Категорія:

Еконаціоналізм: визначення, структура, принципи, символіка

Це чергове наближення у формуванні ідеології сучасного українського націоналізму. Виклад ідеології має бути настільки ясним і лаконічним, щоб кожен українець тримав його в пам’яті і знав як «Отче наш».

150316eko-nacionalizm.jpg

Прапор Еконаціоналізму з аріянським символом святого Володимира Великого
Прапор Еконаціоналізму з аріянським символом святого Володимира Великого

Формулювання ідеології відбувається за допомогою телепередач, під час яких знаходимо найвлучніші і найлаконічніші пояснення:

Структурування ідеології здійснюємо на основі числа 3, оскільки людина легко утримує в оперативній пам’яті тільки три об’єкти.

Визначення еконаціоналізму

Націоналізм – це світогляд і політична практика творення нації.

Нація – це організований народ з власною державою.

Держава – це політична організація нації.

Еконація – це нація, що живе в гармонії зі своєю природою, а також техносферою (штучною природою). Еконація – це геосоціальний організм.    

Еконаціоналізм – це світогляд і політична практика творення екологічної нації.  

Структура еконаціоналізму

Еконаціоналізм має три складники:

  1. Людина
  2. Нація
  3. Екологія

ЛЮДИНА: дух, божество, релігія

1. Людина – це втілена усвідомлена духовна сутність. Людина має плоть (гард), психіку (душу, софт) і безсмертний дух (вольовий оператор). Людина розвивається шляхом реінкарнації, тобто багаторазових втілень. При цьому розвивається не лише духовна сутність, а й плоть (генофонд) і психіка (культура).

2. Людина має в собі божественне ядро – Іскру Божу. Людина є втіленою божественною сутністю – частинкою Творця Всесвіту, тому говоримо, що людські дух, душа і плоть створені за Образом Божим. Відтак людина володіє божественним потенціалом і може стати боголюдиною. Цей божественний потенціал треба пробудити. Еволюційною метою людини є перетворення на боголюдину.  

3. Теорія і практика відновлення зв’язку між людським і божественним – це релігія («ре» – повторення, відновлення, «лига» – зв’язок). Релігія – це самовдосконалення задля пробудження божественного початку. Людина, яка йде релігійним шляхом – це шляхетна людина, арій. Арій іде шляхом боголюдської реалізації (шляхом релігії, шляхом самовдосконалення). Існує 4 типи релігійного шляху:

  • шлях брахмана (мудреця, науковця),
  • шлях кшатрія (воїна),
  • шлях господаря (бізнесмена, торговця), 
  • шлях спеціаліста (найманого працівника). 

Для успішного самовдосконалення людина потребує долучення до метафізичних знань. Людина є арієм (шляхетною) тоді, коли володіє основами метафізики.

Коментар:

Наведена вище тріада побудована за схемою виокремлення двох суттєво відмінних, але дружніх феноменів, та їх поєднання:

  • людина,
  • її божественна сутність,
  • релігія (відновлення зв’язку, поєднання) – шлях самовдосконалення задля набуття стану боголюдини.

НАЦІЯ: народ, етнос, держава

1. Людина є соціальною істотою – частинкою народу (популяції, біосоціального організму). Вона може розвиватися тільки в середовищі свого народу. Еволюційною одиницею є не окрема людина, і навіть  не сім’я, а народ. 

2. Народ може перебувати або в аморфному стані етносу, або в організованому стані нації. Різниця між етносом і нацією подібна на різницю між натовпом і організацією. Нація – це народ, який висуває власну керівну еліту. Критерієм перебування народу у стані нації є наявність НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ. Нація творить державу, держава творить націю.

3. У нинішньому глобалізованому світі нова українська нація має бути глобальною українською духовною державою-корпорацією. Це така форма національної організації, яка поєднує якості духовної громади (Арійської Церкви), держави (політичної організації) і ділової корпорації (акціонерного товариства). Кожен член Арійської Церкви є священиком, кожен громадянин держави є її співвласником.

Коментар:

Ця тріада побудована за схемою: 1) феномен народу як біосоціального організму, 2) два стани народу – аморфний етнос і структурована нація, 3) народ стає нацією тоді, коли творить власну державу. 

ЕКОЛОГІЯ: природа, техносфера, еконація

1. Людина залежить від природи, бо є частиною природи. Що кращий стан навколишнього середовища, то кращі умови для розвитку людини.

2. Природа залежить від людини, бо людина окультурює природу і творить техносферу. Що свідоміша людина, то кращий стан природи. Людина – вінець природи, тому інтереси людини як біологічного виду вищі за інтереси інших біологічних видів. Розвиваючи себе, людина підтягує до своїх потреб природне середовище. Зміна людьми зовнішнього середовища є неминучим і природним явищем.

3. Еконація забезпечує гармонію людини і природи. В еконації народ усвідомлює себе геосоціальним організмом, в якому його рідна природа є його невід’ємною частиною. Відтак людина – це не просто володар природи, але її люблячий і відповідальний господар та сотворець. Окультурюючи природне середовище, людина окультурює себе. Еконаціоналізм – це шлях вдосконалення себе і навколишнього середовища.  

Коментар:

Ця тріада побудована за схемою: 1) залежність людини від природи, 2) залежність природи від людини, 3) синергетика людини і природи під проводом відповідальної людини.

Розширене визначення еконаціоналізму

Еконація формує ідеальний простір для ігрового розвитку людини – Рай. Еконаціоналізм – це рух шляхетних людей (аріїв) за перетворення народу в еконацію, а країну – в Рай. 

Три цілі еконаціоналізму: боголюдина, еконація, екодержава

Еконаціоналізм – це релігійно-політичний рух, оскільки він ставить перед собою релігійні і політичні цілі:

1. Перетворення людини на боголюдину. 

2. Перетворення народу на просвітлену еконацію.

3. Заснування і розвиток екодержави Третій Гетьманат.

Символ еконаціоналізму

Символом еконаціоналізму і Третього Гетьманату є символ ГРАЙ! Це вдосконалений герб Володимира Великого, що був спеціально розроблений для освячення Русі в аріянство. Символ ГРАЙ! є візуальним трансформером, який відображає дружню взаємодію (радісну гру) божественного (Сокола Святого духа) і людського (Лебедя шляхетної людини).

Слово «ГРАЙ!» є мовним трансформером: це водночас і дієслово в наказовій формі («твори гру!»), і власний іменник – подібно до імен Мамай (боголюдина, першолюдина), Папай (першопредок скіфів, скіфський Зевс), Таргітай (син Папая та дочки ріки Борисфен).     

Прапор еконаціоналізму

Прапором еконаціоналізму є сонячно-блакитний прапор (сонце – вгорі) з зеленим щитом, на якому зображено символ ГРАЙ!

Ширина сонячної (жовтої) і блакитної смуги відповідає Золотій пропорції 62:38, що означає гармонійне домінування сонячного, творчого, атакуючого початку.

Зелений щит символізує Рай – захищений гармонійний простір, найсприятливіший для ігрового розвитку людини, нації, природи.

Водночас зелений щит – це Брама Переходу до цивілізації вищого рівня. 

Третій Гетьманат – Міжмор’я – екоцивілізація

Серцем (серцевиною, центром) нової цивілізації – її Гартлендом – є українська держава Третій Гетьманат.

Третій Гетьманат є ядром Співдружності Міжмор’я – сім’ї шляхетних європейських націй від Балтійського моря до Чорного моря.

Співдружність Міжмор’я започатковує цивілізацію вищого рівня – екоцивілізацію.  

Це те, що обов’язково треба знати про еконаціоналізм.   

У п’ятницю 10 липня 2015 р. о 15-00 в Народному домі курорту Східниця Львівської області Ігор Каганець презентував 9 пунктів Українського Еконаціоналізму і відповів на запитання прихильників. 

Продовження: Плодися! та інші настанови еконаціоналізму

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка