Категорія:

Плодися! та інші настанови еконаціоналізму

Освячення доступне кожній людині, тому заохочується у всіх громадян. Озброєння заохочується у тих, хто любить техніку. Висока народжуваність заохочується у тих, хто бажає і спроможний народжувати гарних здорових дітей.

Заклик до підвищення народжуваності спричинив непорозуміння і дискусію, а тому потребує пояснення. Деякі жінки його сприйняли як моральний тиск і прояв майбутньої тиранії чоловіків, узаконеної еконаціоналізмом.

Почнімо з того, що первинним, найголовнішим, базовим в еконаціоналізмі є Арійський вольовий імператив: 

Усе, що робиться з власної волі, – добро.
Усе, що робиться з чужої волі, – зло.
Необхідно знати це коротке визначення добра і зла.

Цей імператив випливає з релігійного уявлення про те, що людина є безсмертною духовною сутністю, яка приходить у фізичний світ для радості та розвитку. Тому все, що робиться під примусом, є заколотом проти божественного порядку.

Проте справа не тільки в арійській метафізиці, а й у тому, що вільна діяльність незмірно ефективніша за роботу під примусом. Відтак Арійський вольовий імператив має продовження у формі практичної настанови:

Роби те, що любиш!  

Це означає, що політика Третього Гетьманату основується на державній підтримці суспільно корисної діяльності і тих громадян, які її здійснюють з любов’ю, а тому якісно і ефективно. Держава не витрачатиме зусилля на те, щоб заохочувати громадян до тієї роботи, до якої вони не мають ні бажання, ні здібностей.

А до якої діяльності держава заохочуватиме своїх громадян? Це три магістральні напрямки, які позначаються трьома еволюційними настановами:

1. Освячуйся! – самовдосконалення, гармонізація, очищення, підвищення рівня вібрацій, опанування правильного світогляду, розвиток талантів та здібностей, підняття у простір позитивних подій.

2. Озброюйся! – посилюй себе за допомогою технологій, опановуй зброю, твори передову техносферу.

3. Плодися! – збільшуй свою присутність у світі демографічно, економічно, організаційно, інформаційно, світоглядно.  

Ці три напрямки взаємопов’язані, проте не є рівноцінні, натомість ієрархічно підпорядковані – є ієрархічною тріадою.

Освячення доступне кожній людині, тому заохочується у всіх громадян. Озброєння заохочується у тих, хто любить техніку. Висока народжуваність заохочується у тих, хто бажає і спроможний народжувати гарних здорових дітей.

Відтак згадані три еволюційні настанови стосуються нації в цілому. Завдяки внутрішній різноманітності кожен член нації добре робить те, що любить. Держава підтримує любов у всіх її проявах.  

Зауважимо, що ці три настанови діють на всіх трьох рівнях еконації

 

Освячуйся!

Озброюйся!

Плодися!

Людина

Самовдосконалення

Технічна культура, озброєність

Народження власних дітей або підтримка дітей інших громадян

Нація

Виховання і освіта

Техносфера, обороноздатність

Демографічне зростання і расовий прогрес

Екологія

Очищення і гармонізація довкілля

Правильне поєднання природи і техносфери

Селекція рослин та тварин

Нагадаємо, що ієрархічними тріадами також є:

три організаційні принципи еконаціоналізму Цілісність – Різноманітність – Справедливість

і три арійські принципи життя Спільне благо – Самодостатність – Самобутність.   

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка