Великий герб Вільної Української Держави

Це інфографіка, яка розкриває ідею герба і прапора, нагадує про важливі історичні події, вказує на особливості державного устрою. Завершення розробки великого герба означає духовне народження ВУД – першої держави постіндустріальної формації.  

151206-gerb.jpg

Радіймо!
Радіймо!

Майбутнє народу визначається його світоглядом: саме в ньому заховані народна мрія, національна ідея, а також мета і шляхи її досягнення. Концентрованим світоглядом є символіка. Яка символіка, така й доля – шлях до мети. Народ творить символи, а символи творять народ.

Державна символіка і чотири рівні її розкриття

Держава – це вища форма організації народу. Завдяки державній організації  аморфний етнос перетворюється на структуровану націю.

Для успішного соціального структурування потрібна правильна символіка. Вона виконує роль центру тяжіння, винесеного в майбутнє, а також центру кристалізації, який задає нову соціальну гармонію.

Існує чотири рівні розкриття державної символіки: 1) прапор, 2) герб, 3) прапор з гербом, 4) великий герб. Перший найбільш лаконічний, а останній – найповніший. 

Сонячно-блакитний прапор 

Традиційний український сонячно-блакитний прапор символізує взаємодію Сонця (вгорі) і Води (внизу). Сонячна і блакитна смуги гармонійно співвідносяться по висоті як 62:38 – згідно з Золотою пропорцією, що притаманна живим істотам. 

Це прапор правильного світогляду і потенційних можливостей України, які потребують реалізації. 

Герб Щастя  

Головним символом держави є герб. Він виконує такі функції: 1) ідентифікація держави, 2) маніфестація  її світогляду, 3) гуртування громадян, долучення їх до спільного егрегора.

Гербом Вільної Української Держави є герб держави Володимира Великого, який називається Щастя. Цей герб виконаний у вигляді глаголичної букви Ща, якій відповідає слово Щастя – подібно до всіх інших букв слов’янської абетки:  Аз, Буки, Веді, Глагол, Добро, Ест тощо.

Буква Ща виконана у вигляді Сокола Святого духа, який летить згори вниз, і Лебедя шляхетної людини, що летить знизу вгору. Цей символ є візуальним трансформером, який відбиває аріохрестиянську ідею поєднання божественного і людського, метою якого є перетворення людини на боголюдину за прикладом Ісуса Хреста. 

Держава Володимира Великого займала територію від Чорного моря до Балтійського. Відтак герб Щастя символізує чергове відновлення Міжмор’я – Балто-Чорноморської співдружності.      

Прапор Грай-Воля з гербом Щастя

Прапор доповнює і поширює ідею герба, зокрема, він робиться так, щоб його було видно здалека. Тому повноцінним державним символом є прапор з гербом.

Перехід потенцій у стан реалізації символізується зеленим кольором.

З фізичної точки зору зелений колір символізує практичну реалізацію потенціалу Сонця і Води. В результаті їх взаємодії народжується  Життя. Тобто зелений колір – це те, що вже є.

З метафізичної точки зору сонячний колір символізує божественне, а блакитний – людське. Їх гармонійна взаємодія народжує боголюдину, тобто людину, яка володіє не тільки духовною, а й божественною свідомістю.

Слово «людина» означає «гравець». Найкращою формою самовдосконалення є гра. Зелений колір – це чистий ігровий простір, в якому формується боголюдина.

Щит з гербом Щастя вказує на те, що головне завдання Вільної Української Держави – захищати щастя нації. Для цього держава просуває екологічне мислення і плекає чисте природне середовище (зелений простір), підтримує знання й громадянські свободи (Сокіл Святого Духа – Сокіл Волі), заохочує самовдосконалення громадян (Лебідь шляхетної людини – гравця), дбає про їх духовний і матеріальний добробут. Докладніше про це у статті: Герб Щастя і прапор Грай-Воля.

Великий герб ВУД

Великий герб докладніше розкриває ідею герба і прапора, нагадує про важливі історичні події та особливості державного устрою. Можна сказати, що це своєрідна інфографіка поточного стану подій, адже на великому гербі можуть фіксуватися зміни династій, приєднання нових територій, укладання міждержавних союзів, політичні пріоритети.

Перша презентація великого герба Вільної Української Держави відбулася в Києві 21 червня 2015 року. Після цього відбулося його жваве обговорення. У другій версії великого герба ВУД враховані критичні зауваження і пропозиції, висловлені у коментарях та під час приватних консультацій.

У другій редакції великий герб Вільної Української Держави виглядає ось так:

Розгляньмо основні ідеї, закарбовані у цій інфографіці.

Країна-зародок, планетарний центр, духовна вісь

Великий герб виконано у формі овалу (яйця, «ово», «оу»), адже слово «Оу-країна»  означає Країна-яйце, Країна-зародок, Країна-початок.

Виразна вертикаль, сформована щитом, символом Щастя і дідухом (пшеничним снопом), нагадує про те, що Україна-Гіперборія – це духовно-цивілізаційний полюс планети Земля, країна Осі.   

Всесвітня єдність шляхетних людей

У прадавній українській традиції дідух символізує єдність народу в часі («мертвих, живих і ненарожденних») і просторі (незалежно від місця проживання). На великому гербі ВУД дідух символізує єдність усіх шляхетних людей, які стали засновниками Вільної Української Держави.       

Дідух складається з 25 колосків, адже 25 – це магічне число Сили, число Перемоги, число боголюдини (25 грудня – Різдво нового Сонця, день народження Ісуса Хреста).

Колоски – це демоси, тобто спільноти персонально знайомих людей чисельністю до 150 осіб. Демоси бувають територіальні («громади»), ділові («проекти») або професійні («хопи» – на основі спільного захоплення, тобто за інтересами). Первинні демоси («рої») об’єднуються в сотні, полки, коші. Вільна Українська Держава є добровільним об’єднанням демосів України і цілого світу. Демократія – це влада демосів, тому ВУД є демократичною республікою.  

У ширшому сенсі колоски – це все найкраще, створене людством: ідеї, звичаї, мистецькі твори, організаційні форми, технології, генофонд.

Колоски дідуха стягуються до купи («сокупії») сонячно-блакитною стрічкою, яку тримають чоловік і жінка – шляхетні засновники ВУД.

Захищеність: постійне самовдосконалення і рух до святості

Держава демосів захищена зеленим щитом Життя з гербом-оберегом Щастя. Якщо жовтий і блакитний кольори на стрічці символізують потенційні можливості Сонця і Води – двох основних життєтворчих стихій, то зелений колір Життя символізує успішну реалізацію їх взаємодії. Трійця кольорів жовтий-блакитний-зелений символізує трійцю Сонце–Вода–Життя.

Зображення символу Щастя на щиті нагадує, що головним чинником захищеності спільноти є її перебування у стані святості (у Просторі волі) і постійне самовдосконалення (лебідь шляхетної людини летить назустріч соколу Святого духа).

На новому оберті спіралі

Трипільська цивілізація почалася з невеликої групи шляхетних людей, які об’єдналися під проводом Рами–Ноя–Зіасудри–Їми–Ману для творення нового світу – без рабства, брехні і паразитизму. Для цього вони зібрали все найкраще, що було у старому світі, і об’єднали в нову систему. Йдеться і про перевірене тисячоліттями, і про зародки чогось зовсім нового.

Укріплене поселення, засноване новими людьми, називалось Вара (тобто твердиня, фортеця, замок, ковчег). Роком заснування цього концентричного міста-фортеці традиційно вважається 5508 рік до н.е.   

Вільнолюбні паростки постіндустріального світу пробиваються крізь асфальт нинішньої індустріальної цивілізації – «великого конвеєра». Ці паростки представлені розрізненими групами нових людей, які є носіями нового мислення, передових знань, організаційних форм та технологій. Постіндустріальна Вільна Українська Держава – нова Вара – створює умови для їх об’єднання, взаємодії та процвітання. Ця держава твориться шляхетними чоловіками і жінками.     

Рама і Лада – творці нового світу

На великому гербі ВУД процес об’єднання всього найкращого в нову систему здійснюють Козак Рама і Діва Лада.

Козак Рама – це шляхетний українець, ідеальний чоловік, чоловічий бог-егрегор України. Він може бути і мудрецем (брахманом), і воїном (кшатрієм) і бізнесменом (господарем). Слово «козак» тут використовується як етнонім, тобто у значенні українець.

Діва Лада – це шляхетна українка, ідеальна наречена, яка може стати і матір’ю, і войовницею, і політиком. Вона смілива, активна, творча, вірна, відповідальна. Це богиня України. У неї на грудях амулет з шестипелюстковою зіркою Велеса, що вказує на долучення українських жінок до глибинної мудрості, до сакральних знань.  

Рама і Лада одягнені за звичаєм шляхетних людей часів Русі або Козацької України, тобто доіндустріальної формації. Це вказує на їх належність до постіндустріальної формації, адже «нове – це добре забуте старе» на вищому рівні еволюційної спіралі (див.: Принцип заперечення запереченого). 

Рама дивиться зліва направо, тобто з минулого у майбутнє, що символізує його відкритість до новацій, спрямованість на подолання зовнішніх обмежень і опанування навколишнього простору. Лада стоїть зліва від чоловіка і дивиться справа наліво, що символізує збереження традицій і спрямованість на впорядкування й гармонізацію завойованого простору.   

У Рами традиційна арійська зачіска – подібно до індоаріїв, гетів, князя Святослава і українських козаків. Арійський чуб набуває чимраз більшої популярності в сучасній Україні, особливо в середовищі вояків і волонтерів.  

За поясом у Рами ритуальний бердиш Богдана ХмельницькогоСокира Справедливості. Він нагадує про те, що народ треба захищати від ворогів трьох типів: 1) відвертих агресорів, 2) прихованих паразитів, 3) духовних отруювачів.

Про державотворчу спрямованість свідчить ритуальна булава, яку Рама тримає у правій руці. 

У Лади довга коса, що підкреслює її жіночність. При цьому вона тримає священний Меч Державотворення, який нагадує про нещодавно віднайдений меч Великого князя Святослава Хороброго, а також про його славетного попередника – Великого князя Аттилу, держава якого поширювалася від Каспію до Білого моря. Згідно з лицарською культурою Європи, жінка благословляла воїна і вручала йому зброю, а при необхідності й сама її застосовувала.

У ширшому сенсі, меч символізує не тільки зброю, а й будь-яке оснащення, інструментарій, технологічне забезпечення.  

Зображені на гербі Козак Рама і Діва Лада вільні та рівні у своїй гідності. Рівність забезпечується тим, що кожен з них добре виконує своє життєве призначення. Ці дві шляхетні постаті заохочують до досконалості, адже кожен засновник ВУД – це Рама, а кожна засновниця – це Лада.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Ці три еволюційні настанови мають найдавніше походження: вони з’явилися одночасно з появою людини. Їх виконання гарантує динамічний розвиток людини і спільноти.

Освячуйся! Розвивай правильний світогляд і вольові якості, здобувай знання, плекай позитивні емоції, тримай в чистоті своє тіло, окультурюй навколишнє природне середовище, дбай про штучну природу – техносферу.

Озброюйся! Захищай життя і плоди людської творчості. Беззахисність провокує зовнішню агресію, породжує тривогу за своє майбутнє. Натомість озброєність – світоглядна, наукова, технологічна – дає впевненість у майбутньому, заохочує до мирної праці. «Хочеш миру – готуйся до війни» – це ще Трипільський принцип.

Плодися! Поширюй свій генофонд і свою культуру, дбай про наступні покоління українців, підтримуй і примножуй все найкраще і найздоровіше.

Сонячна земля, морська нація, Міжмор’я

Рама і Лада стоять на полі стиглої пшениці, з якого виростає дідух глобальної ВУД. Їхні постаті велетенські, адже вони уособлюють весь новий український народ – потужний і багаточисленний.

Сонячний колір України нагадує про її найдавнішу назву – Аратта, що значить «Сонячна земля» (у сенсі «Свята земля»).

На жовтому полі під щитом зображені ромби з крапками – трипільський символ засіяного поля. Це нагадування про родючість української землі – матеріальну і духовну.

Блакитний колір моря вказує на те, що українці – це нація безстрашних мореходів. Це також нагадування про Міжмор’я – постіндустріальну цивілізацію нової Європи, співзасновником якої має бути «Вільна Українська Держава» – підпис унизу герба.

Україна над морем виглядає як «нова вара» – прихисток для вільних, творчих і шляхетних людей з усього світу – засновників постіндустріальної ВУД.

Написи на гербі поєднує традиційна восьмикутна зірка, яка символізує Святу землю – Серце Землі, Гартленд.

Зворотна сторона великого герба  

На зворотній стороні великого герба (печатці) зображено восьмикутну зірку Святої землі з символом Щастя.

На самій горі зображена шестикутна Зірка Велеса, яка є символом Святого Духа і Велеса – бога-егрегора брахманів (святих мудреців), покровителя глибинних знань, магічних мистецтв, зцілення, музики, творчості, багатства. Зірку Велеса традиційно зображували на кобзах, бандурах, цимбалах, скринях, нею прикрашали житло. 

Розміщені по колу 64 крапки – це зерна нових можливостей. Подібно до шахової дошки з її 64 клітинками і «Книги змін» з її 64 гексаграмами, вони символізують безмежну кількість варіантів розвитку, які для нас відкриває ігровий простір України.  

Від Зірки Велеса по колу йде напис: «Від 7523 року воля, честь і слава України назавжди». Згідно з традиційним календарем (від заснування Рамою нового світу – Трипільської цивілізації) 7523 рік відповідає 2015-му року від народження Ісуса Хреста. Це вказує на те, що роком духовного народження ВУД є 2015 рік.

Згідно з описаною вище символікою Сили, точною датою духовного народження Вільної Української Держави є 25 грудня 2015 року.   

 

Щира подяка Володимиру Морозу (Мюнхен) за ініціативу, докладені зусилля і проявлену наполегливість у розробці великого герба ВУД.  

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка