Важливість: 
5

Категорія:

Звукона Воль Живого Слова – дороговказ до фізичного безсмертя

Цифрони, звукони, інформосоти та енергосоти Живого Слова – це базові тексти, в яких закодовані знання, необхідні для того, щоб потенційна людина (Homo sapiens) стала реалізованою людиною, арієм, гравцем (Homo ludens).

160918kozakmamaykaterynakosyanenko.jpg

Козак Мамай - безсмертний українець (художник Катерина Косьяненко)
Козак Мамай - безсмертний українець (художник Катерина Косьяненко)

Свідомість править світом

Людьми ми стаємо тоді, коли опановуємо метафізичні знання. Не випадково давні арії вважали, що поведінка людини, не долученої до вищих знань, мало чим відрізняється від поведінки тварини (біоробота).

А все тому, що завдяки засвоєнню вищих знань людина спроможна піднятися над своєю тваринною природою (плоть + психіка) і усвідомити себе втіленою духовною сутністю (втіленим вільним духом).

Ми є тими, кими себе усвідомлюємо. Навіть коли ми лише здогадуємось про свою духовну природу і прагнемо її актуалізувати, тоді вже                стаємо людьми в точному значенні цього слова (людина – від «гомо люденс», «гравець»).

Фізичне безсмертя – еволюційна мета

Людина сучасного типу, маючи безсмертний дух, володіє смертною плоттю – її духовній сутності доводиться періодично скидати стару фізичну оболонку (гард) і формувати нову:

Ми одіж вдягаєм нову, як стара перетліла,
І дух із старого в нове поселяється тіло.

Так само безсмертному духу доводиться в кожному сеансі втілення формувати нову психіку (інформаційно-програмне забезпечення, душу, софт), адже після народження людина втрачає пам’ять про попереднє життя.     

Еволюція людини-гравця відбувається в напрямку продовження тривалості активного життя і досягнення психофізичного безсмертя. Якщо гомо сапієнс бажає досягнути безсмертя, то спочатку йому треба стати гомо люденс (людиною) – істотою з пробудженим духом. Далі треба зосередитися на розвитку душі (психіки). Дружні зусилля духу і душі допоможуть плоті набути якостей, потрібних для фізичного безсмертя.

– Але де взяти знання, необхідні для такої метаморфози?

Усі потрібні знання навколо нас, просто треба захотіти їх взяти і дорости до їх розуміння.

Умовно втрачені знання: філософія динамізму

Питаннями досягнення безсмертя безпосередньо займалася філософська школа під назвою «динамістичне монархіанство». Причому до спасіння (тобто перетворення людини на боголюдину) філософи-динамісти підходили  технологічно. Технологія – це коли точне виконання певної послідовності дій гарантовано приводить до потрібного результату. Аріянський єпископ, голова Антиохійської богословської школи Теодор Мопсуетський (~350–428) стверджував, що правильне пізнання і точна реалізація вчення Ісуса Хреста так само гарантує людині Царство боже, як правильне використання знань фізики гарантує передбачувані наслідки.

Очевидно, що динамісти володіли важливими знаннями з технології спасіння, проте ці знання згодом були ретельно «зачищені» дітьми диявола. Та «рукописи не горять», тож дослідження творчого спадку філософів-динамістів є надзвичайно перспективним.   

Реконструйовані знання: Добра Новина Ісуса Хреста

Завдяки спеціальній технології інформаційного захисту, застосованої чотирма євангелістами з подачі Ісуса Хреста, текст Євангелія зберіг закладений у нього первинний сенс. Після лінгвістичної реконструкції з’ясувалося, що Добра Новина – це настанови з досягнення фізичного безсмертя за допомогою піднесення у простір позитивних подій, який називається Царством божим або Простором волі.   

Нові знання: технологія «Живе Слово» 

Вибуховий розвиток будь-якої нової цивілізації завжди починається з технологічної переваги, основаної на нових знаннях. Для постіндустріальної цивілізації Міжмор’я таку перевагу дає технологія «Живе Слово», створена українським лікарем, цілителем і мислителем Олександром Філатовичем. Цифрони, звукони, інформосоти та енергосоти Живого Слова – це базові тексти, в яких закодовані знання, необхідні для того, щоб потенційна людина (Homo sapiens) стала реалізованою людиною, арієм, гравцем (Homo ludens).

– Що говорить Живе Слово про фізичне безсмертя?

Як відомо, в організмі постійно відбувається оновлення, а повна заміна клітин людського організму відбувається за 7 років. Фактично, всередині людини працює двигун, який творить нові клітини і видаляє старі.

За правильної експлуатації цей двигун може працювати вічно. Проте на практиці з часом він забруднюється і глохне. Тоді припиняється метаболізм і людина вмирає.

Для того, щоб цей двигун працював вічно, треба мінімізувати його забруднення і здійснювати постійне очищення. Ця тема починає розкриватися у звуконі Воль:

Звукона Воль 
Вишній вібраційний Потік
   Вихором вливається
      Відроджується
         Вічний двигун
            Еволюції ведучий
               Вь - Вь - Вь  

«Вишній вібраційний потік» – це інформаційний потік Святого Духа, який іде від Творця Всесвіту і супроводжується ефірним потоком, який має властивості живити і відновлювати. Тобто тут маємо поєднання інформаційного і матеріального компонентів: «того, що веде» і «того, що діє».  

«Вихором вливається»: здійснює обертальний рух, тому ще називається «торсійним потоком». Сприятливим для життя є напрям обертання за годинниковою стрілкою.

«Відроджується Вічний двигун»: відновлюється повноцінна робота системи постійного омолодження, очищення від бруду і збоїв.

«Еволюції ведучий»: людина еволюціонує в напрямку до безсмертя, а ключову роль у цьому процесі відіграє система омолодження – «вічний двигун».

– Як відродити цей Вічний двигун?

У цьому напрямку працює вся система Живого Слова, проте доцільно особливу увагу звернути на однойменні інформосоти і енергосоти.

Інформосота Воль
Вишній вібраційний Потік
    Живим Словом
         Планує
             формує
                реалізує
Закони Творця
     Виконуємо!   

Сенс у тому, що інформаційно-енергетичний «потік безсмертя» приводиться в рух Живим Словом. Застосування Живого Слова на всіх етапах – від ініціації події (планування) до її реалізації – належить до Законів Творця Всесвіту. Закони – це обмеження, обов’язкові до виконання (від «кон» – межа). Тобто Живе Слово є обов’язковою умовою досягнення фізичного безсмертя. Це пояснює, чому Ісус Хрестос, будучи безсмертним, постійно перебував у молитві.  

Енергосота Воль
Вишній Вібраційний Потік
Стійкість до спокус
Впроваджує!
Правило Золотої  Середини
Виконуємо!

Спокуса – це заохочення до зла шляхом обману, це ілюзія легких рішень, наївна спроба обманути Всесвіт. Інформація про прямий (правий) шлях до мети називається правдою, все інше – це різноманітні ліві збочення.

Прямий, а тому найкоротший шлях до високої мети є шляхом Золотої Середини. Ця істина стосується як індивідуальної, так і колективної еволюції. Ідеологією прямого шляху до нової цивілізації вищого рівня є Постіндустріальний солідаризм.   

Це був аналіз текстів «Живого Слова», які відповідають букві «В» українського алфавіту і починаються словом «Вишній».  Можна піти далі і проаналізувати весь корінь *виш.

Харчова безпека

Енергосота Иоль
Ти – біжиш, ви – прагнете,
Ми сьогодення-майбутнє
Формуємо!
ПРАВило
Харчової безпеки
Матеріалізуємо!

Поки одні метушаться («біжать»), а інші «прагнуть» (нічого не роблячи), ми вже діємо – практично формуємо сьогодення й майбутнє. Для цього реалізуємо «правило харчової безпеки». Річ у тім, що з погляду руху до безсмертя вся термічно оброблена (мертва) їжа є небезпечною. Для того, щоб вічно жити, потрібна жива їжа, тобто їжа з власними ферментами (див. Головний ворог здоров’я людини).   

Єднання у Просторі волі

Енергосота Шоль
Шовкова ширма
Паралельні світи
Визначає!
Людину-СоТворця
З братами-сестрами
Єднаємо!

Паралельний світ – це простір позитивних подій, який існує над простором боротьби і відділений від нього малопомітною «шовковою ширмою». Для того, щоб еволюціонувати, треба об’єднуватися з однодумцями-сотворцями, тобто шляхетними людьми, які творять новий світ разом з Творцем Всесвіту. Групові практики суттєво ефективніші в порівнянні з індивідуальними, адже в них відбувається взаємопосилення (синергія). Врешті-решт, людина є соціальною істотою, тому може досягнути щастя тільки у спільноті однодумців: «Щастя – це коли тебе розуміють».   

Висновки

1. Людина є тим, ким вона себе усвідомлює. Якщо гомо сапієнс не усвідомлює себе духовною істотою (носієм волі), то він поводиться як біоробот, керований автоматичними програмами (рефлексами,  інстинктами, стереотипами, зовнішніми програмами). Якщо ж усвідомлює себе втіленою духовною сутністю, то є людиною.

2. Еволюційною метою людини є досягнення стану боголюдини, яка засадничо є фізично безсмертною.

3. Знання, що ведуть до безсмертя, заховані у філософії динамізму (арійській традиції, оновленій Ісусом Хрестом), Добрій Новині і Живому Слові.

4. Рух до безсмертя починається з досягнення цілковитого здоров’я  і активного довголіття.

5. Обов’язковими умовами наближення до безсмертя є усвідомлення себе втіленою духовною істотою, очищення психіки Живим Словом, очищення плоті живою їжею, єднання зі шляхетними людьми, що стали на шлях боголюдської реалізації.  

Наші інтереси: 

Досконалу Україну створять досконалі українці. Ніхто крім нас. 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка