Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 9
  • Переглядів: 9

Що таке націоналізм: традиція, сучасний стан, постіндустріальна перспектива

Категорія:

Нинішній перехід людства до постіндустріального суспільства супроводжується відродженням націоналізму – на вищому рівні еволюційної спіралі. Ідеологія постіндустріального націоналізму називається Національний Солідаризм.   

Три погляди на джерело влади

Сучасна політологія розглядає три підходи щодо того, хто в державі є джерелом влади.

Згідно з націоналізмом (солідаризмом, консерватизмом), який опирається на багатотисячолітню традицію, джерелом влади є народ. Реалізацією цієї традиції, відомої ще з часів Скіфії (Скуфії, Сокупії), було копне право, відроджене під час козацької революції 17 ст.

Згідно з етатизмом (соціалізмом, комунізмом) джерелом влади є зовнішня панівна верхівка – цар, бюрократичний апарат, комуністична партія... Переважна більшість сучасних держав є реалізацією ідеї етатизму.  

Згідно з лібералізмом (лібертаріанством, анархізмом) джерелом влади є окрема людина. Цей підхід не має історичних реалізацій і на практиці зводиться до критики етатичної моделі.

Націоналізм, етатизм, лібералізм: порівняльний аналіз

Змагальність націоналізму і етатизму

Оскільки лібералізм не спрямований на створення держави, то на практиці маємо протистояння двох моделей держави – націоналістичної і етатичної. У першій влада є виявленням народної волі, а у другій влада нав’язується йому – внаслідок або зовнішнього завоювання, або внутрішньої узурпації.

У націоналістичній державі формою державного правління є республіка, а в етатичній – диктатура: відверта (Росія, Китай, КНДР ...) або прихована (Україна, Німеччина, Франція...) за допомогою ілюзії прямих загальних виборів.

Тимчасова перемога етатизму над націоналізмом спричинена переходом від аграрної до індустріальної формації, відтак – від органічного суспільства до «соціальної мегамашини». Нинішній перехід до постіндустріального суспільства супроводжується відродженням націоналізму – на вищому рівні еволюційної спіралі.   

Що таке націоналізм

Націоналізм (від лат. natio — рід, народ) – це ідеологія, основана на визнанні націй (народів) природними еволюційними одиницями людства, найвищою формою суспільної єдності і джерелом влади в державотворчому процесі. «Все, що йде поза рамками нації, – це або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими “вселюдськими” фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації» (Іван Франко, «Поза межами можливого»).

Латинське слово «нація» подібне на слово «наші» («насія», «нашія», «наші», «свої люди»): хто? – ми, багато кого? – нас.  У гелленській мові слово ἔθνος (етнос, тобто «громада, плем’я, народ»), етимологічно означає «група своїх людей», тобто це ті ж самі «свої», «наші». А все тому, що головним ідентифікатором народу є відчуття «свій – чужий».

Однокореневим слову NATio (рід, народ) є слово NATura (природа). Рід (род) – це спільнота кровно і духовно споріднених людей. Народ – це спільнота, об’єднана навколо роду. Природа – це навколишнє середовище, яке оточує рід, перебуває «при роді». Природа – це дім, в якому живе народ.

Дослідженням взаємодії народу і природи (natio і natura) займається екологія (від гелл. слова οἶκος – дім, житло). Екологія – це вчення про плекання такого природного довкілля, яке найбільше сприяє розвитку нації. Екологія вивчає взаємодію не окремих особин, а популяцій (від лат. populus – народ); в екології саме популяція є первинною одиницею еволюційного процесу.

Зі сказаного вище випливає, що націоналізм – це також вчення про відповідність людини природному порядку, в тому числі соціальному. Врешті-решт, людина – це соціальна істота. Рідний народ – це найкраще соціальне середовище для розвитку, щастя та самореалізації людини.

Етнос і нація

Людина може перебувати в одному з двох станів: 1) господар, 2) наймит. В арійській традиції вони позначалися словами «вайш’я» (ділова людина) і «шудра» (несамостійна людина). В термінах Міжмор’я це «арії» і «гобіти». Господар живе своїм розумом, наймит – чужим.

Подібним чином народ може перебувати у двох станах – аморфному і структурованому. В сучасній науці аморфний стан народу зазвичай позначають гелленським словом етнос. Структурований стан народу з власною державою зазвичай позначають словом «нація». Нація – це результат еволюційного процесу етносу, вінець його еволюції. Ось як про два згадані стани народу ще в 1932 році писав видатний український політолог Ольгерд Бочковський: «Народ – це націотворчий сирівець, з якого може розвитися нація. Народ – це етнографічна, національно не викристалізувана ще маса. Нація ж – масово усвідомлений й організований колектив. Народ – це етногенний розчин; нація – це викристалізуваний суспільний агрегат» (Вступ до націології. – Київ: Генеза, 1998).

Зі сказаного вище випливає, що націоналізм – це також вчення про перетворення аморфного етносу на державно структуровану націю. Найкращим середовищем для розвитку людини є її рідна нація.    

Етатична ілюзія народовладдя

Етатизм передбачає наявність консолідованої управлінської машини, яка керує аморфним населенням. Соціальна політика етатизму спрямована на утриманні народу в стані етносу і розкладання його до стану безетнічного натовпу. Ілюзія народовладдя в етатичних режимах (диктатурах) здійснюється за допомогою прямих загальних виборів, коли громадяни голосують за особисто незнайомих їм людей з-поміж кандидатів, запропонованих бюрократичною машиною.

Копне право, козацька традиція

У націоналістичній державі базовим принципом є виборність в середовищі громад – це коли обирають з середовища тих, кого знають персонально завдяки спільній продуктивній діяльності. Тобто обирають наших, а не чужих. Можна сказати, що націоналізм – це «нашионалізм», тобто солідарність з нашими, своїми, рідними.

Вибори мають багатоступеневий характер. З прадавніх часів роди обирали старійшин, старійшини – вождів племен, далі – вождів племінних союзів, князів, великих князів.

У традиції копного права, залишки якого проіснували до 18 ст., первинними виборчими одиницями були села, які об’єднувались у волості (від власть, володіння), волості – в уїзди та структури вищого рівня.

Козацька національна революція 17 ст. була спробою повернення до природного ладу шляхом відновлення копного права. У часи Першого Гетьманату (Військо Запорозьке) первинними одиницями були курені, які об’єднувалися в сотні, полки, гетьманат.

Як бачимо, первинними одиницями політичної організації були територіальні громади (села) і військові одиниці (курені, сотні). До цього варто додати традиційні для України ділові одиниці (цехи, артілі) і духовні одиниці (братства, монастирі).   

Зі сказаного вище випливає, що націоналізм – це також вчення про правильну самоорганізацію нації, висування кращих і самокерування.        

Націоналізм XX століття

Розвиток індустріалізму з його масовим виробництвом і масовим споживанням супроводжувався все активнішими спробами стирання географічних і культурних кордонів між державами і народами. Це викликало націоналістичну реакцію самозбереження.

Найвідомішими для нас проявами націоналізму XX століття були німецький націонал-соціалізм (слово «соціалізм» вживалося у значенні «солідаризм»), італійський фашизм, церква-держава Андрея Шептицького і підтримувана нею ОУН Коновальця–Мельника.

З одного боку, це була спроба повернення народів до природного стану самоорганізації, освяченого багатотисячолітньою традицією. З другого боку, націоналістичні проекти були виразно спрямованими в майбутнє і орієнтованими на творення нової людини і нового суспільства.

Що таке УЛЬТРАНАЦІЯ? – пояснює професор Роджер Гріффін (Оксфорд, Англія)

Поєднання традиціоналізму і футуризму в націоналістичних проектах викликане тим, що розвиток відбувається по спіралі, тому «нове – це добре забуте старе».

Криза етатизму

Сучасна криза індустріальної формації водночас є кризою етатизму, адже етатизм – це ідеологія «великого конвеєра». Ознаками згаданої кризи є розпад поліетнічних держав і активізація націоналізму. Найяскравіший приклад – це перемога в США націоналіста Дональда Трампа. Характерно, що в ролі його затятих ворогів дружно виступили етатисти (бюрократія Обами-Клінтон) і ліберали (Сорос).

Розвиток нинішньої кризи індастріалу веде до формування двох антагоністичних систем – націоналістичного постіндастріалу (Центрально-Східна Європа, США) і етатичного ультраіндастріалу (Китай, Росія, Євросоюз).      

Національний Солідаризм

Головним ресурсом постіндастріалу в боротьбі за своє майбутнє є масова творчість. Національний Солідаризм (так називається постіндустріальний націоналізм) – це стратегія творчої перемоги народів у цій боротьбі. Його розробкою займається філософія динамізму (тобто «філософія могутності»), яка є підрозділом Аріянства.

Колосальним джерелом сили постіндустріальних націй є правильна організація. Базова ідея цієї організації називається «демоси». Про те, як демоси генерують могутність, в наступній статті: Демоси – осередки ладу, зародки влади, генератори соціальної енергії.      

Наші інтереси: 

Розвиваємо стратегію Великого Переходу. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Прекрасна стаття!Детально розкрито поняття "нація"і чому треба із етносу творити націю.

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Національний Солідаризм - це ідеологічна розробка аріянської філософії динамізму.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Націоналізм і етатизм - це праве і ліве, природне і штучне, органічне і машинне.

Митрополит Андрей Шептицький вважав, що ідеалом соціальної організації є соціальний організм. Його важко досягнути, проте цього треба прагнути.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Прекрасна стаття!Детально розкрито поняття "нація"і чому треба із етносу творити націю.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

У масовій свідомості існує уявлення, що націонал-соціалізм - це щось таке дуже індустріальне, а Третій Райх - велика мегамашина.

Справді, гітлерівці використовували наявні індустріальні методи і за 10 років свого правління просто не встигли її повністю переробити. Але погляньмо на ідеологію і тенденції.

Вернер Дайц, відомий німецький хімік, творець штучного каучуку і пластмас, філософ, соціолог, який став з 1933 року правою рукою А. Розенберга у зовнішньополітичному бюро, говорив, що націонал-соціалісти мислять і творять так, як мислить і створює природа, а нацистський рух було оголошено частиною самої природи, і саме тому, що за нього «б’ються закони природи», він проголошувався непереможним.

Вернеру Дайцу належить розгорнуте формулювання методоло­гіч­ного прийому нацистської доктрини: «Не вигадувати якусь інтелекту­ально-матеріалістичну конструкцію, яка претендує на те, щоб бути розумнішою природи, а споглядати речі (в гетівському або кантівському сенсі), проголошувати їх і підкорятися їм. Ні у що не втручатися в сенсі Лао-Цзи, несвідомо входити в розвиток подій і розвиватися разом з ними, прагнути бути не розумнішим їх, а підпорядковувати інтелект внутрішній логіці речей».

Ось чому головним завданням, що стоїть перед теоретиками націонал-соціалізму, вважалося відновлення «внутрішньої логіки і внутрішнього сенсу речей», всього того, що природа інтуїтивно підтримувала у формах життя, але що було зруйновано втручанням матеріалістичного інтелекту. При цьому нацизм уподібнювався лікарю, який допомагає природі самозцілитися.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Які результи застосування органічного підходу націонал-соціалізму щодо перетворення індустріальної бюрократичної держави, яка їм дісталася у спадок?

За словами англійського дослідника націонал-соціалістичної рево­лю­ції Яна Кершоу (одного з найбільших світових авторитетів з цього питання), позиція німецьких націоналістів «сприяла ліквідації елітності, основаній на походженні і багатстві. Натомість нова еліта – людей рівних можливостей, найкращих, сильних, здібних, тих, які досягли успіху завдяки особистим рисам, – мала зайняти належне їй місце».

Гітлер настільки послабив державну бюрократичну машину, що згаданий вище Ян Кершоу охарактеризував це як управлінський хаос і навіть як «розпад держави».

Головними чинниками консолідації нації та організованих дій стали пасіонарна ідеологія і особистість фюрера. Всі ініціативи, що вписувалися в націонал-соціалістичну ідеологію, мали повну свободу розвитку. Все, що не відповідало цій ідеології, було пригнічене, знищене або витіснене на периферію.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Дуже цікаво.В мене,як напевне і в більшості людей,гітлерівська Німеччина асоціювалася із Залізними Хрестами,танками,літаками та іншими великими металевими шайтан машинами,що є характерними саме для індустріального устрою.

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Про те, що націонал-соціалізм заперечував індустріальний етатизм, свідчить те, що Вернер Дайц визнавав безумовну перевагу народного суверенітету над державним. Націонал-соціалістичний теоретик доводив ущербність заснованого на ліберальних принципах державного суверенітету, що породжує систему міжнародних відносин, постійно генеруючих напруженість і світові війни.

Навпаки, біологічний принцип народного суверенітету, доводив Дайц, породить міждержавну систему, яка не прагне захоплення чужих просторів і підкорення народів з іншим расовим складом. Тоді неминучий перехід від постійних воєн до вічного і щасливого миру.

Про усе це писав Вернер Дайц (Werner Carl Otto Heinrich Daitz) у своїй праці «Автаркія як життєвий і економічний порядок» (1941) та інших статтях.
Джерело: Три арійські закони життя

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Дуже актуально сьогодні!

Цитата:
головним завданням, що стоїть перед теоретиками націонал-соціалізму, вважалося відновлення «внутрішньої логіки і внутрішнього сенсу речей», всього того, що природа інтуїтивно підтримувала у формах життя, але що було зруйновано втручанням матеріалістичного інтелекту.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Глибоке шанування божественного і земного (природного) - характерна риса націоналізму. Тому націоналісти завжди дружать зі святістю і екологією.

Колись читав в одній англомовній статті, що переважна більшість німецьких довоєнних екологів (десь 80%) були сконцентровані в націонал-соціалістичній партії. Тепер це зрозуміло - виходячи з сучасного розуміння ідеології націоналізму.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Костянтин Струк.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Ілюзія народовладдя в етатичних режимах (диктатурах) здійснюється за допомогою прямих загальних виборів, коли громадяни голосують за особисто незнайомих їм людей з числа кандидатів, запропонованих бюрократичною машиною.

Тобто, можна сказати, що феномен Зеленського у тому, що він за роки свого акторства зміг стати для людей "особисто знайомим" (ну, хай не особисто, а завдяки телевізору, але ж це для більшості майже тотожні поняття)?

Поки дихаю - сподіваюсь!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Гарна класифікація!
Чому мене "коробить" таке поняття як "россійскій етнос"? Певно, якесь у цьому визначенні є лукавство.
Та й далі - хто відноситься до понять "український етнос", "український народ", "українська нація". Однозначно, що україномовні. Та все ж, хотілося б більшої конкретики.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ще до середини 20 століття був московський етнос і громадяни Росії різних етносів - росіяни. Сталін і його послідовники цих росіян так перемішували і трамбували, що витворили російський етнос.

Путін з сучасними технологіями промивання мізків завершує цей процес.

Тому можна сміло говорити про "російський етнос". Це продукт програми створення "гомо совєтікус". Росіянин - це завершений совок. Мова, ментальність, звичаї і стереотип поведінки московитів поширено на населення Росії.

Якщо раніше словом "росіяни" позначали громадянство, то тепер - етнічність.

Арсен Дубовик каже:
Гарна класифікація!
Чому мене "коробить" таке поняття як "россійскій етнос"? Певно, якесь у цьому визначенні є лукавство.
Та й далі - хто відноситься до понять "український етнос", "український народ", "українська нація". Однозначно, що україномовні. Та все ж, хотілося б більшої конкретики.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Тобто, був "совєтскій чєловєк", а став "россійскій человек"?
?Сучасна політика "перемішування і трамбування" етносів(чи народів) в Україні покликана призвести до появи "укрАінского чєловєка" ("я - украінскій патріот, і какая разніца, что нє гаварю па-украінскі")?
Як в таких умовах бути агресивним націоналістом, без екстремізму?

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Робили совка, а вийшов росіянин.

Екстремізм веде від мети. Це лівацтво, а націоналізм - це права справа.

Арсен Дубовик каже:
Тобто, був "совєтскій чєловєк", а став "россійскій человек"?
?Сучасна політика "перемішування і трамбування" етносів(чи народів) в Україні покликана призвести до появи "укрАінского чєловєка" ("я - украінскій патріот, і какая разніца, что нє гаварю па-украінскі")?
Як в таких умовах бути агресивним націоналістом, без екстремізму?

Все, що робиться з власної волі, – добро!