Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 25
  • Переглядів: 25

Звукона Воль Живого Слова – дороговказ до фізичного безсмертя

Категорія:

Цифрони, звукони, інформосоти та енергосоти Живого Слова – це базові тексти, в яких закодовані знання, необхідні для того, щоб потенційна людина (Homo sapiens) стала реалізованою людиною, арієм, гравцем (Homo ludens).

160918kozakmamaykaterynakosyanenko.jpg

Козак Мамай - безсмертний українець (художник Катерина Косьяненко)
Козак Мамай - безсмертний українець (художник Катерина Косьяненко)

Свідомість править світом

Людьми ми стаємо тоді, коли опановуємо метафізичні знання. Не випадково давні арії вважали, що поведінка людини, не долученої до вищих знань, мало чим відрізняється від поведінки тварини (біоробота).

А все тому, що завдяки засвоєнню вищих знань людина спроможна піднятися над своєю тваринною природою (плоть + психіка) і усвідомити себе втіленою духовною сутністю (втіленим вільним духом).

Ми є тими, кими себе усвідомлюємо. Навіть коли ми лише здогадуємось про свою духовну природу і прагнемо її актуалізувати, тоді вже                стаємо людьми в точному значенні цього слова (людина – від «гомо люденс», «гравець»).

Фізичне безсмертя – еволюційна мета

Людина сучасного типу, маючи безсмертний дух, володіє смертною плоттю – її духовній сутності доводиться періодично скидати стару фізичну оболонку (гард) і формувати нову:

Ми одіж вдягаєм нову, як стара перетліла,
І дух із старого в нове поселяється тіло.

Так само безсмертному духу доводиться в кожному сеансі втілення формувати нову психіку (інформаційно-програмне забезпечення, душу, софт), адже після народження людина втрачає пам’ять про попереднє життя.     

Еволюція людини-гравця відбувається в напрямку продовження тривалості активного життя і досягнення психофізичного безсмертя. Якщо гомо сапієнс бажає досягнути безсмертя, то спочатку йому треба стати гомо люденс (людиною) – істотою з пробудженим духом. Далі треба зосередитися на розвитку душі (психіки). Дружні зусилля духу і душі допоможуть плоті набути якостей, потрібних для фізичного безсмертя.

– Але де взяти знання, необхідні для такої метаморфози?

Усі потрібні знання навколо нас, просто треба захотіти їх взяти і дорости до їх розуміння.

Умовно втрачені знання: філософія динамізму

Питаннями досягнення безсмертя безпосередньо займалася філософська школа під назвою «динамістичне монархіанство». Причому до спасіння (тобто перетворення людини на боголюдину) філософи-динамісти підходили  технологічно. Технологія – це коли точне виконання певної послідовності дій гарантовано приводить до потрібного результату. Аріянський єпископ, голова Антиохійської богословської школи Теодор Мопсуетський (~350–428) стверджував, що правильне пізнання і точна реалізація вчення Ісуса Хреста так само гарантує людині Царство боже, як правильне використання знань фізики гарантує передбачувані наслідки.

Очевидно, що динамісти володіли важливими знаннями з технології спасіння, проте ці знання згодом були ретельно «зачищені» дітьми диявола. Та «рукописи не горять», тож дослідження творчого спадку філософів-динамістів є надзвичайно перспективним.   

Реконструйовані знання: Добра Новина Ісуса Хреста

Завдяки спеціальній технології інформаційного захисту, застосованої чотирма євангелістами з подачі Ісуса Хреста, текст Євангелія зберіг закладений у нього первинний сенс. Після лінгвістичної реконструкції з’ясувалося, що Добра Новина – це настанови з досягнення фізичного безсмертя за допомогою піднесення у простір позитивних подій, який називається Царством божим або Простором волі.   

Нові знання: технологія «Живе Слово» 

Вибуховий розвиток будь-якої нової цивілізації завжди починається з технологічної переваги, основаної на нових знаннях. Для постіндустріальної цивілізації Міжмор’я таку перевагу дає технологія «Живе Слово», створена українським лікарем, цілителем і мислителем Олександром Філатовичем. Цифрони, звукони, інформосоти та енергосоти Живого Слова – це базові тексти, в яких закодовані знання, необхідні для того, щоб потенційна людина (Homo sapiens) стала реалізованою людиною, арієм, гравцем (Homo ludens).

– Що говорить Живе Слово про фізичне безсмертя?

Як відомо, в організмі постійно відбувається оновлення, а повна заміна клітин людського організму відбувається за 7 років. Фактично, всередині людини працює двигун, який творить нові клітини і видаляє старі.

За правильної експлуатації цей двигун може працювати вічно. Проте на практиці з часом він забруднюється і глохне. Тоді припиняється метаболізм і людина вмирає.

Для того, щоб цей двигун працював вічно, треба мінімізувати його забруднення і здійснювати постійне очищення. Ця тема починає розкриватися у звуконі Воль:

Звукона Воль 
Вишній вібраційний Потік
   Вихором вливається
      Відроджується
         Вічний двигун
            Еволюції ведучий
               Вь - Вь - Вь  

«Вишній вібраційний потік» – це інформаційний потік Святого Духа, який іде від Творця Всесвіту і супроводжується ефірним потоком, який має властивості живити і відновлювати. Тобто тут маємо поєднання інформаційного і матеріального компонентів: «того, що веде» і «того, що діє».  

«Вихором вливається»: здійснює обертальний рух, тому ще називається «торсійним потоком». Сприятливим для життя є напрям обертання за годинниковою стрілкою.

«Відроджується Вічний двигун»: відновлюється повноцінна робота системи постійного омолодження, очищення від бруду і збоїв.

«Еволюції ведучий»: людина еволюціонує в напрямку до безсмертя, а ключову роль у цьому процесі відіграє система омолодження – «вічний двигун».

– Як відродити цей Вічний двигун?

У цьому напрямку працює вся система Живого Слова, проте доцільно особливу увагу звернути на однойменні інформосоти і енергосоти.

Інформосота Воль
Вишній вібраційний Потік
    Живим Словом
         Планує
             формує
                реалізує
Закони Творця
     Виконуємо!   

Сенс у тому, що інформаційно-енергетичний «потік безсмертя» приводиться в рух Живим Словом. Застосування Живого Слова на всіх етапах – від ініціації події (планування) до її реалізації – належить до Законів Творця Всесвіту. Закони – це обмеження, обов’язкові до виконання (від «кон» – межа). Тобто Живе Слово є обов’язковою умовою досягнення фізичного безсмертя. Це пояснює, чому Ісус Хрестос, будучи безсмертним, постійно перебував у молитві.  

Енергосота Воль
Вишній Вібраційний Потік
Стійкість до спокус
Впроваджує!
Правило Золотої  Середини
Виконуємо!

Спокуса – це заохочення до зла шляхом обману, це ілюзія легких рішень, наївна спроба обманути Всесвіт. Інформація про прямий (правий) шлях до мети називається правдою, все інше – це різноманітні ліві збочення.

Прямий, а тому найкоротший шлях до високої мети є шляхом Золотої Середини. Ця істина стосується як індивідуальної, так і колективної еволюції. Ідеологією прямого шляху до нової цивілізації вищого рівня є Постіндустріальний солідаризм.   

Це був аналіз текстів «Живого Слова», які відповідають букві «В» українського алфавіту і починаються словом «Вишній».  Можна піти далі і проаналізувати весь корінь *виш.

Харчова безпека

Енергосота Иоль
Ти – біжиш, ви – прагнете,
Ми сьогодення-майбутнє
Формуємо!
ПРАВило
Харчової безпеки
Матеріалізуємо!

Поки одні метушаться («біжать»), а інші «прагнуть» (нічого не роблячи), ми вже діємо – практично формуємо сьогодення й майбутнє. Для цього реалізуємо «правило харчової безпеки». Річ у тім, що з погляду руху до безсмертя вся термічно оброблена (мертва) їжа є небезпечною. Для того, щоб вічно жити, потрібна жива їжа, тобто їжа з власними ферментами (див. Головний ворог здоров’я людини).   

Єднання у Просторі волі

Енергосота Шоль
Шовкова ширма
Паралельні світи
Визначає!
Людину-СоТворця
З братами-сестрами
Єднаємо!

Паралельний світ – це простір позитивних подій, який існує над простором боротьби і відділений від нього малопомітною «шовковою ширмою». Для того, щоб еволюціонувати, треба об’єднуватися з однодумцями-сотворцями, тобто шляхетними людьми, які творять новий світ разом з Творцем Всесвіту. Групові практики суттєво ефективніші в порівнянні з індивідуальними, адже в них відбувається взаємопосилення (синергія). Врешті-решт, людина є соціальною істотою, тому може досягнути щастя тільки у спільноті однодумців: «Щастя – це коли тебе розуміють».   

Висновки

1. Людина є тим, ким вона себе усвідомлює. Якщо гомо сапієнс не усвідомлює себе духовною істотою (носієм волі), то він поводиться як біоробот, керований автоматичними програмами (рефлексами,  інстинктами, стереотипами, зовнішніми програмами). Якщо ж усвідомлює себе втіленою духовною сутністю, то є людиною.

2. Еволюційною метою людини є досягнення стану боголюдини, яка засадничо є фізично безсмертною.

3. Знання, що ведуть до безсмертя, заховані у філософії динамізму (арійській традиції, оновленій Ісусом Хрестом), Добрій Новині і Живому Слові.

4. Рух до безсмертя починається з досягнення цілковитого здоров’я  і активного довголіття.

5. Обов’язковими умовами наближення до безсмертя є усвідомлення себе втіленою духовною істотою, очищення психіки Живим Словом, очищення плоті живою їжею, єднання зі шляхетними людьми, що стали на шлях боголюдської реалізації.  


Продовження: Омолодження мозку – головний чинник омолодження організму

Наші інтереси: 

Досконалу Україну створять досконалі українці. Ніхто крім нас. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Створимо для Живого Слова окремий сайт на кафедрі філософії Інституту Міжмор’я і займемося ретельним впорядкуванням системи. Там пояснимо все, що можна. І все, що не можна, також пояснимо :)

Андрій Ясун каже:
Яко музикант скажу так: Одна справа грати музику, а зовсім інша грати просто ноти. Часто Живе Слово для мене - просто текст і, думаю, через це його ефективність знижується. А я хочу відчути глибину і магічність. І для цього потребую невеличкої допомоги. Дякую за розуміння!Миро Продум каже:<blockquote class="bb-quote-body">Тексти Живого Слова - це загадки. Найкраще, коли кожен їх розгадує самостійно. Це не лише цікаво, а й дуже корисно, адже активує мислення і підіймає догори людський дух.
</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

На кожному рівні елементи Живого Слова мають своє значення, що вище підіймаємось вгору, то більший кругозір нам відкривається.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Петро Олар.
0
Ще не підтримано

Живе Слово створює гармонію в душі і тілі, а це важливо, бо тоді мозок має можливість працювати у прекрасному середовищі, А ще помітив, що колективне читання створює у просторі для інших людей сприятливу гармонію очищення. Зараз в час страшного інформаційного забруднення світу це дуже важливо. І коли кожен з нас скаже собі і ближнім:Досконалу Україну створять досконалі українці. Ніхто крім нас. то це істина яка покличе діяти...

Хай живе Міжмор’я!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Питання автору: "Чому важливiсть - 3?" Усе, що дотичне до "ЖС" повинно мати оцiнку - 5.

Хай Буде!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, згоден. Виправив на 5.

Василь Федорiв каже:
Питання автору: "Чому важливiсть - 3?" Усе, що дотичне до "ЖС" повинно мати оцiнку - 5.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Майя Українська.
0
Ще не підтримано

Дивовижні думки линуть при читанні відповідно дати тексту дощечки з Книги-свідчення послання нащадкам: Велесової Книги.
".Паралельний світ – це простір позитивних подій, який існує над простором боротьби і відділений від нього малопомітною «шовковою ширмою»...

Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Аз є дух, котрий управляє свідомістю вільно.

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Твої пояснення, Ӏгоре, надзвичайно потрібні з бодай трьох причин:

1. Надзвичайно приємно поглиблювати розуміння Живого Слова,
2. А свідомо читати його - підсилює волю, відтак і дію його,
3. Зрозумілий текст легше запам’ятовувати!

ДЯКУЮ!!!

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Візуалізація ЖС при його читанні дуже цікава Гра.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

А ти помітив, що козак Мамай на ілюстрації, схожий на Філатовича?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Так трохи є схожості.Та очима козак Мамай більше до Альберта Саїна вдався).

Арій Хрестовий каже:
А ти помітив, що козак Мамай на ілюстрації, схожий на Філатовича?

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Вища воля виконується,
Віра відроджується.
Відважний ватажок
Вгору вдивляється!

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Зверніть увагу, що всі Козаки Мамаї зображуються молодими. Це тому, що Мамай - це образ боголюдини, а боголюдина безсмертна, відтак нестаріюча і вічно молода.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Було б добре мати такі пояснення до кожної Цифрони, Звукони, Інформосоти і Енергосоти. Зі своєї практики скажу, що не завжди усвідомлюю, чому той чи інший текст збудований саме так і не завжди розумію про що йдеться. Буду дуже вдячний доктору Філатовичу, чи п. Ігорю Каганцю за брошурку з поясненнями.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Тексти Живого Слова - це загадки. Найкраще, коли кожен їх розгадує самостійно. Це не лише цікаво, а й дуже корисно, адже активує мислення і підіймає догори людський дух.

Андрій Ясун каже:
Було б добре мати такі пояснення до кожної Цифрони, Звукони, Інформосоти і Енергосоти. Зі своєї практики скажу, що не завжди усвідомлюю, чому той чи інший текст збудований саме так і не завжди розумію про що йдеться. Буду дуже вдячний доктору Філатовичу, чи п. Ігорю Каганцю за брошурку з поясненнями.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Яко музикант скажу так: Одна справа грати музику, а зовсім інша грати просто ноти. Часто Живе Слово для мене - просто текст і, думаю, через це його ефективність знижується. А я хочу відчути глибину і магічність. І для цього потребую невеличкої допомоги. Дякую за розуміння!

Миро Продум каже:
Тексти Живого Слова - це загадки. Найкраще, коли кожен їх розгадує самостійно. Це не лише цікаво, а й дуже корисно, адже активує мислення і підіймає догори людський дух.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Створимо для Живого Слова окремий сайт на кафедрі філософії Інституту Міжмор’я і займемося ретельним впорядкуванням системи. Там пояснимо все, що можна. І все, що не можна, також пояснимо :)

Андрій Ясун каже:
Яко музикант скажу так: Одна справа грати музику, а зовсім інша грати просто ноти. Часто Живе Слово для мене - просто текст і, думаю, через це його ефективність знижується. А я хочу відчути глибину і магічність. І для цього потребую невеличкої допомоги. Дякую за розуміння!Миро Продум каже:<blockquote class="bb-quote-body">Тексти Живого Слова - це загадки. Найкраще, коли кожен їх розгадує самостійно. Це не лише цікаво, а й дуже корисно, адже активує мислення і підіймає догори людський дух.
</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Радісною енергією наповнюється моя сутність, читаючи такі статті і коментарі

Зображення користувача Ора Світла.
0
Ще не підтримано

Повністю підтримую коментарі Андрія, бо він озвучив мої думки. Лише додам до його слів: "Одна справа грати музику, а зовсім інша грати просто ноти". те ж саме у співаків: коли співають пєвчі у церкві - вони Служать службу Божу, а коли співають співаки професіонали, то вони співають ноти.
І той, хто вміє Чути, той різницю Чує.

Усе проминає, за винятком Бога і Любові.
Григорій Сковорода

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Ора Світла каже:
те ж саме у співаків: коли співають пєвчі у церкві - вони Служать службу Божу, а коли співають співаки професіонали, то вони співають ноти.
І той, хто вміє Чути, той різницю Чує.

Не буду стведжувати, що так не буває. Буває і доволі часто. Але ж і в такі крайнощі впадати не варто. Музика, помножена на професіоналізм, скріплена високим душевним стремлінням, заставляє вібрувати кожну жилку в тілі, "мурашки бігають" по шкірі, твоя свідомість летить і розпадається зірками у невідомій безконечності.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Є різні думки з цього приводу. І різний досвід. Професоналізм не обов'язково приводить до мурашок на тілі. Більше того -- непрофесіонали частіше беруть за душу. На що можна помножити професіоналізм? що ми маємо на увазі під цим терміном? Ті, що досліджують, розділяючи ціле на частини і склеюючи -- мають зв'язок із Духом? Десь там є якісь цитати з цього приводу.
Хтось із видатних казав: Майстерність потрібна ковбаснику. Митцю потрібне натхнення! Найвидатніші співаки світу були видатними до вступу у консерваторії, або навіть не мали фахової освіти. Це про що?
Звичайно, істина десь посередині. Але замінити дух тренінгом і професіоналізмом на мій досвід -- важко.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ора Світла.
0
Ще не підтримано

Андрію, я тебе розумію. Кожен отримав свій досвід. І все - в людині. Я 7 років співала в церковному хорі, не по нотах, а на слух. Тому у мене Служіння проходило глибше, оскільки не відволікалась на прочитування нот. Церква - дім Бога.Тому простір в ньому інший, ніж в мирських приміщеннях. На свято Трійці, співаючи на хорах, я бачила "золотий дощ".

Усе проминає, за винятком Бога і Любові.
Григорій Сковорода

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

В одну із неділь літом біля своєї оселі загоряла..час від часу на мить дивлячись на сонце.І і раптом я при закритих очах побачила крило жарптиці.Час від часу повертаюсь до тієї миті

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

"Замінити" це "щось заперечити".
Варто усвідомити, що Дар і Фахова освіта - два шляхи, і вони кожного ведуть до істини. Коли вони у "спарці" - то це вже Крила!
Що таке "фахова освіта"? Це - насамперед Самоосвіта під керівництвом Майстра.

Та й таке --&gt; Митець, який здобув фахову освіту стає Майстром/Тектонісом.

Микола Погорілець каже:
Найвидатніші співаки світу були видатними до вступу у консерваторії, або навіть не мали фахової освіти. Це про що?
Звичайно, істина десь посередині. Але замінити дух тренінгом і професіоналізмом на мій досвід -- важко.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Чому й кажемо, що в Господню молитву зробили вставку "і не введи нас у спокусу".
По-перше, примушенням вірян так промовляти, противники Законів Творця змушують їх висловлювати сумнів у щирості Бога Творця Всесвіту.
По-друге, "вводити у спокусу може лише "бог заздрісний". А згідно Біблії, Бог, який не може брехати, безумовно не той же, хто вводить в оману і бреше.

Зробімо висновок, що віру в Творця Всесвіту юдеї намагалися підмінити вірою у Єгову, тому й вставили для себе (і не тільки) заувагу Єгові, щоб він їх не вводив у спокусу (щоб їм не брехав).

А нам своє робить! Закони Творця Виконуємо! ))

Цитата:
Ісус Хрестос, будучи безсмертним, постійно перебував у молитві.

Енергосота Воль
Вишній Вібраційний Потік
Стійкість до спокус
Впроваджує!
Правило Золотої Середини
Виконуємо!

Спокуса – це заохочення до зла шляхом обману, це ілюзія легких рішень, наївна спроба обманути Всесвіт.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)