Важливість: 
5

Категорія:

Національний солідаризм, або Коли бик Дгарма стоїть на чотирьох ногах

Національний солідаризм – це теорія і практика збалансованої взаємодії особистості, суспільства, держави і бізнесу. Як це розуміти?

170426-bykdgarma.jpg

Бик Дгарма - символ Універсального Закону Буття
Бик Дгарма - символ Універсального Закону Буття

Золота ера, солідаризм, 4 квадра

В езотеричній традиції період такого збалансованого розвитку називається Сатья-югою (Святою добою), або Золотою ерою.

У цей час символічний бик Дгарма (Правило буття, Логос, Дао) стоїть на чотирьох ногах. Цими чотирма опорами порядку є згадані вище

  • особистість
  • суспільство
  • держава
  • бізнес

Завдяки такій стійкості згадана фаза розвитку триває найдовше, а саме 4:10 циклу. З погляду соціоніки, це час домінування 4 квадри.

Срібна ера, індивідуалізм і анархізм, 1 квадра

Під час наступної фази, яка називається Трета-югою або Срібною добою, починається порушення балансу. Воно виражається в тому, що особисте благо починають вивищувати на шкоду суспільному благу.

Бик Дгарма втрачає ногу «суспільство» і стоїть на трьох ногах. Тому тривалість цієї фази становить 3:10 циклу.

Панівною ідеологією цього періоду є індивідуалізм (анархізм). Це час домінування першої квадри.

Мідна ера, етатизм і соціалізм, 2 квадра

Порушення балансу в сторону індивідуалізму викликає реакцію, яка виражається в посиленні ролі держави на шкоду особистості. В результаті збочення індивідуалізму намагаються подолати іншим збоченням – гіпертрофованим культом держави.

Ця фаза називається Двапара-югою або Мідною добою. Бик Дгарма втрачає ще одну ногу – «особистість» – і стоїть на двох ногах. Тривалість цієї фази становить 2:10 циклу.

Панівною ідеологією цього періоду є етатизм (соціалізм). Бізнес підпорядковується державній бюрократії. Це час домінування другої квадри.

Залізна ера, лібералізм і капіталізм, 3 квадра

«Закручування гайок» державою викликає протидію суспільства у вигляді боротьби за індивідуальні свободи. Ця боротьба апелює до права все продавати і купляти. Це час «дикого капіталізму», який веде або до руйнування держави, або до її підпорядкування олігархічному капіталізму.

Ця фаза називається Калі-югою (каленою, шаленою) або Залізною добою.

Панівною ідеологією цього періоду є лібералізм (капіталізм). Суспільство підпорядковується грошам. Це час паразитів, шахраїв і аферистів.

З соціонічного погляду це час домінування третьої квадри. Бик Дгарма втрачає третю ногу – «державу» – і стоїть на нозі «бізнесу». На одній нозі довго не утримаєшся, тому тривалість цієї фази становить лише 1:10 циклу. Для суспільства цей період найважчий, зате найкоротший.

Відновлення ладу і нова Золота ера

Гостра криза завершується або повним руйнуванням системи, або її стрибкоподібним переходом на вищий рівень – з відновленням балансу особистості, суспільства, держави і бізнесу.

Бик Дгарма знову стоїть на чотирьох ногах. Але він символізує вже нову Дгарму – нові правила Буття.

Так завершується цикл, загальна тривалість якого становить 4 + 3 + 2 + 1 = 10. Починається новий оберт еволюційної спіралі.

Реалізуємо формування прекрасних світів!  

Сучасний світ переживає перехід від Залізної доби лібералізму до Золотої ери солідаризму і нового балансу. Про це у статтях:

Перехід від старого до нового циклу – це кінець світу (старого) і сотворення світу (нового).

Попередній Великий перехід в районі 5508 р. до н. е. ознаменував завершення циклу Атлантиди (Борії) і початок нового циклу – Арійського (Гіперборійського, Трипільського).

Офіційний початок нової Золотої доби – 25 грудня 2015 року.

Творимо новий світ! 

Наші інтереси: 

Впорядковуємо знання, формуємо ясні світоглядні моделі. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка