Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 48
  • Переглядів: 63

Великий герб Вільної Української Держави

Це інфографіка, яка розкриває ідею герба і прапора, нагадує про важливі історичні події, вказує на особливості державного устрою. Завершення розробки великого герба означає духовне народження ВУД – першої держави постіндустріальної формації.  

151206-gerb.jpg

Радіймо!
Радіймо!

Майбутнє народу визначається його світоглядом: саме в ньому заховані народна мрія, національна ідея, а також мета і шляхи її досягнення. Концентрованим світоглядом є символіка. Яка символіка, така й доля – шлях до мети. Народ творить символи, а символи творять народ.

Державна символіка і чотири рівні її розкриття

Держава – це вища форма організації народу. Завдяки державній організації  аморфний етнос перетворюється на структуровану націю.

Для успішного соціального структурування потрібна правильна символіка. Вона виконує роль центру тяжіння, винесеного в майбутнє, а також центру кристалізації, який задає нову соціальну гармонію.

Існує чотири рівні розкриття державної символіки: 1) прапор, 2) герб, 3) прапор з гербом, 4) великий герб. Перший найбільш лаконічний, а останній – найповніший. 

Сонячно-блакитний прапор 

Традиційний український сонячно-блакитний прапор символізує взаємодію Сонця (вгорі) і Води (внизу). Сонячна і блакитна смуги гармонійно співвідносяться по висоті як 62:38 – згідно з Золотою пропорцією, що притаманна живим істотам. 

Це прапор правильного світогляду і потенційних можливостей України, які потребують реалізації. 

Герб Щастя  

Головним символом держави є герб. Він виконує такі функції: 1) ідентифікація держави, 2) маніфестація  її світогляду, 3) гуртування громадян, долучення їх до спільного егрегора.

Гербом Вільної Української Держави є герб держави Володимира Великого, який називається Щастя. Цей герб виконаний у вигляді глаголичної букви Ща, якій відповідає слово Щастя – подібно до всіх інших букв слов’янської абетки:  Аз, Буки, Веді, Глагол, Добро, Ест тощо.

Буква Ща виконана у вигляді Сокола Святого духа, який летить згори вниз, і Лебедя шляхетної людини, що летить знизу вгору. Цей символ є візуальним трансформером, який відбиває аріохрестиянську ідею поєднання божественного і людського, метою якого є перетворення людини на боголюдину за прикладом Ісуса Хреста. 

Держава Володимира Великого займала територію від Чорного моря до Балтійського. Відтак герб Щастя символізує чергове відновлення Міжмор’я – Балто-Чорноморської співдружності.      

Прапор Грай-Воля з гербом Щастя

Прапор доповнює і поширює ідею герба, зокрема, він робиться так, щоб його було видно здалека. Тому повноцінним державним символом є прапор з гербом.

Перехід потенцій у стан реалізації символізується зеленим кольором.

З фізичної точки зору зелений колір символізує практичну реалізацію потенціалу Сонця і Води. В результаті їх взаємодії народжується  Життя. Тобто зелений колір – це те, що вже є.

З метафізичної точки зору сонячний колір символізує божественне, а блакитний – людське. Їх гармонійна взаємодія народжує боголюдину, тобто людину, яка володіє не тільки духовною, а й божественною свідомістю.

Слово «людина» означає «гравець». Найкращою формою самовдосконалення є гра. Зелений колір – це чистий ігровий простір, в якому формується боголюдина.

Щит з гербом Щастя вказує на те, що головне завдання Вільної Української Держави – захищати щастя нації. Для цього держава просуває екологічне мислення і плекає чисте природне середовище (зелений простір), підтримує знання й громадянські свободи (Сокіл Святого Духа – Сокіл Волі), заохочує самовдосконалення громадян (Лебідь шляхетної людини – гравця), дбає про їх духовний і матеріальний добробут. Докладніше про це у статті: Герб Щастя і прапор Грай-Воля.

Великий герб ВУД

Великий герб докладніше розкриває ідею герба і прапора, нагадує про важливі історичні події та особливості державного устрою. Можна сказати, що це своєрідна інфографіка поточного стану подій, адже на великому гербі можуть фіксуватися зміни династій, приєднання нових територій, укладання міждержавних союзів, політичні пріоритети.

Перша презентація великого герба Вільної Української Держави відбулася в Києві 21 червня 2015 року. Після цього відбулося його жваве обговорення. У другій версії великого герба ВУД враховані критичні зауваження і пропозиції, висловлені у коментарях та під час приватних консультацій.

У другій редакції великий герб Вільної Української Держави виглядає ось так:

Розгляньмо основні ідеї, закарбовані у цій інфографіці.

Країна-зародок, планетарний центр, духовна вісь

Великий герб виконано у формі овалу (яйця, «ово», «оу»), адже слово «Оу-країна»  означає Країна-яйце, Країна-зародок, Країна-початок.

Виразна вертикаль, сформована щитом, символом Щастя і дідухом (пшеничним снопом), нагадує про те, що Україна-Гіперборія – це духовно-цивілізаційний полюс планети Земля, країна Осі.   

Всесвітня єдність шляхетних людей

У прадавній українській традиції дідух символізує єдність народу в часі («мертвих, живих і ненарожденних») і просторі (незалежно від місця проживання). На великому гербі ВУД дідух символізує єдність усіх шляхетних людей, які стали засновниками Вільної Української Держави.       

Дідух складається з 25 колосків, адже 25 – це магічне число Сили, число Перемоги, число боголюдини (25 грудня – Різдво нового Сонця, день народження Ісуса Хреста).

Колоски – це демоси, тобто спільноти персонально знайомих людей чисельністю до 150 осіб. Демоси бувають територіальні («громади»), ділові («проекти») або професійні («хопи» – на основі спільного захоплення, тобто за інтересами). Первинні демоси («рої») об’єднуються в сотні, полки, коші. Вільна Українська Держава є добровільним об’єднанням демосів України і цілого світу. Демократія – це влада демосів, тому ВУД є демократичною республікою.  

У ширшому сенсі колоски – це все найкраще, створене людством: ідеї, звичаї, мистецькі твори, організаційні форми, технології, генофонд.

Колоски дідуха стягуються до купи («сокупії») сонячно-блакитною стрічкою, яку тримають чоловік і жінка – шляхетні засновники ВУД.

Захищеність: постійне самовдосконалення і рух до святості

Держава демосів захищена зеленим щитом Життя з гербом-оберегом Щастя. Якщо жовтий і блакитний кольори на стрічці символізують потенційні можливості Сонця і Води – двох основних життєтворчих стихій, то зелений колір Життя символізує успішну реалізацію їх взаємодії. Трійця кольорів жовтий-блакитний-зелений символізує трійцю Сонце–Вода–Життя.

Зображення символу Щастя на щиті нагадує, що головним чинником захищеності спільноти є її перебування у стані святості (у Просторі волі) і постійне самовдосконалення (лебідь шляхетної людини летить назустріч соколу Святого духа).

На новому оберті спіралі

Трипільська цивілізація почалася з невеликої групи шляхетних людей, які об’єдналися під проводом Рами–Ноя–Зіасудри–Їми–Ману для творення нового світу – без рабства, брехні і паразитизму. Для цього вони зібрали все найкраще, що було у старому світі, і об’єднали в нову систему. Йдеться і про перевірене тисячоліттями, і про зародки чогось зовсім нового.

Укріплене поселення, засноване новими людьми, називалось Вара (тобто твердиня, фортеця, замок, ковчег). Роком заснування цього концентричного міста-фортеці традиційно вважається 5508 рік до н.е.   

Вільнолюбні паростки постіндустріального світу пробиваються крізь асфальт нинішньої індустріальної цивілізації – «великого конвеєра». Ці паростки представлені розрізненими групами нових людей, які є носіями нового мислення, передових знань, організаційних форм та технологій. Постіндустріальна Вільна Українська Держава – нова Вара – створює умови для їх об’єднання, взаємодії та процвітання. Ця держава твориться шляхетними чоловіками і жінками.     

Рама і Лада – творці нового світу

На великому гербі ВУД процес об’єднання всього найкращого в нову систему здійснюють Козак Рама і Діва Лада.

Козак Рама – це шляхетний українець, ідеальний чоловік, чоловічий бог-егрегор України. Він може бути і мудрецем (брахманом), і воїном (кшатрієм) і бізнесменом (господарем). Слово «козак» тут використовується як етнонім, тобто у значенні українець.

Діва Лада – це шляхетна українка, ідеальна наречена, яка може стати і матір’ю, і войовницею, і політиком. Вона смілива, активна, творча, вірна, відповідальна. Це богиня України. У неї на грудях амулет з шестипелюстковою зіркою Велеса, що вказує на долучення українських жінок до глибинної мудрості, до сакральних знань.  

Рама і Лада одягнені за звичаєм шляхетних людей часів Русі або Козацької України, тобто доіндустріальної формації. Це вказує на їх належність до постіндустріальної формації, адже «нове – це добре забуте старе» на вищому рівні еволюційної спіралі (див.: Принцип заперечення запереченого). 

Рама дивиться зліва направо, тобто з минулого у майбутнє, що символізує його відкритість до новацій, спрямованість на подолання зовнішніх обмежень і опанування навколишнього простору. Лада стоїть зліва від чоловіка і дивиться справа наліво, що символізує збереження традицій і спрямованість на впорядкування й гармонізацію завойованого простору.   

У Рами традиційна арійська зачіска – подібно до індоаріїв, гетів, князя Святослава і українських козаків. Арійський чуб набуває чимраз більшої популярності в сучасній Україні, особливо в середовищі вояків і волонтерів.  

За поясом у Рами ритуальний бердиш Богдана ХмельницькогоСокира Справедливості. Він нагадує про те, що народ треба захищати від ворогів трьох типів: 1) відвертих агресорів, 2) прихованих паразитів, 3) духовних отруювачів.

Про державотворчу спрямованість свідчить ритуальна булава, яку Рама тримає у правій руці. 

У Лади довга коса, що підкреслює її жіночність. При цьому вона тримає священний Меч Державотворення, який нагадує про нещодавно віднайдений меч Великого князя Святослава Хороброго, а також про його славетного попередника – Великого князя Аттилу, держава якого поширювалася від Каспію до Білого моря. Згідно з лицарською культурою Європи, жінка благословляла воїна і вручала йому зброю, а при необхідності й сама її застосовувала.

У ширшому сенсі, меч символізує не тільки зброю, а й будь-яке оснащення, інструментарій, технологічне забезпечення.  

Зображені на гербі Козак Рама і Діва Лада вільні та рівні у своїй гідності. Рівність забезпечується тим, що кожен з них добре виконує своє життєве призначення. Ці дві шляхетні постаті заохочують до досконалості, адже кожен засновник ВУД – це Рама, а кожна засновниця – це Лада.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Ці три еволюційні настанови мають найдавніше походження: вони з’явилися одночасно з появою людини. Їх виконання гарантує динамічний розвиток людини і спільноти.

Освячуйся! Розвивай правильний світогляд і вольові якості, здобувай знання, плекай позитивні емоції, тримай в чистоті своє тіло, окультурюй навколишнє природне середовище, дбай про штучну природу – техносферу.

Озброюйся! Захищай життя і плоди людської творчості. Беззахисність провокує зовнішню агресію, породжує тривогу за своє майбутнє. Натомість озброєність – світоглядна, наукова, технологічна – дає впевненість у майбутньому, заохочує до мирної праці. «Хочеш миру – готуйся до війни» – це ще Трипільський принцип.

Плодися! Поширюй свій генофонд і свою культуру, дбай про наступні покоління українців, підтримуй і примножуй все найкраще і найздоровіше.

Сонячна земля, морська нація, Міжмор’я

Рама і Лада стоять на полі стиглої пшениці, з якого виростає дідух глобальної ВУД. Їхні постаті велетенські, адже вони уособлюють весь новий український народ – потужний і багаточисленний.

Сонячний колір України нагадує про її найдавнішу назву – Аратта, що значить «Сонячна земля» (у сенсі «Свята земля»).

На жовтому полі під щитом зображені ромби з крапками – трипільський символ засіяного поля. Це нагадування про родючість української землі – матеріальну і духовну.

Блакитний колір моря вказує на те, що українці – це нація безстрашних мореходів. Це також нагадування про Міжмор’я – постіндустріальну цивілізацію нової Європи, співзасновником якої має бути «Вільна Українська Держава» – підпис унизу герба.

Україна над морем виглядає як «нова вара» – прихисток для вільних, творчих і шляхетних людей з усього світу – засновників постіндустріальної ВУД.

Написи на гербі поєднує традиційна восьмикутна зірка, яка символізує Святу землю – Серце Землі, Гартленд.

Зворотна сторона великого герба  

На зворотній стороні великого герба (печатці) зображено восьмикутну зірку Святої землі з символом Щастя.

На самій горі зображена шестикутна Зірка Велеса, яка є символом Святого Духа і Велеса – бога-егрегора брахманів (святих мудреців), покровителя глибинних знань, магічних мистецтв, зцілення, музики, творчості, багатства. Зірку Велеса традиційно зображували на кобзах, бандурах, цимбалах, скринях, нею прикрашали житло. 

Розміщені по колу 64 крапки – це зерна нових можливостей. Подібно до шахової дошки з її 64 клітинками і «Книги змін» з її 64 гексаграмами, вони символізують безмежну кількість варіантів розвитку, які для нас відкриває ігровий простір України.  

Від Зірки Велеса по колу йде напис: «Від 7523 року воля, честь і слава України назавжди». Згідно з традиційним календарем (від заснування Рамою нового світу – Трипільської цивілізації) 7523 рік відповідає 2015-му року від народження Ісуса Хреста. Це вказує на те, що роком духовного народження ВУД є 2015 рік.

Згідно з описаною вище символікою Сили, точною датою духовного народження Вільної Української Держави є 25 грудня 2015 року.   

 

Щира подяка Володимиру Морозу (Мюнхен) за ініціативу, докладені зусилля і проявлену наполегливість у розробці великого герба ВУД.  

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Піарники знову в ударі. Кадр з фільму «Хвіст крутить собакою» (Wag the Dog, 1997).

Підготовка до СКК «Вибори-2024»: у Демпартії США знайшли причину затримок зі зброєю для України

Про це 14 квітня 2023 року повідомив Юрій Швець – головний російськомовний рупор Демократичної партії США – на своєму ютуб-каналі, що має 1,28 млн користувачів. Виявляється, що головною причиною,...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

У режимі редагування:

1. Виділяєш зображення.
2. Натискаєш на піктограму "Зображення"
3. Виставляєш вирівнювання

Арсен Дубовик каже:
Бачу ще одне нововведення!Є вже обтікання малюнків текстом.
А як це зробити?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Арн Спокій.
0
Ще не підтримано

Цікаво !

Найвища влада - влада над собою.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

На цю роботу в нас пішло 5 місяців. Як вам результат?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андерс Фальке.
0
Ще не підтримано

Надзвичайно! Дякую за роз'яснення. Так, справді 25 грудня є першим днем нового Сонця, оновленої Сонячної Аратти. Її зародок буде збережений, бо вже постала багаточисельна верства воїнів незважаючи на тотальну війну багатьох антисил світу проти них.

Думаю з розвитком нової України верства брахманів, воїнів та господарників врешті об'єднаються на шляху досягнення спільної мети. Українську стрімку цивілізацію НЕ ЗУПИНИТИ!!!

Миролюбність і озброєність!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

25 грудня треба буде добре освятити великий герб ВУД.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Юрків.
0
Ще не підтримано

Доцільно замовити брошуру, в якій є опис фото: прапору,гербу і великого гербу.

Реальність існує незалежно від вас ... До тих пір, поки ви з цим згодні.

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Кому потрібна "брошура", коли йдеться про цілком віртуальне утворення у мережі?

Автор пропозиції має уяву про ефективність таких "брошур".

У кращому випадку 99 осіб із ста встигнуть прочитати заголовок перед тим як її викинути.

Реально "брошури" ефективні в технології "Свідків Єгови". Там діє мережа. Щоб так діяти треба таку мережу вже мати.

Тобто, якщо ви надрукуєте та роздасте мільйон брошур, то їх у кращому випадку донесуть до помешкання десять тисяч осіб. З яких може одна тисяча буде ту "брошуру" читати.

Те, що я написав - елементарно.

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Гарно потрудилися результат прекрасний! Великий справляє відчуття легкості, компактності органічності ,він як живий Запамятався з першого погляду Щира вдячність творцям.

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

Подобається все, навіть дуже.
А що означає бордовий колір?
Василь Кобилюх у книзі "Праукраїна і Санскрит" зауважує, що бордовий колір - це колір згорнутої крові, символ пролитої крові у боротьбі за рідну землю і нарід.
Це не випадково?

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Малиновий, пурпуровий, багряний - це колір духовної і військової аристократії. Цей колір є доповнюючим до зеленого.

Пурпур й порфір - стародавні символи влади, ознаки вельможності їхнього власника. У геральдиці символізує благочестя, помірність, щедрість і верховне панування (це з Вікіпедії).

Юр Цікавий каже:
Подобається все, навіть дуже.
А що означає бордовий колір?
Василь Кобилюх у книзі "Праукраїна і Санскрит" зауважує, що бордовий колір - це колір згорнутої крові, символ пролитої крові у боротьбі за рідну землю і нарід.
Це не випадково?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

З боку людської природи, червоний колір (та всі його відтінки) є образом любові.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Еней Харалужний.
0
Ще не підтримано

Дуже все органічно і правильно вийшло, очі та душа радіють дивлячись на цей пречудовий Великий герб ВУД. Щира подяка авторам і розробникам!!!

Вважаю, що до дати освячення великого герба ВУД, треба надрукувати 16-й паперовий випуск НО, де буде вся інформація із гіперпосилань до цієї статті, про Міжмор'я, Гартленд, Постіндустріальне суспільство і т.д.

Інформація - це те, що приховується.
Все інше - реклама.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Щодо паперового НО з описом герба. Ідея гарна, але це занадто дорого. Два роки тому за друкування 1000 примірників ми платили 5 тисяч гривень. Сьогодні це буде більше 10 тисяч - майже весь наш місячний бюджет.

Окрім того, не зрозуміло, заради кого так витрачатися, адже всі наші прихильники читають НО через інтернет. Якщо комусь треба кілька примірників опису великого герба, то може на місці домовитися і його роздрукувати.

Як компромісний варіант можна зробити електронний макет НО-16 і викласти його на сайті. Кому треба - хай роздруковує у себе. Проте розробка макету - це також доволі трудомістка штука: для його виготовлення треба 3-5 днів.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Олег Ціома.
0
Ще не підтримано

Не можу в це повірити, 16-того випуску НО не буде?
Це як залишити дітей на Новий рік без подарунків))
15-цять випусків було, а 16-того не буде(16 це 1+6 =7 -магічне число)?
Яке ж це тоді добре освячення?
В примірнику має бути не лише опис великого гербу, а й презинтація ВУД, можливо поняття еконація...
Не треба замовляти тисячу, краще замовити 150, або стільки, скільки буде охочих відразу придбати, ну і там ще на 25 штук більше, для випадку як хто не встигне замовити.
При цьому продавати без роздрібної торгівлі, тобто поштучно за символічною ціною 25 грн за примірник, це буде деяка оплата за виконання роботи.
Хто хоче поширювати хай самостійно роздруковує електронний варіант.
Мати примірник в руках - це зовсім інше ніж відкривати перелік лінків, машини й так зовойовують світ.))..

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Шкода, що слово «арійська» відсутнє. :(((

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Вільна Українська Держава (ВУД) - це офіційна, політкоректна назва.

Вільна Арійська Республіка (ВАР) - це її внутрішній сенс. "Арійська" означає "шляхетна" (арії - шляхетні).

Аватар Арій каже:
Шкода, що слово «арійська» відсутнє. :(((

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Моя думка така - не повинно бути ніякого ВЕЛИКОГО ГЕРБА! Уявіть, що раптом з хреста, або шестикутної зірки, або з сонячного круга (Японія), стали робити великі герби. Представлена картина Великого Герба матиме цінність для поштових марок та в іншому. Отже: Трисуття, або Щастя має мати форму всім відому, як "малий" Герб.

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Я недавно купила книгу Валерія Войтовича " Генеалогія богів давньої України". 2007 рік м. Рівне.Там стільки цікавого зібрання. Вона випадково попалась в руки. Все те, що ми тут шукали і розбирали співпадає. Прочитайте при можливості, збагатитеся, стануть зрозумілими багато імен. І праматір Леля там є - богиня краси і кохання, і Змій- символ багатства і щастя. Я взагалі здивована, незалежні думки зійшлися.
Українці- Ми Велика Сила!

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Ще дослідили, що раніше були амазонки- жінки-воїни, які воювали проти чоловіків. І всі теперішні церковні свята з чоловічими іменами раніше були жіночої статі.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

Амазонки просто воювали... Завдяки тому, що воїни в більшості армій були чоловіки, тому мабуть і виникло що проти чоловіків.

Хай Буде!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Пізніше, в історіографії, народ амазонок був названий сарматами. А, його самоназва - поляни. Відповідно, самоназва амазонок - поляниці.Нагадаю, що тілоохронцями у Володимира Великого були саме поляниці. І, в давньоруських билинах, теж вони багато згадуються. А, в сучасному українському війську найбільша в світі часта жінок.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Я не визнаю хрестів, тому другий герб (зворотна сторона) мені несимпатичний. На зелені свята шанували клен, уквітчали ним хату, він нагадує наш герб з трьома виступами. Я побачила, що художник Войтович утворив такий собі листок- птах одночасно.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Володимир Майборода.
0
Ще не підтримано

Я вже звертав увагу на неПРАВильне зображення Зірки Алатир... Відсутність промальовки окремих променів Зірки кожен з яких є носієм світла, а разом творять світло Зірки - просвітлюють народи.
Саме тому, що воно неПРАВильне, це і викликатиме спротив.

НеПРАВильно -

ПРАВильно -

А ще - це й календар можна творити -

Зоріно (від слова "зоря", зоріти=горіти/яріти?), а ось так символ більш схожий на зорю? Еге ж? Та ще тут наявний і елемент вишивки (який, як нам казали, важко було зобразити на гербі) і жовто-блакитні барви.
ПРАВильно -
А промальовку можна зробити зеленою барвою! Тоді в нас вийде істинне зображення!
РаДіймо!

Зоріна Небокрай каже:
Я не визнаю хрестів, тому другий герб (зворотна сторона) мені несимпатичний. На зелені свята шанували клен, уквітчали ним хату, він нагадує наш герб з трьома виступами. Я побачила, що художник Войтович утворив такий собі листок- птах одночасно.

Хто шукає - той знаходить, бо: 1. Завжди стається те, чого ми хочемо. 2. Ми ніколи не знаємо шляхів реалізації наших задумів.

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

Подивись про "хрест" і зроби свій висновок. http://nash-video.ru/?p=4106

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Майборода.
0
Ще не підтримано

І ще.

На лицьовій стороні герба є символ блага/добра, плодючості - чотири ромби з крапкою по середині.
Ромб "Засіяне поле" -
Логічно, щоб на зворотньому боці ми очікували б мати перегук символів.
Це вирішується знову ж таки через промальовку Зірки Алатир променями-ромбами (див. вище).
Кожен промінь-зерно Зірки - це "зерно істини"
І в наш час продовжують позначати ромбом зерно. Що знову відповідає істині - "Зерно в усіх хліборобських народів символізує зародження нового життя, родючість, багатство." ... та й "стартап" - також "зерно"...
От, приклад використання ромба в символізуванні зерна -

Висновок - центральний символ зворотнього боку Великого Герба символізує восьмикутну Зірку Алатир (прадавній знак присутності Бога - Рода Всевишнього), сукупність стартапів, променистість істини ("Еволюційною метою людини є перетворення на боголюдину". Щасливу людину), розповсюдження її (промені/зерна/ромби), вказує на давню схильність українців до вишивання/карбування знання, зародження життя (зелені паростки через поєднання жовтого/сонячного з блакитним/водяним).

Хто шукає - той знаходить, бо: 1. Завжди стається те, чого ми хочемо. 2. Ми ніколи не знаємо шляхів реалізації наших задумів.

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

на мою думку потрібно відновлювати символи Святослава Хороброго,а не символи Володимира..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Символом Святослава Хороброго був Дворіг (Тур). Пропонуєш його взяти замість Щастя?

Явсе Світ каже:
на мою думку потрібно відновлювати символи Святослава Хороброго,а не символи Володимира..

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

На жаль я добре не розбираюся у символах..Котрий із них кращий не можу сказати..АЛЕ якщо поглянути на постать Володимира,то не все так просто..
Навіть тієї інформації,що є у вікіпедії про нього,достатньо щоб зрозуміти його повну протилежність Святославу..А так як правдива історія багато разів горіла на вогнищах,то нам залишилася лише із-ТОР-ія..

І якщо син хазарки Матли зробив діяння після яких Київська Русь згинула,то і символи його можуть бути ворожими Арійській расі..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Володимира оббрехали, тому що він відновив імперію Аттили, перетворив Русь на світовий центр аріянства і зробив її найсильнішою і найкультурнішою у світі державою. Хто ще не в темі - читайте Русь аріянська.

Руйнівником Русі виступив Ярослав: він привів на Русь візантійське іудохристиянство, фізично знищив династію Володимира і розділив унітарну Русь між своїми синами. Все це разом і призвело до занепаду і розпаду.

Про Ярослава: Ярослав Мудрий – внутрішній ворог

Явсе Світ каже:
На жаль я добре не розбираюся у символах..Котрий із них кращий не можу сказати..АЛЕ якщо поглянути на постать Володимира,то не все так просто..
Навіть тієї інформації,що є у вікіпедії про нього,достатньо щоб зрозуміти його повну протилежність Святославу..А так як правдива історія багато разів горіла на вогнищах,то нам залишилася лише із-ТОР-ія..
І якщо син хазарки Матли зробив діяння після яких Київська Русь згинула,то і символи його можуть бути ворожими Арійській расі..

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Єгипет,Персія,Рим і Ромея(Візантія),а також Київська Русь згинули за однаковим сценарієм..
Ярослав став достойним продовжувачем справи свого батька..Хіба Володимир не розумів що робить..А його імперія-це лише інерція завоювань його батька Святослава..
Володимир відновив перунизм на 10 років і запровадив криваві жертвоприношення(в тому числі і людські).Тим самим він скомпрометував релігію предків,щоб легше насадити християнство..

До речі навіщо нашим предкам взагалі було то християнство із чужих земель,коли вони жили за Ведами,які на порядок були вищими за культ Деонісія(християнства)..

Адже у Біблії є такі слова Хреста "Я посланий лише до загиблих овечок дому Ізраїлівих"...тобто лише до семітів...Арійці у той час і так жили за законами Всесвіту і не потребували ніяких месій..Вони самі були месіями і богами для південних народів..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

"Криваві жертвоприношення" в арійській країні. Цікаво, де ти береш усе це інформаційне сміття?

Володимир не насаджував іудохристиянство, бо у нас ще з першого століття було аріянство. Королівства готів і держава Атилли були аріянськими.

Так, Володимир був продовжувачем справи Святослава, так само як Святослав - продовжувачем справи попередників.

Щодо "загиблих овечок" - це вставка. Друже, ти так давно на цьому сайті, а не знаєш базових речей.

Явсе Світ каже:
Єгипет,Персія,Рим і Ромея(Візантія),а також Київська Русь згинули за однаковим сценарієм..
Ярослав став достойним продовжувачем справи свого батька..Хіба Володимир не розумів що робить..А його імперія-це лише інерція завоювань його батька Святослава..
Володимир відновив перунизм на 10 років і запровадив криваві жертвоприношення(в тому числі і людські).Тим самим він скомпрометував релігію предків,щоб легше насадити християнство..
До речі навіщо нашим предкам взагалі було то християнство із чужих земель,коли вони жили за Ведами,які на порядок були вищими за культ Деонісія(християнства)..
Адже у Біблії є такі слова Хреста "Я посланий лише до загиблих овечок дому Ізраїлівих"...тобто лише до семітів...Арійці у той час і так жили за законами Всесвіту і не потребували ніяких месій..Вони самі були месіями і богами для південних народів..

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Сайт НО настільки об'ємний,що фізично із ним ознайомитися не просто (на моє щастя)..попереду мене чекає багато цікавого чтива..

Всі події минулого,котрі неможливо перевірити,в принципі можна називати інформаційним сміттям або правдою,залежно від мети у теперішньому у конкретних людей,організацій та т.п..

Всі згодні із тим,що Київська Русь розпалася як держава..Цей розпад дивним чином почався із приходом християнства у Арійські землі..Хто більше винен важко сказати..очевидно,що всі ті,хто активно впроваджував заморську "віру" у життя..

Пояснюю на прикладі сучасної України..Відправною крапкою маємо розвал СРСР..Україна має населення 52 млн..одну із найкращих армій у світі,потенційну економіку і ресурси..Леоніда Кравчука можна рахувати як великого державного діяча(Володимира Великого)..Проходить 25 років..ми маємо населення на 10 млн.менше,розвалену армію,пограбовану економіку та втрачені території..Теперішнього президента історія можливо буде малювати у поганих тонах,та й ще із цукровим діабетом (як кривого на ногу Ярослава)..Тепер питання:чи є провина Кравчука у тому,що ми маємо зараз таку ситуацію..і чи є його символи держави (синьо-жовтий) прапор,що гасить Вогонь Життя,для нас справедливим..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Велику Скіфію почав відновлювати ще Святослав Хоробрий. Він наслідував Аттилу в усьому...А, Володимир Великий - завершив.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Друже Володимире, дуже гарно ти подав ВОСЬМИКУТНУ ЗІРКУ у трьох кольорах, де зелені паростки проростають із жовтого і блакитного. Але ГЕРБ має бути один, а не якийсь там "малий" чи "великий". У 1992 році Кравчук запропонував поняття "малий герб", пообіцявши комуністам, що буде ще й "великий герб", де буде і колосся і козак з мушкетом +. Без цієї обіцянки комуністи у ВРУ не проголосували б за "малий герб". Отака історія, друже...

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Т. зв. "великий герб" - це інфографіка, яка розкриває сенс герба. Що більше засобів розкриття сенсу герба, то краще. Тому великим гербом не варто обмежуватися.

Анатолій Висота каже:
Друже Володимире, дуже гарно ти подав ВОСЬМИКУТНУ ЗІРКУ у трьох кольорах, де зелені паростки проростають із жовтого і блакитного. Але ГЕРБ має бути один, а не якийсь там "малий" чи "великий". У 1992 році Кравчук запропонував поняття "малий герб", пообіцявши комуністам, що буде ще й "великий герб", де буде і колосся і козак з мушкетом +. Без цієї обіцянки комуністи у ВРУ не проголосували б за "малий герб". Отака історія, друже...

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Промалював ромби на звороті герба. Зверну увагу, що це зірка Дажбога, або ж святого Миколи. Вона створена з чотирьох або восьми ромбів, які символізують землю. Святий Дажбог Микола - покровитель земних стихій.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Доктор Смалець.
0
Ще не підтримано

Загалом все сподобалось, жоден елемент великого герба не викликає у мене внутрішнього (чи підсвідомого) відторгнення. Але можна трохи вдосконалити.

Насамперед, тут бракує зображення, що символізувало би Любов - наймогутнішу силу у Всесвіті. Тому Ладу я намалював би не з мечем, а з усміхненим дитям на руках, бо те, що вона вагітна, зовсім непомітно:-)). Це перше, що спало на думку, хоча може хтось запропонує кращий варіант.

Решта зауваг не такі суттєві і значною мірою суб'єктивні:
1. Шрифт Times для герба не дуже підходить - треба взяти щось більш "читабельне" на відстані, можливо якийсь Ariel.
2. Прикро за своє невігластво, але я тільки зараз дізнався про "ритуальний бердиш Богдана Хмельницького". З огляду на те, щό на ньому начебто написано, гадаю не варто цією сокирою провокувати на ворожі дії одного з головних наших стратегічних союзників. Може, хай булаву і меч (або шаблю) Рама вкладе за пояс, а в праву руку візьме книгу - символ знання?
3. "Освячуйся! Озброюйся! Плодися!" дуже гарне гасло, але - для внутрішнього користування. Цей напис має бути на монетах, національній валюті, обкладинках друкованих ЗМІ тощо. Треба врахувати, що великий герб має також представницькі функції, а ми поки що не зацікавлені у надмірному розмноженні та озброєнні інших народів і рас:-)). Я б тут написав щось аналогічне, але не так відверто і прямолінійно, наприклад, "Дух. Сила. Любов".
4. Наразі я ще не готовий сприймати назву Вільна Українська Держава (ВУД). Більше подобається Україна-Русь. Пора повертати собі награбоване.

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Доктор Смалець каже:
... те, що вона вагітна, зовсім непомітно:-)).

Гадаю, їй в руку потрібно вкласти довідку від лікаря з печаткою, напис на якій повинен бути шрифтом Ariel. ;-)))

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Стаття про бердиш Хмельницького - все значно позитивніше: Бердиш Богдана Хмельницького – ритуальна Сокира справедливості з настановами для кшатріїв.

Пробували зробити Ладу з дитям - нічого виразного не вийшло.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися! - це для громадян, які заснують цю державу. Для підданих підійде "Дух. Сила. Любов" або щось інше, таке ж нейтральне, типу "Зима. Весна. Літо. Осінь".

Русь - це звуження нашої історії тільки до одного історичного періоду. ВУД включає всі українські держави, починаючи з Трипілля.

Доктор Смалець каже:
Загалом все сподобалось, жоден елемент великого герба не викликає у мене внутрішнього (чи підсвідомого) відторгнення. Але можна трохи вдосконалити.
Насамперед, тут бракує зображення, що символізувало би Любов - наймогутнішу силу у Всесвіті. Тому Ладу я намалював би не з мечем, а з усміхненим дитям на руках, бо те, що вона вагітна, зовсім непомітно:-)). Це перше, що спало на думку, хоча може хтось запропонує кращий варіант.
Решта зауваг не такі суттєві і значною мірою суб'єктивні:
1. Шрифт Times для герба не дуже підходить - треба взяти щось більш "читабельне" на відстані, можливо якийсь Ariel.
2. Прикро за своє невігластво, але я тільки зараз дізнався про "ритуальний бердиш Богдана Хмельницького". З огляду на те, щό на ньому начебто написано, гадаю не варто цією сокирою провокувати на ворожі дії одного з головних наших стратегічних союзників. Може, хай булаву і меч (або шаблю) Рама вкладе за пояс, а в праву руку візьме книгу - символ знання?
3. "Освячуйся! Озброюйся! Плодися!" дуже гарне гасло, але - для внутрішнього користування. Цей напис має бути на монетах, національній валюті, обкладинках друкованих ЗМІ тощо. Треба врахувати, що великий герб має також представницькі функції, а ми поки що не зацікавлені у надмірному розмноженні та озброєнні інших народів і рас:-)). Я б тут написав щось аналогічне, але не так відверто і прямолінійно, наприклад, "Дух. Сила. Любов".
4. Наразі я ще не готовий сприймати назву Вільна Українська Держава (ВУД). Більше подобається Україна-Русь. Пора повертати собі награбоване.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Віктор Макаренко.
0
Ще не підтримано

Сподобалось:
1) "...Ладу я намалював би не з мечем, а з усміхненим дитям на руках"
2) "...хай булаву і меч (або шаблю) Рама вкладе за пояс, а в праву руку візьме книгу - символ знання"

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

1. Легко сказати, але важко так скомпонувати, щоб зберегти рівновагу і гармонію. З дитиною вже перепробували всі варіанти.

2. За останнє тисячоліття Україна втомилася від воєн, їй треба миру. А хочеш миру - готуйся до війни (заповідь трипільців).

Щодо книги - це гарна ідея.

Віктор Макаренко каже:
Сподобалось:
1) "...Ладу я намалював би не з мечем, а з усміхненим дитям на руках"
2) "...хай булаву і меч (або шаблю) Рама вкладе за пояс, а в праву руку візьме книгу - символ знання"

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Віктор Макаренко.
0
Ще не підтримано

Ще раз оглянув герб. Жінці - дитину, чоловікові книгу (зброя теж присутня!). А стосовно того що важко прилаштувати дитину, то прості задачі будь-хто зробить. Може зменшити трохи жіночу фігуру? Сам не малюю, але може спробую.
Може дитину в центрі посадить і хай за неї тримаються?

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Згідно книги В. Войтовича.
Напрям походження зверху вниз.
1. Всебог- Всевідо-Вишній
2. Род- (Першотворець -Батько і Матір Богів)
3. Яйце-Райце. Від нього утворились Мати-Сира Земля (богиня Землі, дружина Рода), ДЖ та Вирій-Рай.
4. ДЖ-світове дерево. ДЖ- Джива.
5. Лада-Богородиця (Богиня Всесвіту). Ладо- чоловік Лади, Бог життя.
6. Леля -Богиня кохання і молодості та Полель- Бог світлого дня.

Від Лади також утворилось Сонце-Ра (обличчя Рода) і також Дажбог- (Бог небесного вогню).
Від Сонця слідує Місяць, далі Зоря та Вода. Богиня Води Дана була дружиною Сонця.
Перун — Бог блискавки, грому, земних вітрів- (син Сварога і Лади).
Велес-Волос- Бог людської душі.
Від Велеса ведуться Волосині — небесні дружини Велеса та Туриця- земна дружина Велеса.

Так дійшли до Туриці, що є Тур, Тілець, Корова, Таурус, Бик. На мою думку, щось нагадує зодіак.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дитини на руках у жінки не треба, бо тоді вона виглядатиме самодостатньою без чоловіка. Краще так як є, тоді двоє дорослих людей будуть творцями.
Стосовно булави, то думаю, що це є кришталева куля, на якій як у дзеркалі бачили події майбутнього. Тому булаву я не бачу як зброю тілесну, а як чарівну прозору кулю, з якої відходять промені світла.
А меч у руках є чарівною палицею, тобто потужний промінь лазеру, яким можна творити дива на очах.
Перетворюймо на сучасний рівень озброєння. Стосовно книги, то гарна ідея, хоч і її треба осучаснити.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Підтримую Д. Смальця

Цитата:
Треба врахувати, що великий герб має також представницькі функції, а ми поки що не зацікавлені у надмірному розмноженні та озброєнні інших народів і рас:-)). Я б тут написав щось аналогічне, але не так відверто і прямолінійно, наприклад, "Дух. Сила. Любов".

Такий вираз більш витончений.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

1)Чи мають бути на гербі символи без пояснень? (наприклад, крапки по колу на зворотньому боці Вел.Герба)

2)Що за амулет на шиї Лади? Логічно, там мала б бути Зірка Лади:


Цитата:
"Зірка Лади (інші назви - Зірка Лади-Богородиці, Зірка Русі, Сварогов квадрат) - широко поширений сакральний символ, який відбив у собі ведичні знання древніх слов'ян про устрій світу. Уважно вивчивши цей знак, ви побачите в ньому чотири стилізованих мови полум'я (справедливість, честь, свобода і віра), що виходять за межі ромба, який символізує різні обмеження. Вважається, що таким чином наші предки символічно відобразили величавість слов'янської раси та її вільний дух, що змітає всі перепони на шляху до досягнення своїх цілей. Лада особливо шанувалася древніми слов'янами, адже саме від її союзу зі Сварогом були народжені усі боги Русі."

...або ж оберігаюча сварга (як на колисках)...

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Цікаві зображення ромба і "засіяних полів" в прив'язці до річного хліборобського кола (від пустого поля, через розбивку його на наділи, засівання зерном і дозрівання врожаю до жнив). Гарно?!:

Володимир Майборода каже:
...На лицьовій стороні герба є символ блага/добра, плодючості - чотири ромби з крапкою по середині.
Ромб "Засіяне поле" -
Логічно, щоб на зворотньому боці ми очікували б мати перегук символів.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Інформація для тих, хто хоче бачити Ладу вагітною ))))

Цитата:
"...Не піддається сумніву той факт, що Лада у наших предків вважалася богинею краси, любові і щастя. Вона також виконувала функції покровительки сімейного вогнища. Це одне з верховних жіночих начал, яке в слов'янському пантеоні світлих богів уособлювало собою жіночий ідеал, але ні в якому разі не ідеал материнства. Мати, господиня будинку - це Макошь. У теж час Лада - це не дівчинка-весна, як Леля, це образ жінки, готової до заміжжя, але яка не вступила на стезю дружини воїна. Хоча, в той час, є свідчення, на основі яких багато дослідників вважають Ладу богинею шлюбу (а вірніше - миролюбність, як говорили наші предки).

Лада богиня зображувалася молодою (25-30 років) жінкою, іноді - з зеленим волоссям. Навколо неї завжди в'ються метелики, а її вбрання складаються з листя і в них переважають природно-природні кольори - зелений, блакитний і багряний. Лада завжди весела, вона наповнює вир теплом, добротою і любов'ю. Але любов Лади щира, чиста і ніяк не пов'язана з плотськими утіхами, як у її скандинавського аналога - Фрейї. Лада - піднесений образ жінки, яка, ймовірно, незабаром стане Валькірією - помічницею і берегинею Витязя...."

І знову Зірка Лади (різнобарвна палітра):

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

А от символ "ромби із зерном" - має назву Мокоша

Цитата:
"...символ Макоші має універсальне значення. Він може трактуватися як абсолютна енергія творіння, своєрідне втілення Життя Народжуваного Світу Інгліі. А може мати і більш предметне трактування - символ інтуїції і (в практичному плані) посилення інстинктів, «чуття». Часто використовувався в побутовій вишивці і, звичайно, міг бути використаний як оберіг.

Однак потрібно пам'ятати, що, по-перше, універсальне - ворог спеціального, а по-друге, найбільш енергоємні символи відносяться до солярних, або мають в своєму складі Зірку Інгліі. Тобто сам по собі оберіг Макоші, безумовно, хороший, але його використання обгрунтовано лише тоді, коли під рукою немає сильнішого оберегу, орієнтованого на вирішення конкретних завдань. Найчастіше Макошь може бути додатковим елементом або частиною Обережним візерунка на побутовий або святкової сорочці. Використання цього знака на військової одязі неприпустимо.

Однак крім очевидної трактування чотирискладовості, яка витікає з візуального сприйняття символу, у нього є й інше значення, яке хоч і не є сакральним, все ж розглядається досить рідко.
Оберіг Макоши - це фактично символ засіяного поля, який деякі дослідники розглядають у відриві від вигляду цієї богині. Насправді Макошь - одне з втілень Матері Сирої Землі, початкової стихії, що дає життя всьому існуючому на Мідгард-Землі (крім народів, які прибули пізніше, і «сірих» гібридів). В плані чотирискладовості існує безліч трактувань. Це може бути Тіло, Душа, Дух і Совість - обов'язкові складові чад Великої Раси в світі Яви. Так само це може бути з'єднання першоелементів (вогонь, земля, вода і повітря) в нескінченному єдиному потоці Життя, розлитому по поверхні Всесвіту.

І, звичайно ж, символ Макоші уособлює собою материнство і родючість. Зв'язок матері і дитини був священний для наших предків, вони шанували і прославляли її, справедливо вважаючи однією з фундаментальних енергій становлення кожної людини в усіх світах Всесвіту."

То кого ми хочемо бачити на Великому Гербі? Ладу чи Мокошу?
От у чому, виявляється питання!!!

РаДіймо! Прозріння настає тоді, коли воно необхідно!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Якщо бажаєте, соколійці-радійці, звів коментарі в окрему статтю - До символіки Великого Герба Вільної Української Держави

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Мені подобається назва ЛАДА, а Мокоша ні. По Войтовичу
Мокоша вважається заступницею жіноцтва і походить від Дани - богині води. А Лада- це богиня Всесвіту. Вона народила богів.
Ці двоє мають велику дистанцію, Мокоша є гілочкою дерева Лади.
Мені сподобався той кольоровий символ Лади, що подав Арсен. Автоматично розуміємо, що Лада може бути Мокошею, а ось Мокоша Ладою не стане.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Сторінки

  • Сторінка
  • of 2
  • >