Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 144
  • Переглядів: 160

Як закріпитися у Просторі волі – Царстві божому (+аудіо)

Категорія:

Генотип сучасної людини в цілому не відповідає вібраціям Царства божого, тому людину постійно тягне донизу. Необхідно змінити генетику. Чи це можливо? Так. Річ у тім, що генокод людини є дуже стабільною конструкцією, проте в ній є своєрідні «перемикачі», які можна як вмикати, так і вимикати. Завдання полягає в тому, щоб увімкнути все позитивне і вимкнути все негативне.

181214-monastyr-2.jpg

Злітаємо!
Злітаємо!

Аудіоверсія: Як закріпитися у Царстві божому

У сучасних умовах нову цивілізацію можна створити тільки у просторі позитивних подій – Просторі волі, який традиційно позначається терміном Царство боже. Натомість у Просторі боротьби для нової цивілізації нема жодного шансу.

Багато хто вже має досвід як перебування в Просторі волі, так і випадання з нього у нижчі простори подій. Піднятися у вищий простір нелегко, але ще важче в ньому утриматися. А все тому, що природа сучасної людини не відповідає природі  простору Царства божого – у зв’язку з великою кількістю «вантажу», який тягне донизу. Якщо ж природа людини відповідатиме цьому простору Царства божого, то перебування в ньому буде легким, невимушеним і стабільним.  

Генотип нової раси     

Генотип сучасної людини в цілому не відповідає вібраціям Царства божого, тому людину постійно тягне донизу. Необхідно змінити генетику. Чи це можливо? Так. Річ у тім, що генокод людини є дуже стабільною конструкцією, проте в ній є своєрідні «перемикачі», які можна як вмикати, так і вимикати. Завдання полягає в тому, щоб увімкнути все позитивне і вимкнути все негативне.

Дослідженням цих можливостей займається наука епігене­тика. Спочатку вчені виявили, що пережиті людиною голод, стреси і агресивне середовище формують якості, які передаються спадково. Пізніше з’ясували,  що генотип при цьому залишається тим самим, а зміна фенотипу досягається шляхом активації або дезактивації певних ділянок генокоду – через зміну положення «генетичних перемикачів». Включення правильних «перемикачів» дозволяє передати такий відрегульований генокод своїм нащадкам.

Також встановлено, що найспрятливішим часом для «перемикання» генів є час, коли в людини формується механізм виробництва статевих клітин – яйцеклітин і сперматозоїдів. У жінок це період внутріутробного розвитку, у чоловіків – початок статевого дозрівання. 

Отже, виникає запитання:
Як практично здійснити правильне налаштування генокоду?

Людина є істотою триєдиною (дух, душа, плоть), соціальною (є частинкою соціального організму) і геокосмічною (укоріненою в рідну землю). Це означає, що для оптимізації генокоду треба діяти на кожному з цих п’яти рівнів. Почнемо знизу.

Плоть: система харчування

Найпотужнішим чинником впливу на плоть є система харчування, в ширшому сенсі – енергоживлення. Людина має можливість отримувати енергію з трьох типів джерел:

1) мертвої їжі (термообробленої, без спроможності до автолізу),

2) живої їжі (сирої, спроможної до автолізу),

3) прани (концентрованого ефіру).

Засвоєння кожного з трьох типів енергії відбувається за допомогою трьох типів мікрофлори людського організму:

1) утилізуюча мікрофлора (мікроби-могильники),

2) засвоююча мікрофлора (розщеплює живу їжу),

3) синтезуюча мікрофлора (синтезує все необхідне з повітря).

Якщо застосувати аналогії, то:

1) утилізуюча мікрофлора нагадує сміттєспалювальний завод, коли для видобутку енергії зі сміття треба витратити багато зовнішньої енергії. Людина, яка живиться мертвою їжею, засвоює до 20% прихованої в ній енергії. Це «брудне» виробництво: в результаті «спалювання сміття» виділяється багато шлаків і токсинів, які забруднюють організм. 

2) засвоююча мікрофлора нагадує бензиновий електрогене­ратор. Очевидно, що ефективність значно вища. Людина, що використовує живу їжу, засвоює до 90% прихованої в ній енергії. Частка відходів виробництва на порядок менша.  

3) синтезуюча мікрофлора нагадує вічний двигун, який живиться космічним ефіром і не потребує додаткового живлення. При цьому частка відходів мінімальна.  

У людському організмі присутні всі три типи мікрофлори – три типи «енергогенератора». Потужність кожного з них визначається масою мікрофлори певного типу. Маса залежить від джерела харчування: мертва їжа живить утилізуючу мікрофлору, жива – засвоюючу, а прана – синтезуючу.

Для того, щоб перейти на певний режим харчування, окрім наявності мікрофлори та її живлення, необхідно активувати один з трьох режимів роботи: «утилізація», «засвоєння», «синтез» – увімкнути відповідний «генетичний перемикач». У реальності це виглядає так, що людина ПОВІРИЛА в можливість жити завдяки певному типу живлення. Скажімо, людина не зможе повністю перейти на живу їжу, якщо в це не повірить. Такого роду «вмикання» відбувається у підсвідомості людини, на рівні її світоглядно-вольових якостей.  

Більшість сучасних людей працює в режимі «сміттєспалювального заводу», у них домінує утилізуюча мікрофлора.

Для переходу в режим «електрогенератора» потрібно спочатку виростити засвоюючу мікрофлору (на це може піти кілька років) і повірити в можливість «сироїдства». Критерієм переходу на цей режим є відчуття повної ситості від вживання тільки сирої їжі.

Для переходу в режим праноїдства треба виростити синтезуючу мікрофлору і знову ж таки «включити кнопку» – повірити в  можливість цього режиму. Щоб звільнити місце для синтезуючої мікрофлори, потрібно поступово скорочувати живлення утилізуючої мікрофлори та переходити на античне харчування. Наступним кроком є дотримання давньої української традиції понеділкування, тобто голодування щопонеділка.

Для отримання концентрованого ефіру, необхідного для живлення синтезуючої мікрофлори, треба перебувати у стані святості або близько до нього. Найпростіший спосіб концентрації ефіру – читання «Живого Слова». Феномен концентрації спостерігається у формі вертикального світлоносного стовба, що його бачать люди з екстрасенсорними здібностями над тим, хто читає Живе Слово.

Очевидно, що найбажанішим є перехід на праноїдство, адже він дає людині енергетичну самодостатність. Понад те, є зв’язок між типом їжі та просторами подій:

мертва їжа – Простір страждань і Простір боротьби;
жива їжа – Простір пригод і Простір волі;
прана – Простір волі (Царство боже).

Кожний тип живлення тягне у відповідний простір подій. Перехід на живу їжу автоматично підносить людину у простір Царства божого. Ідеальною метою нової раси є поступовий перехід на праноїдство, яке робить її енергетично самодостатньою, гармонізує і омолоджує плоть, відкриває простір для вільної реалізації найсміливіших задумів. 

Якщо людина перейшла на сироїдство чи праноїдство, то її діти автоматично успадковують цю здатність (працюють механізми епігенетики). 

Психіка: Живе Слово

Очищення та освячення психіки досягається шляхом практики Живого Слова. Принципово важливим є запам’ятовування текстів цієї технології. Читання напам’ять боголюдських текстів Живого Слова формує боголюдські структури головного мозку, через які потім циркулює вся інформація, а за їх допомогою відбувається вироблення правильних, боголюдських рішень. 

Дух, світогляд, воля

Істинний світогляд дозволяє ефективно вдосконалювати психіку і плоть. Тому потрібно постійно очищати його від помилкових стереотипів, передусім щодо природи людини, суспільства і Всесвіту. Новій расі потрібен істинний світогляд. Три головні критерії істини: 1) логічна цілісність і несуперечливість, 2) позитивні емоції, 3) добрі плоди – позитивні результати, продуктивність (абсолютний критерій).

Соціальне оточення

Як правило, людина почувається найкомфортніше і має найбільше можливо­стей для творчої реалізації в середовищі свого етносу (за рідкісними винятками). Тому для підняття у простір Царства божого треба розвивати свій рідний етнос. Починати треба з кола своїх родичів, друзів і знайомих. Негативні соціальні зв’язки тягнуть людину донизу, тому треба освячувати наявне соціальне середовище і творити навколо себе нове. Найпростіше з друзями та знайомими: тут можна просто розірвати негативні зв’язки та зав’язати нові, позитивні. Значно важче з близькими кровними родичами, адже ці зв’язки надзвичайно міцні.

Природне середовище

Людина може бути чистою і гармонійною тільки в чистому і гармо­ній­ному природному середовищі. Починати треба з наведен­ня ладу у своєму помешканні, домі, дворі, кварталі, місті.  Найбільші можли­вості гармонізації життєвого простору з’являються при наявності власної державності, тому державотворення – обов’яз­кова умова персонального і колективного самовдоско­налення. 

Виконання описаних вище п’яти вимог дозволяє надійно закріпитися у просторі Царства божого й отримати всі можливості для вільного та щасливого розгортання цивілізації Золотої ери.  

Хай Буде! 

Продовження: 5 правил поширення Царства божого


В тему:
Наші інтереси: 

Людина - триєдина істота, тому для ефективного оновлення треба діяти одночасно на трьох рівнях. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Я спочатку шукав альтернативу дріжджовому хлібу. Потім просто відмовився від хліба. Жити стало простіше. Нема хліба - нема проблеми :)

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

Дякую!

Хай Буде!

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

Файна стаття !Дякую.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

За теперішнього стану нам важко утриматися у Просторі волі. А треба змінитися так, щоб важко було випасти з Простору волі.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Так, прана, як фантастика. Ще повірити треба. Хоч їсти, все ж таки, приємно і залишимо це, як свято, тобто, можна перемикати при бажанні.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Володимир Самотий.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Це гарно виглядає. Але нам треба вирішувати практичні завдання. Наприклад, зараз в нашій побутовій мові чути самі матюки. Був сьогодні на озері. Молоді дівчата матюкаються так що вуха в'януть. Алкоголізм скрізь і всюди. Починаючи від наукової еліти і закінчуючи простими роботягами. Про яку прану можна говорити, коли 99,999% населення їсть що попало. Наркоманія, проституція. З цим треба щось робити. Один мій знайомий сказав, що людству вирок підписаний, воно не склало екзамен. Зараз на небесах йде боротьба між світлом і темрявою за кожну людину окремо. Якщо це так, тоді не варто перейматися проблемами соціуму. Кожен несе персональну відповідальність. Хочеться щоб більше було світлих людей, але зараз їх надзвичайно мало.

Зображення користувача Михайло Харачко.
5
Середнє: 5 (1 голос)

В мене перехід на живу іжу тривав, десь, півроку. На 6-му місяці організм сам запросив 100-відсотковий перехід на корисне харчування, хоча я його і не підганяв. Ймовірно, добре спрацював "перемикач".

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Володимир Самотий.
5
Середнє: 5 (1 голос)

В мене рік. Хоча я й тепер вживаю варену їжу. Як їсти крупи і макарони не варячи їх? Та й хліб це теж термічно оброблена їжа навіть якщо бездріжджевий

Зображення користувача Миро Продум.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Я спочатку шукав альтернативу дріжджовому хлібу. Потім просто відмовився від хліба. Жити стало простіше. Нема хліба - нема проблеми :)

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Можливо в цьому є сенс. Враховуючи, що я став регулярно вживати проросшу пшеницю від хліба можна відмовитися. Хоча зараз бездріжджевий хліб продається в дуже багатьох магазинах.

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Зустрівся з методом очищення організму, схожому на голодування, але відмінному через вживання отруйної травички, яка нищить будь-яку флору. Потім, засобами спеціальної дієти заселяється правильна мікрофлора.

Дійшов до висновку, що вихід із серйнозних голодувань за допомогою соків також стимулює формування нової мікрофлори на місці тієї, що була знищена голодуванням.

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Як все-таки бути з Живим Словом? Алфавіт в нас - кириличний, що є інформаційною диверсією. Чи доктор Філатович вже має якісь думки на цей рахунок?

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Диверсія Кирила полягала в тому, що буквам були присвоєні інші числові значення. Сама Гелонська абетка залишилася майже без змін: грецькі літери, додані генералом Кирилом, згодом були відкинені.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Олег Подорожній.
0
Ще не підтримано

Дякую, цікава тема, поряд з Живим Словом, для наповнення світлом можна залучати йогу - пранаяами, медитація - сильна річ

Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Відео, яке підтверджує висновки цієї статті https://www.youtube.com/watch?v=6VM60ivUHts

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Іван Ведь.
0
Ще не підтримано

Гарно, а ще треба додати прив"язку до матеріального. "..роздай багатство твоє.."

Гарно, дуже гарно.

Зображення користувача Дмитро Сало.
0
Ще не підтримано

Важливо додати - Знай хто ти є! (в найглибшому значенні) є ключовим для того щоб закріпитися в Царстві Божому.

Царство Боже в середині.

Зображення користувача Костянтин Струк.
0
Ще не підтримано

А є люди, яким НЕ МОЖНА порушувати "загальноприйняту" дієту? От усі кажуть: тобі НЕ МОЖНА! Ні тепер, ні післязавтра, ні взагалі. Що робити таким людям? Забути про Царство Боже?

Поки дихаю - сподіваюсь!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Якщо дуже хочеться, то можна :)  Настане час, коли від тебе відчепляться і ти станеш вільною людиною.

Костянтин Струк wrote: А є люди, яким НЕ МОЖНА порушувати "загальноприйняту" дієту? От усі кажуть: тобі НЕ МОЖНА! Ні тепер, ні післязавтра, ні взагалі. Що робити таким людям? Забути про Царство Боже?

 

Все, що робиться з власної волі, – добро!