Категорія:

Нейромережа Третій Гетьманат, або Держава-трансформер

Третій Гетьманат буде високодинамічною ієрархічною соціальною нейронною мережею. Вона нагадуватиме людський мозок. А чого ви ще чекали від еконаціоналізму?

1507027_braty.jpg

Брати (художник Катерина Косьяненко)
Брати (художник Катерина Косьяненко)

Це дослідження є черговою ітерацією у формуванні моделі Третього Гетьманату – української держави нового циклу. Попередні статті:

Три кроки до Української держави

Крок 1. Ця робота починалася як пошук механізму заснування Української держави шляхом Установчих зборів українців цілого світу. Саме Установчі збори мали б вирішити, якою буде нова держава.

Крок 2. Шлях Установчих зборів загальновизнаний у світі, проте він веде до розриву легітимності (стара система не визнає існування нової), а тому може призвести до внутрішнього конфлікту. Проблема вирішується шляхом легалізації Установчих зборів у формі політичної партії. Нова форма поєднання Установчих зборів з політичною партією називається  Національний Собор. Маючи масову підтримку українців цілого світу, така інноваційна політична організація могла б здійснити легітимний перехід України до нової державної системи.

Крок 3. Система завжди формується під певну мету, тому успішна реалізація Національного Собору потребує одночасного формування діючої моделі нової держави. Відтак в організацію Національного Собору одразу ж закладаємо світоглядну, політичну і економічну модель нової держави. Фактично, рух до майбутньої держави ми поєднуємо з практичним творенням цієї держави тут і тепер.   

Еконаціоналізм: вирощування держави

Ідеологією сучасного українського державотворення є екологічний націоналізм. Він передбачає застосування не інженерного, а органічного підходу. Що це таке?

При інженерному підході з самого початку робиться детальний проект будови (наприклад, діючого заводу), в реалізацію якого вкладаються потрібні ресурси (люди, інвестиції, кредити).

При органічному підході створюється «зерно» – маленьке, але дуже якісне, – основане на гнучкій системі принципів, правил і процедур. У процесі свого розвитку ростучий організм чутливо реагує на постійну зміну ситуації і залучає ті ресурси, які йому потрібні й доступні «тут і тепер».    

При органічному (екологічному) підході максимально використовуються рішення, реалізовані природою в живих організмах. Особливо важливими для еконаціоналізму є напрацювання соціології, біосоціології та біоніки.

Третій Гетьманат формується як живий організм. Він має твердий скелет і м’які органи. Скелет – це незмінні принципи, органи – це організаційні структури, які формуються під поточні завдання і розформовуються (атрофуються і ліквідуються), коли завдання виконані або не актуальні. Саме так відбувається в живих організмах. 

Найбільша динаміка і пластичність мають досягатися в керівних органах ТГ, де люди діють подібно до нейронів головного мозку. Якщо виникає потреба, то вони швидко утворюють відповідні нейронні комплекси («мозок навчається»). Коли виникає актуальніше потреба, то нейрони покидають старі комплекси і творять нові («мозок перенавчається»). Цей процес організації та реорганізації відбувається постійно, адже життя – це постійні зміни.

Нейронні комплекси ТГ – групи

Ключовою умовою успішної діяльності Третього Гетьманату є правильна структура. Це той твердий скелет, на якому тримається державно організований національний організм («велика людина»)

Основою організаційної структури ТГ є групи, в які добровільно об’єднуються акціонери ТГ.

Групи є аналогом нейронних комплексів: вони легко створюються для задоволення певної потреби і ще легше «розчиняються» за її відсутності чи неактуальності.

Група вважається сформованою, якщо до неї входять 4 учасники, організовані у міні-ієрархію «1 керівник – 3 помічники». 

Три типи груп: «громади», «проекти», «хопи»

За органічного підходу зразком для формування нації – «великої людини» – є «мала людина». Людина має плоть, душу і дух. Відтак використовуємо три типи груп, в кожній з яких визначальним об’єднуючим чинником є «територія», «ділова активність», «захоплення». Ці групи називаються:

1. «Громада» («плоть»): територіальна група – на основі спільної території проживання (від «грод», «город», «захищена територія»).

2. «Проект» («душа»): ділова група – на основі спільної суспільно корисної діяльності з чітко визначеною метою (від «продукування»).

3. «Хоп» («дух»): група за інтересами – на основі спільного зацікавлення (від «захоплення», «хобі») у сферах науки, мистецтва, музики, туризму, колекціонування, розваг, самовдосконалення, культури вогнепальної зброї, фізкультури, правильного харчування тощо. Тут, зокрема, можуть бути й бізнесові групи – це якщо бізнес здійснюється як розвага, відпочинок, хобі.

Два способи формування груп : «знизу» і «згори»

Кожна група може засновуватися і розвиватися за двома моделями:

1. Колективна модель: групова спільнота висуває лідерів зі свого середовища, змінюючи їх – на власний розсуд у будь-який час.

2. Лідерська модель: лідер засновує групу, приєднує до неї бажаючих, виключає з групи її членів – на власний розсуд у будь-який час. Зміна керівника групи відбувається тільки за його згоди.

6 різновидів груп

Унаслідок поєднання трьох типів груп і двох моделей їх формування отримуємо 6 різновидів груп:

 

громади

проекти

хопи

колективні

на спільній території

колективне управління

група висуває координатора

лідерські

на приватній території

авторитарне управління

групу координує засновник

Тож маємо колективну або лідерську громаду, колективний або лідерський проект, колективний або лідерський хоп.  

Учасники і прихильники

Оскільки існує 6 типів груп, то треба дати людині можливість до самореалізації в кожній з них. Відтак акціонер може одночасно бути учасником 6 груп РІЗНИХ типів.   

При цьому акціонер може увійти в ролі прихильника з дорадчим голосом до великої кількості груп (до 150), звісно, якщо його туди приймуть. Відсутність активності у групі протягом визначеного часу приводить до автоматичного позбавлення статусу «прихильник групи». 

Якщо акціонер, який є учасником однієї групи, бажає стати учасником іншої, то він у будь-який момент виходить зі старої групи і приєднується до нової.

Статус прихильника означає, що акціонер підписаний на новини групи,  може брати участь в обговоренні її публікацій та інших заходах групи, дозволених для її прихильників. 

Управлінський голос (6 х 1) і його делегування

Акціонер володіє шістьма голосами – по одному для кожного типу групи. У тій групі, в яку він віддав свій голос і став учасником, він має право делегувати цей голос іншим учасникам або отримувати від них делеговані голоси («обирати і бути обраним»).    

Для входження до лідерської групи акціонер делегує свій голос керівнику цієї групи.

Для входження до колективної групи акціонер делегує свій голос будь-якому члену цієї групи.

Делегування голосу вважається таким, що відбулося, коли акціонер віддав його, а делегат – прийняв. Обов'язковою умовою делегування є персональне знайомство акціонера і делегата

Взаємодія між нейрогрупами

Можливість бути прихильником великої кількості груп формує прямі горизонтальні зв’язки між акціонерами, допомагає бути в курсі поточних справ і відстежувати нові процеси.

Натомість наявність шести управлінських голосів дозволяє учасникам концентруватися на головному і компетентно впливали на розвиток ТГ.  

Колективна модель дозволяє висувати керівників, зрозумілих для членів групи, і забезпечувати стабільний розвиток. Якщо керівник не задовольняє групу, то вона негайно змінює керівництво.

Лідерська модель дозволяє обдарованим особистостям висувати проривні ідеї, навіть якщо спочатку вони мало кому зрозумілі. Зворотний зв’язок досягається тим, що члени групи завжди можуть її покинути.  

Таким чином, нейрогрупи є органами, які відстежують події всередині та назовні ТГ, виробляють рішення і просувають його самостійно або разом з іншими групами.   

Громадянство ТГ

Громадянство ТГ вирішується на рівні сотні, адже вся політична діяльність відбувається тільки в межах групи персонально знайомих людей. Звичайна людина не спроможна тримати в пам’яті більше 100–150 знайомих.

Будучи учасником сотні, акціонер є громадянином Третього Гетьманату. Якщо ж не належить до жодної сотні, то він не є громадянином, а тільки акціонером.

Чому сотні, а не десятка? Тому що сотня є відносно стабільною групою, на відміну від десятків, які можуть з’являтися і зникати як хмарки на небі.

Десяток стає частиною сотні, якщо сотник погодився прийняти голос, делегований десятником. Якщо сотник відмовляється від делегованого йому голосу, то десяток вибуває з сотні.

Якщо члени десятка протягом двох тижнів не увійшли до іншої сотні, то їхнє громадянство ТГ скасовується і вони набувають статус підданих ТГ. Проте в будь-який час людина може по-новому набути громадянство ТГ, виконавши для цього необхідні умови згідно з чинним законодавством.  

Живлення нейронів, тобто економіка

Що ефективніше працюють нейрони і нейронні комплекси, то краще живлення вони отримують. У нашому випадку корисна робота груп заохочується системою енергообміну Галія. Вона обслуговує три типи економіки: дарувальну, державну і ринкова.

Дарувальна – це коли акціонери дають на справу стільки, скільки вважають за потрібне. Саме на економіці дарування діє волонтерський рух. Це та економіка, яка нині є головним джерелом забезпечення війни українців за незалежність. Система Галія дозволяє здійснювати точний облік дарування.

Державна – це коли з кожної фінансової транзакції знімається певний відсоток на забезпечення загально системних потреб.

Ринкова – це звичний «купи–продай».    

Відсутність податків для громадян держави

Ринкова і дарувальна економіки регулюються самими учасниками, які самостійно вирішують, що купляти і які справи підтримувати роботою чи грошима.

Натомість державна економіка – це реалізація певної політики. Її головні принципи – простота, прозорість, доцільність.

У першому наближенні модель ТГ визнає для громадян тільки 3 типи податків (замість нинішніх 135):

1. Автоматичний збір з кожної фінансової транзакції, що передбачає повний перехід на електронні гроші ТГ за допомогою карток і мобільних телефонів. Відтак громадянам не треба думати про податкову звітність – усе робиться автоматично і непомітно.

2. Акцизний збір – на імпортні і вітчизняні товари, що не сприяють розвитку ТГ: алкогольні та тютюнові вироби, предмети розкоші, імпортні товари, аналоги яких уже виробляються всередині держави тощо.

3. Плата за оренду землі – якщо розмір земельної ділянки перевищує "громадянський стандарт". Така плата встановлюється один раз і знімається автоматично щодня, щомісячно, щоквартально або щорічно – на вибір власника ділянки.

Отже, якщо громадянин виробляє тільки корисні товари і обмежується не надто великою ділянкою землі, то він сплачує тільки автоматичний збір з кожної фінансової транзакції. По-суті, це означає відсутність податків для громадян держави. Натомість для підданих Третього Гетьманату (з правом на постійне проживання) або гостей (з правом на тимчасове проживання) можуть установлюватися податки на заробітну плату, місцеві податки тощо. 

Структура автоматичного збору

Правильна податкова політика спрямовує суспільство у правильному напрямку. Головна ідея ТГ – формування української нації як соціальної нейронної мережі. Основою такої мережі є групи. Отже, податкова політика має заохочувати творення таких груп. Як це зробити? Наприклад:

Платник (покупець) додатково сплачує 2% від суми свого платежу:

1% – у державну скарбницю на загальносистемні потреби (подібно як плата за банківський сервіс);

1% – повертається платнику як підтвердження, що операція відбулася правильно (тоді платник зацікавлений   у тому, щоб з операції були сплачені податки);

Одержувач (продавець, «той, хто збагачується») сплачує 3% від суми одержаного платежу:

1% – у скарбницю громади, до якої належить платник (якщо не належить до жодної громади, то цей 1% йде у державну скарбницю);

1% – у скарбницю проекту платника (якщо не належить до жодного проекту, то цей 1% йде у державну скарбницю);

1% – у скарбницю хопу платника (якщо платник не належить до жодної групи за інтересами, то цей 1% йде у державну скарбницю).

Ось і все: жодних додаткових податків.

Оскільки людина має вплив на розпорядження грошима своїх груп, то вона зацікавлена у тому, щоб належати до хопу, проекту і громади. Відтак вона може приєднатися до існуючої групи або створити свою групу. 

За такого підходу громади, проекти і хопи автоматично отримують реальне фінансування своєї діяльності: що більше у групі фінансово активних людей, то більше її фінансування.

Обрання керівників базових груп – десятків

У лідерських групах засновник сам себе призначає керівником: інша справа, чи приєднається до нього ще 3 учасників для творення базової групи?

У колективних групах обрання керівників відбувається шляхом делегування повноважень один одному протягом виборчого періоду: хто найбільше набрав, той і керівник. У базових групах (десятках) виборчий період виборів може становити одну добу.

Мінімальна каденція (термін повноважень) для десятника становить тиждень: протягом тижня після завершення виборів десятника ніхто не може усунути з його посади окрім його самого.

У будь-який момент учасник групи може відкликати свій голос і делегувати його іншому члену групи.

Якщо через тиждень чи пізніше після виборів виявиться, що у групі інший учасник має найбільше делегованих голосів, то автоматично оголошується новий виборчий період для обрання нового керівника.

Усе це створює високу адаптивність групи і спроможність оперативно висувати тих лідерів, які найефективніші в нових умовах.

Динамічна ієрархія: сотні, полки, коші, гетьманат

Люди об’єднуються у групи для посилення один одного шляхом синергії. Так само базові групи (десятки) задля посилення себе об’єднуються у сотні.

Кожен керівник десятка має «голос десятника». Він його може делегувати іншому десятнику – незалежно від того, якого типу групи (хопи, проекти чи громади) вони очолюють.

Зрозуміло, що найефективнішими будуть об’єднання, які поєднують групи усіх трьох типів: тоді виникає комплекс «знання–виробництво–територія».

Якщо до об’єднання (сотні, полку, коша) з різнотипними групами входять громади (територіальні групи), то об’єднання називається за іменем населеного пункту з найбільшою громадою (принцип землі має найвищий пріоритет).

При цьому можуть вибудовуватися й «чисті ієрархії», до яких входять групи одного типу: тільки хопи, тільки проекти або тільки громади.   

Сотнею є група на чолі з сотником, що має 10 чи більше делегованих голосів десятників. Мінімальна сотня має: одного сотника, 4 десятників (один з них є сотником), 40 учасників (з них 4 є десятниками).    

Подібним чином сотні об’єднуються у полки (400 учасників), полки – у коші (4 000), коші – у гетьманат (40 000).

День, коли 4 кошових зі свого середовища оберуть гетьмана, буде днем заснування Третього Гетьманату.

Що вищий рівень ієрархії, то триваліші вибори (своєрідне «рейтингове голосування» з багатьма ітераціями) і більший період мінімальної каденції (щоб обранці мали час проявити себе):

керівна посада

мінімальна тривалість виборів

мінімальна каденція

десятник

1 день

тиждень

сотник

2 дні

два тижні

полковник

3 дні

місяць

кошовий

4 дні

три місяці

гетьман

5 днів

рік

Група будь-якого рівня, окрім Гетьманату, може формуватися як за колективною, так і за лідерською моделлю. Наприклад, будь-який десятник може ініціювати створення своєї лідерської сотні: її заснування відбудеться тоді, коли десятнику делегують свої голоси ще 3 десятників. Це означатиме, що такого сотника можна переобрати тільки за його власною згодою. Якщо ж якомусь десятнику не подобається такий сотник-лідер, то цей десятник просто відкликає свій голос і виходить з лідерської сотні. Гетьманат твориться тільки за колективною моделлю, тобто гетьман делегується принаймні трьома кошовими.   

Ієрархічна концентрація ресурсів

Групи об’єднуються для об’єднання ресурсів і збільшення своїх можливостей. При створенні об’єднання вищого рівня групи виділяють для його фінансування, скажімо, половину своїх надходжень.

Наприклад, маємо 12 десятків, кожен з яких щомісяця отримує 10 000 (разом 120 000). Після об’єднання в сотню кожен десяток залишає у себе 5000, а решту 5000 передає у розпорядження керівництва сотні. Відтак сотня щомісячно отримує 60 тисяч, які витрачаються в інтересах сотні в цілому.   

Якщо сотні об’єднуються в полк, то половина надходжень у сотню передається на рівень полку. Подібним чином полки наповнюють коші, а коші гетьманат. Сотник розпоряджається 1/2 надходжень, полковник – 1/4, кошовий – 1/8, гетьман – 1/16. Тож на кожному рівні є ресурси для фінансування сотенних, полкових і кошових програм. Наприклад, сотня може заснувати свою школу, полк – інститут, а кіш – цілий університет.

Гетьман має в розпорядженні 6% (100/16) від надходжень. Цього досить для фінансування армії, академічної науки, центрального управління, дипломатії та інших загальнодержавних справ. Решта 94% надходжень розподіляються на нижчих рівнях державної ієрархії. Всі грошові потоки прозорі, кожну витрату здійснює виборний, персонально відповідальний керівник.     

Типова структура групи  

Кожна група на власний розсуд створює внутрішню систему управління, проте, окрім керівника, в ній мають бути три обов’язкові посади:

  • скарбник (відповідає за фінанси та матеріальні вартості),
  • суддя (відповідає за дотримання правил),
  • радник (відповідає за те, щоб усе було «по науці»).

У колективній моделі скарбник, суддя і радник висуваються учасниками групи (рейтингове голосування), а затверджуються керівником.

У лідерській моделі скарбник, суддя і радник висуваються керівником, а затверджуються учасниками групи (для висловлення довіри досить підтримки простої більшості).

Висновки

1. Нейронна мережа об’єднує акціонерів стартапу ТГ, тобто таких зареєстрованих учасників порталу AR25.ORG, які мають аватар (справжнє чи вигадане зображення) та ігрове ім’я (справжнє або вигадане) і зробили будь-який внесок у розвиток стартапу (тобто є його інвесторами).

2. Нейромережа поєднує функції Установчих зборів, політичної організації нового типу (Національний Собор) і електронної держави інформаційної епохи.

3. Щоб стати громадянином ТГ, кожен акціонер може стати учасником однієї, двох або трьох груп, які називаються «хоп» (захоплення), «проект» (продукування), «громада» (грод, захищена територія).

4. Кожна група, окрім Гетьманату, може діяти за колективною або лідерською моделлю: у першій джерелом влади є колектив, у другій – лідер. Гетьманат діє тільки за колективною моделлю. 

5. Первинною групою є десяток на чолі з десятником. Далі групи об’єднуються в сотні, полки, коші і Гетьманат.

6. Групи динамічно формуються або розформовуються. Мінімальна тривалість життя групи (мінімальна каденція керівника) – від одного тижня (для десятка) до трьох місяців (для коша). Група розформовується, якщо кількість її засновників стала меншою за мінімально допустиму. Тільки Гетьманат не розформовується, навіть якщо кошів стане менше 3.    

7. Нейронна мережа дозволяє громадянам збирати інформацію та енергію з усього простору ТГ, продукувати нові рішення і концентровано просувати їх через свої групи (одну, дві або три).

8. Податкова політика максимально проста: переважна більшість громадян сплачує 1%-й автоматичний збір з кожної фінансової транзакції (плата за сервіс). Отримувач транзакції платить 3% на розвиток груп платника, але якщо він належить до цих самих груп, то підтримує розвиток своїх же груп, тобто фактично платить сам собі.  

9. Економічна система ТГ поєднує три типи економіки: дарувальну, державну і ринкову.  

10. Нейромережа ТГ, подібно до живої істоти, розвивається вшир і вгору (формує нові ієрархічні рівні), оперативно перебудовується під нові завдання і негайно адаптується до мінливих зовнішніх умов.     

11. Після заснування Гетьманату нейромережа бере Україну під своє управління і перетворює її на всесвітню українську духовно-економічну державу-громаду.

12. Ідеологією творення і розвитку нейромережі є екологічний націоналізм, який черпає знання і натхнення з мудрості та краси навколишньої природи. Метафізичним ядром еконаціоналізму є аріянство, яке черпає енергію з філософії динамізму і Доброї Новини.   

Продовження у статті: Де три українці, там сотник, суддя і скарбник

Гравець: 
Ігор Каганець
1008

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка