Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 34
  • Переглядів: 41

Третій Гетьманат онлайн: Етномережа AR25.ORG засновує Українську державу

Якщо у доінформаційну епоху держави творили юристи, то тепер їх творять програмісти. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють різко спростити і прискорити процеси національної самоорганізації і державотворення.  

Об’єднання українців цілого світу має відбутися не навколо лідерів чи політпроектів, а навколо цінностей – місії, цілей, принципів, знань і технологій. Вони сконцентровані у тексті «25 стратегем НС». Тож берімо бика за роги і починаймо втілювати їх у життя.  

Дотримуючись Стратегеми 15 «Автоматизація рутини і прозорість процесів», відтепер будемо частіше розповідати про розвиток нашого стартапу. Це допоможе інвесторам краще орієнтуватися в ситуації і активніше підтримувати ті напрямки розробки, які їх найбільше цікавлять. 

У стратегемах 3, 4, 21, 22, 23 сформульована модель обрання делегатів Установчих зборів, формування найвищого органу зборів – Національного Собору (НС) – та його структурування. Реалізацію цього механізму робимо у формі спеціалізованої соціальної мережі AR25.ORG.

1. Газета і мережа з окремими точками входу

Ця мережа у зародковому стані вже існує на сайті «Народний Оглядач», який зараз поєднує функції інтернет-газети і соціальної мережі – тому на сайт можна увійти за допомогою адрес SD.ORG.UA і AR25.ORG.

Відтепер ми починаємо розділення цих двох функцій: газета «Народний Оглядач» матиме адресу SD.ORG.UA, а етномережа Установчих зборів і Національного Собору – AR25.ORG. Сайт залишається той самий, але матиме дві головні сторінки – газетну і мережеву – і дві точки входу.

Назва SD означає «Спільна Дія», адже інтернет-газета «Народний Оглядач» робиться зусиллями злагодженої групи авторів-блогерів, редакторів, коментаторів, програмістів та інвесторів.

Назва AR25 постійно нагадує про те, що етномережа засновників Української держави керується 25 стратегемами, які ведуть до перемоги (в арійській  нумерології 25 – це число перемоги і боголюдської самореалізації).      

Завдяки такому структуруванню читання новин, аналітики, літературних творів та їх обговорення буде зручніше робити на газетній головній сторінці, натомість знайомства,  самоорганізацію у групи, виборність – на мережевій.

2. Реєстрація на сайті: учасники, гравці та інвестори

Кожен бажаючий може легко зареєструватися на сайті. Якщо такий учасник заповнить профіль з аватаром, то отримає статус Гравця – з правом вести блог і коментувати публікації інших гравців. Якщо учасник зробить інвестицію в розвиток сайту, то отримає статус Інвестора – з правом голосувати за публікації енергією галів, купувати і продавати товари на Ярмарку.

Якщо учасник є громадянином України і бажає стати делегатом Національного Собору, то у своєму профілі робить відповідну помітку: українське громадянство необхідне для легалізації НС у формі політичної партії в Україні (Стратегема 2).  

Так само у своєму профілі учасник може поставити позначку «не пропонувати виборних посад» з їх переліком:
     – голова
     – суддя
     – скарбник
     – інші

Якщо учасник ставить «пташечку», то він не потрапляє у списки для виборів керівника групи, судді, скарбника та інших.

3. Самоорганізація первинних громад

Установчі збори починаються з формування первинних груп, осередків або громад (група може складатися навіть з одного учасника - засновника групи, осередок вже має щонайменше трьох членів, а громада – 10 і більше). Розрізняємо три типи таких груп:

1) територіальні (люди живуть в одному населеному пункті);

2) за інтересами (мистецтво, наука, комп’ютери тощо);

3) проекти (стартапи, громадські ініціативи, охорона правопорядку, благодійні фонди тощо).

Будь-який інвестор або гравець може зареєструвати нову групу і запросити до неї людей, з якими персонально знайомий і пов’язаний готовністю до взаємодопомоги. Будь-який учасник може попроситися до групи і вільно вийти з неї. Якщо до групи має намір долучитися незнайома  людина, то це підстава для її попереднього знайомства з групою. Рішення про входження бажаючих до групи ухвалює адміністратор групи.

Початковим адміністратором групи вважається її засновник: він має право долучати до групи і видаляти з неї. Після початку процедури делегування (див. наступний розділ) адміністратором групи автоматично стає той член групи, що отримав найбільше голосів на свою підтримку. Процедура делегування (а також виборності на посади судді і скарбника) вмикається автоматично після заснування групи, а реалізується практично після долучення до групи принаймні трьох учасників – тоді двоє делегують свої голоси третьому.

Формування первинної групи може виглядати так:

1. У меню «Групи» учасник бачить підменю: «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи»

2. Заходить у потрібне підменю, вибирає групу, яка його зацікавила, і надсилає запит на приєднання.

3. Якщо такої групи ще нема, то створює свою групу, запрошує до неї персонально знайомих учасників, рекламує групу, керує запитами на приєднання, вилучає невідповідних учасників.

4. Інформація про входження до групи і добровільний вихід з неї або видалення адміністратором зберігається у профілі учасника.  

У такий спосіб кожний учасник Установчих зборів може стати лідером первинної групи або підтримати інших лідерів.

4. Делегування політичного голосу

Висування делегатів на Національний Собор відбувається тільки в середовищі своєї групи, тобто колективу людей, що персонально знайомі і готові до взаємодопомоги. При цьому використовується стандартний інструментарій групової роботи: обговорення, групові сторінки, опитування, фотоальбоми, онлайн-конференції тощо.

Володіючи одним політичним голосом, учасник може делегувати його будь-якому члену групи – за умови, якщо потенційний делегат є громадянином України і погоджується прийняти цей голос. Причини для відмови: 1) не бажає бути делегатом (це зазначається у профілі, див.: "2. Реєстрація на сайті: учасники, гравці та інвестори"); 2) не підтверджує особисте знайомство (не бере на себе відповідальності за те, що виборець є реальною людиною, а не підробкою).  

Делегування може виглядати так:

1. Учасник клацає на підменю «Делегувати голос» і отримує список кандидатів – членів своєї групи; навпроти кожного прізвища є інформація про те, скільки кожному з них вже делеговано голосів (зеленим кольором) і скільки є непідтверджених пропозицій прийняти голос (оранжевим).

2. Обирає учасника, якого знає, і ставить навпроти нього позначку «Я особисто знайомий з учасником і делегую йому свій голос». У цього учасника збільшується на одиницю кількість непідтверджених голосів (оранжевим кольором).

3. Якщо потенційний делегат особисто знає учасника і погоджується прийняти від нього голос, він ставить позначку-підпис «Я особисто знайомий з учасником і погоджуюсь прийняти від нього делегований голос» або ставить позначку «Відхилити». Якщо погоджується, то у потенційного делегата збільшується на одиницю кількість підтверджених голосів (зеленим кольором). Якщо не погоджується, то голос повертається до його власника.

4. Кожен учасник групи бачить, хто кому передав свій голос; вся інформація про делегування відкрита для членів своєї групи.  

5. Кожен учасник, що має хоча б два делеговані голоси, автоматично стає делегатом Національного Собору.

6. Кожен учасник може в будь-який момент відкликати свій голос від делегата, прокоментувавши причину відкликання.

7. Делегат, у якого залишилося менше 2 голосів, автоматично перестає бути делегатом НС.

5. Група другого рівня. Сотня.

Делегати НС можуть об’єднатися у групу другого рівня. Схема така ж сама, як і для первинних груп. Відмінність тільки в тому, що: 1) членами групи другого рівня можуть бути тільки делегати; 2) делегат є носієм не одного політичного голосу, а двох чи більше делегованих йому голосів. 

Будь-який делегат може зареєструвати групу другого рівня і запросити до неї інших делегатів, з якими персонально знайомий і пов’язаний готовністю до взаємодопомоги. Будь-який делегат може попроситися до групи і вільно вийти з неї. Рішення про входження бажаючих до групи ухвалює адміністратор групи.

Початковим адміністратором групи вважається її засновник: він має право долучити бажаючого до групи або видалити з неї. Після початку процедури делегування другого рівня адміністратором групи автоматично стає той член групи, що отримав найбільше голосів на свою підтримку.

Це може виглядати так:

1. У меню «Групи-2» делегат бачить підменю: «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи»

2. Заходить у потрібне підменю, вибирає групу, яка його зацікавила, і надсилає запит на приєднання.

3. Якщо такої групи ще нема, то створює свою групу, запрошує до неї персонально знайомих делегатів, рекламує групу, керує запитами на приєднання, вилучає невідповідних учасників.

4. Після об’єднання у групі 3 делегатів, у ній активується механізм делегування другого рівня. Делегат, який набрав найбільше голосів на свою підтримку, автоматично стає адміністратором групи.

5. Якщо адміністратор групи набирає 100 голосів на свою підтримку, він автоматично набуває статусу сотника, а його група перетворюється на сотню.  У такий спосіб кожний делегат може стати сотником.

Кожен делегат, що підтримав сотника голосами своїх виборців,  може їх відкликати у будь-який момент. Якщо кількість голосів, делегованих сотнику, унаслідок відкликання стає меншою 100, сотник втрачає свій статус і перетворюється на звичайного делегата, а група другого рівня втрачає статус сотні.

6. Група третього рівня. Полк.

Сотники НС можуть об’єднатися у групу третього рівня. Схема така ж сама, як і для груп першого та другого рівнів. Відмінність лише в тому, що членами групи третього рівня можуть бути тільки сотники. 

Будь-який сотник може зареєструвати групу третього рівня і запросити до неї інших сотників, з якими персонально знайомий і пов’язаний готовністю до взаємодопомоги. Будь-який сотник може попроситися до групи і вільно вийти з неї. Рішення про входження бажаючих до групи ухвалює адміністратор групи.

Початковим адміністратором групи вважається її засновник: він має право долучити бажаючого до групи або видалити з неї. Після початку процедури делегування третього рівня адміністратором групи автоматично стає той член групи, що отримав найбільше голосів на свою підтримку.

Це може виглядати так:

1. У меню «Групи-3» сотник бачить підменю: «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи»

2. Заходить у потрібне підменю, вибирає групу, яка його зацікавила, і надсилає запит на приєднання.

3. Якщо такої групи ще нема, то створює свою групу, запрошує до неї персонально знайомих сотників, рекламує групу, керує запитами на приєднання, вилучає невідповідних учасників.

4. Після об’єднання у групі трьох сотників, у ній активується механізм делегування третього рівня. Делегат, який набрав найбільше голосів на свою підтримку, автоматично стає адміністратором групи.

5. Якщо адміністратор групи набирає 1000 голосів на свою підтримку, він автоматично набуває статусу полковника, а його група перетворюється на полк.  У такий спосіб кожний сотник може стати полковником.

Кожен сотник, що підтримав полковника голосами своїх виборців,  може їх відкликати у будь-який момент. Якщо кількість голосів, делегованих полковнику, унаслідок відкликання стає меншою 1000, то полковник втрачає свій статус і перетворюється на сотника, а група третього рівня втрачає статус полку.

7. Група четвертого рівня. Кіш.

Полковники НС можуть об’єднатися у групу четвертого рівня. Схема така ж сама, як і для груп трьох нижчих рівнів. Відмінність лише в тому, що членами групи четвертого рівня можуть бути тільки полковники. 

Будь-який полковник може зареєструвати групу четвертого рівня і запросити до неї інших полковників, з якими персонально знайомий і пов’язаний готовністю до взаємодопомоги. Будь-який полковник може попроситися до групи і вільно вийти з неї. Рішення про входження бажаючих до групи ухвалює адміністратор групи.

Початковим адміністратором групи вважається її засновник: він має право долучити бажаючого до групи або видалити з неї. Після початку процедури делегування четвертого рівня адміністратором групи автоматично стає той член групи, що отримав найбільше голосів на свою підтримку.

Це може виглядати так:

1. У меню «Групи-4» полковник бачить підменю: «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи»

2. Заходить у потрібне підменю, вибирає групу, яка його зацікавила, і надсилає запит на приєднання.

3. Якщо такої групи ще нема, то створює свою групу, запрошує до неї персонально знайомих полковників, рекламує групу, керує запитами на приєднання, вилучає невідповідних учасників.

4. Після об’єднання у групі трьох полковників, у ній активується механізм делегування четвертого рівня. Делегат, який набрав найбільше голосів на свою підтримку, автоматично стає адміністратором групи.

5. Якщо адміністратор групи набирає 10000 голосів на свою підтримку, він автоматично набуває статусу кошового, а його група перетворюється на кіш.  У такий спосіб кожний полковник може стати кошовим (генералом).

Кожен полковник, що підтримав кошового голосами своїх виборців,  може їх відкликати у будь-який момент. Якщо кількість голосів, делегованих кошовому, унаслідок відкликання стає меншою 10000, то кошовий втрачає свій статус і перетворюється на полковника, а група четвертого рівня втрачає статус коша.

8. Група п’ятого рівня. Гетьманат.

Кошові НС можуть об’єднатися у групу п’ятого рівня. Схема така ж сама, як і для груп чотирьох нижчих рівнів. Відмінність лише в тому, що членами групи п’ятого рівня можуть бути тільки кошові (генерали). 

Будь-який кошовий може зареєструвати групу п’ятого рівня і запросити до неї інших кошових, з якими персонально знайомий і пов’язаний готовністю до взаємодопомоги. Будь-який кошовий може попроситися до групи і вільно вийти з неї. Рішення про входження бажаючих до групи ухвалює адміністратор групи.

Початковим адміністратором групи вважається її засновник: він має право долучити бажаючого до групи або видалити з неї. Після початку процедури делегування п’ятого рівня адміністратором групи автоматично стає той член групи, що отримав найбільше голосів на свою підтримку.

Це може виглядати так:

1. У меню «Групи-5» полковник бачить підменю: «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи»

2. Заходить у потрібне підменю, вибирає групу, яка його зацікавила, і надсилає запит на приєднання.

3. Якщо такої групи ще нема, то створює свою групу, запрошує до неї персонально знайомих кошових, рекламує групу, керує запитами на приєднання, вилучає невідповідних учасників.

4. Після об’єднання у групі трьох кошових, у ній активується механізм делегування п’ятого рівня. Делегат, який набрав найбільше голосів на свою підтримку, автоматично стає адміністратором групи.

5. Якщо адміністратор групи набирає 100000 голосів на свою підтримку, він автоматично набуває статусу гетьмана, а його група перетворюється на гетьманат. З цього моменту Третій Гетьманат проголошується заснованим.

Кожен кошовий, що підтримав гетьмана голосами своїх виборців,  може їх відкликати у будь-який момент. Якщо кількість голосів, делегованих гетьману, унаслідок відкликання стає меншою 100000, то гетьман втрачає свій статус і перетворюється на кошового, який тимчасово виконує обов’язки гетьмана до обрання нового гетьмана.

9. Судді, скарбники та інші виборні особи

Згідно зі Стратегемою 22, кожна громада (група) має не тільки голову (керівника), а й ще двох виборних осіб – суддю і скарбника. Вони допомагають керівнику групи дотримуватися правил, забезпечувати справедливість і керувати матеріальними цінностями групи.

Скарбник і суддя обираються на всіх рівнях – від первинної групи і сотні до коша і гетьманату (Генеральний суддя і Головний скарбник). Процедура їх виборності автоматично вмикається після створення групи.

Це може виглядати так:

1. Учасник групи відкриває підменю «Суддя і Скарбник».

2. Отримує список членів групи, окрім уже обраного керівника і тих, хто відмовилися від обрання (зробили про це позначку у своєму профілі – див.: п. 2. Реєстрація на сайті).

3. Ставить позначку «проголосувати» (або суддя, або скарбник).

4. Обраними суддею і скарбником є ті, хто набрали найбільше голосів, тобто користуються найбільшою довірою членів групи щодо виконання функцій судді та скарбника.  

Адміністратор групи може подібним чином активувати, на власний розсуд, вибори будь-яких інших посадових осіб, що утримуються коштом громади: шерифа місцевої громади, головного еколога, керівників громадських проектів тощо.  

10. Держава онлайн (замість висновків)

Запропонований підхід дозволяє реалізувати відомий афоризм: «Демократія – це щоденний референдум». Сучасні технології дозволяють здійснювати процес національної самоорганізації не щодня, а щосекунди – в реальному режимі часу. В чому переваги і особливості запропонованої моделі?

1. Всі процеси виборів прозорі для їх учасників. Наприклад, щомиті учасник точно знає, хто розпоряджається його політичним голосом на всіх рівнях суспільної ієрархії.

2. Вагомість волевиявлення учасника (делегата, сотника, полковника, кошового) визначається кількістю голосів, які йому делегували інші учасники. Що авторитетніша людина, то вагоміший її «колективний голос».    

3. У будь-який момент учасник може відкликати свій голос і делегувати його тому, кого вважає компетентнішим, чеснішим, надійнішим. Це дозволяє в різних ситуаціях висувати найефективніших лідерів.  Нечесні вчинки, некомпетентність, пасивність делегата можуть негайно призвести до зменшення його вагомості – аж до втрати статусу делегата. Таким чином вибори відбуваються не раз на 5 років, а постійно – щодня, щогодини, щосекунди.

4. Кожен учасник реально впливає на суспільні процеси. Наприклад, відкликання ним свого голосу від делегата може негайно призвести до того, що його групи по всій вертикалі втратять свій статус сотні, полку, коша з відповідним обмеженням можливостей посадових осіб. Наприклад, керівник групи другого рівня, у якого замість 100 залишилося 99 голосів, автоматично втрачає статус сотника, вибуває з групи третього рівня і втрачає можливість обирати полковника.  

5. Оскільки вибори завжди відбуваються в середовищі персонально знайомих людей, їх волевиявлення є компетентним, а відсутність неконтрольованих проміжних ланок не дає простору для соціальних паразитів, шахраїв і маніпуляторів.

6. Схема самоорганізації однакова на всіх ієрархічних рівнях. Відтак людина, що навчилася ефективно діяти на рівні сотні, швидко оволодіває навиками роботи на рівні полку та коша.

7. У кожній справі в кожний момент зрозуміло, хто персонально відповідальний за її виконання.

8. У процесі свого розвитку учасник може легко вийти з групи, долучитися до іншої групи (якщо його туди приймуть) або заснувати нову групу. У такий спосіб забезпечується принцип консенсусу (Стратегема 23): якщо учасник не погоджується з рішенням більшості групи, він іде до тих, хто з ним погоджується.

9. Історія входження у групи і добровільний вихід або примусове виключення з них фіксується у профілі учасника (формує його «карму»). Це заохочує в учасників відповідальне ставлення до своїх рішень, адже мало хто захоче приймати до групи «літуна», який сьогодні тут, а завтра там.  

10. Якщо процеси постійного переструктурування соціальної ієрархії будуть занадто швидкими, то їх завжди можна відрегулювати, наприклад, дозволити делегатам відкликати свій голос не частіше як раз на тиждень,  а полковникам – раз на місяць.  

11. Творення нової української нації і нової держави відбувається в ігровому стилі – цікаво, за чіткими правилами, з максимальним напруженням усіх сил. Так було на Запорізькій Січі – центрі націотворення попереднього циклу.

11. Творимо новий світ негайно!

Після короткого обговорення ми приступаємо до програмної реалізації цієї моделі. Всіх, кому цікаво творити новий світ, запрошуємо до співпраці в якості інвестора, програміста, аналітика, тестувальника. Наше майбутнє в наших руках. Реєструйтеся на сайті, пишіть свої відгуки у коментарях до цієї статті або своєму блозі, пишіть пропозиції у приват.  

Гра – це найефективніша форма діяльності. Тому в нас все відбудеться швидко і весело! Пристебніть ремені безпеки – починаються пригоди!  Хай Буде!

12. Пояснюючі коментарі до моделі ТГ-онлайн:

Влада – це згода людей виконувати накази

За нинішньої виборчої системи майже всі виборці є некомпетентними

Масові соціальні мережі – це маніпульовані натовпи, майбутнє за ієрархіями

Після біфуркації: вперед і вгору

Що робити після біфуркації

Акціонери віртуального стартапу Вишня Борія знайомляться в реалі (відео)

Groove Addicts & Ninja Tracks

Як перемагати у Просторі пригод

ТНМК. «Банзай!» (192 Кбіт/с — 4,56 Мб)

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Андрій Гончаренко.
0
Ще не підтримано

Дуже хочеться бути корисним і потрібним.
Крім дуже скромного інвестора навіть не знаю чим можу бути корисним. Програмування на рівні основ. Аналітика? - а що це? Тестування - ні не в курсі :)

Зірковий корабель серед зірок золотистих надає Землі і Людям стрімке спонукання до руху.

Коментарі

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Хай же буде!

Зображення користувача Тарнай Стрілець.
0
Ще не підтримано

Радіймо пасіонарії! Спробуємо ще раз! Хай буде!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Ми рухаємось уперед шляхом послідовних наближень (ітерацій) - як у фільмі На межі майбутнього / Edge of Tomorrow (2014)
На кожному новому циклі діємо швидше і ефективніше.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Андрій Гончаренко.
0
Ще не підтримано

Дуже хочеться бути корисним і потрібним.
Крім дуже скромного інвестора навіть не знаю чим можу бути корисним. Програмування на рівні основ. Аналітика? - а що це? Тестування - ні не в курсі :)

Зірковий корабель серед зірок золотистих надає Землі і Людям стрімке спонукання до руху.

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Арій Протиєресей каже:
Дуже хочеться бути корисним і потрібним.
Крім дуже скромного інвестора навіть не знаю чим можу бути корисним. Програмування на рівні основ. Аналітика? - а що це? Тестування - ні не в курсі :)

Ім'я: Орій
Прізвище: Радісний

Зареєстрований вже: 1 рік 6 місяців

А ще дехто дивується чого я тут усім даю прочухана..XD

Пане Орію, ну за ваших 1,5 роки перебування у нас на НО ви певно ну хоча б бодай чогось навчилися біля нас, хіба ні? Якщо так, то поділіться чим саме, і я вас підтримую у тому чи іншому способу нам бути корисним окрім простих фін. внесків=) Якщо ж ні( то співчуваю вам і всім тим хто так закликає до побудови нової держави=(

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Наведена схема "Держави онлайн" ніби копія ідеї кінофільму "Початок"! Клас! :)

Запитання:
1)Чи може учасник мати можливість приймати участь у кількох групах - «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи». Якщо "так", то кількість голосів потроюється. Якщо "ні", то … що?

2)У багатьох з Гравців може бути кілька профілів, а це дозволяє говорити про так звані "мертві душі" Третього Гетьманату... Чи є можливість контролювати рух делегованих голосів "самих за себе" і чи будуть якось відсіюватися "мертві душі"?

…поки що все… ;) це те, що кинулося одразу у вічі.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Учасник може брати участь у будь-яких групах, до яких його приймуть. При цьому він володіє тільки одним політичним голосом, тому делегувати свій голос може тільки в одній групі.

Цитата:
1)Чи може учасник мати можливість приймати участь у кількох групах - «Групи за інтересами», «Проекти», «Територіальні групи». Якщо "так", то кількість голосів потроюється. Якщо "ні", то … що?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Наголошуємо стандартне правило Установчих зборів: Одна людина - один голос.
Людина може виступати або під справжнім іменем, або під козацьким (ігровим). Тобто одне з двох. Порушення цього правила карається видаленням з мережі (шахраї нам не потрібні).

Арсен Дубовик каже:
2)У багатьох з Гравців може бути кілька профілів, а це дозволяє говорити про так звані "мертві душі" Третього Гетьманату... Чи є можливість контролювати рух делегованих голосів "самих за себе" і чи будуть якось відсіюватися "мертві душі"?
…поки що все… ;) це те, що кинулося одразу у вічі.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Дякую за роз'яснення 1 і 2, пане Ігоре! Я почув те, що хотів :) Сподіваюсь і іншими гравцями це усвідомиться ;).

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

?А якщо, наприклад, людина на рівні полку є полковником, а на рівні сотні втратила статус сотника, чи може така людина і надалі бути полковником?
100 000 голосів не так вже й багато. ?Чи не може трапитися так, що двоє і більше кошових наберуть таку кількість голосів на свою підтримку?

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ні, не може. Людина, яка втратила довіру як сотник, не має права бути полковником. Якщо дозволити такі речі, то відбудеться розрив між виборцями і владою.

Якщо сотник став полковником, то вся сотня допомагає йому виконувати складніші завдання і сама піднімається вгору разом зі своїм сотником.

Аватар Арій каже:
А якщо, наприклад, людина на рівні полку є полковником, а на рівні сотні втратила статус сотника, чи може така людина і надалі бути полковником?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

100 тисяч - це мінімум. Якщо кошові матимуть, наприклад, по 50 - 90 тисяч, то в обраного ними гетьмана буде значно більше за 100 тисяч. Що більше, то краще.

Аватар Арій каже:
100 000 голосів не так вже й багато. ?Чи не може трапитися так, що двоє і більше кошових наберуть таку кількість голосів на свою підтримку?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

А коли запрацює функціонал для створення груп на сайті? Дивно, що ніхто раніше цього не запитав.

Зображення користувача Індіана Джонс.
0
Ще не підтримано

на цьому етапі допрацьовуються світлини.

зараз у рубриці розвиток сайту буде стаття про оновлення в завантаженні файлів, а слідуючи новини вже можуть бути і про групи

Зображення користувача Богдан Бень.
0
Ще не підтримано

?А чи може виникнути ситуація, коли сотники, обрані делегатами, не зможуть обрати з-поміж себе доброго полковника через свою некомпетентність, і т. д. Адже в межах сотні люди більш-менш знають один одного, а от на вищих рівнях зустрінуться досі зовсім незнайомі особистості, і це треба також врахувати.

(Потрібно критично підходити до наших розробок, щоб ще на порядок їх вдосконалити).

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Перед тим, як обирати полковника, сотні будуть взаємодіяти, робити спільні справи, допомагати один одному. Буде взаємодія буде не тільки сотників, а й усього активу сотень. Так що обрання полковника відбуватиметься осмислено.

Nordeswarrior каже:
?А чи може виникнути ситуація, коли сотники, обрані делегатами, не зможуть обрати з-поміж себе доброго полковника через свою некомпетентність, і т. д. Адже в межах сотні люди більш-менш знають один одного, а от на вищих рівнях зустрінуться досі зовсім незнайомі особистості, і це треба також врахувати.
(Потрібно критично підходити до наших розробок, щоб ще на порядок їх вдосконалити).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Богдан Бень.
0
Ще не підтримано

Зрозуміло! Спасибі!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

А я коли дивилась фільм "На межі майбутнього", так сталось, що побачила його раніше, то думала, оце так вляпалась, така нудота. А коли вийшла з кінотеатру, то щось стрільнуло в голову і я все зрозуміла, чому вони повторювали дії багато раз і все з початку. А ви знаєте?

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

На тему повторення, поки не буде засвоєно життєвий урок, є гарний фільм "День бабака"

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!