Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 232
  • Переглядів: 257

Третій Райх: принципи ідеальної держави для всіх – академічне дослідження (+аудіо)

Категорія:

Спецтема:

Гітлер не відділяв своїх уявлень художника від уявлень політика, а свій режим вихваляв як такий, в якому відбулося примирення мистецтва з політикою. Поза мистецтвом для нього не існувало нічого: він вважав, що навіть полководець може здобувати перемоги тільки будучи людиною з художнім смаком, а розглядаючи новий вид зброї, оцінював також його естетичне оформлення.

150118kartynagitlera.jpg

Богородиця з Ісусом (1913). Картина, намальована Адольфом Гітлером
Богородиця з Ісусом (1913). Картина, намальована Адольфом Гітлером

Аудіоверсія:

Аудіоверсію також можна прослухати на Ютуб.

У попередніх статтях ми дослідили фашизм і націонал-соціалізм з погляду єврейських, англійських, українських, американських та інших дослідників. Для об’ємного бачення корисно завершити цю тему сучасним академічним дослідженням російських вчених. Для цього наведемо фрагменти з російськомовної монографії «НСДАП: ідеологія, структура і функції», виданої Ставропольським державним університетом у 2000 році[1].

Теорія ідеальної держави: Ґемáйншафт, тобто Громада

Уже в «Майн кампф» (1925) знаходимо, що головним завданням націо­нал-соціалізму є створення «ідеальної держави майбутнього». Слово «Gemeinschaft» не має адекватного перекладу з німецької і включає такі значення: етнічно чиста, однорідна держава, національна єдність, взаємодопомога, ліквідація системи привілеїв, патріотизм, соціальна справедливість, відданість, безкласове суспільство.

Найважливішими ознаками «народної держави» нацисти вважали ідею створення «нової людини», концепцію «соціального щастя», фюрер-принцип, расову теорію, побудову «держави краси». Загальним принципом Gemeinschaft може вважатися суспільна користь, яка важливіша особистого успіху. Додатковими важливими принци­пами були активність та боротьба, а також навчання вищестоящими партійними функціонерами нижчестоящих, керівництво чоловіків, «виховання серця».

Нова людина

Однією з найважливіших ідей Gemeinschaft вважалася ідея створення «нової людини». «Хто бачить у націонал-соціалізмі тільки політичний рух – той майже нічого не знає про нього. Це більше, ніж релігія, це воля до витворення нової людини», – заявляв Гітлер.

Перш за все, це людина з арійською кров’ю, фізично абсолютно здорова. Для цього держава повинна оголосити дітей найціннішим надбанням народу, подбати про те, щоб потомство виробляли тільки здорові люди. Держава подбає, щоб здорові жінки народжували дітей, не обмежуючи себе через важке економічне становище.

Ще в ряді пунктів програми 1920 р. нацисти брали на себе обов’язок допомагати в отриманні освіти талановитим дітям бідних батьків, піклуватися про оздоровлення нації, забезпечення захисту матері і дитини, поліпшенні фізичного гарту дітей. Ці ж завдання були пріоритетними і в «Майн кампф».

Держава і партія повинні були опікуватися не тільки  новонародже­ними, а й їхнім вихованням. Передусім треба було виростити цілком здорових людей. Далі йшлося про розвиток духовних здібностей – характеру, патріотизму, рішучості, вірності, вміння терпіти несправедливість, альтруїзму і жертовності.

Націонал-соціа­лізм насампе­ред апелював до людей з яскраво вираженим прагненням до моральності, залучаючи їх у СС, де безперервно пропагувався кодекс «внутрішніх цінностей», таких як послух, твердість, добропорядність, бідність і хоробрість.

В ідеальній державі партія здійснювала б контроль і над шлюбом. Гітлер вважав за необхідне створити умови для ранніх шлюбів, щоб очистити суспільство від сифілісу і проституції, за допомогою поліпшення житлових умов для молоді та підвищення заробітної плати, а сам шлюб повинен був розглядатися як засіб здійснення високої мети ­–  розмноження і збереження виду та раси.

Подружжя, з точки зору Гітлера, не є інститутом, створеним лише для спільних розваг подружжя. Він являє собою поділ обов’язків, коли в завдання чоловіка входить боротися в області професіональної кар’єри, а в завдання дружини – підтримувати порядок у домі, бо це опора в боротьбі за виживання. Під порядком у домі розуміється підтримку певного культурного рівня, з одного боку, і практичне ведення господар­ства, з іншого.

Ідеальна держава буде боротися не тільки за здоров’я народу, а й за його культуру. Вона звільнить суспільне життя «від затхлої задухи сучасної еротики», очистить атмосферу від усіх протиприродних і безчесних пороків. «Націонал-соціалістична держава не святенницька і  не брехлива. Просто є певні моральні принципи, реалізація яких лежить в інтересах біологічного здоров’я народу», – читаємо в листку НСДАП.

Військове виховання стане пріоритетним. Армія буде для юнака школою патріотичного виховання, навчить його поводженню зі зброєю, слухняності й дисципліні. Після закінчення військової служби молодому німцеві видадуть на руки два документи: цивільний диплом, який дає право займатися громадською діяльністю, і свідоцтво про стан здоров’я, яке дає право на одруження.

Соціальне щастя

В ідеальній державі «нова людина» запрограмована на патріотизм і соціальну справедливість. Тому другою важливою ідеєю Gemeinschaft стала теорія соціального щастя. Партія і держава зосередять зусилля на поєднання націоналізму і соціалізму. На початку 30-х років Геббельс описував його наступним чином: «Ми – націоналісти, бо ми, як німці, любимо Німеччину, вимагаємо захисту її національного духу і боремося проти її поневолювачів. Ми – соціалісти, тому що для нас соціальні проблеми є питанням необхідності і справедливості, більше того – це питання самого існування нашого народу».

Націонал-соціалістична держава «дає кожному роботу за його здібностями, а оцінюватиме його за тим, як саме він виконує покладене на нього громадське завдання», – заявляв Гітлер.

При цьому важливе значення надаватиметься стиранню відмін­ностей між фізичною та розумовою працею. Будь-яка праця стане почесною. Держава відмовиться від занадто великого розриву в оплаті праці. Так мислилася ідея соціальної справедливості.

Розуміючи, що економічний і культурний розвиток залежить безпо­се­редньо від талановитих людей, Гітлер заявляв, що держава візьме на себе зобов’язання відкрити дорогу всім справді талановитим людям, незалежно від їхнього соціального походження.

Рід діяльності буде не метою існування окремої людини, а тільки засобом; метою ж життя кожного стане сумлінне виконання покладених на людину обов’язків задля того, щоб чесно віддати борг і природі, і зусиллям суспільства на зміцнення своєї держави. Держава проголосить таку віру, яка забезпечить кожній людині засоби до гідного існування і одночасно подбає про її духовний розвиток.

Нацистські ідеологи вважали, що ідеальна держава підніме на небачену висоту всю людську культуру тоді, коли люди будуть готові пожертвувати інтересами свого власного «я» на користь суспільства. Цей альтруїзм створює можливість загального прогресу, буде досягнута загальна справедливість.

Нацистська партія ставила головним завданням домогтися справж­нього фізичного і морального здоров’я народу, який здобуде високе почуття національної гордості. Ідеальна держава буде виховувати в молоді повагу до націоналізму в поєднанні з почуттям соціальної справедливості. Тоді сформується «народ, що складається з громадян, справді пов’язаних один з одним спільною любов’ю, загальною гордістю, спільною свідомістю своєї непереможності».

Персональна відповідальність

Третьою ідеєю Gemeinschaft є принцип керівництва – фюрер-принцип. У липні 1921 року Гітлер зробив принцип фюрерства законом для НСДАП.  

Фюрер-принцип визнавав велике значення особистості. На найвищі пости повинні висуватися найвидатніші сини народу. Кожен матиме радників, охочих допомогти вождю, але рішення прийматиме лише він один. На зміну парламентаризму прийде абсолютна відповідальність вождя і невеликої групи обраних помічників.

Парламент збереже при цьому дорадчі функції, а також забезпечуватиме умови для зростання майбутньої політичної еліти. Щоб уникнути некомпетентності, представницькі органи будуть розділені на 1) політичні палати, 2) професійні станові палати. Над ними буде поставле­ний спеціальний сенат з обраних людей. Ні в палатах, ні в сенаті голосу­вань не буде. Кожен член установи має тільки дорадчий голос. Вирішує тільки відповідний голова, який і несе персональну відповідальність.

Держава краси

Гітлер не відділяв своїх уявлень художника від уявлень політика, а свій режим вихваляв як такий, в якому відбулося примирення мистецтва з політикою. Поза мистецтвом для нього не існувало нічого: він вважав, що навіть полководець може здобувати перемоги тільки будучи людиною з художнім смаком, а розглядаючи новий вид зброї, оцінював також його естетичне оформлення.

Багато сучасників констатували, що під час розмови Гітлер здіймався в «вищі сфери», з яких його доводилося стягувати на ґрунт фактів. Після перемоги над Францією він вважав за краще відвідати Париж не як завойовник, а як любитель музеїв.

Естетика «держави краси» ототожнюється з політичною ідеоло­гією. Наприклад, гітлерівцям хотілося через архітектуру виразити сутність політичної, економічної й військової могутності нового ладу, проде­монструвати майбутнім поколінням велич власних справ, за допомогою монументальних будов донести до них героїчний дух Третього Райху. Для здійснення такого завдання нацистські архітектори винайшли новий стиль – стиль фюрера, який включав елементи неокласицизму, монументалізму і необароко.

Отже, основу нацистської теорії народної держави становили ідеї побудови «ідеальної держави». При цьому важливою категорією був холізм (цілісність), що означає гармонійну сукупність всіх аспектів і відносин у житті суспільства.

Органічний підхід

Нацистські теоретики не сумнівалися, що їх світоглядна система здатна адекватно відображати процеси, що відбуваються в природі й суспільстві. Вернер Дайц, відомий німецький хімік, творець штучного каучуку і пластмас, філософ, соціолог, який став з 1933 року правою рукою А. Розенберга у зовнішньополітичному бюро, говорив, що націонал-соціалісти мислять і творять так, як мислить і створює природа, а нацистський рух було оголошено частиною самої природи, і саме тому, що за нього «б’ються закони природи», він проголошувався непереможним.

Вернер Дайц (нім. Werner Carl Otto Heinrich Daitz; * 15 жовтня 1884, Любек - † 5 травня 1945, Timmendorfer Beach)
Вернер Дайц (нім. Werner Carl Otto Heinrich Daitz; * 15 жовтня 1884, Любек - † 5 травня 1945, Timmendorfer Beach)

Вернеру Дайцу належить розгорнуте формулювання методоло­гіч­ного прийому нацистської доктрини: «Не вигадувати якусь інтелекту­ально-матеріалістичну конструкцію, яка претендує на те, щоб бути розумнішою природи, а споглядати речі (в гетівському або кантівському сенсі), проголошувати їх і підкорятися їм. Ні у що не втручатися в сенсі Лао-Цзи, несвідомо входити в розвиток подій і розвиватися разом з ними, прагнути бути не розумнішим їх, а підпорядковувати інтелект внутрішній логіці речей».

Ось чому головним завданням, що стоїть перед теоретиками націонал-соціалізму, вважалося відновлення «внутрішньої логіки і внутрішнього сенсу речей», всього того, що природа інтуїтивно підтримувала у формах життя, але що було зруйновано втручанням матеріалістичного інтелекту. При цьому нацизм уподібнювався лікарю, який допомагає природі самозцілитися


[1]Аникеев A.A., Кольга Г.И., Пуховская Н.Е. НСДАП: идеология, структура и функции. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – 323 с.

Додаткові матеріали: 

Наші інтереси: 

Досліджуємо історію політичних ідеологій. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Коментар з Фейсбука - Jaroslav Swes Tun:

Рідко які обдаровані люди мають хист оратора, бо прагнуть правити; мають хист художника і скрипаля, бо прагнуть гармонії барви і звуку; мають хист архітектора, бо прагнуть будувати досконале суспільство.

Отакі ми..., найфанатніші християни-ті, які ніколи не читали Біблію, найзапекліші антифашисти-ті, які не читали Ніцше і ярі противники Гітлера- ті, що не читали Майн кампф.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Перший малюнок є хорошою ілюстрацією до поезії Шевченка:
А буде син і буде мати,
І будуть люде на землі!

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Мені подобається система німецького націонал-соціалізму своєю цілісністю, тобто врахуванням всіх сфер життя.

Але мені здається, що в такій "ідеальній" країні змогли би існувати тільки люди-роботи.

Ось наприклад, цитата:

Цитата:
Армія буде для юнака школою патріотичного виховання, навчить його поводженню зі зброєю, слухняності й дисципліні. Після закінчення військової служби молодому німцеві видадуть на руки два документи: цивільний диплом, який дає право займатися громадською діяльністю, і свідоцтво про стан здоров’я, яке дає право на одруження.

Існують люди, які не хочуть брати зброю до рук ні за яких умов через свої внутрішні або ще якісь переконання, хоча в усьому іншому вони можуть бути хорошими громадянами своєї держави. Відповідно, з таким підходом, вони не можуть отримати довідку про здоров’я і право на шлюб. А можливо їх взагалі краще вигнати з країни або розстріляти за це???

Ще питання релігії і віри. Я так розумію, що за подібної системи мала би існувати одна офіційна державна релігія, якої би мали дотримуватися всі "істинні і чисті" представники нації. А якщо когось не задовольняє ця релігія, його теж виганяти з країни чи розстрілювати?

І не забувайте, що які би прекрасні не були теорії Гітлера, саме він першим почав напад на країни Європи і саме він розпочав світову війну, яка принесла багато горя світу.

Путін, будучи зараз в Росії таким самим "месією" як і Гітлер в тодішній Німеччині, як під кальку робить те саме, та й ще мотивує свою агресію по відношенню до сусідів, точно такими же словами, які використовував Гітлер нападаючи на своїх сусідів.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Тут йдеться про щось на зразок "почесного диплому", який відкриває право участі в певних державних програмах. Усім іншим ніхто не збирався забороняти одружуватися. Нацисти були реалістами. Тому у Вермахті воювали 150 тисяч євреїв і напівєвреїв, а Гітлер власноруч виписував героїчним євреям довідки про належність до арійської раси.

У Швейцарії також усі чоловіки військовозобов’язані, але ж є можливість пройти службу без зброї або легально відкупитися - і ніхто за це не виганяє з країни і не розстрілює.

Доброслав Велесовий каже:
Існують люди, які не хочуть брати зброю до рук ні за яких умов через свої внутрішні або ще якісь переконання, хоча в усьому іншому вони можуть бути хорошими громадянами своєї держави. Відповідно, з таким підходом, вони не можуть отримати довідку про здоров’я і право на шлюб. А можливо їх взагалі краще вигнати з країни або розстріляти за це???

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Розпочати війну не було самоціллю Гітлера. Йому не залишили жодних шансів. Дуже комусь пекло, що не можна в такій процвітаючій країні робити ґешефт.

Доброслав Велесовий каже:
...І не забувайте, що які би прекрасні не були теорії Гітлера, саме він першим почав напад на країни Європи і саме він розпочав світову війну, яка принесла багато горя світу...
Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Коментар з Фейсбука - Jaroslav Swes Tun:

Рідко які обдаровані люди мають хист оратора, бо прагнуть правити; мають хист художника і скрипаля, бо прагнуть гармонії барви і звуку; мають хист архітектора, бо прагнуть будувати досконале суспільство.

Отакі ми..., найфанатніші християни-ті, які ніколи не читали Біблію, найзапекліші антифашисти-ті, які не читали Ніцше і ярі противники Гітлера- ті, що не читали Майн кампф.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Віталій Шляхов.
0
Ще не підтримано

. Публікація російського видання змушує замислитися, якою бути Україні де "у селах веселих будуть й люди веселі"?:
Німецькій Теорії ідеальної держави нам варто бачити Україну як господарію де замість фізичного очищення нації відбуватиметься СОЦІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ жити порядно і порядно продовжувати свій рід.
. Так ! має бути така модель взаємоувязки Ідеологічної і Організації системи господарія Україна, яка подібно ДНК-молекулі людини розвиває суспільний організм За Всевишніми намірами

Усі національні патріоти світу мріють про ідеальну національну, чи міжнаціональну державу
А про що мають мріяти ті, хто живе у центрі Європи ? Ми українці?
. Моє твердження побудовано на моєму аналізі і висновку, що ми українці, словаки і чехи маємо мріяти про країну Соціального заохочування жити праведно і у праведності народжувати свої потомства.
. Так ми особливі, бо за моїм же твердженням, Всевишнє над нами «удосконалило» людського нашого попередника в білу Людину взірця Адама саме у центрі Європи. Як і у центрах інших континентів Всевишній переформатовував-удосконалював «жовту», «чорну» і «червону» людські раси. А раз так то ми, люди білої раси, аж ніяк не можемо претендувати на якусь свою винятковість на Землі, як того хотіли німецькі націонал-соціалісти.
. Ми ніяк не можемо заборонити пошуку людиною своєї другої половини щастя в людині іншої раси.
Так !-патріотичне виховання юнаків військовою підготовкою, а дівчаток медичними працівниками. А з проходження такої підготовки -видавати Свідотство про народження знавця і умільця суті явищ побутової життєдіяльності.

.
. Не зможемо уникнути народження дітей з вадами. Так це додаткове навантаження на господарію Україну
. Чому, я навязу. Україні нову форму устрою -ГОСПОДАРІЮ? Не тому, що за жартівливого переказу Всевишній Господь віддав українську свій коточок на ЗЕМЛі. Куточок куди за Всевишнім розвитком Землі - останнім Льодовиковим періодом, а потім його таненням було змито усі чорноземи (родючий шар грунту з півнішніших України земель. Адже 1мм плодородного шару на Землі приодньо утворюється зв 1000 років. А в Україні- глибокі, до 3-х іноді метрів найчорноземливіших грунтів....
далі буде

ВсеШляхВін

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Цей чудовий матеріал викликає наступні мої спостереження.

1) Тепер краще розуміємо гоніння на такий природньо-цілісний світогляд.

2) Цікаво, що "східніх" голістичних практик сьогоднішня світова "еліта" (своїм "санітарним" порядком) не так ганить як націонал-соціялічтичне бачення здорової людини, природнє життя.

3) Якщо українці, досі краще обізнані з природою, ніж, наприклад, "розвинений" Захід, то це тому, що завжди жили з нею у злагоді : українські бабусі розповідали мені, що завжди просили пробачення у плодах, яких зрізали для їжї чи лікування, причому використовували не більше потрібного.
Чи це було "стихійне" явище, чи залишилась нам якась загальна "програма" ?

4) Відомі українські (нерідко, триметрові) чорноземи - не випадковість, а плоди правильної взаємодії з природою, успадкованої предками.

5) Цю правильну взаємодію з природою українці досі зображують у вишивках, на писанках, ужитковому приладі, у піснях, і, останньо, практикують її відкривачі давнього Живого Слова...

5) Цей свій дорогий цілісний світогляд ми протягли - мимо найгірших випробувань (він допоміг вижити і під час Голодомору) - крізь віків
https://www.ar25.org/node/20732
https://www.ar25.org/node/31978.

6) Тому, дуже правильно нам розвивати своє прадавнє у світлі нових надбань, як ми це робимо у Спільноті.
Організація середнього класу може відбутися у формі арійського релігійного руху – футурологічний прогноз (+аудіо)
https://www.ar25.org/node/45556

Шість рівнів розвитку демосів: Краса, Порядок, Слово, Мова, Інтуїція, Цілісність (+відео)
https://www.ar25.org/node/47363

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Додав озвучення цієї статті. Слухаємо і поширюємо!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Я теж згодний з Віталієм, що ми не зможемо заборонити шукати шлюб серед людей іншої раси, але тільки виховувати відповідним чином. Тут, дійсно, інстинкт виявиться сильнішим.

Все починається з Любові.

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

А в цілому, стаття дуже корисна: нам теж доведеться шукати ідеалу у майбутньому України. Треба використати чужий досвід.

Все починається з Любові.

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

"Вернеру Дайцу належить розгорнуте формулювання методоло­гіч­ного прийому нацистської доктрини: «Не вигадувати якусь інтелекту­ально-матеріалістичну конструкцію, яка претендує на те, щоб бути розумнішою природи, а споглядати речі (в гетівському або кантівському сенсі), проголошувати їх і підкорятися їм. Ні у що не втручатися в сенсі Лао-Цзи, несвідомо входити в розвиток подій і розвиватися разом з ними, прагнути бути не розумнішим їх, а підпорядковувати інтелект внутрішній логіці речей»".
З цієї доктрини випливає інша доктрина. Як відомо жодна людина не може керувати всією державою. Але, якщо дотримуватись доктрини природності ,то президент або фюрер з дорадчими може вивчати правила природи, навчати, організовувати і поширювати їх. Але головним завданням верхівки буде полягати у контролі дотримання правил природи, моралі.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Звісно, щоб мати такої якості людей, необхідно мати методику відбору найкращих і методику навчання якої, нажаль, близько нема.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тим не менше німецьким націонал-соціалістам вдалося наблизитися до цього ідеалу, причому за дуже короткий термін – Третій Райх проіснував лише 12 років, причому останні 4 роки перебував у стані жорстокої війни. Тому їхній досвід варто досліджувати і вишукувати в ньому корисні речі, що можуть бути актуальними і в наш час.

Володимир Світлий wrote: Звісно, щоб мати такої якості людей, необхідно мати методику відбору найкращих і методику навчання якої, нажаль, близько нема.

 

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Але все ж таки економіка нацистської Німеччини була розрахована на війну і відповідно прибутку від неї. Це випливає із попередніх статей на НО, до речі.

Нова людина -- круто.
А Нова людина -- арієць -- хвороба.
Хвороба, яка змушує суспільство піддаватися масштабним маніпуляціям.
В психіатрії це десь описано.