Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 20
  • Переглядів: 20

Метафізика націоналізму: три світогляди – три ідеології (+аудіо)

Категорія:

Ідеологія є похідною від світогляду. Будь-які спроби побудувати сучасну ідеологію націоналізму на основі пануючого в Україні іудохристиянства або атеїзму приречені на поразку.


Попередня стаття:

Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий
(Матвій 5, 48)
 
Так чинили боги, тепер так чинять люди
(Тайтірія-брахмана)

Аудіоверсія статті: Метафізика націоналізму: три світогляди – три ідеології

Будь-яка наука починається з класифікації, тому розгляньмо три фундаментальні різновиди світогляду: 1) арійський, 2) семітський, 3) атеїстичний.

1. Арійський світогляд

Згідно з арійським світоглядом, наш фізичний світ сотворений громадою божественних сутностей. Вона настільки гармонійна і згуртована, що діє як соборна божественна істота – цілісний божественний організм. Його називаємо Бог-Творець, Небесний Батько, Брахма («бог небесного і земново), Сварог. Частина цих божественних сутностей втілилася у фізичному світі і продовжує творення Всесвіту «із середини» – див.: Божественна експансія.

Це нагадує групу програмістів, які створили комп’ютерну гру, після чого деякі з них занурилася в цю гру і стали гравцями. Але вони так захопилися грою, що забули, ким були перед зануренням. Для того, щоб згадати себе, в середині гри передбачена спеціальна практика.

Людина – це і є божественний гравець (гомо люденс). Теорія і практика згадування себе називається релігія (від ре-ліго – «відновлення зв’язку»). Релігія існує лише там, де є визнання факту божественного першопочатку людини – внутрішнього бога – і технологія поєднання з ним – відновлення зв’язку між людським і божественним.

Оскільки божественні сутності об’єднані в ієрархічну громаду, то, згідно з принципом «що нагорі, те внизу», найкращою формою об’єднання людей є багаторівнева динамічна мережа громад. Приклад такої громади показав Ісус Хрестос – див.: Квадра Ісуса Хреста: системні ролі і соціотипи апостольського демосу (+відео). Саме громада є джерелом влади і первинним носієм суверенітету – див.: Правова система аріянства.

Земний розвиток відбувається шляхом багаторазових втілень – реінкарнації. В Євангелії цей процес позначається терміном «палінгенезія» (гелленською мовою – παλινγενεσία або παλιγγενεσίας). «Істинно кажу вам: ви, що пішли за мною, в палінгенезії стократно одержите і життя вічне успадкуєте» (Мт 19.28–29).  

Втілення зазвичай відбуваються в середовищі свого роду, свого народу, своєї раси, на своїй землі. Рідних духовно-божественних сутностей притягує не тільки рідний генокод, а й рідна мова, сімейні традиції, реліквії, перекази, пісні, пам’ять про предків та їхні діяння, спільне бачення майбутнього.

Періодичне багаторазове занурення в гру зазвичай відбувається колективно – групами друзів і знайомих. Це нагадує ситуацію, коли багато різних команд програмістів почергово занурюються в гру і виходять з неї. Такий процес «колективного занурення» гарно показаний у фантастичному кінофільмі «Екзистенція» (1999).

З цієї  точки зору народ – це не лише колективна істота вищого рівня і етносоціальний організм, а й ігрове середовище, в якому постійно, протягом тривалого часу відбувається ротація гравців. До цієї «народної гри» можуть долучатися гравці з інших ігрових середовищ, проте загальний розвиток народу забезпечується «стратегічним ядром» – незмінною групою гравців. Команди «стратегічного ядра» втілюються почергово і з різним успіхом. Тож якщо одна команда завалила гру, то наступна може виправити ситуацію – і всіх здивувати, здобути славу, вписати свої золоті сторінки в багатовікову історію гри.

Згідно з арійським світоглядом, завданням людини є подолання внутрішніх і зовнішніх обмежень, творча експансія у фізичний світ, його гармонізація і одухотворення. Тому аріянство – це ігрова релігія експансії.  

2. Семітський світогляд

Семітський світогляд знайшов своє вираження в так званих «авраамічних віровченнях» – іудаїзмі, іудохристиянстві (хрИстиянстві) та ісламі. Згідно з цими псевдорелігіями, наш фізичний світ сотворений Богом-Творцем (Ієговою, Саваофом, Аллахом) подібно до того, як майстер творить свої вироби. Між таким творцем і його творінням існує величезна прірва – подібно як між гончарем і глечиком, якого він власноруч виліпив.  

«Авраамічний» Бог одноосібно керує всім своїм творінням. Думка людини про це керування не має жодного значення. Завдання людини – точно виконувати вказівки Бога. Оскільки він трансцендентний (потойбічний), то між ним і людьми існує безмежна прірва. Відповідно, для спілкування з таким Богом потрібні спеціально навчені жерці. Бог керує народом за допомогою церковного апарату управління.

Оскільки вважається, що люди не мають внутрішнього бога і, відповідно, власної системи самокерування, то вони оголошуються «рабами Божими» (слугами, несамостійними виконавцями).

Жодного втілення нема – людина живе одноразовим життям. Реінкарнація, тобто багаторазове втілення, не визнається, оскільки нема чому втілюватися. Після своєї смерті «раба Божого» очікує рай або пекло – в залежності від того, наскільки слухняно цей раб провів своє життя. Що менше самодіяльності, то краще.  Докладніше про цей світогляд – у статті Вертикальна типологія релігій: у що вірять люди і у що не вірять гобіти.

3. Атеїстичний світогляд

Атеїзм (від грец. άθεος – безбожний) – це світогляд людей, які заперечують існування Творця всесвіту або взагалі над цим не задумуються. Наприклад, буддизм взагалі не визнає існування Бога –  відповідно, у ньому нема ні Бога, ні «рабів Божих». Тому буддизм називають «атеїстичною релігією». Це термінологічна помилка, оскільки буддизм взагалі не є релігією.

Ще одним прикладом безбожності є віровчення Китаю. У китайських мовах навіть нема відповідників нашим словам «бог» і «особистість». В сучасному Китаї пануючою псевдорелігією є комунізм.

На відміну від семітського світогляду, який передбачає наявність божественної істоти, яка опікується людьми, безбожний світогляд залишає людину напризволяще. Вона полишена сама собі, тому може довіряти тільки собі і найближчій рідні.

Іудохристиянство, іслам і буддизм є псевдорелігіями втечі, оскільки вважають, що для досягнення щастя треба покинути земний світ і посмертно потрапити в рай (в іудохристиянстві та ісламі) або розчинитися у Всесвіті (буддизм).

Три світогляди – три ідеології

Ідеологія є похідною від світогляду: вона його систематизує і пропонує шлях реалізації. Наявність трьох базових світоглядів неминуче приводить до формування трьох базових ідеологій.

Як ми вже знаємо, є три базові ідеології: націоналізм, етатизм і лібералізм.

Згідно з націоналізмом, найвищою цінністю на землі є формування націй – одухотворених народних організмів з власними етнічними державами. Джерелом влади в таких соціальних організмах є правильно організовані громади. Багаторівнева динамічна мережа таких громад формує державу, оновлює її і спрямовує. Цілісність нації тримається на усвідомленні вищості спільного блага над особистим благом. Нація завжди самоорганізована і чітко структурована. Основою миру є співпраця «по горизонталі», яка тримається на добровільних домовленостях між партнерами. Органи управління вибудовуються знизу догори.    

Згідно з етатизмом, найвищою цінністю є держава, яка дає лад своїм підлеглим, не спроможним до самостійного впорядкування власного життя. Джерелом влади в державі є правляча верхівка – партія, вища бюрократія, керівна верства, елітарна група тощо. Цілісність держави тримається на вертикалі примусу і контролю. Органи управління вибудовуються згори донизу. Держава зацікавлена тримати суспільство у стані аморфного, несамодіяльного натовпу. Оскільки єдиною формою порядку вважається силова вертикаль, то етатичні держави націлені на світове панування: одна планета – одна держава. Класичним прикладом етатизму є Росія.  

Згідно з лібералізмом, найвищою цінністю є окрема людина. Вона є джерелом влади і найвищим сувереном. Вона самостійно організовує своє життя – без жодних державних утворень. Особисте благо стоїть вище спільного блага, відтак будь-які масштабні соціальні організації є неможливими і, з погляду лібералізму, непотрібними. Проте людина є соціальною істотою, тому лібералізм, руйнуючи державні форми, врешті-решт призводить до етатичної диктатури.

Як бачимо, є очевидний зв’язок між типом світогляду і типом ідеології:

націоналізм є продовженням арійського світогляду;

етатизм є продовженням семітського світогляду;

лібералізм є продовженням атеїстичного світогляду.

Метафізична основа націоналізму

З трьох наведених вищих ідеологій нас цікавить лише націоналізм, оскільки це ідеологія права, тобто правильна, пряма, природовідповідна. Дві інші ідеології є лівими, тобто являють собою екстремальні збочення, відхилення від правого шляху, манівці. Вони нас цікавлять лише як антитези, які чинять опір розгортанню націоналістичної Тези.

Націоналізм є соціально-політичним продовженням арійського світогляду. З цього однозначно випливає, що ідеологію націоналізму можна сформувати лише на фундаменті аріянства. Ідеологія, сформована на іншій світоглядній основі, неминуче веде до етатичного або ліберального екстремізму.

Будь-які спроби побудувати сучасну ідеологію націоналізму на основі пануючого в Україні іудохристиянства або атеїзму приречені на поразку.

Формування ідеології націоналізму можна здійснити лише на відновленому фундаменті арійської метафізики.    

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Пізнаємо основи націотворення. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Езотеричний принцип "Що нагорі - те й унизу" має наслідок: "Так роблять боги, тому так роблять люди".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Езотеричний принцип "Що нагорі - те й унизу" має наслідок: "Так роблять боги, тому так роблять люди".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Так.
"Тож будьте досконалі, як Батько ваш небесний досконалий." (ДН, епізод 18)

Ігор Каганець каже:
Езотеричний принцип "Що нагорі - те й унизу" має наслідок: "Так роблять боги, тому так роблять люди".

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Саме так, брате Арсене! Прямий зв’язок між божественним і людським.

Арсен Дубовик каже:
Так."Тож будьте досконалі, як Батько ваш небесний досконалий." <a href="https://www.ar25.org/node/12427#simple-table-of-contents-17" class="bb-url" rel="nofollow">(ДН, епізод 18)</a>Ігор Каганець каже:<blockquote class="bb-quote-body">Езотеричний принцип "Що нагорі - те й унизу" має наслідок: "Так роблять боги, тому так роблять люди".</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Іван Ведь.
0
Ще не підтримано

Націоналізм має бути основним напрямком для існування і розвитку нації. Це логічно випливає з його визначення. https://www.ar25.org/article/golovna-zagroza-amerykanskomu-suspilstvu-yde-vid-korporaciy-taker-karlson-na-konferenciyi

Гарно, дуже гарно.