Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
338

Психотипи, дуали, квадри: релігійні знання для розвитку від гобіта до боголюдини

Важливість: 
5

Кожен знає модель свого комп’ютера чи смартфону. Проте значно важливіше мати уявлення про модель власної психіки і особливості свого «природного софту».

191019model.jpg

А якої моделі твоя психіка?
А якої моделі твоя психіка?

Згідно з реконструйованою Гіперборійською Традицією, є 5 рівнів розвитку Гомо сапієнс (буквально – «оселя мудрості», «оселя духу», «втілений дух»). Для позначення цих рівнів розвитку застосуємо ігрову термінологію Міжмор’я.

Рівні розвитку Homo sapiens

Почнімо з найвищого – п’ятого – рівня, досягнення якого є релігійною метою аріянства.

5. Боголюдина (спас, хрестос) – людина з божественною свідомістю, тобто така, що усвідомлює себе втіленою духовною і божественною сутністю.

4. Ельф (універсальна людина, ганза, либідь) – людина з розширеною духовною свідомістю, тобто така, що ясно усвідомлює себе втіленою духовною сутністю і може успішно здійснювати будь-яку людську діяльність – бути ОДНОЧАСНО брахманом (мудрецем), кшатрієм (воїном) і господарем (бізнесменом). Універсальна людина стоїть над арійськими варнами.

3. Арій (реалізована людина, шляхетна людина, надлюдина) – людина з духовною свідомістю, тобто така, що усвідомлює себе втіленою духовною сутністю і може успішно здійснювати СПЕЦІАЛІЗОВАНУ діяльність в рамках однієї з трьох арійських варн – бути або брахманом (мудрецем), або кшатрієм (воїном), або господарем (бізнесменом).

2. Людина (гомо дуплекс, гомо люденс, гравець) – гомо сапієнс, що володіє рефлексією (поглядом на себе зі сторони, тому й «дуплекс», тобто «подвійний»), починає усвідомлювати свою духовну природу, цікавиться саморозвитком.   

1. Гобіт (гомо сімплекс, простий) – живе «на автоматі», тобто на основі вроджених інстинктів і засвоєних суспільних норм, не володіє самостійним мисленням, легко підлаштовується під думку свого оточення.

Соціопсихологічна типологія

Кожен гомосапієнс, будучи соціальною істотою, належить до одного з 16 соціотипів – типів інформаційного метаболізму.

Ці соціотипи групуються у 8 пар дуальних соціотипів, тобто соціотипів із взаємно доповнюючими психічними структурами. Люди, між якими виникли дуальні стосунки, називаються дуалами. Вони підходять один одному як ключ і замок, кремінь і кресало. Їх взаємодія народжує синергію і нову системну якість. Силу дуальних стосунків ми вже дослідили на прикладах взаємодії Рудольфа Гесса і Адольфа Гітлера. Сáме завдяки творчому резонансу  дуальної взаємодії народилась ідеологія націонал-соціалізму і став можливим феномен Третього Райху.

Ці 8 дуальних пар групуються в чотири квадригрупи психологічного комфорту, кожна з яких об’єднує 4 соціотипи. Всередині квадри виникає психологічний резонанс і особливе відчуття радості від спілкування з однодумцями, там усе цікаво і зрозуміло. Квадра – найкраще середовище для саморозвитку, навчання, творчості.

Чому про це корисно знати

Для того, щоб керувати своїм комп’ютером чи смартфоном, треба мати уявлення, до якої моделі він належить і який софт використовує. Проте значно важливішим є уявлення про модель власної психіки (душі) і знання про особливості свого «природного софту».

Гобіту це потрібно для того, щоб перебувати у комфортній компанії і взаємодіяти з тими, кого розумієш і хто розуміє тебе.

Людині це потрібно для самопізнання і перетворення на реалізовану людину – арія. Ознакою людини є знання свого соціотипу.

Арію це потрібно для подальшого росту і перетворення на ельфа – універсальну людину. Універсальність набувається завдяки дуалізації, що дає спроможність діяти так, як би діяв твій дуальний соціотип. Ознакою арія є розуміння свого дуала.

Ельф, зберігаючи свій базовий соціотип, мислить і діє як дуальна пара. Без дуалізації не станеш універсальною людиною. А для подальшого розвитку ельфу потрібна квадризація через навчання і діяльність у своїй квадрі.  

Боголюдина, зберігаючи свій базовий соціотип, мислить і діє як ціла квадра – з усією її різноманітністю, глибиною і синергетичною потугою. Це також означає, що у відповідних ситуаціях боголюдина може «перевтілюватися» і ефективно діяти як будь-який соціотип своєї квадри.  

Висновок

Основи соціопсихологічної типології – вертикальної і горизонтальної – корисні всім, починаючи від гобітів.

Пізнання свого соціотипу є умовою самореалізації людини і досягнення рівня реалізованої людини – арія.

Для подальшого зростання арію необхідно мати досвід спілкування зі своїм дуалом. Це відкриває шлях для перетворення на ельфа – універсальну людину.

Ознакою ельфа є прагнення створювати квадрові структури. Відповідно, ельфам притаманна активна організаційна діяльність.

Оскільки перетворення на боголюдину є релігійною метою аріянства, теорія і практика соціопсихологічного типування є необхідним складником релігії.

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
 

В тему: 

Наші інтереси: 

Пізнай себе! Згадай себе! Зміни себе!

Підписуюсь на новини
Поширити цю сторінку: 

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.

Ознакою людини є наявність рефлексії - погляду на себе зі сторони.

Проявом рефлексії є інтерес до своєї психіки і прагнення дізнатися про її будову.

Якщо гомо сапієнс не цікавиться своїм психотипом, то він ще не є людиною.

Реалізована людина точно знає свій психотип.

Все, що робиться з власної волі, - добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.

Додам, що рефлексія (погляд на себе зі сторони) - це погляд духу на свою душу.

Коли виникає цей духовно-душевний зв’язок, то дух обов’язково починає цікавитися своєю душею.

Якщо нема зацікавленості, значить нема зв’язку з духом. Якщо нема зв’язку з духом, значить нема гравця (гомо люденса, людини).

Все, що робиться з власної волі, - добро!