Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
 • Відвідувань: 0
 • Переглядів: 0

Як працює нейромережа Третього Гетьманату

На кожному ієрархічному рівні нейромережі діє та ж сама організаційна модель. Це робить організацію простою, зрозумілою і продуктивною.

150812neyron-2.jpg

Схема будови нейрона
Схема будови нейрона

Перехід людства до нової цивілізації почнеться з народження першої держави нового типу. Першим кроком у цьому напрямку стало народження влітку 2014 р. егрегора (колективної душі) нового козацького етносу. Він потребує такої державної організації, яка сприяла б вільному розгортанню його творчого духу.

Найкращою формою сучасної козацької держави є нейромережа. Завдяки їй Україна діятиме як гармонійний і динамічний соціальний організм – «велика людина» за Платоном.

Структура нейромережі та її робота описані у статтях: Нейромережа Третій Гетьманат і Де три українці, там сотник, суддя і скарбник. Вони пройшли певне обговорення, тож настав час для «підсумкової» статті.

Ідеологічною основою нейромережі є еконаціоналізм. Його головна ідея полягає в тому, що націю і державу треба вирощувати на основі природних законів і біологічних пропорцій.

Голова і тіло

Нинішній новий козацький етнос – це «тіло без голови». Формування нейромережі – це вирощування цим колективним тілом власної колективної голови, яка візьме в управління «етнос волонтерів». Про це: Соціальна структура Третього Гетьманату в умовах тотальної війни. З розвитком «голови» прискорено розвиватиметься й саме «тіло».

Яка має бути чисельність нейромережі? Згідно з біологічними пропорціями, мозок людини становить 1,5–2% маси тіла. У світі щонайменше 30 мільйонів дорослих українців, тож для виконання функції «колективного мозку» досить об’єднати в нейромережу півмільйона українців. Цього досить для заснування української держави нового циклу. Засновники держави автоматично стають її громадянами. Ті, які не побажали стати засновниками, отримують статус підданих ТГ з правом на постійне проживання.

Маса голови утричі більша за масу мозку (5% маси тіла). Тому для нормального управління державою чисельність громадян (членів нейромережі) доцільно збільшити хоча б до двох мільйонів.

Відкритість нейромережі

Усі живі системи перебувають у взаємодії з навколишнім середовищем: вони беруть з нього все корисне і викидають назовні все непотрібне. Для нейромережі зовнішнім середовищем (джерелом кадрів) є етнос волонтерів.

Принцип відкритості реалізується у той спосіб, що будь-який українець може як стати членом нейромережі (і автоматично стати громадянином ТГ), так і бути вилученим з неї (з можливістю втрати громадянства). У такий спосіб нейромережа залучає до себе кращих і позбувається баласту.

Рішення про набуття громадянства виробляються на рівні сотні: про це у статті «Нейромережа Третій Гетьманат», розділ Громадянство ТГ

Зацікавленість нейромережі в розвитку народу

«Голова» і «тіло» – це єдиний організм, тому ефективність діяльності голови визначається успіхами в розвитку усього організму. Відтак мають діяти механізми, які роблять нейромережу зацікавленою у реалізації потенційних можливостей усього організму. Що краще всьому народу, то краще нейромережі; що багатший народ, то багатша нейромережа.

Таке заохочення до розвитку всього соціального організму досягається тим, що нейромережа отримує постійну частку ресурсів організму. Щоб отримувати більше, нейромережа збільшує багатство всього організму, але в жодному разі не збільшує власну частку.

Якою має бути частка нейромережі? Для цього звернімось до біологічної пропорції, згідно з якою мозок отримує 20% енергії організму. Отже частка нейромережі в розподілі «загального пирога» не повинна перевищувати 20%. Оскільки маса мозку становить 2% маси тіла, то виходить, що пересічний нейрон отримує живлення в 10 разів більше за пересічну клітину тіла. 

Мета та критерії її досягнення

У чому полягає «загальний пиріг»? Це не тільки матеріальні ресурси у грошовому еквіваленті. Йдеться про якість життя. У світовій практиці вона визначається Індексом людського розвитку. Він включає розмір Валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення (заможність), рівень освіти (культуру) і тривалість життя (здоров’я).

До цих трьох критеріїв Програми розвитку ООН необхідно додати рівень народжуваності, адже якщо народ вимирає (як це нині відбувається з українцями), то всі інші показники втрачають сенс.

Але й це ще не все. Інтегральним критерієм самореалізації народу є його суб’єктивне відчуття щастя. Соціологи його вираховують як Індекс щастя.

На основі цих п’яти показників для оцінки якості життя можна створити Національний індекс людського розвитку (НІЛР). Його зростання означатиме, що держава рухається до своєї мети. Саму ж мету можна сформулювати так: «Щоб українці були щасливі, здорові, культурні і багаті, і щоб їх було багато».

Очевидно, що НІЛР нейромережі буде суттєво перевищувати НІЛР підданих ТГ, тобто не членів нейромережі. Це добре, адже піддані матимуть потужний стимул долучатися до нейромережі і ставати громадянами ТГ.

Проте різниця в якості життя не повинна перевищувати біологічної пропорції 1:10. Якщо середній НІЛР нейромережі перевищує середній НІЛР підданих ТГ у 10 разів, то нейромережа зобов’язана докласти зусиль для підтягування «тіла» до рівня «голови». Це в її інтересах.

Не важко здогадатися, що при цьому відмінність у матеріальних доходах буде значно менше 10, адже більша частина різниці НІЛР «голови» і «тіла» визначатиметься рівнем освіти, станом здоров’я, відчуттям щастя. 

Народні «голова» і «тіло» мають еволюціонувати разом, адже це один біосоціальний організм. У сучасній Україні розрив між багатством правлячої верхівки (умовно 2% населення) і народу перевищує 1:100. Якщо врахувати, що реально рішення ухвалює невелика група олігархів та їхнього оточення, а громадяни фактично є маніпульованим натовпом, то розрив перевищує 1:1000.     

Що таке «нейрон»

Ключовою ідеєю нейромережі є поняття «нейрон». Так називається клітина, яка спеціалізується на отриманні, обробці й передачі інформації. Вона складається з трьох частин, які відповідають функціям «вхід», «обробка», «вихід»:

1) дендрит – багаточисельні «корені» нейрона, які виходять з його тіла і через які він отримує інформацію від інших нейронів;

2) тіло нейрона («сома»), в якому відбувається переробка інформації і вироблення інформаційного продукту;

3) аксон – відгалуження, через яке нейрон передає вихідний сигнал. 

Нейрони взаємодіють по горизонталі (між собою) і по вертикалі, тобто входять до нейронних структур вищого ієрархічного рівня.

Соціальні нейрони (сонейрони): сім рівнів

У соціальній нейромережі ТГ в ролі нейрона виступає людина – засновник нової Української держави. Це не просто біологічний автомат, а втілена духовна сутність, спроможна до творчості. Тому засновник ТГ – це супернейрон. Відтак при правильній організації  можливості колективного мозку (нейромережі) незрівнянно вищі  можливостей мозку окремої людини.

Засновник ТГ – це сонейрон (соціальний нейрон) першого рівня. Засновники об’єднуються у групи, які є сонейронами вищих ієрархічних рівнів:

 • Сонейрон-2: десяток (рій) – 4 і більше учасників,
 • Сонейрон-3: сотня – не менше 4 десятків і 40 учасників,
 • Сонейрон-4: полк – не менше 4 сотень і 400 учасників,
 • Сонейрон-5: кіш – не менше 4 полків і 4000 учасників,
 • Сонейрон-6: гетьманат – не менше 4 кошів і 40000 учасників,
 • Сонейрон-7: цивілізація – не менше 4 гетьманатів (у різних країнах) і 400000 учасників.

Структура сонейрона

Для сонейрона кожного рівня властива та ж сама принципова модель.

1. Дендрит: засновник може входити до будь-якої кількості десятків (роїв) на правах прихильника, тобто спостерігача (звісно, якщо його приймуть до десятка). До моменту заснування ТГ кількість таких дендритів має тимчасове обмеження 150 (число Данбара).  

Подібним чином десятники можуть входити на правах прихильників до будь-якої кількості сотень, сотники – до полків тощо. У такий спосіб десятники взаємодіють з десятниками, сотники з сотниками, полковники з полковниками, кошові з кошовими. Для забезпечення такої горизонтальної взаємодії можуть бути створені спеціальні захищені системи зв’язку: ройові, сотенні, полкові, кошові, гетьманські.

2. Сома (тіло): група, в якій відбувається переробка інформації і формування вихідного продукту. На первинному рівні роль соми виконує член нейромережі – засновник ТГ. На вищих ієрархічних рівнях це  десяток, сотня, полк, кіш, гетьманат, цивілізація.

3. Аксон: член групи, що володіє управлінським голосом в іншій групі. Кожен засновник має право голосу в одному з шести десятків, якщо вони належать до різних типів (лідерському або колективному проекті, лідерській або колективній громаді, лідерському або колективному хопі). Завдяки цьому, рішення, вироблені в сомі свого сонейрона, доносяться до інших сонейронів.  

Окрім прямого («сильного») управлінського впливу на інші сонейрони, існує також «слабкий» вплив через дендрити, адже прихильники можуть мати дорадчий голос в необмеженій кількості сонейронів, отже можуть доносити інформацію зі своєї групи до необмеженої кількості інших груп.  

Фрактальність ієрархії ТГ

Як бачимо, на кожному рівні нейромережі діє та ж сама організаційна модель, тобто оргструктура ТГ формується за принципом самоподібності (фрактальності). Це дозволяє зробити її максимально простою і зрозумілою. Простота – потужний чинник продуктивності системи. Усе геніальне – просте.

Так, акціонер, що увійшов до десятка і став засновником, знає, що у його групі є:

 • керівник, який має принаймні трьох помічників: суддю, скарбника і радника;
 • група може будуватися за лідерською або колективною моделлю;
 • кожен засновник може бути прихильником будь-якої кількості інших десятків;
 • кожен засновник може бути учасником у шести різних типах десятків;
 • керівник ухвалює рішення про долучення або вилучення члена групи тощо.  

Кожен засновник знає, що те ж саме працює на вищих рівнях – у полку, коші, гетьманаті (за єдиним винятком, що гетьманат формується тільки за колективною моделлю, то ж кошові можуть у будь-який момент переобрати гетьмана без розформування гетьманату).

Відтак кожен громадянин держави знає, за якою схемою працює його держава, як її контролювати, як її розвивати, як робити у ній кар’єру, як ТГ взаємодіє з іншими гетьманатами і спільно з ними формує нову цивілізацію.

Прошу висловити свою думку щодо цієї статті.

Продовження у статті: Зворотні зв’язки і самонавчання у сонейромережі ТГ

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Цiкаво.

Iнтерпретацiя СК-4 вiд Бощенка.

Хай Буде!

Коментарі

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Стаття важлива - інструктаж перед стартом, напутнє слово батька-матері перед важливою дорогою.Отже, наступає момент втілення ідеї в життя, від слова до дії. Хай буде!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Таки ідея про рій була почута і матеріалізована в ідеології... Це ж добре!
Але ще й 7 пункт зацікавив - "Гетьманати".
7 - повнота! )

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Чому базовою групою для надання громадянства є сотня?

Так зване правило 150 стверджує, що розмір справжньої соціальної мережі обмежується приблизно 150 членами (іноді називається числом Данбара).

Правило походить із міжкультурних досліджень в соціології та, особливо, в антропології максимального розміру села (відповідно до сучасної моди, можна розуміти як екосело).

Ця кількість визначається на основі теоретичних обчислень в еволюційній психології, і може відповідати певній середньостатистичній межі спроможностей людини розпізнавати членів та відстежувати емоційні події про членів групи.

Однак, це, також, може бути і через економіку, та потребу відстежувати «дармоїдів», так як більші групи створюють сприятливіші умови для шахраїв та брехунів. Джерело.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Павло Свищ.
0
Ще не підтримано

Хай буде!

Суть в тому, щоб робити світ кращим, а близьких людей - щасливішими )

Зображення користувача Олена Каганець.
0
Ще не підтримано

Боюсь, що в теперішній Україні "тіло" (95% населення) не захоче підкорятися "голові". Потрібні якісь рішучі кроки, щоб змусити тіло рухатися нормально. Тобто голові потрібно знайти "руки", які б накинули на тіло гамівну сорочку. Бо в нинішніх умовах "демократії" в Україні тіло просто б'ється в бездумному паралітичному танку, а голова нічого не може зробити.

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Колись прослухав курс по психології пошуку роботи, чи щось таке.
Суть зводилася до такого. Існує два джерела до дії: мотив і стимул.
Мотив - рушійна сила із середини людини (motive).
Стимул - довга загострена палиця, котрою поганяли у давньому Римі худобу.
Використовувати людину як худобу - дорого і неефективно. Потрібно шукати систему внутрішньої мотивації.
До речі, комуністи дуже любили саме друге - стимул.

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Гарно написано, хоч і не вникала у всю структуру творення. Довіряю )))

Цитата:
тобто оргструктура ТГ формується за принципом самоподібності (фрактальності). Це дозволяє зробити її максимально простою і зрозумілою.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Якщо тіло потребує "гамівної сорочки", тоді голова - хвора. Для 95% населення було б досить - довіряти голові, якщо вона того варта.
Ще дещо із того самого курсу. Виявляється, ще на початку двадцятого сторіччя відкрили, що людина у стані внутрішньої свободи працює на декілька порядків ефективніше, ніж зазвичай. Дві світові війни примусили забути про це відкриття, але десь наприкінці шістдесятих років відкриття знов згадали і почали впровадити на Заході, що і стало початком технологічного і економічного стрибка.
Зараз працює ціла система психологічних тренінгів, котрі відкривають людині цей стан. Ті, хто не пройшов тестування - взагалі до роботи із матеріальними ресурсами не допускаються.

Зображення користувача Богдан ДуБ.
0
Ще не підтримано

Щодо "пирога" і його часток.. - думаю, недопечений ще. Багато спецій і законів термальної обробки нерозглянуті. Але, можливо, коли буде потреба - тоді й допечеться..

"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Цiкаво.

Iнтерпретацiя СК-4 вiд Бощенка.

Хай Буде!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Пане Сергію, твої статті тут уважно читають. Давай ще.

Сергiй Михайлiв каже:
Цiкаво.
Iнтерпретацiя СК-4 вiд Бощенка.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Добре ,що є багато обгрунтованих варіантів пояснення структури ТГ.
Хай буде

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.