Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 19
  • Переглядів: 22

Чотири квадри, 16 психічних функцій, чотири моделі соціуму і Закон соціального регресу

Ми вже знаємо про функціональну структуру квадри і розподіл внутрішніх ролей. Погляньмо, як це працює в кожній з чотирьох квадр.

Нагадаю, що всередині квадри виконуються 4 системні ролі – при них уже говорили в статті Квадри, системні ролі, етносоціоніка, форми державного правління

СТРАТЕГ

інтуїтивний інтроверт

ЕФЕКТОР

сенсорний екстраверт

КООРДИНАТОР

сенсорний інтроверт

КОМУНІКАТОР

інтуїтивний екстраверт

Стратег (ідеолог, натхненник) формулює мету і виробляє стратегію для її досягнення.

Ефектор (робочий орган) виробляє кінцевий продукт (дію) для надсистеми. 

Координатор (синхронізатор) підтримує внутрішній порядок.

Комунікатор (піарщик, посередник) отримує зворотний зв’язок від надсистеми.

Квадра IV

Стратег-IV – Миротворець

У четвертій квадрі роль Стратега виконує Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, Миротворець). Його головною (першою, програмною) психічною функцією є «етика духу» («етика любові»), яка в соціоніці графічно зображується у вигляді серця (квадрат без чверті). В арійській традиції серце (середина, центр, серцевина) є символом духовної сутності. Завдяки «етиці духу» люди з соціотипом «Миротворець» отримують перевагу в порівнянні з людьми інших соціотипів у справі налагодження зв’язку з власним духовним центром. Відтак при виробленні ідеології чи стратегії «Миротворець» покладається на інформацію з духовного світу – а це високоякісна інформація. Тому ЕІІ – це головна точка входу для впливу «небес» на земні справи. Найбільш відчутним проявом дії духовного світу є голос совісті, тому діяти по-совісті для «Миротворця» є принципово важливим.

Другою (інструментальною) психічною функцією «Миротворця» є «інтуїція здібностей», відтак головним інструментом реалізації стратегії він вважає таланти і здібності – свої і членів своєї команди. Все має робитися добровільно, згідно з власним переконанням і сумлінням, адже ЕІІ не виносить навіть найменшого насильства.  

«Миротворець» є позитивістом, тобто має схильність акцентувати увагу на світлих моментах будь-якої справи, прихильно ставитись до нових ідей, перебувати в пошуках чогось нового, цікавого, несподіваного, вірити в можливість вирішити найскладніші проблеми.

У цілому для стратегічної діяльності «Миротворця» властива глибока людяність і повага до людини як втіленої духовної сутності.

Ефектор-IV – Адміністратор

Якщо Стратег – це «голова правління» у квадрі, то Ефектор – це її  «виконавчий директор». У четвертій квадрі функцію Ефектора виконує Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, Адміністратор). Його головною психічною функцією є логіка чесної праці, а інструментом – сенсорика краси і якості. Тому ЛСЕ є найкращим соціотипом для виконання роботи – якісного і своєчасного. Він майстерно розробляє плани і точно їх виконує. Помірний негативізм утримує його він авантюр. Нагадаю, що для негативістів властива більша обережність щодо нових речей, навіть скептицизм, вони краще бачать проблеми і можливі глухі кути розвитку.

«Миротворець» і «Адміністратор» є головними рушіями четвертої квадри і можуть на пару виконувати в ній усю роботу. Проте якщо чисельність команди зростає, то необхідний «офіс-менеджер», внутрішній управитель – координатор (синхронізатор). 

Координатор-IV – Майстер

У четвертій квадрі роль Координатора виконує Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, Майстер). Його головною функцією є «сенсорика краси і якості» – у цій царині «Майстер» є найкращим експертом. Внутрішній порядок, краса, функціональність, зручний для роботи чистий простір досягаються за допомогою «логіки чесної праці». «Майстер» є позитивістом – це сприяє підтриманню всередині компанії невимушеної й доброзичливої ділової атмосфери.

Комунікатор-IV – Психолог

Після того, як діяльність квадри набирає відчутних обертів, виникає необхідність спеціально відстежувати зовнішню ситуацію, взаємодіяти з навколишнім соціумом, знаходити нових друзів, залучати інвестиції. Для цієї справи ідеально підходить Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, Психолог). За його показними відкритістю, оптимізмом і легковажністю приховуються обережність, реалізм і відповідальність негативіста.

Загальна характеристика четвертої квадри

Розподіл ролей у четвертій квадрі оптимальний для продуктивної роботи. Кожну системну роль виконує той соціотип, який ідеально для неї підходить. Обидва екстраверти квадри IV – «Адміністратор» і «Комунікатор» – є негативістами, тому, взаємодіючи з навколишнім середовищем (чужими), схильні діяти обережно і зважено. Натомість обидва інтроверти – «Миротворець» і «Майстер» – є позитивістами, відкритими для взаємодії зі своїми всередині квадри.

«Миротворець»-стратег отримує замовлення з надсистеми (духовного світу) і ставить завдання своїй квадрі. «Адміністратор»-ефектор реалізує ці завдання, пропонуючи навколишньому соціуму матеріальний продукт чи послугу – і робить це чесно, якісно, ефективно. «Майстер»-координатор створює зручні та безпечні умови для роботи. «Психолог»-комунікатор піарить діяльність квадри, залучає інвестиції, взаємодіє з інвесторами, знаходить талановитих людей і пропонує їх компанії.

Ідеологією квадри-IV є націоналізм, вона тяжіє до аристократичної форми правління.  

Усе гармонійно, всі на своїй місцях. Здається, що по-іншому й не може бути. Не може? Може! І ми це бачимо при розгляді вже наступної квадри.

Квадра I     

Стратег-I – Аналітик

У першій квадрі роль Стратега виконує Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, Аналітик). Його головною психічною функцією є «абстрактна логіка». На відміну від «етики любові» «Миротворця» (Стратега квадри IV), яка забезпечує зв’язок з духом і відповідає за творчу роботу розуму, «абстрактна логіка» «Аналітика»  (Стратега квадри I)  описує роботу інтелекту, а інтелект – це властивість душі. Логіка – це те, що можна формалізувати і запрограмувати, на відміну до любові, яку можна тільки відчути. Якщо для «Миротворця» люди є духовними суб’єктами, то для «Аналітика» люди є об’єктами (елементами) його уявної логічної системи. Відповідно, друга психічна функція ЛІІ – «інтуїція здібностей» – працює не з людськими талантами, а з потенціями об’єктивного світу. Тому важливішим для «Аналітика» є не соціум, а створена в його уяві абстрактна логічна система. Якщо реальність не відповідає цій системі, то тим гірше для реальності – так мислить «Аналітик». З цієї причини цілі, які він в ролі Стратега ставить перед першою квадрою, можуть бути відірваними як від потреб соціуму, так і від устремлінь духовного світу. «Аналітик» є негативістом, тому його ставлення до інших членів квадри доволі стримане і обережне.      

Ефектор-I – Популяризатор

У першій квадрі роль Ефектора виконує Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, Популяризатор). Його головною психічною функцією є «етика радісних емоцій», відтак головним продуктом квадри-I є потік емоцій. Другою функцією ЕСЕ є «сенсорика задоволень», тож позитивна емоційна атмосфера підкріплюється приємними сенсорними відчуттями. «Популяризатор» є позитивістом, його життєвий оптимізм відкритий до навколишнього світу.

Координатор-I – Художник

Внутрішній порядок у першій квадрі підтримує Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, Художник). Проте цей порядок спрямований не на роботу, а на відпочинок і розваги. Це тому, що СЕІ є експертом в отриманні задоволень і створенні фізичного та емоційного комфорту. У «Художника» своєрідне уявлення про порядок: «Якщо у приміщенні сміття, то його можна змести на купу, накрити газетою і спокійно розслабитися з відчуттям чесно виконаного обов’язку» – розповів мені один СЕІ. Цей соціотип гнучко пристосовується до обставин, тому про нього жартують, що він «займає форму посудини, в яку її наливають». Парадоксально, але при всій своїй м’якості і дружелюбності «Художник» є негативістом, для нього властивий легкий скептицизм, іронія і самоіронія.   

Комунікатор-I – Новатор

Для цього соціотипу ще використовують псевдонім «Дон Кіхот» – за його схильність жити в царині своїх ідей, часто відірваних від реального життя. А все тому, що Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, Новатор) головною (першою) психічною функцією має «інтуїцію можливостей», а другою – «абстрактну логіку». Якщо «Новатор» каже, що «щось є», то це зазвичай означає, що це «може бути». У зв’язку зі своїм позитивізмом і супероптимізмом, ІЛЕ може багато чого щиро наобіцяти, а потім не виконати з причини фізичної неможливості виконання. «Новатор» погано розбирається в людях, не відчуває їх, тому часто, попри власні бажання, може поводитися неетично. Це значно утруднює йому виконання ролі комунікатора першої квадри.

По-перше, він здійснює моніторинг не реальних подій, а абстрактних ідей, більшість яких є нездійсненними.

По-друге, він не може знаходити для квадри корисних людей, оскільки є некомпетентним у людських якостях.

По-третє, він не може адекватно представляти квадру назовні, оскільки його хвалькуватість і необов’язковість створюють для всієї квадри імідж чогось легковажного і несерйозного. Проте в цьому є і свій плюс, адже головним продуктом першої квадри є позитивні емоції і комфорт – відтак «Новатор» запрошує людей у простір пригод і сюрпризів, в якому цікаво і весело.

Загальна характеристика першої квадри

Якщо четверта квадра найкраще підходить для роботи, то перша квадра – для відпочинку і розваг. Якщо четверта квадра – це «аристократи», то перше квадра – «демократи», відкриті для всіх «приємних людей». Ця надмірна відкритість викликана тим, що обидва екстраверти – «Популяризатор» і «Новатор» – є позитивістами, не дуже перебірливими у зовнішніх знайомствах. Вони мимоволі можуть привести в дім ворога. Це напружує інтровертів «Аналітика» і «Художника», які відповідають за внутрішній простір квадри. Ситуацію частково вирівнює те, що супероптимізм згаданих екстравертів компенсується негативізмом, обережністю і скепсисом інтровертів. Проте це неприродний стан. Через нього у першій квадрі поступово притуплюється спроможність розрізняти своїх і чужих. Для порівняння, у четвертій квадрі обережність виявляється до чужих, а довіра – до своїх.

Квадра II

Стратег-II – Лірик

У другій квадрі роль Стратега виконує Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, Лірик). Його головною (першою, програмною) психічною функцією є «інтуїція суперечностей», яка дозволяє бачити в людині її слабкості, деформації, збочення, «гниль». Другою функцією «Лірика» є «етика драматичних емоцій», яка зазвичай проявляється як «світлий сум». Найслабкішою психічною функцією «Лірика» є «логіка чесної праці», тому ділова активність дається йому надзвичайно важко.

В результаті все це проявляється як «маніловщина»: мрії безплідні й безглузді, ділова ініціативність відсутня, навколо гармидер, а робота виконується тільки під зовнішнім тиском.

Проте тут є свій плюс – непрактичність, безпорадність і хаотичність дій «Лірика» дозволяють його застосовувати в ролі тестувальника для розробки систем «захисту від дурня». З погляду ділової ефективності, «Лірик» – це антистратег. Він гордиться свою гнучкістю, яка насправді є безхарактерністю і пристосуванством. Його робота ідеолога може виявлятися хіба що в глибинній, підсвідомій переконаності, що всі люди – слабаки, нероби й лицеміри, – і з цим щось треба робити. У своїй квадрі «Лірик» вважається позитивістом, хоча з погляду четвертої або першої квадри він негативіст.

Ефектор-II – Генерал

У першій квадрі роль Ефектора виконує Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, Генерал). Його головною функцією є «сенсорика примусу», відтак він є експертом у підкоренні людей своїй волі. На глибоке переконання СЛЕ, без примусу суспільство нежиттєздатне – і про це йому постійно нагадує його дуал «Лірик». Другою психічною функцією «Генерала» є «логіка контролю», тому інструментом реалізації насильства є чітка субординація у вигляді бюрократичної чи силової структури. Тому продуктом другої квадри є відверта чи замаскована диктатура, жорстка чи м’яка, в будь-яких масштабах – від дрібної чиновницької структури до всієї держави.  

Координатор-II – Контролер

Внутрішній порядок у другій квадрі підтримує Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, Контролер). Його головною психічною функцією є «логіка контролю», тому ЛСІ є експертом у створенні жорстких структур, побудованих на субординації і чіткому підпорядкуванню. Засобом їх організації служить бюрократичний або силовий апарат, адже другою (інструментальною) психічною функцієї «Контролера» є «сенсорика примусу»: «Не вмієш – научимо, не хочеш – примусимо». Найвразливішою психічною функцією ЛСІ є «інтуїція здібностей», в результаті створювані «Контролером» організації часто нагадують бездушні соціальні машини. Внутрішній порядок, створюваний «Контролером»-координатором – це в більшій чи меншій мірі «казарма» або «тюрма».

Комунікатор-II – Драматург

Функцію комунікатора з зовнішнім світом у другій квадрі виконує «Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, Драматург)». Поєднання «етики драматичних емоцій» з «інтуїцією суперечностей» і ораторськими якостями дозволяють «Драматургу» створювати напружену емоційну атмосферу. «Наша квадра звідусіль оточена ворогами, – переконує ЕІЕ, – тому маємо діяти як постійно обложена фортеця. Всередині має бути воєнний стан, розслаблюватися неприпустимо, бо смертельно небезпечно. Нас одразу ж з’їдять вороги. Хто не з нами, той проти нас», – і далі в такому ж дусі. «Моніторинг загроз», натхненно здійснюваний «Драматургом», додатково переконує «Генерала» і «Контролера», що їхня політика «закручування гайок» не має альтернативи.

Красномовство ЕІЕ допомагає залучати в квадрову організацію нових людей. Проте вийти з неї буває не просто, адже тут зазвичай працює «система ніпель» (рух в одну сторону) або, в ліберальному варіанті, «вхід – рубель, вихід – два». 

Загальна характеристика другої квадри

Сенс існування другій квадрі надає фактичний розвал, який настає після суцільного «демократичного гульбану» першої квадри. Логіка така: якщо народ сам не хоче працювати, то доведеться його примусити. «З цими неробами треба щось робити» – сумно нарікає «Лірик»-стратег. «Інакше нас завоюють і всіх повбивають» – підтримує його «Драматург»-комунікатор. «Але ми вас врятуємо» – заспокоюють експерти з організованого примусу «Генерал» і «Контролер». Відтак організація набуває вигляду казарми тюремного типу, а економіка стає органічним продовженням війни. Бізнес розглядається як гра з нульовою сумою: якщо один здобуває, то інший втрачає. Все життя – це вічна боротьба, смертельна війна, перманентна революція. Ідеологією квадри II є етатизм (соціалізм, комунізм), а формою державного правління – диктатура.    

Квадра III

Стратег-III – Критик

У третій квадрі роль Стратега виконує Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, Критик).

Його першою (головною) психічною функцією є «інтуїція вразливостей», а другою (інструментальною) – «логіка оборудок». Він чудово бачить всі слабкості, недоречності, фальш і гниль навколишнього світу. Сприймає світ беземоційно, принаймні, не виказує своїх емоцій. Гнучко пристосовується до будь-яких обставин. Існує жарт, що найкращою для «Критика» є професія патологоанатома або працівника бюро ритуальних послуг. У цілому для «Критика» властивий чорний гумор і цинічний підхід до життя. Зі зневагою ставиться до будь-яких заборон, бачить у них вразливості й із задоволенням знаходить у них лазівки. Ідеолог лібералізму. На переконання «Критика», людина є повним власником свого тіла, тож може зробити з ним що завгодно, наприклад, продати на органи для трансплантації.

Ефектор-III – Покровитель

У третій квадрі роль Ефектора виконує Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, Покровитель). Його головною функцією є «сенсорика опору». Через це з ним нічого не можуть зробити навіть такі експерти з насильства як «Генерал» і «Контролер». «Покровитель» нагадує кульку ртуті, яку неможливо вхопити.

Його другою функцією є «етика стосунків», яку можна б було назвати «етикою маніпуляцій». «Покровитель» вилаштовує стосунки так, щоб бути в центрі уваги, щоб усі залежали від нього, щоб без нього нічого не відбувалося. Посилення себе він здійснює за рахунок послаблення навколишнього соціуму. В результаті його маніпуляцій всі навколо невідомо чому починають сваритися, а потім звертатися до «Покровителя» за допомогою. Відтак він свідомо чи несвідомо створює навколо себе проблеми, а потім їх вирішує або, що частіше, не вирішує. В результаті СЕЕ-ефектор є головним тараном третьої квадри в руйнуванні «тюрми» – базової організаційної форми другої квадри. Відповідно, головним продуктом третьої квадри є руйнування і розпад.    

Координатор-III – Мораліст

У третій квадрі роль Координатора виконує Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, Мораліст). Його першою психічною функцією є вже відома нам «етика стосунків», а другою – «сенсорика опору». На практиці підтримання внутрішнього порядку полягає в тому, що «Мораліст» постійно вимагає від своїх колег дотримуватися детально регламентованого порядку і дбати про колективні інтереси. Він змушений про це постійно їм нагадувати, адже всі члени третьої квадри скептично ставляться до будь-яких ідеалістичних проявів і моральних вартостей, для них не існує ні авторитетів, ні принципів. Їм ближчі ліберальні цінності, згідно з якими кожен сам за себе, а організаційна дисципліна – це порушення прав людини.

Відтак «Мораліст» прагне бути в курсі всіх подій своєї компанії, аж до найменших дрібниць. Насторожений щодо внутрішніх зрадників. Роздає настанови і ретельно контролює їх виконання.  У своєму негативізмі він поступається тільки «Критику».

Комунікатор-III – Комбінатор

Функцію комунікатора з зовнішнім світом у третій квадрі виконує Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, Комбінатор). Його головною (програмною) психічною функцією є «логіка оборудок», тому він «великий комбінатор»: майстер нелегальних «схем», афер і оборудок. Другою функцією «Комбінатора» є «інтуїція вразливостей», яка дуже допомагає йому здійснювати свої комбінації без конфлікту з законом. Винахідливість «Комбінатора» вельми допомагає третій квадрі здійснювати утилізацію систем, які розвалюються. Якщо «Покровитель» – ефектор третьої квадри – зруйнує «тюрму», то «Комбінатор» придумає, як непогано заробити на її залишках, наприклад, через розпродаж всіляких «тюремних сувенірів» (типу шматків берлінського муру).

Загальна характеристика третьої квадри

У своїй «ліберальній антисистемності» третя квадра нагадує «демократичну антисистемність» першої квадри. Відмінність в тому, що перша квадра розвалює добре працююче виробництво, і робить це під гаслом «Має бути ще краще», натомість третя квадра розвалює нестерпну тюрму, і робить це під гаслом «Гірше не буде».

Ще одна подібність першої і третьої квадр в тому, що їх екстраверти – «Популяризатор», «Новатор», «Покровитель» і «Комбінатор» – є позитивістами, тому назовні справляють враження «своїх хлопців». Це викликає довіру, допомагає проникнути всередину «системних» квадр і, врешті-решт, успішно їх розвалити.

Третя квадра здійснює остаточну утилізацію всього того, що залишилося від діяльності трьох попередніх квадр.  

Квадри і простори подій

Організація, основа на тій чи іншій квадрі, може перебувати в різних просторах подій. Проте варто пам’ятати, що різні простори сприяють різним квадрам:

Простір волі – квадрі IV

Простір пригод – квадрі I

Простір боротьби – квадрі II

Простір страждань – квадрі III.

Наприклад, якщо у Просторі страждань квадра IV взагалі ні на що не спроможна, то квадра III може в ньому непогано розгорнутися і навіть збагатитися, наприклад, на торгівлі металобрухтом (з порізаних заводів) або органах для трансплантації. Так само у Просторі боротьби ніхто не може конкурувати з квадрою II, для якої боротьба – це її рідна стихія і сенс життя.

Закон соціального регресу

З причини описаної вище психологічної структури, головним виробником матеріальних і духовних благ є квадра IV. Продуктивність організацій четвертої квадри тримається на відповідності системних ролей психологічним якостям соціотипів, а також на:

1) плеканні квадрових цінностей (щирі стосунки, людські здібності, чесна праця, краса і якість, духовність, ієрархічність),

2) внутрішній правильній змагальності (коли перевага досягається посиленням себе, а не послабленням конкурента);

3) постійному напруженому доборі правлячої верхівки, який і формує феномен аристократії.

Як ми вже бачили, у першій квадрі порушується відповідність між ролями і соціотипами, коли, наприклад, піаром і пошуком кадрів займається «Новатор», який є відверто некомпетентним у людських стосунках. Прагнення до розваг і задоволень, втрата внутрішнього напруження та ієрархічності приводять першу квадру до демократії, при якій голос найрозумнішої людини прирівнюється до голосу найтупішої. Занепад механізму добору еліти призводить організацію до неспроможності керувати собою. Нація перетворюється на аморфний натовп, в якому «всі рівні і вільні».  

Ситуацію «виправляє» друга квадра: якщо люди не спроможні до самоуправління, то ними управлятиме зовнішня сила. Якщо вони добровільно не хочуть працювати, то їх до цього треба примусити. Для цього друга квадра формує диктатуру, або охлократію (панування над натовпом). За такого стану неможливо творити продуктивні речі, адже творчість можлива лише в умовах свободи. Відтак друга квадра використовує плоди праці четвертої квадри, точніше те, що від них залишилося після демократичного розгулу першої квадри. 

Проте старі запаси врешті-решт вичерпується і в «тюрмі» починається голод. Тоді третя квадра розвалює «тюрму» і утилізує залишки. Ідеологія лібералізму не передбачає існування держави, тому третя квадра нічого не створює – крім перегною для нової системи.

Описане чергування форм державного правління відоме ще з античних часів: аристократія – демократія – диктатура – аристократія. Ось як цей механізм описав шотландський професор історії Олександр Титлер (1747 – 1813):

Демократія існує тільки доти, доки виборці сподіваються отримати для себе щедрі подарунки з державної скарбниці. Тоді більшість завжди голосує за кандидатів, які обіцяють більше пільг. Врешті-решт кожна демократія неминуче зруйнується від фінансової політики. За демократією завжди слідує диктатура.

Середній вік держав у світі, з початку історії, був приблизно 200 років. Протягом цих 200 років вони завжди проходили через наступну послідовність:

1. Від неволі до духовної віри;
2. Від духовної віри до великої хоробрості;
3. Від хоробрості до свободи;
4. Від свободи до достатку;
5. Від достатку до самовдоволення;
6. Від самовдоволення до апатії;
7. Від апатії до залежності;
8. Від залежності назад у неволю.  

Чергування квадр IVI–II–III можна назвати Законом соціального регресу. Регрес починається тоді, коли квадра IV послаблює внутрішню самодисципліну, розслаблюється і пускається назустріч самовдоволеному комфорту. Відтак Закон соціального регресу – це закон розпаду і утилізації системи, яка відійшла від вартостей четвертої квадри. Відповідно, номери квадр – це фази послідовного занепаду. Перша квадра – це перша фаза деградації.

Що стосується принципу чотирьох фаз розвитку ідеї (ідея – прототип – випробування – повноцінна реалізація), то він працює всередині однієї квадри. Хто загорівся ідеєю, той її й реалізує – принаймні саме так це працює у стартапах.

Що робити для недопущення соціального регресу – тема наступних досліджень.   

Продовження: Квадра Ісуса Хреста: системні ролі і соціотипи апостольського демосу

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Пізнаємо ази вищої соціології. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вгору просування – без краплі вагання!

Динаміка демосів: стартап, ріст, розмноження, омолодження – дороговказ для Aryan Softwerk

Для досягнення режиму керованої молодості – «вічного життя» – демос має бути досить численним. Тож йому треба кількісно зростати, але зростати не механічно, а органічно – як жива істота. Аналогії між...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Найголовніше - завжди залишатися чесними перед собою і повністю відповідальними за свої дії.

Деградація четвертої квадри починається з того, що вона, досягнувши багатства і добробуту, піддається спокусам першої квадри, яка пропонує витончені задоволення і розваги.

Коли народ розніжується і втрачає необхідну організаційну самодисципліну, з’являється друга квадра, яка пропонує йому спокусу зовнішнього керування. Тоді народ перекладає відповідальність на зовнішню силу. На місце внутрішньої дисципліни приходить зовнішній примус.

Коли система остаточно перетворюється на тюрму, приходить третя квадра зі спокусою абсолютної свободи. Проте самоорганізація на ліберальних засадах принципово неможлива, тому відбувається остаточний розпад системи управління - те, що ми нині спостерігаємо.

Це відкриває простір четвертій квадрі для творення нової системи. І знову все починається з чесності і відповідальності.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Відсутність продуктивної творчості другої квадри ілюструє тотальний плагіат, здійснюваний Московією протягом усього свого існування.

Про плагіат періоду СССР розповідає аналітик Вадим Жартун у статті Страна-копипаста

Крали все, до чого дотягувалися руки - від дитячих іграшок до ракетної техніки і атомної зброї.

"Після Другої світової війни тільки з Німеччини в СРСР вивезли 2885 заводів, 96 електростанцій, 340 тис. верстатів, 200 тис. електромоторів, близько тисячі заводів перевезли в СРСР з Маньчжурії і Кореї. Всього за один рік демонтували і вивезли 4389 підприємств з Німеччини, Австрії, Угорщини та інших європейських країн".
-----------------------------

Про це у нас також були публікації:

Країна-плагіатор: у СРСР майже не було нічого оригінального

НАВІТЬ ЦЕ ВКРАЛИ: АК-47 розробив не Калашніков, а полонений Гуго Шмайссер

«Росія може вижити лише в ролі хижака» – російська національна ідея

Атомна афера: як Сталін кував для себе зброю в США (відео)

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Якщо дійсність існує, то її можна пізнати.

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

То "ВО Свобода" і Об'єднані націоналісти - це ІІ квадра??

Цитата:
... у Просторі боротьби ніхто не може конкурувати з квадрою II, для якої боротьба – це її рідна стихія і сенс життя.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Бандерівщина - це друга квадра. Відповідно, прихильники бандерівщини в цілому тяжіють до другої квадри.

Це суперечить вартостям українського етнічного ядра, яке належить до четвертої квадри. Тому в "націоналістів" така слабка підтримка.

Арсен Дубовик каже:
То "ВО Свобода" і Об'єднані націоналісти - це ІІ квадра??
Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">... у Просторі боротьби ніхто не може конкурувати з квадрою II, для якої боротьба – це її рідна стихія і сенс життя.</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Для продуктивної роботи будь-якого соціально корисного проекту треба опиратися на квадру IV.

Свого часу ми говорили, що є два види стосунків - дуальні і всі інші.

Подібним чином можемо сказати, що є два види квадр - четверта і всі інші.

Місією четвертої квадри є еволюція (прогрес).

Місією трьох інших квадр є утилізація невдалих або неактуальних проектів четвертої квадри. Звідси закон соціального регресу.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ми живемо в час переходу від третьої до четвертої квадри.

Якщо навколо буяє розпад і гниття - значить третя квадра гарно виконує свою функцію.

Вона не залишить каменя на камені від комуністичного маразму і підготує гарний гумус - ідеологічно стерильний, безструктурний і безглуздий.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Віктор Макаренко.
0
Ще не підтримано

Дуже цікавий матеріал! Але виникло у мене питання. Оскільки доведено, що хороша фактично тільки IV квадра, як почуватися людям з інших квадр?

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Жити згідно з власною природою. Соціон (16 соціотипів) - це єдина екосистема. "Санітарами лісу" для четвертої квадри є перша квадра, для першої - друга, для другої - третя. Так працює еволюція. Вона основана на змагальності, доборі кращих і утилізації невдалих проектів.

З другого боку, в кожному соціотипі є всі 16 функцій. Відтак кожний соціотип може розвивати продуктивні функції, властиві для четвертої квадри.

Окрім того, існує загальна рекомендація - "Шукайте передусім Царства божого і правди його, а все інше вам додасться".

Віктор Макаренко каже:
Дуже цікавий матеріал! Але виникло у мене питання. Оскільки доведено, що хороша фактично тільки IV квадра, як почуватися людям з інших квадр?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Хорошими є люди з буттям рівня волі всіх квадр. Поганими є люди буття рівня страждань всіх квадр. Але, при бутті рівня боротьби, першою викликає симпатію саме ІV квадра.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Для забезпечення продуктивного розвитку і недопущення соціального регресу, четвертій квадрі необхідно свідомо підтримувати високе внутрішнє напруження. Мають бути постійні тренування, змагання, добір кращих, розвиваючі ігри, конкуренція, військові навчання тощо. І багато-багато творчої праці.

Тож маємо вибір: або добровільне внутрішнє напруження, або зовнішній примус від другої квадри.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Продуктивна думка!

Ігор Каганець каже:
Для забезпечення продуктивного розвитку і недопущення соціального регресу, четвертій квадрі необхідно свідомо підтримувати високе внутрішнє напруження. Мають бути постійні тренування, змагання, добір кращих, розвиваючі ігри, конкуренція, військові навчання тощо.
Тож маємо вибір: або добровільне внутрішнє напруження, або зовнішній примус від другої квадри.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Коли не вистачає власної самодисципліни, то є приклад змагальності від третьої квадри, коли вона зорганізована на кшталт ВЗН.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Найголовніше - завжди залишатися чесними перед собою і повністю відповідальними за свої дії.

Деградація четвертої квадри починається з того, що вона, досягнувши багатства і добробуту, піддається спокусам першої квадри, яка пропонує витончені задоволення і розваги.

Коли народ розніжується і втрачає необхідну організаційну самодисципліну, з’являється друга квадра, яка пропонує йому спокусу зовнішнього керування. Тоді народ перекладає відповідальність на зовнішню силу. На місце внутрішньої дисципліни приходить зовнішній примус.

Коли система остаточно перетворюється на тюрму, приходить третя квадра зі спокусою абсолютної свободи. Проте самоорганізація на ліберальних засадах принципово неможлива, тому відбувається остаточний розпад системи управління - те, що ми нині спостерігаємо.

Це відкриває простір четвертій квадрі для творення нової системи. І знову все починається з чесності і відповідальності.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Приклад самоорганізації на анархічних засадах - це Військо Запорізьке Низове, військо Нестора Махна, та Швейцарія (від ХІІ сторіччя, та по сьогодення). Як на мене, досвід Швейцарії нам слід переймати.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Другий Гетьманат Скоропадського - це структура IV квадри (Скоропадський - ЛСЕ). Ось що відбулося після нього:

"Те, що ми називаємо корупцією, а не дрібними зловживаннями, почалося в період Директорії, після семи з половиною місяців гетьманату Скоропадського, коли були накопичені великі кошти в бюджеті, коли гроші з’явилися на іноземних рахунках. Тоді вже було, в яку кишеню сунути руку."

"Коли Винниченко зрозумів, що він не має впливу як голова Директорії, постало питання, щоб він припинив головування в ній і членство. І щоб він спокійно пішов зі своєї посади, то йому дали «відкат» у 20 мільйонів гривень. А потім ми дивуємося, звідки у нього взялася дача на півдні Франції."

Джерело: Корупція сто років тому: як обкрадали армію УНР і до чого це призвело

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Найкращою діяльністю для Критика з буттям рівня волі є діяльність Навігатора. Так, це посилання саме на Ф. Герберта.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

І, оскільки мислення йде поза мозком, більшою частиною, то Навігатори виглядають інакше, аніж їх описує Ф. Герберт.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!