Категорія:

Еконаціоналізм: 12 принципів, організація, символіка

Екологічний націоналізм – це ідеологія і політична практика, спрямовані на перетворення аморфного етносу на організовану націю, що має власну державу і перебуває в гармонійні єдності з рідною природою. Метою еконаціоналізму є формування геосоціальної істоти, в якій нація та її рідний життєвий простір є одним цілим.

150219_ekologiya-2.jpg

У житті природи - наше життя
У житті природи - наше життя

Ідеологія творення нової цивілізації

Ми вже говорили про три рівні націоналізму: 1) нормативний (етнографічний, оборонний), 2) творчий (активний, атакуючий), 3) цілісний (мудрий, магічний).

Ця класифікація ґрунтується на аналогіях з рівнями розвитку людини як психоінформаційної істоти.  Найвищий рівень особистого розвитку – це рівень цілісності, який дає людині мудрість і здатність застосовувати приховані в ній магічні здібності.

Народ, будучи колективною психоінформаційною істотою, має ці ж самі рівні розвитку. Політичний рух, спрямований на досягнення нацією рівня цілісності, – це націоналізм третього рівня.

Цілісність передбачає розгляд системи (нації) як складника надсистеми (цивілізації, людства, Всесвіту). Тому націоналізм третього рівня є ідеологією і практикою Великого Переходу до цивілізації вищого рівня.  

Імена для націоналізму Великого Переходу 

Одне з його імен – магічний націоналізм. Його плюс у тому, що це ім’я орієнтує людину на розкриття її магічного потенціалу. Мінус у тому, що ці речі зрозумілі в Україні хіба що кільком тисячам українців. Цього мало для масового руху.

Друге ім’я – національний солідаризм. Плюс у тому, що ідеологія солідаризму має серйозну наукову основу. Мінус в тому, що тут наголос робиться не на формуванні нації, а на солідарності за національною ознакою.

Третє ім’я – аріянство, або арійство. Це звертання до 7-тисячолітньої арійської традиції знань (від, відання), згідно з якою кожен народ («язик») культивує власну традицію. Тому аріянство – це релігія знань і "окультурене язичництво" (народна релігія, рідна віра).

Аріянство передбачає опору на власну народну традицію (народництво, язичництво) і взаємодію (правильну змагальність) націй, тому вже містить у собі ідею націоналізму. Відтак аріянство розглядає людину і народ як невід’ємну частину природи, що є основою всіх народних традицій. Тобто найвищий рівень цілісності закладено саме в імені «аріянство» – і це величезний плюс.

Відносний мінус у тому, що застосування цього імені потребує значних зусиль для пояснення. Все ж таки аріянство з самого початку було релігією шляхетних людей, системою вдосконалення для еліти. Тому на початковому – елітарному – етапі ім’я «аріянство» добре підходить для націоналізму третього рівня, але для етапу масового руху доцільно мати щось доступніше.

Таким іменем є екологічний націоналізм. Обидва його складники не потребують пояснень. Екологічний – значить природний, чистий, «зелений», здоровий, красивий. Націоналізм – любов до своєї нації і повага до інших.

У широкому сенсі екологія включає в себе життя народів, адже це наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот (соціальних організмів, популяцій) між собою і з навколишнім середовищем.

Таким чином, екологічний націоналізм – це рух за творення цілісної нації, співдружності європейських націй і глобальної цивілізації вищого рівня. Це ідеологія Великого Переходу. Релігійним ядром еконаціоналізму є аріянство. Аріянська церква є спрямовуючою і рушійною силою еконаціоналізму. 

12 принципів еконаціоналізму

Ці принципи можуть стати світоглядними орієнтирами для руху Великого Переходу у всьому діапазоні діяльності – від особистого самовдосконалення до формування нового світу.

ЛЮДИНА

1. Людина є втіленою божественною сутністю: крім фізичної оболонки (плоті) вона має психіку, дух і божественне ядро.

Наявність згаданих чотирьох складників є критерієм для класифікації земних сутностей:

  • Якщо є тільки фізична (грубоматеріальна оболонка, плоть) – це мертва сутність (світ мінералів).
  • Якщо додатково є психіка – це жива сутність (тварина, рослина, бактерія, вірус...)
  • Якщо додатково є духовна сутність і божественне ядро – це людина.  

Людина є істотою, яка стоїть на два рівні вище за всі інші істоти, тому її інтереси мають найвищий пріоритет.

2. Метою людини є розвиток до боголюдини – людини, яка усвідомлює свою божественну сутність.  Така боголюдина традиційно позначається термінами хрестос (постійно хороший, красивий), будда (пробуджений), мамай (первинний, родительський, «батькоматеринський»). Ця мета людини має найвищий пріоритет. Для її досягнення людина навчається, творить, вдосконалюється, пізнає себе і Всесвіт. 

3. Що кращі умови для боголюдської реалізації людини, то краща якість навколишнього середовища. Ідеальне середовище для розвитку в арійській традиції позначається словом Рай. Найкращою формою для розвитку є Гра. Головною характеристикою Раю є те, що там постійно відбувається Гра. Головною характеристикою Гри є вільна творчість і радісна змагальність. 

4. Людина розвивається шляхом багаторазового земного втілення (реінкарнації, палінгенезії). Тому що залишить після себе, те й отримає в наступному житті: культуру, генетику, природу.

ПРИРОДА

5. Людина є частиною природи. Інакше й не може бути, адже людина має фізичну плоть, яка потребує повітря, води, їжі, сонячного світла, життєвого простору. Будучи частиною природи, людина підпорядковується дії законів біології і біосоціології. 

6. Інтереси людини як біологічного виду в природі вище за інтереси інших біологічних видів. Людина – вінець  природи та її відповідальний господар.  

7. Зміна (перетворення) людьми зовнішнього середовища є неминучим і природним явищем. Розвиваючи себе, людина підтягує до своїх потреб природне середовище, окультурюючи його або зберігаючи у первинному стані.

8. Нищення (забруднення, руйнування) природного середовища є злочином не тільки проти природи, а й проти народу, кожного його члена і людства в цілому.

ЕКОНАЦІЯ

9. Найкращі умови для розвитку людина має в середовищі рідної нації. Нація – вертикально структурований народ – з власними керівними, координаційними і дорадчими центрами. Народ набуває здатності до державотворення тільки після перетворення аморфного етносу (народного натовпу) на організовану націю.   Еволюційною одиницею людства є не окрема особистість і навіть не сім’я, а популяція, народ. Після перетворення на націю і заснування власної держави народ стає історичним і конкурентоспроможним.

10. Нація, що перебуває в гармонійній єдності зі своїм рідним природним середовищем, є геосоціальним організмом – еконацією. Еконація – це ідеальне місце для ігрового розвитку, тобто Рай. Рух, що має за мету перетворення народу в еконацію, а країну – в Рай, називається еконаціоналізм.

11. Позитивною зміною природного середовища вважається тільки таке, яке корисне для життя всієї еконації, тобто народу (від слова «род» – люди спільного походження) разом з його природою (природа – те, що «при роді», життєвий простір народу).  

12. Формою організації еконації є духовна глобальна держава-корпорація, яка поєднує функції аріянської церкви, соціальної держави і глобальної ділової структури. Кожен член аріянської церкви є священиком. Кожен громадянин держави є її співвласником.   

Останній пункт потребує пояснення.  

Церква–держава–корпорація   

У попередніх дослідженнях була висловлена думка, що передовою формою організації нації у III тисячолітті буде держава-корпорація, а над нею стоятиме національна церква. Тоді ще не знали про аріянство, тобто первинне хрестиянство, в якому народ – це і є церква.

В аріянстві кожна людина визнається втіленою божественною сутністю і потенційною боголюдиною. Відтак кожен член духовної громади водночас є священиком, адже щодня освячує себе і навколишній простір світлими молитвами і добрими справами.

Тому в майбутній еконації церква не буде над державою, і держава не буде над церквою. Держава буде духовною громадою однодумців, отже – церквою.

Таким чином, організаційна форма еконації полягатиме в тому, що це одночасно буде і церква, і держава, і ділова структура – духовна держава-корпорація: «Ви ж – рід вибраний, царське священство, народ святий» (1-ше соборне послання Святого Апостола Петра, 2.9).

Прапор і герб еконаціоналізму

Символом еконаціоналізму є сонячно-блакитний прапор (Сонце над Водою), в якому на зеленому щиті (символ чистого і здорового життєвого простору) зображено символ ГРАЙ! Він символізує радісну ігрову змагальність Сокола Святого духа і Лебедя шляхетної людини. Разом вони творять зародок нового світу, що символізується зерном (яйцем, зародком), яке дає гармонійний паросток. Тобто ГРАЙ! – це Сокіл, Лебідь і пробуджене зерно.

Голосування за пропоновані пропозиції

Про еконаціоналізм на прикладі кінофільму "Екзистенція" (1999):

 

 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка