноя-Їми-Рами-Гермеса. Це був початок Трипільської цивілізації.

Використання цієї магічної мови допомогло Ісусу здійснити подвиг самоперетворення з людини на боголюдину: смертний Син людський став безсмертним Сином божим. Ця мова була розвитком магічної мови Гермеса Трісмегіста, який сам досягнув фізичного безсмертя і показав людям шлях до нього. На цьому шляху Ісус випередив усіх.

Де шукати аріянську правову систему

Як слушно зауважив Рене Генон, сакральна мова і сакральне право нерозривно пов’язані. Справді, адже завдяки сакральній мові людина отримує божественні знання, а сакральне право дає настанови для правильної реалізації цих знань. Образно кажучи, до складного «інструменту» завжди має бути «інструкція» з його застосування.  

Досвід дослідження сакральної мови аріянства (див. статтю та її обговорення) можемо використати для пошуку аріянської правової системи. Згідно з цим підходом, аріянське право:

1) має бути записаним в аріянських священних текстах – у «Добрій новині Ісуса Хреста, сина божого»;

2) має належати до арійської традиції, витоки якої сягають середини 6 тис. до н. е., коли після Великого потопу творився новий світ;

3) має володіти практичною ефективністю в історичній і сучасній реалізації.

Що таке право?

Перед тим, як шукати аріянську правову систему, треба з’ясувати сенс поняття «право». А починати треба з поняття влади – «того, що веде до ладу».

По-перше, влада – це спроможність правильно керувати.

По-друге, ця спроможність визначається як особистими якостями керівника, так і волею тих людей, якими він керує. Звідси: «Влада – це згода людей виконувати накази». Іншими словами, влада – це спільна справа (лат. «республіка»).

Обов’язковою умовою влади є згода між керівником і керованими: керовані висувають керівника, керівник отримує загальне визнання. Відсутність одного з цих двох компонентів означає відсутність влади: спільнота без керівника є безвладною (і безладною), керівник без суспільного визнання є нелегітимним.    

Від уявлення про владу невимушено переходимо до уявлення про право. Право – це система обмежень і настанов, яка забезпечує здійснення влади. Якщо влада – це спільний рух до ладу, то право – це норми, які забезпечують цей рух. Влада – це корисний інструмент (спроможність), а право – це інструкція для його правильного застосування.

Походження права

Влада і право («інструмент» та «інструкція») мають спільне походження. Оскільки влада – це рух до гармонії, то її першоджерело має володіти найвищою концентрацією цієї гармонії. Відтак влада має божественне походження. Отже, право також має божественне походження.

У земних умовах божественна влада здійснюється через боголюдину – людину з божественною свідомістю. Так само божественне право формулюється боголюдиною. З цього й почнемо.

Божественне право

Священними текстами аріянства є тексти Євангелія. Відтак ті норми, які зафіксовані в Євангелії від імені Ісуса Хреста, є викладом божественного права. Розглянемо деякі приклади таких норм.

1. Базові настанови:

Щасливі скромні, бо їхнє Царство Боже.

Щасливі приязні, бо вони успадкують землю.

Щасливі засмучені недосконалістю, бо вони отримають допомогу.

Щасливі голодні та спраглі праведності, бо вони наситяться.

Щасливі милосердні, бо вони зазнають милосердя.

Щасливі чисті серцем, бо вони побачать Бога.

Щасливі миротворці, бо вони синами і доньками Божими стануть.

Тут сформульована вимога бути:

 • скромними (не чванливими),
 • приязними (готовими до співпраці),
 • спрямованими на розвиток («я не такий, яким хочу бути»),
 • сповненими прагнення вчитися,
 • милосердними (не жорстокими),
 • духовно чистими (з ясним світоглядом і правильною волею),
 • спрямованими на творення миру-гармонії всередині й назовні.    

2. Обов’язок поширювати Світло:

«Так хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачачи ваші добрі вчинки, прославляли вашого Батька, що на небесах». Йдеться про обов’язок поширювати інформацію про свої добрі справи.

3. Правильне поводження з ближніми – духовними братами і сестрами:

 • не гніватися
 • дотримуватися подружньої чистоти  
 • використовувати точну мову,
 • виконувати обіцянки,
 • давати більше, ніж від тебе очікують,
 • бути щирими, не допускати лицемірства.

4. Правильне поводження з ворогами:

не опускатися до ненависті.

5. Займатися саморозвитком, бути обачними:

 • пам’ятати про Творця Всесвіту;
 • завжди бути чистими, зібраними і охайними;
 • не тривожитися;
 • не осуджувати людей (оцінювати їх без негативних емоцій);
 • просити при потребі, шукати нове, пропонувати рішення, виявляти ініціативу;
 • робити людям те, що хотів би, аби вони робили тобі;
 • жити власним розумом, не зливатися з натовпом (йти «вузьким шляхом»);
 • критично оцінювати незнайомих людей («стережіться лжепророків»)
 • і багато іншого (про це буде окреме дослідження).

Громадське право – право громад

У згаданій вище статті ми говорили, що за відсутності боголюдини (божественного монарха), джерелами влади стають правильно організовані гармонійні громади – демоси. Відповідно, демоси є джерелом земного права – права громад.

Ідея полягає в тому, що демоси,  опираючись на божественне право, мають достатню компетентність для здійснення місцевої влади і творення громадського права.

Прикладом є система, коли кожний монастир (духовна спільнота) має власний статут. Для монастиря це локальне право є найвищим після божественного права, звідси принцип: «У чужий монастир зі своїм уставом не ходять».  

Право громад в Євангелії

Повторимо, що в земних умовах найбільш компетентним джерелом божественного права є боголюдина – людина з божественною свідомістю. Якщо її фізично з нами нема, то опираємось на божественне право, сформульоване Ісусом Хрестом в Євангелії.

– А що робити, якщо на сучасну життєву проблему Євангеліє не дає  прямої відповіді?

Тоді відповідь дають люди, які опираються на божественне право і перебувають між собою в духовній єдності: «де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Матвій 18.20). Тобто навіть найменша аріянська група спроможна формулювати окремі правила поведінки, адже у ній незримо присутній Ісус Хрестос – джерело божественного права.

Проте для формування правової системи потрібна спільнота, створена за євангельським зразком – за прикладом демосу Ісуса Хреста. Тільки демоси володіють достатньою компетентністю для творення локальної правової системи. Відтак демоси є не тільки джерелом земної влади, а й джерелом земного права.

Про правотворчу спроможність демосу говорить сам Ісус Хрестос:  «Коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч-на-віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи громаді; коли ж не схоче слухати громади, хай буде для тебе як поганин» (Матвій 18.15–18). Як бачимо, вищим джерелом права є організована спільнота – громада, аріянський демос. Хто не слухає громади, той вважається не-аріянином (поганином, невігласом, неуком, гобітом) і відлучається від демосу.  Аріянський демос об’єднує тільки аріян.

Загальне право

Формування нової цивілізації відбуватиметься шляхом об’єднання ройових демосів у сотні, полки, коші, республіки. Відповідно, буде формуватися правова система, яка стоїть над локальним правом. Наприклад, якщо чотири сотні з власними правовими системами об’єдналися в полк, то загальне полкове право є вищим за правові системи цих сотень.

Право в Арійській традиції

Описаний підхід повністю відповідає Арійській традиції – починаючи від перших трипільських поселень і міст-держав. Ця традиція основана на самоврядуванні і добровільному об’єднанні в ієрархічні структури.

Устрій, за якого громади добровільно об’єднуються в державу, називається Сокупія (со-купія). Це слово означає «скупчення», «зібрання», «об’єднання», «союз», «скупщина» і є відповідником латинського «республіка» (від лат. res publica — справа громади, суспільна справа, річ спільноти). Завдяки Геродоту (5 ст. до н. е.) слово «сокупія» почали вимовляти як «скуфія», а назву суспільного устрою перетворили на власну назву, тож Скуфія стало синонімом України. У новогрецькій мові (після 15 ст.) букву «У» (упсилон) почали прочитувати як І (іпсилон), тож «Скуфія» перетворилася на «Скіфія».  

Сокупія (республіка) притаманна всій українській політичній традиції. «В літо 6415 (907) пішов Олег на греків, Ігоря зоставивши в Києві. І взяв він багато варягів, і словен, і чуді, і кривичів, і мері, і полян, і сіверів, і деревлян, і радимичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців... Всі ці звуться “Великая Скуфь» (Літопис руський. Повість минулих літ). Відродженням занепалої сокупії-скуфії-скіфії була Козацька держава з її сотенно-полковим устроєм, який опирався на самоврядні громади і тотальну виборність знизу догори.

Республіканському устрою Сокупії відповідало традиційне право, відоме під назвою «Копне право». Згідно з ним, виборні керівники 4–10 сіл певної території формували «копу» (купу, зібрання) і обирали керівництво другого рівня – волості. Центральне село – місце збору копи – називалося містечком і згодом могло перетворитися на місто («райцентр») з власним самоврядуванням. Керівники волостей також взаємодіяли між собою і обирали управлінські органи наступного рівня – повіту. Таким чином, державна ієрархія вибудовувалася знизу догори. Вибори відбувалися в середовищі персонально знайомих людей, спроможних адекватно оцінити один одного і обрати кращих – у точній відповідності з системою демосократії.

За принципами сокупії і копного права у 1917 році формувалося українське Вільне козацтво. Воно мало організаційну структуру, що копіювала давній козацький устрій, – з Генеральною козацькою радою та наказним отаманом на чолі, з козацькою старшиною: осавулом, писарем, хорунжим, скарбником. Це, до речі, відповідає архетиповій 5-членній структурі старшини демосу Ісуса Хреста і сучасних демосів:

 • отаман – голова
 • писар – радник
 • хорунжий – суддя
 • осавул – захисник
 • скарбник – скарбник.

Стійкість традиційної організації влади («інструменту») і копного права («інструкції») протягом 7500 років свідчить про їх ефективність і відповідність законам Всесвіту – божественним, соціальним і природним.     

Висновки

1. Аріянська правова система проіснувала протягом семи з половиною тисячоліть у вигляді копного права.

2. Аріянське право має три компонента: божественний, громадський (право громад) і загальний (державне право).

3. Божественний компонент аріянського права описаний в Євангелії.

4. Там же – в Євангелії – дається вказівка на колективне творення громадського права.

5. Сучасне аріянське право формуватиметься шляхом дослідження божественного права в Євангелії, історії копного права, а також в міру творення демосів та їх добровільного об’єднання в динамічну ієрархічну етномережу.

Наші інтереси: 

Творимо правову систему нового циклу.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Атеїсти «вірять», що Бога — нема...
Вони скептичні до того, що чують у віровченнях.
Про аріянство «знають» викривлено.

Сила аріянства в тому, що це «практична релігія знань». Коли її випробує, то атеїстом більше не буде, бо відчує на собі добрі плоди.

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Аріянська правова система буде дуже простою.

Складність нинішньої системи спричинена тим, що вона створена для гобітів, не спроможних до відповідального творчого мислення. Тому їм усе треба детально розжовувати. Все законодавство - це заборони і покарання.

Аріянське право - це передусім настанови для індивідуального і колективного розвитку. Правила шляхетного життя.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Це напрацювання правової системи для окремої організації чи для держави?

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

В принципі, коли організація (партія) приходить до влади в Державі, то вона вводить правову систему :-)

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Тоді як цю правову систему пояснити атеїстам,яких по статистиці досить багато в кожній розвиненій країні.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Якщо правова система введена Арійцями, які живуть правильно і вірують в Бога, то атеїсти, тобто люди, які не вірують в Бога і, таким чином, живуть неправильно, повинні приймати її і ставати на правильний шлях.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Ні Друже,так не піде.Визначати що є правильно і неправильно із позиції однієї сторони це шлях до розколу.А що коли в атеїстів важча дубина і вони свою "правоту" доведуть силою,чи навпаки.І це таке слизьке поняття "божественне право",яким можна вертіти як хочеш.Так що це безперспективна справа у наш цифровий час.Хіба що за допомогою суворого Аріанського Шаріату.Але це буде фарс.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

А чому тебе, друже, так переймають атеїсти?
Може ти ще запропонуєш пояснювати аріянську правову систему сексуальним збоченцям, яких теж "по статистиці досить багато в кожній розвиненій країні"!?

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Розумієш Друже,атеїсти,гностики,агностики це не завжди збоченці.Думаю,що серед них є не менше хороших інтелектуалів ніж серед віруючих людей,котрі своїми доводами доведуть частині певної громади свою правоту.І ми отримаємо те,що зараз твориться у Персії. Нагадай нам усім,скільки часу протрималася в Ірані влада на базі "божественного права".

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

У нас світська республіка :-)

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

"Дарвіністи потрохи здають свою позицію щодо критики Христа і християнства, і велика кількість атеїстів і матеріалістів стають християнами і шанують Ісуса Христа, як Бога".

Джерело:
https://tureligious.com.ua/istorychni-dokazy-isnuvannya-isusa-hrysta/

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Дарвініст за Нобелівську премію буде доказувати своє,а Папа і його свита будуть пред'являти свої докази із печер із "святої" землі на свою користь.А що їм залишається робити,йти на завод чи у поле виноград вирощувати.Будуть плести свої докази поки зможуть.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Судячи з тону коментаря ти, друже, критично ставишся до релігії і церкви.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Скоріше - до віровчень і церковних інституцій.
Сам такий))
"Обпікшись одного разу на молоці, будеш дути на холодну воду"
;-)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Я не вбачаю в традиційних церковних інституціях нічого поганого.

Набагато гірше, коли невігласи і шарлатани реєструють релігійні об'єднання і прикриваючись Новим Заповітом несуть єресь в маси, одночасно забезпечуючи собі гарне земне життя.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Здійснена фарисеями інформаційна диверсія призвела до потужних руйнівних наслідків – завдяки тому, що вона була реалізована в іудохристиянській літургії і поступово запроваджена в масову практику. Нагадаємо, що літургією називається колективне богослуження. У церквах східного обряду головною є т. зв. «Літургія святого Івана Золотоустого».

Згідно з церковним вченням, основою літургії є принесення в жертву Ісуса Хреста. «Коли йдеш на Службу Божу... пригадай, що йдеш на гору Голгофту, щоб разом із Пречистою Дівою і св. Йоаном стати під хрестом, на якім умирає за тебе Син Божий, Ісус» (Молитовник «Отче наш». – Ужгород: Карпати, 1992. – С. 149).

Літургія починається словами «Нехай благословить тебе Господь із Сіону, і побачиш блага Єрусалиму по всі дні життя твого, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні» (Літургія святого Івана Золотоустого). Господь із Сіону – це Ієгова, іудейський родоплемінний бог-егрегор.

Для здійснення жертви береться спеціально випечений хліб – просфора – з написом ІС-ХС (Ісус Хрестос), який за допомогою точно регламентованої послідовності маніпуляцій і молитов, у яких згадуються події народження і життя Ісуса Хреста, перетворюється на його інформаційний образ (свого роду «двійник»).

«Після того священик перевертає і проколює його зі словами: Один з воїнів списом бік його проколов...» (О.д. Андрей Павлишин, ЧСВВ. Літургією крок за кроком).

Таким чином здійснюється ритуальне вбивство Ісуса Хреста. Для проколювання (ритуального убивства) – використовується спеціальний ніж – «копіє».

Більше тут
https://www.ar25.org/article/ostannya-hucpa-gologo-korolya.html

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

До релігії я ставлюся нормально.А до людей і організацій,котрі хочуть оформити собі владу наді мною,використовуючи ідею бога,ставлюся критично.Хоча розумію,що світ гобітів потребує правильного управління.

Володимир Федько каже:
Судячи з тону коментаря ти, друже, критично ставишся до релігії і церкви.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Атеїсти «вірять», що Бога — нема...
Вони скептичні до того, що чують у віровченнях.
Про аріянство «знають» викривлено.

Сила аріянства в тому, що це «практична релігія знань». Коли її випробує, то атеїстом більше не буде, бо відчує на собі добрі плоди.

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

До речі, в Козацькій Україні було три правові системи. Селяни і духовенство мали власне самоврядування. Загальнодержавним було козацьке право.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

З аріянської правової системи випливає, що кожний демос може встановлювати власні правила, якщо вони не суперечать божественному праву.

Водночас демос може виступати з правовими ініціативами, тобто пропонувати найкращі власні правила для застосування на рівні сотні, полку, коша, республіки.

Якщо локальне правило усіма приймається на певному структурному рівні етномережі (наприклад, на рівні полку), то воно стає обов’язковим для всіх демосів цієї структури.

Правило стає загальнодержавним (входить до загального права), якщо його ухвалили всі коші республіки.

Також демос може виступити з ініціативою скасування правила, яке вважає неактуальним.

Завдяки такому підходу правова система формується знизу догори. Джерелами права є демоси - ройові, сотенні, полкові, кошові, республіканський.

Нагадаю, що на кожному рівні чисельність демосу не перевищує 108 осіб - завдяки цьому всі знають всіх.

Про демоси:
Демос – універсальна організаційна структура постіндустріальної екомережі Міжмор’я

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Саме це, мабуть, мав на увазі Ральф Емерсон.

Ігор Каганець 4 Січень, 2018 - 19:30 каже:
...Складність нинішньої системи спричинена тим, що вона створена для гобітів, не спроможних до відповідального творчого мислення. Тому їм усе треба детально розжовувати. Все законодавство - це заборони і покарання...

Ральф Емерсон каже:
...по немочі ж розуму ми занадто міцно покладаємося на те, що нам скаже чужий розум, більш самобутній і діяльний.
З'явиться який-небудь Локк, Лавуазьє, Бентам, Шпурцгейм, підпорядкує безліч людей своїй класифікації і - на жаль! своїй системі. Чим глибше лежить його думка, чим більшим є розряд предметів, порушених ним і поставлених під рівень понять учня, тим більш цікавою здається його система. Учень із захопленням гне все на світі під знову винайдену термінологію, і справді, на час, він багато чим зобов'язаний вчителю, що своїми творами розвинув його розумові здібності.

Але для скількох обмежених голів класифікація стає ідолом, кінцем з кінців, а не засобом що швидко виснажується; за межами своєї системи їх очі перестають бачити і дальній небосхил, і безмежність всесвіту. Неможливо уявити собі, щоб ви, незнайомий з їх системою, могли теж мати очі, бачити ними далеко і ясно, і вони роблять висновок, що ви, ймовірно, поживилися променем їх світла, не помічаючи того, що промінь вічно юний, чудодійний горить над світом, як в перший день створення і поглинає в своєму сяйві всі минущі школи і системи.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Може тому Влада в Україні - це швидше "наша справа" (лат. "Cosa Nostra")... в розумінні "їх справа", яка обходиться без поняття "спільна/народна/національна"...

Цитата:
По-друге, ця спроможність визначається як особистими якостями керівника, так і волею тих людей, якими він керує. Звідси: «Влада – це згода людей виконувати накази». Іншими слова, влада – це спільна справа (лат. «республіка»)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Я б додав про говоріння правди до 5. Займатися саморозвитком, бути обачними:

 • Завжди говорити правду своїм ближнім, рідним (бо "люби ближнього як самого себе")
 • Казати не всю правду оточуючим, незнайомим (бо «стережіться лжепророків»)
 • Брехати можна лише ворогам (бо за Сунь-Цзи: Перемагає у війні той, хто досягне мистецтва у брехні)

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

А може, перестаньмо прирівнювати язичників-"народників" до поган?
Це має витік із певних біблійних текстів - далі за ВІкіпедією - "перекладених івр. גוי , «гой» (множина גויים, «гоїм») — «народ». Оскільки євреї звали «язи́ками» всі неєврейські народи, їхні релігії відповідно називались «язичницькими»"
Хай вже поганином, невігласом, неуком, але не язичником?

Цитата:
...той вважається не-аріянином (поганином, невігласом, неуком, язичником)

Або ж назвемо євреїв також язичниками! :-)))))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тут треба знайти термін для розділення статусів члена демосу (свого) і не-члена (чужого). Може бути "громадянин" і "негромадянин", "арій" і "гобіт".
Думаю, що "гобіт" - це найменш образливо, навіть весело.

Арсен Дубовик каже:
А може, перестаньмо прирівнювати язичників-"народників" до поган?
Це має витік із певних біблійних текстів - далі за ВІкіпедією - "перекладених івр. גוי , «гой» (множина גויים, «гоїм») — «народ». Оскільки євреї звали «язи́ками» всі неєврейські народи, їхні релігії відповідно називались «язичницькими»"
Хай вже поганином, невігласом, неуком, але не язичником?
Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">...той вважається не-аріянином (поганином, невігласом, неуком, язичником) </blockquote>

Або ж назвемо євреїв також язичниками! :-)))))

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Точно весело )
Адже, так схоже - "ГОїм" і "ГОбіт" )))))))))

Ігор Каганець каже:
Думаю, що "гобіт" - це найменш образливо, навіть весело.

А що на санскриті може означати "ГО"? Це ж один із складів...
го-ра, Гор, го-с-по-дАр, мо-го-л

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

На санскриті "го" означає "корова". Але це не має стосунку до гобітів.

Арсен Дубовик каже:
Точно весело )
Адже, так схоже - "ГОїм" і "ГОбіт" )))))))))
Ігор Каганець каже:<blockquote class="bb-quote-body">Думаю, що "гобіт" - це найменш образливо, навіть весело. </blockquote>

А що на санскриті може означати "ГО"? Це ж один із складів...
го-ра, Гор, го-с-по-дАр, мо-го-л

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

О!
Тоді, очевидно, що і до гобітів корова має відношення!
Гляньте, як "доять" зараз гобітів різними податками і тарифами!!!!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Аріяни (Арійці) і гобіти :-)

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Суддя одночасно виконує і функцію охоронника прапора?

Цитата:
хорунжий – суддя

Хору́нжий (пол. chorąży, лат. vexillifer) — особа, що зберігала й носила прапор, зокрема, Війська Запорозького Низового, який називався корогвою (пол. chorągiew «корогва», «хоругва»).

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Здається ми вводили поняття "шериф" :-)

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Шериф - це захисник. Цій ролі більше відповідає "осавул".

Володимир Федько каже:
Здається ми вводили поняття "шериф" :-)

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

В яких історичних джерелах крім Біблії згадується Ісус Хрестос. Хто з його ровесників істориків згадував про нього?

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Римські історики...

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Тут є дещо - Історичні докази існування Ісуса Хреста https://www.google.com.ua/amp/s/tureligious.com.ua/istorychni-dokazy-isnuvannya-isusa-hrysta/amp/

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Знайшла "друкарського чортика" у "Гартленд"-і (ч. 1) : випав склад "та" зі слова "приТАманна"

. див. ст. 45,
. Право в Арійського традиції,
. 3-тій абзац "Сокупія (республіка) приТАманна всій українській політичній традиції...".

Варто це собі замітити, бо ВІРЮ, що зацікавлення цим часописом заставить редакцію додруковувати новий наклад --

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, Зірко! Виправили у статтях на сайтах і в макеті.

Зірка Вітошинська каже:
Знайшла "друкарського чортика" у "Гартленд"-і (ч. 1) : випав склад "та" зі слова "приТАманна"
. див. ст. 45,
. Право в Арійського традиції,
. 3-тій абзац "Сокупія (республіка) приТАманна всій українській політичній традиції...".
Варто це собі замітити, бо ВІРЮ, що зацікавлення цим часописом заставить редакцію додруковувати новий наклад --

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Богдан ДуБ.
0
Ще не підтримано

Є аудіо цієї статті: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yUW-j_7kElrGV4ziRtOKsNOkCbtY-Q9m
номер 12.

"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"