Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 20
  • Переглядів: 22

Вільна релігія вільних людей: прагматизм, раціональність, краса, позитивні емоції, продуктивність (+аудіо)

Категорія:

Вільному способу життя має відповідати вільний світогляд. Постіндустріальна релігія стане локомотивом перетворень. Нинішня псевдорелігія буде тотально заперечена і відімре разом зі своїми носіями.

Аудіоверсія статті: Вільна релігія вільних людей

Становлення постіндастріалу є переходом суспільства від залежності до самодостатності. Справді, адже завдяки новим знанням і технологіям людина може на своїй землі побудувати недорогий екологічний будинок, харчуватися з присадибної ділянки, мати автономне енергоживлення, не виходячи з дому навчатися у кращих університетах світу і водночас займатися глобальним бізнесом, бути членом багатьох громад однодумців, ніколи не хворіти, не платити жодних податків. Згідно з принципом цілісності («подібне притягується до подібного»), такому вільному способу життя має відповідати вільний світогляд і його практичний складник – релігія.

Для початку нагадаємо, що релігія (від «ре-лига», тобто «відновлення зв’язку») – це теорія і практика відновлення зв’язку між земною і божественною свідомістю людини. Метою релігії є перетворення  людини на боголюдину. Відтак релігія задає чіткий еволюційний вектор і вказує найефективніший шлях індивідуального та колективного вдосконалення.

З другого боку, якщо якесь вчення не ставить перед собою релігійну мету (відновлення зв’язку між людським і божественним), то воно не є релігією. 

Якою буде постіндустріальна релігія? Скористаймося вже перевіреним методом, основаним на законах зміни суспільно-економічних формацій

Релігія доіндустріальної доби

 За точку відліку беремо релігійну систему Трипільської (Гіперборійської) цивілізації, яка була продовженням Первинної (Примордіальної) релігійної традиції.  Що про неї відомо? Якими були її визначальні особливості?

1. Оптимізм. Люди виходили з того, що ми живемо у досконалому Всесвіті, сотвореному добрим і досконалим Творцем задля нашого розвитку, радості, творчості, розваг. Людина є втіленою божественною сутністю, тож усі навколишні події є закономірним наслідком її внутрішнього стану. Для такого оптимізму були серйозні причини, адже тоді ще пам’ятали про те, що людина може живитися праною (обходитися без їжі), не боятися холоду (бути енергетично самодостатньою), зменшувати свою вагу і вагу предметів (левітація).  

2. Волелюбність. Це була вільна релігія вільних людей. Рішуча маніфестація волі збереглася в індоарійських Законах Ману: «Все, що робиться з власної волі, – добро. Все, що робиться з чужої волі, – зло. Треба знати це коротке визначення добра і зла».

3. Фатуму не існує. Людина є творцем свого майбутнього. Доля людини визначається її життєвою метою, адже доля – це шлях до мети. Яка мета, така й доля.

4. Людина-гравець. Життя розглядалося як велика пригода, а людина – як утілений божественний гравець. Слово «людина» (Homo ludens) буквально означає «гравець» (граюча людина). Сенс життя в тому, щоб прожити його максимально яскраво і цікаво – подібно до того, як провести черговий сеанс захоплюючої гри.

5. Реінкарнація. Розвиток людини відбувається шляхом багаторазових втілень (в Євангелії цей феномен позначається словом палінгенезія). Кожне наступне втілення людини визначається тим, як вона закінчила своє попереднє життя.

6. Релігія знань. Релігія опиралася на науку, понад те – вона концентрувала в собі передові знання і була локомотивом розвитку. Релігійні лідери були найосвіченішими і найдосконалішими, адже правдиві знання завжди активні, мають потужний потенціал до самореалізації.

Первинну релігію називали словом Віда, тобто Знання (відання, бачення). Відновленням релігії знань було аріянство (аріохрестиянство, гелленохрестиянство), засноване Ісусом Хрестом. Первинним духовним центром аріянства була Антиохійська богословська школа, а філософською основою – динамізм.    

7. Прагматизм. Первинна релігія була надзвичайно практичною. Вона включала тільки те, що робило людей сильнішими, здоровішими, розумнішими, успішнішими, захищенішими. Усе зайве відкидалося. Головні релігійні настанови зводилися до трьох пунктів:

  • Освячуйся! (підвищуй свій рівень вібрацій, піднімайся у простір позитивних подій, скидай вантаж інформаційного і фізичного бруду).
  • Озброюйся! (опановуй усе, що робить тебе сильнішим і захищенішим: дієві методи, передові технології та озброєння).
  • Плодися! (люби дітей, підтримуй високий рівень дітонародження, поширюй свій вплив на навколишній простір).  

Якщо ми сьогодні співаємо «Несе Галя воду», то трипільці співали «А ми просо сіяли, сіяли» з рухами, що відтворювали процеси сівби, збирання, молотьби, засипання в льох проса. Подібні пісні виконувалися на полях і несли не тільки навчальну, а й магічну функцію.

8. Магічність. Первинна релігія активувала приховані можливості людини і застосовувала магічні технології впливу на реальність – від слова «мога», тобто могутність, спроможність. За допомогою магії притягували удачу, наповнювалися силою, зцілювалися від хвороб, підвищували урожайність, гармонізували погоду.

Індустріальна псевдорелігія

Приблизно у середині 1 тис. до н. е. народилося вчення, яке було запереченням первинної релігії. На його основі або під його впливом сформувалися або зазнали суттєвих спотворень інші вчення, зокрема іудаїзм, іудохристиянство, іслам, буддизм. У точному сенсі цього слова, вони не є релігіями, оскільки не визнають людину втіленою божественною сутністю, відтак не ставлять питання про необхідність відновлення зв’язку. І це логічно: нема сенсу шукати зв’язок з тим, що не визнається.

Найбільшого поширення та впливу ці псевдорелігійні вчення набули саме в індустріальну епоху. Попри формальні відмінності, їх можна розглядати як різновиди єдиної індустріальної псевдорелігії. Не важко побачити, що ця псевдорелігія «великого конвеєра» стала підміною первинної релігії та її запереченням по всім означеним вище пунктам:

1. Песимізм і негативні емоції. Земля – це «долина сліз», де «князем є диявол». Життя неминуче пов’язане зі стражданнями: «Господь терпів і нам велів», «у муках народжуватимеш дітей», «земля родитиме тобі будяки і тернії» ... Хто стійко витерпить всі муки, той потрапить у рай, «розчиниться в нірвані» – і вже не страждатиме. Бог покидає цей світ, залишаючи після себе випалену пустелю. Справжнє життя почнеться тільки після «евакуації», тобто після смерті.

2. Рабство замість волелюбності. Всі люди – мізерні «раби божі». Вони грішні, слабкі, хворобливі, брехливі, несамостійні. Якщо їм дати волю, то вони повбивають один одного. Тіло з його пристрастями треба «умертвляти». Фраза «Все, що робиться з власної волі, – добро» викликає шок і переляк.

3. Усе запрограмовано. Людина є біороботом, який механічно виконує закладену в нього програму. Тому індустріальна псевдорелігія зациклена на «пророцтвах» і очікуваннях «кінця світу».

4. Маріонетка, а не вільний гравець. Між Богом-Творцем і людиною – нездоланна прірва, відтак втілення божественної сутності неможливе за визначенням.  

5. Людина живе один раз, тобто реінкарнації не існує – стверджують «авраамічні релігії» (іудаїзм, іудохристиянство, іслам). Буддизм визнає реінкарнацію, але доводить її до абсурду (мовляв, втілення може відбутися у тварину і навіть рослину), що є непрямим запереченням реінкарнації.  

6. Забобони замість знань. Псевдорелігія є сукупністю суперечностей, які не мають раціонального пояснення. Це обґрунтовують тим, що «релігія і наука – несумісні». Не думай, а довіряй «церковному начальству» або «духам».

7. Безглуздість і непрактичність. Фанатизм замість реалістичності.

8. Псевдоритуали замість магії. Дешеві театральні вистави замість спроможності напряму впливати на реальність. Що стосується іудохристиянства, то його головний ритуал є відверто антирелігійним.

Якщо усе це підсумувати, то очевидно, що перед нами індустріальна  псевдорелігія деградації, яка заперечила попередню релігію еволюції. Це означає, що на наступному оберті спіралі ця псевдорелігія буде тотально заперечена. З нею навіть не треба боротися: вона вимре разом зі своїми носіями.

Релігія постіндустріальної епохи

Ефективність нової релігії полягає в тому, що вона робить своїх носіїв сильнішими, розумнішими, успішнішими, організованішими, здоровішими,  продуктивнішими. Це релігія Життя. Вона заперечить «псевдорелігію смерті» по всім пунктам і піднесе первинну релігію на вищий рівень еволюційної спіралі.  

1. Оптимізм, краса, позитивні емоції. Цей аспект релігії оснований на реальних успіхах позитивного мислення, самоусвідомлення, самозцілення,  піднесення у простір позитивних подій, творення чудес. Елементами постіндустріальної релігії є сучасні методики самовдосконалення, тренінги з психології успішного бізнесу. Додають оптимізму наші сучасники, які перейшли на живлення праною, увімкнувши в собі первісну програму самодостатності. Ще одним проявом в цьому напрямку є повідомлення про людей, які не бояться холоду.    

2.  Волелюбність. Рух за звільнення – духовне, соціальне, економічне – є реакцією на спроби вмираючого індастріалу максимально «закрутити гайки» і взяти людину під повний контроль. Одним з проявів цього руху є творення у всьому світі «партій піратів».

3. Людина є творцем свого майбутнього. Ця базова ідея усіх сучасних методик самовдосконалення.

4. Людина-гравець. Гра – це найефективніший спосіб навчання, творення і вдосконалення. Дитячі та спортивні ігри, мистецькі та технологічні конкурси, комп’ютерні ігри, воєнні (страйкбол, історичні реконструкції), настільні, картярські (в т. ч. спортивні), ділові тощо – ця сфера переживає вибуховий розвиток.

5. Реінкарнація існує. Накопичено достатньо фактів на підтвердження феномену палінгенезії–реінкарнації. Це є однією з основ екологічного мислення, адже людина отримує заохочення діяти під гаслом «Світ після нас має стати кращим!» Альтруїзм перетворюється на доведений до логічного завершення егоїзм, адже що залишимо після себе, те й отримаємо в наступному житті:

  • якщо залишимо після себе здорових дітей, то народимося в здорових тілах;
  • якщо залишимо після себе чисту природу, то народимося в земному раю, а не на смітнику;
  • якщо залишимо після себе культуру, то народимося в світлі і знатимемо, хто ми, звідки прийшли і куди йдемо.      

6. Релігія знань. Постіндустріальна релігія знову перетворюється на Віди, тобто знання, відання, бачення. Ми відтворюємо на вищому рівні те, що було притаманне первинній релігії, зокрема, первинному хрестиянству: «Характерною особливістю філософської і богословської думки представників Антиохійської школи були реалізм і раціоналізм, звісно, в богословському контексті. Прагнення антиохійців до ясності і висока оцінка ними можливостей людського пізнання приводили їх до того, що вони стирали грань між релігією і наукою, між вірою і знаннями, ототожнювали релігійне почуття з розумом. У їхній школі для розуму відкривався широкий і вільний простір. В області релігійного світогляду і церковних догм антиохійці за допомогою розуму прагнули досягти такої ж ясності, як і у вивченні матеріального світу». Докладніше: Постіндустріальна релігія знань.

7. Прагматизм. Критерієм правдивості релігії є її ефективність. Вона визначається рівнем розвитку спільноти, яка практикує цю релігію. Найпростішими кількісними критеріями розвиненості релігійної спільноти є зростання її «Валового індексу щастя» і «Національного індексу людського розвитку», який враховує доходи на душу населення, освіченість, здоров’я та народжуваність. Що вищі індекси розвитку, то краща релігія. Прикладом прагматичності є підхід до формування ритуалів.   

8. Магічність. Цей аспект постіндустріальної релігії найбільше виявляється у сферах самозцілення, поліпшення долі, підвищення урожайності, формування позитивних подій, відновлення електроніки силою Живого Слова

Згідно з принципом цілісності, постіндустріальна релігія стане локомотивом перетворень у всіх інших напрямках переходу до нової формації. Найголовніші з них ми вже розглянули в попередніх статтях:

На завершення додам, що постіндустріальна релігія відповідатиме трьом критеріям правди: 1) логічна цілісність і несуперечливість, 2) краса і позитивні емоції, 3) продуктивність, добрі плоди.  

Вгору термін життя!
Вгору силу!
Вгору, що зроблено!
Вгору, що треба зробити!
Вгору надії!
Вгору почуття! 

(Атхарваведа V: 9.7) 

Продовження: Постіндустріальна Січ: життя на волі, біографія з чистої сторінки

Наші інтереси: 

Вгору просування - без краплі вагання!

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

«Світ після нас має стати кращим!»-ось із такою думкою повинен прокидатися кожен землянин..

Вірю в те, що розумію.

Коментарі

Зображення користувача Андрій Пасічник.
0
Ще не підтримано

Покер це азартна гра, підчас якої деякі гравці програють свої гроші і залазять у боргову яму. Азартні ігри в карти це зло.
Це подібно до того, як подати картинку "Ісус грає з апостолами в російську рулетку, стріляючи собі в голову". Це теж гра.

Андрій Пасічник

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Гра - це технологія розвитку. Технології треба використовувати, а не доводити до абсурду.

Для правильного застосування технології вводяться розумні обмеження і рекомендації, наприклад, їздити дорогою по правій стороні, не битися молотками, не різатися ножами, довго не сидіти за комп'ютером, читати книжки при доброму освітленні, не об'їдатися, не обливатися гарячою водою, бути обережним з вогнем, не вживати отруйні гриби, грати у футбол не більше півтори години і так далі.

Андрій Пасічник каже:
Покер це азартна гра, підчас якої деякі гравці програють свої гроші і залазять у боргову яму. Азартні ігри в карти це зло.
Це подібно до того, як подати картинку "Ісус грає з апостолами в російську рулетку, стріляючи собі в голову". Це теж гра.

Російська рулетка - це не гра, а спосіб самогубства.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Андрій Пасічник.
0
Ще не підтримано

Покер - це азартна(затягуюча) гра в карти на гроші, в якій один гравець раптово збагачується за рахунок того що інші гравці програють свої гроші, а оскільки гра затягує, то і влазять у борги, що призводить до розпачу і навіть самогубств.

Андрій Пасічник

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Всі ігри азартні - з грошима, чи без грошей. У шахи також азартно грають на гроші, то що - заборонити шахи? Чи заборонити гроші?

Чесні гравці одразу ж домовляються про тривалість гри (обмеження по часу) і характер винагороди (обмеження по грошам, фішкам, подарункам, діям). Гра - це вільна радісна цілеспрямована діяльність за чіткими правилами. Обмеження гри - це також правила.

Андрій Пасічник каже:
Покер - це азартна(затягуюча) гра в карти на гроші, в якій один гравець раптово збагачується за рахунок того що інші гравці програють свої гроші, а оскільки гра затягує, то і влазять у борги, що призводить до розпачу і навіть самогубств.

Нерозумна людина залізе в борги без жодного покера.
У народі кажуть "Навчи дурня Богу молитися, то лоба розіб'є".

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Спрaвa не грі кaртaми, a в тому, щo тaм є візерунки, які є нaнесеною програмою. Кoжнa кaртa мaє знaчення мaлюнку, ми нaвіть не знaємо, що робимо. Є тaкий теолог Юрій Лобaнов, який розібрaв деякі знaчення цих карт. Тaк що, не все так просто. Краще створювати нові ігри з новими малюнками.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Є карти з українськими мастями: вино, дзвінка, черва, хресто. Із зображенням косаків замість німецької династії Романових.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Дякую, розвеселили!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Тимуре, признавайся, що тебе найбільше розвеселило? Разом посміємося.

Тимур Де-Бальзак каже:
Дякую, розвеселили!

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Та просто радіймо )))

Зображення користувача Василь Глод.
0
Ще не підтримано

В житті людей час від часу можуть виникати, наприклад, майнові конфлікти або інші суперечки. Такі події треба проходити весело, граючись, а не зі злобою, я би, навіть, сказав з любов"ю до опонента. Так легше жити, збережуться нерви і відповідно здоров"я. Постіндустріальна релігія відповідає потребам людини нової доби.

Радіймо!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

«Світ після нас має стати кращим!»-ось із такою думкою повинен прокидатися кожен землянин..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Браво!!! Палко підтримую!!!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

То для чого Творець створив Людину?

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Гарне запитання! Виходить, для того, щоб творити і вдосконалювати Всесвіт.

Анатолій Висота каже:
То для чого Творець створив Людину?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

"Для чого" - це до кого відноситься: до Творця чи до людини?
Себто, яка була мета у Творця - чи якою є мета життя людини?
Твоє запитання може мати подвійне прочитання, тому прошу уточнити.

Зображення користувача Дмитро Ткачук.
0
Ще не підтримано

Щодо покера,чи інших ігор.Гра - це лише гра і не більше!Все решта залежить лише від вольових якостей людини,або відсутності таких якостей.До того ж,кожен має право вибору,грати,чи не грати в ту чи іншу гру.

Змінися сам і світ зміниться навколо тебе!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Питання про "долю" сьогодні більшість розглядає, як приреченість, залежність від зовнішньої волі (аналогом у цьому співставленні є слово "карма", чи не так?) ...

От, наприклад, у Т.Шевченка (Причинна):

Така її доля... О, Боже мій милий!
За що ж ти караєш ЇЇ, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки,
Одна, як та пташка в далекім краю.
Пошли ж ти їй долю — вона молоденька,
Бо люде чужії її засміють.

Або, ось це (тут взагалі заперечення Законів Ману...):

"Не так серце любить, щоб з ким поділиться,
Не так воно хоче, як Бог нам дає: /75/
Воно жить не хоче, не хоче журиться.
«Журись», — каже думка, жалю завдає.
О Боже мій милий! така твоя воля,
Таке її щастя, така її доля!"

І тому

Цитата:
"Фраза «Все, що робиться з власної волі, – добро» викликає шок і переляк."

М.Д.: Питання про Долю - з розряду "питання про Істину".
Адже, Доля - це: або ТеЩоЄ, або ТеЩоВідбулося.
Це як у "Пісні про пісню" Тараса Петриненка:

"Шлях, що пройдено не пройдеш,
Що минуло не вернеш."

Доля - це, все ж таки, скоріше ось це (Т.Шевченко, там же):

"Не китайкою покрились
Козацькії очі,
Не вимили біле личко
Слізоньки дівочі:
Орел вийняв карі очі
На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли —
Така його доля."

Тому у тезу

Цитата:
"доля – це шлях до мети"

я б додав одне слово.
І матимемо чітке визначення:

"Доля – це пройдений шлях до мети"

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

"Пройдений шлях" - це минуле. "Подальша доля" - це шлях у майбутнє. Усе разом - Доля. Шлях до мети.

Арсен Дубовик каже:
"Доля – це пройдений шлях до мети"

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Доля - це шлях до мети. І пройдений, і той, що його лише треба пройти у майбутньому.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Доктор Смалець.
0
Ще не підтримано

Можливо, тут працює якийсь інший фактор, що підсвідомо робить гру "нечистою". Будь-яка гра має елементи випадковості, але в шахах її дуже мало: перемога здобувається інтелектом, а не везінням. В покері гравець не знає, яка карта йому ляже, тож мусить досконало володіти мистецтвом блефування, тобто, обдурювання - а це є штука вузького вжитку, призначена для ворога. Ну, і нарешті просто кидаючи кості, гравець розраховує не на власні здібності, а на якусь зовнішню силу - фортуну, що має його полюбити за невідомі заслуги. Таким чином він самотужки позбавляє себе права вільного вибору, найбільшого дару Творця, поступово віддаляється від Нього і автоматично стає заручником темних сил.

Миро Продум каже:
Всі ігри азартні - з грошима, чи без грошей. У шахи також азартно грають на гроші, то що - заборонити шахи? Чи заборонити гроші?

PS. З іншого боку, якщо маєш справжню віру, то і карти, і кості ляжуть так, як тобі треба, але... то вже буде не гра, а щось схоже на ходіння по воді :-))

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

У покері все залежить від удачі, а удача - від простору подій, в якому перебуваєш.

Якщо не знаєш, якому з кандидатів доручити важливу справу, зіграй з ними в покер.

У кого буде фарт - тому й доручай: він перебуває найвище, тож має найбільше шансів перемогти.

Кожна гра має своє призначення. Для слабаків це спокуса, для аріїв - інструмент розвитку і пізнання світу.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Про практику поводження з азартними гравцями подивіться ще раз один епізод із "Зоряних війн":
https://youtu.be/8rrn37AsNCE?t=42m48s

і особливо https://youtu.be/8rrn37AsNCE?t=52m57s
(на 53.41 хв. джедай Квай Гон повертає гральний кубик, як йому вигідно).

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Доктор Смалець.
0
Ще не підтримано

Обдурити хитрого носатого шахрая - цілком кошерна справа для джедая:-)).

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Та саме так! )))
Скажете знов "примара обману"?
Так шахрай же сам того хотів! ))
"Добром треба відповідати на добро. А за зло - по справедливості".

Доктор Смалець каже:
Обдурити хитрого носатого шахрая - цілком кошерна справа для джедая:-)).

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Будь-яка азартна гра є змаганням волі, передусім. Тож, раніше, кандидат в імператори повинен був грати в кості з будь-яким бажаючим царем. Якщо кандидат програвав, то знімав свою кандидатуру за правилами. Оце, дуже велика ставка! Додам ще, що те що перекладають, як гра в кості, насправді є сумішшю гри у кості та гри в шахи. Де за допомогою костей визначалося, скільки ходів поспіль може зробити гравець.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Доктор Смалець.
0
Ще не підтримано

Це явне перебільшення. Чоловік може перебувати у захмарних просторах, але не подужає відремонтувати електричну розетку або написати статтю без граматичних помилок. Там десь у Сковороди добре написано про сродне діло...:-))

Миро Продум каже:
Якщо не знаєш, якому з кандидатів доручити важливу справу, зіграй з ними в покер.
У кого буде фарт - тому й доручай: він перебуває найвище, тож має найбільше шансів перемогти.
Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Йдеться не про випадкових людей, а КАНДИДАТІВ, спроможних виконати роботу.

Якщо ти маєш кілька підготовлених для справи людей, але не знаєш, кому віддати перевагу, то зіграй з ними в покер.

Гра покаже, хто з кандидатів перебуває у кращому просторі подій, тому може виконати роботу найефективніше.

Доктор Смалець каже:
Це явне перебільшення. Чоловік може перебувати у захмарних просторах, але не подужає відремонтувати електричну розетку або написати статтю без граматичних помилок. Там десь у Сковороди добре написано про сродне діло...:-))

Миро Продум каже:<blockquote class="bb-quote-body">Якщо не знаєш, якому з кандидатів доручити важливу справу, зіграй з ними в покер.
У кого буде фарт - тому й доручай: він перебуває найвище, тож має найбільше шансів перемогти. </blockquote>

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Доктор Смалець.
0
Ще не підтримано

І все-таки, я не розумію для чого так ускладнювати процедуру вибору працівника?

1. Чому саме покер гарантовано показує рівень простору подій претендента? Хіба орлянка або морський бій не показують?:-)).

2. Як розуміти фразу "Гра покаже, хто з кандидатів перебуває у кращому просторі подій"? Кому з "підготовлених людей" слід надати перевагу: тому, хто в мене виграв партію, маючи найгірші карти і блефуючи? Хм... велика ймовірність, що потім цей кадр буде мене дурити скільки захоче:-))

3. Хто, власне, "готував" цих кандидатів? Якщо я сам, то в жодні додаткові ігри мені з ними бавитися вже не потрібно. Якщо ні, то я би спочатку сам спробував з'ясувати професійний рівень кожного з них (ймовірність, що до мене прийшли влаштовуватись на роботу троє "близнюків", майже нульова), а вже потім, можливо, запропонував їм погратися в якусь "рулетку".

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Якщо є вибір, то доручати справи треба тому, хто перебуває у "смузі везіння". Це можна визначити різними способами. Один з них - ігри, основані на везінні. Якщо знаєш кращі методи, то їх і застосовуй. Найкращий інструмент той, яким добре володієш.

Доктор Смалець каже:
І все-таки, я не розумію для чого так ускладнювати процедуру вибору працівника?
1. Чому саме покер гарантовано показує рівень простору подій претендента? Хіба орлянка або морський бій не показують?:-)).
2. Як розуміти фразу "Гра покаже, хто з кандидатів перебуває у кращому просторі подій"? Кому з "підготовлених людей" слід надати перевагу: тому, хто в мене виграв партію, маючи найгірші карти і блефуючи? Хм... велика ймовірність, що потім цей кадр буде мене дурити скільки захоче:-))
3. Хто, власне, "готував" цих кандидатів? Якщо я сам, то в жодні додаткові ігри мені з ними бавитися вже не потрібно. Якщо ні, то я би спочатку сам спробував з'ясувати професійний рівень кожного з них (ймовірність, що до мене прийшли влаштовуватись на роботу троє "близнюків", майже нульова), а вже потім, можливо, запропонував їм погратися в якусь "рулетку".

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

То показують. Але покер показує ясніше. А гра в кості, за тими правилами, що грали арії, показує ще ясніше.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Гральні карти Владислава Єрка у стилі козацького барокко:

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Цікаво, що у статті про релігію читачів найбільше зацікавив аспект Гри. Це підтверджує думку, що Гра буде буде однією з центральних ідей постіндустріальної релігії.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Додав аудіоверсію цієї статті. Слухаємо!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Я би у назві статті поставив красу на перше місце. Адже краса - то ознака досконалості. На друге місце я би поставив щастя(вельмишановний добродій назвав це позитивними емоціями). Бо щастя - то необхідна передумова сотворіння дива. На третє місце я би поставив розумність (вельмишановний добродій назвав це по латині). Адже розумність - це необхідна умова відповіності дій обставинам. На четверте місце я би поставив продуктивність. А коририсніть (прагматизм), це взагалі, зайве. Бо все це і є корисність.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!