Національний Собор – модель заснування Української держави Третій Гетьманат

Світовий досвід державотворення передбачає один з двох шляхів – парламентський або позапарламентський. Сучасні технології дозволяють отримати «два в одному» і поєднати переваги обох варіантів. 

150926-shchastya0.jpg

Грай-Воля - прапор Вільної Української Держави
Грай-Воля - прапор Вільної Української Держави

Влада – це згода людей виконувати накази.
Афоризм Третього Гетьманату

1. Весняне рівнодення 22–25 березня 2015 року означило перехід України до нової цивілізації.

2. На заміну нинішній пост-УРСР прийде Вільна Українська держава (неофіційна назва – Третій Гетьманат), правонаступник УНР.  

3. Для творення держави потрібен організований народ – українська нація нового циклу.

4. Українська нація формується у процесі заснування Української держави.  

Установчі збори: плюси і мінуси

Найпоширенішим механізмом заснування нової держави є установчі збори. Правовою підставою є загальна світова практика установчих зборів (інші назви – конституційні, національні збори). Саме цим шляхом свого часу пройшли США, Франція, Італія, Португалія, Індія, Туреччина та багато інших держав. При цьому кожна з цих країн опиралась на власну традицію, тому процес державотворення завжди позначений унікальними національними особливостями. Самобутність – це природний принцип життя.

Перевагою цього шляху є можливість долучити до нього українців цілого світу. Недоліком заснування держави методом установчих зборів є те, що він не передбачений чинним законодавством, тому виникає своєрідний «розрив легітимності». З погляду старої держави заснування нової держави є нелегітимним, що може спричинити громадянський конфлікт.

Політична партія: плюси і мінуси

Ризик «розриву легітимності» відсутній за наявності легітимної політичної партії, яка входить до парламенту, отримує конституційну більшість і здійснює максимально м’який та бездоганний з правової точки зору перехід до нової державної системи.

Недоліком цього шляху в сучасних реаліях є неможливість створити масову політичну партію. До того ж членами політичної партії можуть бути тільки громадяни України, що відкидає волевиявлення закордонного українства.  

Національний Собор: два в одному

Описані вище суперечності долаються проведенням всесвітніх установчих зборів, які легітимізуються у формі української політичної партії. Такий інтегрований підхід називається Національним Собором (НС). Сенс у тому, що партія формується виключно установчими зборами засновників Третього Гетьманату. Засновники обирають делегатів, які автоматично стають членами партії. Членом партії може стати тільки засновник через обрання іншими засновниками.  

Засновники ТГ

Кожен засновник ТГ, будучи втіленою духовною сутністю і носієм політичної волі, володіє тільки одним політичним голосом.

Третій Гетьманат – це держава українців цілого світу. Тому усі його засновники можуть мати будь-яке громадянство. Наявність паспорта громадянина будь-якої держави вказує на політичну зрілість засновника. Володіння українською мовою вказує на те, що засновник є українцем. Отже, засновником є той, хто:

1) підтримує ідею заснування Третього Гетьманату,

2) говорить українською мовою,

3) має будь-який громадянський паспорт чи документ, який його замінює.   

Делегати НС

Усі делегати Національного Собору автоматично стають членами партії НС, а тому повинні мати громадянство України. Отже, делегатом НС може бути тільки той засновник ТГ, який:  

1) має паспорт громадянина України.  

2) погоджується бути делегатом, тож автоматично потрапляє до списку потенційних делегатів,

3) користується довірою хоча б двох інших засновників і приймає на свою підтримку їхні голоси (має право й не прийняти).

Недовіра до делегата виражається в тому, що засновник відкликає від нього свій політичний голос.

Делегування свого голосу і відкликання свого голосу засновник може зробити в будь-який час – одним натисканням кнопки комп’ютера чи смартфона. Як тільки виявляється, що внаслідок відкликання голосу делегат має менше двох голосів, то через 24 години він автоматично перестає бути делегатом, вибуває з партії і повертається до статусу звичайного засновника.

Принцип добровільності

Кожен засновник добровільно передає свій політичний голос довіреному потенційному делегату. Зі свого боку, делегат може прийняти або не прийняти цей голос. Якщо засновник взагалі не бажає бути делегатом, то він у себе в профілі знімає позначку «потенційний делегат», відтак не потрапляє у список потенційних делегатів.

Гравці, акціонери і засновники на AR25.ORG

Програмне забезпечення для проведення Національного Собору перебуває у стані активної розробки, але час завжди грає проти нас, тому перші кроки доцільно робити вже зараз.

Реєстрація засновників Третього Гетьманату відбувається на порталі AR25.ORG. Будь-який українець з цілого світу може зареєструватися на сайті, заповнити свій профіль з аватаром, іменем і прізвищем – справжнім чи козацьким (ігровим). Після перевірки він отримує статус «гравець», що дозволяє йому робити власні публікації і коментувати публікації інших гравців.

Якщо гравець робить навіть мінімальну інвестицію в розвиток Третього Гетьманату, він отримує статус «акціонер». Інвестиція є додатковим підтвердженням, що маємо справу з реальною людиною, а не роботом.

Про реєстрацію та інвестування - у статті Що робити після біфуркації.

Акціонери мають можливість об’єднуватися у групи – територіальні, за інтересами, проекти (див.: Правила). Призначення груп – знайомство акціонерів-засновників між собою. Кожен акціонер може долучитися до різних груп – аби тільки його туди прийняли (намір долучитися до групи має бути обґрунтованим).

Окрім того, акціонери мають можливість голосувати за публікації інших акціонерів за допомогою системи енергообміну Галія, а також купувати і продавати на Ярмарку товари та послуги. 

Акціонер, який ознайомився з правилами Національного Собору і погодився з ними (поставив «пташечку»), автоматично отримує статус «засновника». Порушення правил є підставою для позбавлення його статусу засновника.

Засновники діють тільки під справжніми аватарами, іменами і прізвищами. Для цього акціонер заповнює додаткове поле "Справжнє ім’я, прізвище, по батькові", яке доступне тільки для інших засновників.    

Засновники – це і є члени Національного Собору.  Національний Собор – це українська нація нового циклу. Нація відрізняється від етносу наявністю ієрархічної організації.

Формування організації відбувається на основі правил, описаних у цій статті, Арійського вольового імперативу, трьох принципів життя, 12 принципів екологічного націоналізму і 25 стратегем НС

Висування делегатів

Кожен засновник позначає у своєму профілі, чи має він паспорт громадянина України і чи погоджується бути делегатом (початково стоїть позначка «погоджуюсь»). При наявності цих двох умов – громадянства і бажання – засновник потрапляє у список потенційних делегатів НС і, відповідно, членів політичної партії.    

Висування делегатів відбувається тільки в середовищі груп, адже там люди мають можливість познайомитися один з одним. Кожен засновник має актуальний список членів своїх груп, які готові стати делегатами. Делегування відбувається шляхом проставлення позначки навпроти прізвища потенційного делегата.   

Кожен засновник може позначити тільки одного делегата і, таким чином, довірити йому свій політичний голос. Делегуючи свій голос, засновник зобов'язується не використовувати інших реєстрацій для висування делегатів (одна людина – один голос). При порушенні цього правила засновник позбавляється права делегування: втрачає статус засновника, але залишається акціонером. 

Делегування голосу відбувається після того, як засновник його передав, а потенційний делегат його прийняв. Приймання голосу означає, що делегат особисто познайомився з цим засновником, перевірив його паспорт і переконався, що це реально існуюча людина, що діє під справжнім іменем, а не вигаданий персонаж. 

У будь-який момент засновник може відкликати свій голос (для цього  не потрібно згоди раніше обраного ним делегата). Свій політичний голос він залишає при собі або тут же делегує іншому засновнику.

Вся історія делегувань і відкликань фіксується у профілі засновника і доступна для перегляду іншим засновникам.

Кожен потенційний делегат може робити публікації у своєму блозі, зокрема, про свою діяльність і методи керування у випадку обрання його сотником. По-суті, це проект угоди потенційного сотника з членами своєї майбутньої сотні.  

Кожен засновник бачить список актуальних делегатів і тих засновників, що їм делегували свої голоси (система делегування повністю прозора для засновників).

Сотня ТГ і сотник

Кожен делегат позначає у своєму профілі, чи погоджується він бути сотником (початково стоїть позначка «погоджуюсь»). Якщо «так», то він потрапляє у список потенційних сотників.

Як тільки з’являється делегат, що набрав 100 голосів, одразу ж автоматично створюється група ТГ, що називається «сотня». Делегат з сотнею голосів автоматично стає сотником – керівником цієї групи

Умовою існування групи є наявність сотника, тобто делегата, який має 100 чи більше голосів. Відповідно, у сотні (окрім сотника) може бути 100 чи більше членів.

Якщо сотник втрачає підтримку і вже не має 100 голосів або не бажає чи не може виконувати свої обов’язки, то сотня має тиждень часу на висування нового сотника. При цьому діючий сотник може підготувати собі заміну і рекомендувати його на роль сотника.

Якщо делегування не привело до обрання сотника, то сотня перетворюється на звичайну «групу за інтересами» з позначкою «колишня сотня».

Лідерська модель

Відповідальним керівником сотні є сотник. Всі його накази виконуються подібно до того, як це робиться у війську. Він може особисто призначати всіх відповідальних посадових осіб.

Для підготовки рішень сотник може створювати групу радників і проводити внутрішні опитування та голосування. Він може створити будь-який механізм колективної підготовки рішень, проте остаточне рішення і персональна відповідальність залишається за ним.

Для впорядкування діяльності сотні він може створювати будь-які організаційні підрозділи і будь-які правила гри, про які повідомляє на груповій сторінці.

Відтак кожна сотня організована за лідерською моделлю. Це надає їй організаційної цілісності, керованості, згуртованості, спроможності до швидкого реагування.

Територіальна прив’язка сотні визначається місцем постійного проживання її сотника. При цьому до сотні можуть увійти як місцеві засновники (найчастіше так і буде), так і засновники з будь-якої точки світу.

Консенсус, тобто однозгідність

Одночасно з чіткою лідерською моделлю у сотні виконується принцип консенсусу, тобто постійна згода усіх її членів з усіх принципових питань. Це досягається тим, що у складі сотні залишаються тільки ті, які погоджуються з її внутрішнім ладом, керівництвом і діяльністю.

Якщо хтось не погоджується, то він може негайно відкликати своє делегування і автоматично вийти з сотні, після чого надіслати запит на приєднання до іншої сотні або започаткувати заснування власної сотні.

Зі свого боку, сотник має право відмовитися від делегованого голосу будь-якого засновника, тим самим виключивши його зі складу своєї сотні.

Полк, тобто організована тисяча засновників ТГ

Кожен сотник позначає у своєму профілі, чи погоджується він бути полковником (початково стоїть позначка «погоджуюсь»). Якщо «так», то він потрапляє у список потенційних полковників.

Кожен сотник володіє одним «голосом сотника», який він може делегувати будь-якому іншому сотнику. Акт делегування відбувається після прийняття голосу, тобто потенційний полковник має право відхилити делегований йому «голос сотника».

Сотник набуває статусу полковника після отримання принаймні 9 «голосів сотників». Відтак полк складається принаймні з 1000 членів і принаймні з 10 сотників, один з яких має статус полковника.

Полк розформовується, якщо протягом місяця у ньому кількість членів менша за 1000, або кількість сотників менша 10, або полковник не може чи не бажає виконувати свою функцію. Тобто полк має місяць часу на відновлення своєї цілісності.  

Кіш, або 10 полків

Кожен полковник позначає у своєму профілі, чи погоджується він бути кошовим (початково стоїть позначка «погоджуюсь»). Якщо «так», то він потрапляє у список потенційних кошових.

Кожен полковник володіє одним «голосом полковника», який він може делегувати будь-якому іншому полковнику. Тобто на кошовому рівні працює та ж сама модель, що й у полку.

Полковник набуває статусу кошового після отримання принаймні 9 «голосів полковників». Кіш складається принаймні з 10 тисяч членів (дивізія) і принаймні з 10 полковників, один з яких має статус кошового.

Кіш розформовується, якщо протягом трьох місяців у ньому кількість членів менша за 10 тисяч, або кількість полковників менша 10, або кошовий не може чи не бажає виконувати свою функцію. Тобто кіш має три місяці часу на відновлення своєї цілісності.  

Гетьманат, або 10 кошів

Кожен кошовий позначає у своєму профілі, чи погоджується він бути гетьманом (початково стоїть позначка «погоджуюсь»). Якщо «так», то він потрапляє у список потенційних гетьманів.

Кожен кошовий володіє одним «голосом кошового», який він може делегувати будь-якому іншому кошовому. Тобто на рівні Гетьманату працює та ж сама модель, що й у коші.

Кошовий набуває статусу гетьмана після отримання принаймні 9 «голосів кошових». Гетьманат складається принаймні зі 100 тисяч членів (10 дивізій, або армія) і принаймні з 10 кошових, один з яких має статус гетьмана. Досягнення цих параметрів означає заснування Третього Гетьманату. За жодних обставин Третій Гетьманат не розформовується.

Переобрання гетьмана може відбутися будь-коли. Гетьман втрачає свої повноваження одразу ж після обрання кошовими нового гетьмана. Гетьманом є той, хто має на свою підтримку найбільшу кількість «голосів кошових». Влада гетьмана – це згода кошових виконувати його накази. 

Третій Гетьманат – партія НС

Третій Гетьманат легалізований як політична партія, що діє в рамках чинного законодавства України. Гетьман автоматично очолює політичну партію НС. 

Партія НС бере участь у виборах до Верховної Ради. Після формування парламентської конституційної більшості, партія НС ухвалює нову Конституцію, формує конституційні органи влади і започатковує Українську державу нового циклу.   

Ігрофікація реальності

Як відомо, найефективнішою і найдосконалішою формою діяльності є Гра. Відтак сучасні бізнесові, державні, політичні, громадські утворення намагаються максимально ігрофікувати свою діяльність.

Запропонована модель заснування держави і, відповідно, націотворення (це взаємопов’язані процеси) має всі ознаки соціальної гри:

  • чіткі і прості правила,
  • ясну мету,
  • змагальність учасників, долання перешкод,
  • ризик,
  • творчість,
  • напруженість,
  • радість від самого процесу гри.

Банзай! По-нашому – Хай Буде!  

Пісня «Банзай!» (ТНМК, Україна) 

Виступ головного редактора порталу світоглядних новин "Народний Оглядач" на зібранні акціонерів стартапу Вишня Борія SD.ORG.UA у неділю 28 вересня 2014 року в Києві. 

Запитання і відповіді

Запитання і пропозиції пишіть у коментарях до цієї статті. Відповіді даватиму в коментарях або в цьому розділі. 

 

 

16 квітня 2015 р. на ТБ-7 футуролог Ігор Каганець і політик Костянтин Ільченко детально розглянули механізм заснування Української держави Третій Гетьманат шляхом всесвітнього Національного Собору.  

Продовження: Яка держава підходить українцям

Вдосконалена організаційна модель:

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка