Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Зворотні зв’язки і самонавчання у сонейромережі ТГ

Категорія:

Нашою ідеальною метою є перетворення України на гармонійний  соціальний організм – «велику людину» Платона. Для того, щоб сонейрон Третій Гетьманат набув ознак такого організму, всі його складники – сонейрони нижчих рівнів – також мають перетворитися на соціальні організми.

150816_mamay.jpg

Козак Мамай (фрагмент). Художник Орест Скоп
Козак Мамай (фрагмент). Художник Орест Скоп

Попередні статті: 

Головною особливістю мозку є спроможність гнучко пристосовуватися до внутрішніх і зовнішніх змін. Сприйняття мозком будь-якої інформації негайно приводить до утворення в ньому нових нейронних комплексів і руйнування старих. Таким чином мозок постійно навчається і перенавчається.   

У соціальній нейромережі Третій Гетьманат самонавчання досягається не тільки засвоєнням людьми нових знань, а й динамічним переструктуруванням мережі на всіх ієрархічних рівнях. Це відбувається за допомогою зворотних зв’язків, що діють як по горизонталі (між сонейронами одного ієрархічного рівня), так і по вертикалі – між засновниками, десятниками, сотниками, полковниками, кошовими, гетьманом.

Горизонтальні зворотні зв’язки

Горизонтальні зв’язки формуються між сонейронами завдяки тому, що вони входять до спільних груп в ролі членів (з управлінським голосом) або прихильників (з дорадчим голосом).  

Як ми вже знаємо, сонейрон (в особі свого керівника) може увійти до шести груп різного типу – громади, проекту або хопу з колективною або лідерською моделями управління. У кожній з цих груп він володіє управлінським голосом, що дозволяє йому «обирати і бути обраним», точніше, делегувати свій голос іншим або самому ставати делегатом.

Усередині таких груп відбувається повноцінна взаємодія («сильний зв’язок») їх членів: у групі-десятку засновники спілкуються з засновниками, у сотні – десятники з десятниками, у полку – сотники з сотниками і т. д.  

На правах прихильника сонейрон може контактувати з будь-якою іншою групою свого рівня. Наприклад, засновник (сам-собі-керівник), будучи членом свого десятка, може «підписатися на новини» будь-якого іншого десятка (якщо йому це дозволять) і взаємодіяти з членами цього десятка з правами прихильника («слабкий зв’язок»).

Так само десятник, входячи до своєї сотні, може стати «прихильником» будь-якої іншої сотні, брати участь у її «заходах для прихильників» і «слабко» взаємодіяти з її десятниками.

Зворотний зв’язок полягає в тому, що будь-який сонейрон може дозволити або не дозволити іншому сонейрону цього ж рівня  користуватися статусом прихильника.

Вертикальні зворотні зв’язки

Ці зв’язки виникають при формуванні нових груп і входженні до існуючих груп. Наприклад, для того, щоб стати членом групи, засновник делегує свій голос керівнику цієї групи. Зворотний зв’язок полягає в тому, що керівник може прийняти або не прийняти цей голос.

У колективних групах прийнятий до групи засновник після певного мінімального періоду має можливість переделегувати голос іншому члену групи. Перевибори оголошуються негайно після того, як будь-який член групи отримав більше голосів, ніж поточний керівник, але не раніше завершення його мінімальної каденції. Наприклад, якщо у полку з колективною моделлю якийсь сотник набрав більше голосів, ніж у  поточного полковника, то перевибори цього полковника оголошуються одразу ж після завершення його мінімальної каденції (1 місяць), але за умови, що на момент завершення каденції він знову не набере найбільшу кількість делегованих голосів.

У лідерських групах керівники переобираються тільки за ініціативою цих керівників, навіть якщо інший член групи має більше делегованих голосів, ніж поточний керівник. Переделегування голосів у лідерських групах виконує функцію виявлення нових кандидатів на роль помічників існуючого керівника групи.

Навчання – це тотальне переструктурування

Коли мозок потребує виконання нових завдань, у процесі перенавчання він формує нові нейронні комплекси. Так само сонейромережа, поставши перед новими викликами, починає негайно перебудовувати свою структуру. Імпульси до перебудови можуть йти як знизу, так і згори.

Перебудова знизу полягає в тому, що в десятках у нових умовах виявляються нові лідери, які стають керівниками. Ці десятники обирають зі свого середовища нових сотників, нові сотники – нових полковників, нові полковники – нових кошових, нові кошові – нового гетьмана. Якщо гетьманат перебуває у нестійкому стані, то зміна одного десятника може, за «принципом доміно», ініціювати хвилю переобрання знизу доверху, яка може викликати зворотну хвилю «перенавчання» згори донизу.

Перебудова згори полягає в тому, що в нових умовах, усвідомивши актуальні завдання, гетьман ініціює формування нових спеціалізованих кошів (колективних або лідерських), нові кошові формують нові полки, нові полковники формують нові сотні, нові сотники пропонують нових десятників, нові десятники організують нових засновників.  

Чисті й комплексні сонейрони

Сонейрони одного типу можуть вилаштовувати чисті вертикальні ієрархії, наприклад, хопи (наприклад, прихильників чистого довкілля) усього світу можуть формувати полки і коші.

А як бути, коли об’єднаються групи різного типу? Для комплексних різнотипних груп діє два правила:

1) найвищий пріоритет має «земля» (громада), потім «бізнес» (проект), потім «захоплення» (хоп).

2) колективна модель поглинає лідерську.

Наприклад:

Якщо об’єдналися у полк сотенні громади, проекти і хопи, то полк є громадою.

Якщо об’єдналися у кіш полкові проекти і хопи, то кіш є проектом.

Якщо об’єдналися у сотню лідерські та колективні десятки, то сотня є колективною.       

Проте якщо сотник оголосить заснування лідерського полку і його підтримають сотники різнотипних сотень, то полк буде лідерським.   

Ієрархічна самоподібність

Вже говорили, що на кожному рівні нейромережі діє та ж сама організаційна модель, тобто оргструктура ТГ формується за принципом самоподібності (фрактальності).

Ця самоподібність є не тільки структурною, а й функціональною: на кожному рівні виконуються ті ж самі базові функції і діють ті ж самі базові правила. Вони виконують роль структурно-функціонального каркасу, адже на кожному рівні конкретний сонейрон може додатково творити власні структури і запроваджувати унікальні функції, необхідні саме для цього сонейрона.

Ідеальна мета – сім’я еконацій

Нашою ідеальною метою є перетворення України на гармонійний  соціальний організм – «велику людину» Платона. Для того, щоб сонейрон Третій Гетьманат набув ознак такого організму, всі його складники – сонейрони нижчих рівнів – також мають перетворитися на соціальні організми.

Це досягається тим, що кожен десяток має прагнути до перетворення на духовну сім’ю. Об’єднання з духовно близькими десятками має привести до формування сотенної сім’ї. Сотні сформують полкові сім’ї, а полки – кошові сім’ї.

Третій Гетьманат – це буде всесвітня українська сім’я – еконація з власною національною державою.

Об’єднання центральноєвропейських еконацій сформує сім’ю еконацій – Цивілізацію Міжмор’я.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи