Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 13
  • Переглядів: 14

Друзі, створімо в Україні таку державу, яка нам подобається! - Презентація ВУД

Категорія:

Світ:

Починаємо розширене обговорення і практичну розробку стартапу «Вільна Українська Держава». Усе робиться за три кроки:

1) розробка і наповнення динамічної багаторівневої екомережі;

2) установчі збори глобальної ВУД;

3) формування політичної організації, ухвалення нової Конституції і легітимний перехід до нового устрою.

1-ekopolis-2.jpg

Місто майбутнього («Проект Венера»)
Місто майбутнього («Проект Венера»)

Зміст

1. Нинішня глобальна криза – це криза переходу людства до цивілізації вищого рівня

Забруднення навколишнього середовища, руйнування системи міжнародної безпеки, зростання потоків біженців та інші загрози є потужними стимулами для творення нової формації. Для здійснення Великого Переходу треба одночасно здійснити світоглядний, організаційний і технологічний прориви. 

2. Попередній цивілізаційний перехід відбувся 7500 років тому у формі Трипільської цивілізації

Її «офіційний початок» – 5508 рік до н. е. - т. зв. «сотворення світу». Трипільці заклали фундамент європейського світогляду, символіки, естетики, соціальної організації, технологій.    

Трипільське місто Тальянки (Черкаська область), 3700 р. до н.е. (реконструкція). Площа 450 га, до 15 тисяч мешканців – найбільше тогочасне місто в Європі. Тальянки має три кола забудови: таке місто  називалося «троя», «триполіс», «трипілля».

3. Україна розвивається в пульсуючому режимі: кожні 532-роки вона суттєво оновлюється і творить нові державні форми

На початку кожного 532-річного сонячно-місячного циклу Україна народжує новий український етнос. Кожен з них з часом переживає демографічний вибух і поширюється на навколишні землі, несучи з собою світогляд, символіку, мову, культуру, державні форми, технології, генофонд. Арії, пелазги, гети, кімерійці, сколоти, сармати, анти, готи, поляни, руси, козаки – ось деякі імена наших батьківських етносів.

Карта англійських дослідників Роберта Макрама, Вільяма Крена і Роберта Макнійла у книжці «The Story of English», на якій схематично зображено поширення індоєвропейських мов від Середньої Наддніпрянщини.

4. Закінчення старого і початок нового природно-історичного циклу – 2015 рік

Згідно з розрахунками доктора історичних наук професора Миколи Чмихова (1953–1994), у 2015 році починаються новий 532-річний період, нова 1596-річна епоха і новий 7980-річний цикл. Тому 2015 рік знаменує завершення старого світу і народження світу нового. Центром творення нової цивілізації, як і в попередні періоди, має бути Північне Надчорномор’я. Ця земля називається  Гартленд (Серцевинна земля), «країна-зародок», «країна-яйце», «країна Оу», Оу-країна, Україна.

Нове виростає зі старого.

5. У сучасній Україні зосереджені найбільші у світі суперечності між потенційними можливостями та їх фактичною реалізацією 

Маючи найбільшу у світі концентрацію природних багатств, українці перебувають  на останньому місці в Європі за рівнем життя. Величезний творчий потенціал української людини системно пригнічується корумпованою бюрократією. Так, в Україні на вісім людей припадає 1 чиновник. Чиновницька братія, саботуючи будь-які реформи, проїдає на рік 20 мільярдів гривень.

Проте, як не дивно, тут є великий позитив: гострі суперечності водночас створюють потужні стимули для перетворень.

6. Улітку 2014 року в Україні народився новий український етнос

Визначальна відмінність кожної нової етнічної спільноти від попередньої – пасіонарність. Нині пасіонарність охопила приблизно 10% українців цілого світу. Ті, що воюють за волю України, і ті, що їм допомагають – це і є новий етнос.

Добровольці з батальйону «Азов» 23 червня 2014 року на Софійській площі (Київ) перед відправкою на фронт (УНІАН).

7. Аморфний етнос має перетворитися на структуровану націю

Новонароджений «етнос волонтерів» нині перебуває у формі доволі аморфної мережевої спільноти. Для свого самоздійснення йому треба стати нацією. Нація – це державно організований етнос.  

8. Творення нової нації означає заснування нової держави

Нинішня пострадянська система чинить опір будь-яким перетворенням. Руху волонтерів постійно доводиться долати її протидію. Успіхи українців у боротьбі за волю досягнені всупереч цій закостенілій державній системі. Вона безнадійно вражена корупцією і не піддається реформуванню.

Новий зміст, нова форма

Тож замість того, щоб довго і нудно боротися зі старим, краще швидко і радісно створити нове.

9. Український досвід подолання цивілізаційної кризи має стати прикладом для всього світу

Гостра криза в Україні з холодною і гарячою війнами є передовим фронтом загальної планетарної кризи. Успішність українських перетворень визначається тим, наскільки вони будуть цікавими й корисними для цілої цивілізації.

10. Перша екодержава нової цивілізації – Вільна Українська Держава

Головний соціальний запит сьогодення – звільнення людини від світоглядних, політичних і економічних кайданів старого світу, а також налагодження гармонійної взаємодії з навколишнім природним середовищем.  Відповідь на цей глобальний запит має дати українська держава нового типу – екодержава.

Вільна Українська Держава – держава волонтерів

Ми живемо у щасливий час, коли українська національна ідея – ВОЛЯ – увійшла в резонанс із загальноцивілізаційною потребою. Результатом згуртованих зусиль українських людей доброї волі стане Вільна Українська Держава. 

11. Диктатура – форма державного правління в сучасній Україні

Влада твориться або «знизу», або «згори» – третього не дано. Відтак форма державного правління визначається тим, хто вибудовує керівні органи. У диктатурі це робить правляча верхівка. Вона на власний розсуд формує державні органи згори донизу. 

Для збереження свого панування вона здійснює імітацію виборів, протидіє структуруванню суспільства та його озброєнню, сіє в ньому незгоду, маніпулює суспільною думкою. Нинішня держава є диктатурою (докладніше).

12. Вільна Українська Держава – це республіка, тобто «суспільна справа»

У республіці носієм суверенітету і джерелом влади є організовані громадяни. Вони узгоджують свої дії і формують державні органи різних рівнів шляхом виборів знизу догори (докладніше). Вільна Українська Держава – це республіка. Обов’язковою умовою стабільного існування республіки є демократія.

Всі органи управління вільно обираються громадянами

13. Демократія – це влада демосів, тобто таких груп, де «всі знають всіх»

В античні часи демосами називалися сільські громади з чисельністю 100–200 осіб (докладніше). Згідно з сучасними даними, людина може пам’ятати і оцінювати не більше 150 знайомих («Число Данбара»). Організована група духовно близьких людей чисельністю від 4 до 150 осіб називається демосом. Ознаками демосу є:

1) наявність спільних інтересів, цілей, уподобань;

2) мінімальна організаційна структура (голова, суддя, скарбник, радник);

3) чисельність від 4 до 150 громадян;

4) усі більш-менш знають один одного.    

Де чотири українці, там голова, скарбник, суддя і радник

14. Компетентне самоуправління можливе тільки у групах персонально знайомих людей чисельністю до 150 осіб

Що більше чисельність групи перевищує 150 осіб, то швидше колишній демос руйнується і перетворюється на охлос (натовп), засадничо неспроможний до самоуправління. Охлос – це поживне середовище для маніпуляцій і корупції.

15. Громадяни – це члени демосів

Громадяни підтримують свої демоси, а демоси підтримують своїх громадян. Кожен демос може самостійно визначати права і обов’язки своїх громадян, ухвалювати власні правила самоврядування.

16. Республіка – це добровільне об’єднання демосів у динамічну багаторівневу мережу

Об’єднання демосів відбувається шляхом формування ними демосів вищого рівня: рої (4–20 громадян) об’єднуються в сотні (40–150), сотні – в полки (400–2000), полки – в коші (4000–20000), коші – в республіку (від 40000).

На кожному рівні динамічної мережі діють демоси, тобто групи персонально знайомих людей чисельністю до 150 осіб: демоси ройових,  сотників, полковників, кошових.

17. Виборність знизу догори відбувається тільки в середовищі персонально знайомих громадян

Ройові, які персонально знають один одного, формують сотенні демоси. Далі сотники обирають полковників, полковники – кошових, а кошові – керівника держави (президента). У результаті отримуємо багатоступеневий парламентаризм, вищим рівнем якого є Рада кошових. Докладний опис організаційної моделі – у статті Самоуправління демосів екодержави

Демос - це коли всі знають всіх. Мінімальний демос складається з 4 осіб, які розподілили між собою функції голови, скарбника, судді, радника.

18. Громадяни вільно об’єднуються в демоси різного спрямування – територіальні, ділові, за інтересами

Розрізняємо три типи демосів:

1) «громада» – на основі спільної території проживання;

2) «проект» – на основі спільної суспільно корисної діяльності з чітко визначеною метою;

3) «хоп» – на основі спільного зацікавлення (від «захоплення», «хобі») у сферах науки, мистецтва, музики, професії тощо.

Усі ці демоси можуть формуватися за одною з двох управлінських моделей – лідерською чи колективною. У результаті маємо 6 різновидів демосів. Людина, за бажання, може одночасно бути громадянином від 1 до 6 демосів, якщо вони належать до різних видів. Наприклад, вона не може бути громадянином двох колективних територіальних громад.

Водночас людина може мати статус «прихильника» (з правом дорадчого голосу) у багатьох демосах (не більше 150).

19. Людина є громадянином республіки, якщо є громадянином хоча б однієї сотні

Рішення про надання людині громадянства Вільної Української Держави ухвалюється на рівні сотенного демосу, тобто там, де людину особисто знають принаймні 40 громадян. Так само демос може позбавити людину громадянства у своїй сотні. Людина втрачає громадянство ВУД, якщо не належить до жодного сотенного демосу.  

20. Громадянин може у будь-який момент відкликати свій голос

При формуванні органів управління громадяни можуть оперативно відкликати свій голос і делегувати його іншому члену свого демосу за допомогою мобільного телефону.

Відтак держава є динамічною багаторівневою соціальною мережею: вона легко перебудовується, швидко реагуючи на зовнішні виклики і внутрішні завдання.

За такого підходу на всіх рівнях парламентаризму владу здійснює демос, тобто органічна спільнота компетентних виборців. Це і є правдива демократія – влада демосів. Для того, щоб підкреслити її природовідповідний, екологічний характер, застосовуємо назву «екодемократія».    

21. Екодемократія – політична ідеологія і організаційна модель державотворення

Цей термін містить у собі три ключові ідеї: «еко» – природовідповідність, «демос» – соціальний організм, «кратія» – правління. Екодемократія сконструйована так, щоб її могла тримати в голові будь-яка людина – від школяра до пенсіонера. Це досягається тим, що на кожному рівні ієрархії діє та ж сама схема: делегування онлайн, керівник і три помічника, консенсус, добровільність тощо. Практичне запровадження державою ідеології екодемократії означатиме її негайний стрибок на вищий цивілізаційний рівень (докладніше).

22. Виводимо свою правонаступність від УНР і держави Володимира Великого

Нинішня держава Україна офіційно є правонаступником маріонеткової УРСР. Ця сепаратистська псевдодержава була проголошена 10 березня 1919 року в Харкові стосовно окупованої території, що перебувала під контролем Червоної армії РСФСР.

Вільна Українська Держава має бути правонаступником Української Народної Республіки – згідно з заявою Державного центру УНР від 22 серпня 1992 року. У духовному сенсі вона буде продовжувачем держави Володимира Великого і Великої Скіфії, сучасним відтворенням яких має бути Співдружність Міжмор’я (Балто-Чорноморський союз).

23. Символіка екодержави: герб «Щастя» і прапор «Грай-Воля»

Символом Вільної Української Держави може бути республіканський сонячно-блакитний прапор з гербом Святого Володимира на зеленому щиті екодемократії.

Сонячно-блакитний прапор «Грай-Воля» символізує ідею гармонії і природного порядку: Сонце зігріває Воду, що веде до народження Життя. Гармонійна взаємодія Сонця і Води символізується застосуванням природної Золотої пропорції: відношення висот сонячної і блакитної смуг становить 62:38.

Зелений щит символізує успішний результат – добрі плоди взаємодії потенцій Сонця і Води, божественного і земного.

Герб на зеленому щиті називається «Щастя», адже його форма – це художньо осмислена глаголична буква «Ща», яка в прадавній абетці мала вигляд Ψ – подібно до руни Альгіз (щастя, святість, невразливість).

Форма герба Святого Володимира пояснює виникнення щастя – воно є наслідком духовного, психічного і фізичного самовдосконалення. Символічно це зображено як дружню взаємодію Сокола Святого Духа (летить згори вниз) і Лебедя шляхетної людини (летить знизу вгору).

Щит вказує на те, що головне завдання Вільної Української Держави – захищати щастя нації. Для цього держава плекає чисте природне середовище (зелений простір), підтримує Мудрість (Сокіл Святого Духа) і заохочує самовдосконалення громадян (Лебідь шляхетної людини). 

Докладніше: Герб Щастя і прапор Грай-Воля.  

Найповніше державну символіку розкриває великий герб:

Докладніше: Великий герб Вільної Української Держави

24. Установчі збори – загальновизнаний у світі шлях заснування держави

Саме цим шляхом свого часу пройшли США, Франція, Італія, Португалія, Індія, Туреччина та багато інших держав. Перевагою цього шляху є можливість долучити до нього українців цілого світу. Для того, щоб стати учасником Установчих зборів, досить буде зареєструватися на сайті ВУД і стати громадянином хоча б одного сотенного демосу.

Двісті років тому держави засновували приблизно так: 

Картина Говарда Чендлера Крісті «Сцена підписання Конституції Сполучених Штатів». Учасниками Філадельфійського конвенту  в 1787 році було 55 осіб.

Нині це може виглядати так:

В установчих зборах Вільної Української Держави можуть брати участь мільйони українців цілого світу.

25. Легітимність заснування нової держави забезпечує політична організація та її перемога на виборах

Недоліком заснування держави методом установчих зборів є те, що він не передбачений чинним законодавством, тому виникає своєрідний «розрив легітимності». З погляду старої держави заснування нової держави є нелегітимним, що може спричинити громадянський конфлікт. Для його уникнення установчі збори ВУД можуть легітимізуватися у формі української політичної партії. Її членами автоматично стануть громадяни сотенних демосів – за винятком тих, які не побажають брати участі у політичній діяльності.

Членство людини в партії існуватиме доти, доки людина є громадянином ВУД. Втрата громадянства автоматично означатиме виключення з партії. Таким чином можна сформувати політичну організацію нового типу з динамічною багаторівневою структурою і механізмом самооновлення.

Проте політична партія – це лише завершальний технічний елемент легітимізації нової держави. За сприятливого розгортання подій у створенні партії не буде потреби. 

26. Три кроки до заснування держави: глобальна мережа, установчі збори, легітимна перемога на виборах

Головою Установчих зборів і політичної організації є громадянин з найвищим статусом – спочатку полковник, а потім кошовий. Партія бере участь у виборах до Верховної Ради. Після формування парламентської конституційної більшості, партія ухвалює нову Конституцію і формує конституційні органи влади. Це буде завершальним акордом заснування Вільної Української Держави.   

27. Головні конкурентні переваги ВУД: раціональність, легітимність, передова організаційна модель

Світоглядною основою Вільної Української Держави є екологізм –  філософська надбудова над екологією – наукою про біосферу.

Головною науковою базою державотворення є соціальна екологія – інтегративна наука, яка досліджує закони розвитку системи «людина – суспільство – техносфера – природне середовище».

Наш проект розвивається без опору з боку існуючої системи, адже ми не боремося зі старим, а творимо нове. Соціальні мережі – це нині масове явище. Установчі збори – це загально визнана практика державотворення. Заснування нової держави відбудеться в існуючому правовому полі.

Організаційна модель ВУД розроблена на основі природних і соціальних законів. Переваги цієї моделі: простота, фрактальність,   компетентна взаємооцінка, ефективне висування еліти, змагальність, ігрофікація, розумна прозорість, метрика (кількісні методи оцінки процесів), добровільність, консенсус, доповнюваність і масштабованість, природовідповідність, адаптивність, еволюційність (докладно у статті Екодемократія: абетка замість ієрогліфів).

Вільна Українська Держава - це глобальна українська духовно-економічна держава-громада. Передова організаційна форма об’єднає українців цілого світу і буде прикладом для інших народів планети. 

28. Підготовка до заснування нової держави вже триває

Щоб уже сьогодні долучитися до творення нової держави, можна зареєструватися на сайті Народний Оглядач, стати його інвестором або просто підтримати грошима. Сайт AR25.org є творчою лабораторією з вироблення світогляду, ідеології, організаційних моделей, технологій і програмного забезпечення, необхідного для творення нового українського світу.

Для практичного проведення установчих зборів треба накопичити ресурси і створити спеціалізований сайт Вільної Української Держави на окремій платформі – надійній, швидкій і добре масштабованій.

29. Технічне завдання, відеопрезентація, історія розробки

Технічне завдання описане у статті Самоуправління демосів екодержави і пов’язаних з нею публікаціях.

Відеопрезентація у статті Вільна Українська Держава: ідеологія, структура, технологія заснування – круглий стіл.

Історія розробки – у спецтемі ТГ-онлайн - методологія і практика, а також за позначками (тегами)

Створімо таку державу, яка нам подобається!

30. Запрошую до стартапу «Вільна Українська Держава»!

Розробка ВУД відбувається у формі стартапу

Усіх бажаючих увійти до стартапу в якості розробників або інвесторів прошу звертатися до мене приватно на сайті «Народний Оглядач» або у мережі Фейсбук

З повагою щиро - Ігор Каганець, соціальний еколог 

Запитання і пропозиції пишемо у коментарях

Будемо поступово доповнювати текст презентації, а потім зробимо до неї додаток «Запитання і відповіді». 

Творимо!

Наші інтереси: 

Це ще один важливий крок до усвідомлення нашої національної мети. Продовження у статті: Постіндустріальна цивілізація Міжмор’я, США і Вільна Українська Держава: запрошуємо до стартапу.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ельфи – з кінофільму "Володар перстенів"

Шлях Лебедів, або Як увійти в ельфійський простір волі. Світотворча тріада: омолодження, інновації, удача

Для заснування нової цивілізації необхідне поєднання трьох обов’язкових компонентів – керованої молодості, інноваційності та удачі. Щоб стати ельфом (елбедем, лебедем), треба піднестися в ельфійський...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

При природному оздоровленні організму,паразити стають для нього їжею..

Миро Продум каже:
Олігархічна система - це не "цибуля", а те, що на ній паразитує. Нові паростки вільні від паразитів, бо вони сильні, чисті і здорові.

Вірю в те, що розумію.

Коментарі

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Гети і готи - це дві назви одного етноса?

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Це різні етноси того ж самого народу. Як дід і внук.

Леонід Українець каже:
Гети і готи - це дві назви одного етноса?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Привернуло увагу таке речення із статті:
"Зелений щит символізує успішний результат – добрі плоди взаємодії потенцій Сонця і Води, Божественного і Людського."
Взаємодія Божественного (сонячного) і Людського..Яким кольором позначена Людина і все Людське..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Людина - це земна істота, яка на 80% складається з води (блакиті).

Явсе Світ каже:
Привернуло увагу таке речення із статті:
"Зелений щит символізує успішний результат – добрі плоди взаємодії потенцій Сонця і Води, Божественного і Людського."
Взаємодія Божественного (сонячного) і Людського..Яким кольором позначена Людина і все Людське..

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Це неправильне розуміння,бо людина не лише тіло..Ототожнювати людину із блакитним кольором значить прирівнювати її до шматка неживої глини..

Миро Продум каже:
Людина - це земна істота, яка на 80% складається з води (блакиті).

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

А з якою барвою асоціювати людину?

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Людина як і все живе,на нашому прапорі повинна асоціюватися у Щасті..А саме як Гра Духа у матерії..Людина це не Сокіл і Лебідь..Людина це Дух що свідомо грається формами,матерією..Тотемність це пережиток минулого..

Арій Хрестовий каже:
А з якою барвою асоціювати людину?

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Напишіть так:
"..."Зелений щит символізує успішний результат – добрі плоди взаємодії потенцій Сонця і Води, Божественного і Людського твірного."..."

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Є проект герба, де зобрежені чоловік і жінка.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Ми повинні відійди від тотемів..Це і буде важливим переходом раз і назавжди.Бо якщо ми хочемо стати центром світу,і якщо на інших планетах життя нема,то і центром Всесвіту,мусимо мати відповідні символи і їх трактування..Щоб не було через 532 роки все спочатку..і пан Анатолій Висота після кількох реінкарнацій напише сто друге розуміння Герба..
Особисто нічого не маю проти Лебедя чи Сокола як для символів для Брахманів і Кшатріїв..Але для країни,що зветься Вільна Українська Держава,тотеми заперечують саму назву Вільна..

Арсен Дубовик каже:
Напишіть так:"..."Зелений щит символізує успішний результат – добрі плоди взаємодії потенцій Сонця і Води, Божественного і Людського твірного."..."

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Сокіл і Лебідь - це не тотеми (першопредки), а символи української традиції.

Явсе Світ каже:
Людина як і все живе,на нашому прапорі повинна асоціюватися у Щасті..А саме як Гра Духа у матерії..Людина це не Сокіл і Лебідь..Людина це Дух що свідомо грається формами,матерією..Тотемність це пережиток минулого..
Арій Хрестовий каже:<blockquote class="bb-quote-body">А з якою барвою асоціювати людину?</blockquote>

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

А якого кольору арійська раса?

Арій Хрестовий каже:
А з якою барвою асоціювати людину?

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

У порівнянні з сонячно-божественним людина є блакитно-водяною. Проте в кожній людині є сонячна Іскра Божа.

Явсе Світ каже:
Це неправильне розуміння,бо людина не лише тіло..Ототожнювати людину із блакитним кольором значить прирівнювати її до шматка неживої глини..
Миро Продум каже:<blockquote class="bb-quote-body">Людина - це земна істота, яка на 80% складається з води (блакиті).
</blockquote>

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Василь Глод.
0
Ще не підтримано

Я так розумію, що зареєстровані інвестори уже є членами стартапу Вільної Української Держави.

Радіймо!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Саме так!

Василь Глод каже:
Я так розумію, що зареєстровані інвестори уже є членами стартапу Вільної Української Держави.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Мабуть так.

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Все чітко і ясно. Найважливіше на початку: практичну розробку стартапу «Вільна Українська Держава» (неофіційна назва – Третій Гетьманат). Ключове слово тут: ПРАКТИКА. Чекаємо на створення першої громади (рою чи сотні). Сподіваюся, що в цьому обговоренні набереться з 50 запитань.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

1. Додай в ланцюжок слово "Україна". (Слайд 4).

Цитата:
....має бути Північне Надчорномор’я. Ця земля називається Гартленд (Серцевинна земля), «країна-зародок», «країна-яйце», «країна Оу», Оу-країна....

2. Хто позбавлятиме громадянства?

Цитата:
(Слайд19 - "...Рішення про надання людині громадянства Вільної Української Держави ухвалюється на рівні сотенного демосу..."). Слайд 25 - "...Членство людини в партії існує доти, доки людина є громадянином ВУД...."

3. Слайд 28 - виправити слово
"...на окремій платформі – надійній, швидкій і добре масштабованій."
4. Може, краще "...а також за позначками-тегами..." (слайд 29).
5. Слайд 29 - Колись сенсарівці обговорювали - не "давайте зробимо", а "Зробімо", але найкраще "Творімо" ("...Давайте зробимо Творімо таку державу, яка нам подобається!..."

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, друже Арсене - все уточнив.

Арсен Дубовик каже:
1. Додай в ланцюжок слово "Україна". (Слайд 4).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Прекрасно!!! Нарешті видно проект в цілому!!! Тепер переходжу до запитань.

Цитата:
Об’єднання демосів відбувається шляхом формування ними демосів вищого рівня: рої (4–20 громадян) об’єднуються в сотні (40–150), сотні – в полки (400–2000), полки – в коші (4000–20000), коші – в республіку (від 40000).

Якщо 1 кіш = 20'000 осіб максимум, тоді на всю Україну приблизно виходить:
45'000'000/20'000=2250 кошів
Оскільки 45 млн - це загальне населення (з немовлятами, дошколятами і школярами), реальна кількість кошів нібито має бути менша. Але...

Цитата:
Визначальна відмінність кожної нової етнічної спільноти від попередньої – пасіонарність. Нині пасіонарність охопила приблизно 10% українців цілого світу. Ті, що воюють за волю України, і ті, що їм допомагають – це і є новий етнос.

Але якщо брати емігрантів-українців з численних діаспор + тих іноземців, які зараз воюють за Україну і справедливо хочуть отримати за це українське громадянство... може вийти тих-таки 2000-2250 кошів. Звідси запитання щодо чисельності:

1. Якщо ВУД - це одна республіка на чолі з Гетьманом України, то як здійснюватиметься управління такою республікою на найвищому рівні? Адже кількісний склад ради кошових - це тих-таки 2000-2250 осіб. Зараз маємо Верховну Раду України у складі 450 осіб, при цьому очевидно, що така кількість нардепів є надлишковою...

2. Якщо ВУД є об'єднанням менших республік (кожна з яких очолюється своїм гетьманом, а ВУД - головним гетьманом), то скільки їх (республік) буде?! Припустимо, в середньому (!) 1 республіка = 10 кошів, тоді ВУД - це 200-225 республік... Це значно крутіша федералізація, ніж та, яку Кремль на чолі з учорашнім іменинником (не хочу зайвий раз згадувати його ім'я) зараз намагається підсунути Україні. Хоча рада гетьманів чисельністю 200-225 осіб - це вдвічі краще, ніж нинішня ВРУ чисельністю 450 нардепів, так )))

Окреме питання - щодо відсутності спротиву з боку сучасної української диктатури...

Цитата:
Наш проект розвивається без опору з боку існуючої системи, адже ми не боремося зі старим, а творимо нове.

Це зараз, на нинішньому - підготовчому етапі. Тільки-но ідея ВУД почне набирати популярності, як нинішня Українська держава, що має виразні риси диктатури, кине всі наявні сили на знищення ВУД. При цьому всім гравцям буде інкримінований "підрив конституційного ладу" - хоча зрозуміло, що чинна Конституція України написана в інтересах олігархів, а не народу, як "єдиного джерела влади" в Україні...
Тільки дуже прошу: будь ласка, не пишіть, що я заздалегідь програмую черговий конфліктний сценарій! Просто так має бути, бо по-іншому не буває. Ондо ті люди, які 20-21.11.2013 вийшли на Майдан Незалежності мирно мітингувати за євроінтеграцію України, також не передбачали ніякого конфліктного сценарію. Тим не менш, в ніч на "криваву суботу" чинна на той час влада кинула проти них "беркутят"... Що було далі, не стану повторювати. Гадаєте, теперішня влада діятиме інакше, маючи в своєму розпорядженні репресивний апарат і шалені гроші?..

Максимум, на що можна розраховувати - то це на офіційне (!) надання проекту Третього Гетьманату офіційного статусу пілотного проекту. Тоді так - чинна олігархічна влада не кине всі свої репресивні сили на його знищення... Але в такому разі олігархи зроблять все можливе, щоб очолити новацію, вихолостити її, пристосувати під свої олігархічні інтереси!!! Те саме відбулося понад 350 років тому: Юрій Немирич написав прекрасний проект Гадяцьких статей, згідно з яким Гетьманщина перетворилась би на Велике князівство Руське, а Річ Посполита - на троїсту федерацію. Але сейм вихолостив проект Гадяцьких статей настільки, що від початкових прогресивних ідей нічого не залишилось.
Висновок: влада залишає проект ВУД поза своєю увагою тимчасово - доки він існує на рівні відносно закритої спільноти на сайті "НО". Але на стадії початкової реалізації бажано продумати систему захисту проекту від свавілля сучасної української диктатури.

P.S. Давати гіперпосилання на розповідь про книгу "Фатальна помилка" не стану, щоб цей допис не вважали саморекламою. Я не хочу зайвий раз рекламуватися. Просто бачу певні ризики. І дійсно вболіваю за проект ВУД.

UPD. Спробував обрахувати й таке припущення, що в коші самоорганізується лише українська еліта (не плутати з нинішнім провладним бидлом!). Нормально, якщо вона складає 5% населення:
45'000'000х0,05=2'250'000 осіб
Тоді отримуємо максимальну (чисельністю 20'000 осіб) кількість кошів:
2'250'000/20'000=112,5
Що тут скажеш...
1. Якщо проект ВУД передбачає одну цілісну республіку, то сотня кошів - це не пара тисяч, так. І це значно краще, ніж чинна система, бо центральний провід із сотні кошових отаманів - це не ВРУ з 450 нардепів. Але все ж таки з управлінням можуть виникнути проблеми.
2. Якщо проект ВУД передбачає об'єднання республік, до кожної з яких може входити з десяток кошів, тоді маємо:
1 республіка = 10 кошів ~ 200'000 осіб максимум
ВУД = 10...12 республік

Пригадую проект адмінреформи, що передбачав перетворення 24 сучасних областей + АР Крим + Київ + Севастополь на 9-10 історичних українських "земель". Таким чином, остання розкладка ВУД є максимально наближеною до цього проекту адмінреформи.
Але тоді в презентації треба додати (чи окремо виділити) пункт про те, що за окресленим принципом буде зорганізована лише елітарна верства населення, що складає 5% від його загальної кількості. Решта 95% населення матиме вид на жительство у складі ВУД. Можливо, я щось пропустив, читаючи презентацію, але такого пункту там не побачив.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Нормальний кіш - це 10 тисяч. Для заснування держави досить 100 тисяч активних засновників. Так що обирати лідера будуть 10-20 кошових.

Тимур Де-Бальзак каже:
Прекрасно!!! Нарешті видно проект в цілому!!! Тепер переходжу до запитань.

Оскільки 45 млн - це загальне населення (з немовлятами, дошколятами і школярами), реальна кількість кошів нібито має бути менша.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Установчі збори - це другий крок. Третій - легалізація зборів у формі політичної партії.

Нагадаю, що перевагою Установчих Зборів є можливість долучити до справи українців цілого світу. Недоліком є те, що цей шлях не передбачений чинним законодавством, тому виникає своєрідний «розрив легітимності». З погляду старої держави заснування нової держави є нелегітимним, що може спричинити громадянський конфлікт.

Ризик «розриву легітимності» відсутній за наявності легітимної політичної партії, яка входить до парламенту, отримує конституційну більшість і здійснює максимально м’який та бездоганний з правової точки зору перехід до нової державної системи.

Недоліком цього шляху в сучасних реаліях є неможливість створити масову політичну партію. До того ж членами політичної партії можуть бути тільки громадяни України, що відкидає волевиявлення закордонного українства.

Описані вище суперечності долаються проведенням всесвітніх Установчих Зборів, які легітимізуються у формі української політичної партії. Сенс у тому, що партія формується виключно Установчими Зборами. Засновники (члени мережі) обирають делегатів, які автоматично стають членами партії (якщо не мають заперечень).

Членом партії може стати тільки член сотенного демосу - громадянин ВУД. Втрата громадянства ВУД (втрата довіри з боку демосу) автоматично означає виключення з партії. У такий спосіб працює механізм самоочищення, а партія справді стає народною.

Найкраще, якщо ми створимо нову партію. Маючи 100 тисяч членів Установчих Зборів, це зробити доволі просто. Якщо ж існуюча система раптом не захоче її реєструвати, то це тільки піділлє бензин у вогонь і посилить довіру до партії.

Тимур Де-Бальзак каже:
Тільки-но ідея ВУД почне набирати популярності, як нинішня Українська держава, що має виразні риси диктатури, кине всі наявні сили на знищення ВУД. При цьому всім гравцям буде інкримінований "підрив конституційного ладу" - хоча зрозуміло, що чинна Конституція України написана в інтересах олігархів, а не народу, як "єдиного джерела влади" в Україні...

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Дякую за роз'яснення, друже!
Маєш рацію.
Радіймо!!!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дуже хороша стаття, друже Ігоре! Проект організації готовий, все просто і гарно описано. Я читала і вже готова була летіти в новий світ, коли тут згадали про стару владу, яка не випустить з зубів керма.
Гарні дописи від Тимура, мудрі, розсудливі. Кінцівка проекту щодо легітимності і натяки Тимура щодо боротьби з владою не надихає.
Пропоную відпусити проект на волю, забути про нього, хай летить для реалізації. Побачите, що щось почне творитися саме. Дружно відпускаймо наше творіння в небеса.
Думаю, що новий шлях підкажеться сам, щось скоро станеться, певно якесь відкриття. Нам треба якось по-іншому діяти, ми не повинні перехреститися з теперішньою владою.
Творімо щастя без оглядки на їхні дії. Фінансування для реалізації ВУД появиться саме. Появляться люди з грошима, які хочуть щастя.
Оце вчора почула, що там де є вигода там нема щастя. Хто відкриває двері у новий світ, готовий до змін, не боїться пізнавати тому і йде допомога.
Давайте тепер будемо землю вибирати для хати, де буде Щастя жити. Давайте будувати дім-місто, малювати проекти забудови ))), пограємося числами, розмалюємо деталі від душі ))). Мріємо. А для цього треба розслабитись- основний закон. Все, що йде через силу не сприймається як добро.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

На жаль, за 18 років в українській журналістиці я мінімум двічі дуже близько стикався з... не зовсім звичайними партіями. Якщо вже йдеться про створення нової партії в рамках проекту ВУД...

Політична партія "Праведність". Намагається привнести християнські цінності в політику. Пам'ятаючи про сумний досвід т.зв. "християнських" партій 90-х років, я уважно прочитав програму ПП "Праведність" і в одній із соцмереж розніс її на друзки. Було за що: вони зробили в програмі "збірну солянку" із застарілих неактуальних гасел. А я вмію бути прискіпливим і ядучо-огидним... Мене ледь не заблокували за це. Й тільки лідер партії - Володимир Єрьоменко вправив мізки підлеглим партійцям та запросив мене на особисту зустріч в офіс. Я його попередив про те, чим він закінчить: у верхівку партії наб'ється маса "алілуйщиків" - так я називаю людей, які здатні в потрібний момент справно викрикувати "алілуйя!" й більш нічого не робити. На жаль, на установчому з'їзді ПП "Праведність" сталося саме те, про що я попереджав... Володимира Єрьоменка обрали "незмінним партійним прапором". Ну, і що ж у підсумку?! Попри дуже правильні християнські принципи заснування, утворилась чергова "диванна" партія, яка поки що не є життєздатною. Найбільший її успіх - запрошення пана Єрьоменка на роботу аж в Черкаську ОДА. Більше нікуди нікого провести не вдалося. Оскільки там всі абсолютно праведні християни - грошей на розвиток партії катма. Тупик! Хоча по життю ми з Єрьоменком тепер товаришуємо - але яка з того користь Україні?..

Мерітократична партія України. Ідеї мерітократії особисто мені близькі. Я також був допущений на особисту зустріч з тодішнім лідером партії Ігором Шевченком. Попередив його особисто, що попри всю привабливість ідеї "влади достойників", МПУ має колосальний недолік: доки українці навчаться вірно вимовляти слово МЕ-РІ-ТО-КРА-ТІ-Я, мине не один рік, й партія пропаде на своєму партійному "дивані". Він же з усмішкою заперечував, говорив, що партія легко назбирає кошти на заставу в ЦВК... І що ж?! На виборах 2012 року МПУ не змогла внести заставу, тож не була зареєстрована. 4 кандидати-мажоритарники ніякого успіху не показали. Після того Ігор Шевченко пішов з посади голови партії... Тупик!

Прошу зрозуміти вірно. Я щиро вболіваю за партії нового типу, які намагаються привнести в українську політику нові принципи - чесності, порядності, достоїнства тощо. Але правда й те, що під такі проекти дуже важко зібрати гроші, оскільки останні зосереджені в руках олігархів - негідників і моральної наволочі. На мій погляд, перший і останній, кому вдалося зібрати гроші (до речі, з діаспори!) й сяйнути на небосхилі української політики помітною зіркою - це покійний нині Олесь Бердник з його "Українською Духовною Республікою". Але було це на межі 80-90-х років, коли національно свідома інтелігенція була ще надто просякнута наївним ідеалізмом... Тепер подібні речі вже неможливі.

Тому щиро вболіваючи за проект ВУД та "НО" (а ще раніше за "Перехід-IV", бо ми з Ігором Каганцем знайомі вже десь років 12-14), я буду часом навіть дуже критичним й огидно-ядучим. Бо я вже бачив, як з нібито дуже хороших починань обсипалися блискучі пір'їни, й проекти виродились на моїх очах. Не хочу, щоб проект ВУД закінчився черговою "диванною" партією, яких в Україні вже понад 200. Краще я буду "занозою в дупі", яка мулятиме й мулятиме, але не дасть виродитись прекрасному починанню.

А тепер вперед, до практики! І до нової партії - НЕ "диванної"!!!
Радіймо!!!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Політичні партії в сукупності мені нагадують публічний дім,в який приходить заможний клієнт і купляє собі потрібну на даний час партію із потрохами..Деякий час він користується нею як інструментом для досягнення своєї мети,а потім цю партію відправляють на політичне звалище..лідери партії переселяються у Конча-Заспу,а рядові партійці вже бігають із буклетиками іншої партії бо в житті більше нічого робити не вміють..ось і вся політика..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Тимуре, ти є цінний кадр для НО. Зрозумій, ми тут на Ти ...
Найщиріший друг завжди ділиться здобутком досвіду. І твій досвід дуже важливий, Тимуре, та й цікавий.
Тільки ми ось тут хочемо реалізувати мрії з допомогою космічних законів. Пишемо, щоби материлізувалось. Тому і міняємо думки на позитивні. А стосовно партій, то маєш рацію. Вважаю, що певно краще відселитись, ніж поселитись у старій хаті.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Зоріна Небокрай каже:
Тимуре, ти є цінний кадр для НО. Зрозумій, ми тут на Ти ...

Дякую за комплімент, Зоріно!
А що всі тут на "Ти", я знаю ще з часів приватного листування з Ігором Каганцем на початку 2000-х. Мені тоді видавалось диким, що він звертався до мене на "Ти" з великої літери, бо я звик або на "Ви", або на "ти" з малої. Отаке моє старорежимне виховання!.. Спробую поступово виправлятися ))

Зоріна Небокрай каже:
Тільки ми ось тут хочемо реалізувати мрії з допомогою космічних законів. Пишемо, щоби материлізувалось.

Та я теж хочу, ще й як хочу!!! До того ж, як письменник-фантаст, я звик створювати нереальні світи з трансформованими законами, а як письменник історичного жанру - більш-менш достовірно відтворювати минувшину. Ну, що тут додати: "Достоєвський", етико-інтуїтивний інтроверт з посиленою інтуїцією, творець "повітряних замків" )))
Але реальна політика - це така штука, яка має свої закони. Й як би я не фантазував, але ж найкращі фантазії, не узгоджені із законами реальної політики, не будуть життєздатними. Це буде "маніловщина" - воно комусь треба?!

Зоріна Небокрай каже:
А стосовно партій, то маєш рацію. Вважаю, що певно краще відселитись, ніж поселитись у старій хаті.

Так отож!!! Я вже бачу, що лідер проекту - мій і наш друг Ігор Каганець вже розробив проект, вже обговорив, обкатав його на "НО". І вже зібрався реалізувати його через створення партії. Я мінімум двічі бачив, чим раніше завершувались подібні проекти. І я можу "навангувати", що насамкінець вийде:

  • партія лідерського типу;
  • партія "диванного" розміру;
  • очолювана незмінним "партійним прапором" - Ігором Каганцем.

І це буде чергова поразка...
Але ж одразу вигулькне шановний Миро Продум і вкупі з Тобою почне мені вправляти мізки: мовляв, не пиши негативних сценаріїв для нас!!! А потім з'являться інші форумчани (наприклад, шановний Андрій Гончаренко), які додатково повідомлять, що жидва завжди працює проти України, сіє зневіру і таке інше... Знаєш, скільки разів я через подібні речі проходив?! Гай-гай!..
Тому я не "вангую" на створення "диванної" партії (бо з того не вийде нічого корисного), а передбачаючи все це, в свою чергу змінюю тактику й чесно попереджаю: гаразд, вирішили створити партію - створюйте, але я буду "занозою в дупі", яка не засть вам розслабитись та відірватись від реальної політики, щоб улетіти в Далекий Космос! Бо я й сам можу туди полетіти - але ж реальну Україну ми із собою туди не заберемо!.. Отже, Космос - це добре, та нам треба державу трансформувати. А то є політика, хочете ви цього чи ні...

P.S. Хоча якби я був лідером цього проекту, я би діяв зовсім іншим чином. Я би заслав "козачка" на найвищий щабель влади, щоб він згори розвалив усю наявну політсистему. Тут на вибір є два шляхи:

  • Шлях Михайла Горбачова. Заслати "козачка-руйнівника" через чинні олігархічні партії. Він мусить за будь-яку ціну видряпатись нагору в наявній олігархічній системі, не викликаючи жодних підозр - і все розвалити!
  • Шлях Лі Куан Ю. "Козачка-руйнівника" мусять поставити на першу посаду зарубіжні "куратори" України - отже, "козачкові" треба їм сподобатись настільки, щоб іншого кандидата вони просто не бачили!

Так, це вимагає зусиль і часу... До того ж, у вирішальний момент "козачок-руйнівник" мусить не зрадити товаришів і реалізувати таємний план. Але ж і "партійний" шлях вимагає часу та неабияких зусиль! А небезпеки провалу несе ще більші, ніж у випадку з "козачком-руйнівником"...

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Мені ближче розуміння Зоріни, як творення нової Держави у мріях і планах. Хоч я й сприймаю побоювання Тимура щодо боротьби старого з новим. Це діалектика, й, на жаль, старе завжди опирається новому. Мене найбільше турбують ПРАКТИЧНІ КРОКИ у творенні нової держави. Побоююся, що через і-нет буде важко створити нову державу.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Ключові слова - "побоююсь" і "важко", друже Анатолію :-).
Ісус Хрестос застеріг: "Нічого не бійтесь!"
Григорій Сковорода виголосив перефраз з Епікура: "Дяка Всеблаженному Богу за те, що потрібне зробив нетрудним, а трудне — непотрібним!"
Ми ж натхненно закликаємо: "РаДіймо і Творімо!" ))))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Розкішний вислів Сковороди! В меморіз!!!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Друже Арсене, а ти таки маєш рацію! Нічого нам боятися, а тим паче побоюватися того, що, як правило, не стається! І статистика підтверджує, що люди на 90% марно тривожилися за майбутні свої нещастя і вони в 90% випадках їх обійшли. Підозріваю, що й ці 10% нещасть сталися лиш тому, що люди накликали їх своїми ПОБОЮВАННЯМИ!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Дякую за визнання, друже Анатолію! )))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Наша мета - сформувати нову українську націю з власною державою. Це те, що ми робимо вже зараз, і ніхто нам у цьому не заважає.

Щодо партії - це питання зараз не актуальне. Можливо, вона нам взагалі не знадобиться. Легалізація Установчих Зборів у вигляді партії - це найпростіший і найочевидніший варіант. Про партію згадали тільки тому, що ми прихильники легітимного заснування держави.

А зараз нам треба розвивати модель нового суспільства, створювати словники термінів, просувати ідею в маси, шукати однодумців, програмувати діючий прототип екомережі.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Добре сказано! До справи!

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Будь яка наука починає із створення власної термінології.

Деякі на тому й закінчують... .

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Ігор Каганець каже:
А зараз нам треба розвивати модель нового суспільства, створювати словники термінів, просувати ідею в маси, шукати однодумців, програмувати діючий прототип екомережі.

Я б додав: створювати інструментарій, фінансовий, правовий, інший необхідний.
Тим часом ми користуємося інструментами існуючої системи і тим її живимо.
Не треба бути чоботарем, щоб зрозуміти, що мешти тобі тиснуть.

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Ось це посилання для нашого Тимура ))) . Запрошую почитати, бо не завжди треба шаблями махати. Віддаємо проблему Богу і бажання реалізуютьсяhttps://www.ar25.org/article/viddayemo-problemu-bogu-i-bazhannya-realizu...
Сьогодні написала, нам вже допомагають..

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Ой, Зоріно, дорогенька )))
Я знаю про те, що проблеми треба віддавати Богові. Й якщо вже пішла така тема, то я, мабуть, пошлюся на єврейську Тору. У перекладі Івана Огієнка українською мовою це звучить наступним чином:

Цитата:
Поправді кажу вам: Я вістря Свого меча нагострю, і рука Моя схопиться суду, тоді відімщу Я Своїм ворогам, і Своїм ненависникам Я відплачу.

(Повторення Закону, 32:41)
Біблія онлайн у перекладі Івана Огієнка
Тут Всемогутній кілька разів повторює, що мститиметься Він Сам, а не людина. Отже, справа людини - віддати помсту Богові, а не мститися самотужки. Мудреці це розтлумачують вже багато століть поспіль...
Але тільки-но я почну цитувати Біблію (оскільки автентичного перекладу єврейської Тори українською мовою не існує, лише російською, доводиться використовувати український переклад Огієнка, доступний в мережі) тут, на "НО", як це вмить знервує масу присутніх, для яких Біблія не є авторитетним джерелом... Тому я краще скромно промовчу.
І повірте, дорогенька Зоріно: я знаю трішечки більше, ніж демонструю тут, на "НО" ))) Бо з етичних міркувань я не люблю зайвий раз дратувати людей ))) Тим паче, симпатичних мені відвідувачів "НО" )))

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

А я пошлюсь на Григорія Сковороду ;-) )))
«Усе робиться згідно з волею Божою. Але я з нею згоджуюся, і вона вже є моя воля. Для чого ж турбуватися?»

Тимур Де-Бальзак каже:
Ой, Зоріно, дорогенька )))
Я знаю про те, що проблеми треба віддавати Богові. Й якщо вже пішла така тема, то я, мабуть, пошлюся на єврейську Тору. ...

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую,Тимуре, за відгук. Відносно приведеної цитати ,то всі вже знають, що оклик- відгук отримаємо завжди. Та і мені Біблія несимпатична, бо там є вислів, що жінка "немощна" тілом і хай покоряється чоловіку. Тому, будь-ласка, хай іде цей негатив до племені тих, хто його придумав. І, будь-ласка, не треба нам їхніх знань, ми самі з вусами.)))) Дякую.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Метою влади є влада.

Це спостереігається навіть у громадських організаціях, де фактично не має жодних ресурсів.

Там іноді бували страшні сварки за посаду керівника, яка очевидно не давала жодних фінансових, або інших переваг тому, хто її отримав.

Не дуже зрозумілий практичний сенс створення описаних вище структур.

Наприклад, люди мешкають у селі, де 500 осель.

Навіщо їм там створювати рої та сотні?

Щоб обрати кільканадцять суддів, скарбників та інших керівників?

Що ті керівники (судді, скарбники, ройові та сотенні) там (у тому селі) реально робитимуть? Там зараз є сільрада (голова сільради, секретар сільради та півтора десятки депутатів сільради) й більшість активних людей давним давно один одного знають.

Навіщо їм це?

За чинним законодавством вони легко можуть зареєструвати (якщо власне того бажають) потрібні підприємства, або просто зареєстурватися як фізичні особи підприємці.

Якщо ж мова йтиме про виробничу кооперацію, то також все це можна робити без створення роїв, сотень полків та кошів.

Структури типу SAINC, DARPA створюються з метою певної наукової, виробничої діяльності, якій сприяє, або не сприяє вже існуюча держава.

Новостворений рій, сотня, полк чи навіть кіш (для цього вже потрібна наперед узгодженна воля кількох тисяч непересічних людей) навряд чи зможуть на початку своєї діяльності сприяти створенню таких організацій.

Будь яка раціональна узгоджена діяльність певної кількості осіб завжди має певну мету.

Хай Буде!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Запропонована структура потрібна для заснування власної державної організації на зміну нинішньому корупційному гадючнику. Але якщо комусь добре в існуючій системі, то ця ідея йому справді не потрібна. Кожному своє.

Сергiй Михайлiв каже:
Метою влади є влада.
Це спостереігається навіть у громадських організаціях, де фактично не має жодних ресурсів.
Там іноді бували страшні сварки за посаду керівника, яка очевидно не давала жодних фінансових, або інших переваг тому, хто її отримав.
Не дуже зрозумілий практичний сенс створення описаних вище структур.
Наприклад, люди мешкають у селі, де 500 осель.
Навіщо їм там створювати рої та сотні?
Щоб обрати кільканадцять суддів, скарбників та інших керівників?
Що ті керівники (судді, скарбники, ройові та сотенні) там (у тому селі) реально робитимуть? Там зараз є сільрада (голова сільради, секретар сільради та півтора десятки депутатів сільради) й більшість активних людей давним давно один одного знають.
Навіщо їм це?
За чинним законодавством вони легко можуть зареєструвати (якщо власне того бажають) потрібні підприємства, або просто зареєстурватися як фізичні особи підприємці.
Якщо ж мова йтиме про виробничу кооперацію, то також все це можна робити без створення роїв, сотень полків та кошів.
Структури типу SAINC, DARPA створюються з метою певної наукової, виробничої діяльності, якій сприяє, або не сприяє вже існуюча держава.
Новостворений рій, сотня, полк чи навіть кіш (для цього вже потрібна наперед узгодженна воля кількох тисяч непересічних людей) навряд чи зможуть на початку своєї діяльності сприяти створенню таких організацій.
Будь яка раціональна узгоджена діяльність певної кількості осіб завжди має певну мету.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Світодар Мирний.
0
Ще не підтримано

Малим підприємствам не потрібен поділ. великі підприємства поділяються на цехи відділи, цехи - на дільниці (бригади).
В селі справді один другого знають, а в місті вже ні. В місті найменшими можуть бути домові громади.
Територіальні громади - це місто і кілька сіл.
У великих містах домові громади можуть об'єднуватися в райони цих міст. Великі міста входять в області.
Вище райони, області і держава.
Отже, сотні в державному устрої - це громади сіл і домові громади міст.
Партії і інші громадські утворення на рівні з делегатами від адміністративних громад можуть входити у ради різних рівнів. у виконавчі комітети повинні входити керівники чи делегати від громад.

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Як викласти вашу думку у поняттях "рій", "сотня", "полк", "кіш"?

Зазадалегідь вдячний за відповідь.

Зображення користувача Майя Українська.
0
Ще не підтримано

Влада? А, може, відповідальність за свої дії? Чим більше відповідальних за власні дії, тим більше порядку навколо себе і тих, кому довіряєш (рій, ...) Гармонія в Довкіллі. Тобто влада для розуміння своєї ролі, відповідності звання Людина.

Радіймо! Тільки шляхом творення сьогодення, майбутнє вітаємо чистотою, світлом перемагаємо!

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Уявіть собі сучасну міську школу, де одна тисяча учнів.

Там приблизно 70 вчителів.

Як вилаштувати у межах школи систему - "рій" - "сотня"?

Хто й як там має об'єднатися у рої? Й що кожний "рій" у школі матиме своїх "суддів" та "скарбників"?

Або, Київську Політехніку. Там кілька тисяч викладачів та кілька десятків тисяч студентів.

Як цю систему "рій" - "сотня" - "полк" реалізувати там?

Або на підприємстві, яке виробляє літаки "Антонов"?

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Щодо партії.

Для початку треба вивчити чинне законодавство з цього приводу.

Якби, наприклад, волонтерський рух мав би потребу у власній партії, то вона вже була б. Якщо ж її досі не має, то це означає, що волонтерський рух як такий поки що не порубує власної партії.

Якщо хтось спробує їм таку партію запропонувати, то з цього скоріше за все нічого не вийде, бо волонтери мають власні політичні уподобання й як активні люди вже давно визначилися із тим за кого вони голосуватимуть, або не голосуватимуть. До того ж значна частина волонтерів діють під дахом вже існуючих партій.

Хай Буде!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Партія - це останній, і, можливо, не обов’язковий елемент легітимізації Установчих зборів.

Руху волонтерів потрібна політична організація, бо волонтерський рух нині не має свого політичного представництва. Через це йому доводиться користуватися послугами існуючих партій з усіма їхніми недоліками.

Усвідомлення потреби в політичній організації поступово поширюється в середовищі волонтерського руху. Але не все одразу, ідея має визріти. Поки що всі чекають на появу сили, яка відповідатиме викликам часу. ВУД може стати такою відповіддю і центром кристалізації нової системи.

Сергiй Михайлiв каже:
Щодо партії.
Для початку треба вивчити чинне законодавство з цього приводу.
Якби, наприклад, волонтерський рух мав би потребу у власній партії, то вона вже була б. Якщо ж її досі не має, то це означає, що волонтерський рух як такий поки що не порубує власної партії.
Якщо хтось спробує їм таку партію запропонувати, то з цього скоріше за все нічого не вийде, бо волонтери мають власні політичні уподобання й як активні люди вже давно визначилися із тим за кого вони голосуватимуть, або не голосуватимуть. До того ж значна частина волонтерів діють під дахом вже існуючих партій.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Справді може.

Якщо дистильована вода перегріта то кількох міліграмів звичайної солі досить щоб відбувся вибуховоподібний фазовий перехід води у пару.

Питання:

1. Який ступінь перегріву "суспільної рідини" в Україні?

2. Що саме стане тими "міліграмами солі", коли такий перегрів станеться?

Щодо НО. Покищо формально маємо 211 інвесторів, більш половини з яких де-факто мертві, бо не беруть участь у голосуваннях.

Тобто реально маємо 1-2 сотні (роти), це навіть не курінь (батальйон), не кажучи вже про полк, або кіш.

А вибори до місцевих рад 25 жовтня.

За кого голосувати інвесторам та прихильникам НО?

Хай Буде!

Сторінки

  • Сторінка
  • of 3
  • >