Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 19
  • Переглядів: 22

Ось такий він, національний соціалізм, по-сучасному – національний солідаризм

Категорія:

Спецтема:

Навколо так багато говорять про нацизм, що стало цікаво, а що ж це таке – німецький націонал-соціалізм, скорочено – нацизм? Що про це пишуть українські та іноземні науковці? 

150123_soyuz_nimeckyh_divchat.jpg

Союз німецьких дівчат (Der Bund Deutscher Mädel), 1941 р.
Союз німецьких дівчат (Der Bund Deutscher Mädel), 1941 р.

Почнімо з того, що в часи Третього Райху слово «соціалізм» вживалося у первинному значенні – як солідаризм. Про це у статтях:

Німецький націонал-соціалізм був етапом розвитку ідеї досконалого суспільства. У кінці 19-го  – на початку 20-го століття вона набула поширення під назвою «солідаризм». Як пише авторитетний дослідник солідаризму Володимир-Юрій Данилів, «ідея солі­дар­ності не нова, в тій чи іншій формі вона існувала ще в добу античності. Це поняття було добре відоме і римській юриспруденції. У новіші часи цією проблемою серйозно займа­лися французькі філософи. Франція стала батьківщиною модерного вчення солідарності. У цій країні в 1907 році вперше було вжито термін “солідаризм”. Селестін Шарль Альфред Буґле[1] у своїй праці “Le Solidarisme” заклав основу ідеї солідаризму, яку він вивів з принципу солідарності[2].

Цю думку підтверджує відомий український економіст, політолог і культуролог Олександр Шморгун: «Ця соцiально-економiчна течiя набула особливого поширення у Францiї, де її найвiдомiшими представниками були Шарль Жид, Емiль Дюркгейм, Леон Буржуа. Вони надали своїм iдеям солiдне теоретичне обгрунтування. Зокрема, можна назвати такi працi: Дюркгейм “Про розподiл суспiльної працi” (1893), Буржуа “Нарис фiлософiї солiдарностi” (1902), Ейхталь “Соцiальна солiдарнiсть та її новi формули” (1903), Бугле “Солiдаризм” (1907), Флеран “Солiдарнiсть” (1907)».[3] У межах цього напрямку, продовжує автор, не тiльки розвивалися основнi принципи соцiального партнерства мiж працею i капiталом, а також економiчної кооперацiї, але й розв’язувалася проблема досягнення суспiльної злагоди, системної рiвноваги суспiльства з ринковою економiкою.

Тож ідеї солідаризму для Німеччини не були великою новиною. З подібними ідеями виступали вже німецькі державні соціалісти, головним виразником яких можна вважати Адольфа Вагнера («Загальне або теоретичне вчення про народне госпо­дарство», 1876): «Для державних соціалістів немає суттєвого антагонізму між класами та індивідами однієї нації. Навпаки, їх згуртовує моральна солідарність, яка стоїть куди вище за економічну. Її можна побачити у спільності мови, звичаях і соціальних інституціях. Державу слід розглядати як орган цієї моральної солідарності. Для неї всі громадяни рівні; вона повинна дбати про всіх[4].

Найрадикальнішу спробу створити «державу для всіх» згодом здійснили німецькі націонал-соціалісти: «Гітлер силовими методами запровадив класовий мир між працею і капіталом, між роботодавцем і робітником. В ім’я усієї нації націонал-соціалізм різко обмежив капітал в його економічному егоїзмі та правах і не вагався перепідпорядковувати його можливості загальним інтересам суспільства, гарантуючи навзамін капіталові класовий мир і спокій, а робітникам навзамін за їхні сумирність, сумління і працю – високу платню і високі стандарти споживання, медичне обслуговування, соціальний захист та право на безперешкодне здобуття протягом усього життя такої освіти і в такому обсязі (і все це коштом держави), якого той чи інший індивід бажав.

Замолоду німець коштом суспільства вчився і шукав себе, а вивчившись і знайшовши своє місце в суспільстві – служив йому, щоб мати гідну забезпечену старість і повагу. Класовий мир було встановлено насамперед завдяки тому, що нацизм спромігся без експропріації власності банкірів та підприємців запрягти їх до спільного національного воза разом із тими, кого вони, і то виключно у власних інтересах, так довго визискували, неначе кровно чужих.

Унормувавши апетити капіталістів, відібравши частину їхнього паю на оплату праці робітників і службовців, націонал-соціалізм догодив одразу двом богам, яким молився: і соціаліз­мові, і націоналізмові. Без зруйнування основ господарчого і культурного життя нації були досягнуті справедливе виробництво і перерозподіл матер­іаль­них благ (що відповідало доктрині соціалізації суспільства) і водночас – партнерство всередині нації шляхом співпраці усіх верств на загальнонародний інтерес (що відповідало вищим інтересам нації як основи доктрини націоналізму»[5].

За словами англійського дослідника націонал-соціалістичної рево­лю­ції Яна Кершоу (одного з найбільших світових авторитетів з цього питання), позиція німецьких націоналістів «сприяла ліквідації елітності, основаній на походженні і багатстві. Натомість нова еліта – людей рівних можливостей, найкращих, сильних, здібних, тих, які досягли успіху завдяки особистим рисам, – мала зайняти належне їй місце»[6]. «Встановилася динаміка, яка нестримно рухала процес в напрямку сталої, прискореної політики сильного ризику. ...Гітлерівський аргумент стрімкого ривка на тлі неприпустимої альтернативи застою і остаточного занепаду міг мати успіх». «Укріпившись при владі, нацизм відзначався динамізмом, який помітно відрізняв його від інших існу­ючих правих авторитарних режимів – фашистських чи напівфашистських. Невга­мовна енергія, прискорення подій, кумулятивний радикалізм гітлерівського правління не йшли ні в яке порівняння з режимом, наприклад, Муссоліні в Італії, не говорячи вже про авторитарну владу Франко у профашистській Іспанії. На жодному з етапів держава Гітлера не втрачала рушійної сили...”[7]. Ось так виглядає активний, творчий націоналізм.

Для більшості читачів це може виглядати неймовірним: Гітлер настільки послабив державну бюрократичну машину, що згаданий вище Ян Кершоу охарактеризував це як управлінський хаос і навіть як «розпад держави»[8]. Головними чинниками консолідації нації та організованих дій стали пасіонарна ідеологія і особистість фюрера. Всі ініціативи, що вписувалися в націонал-соціалістичну ідеологію, мали повну свободу розвитку. Все, що не відповідало цій ідеології, було пригнічене, знищене або витіснене на периферію.

За Гітлером стояли широкі маси народу: «Одностайність щодо гітлерів­ської держави панувала від самого початку існування Рейху і тривала аж до середини війни»[9]. Важливими чинниками такої масової підтримки режиму стали ліквідація безробіття, підвищення рівня життя широких мас, запровадження класового миру між працею і капіталом, високий рівень охорони здоров’я, доступність якісної освіти.

Цілеспрямована політика сприяння материнству і дитинству виражалася в таких заходах, як шлюбна позичка, турбота про вагітних, надання їм кращих санаторіїв у мальовничих куточках Німеччини, створення груп підтримки жінок та ін. Цікаво, що при націонал-соціалізмі пройшла наймогутніша у світі кампанія проти паління, оскільки німецькі вчені представили перші докази шкідливих властивостей нікотину[10].

Активістам і прихильникам нинішнього екологічного руху корисно знати ім’я свого батька-засновника. Ним був Вальтер Дарре – міністр продовольства і сільського господарства Третього Райху з 1933 року, профе­сіонал найвищого класу[11]. Цій темі присвячена спеціальна праця Анни Брам­вель[12]. «У ній автор розглядає націонал-соціалізм і особисто В. Дарре як праотців сучасного екологічного руху “зелених”»[13].

«Гітлер і його радники проводили довгі години за обговоренням необхідності переходу всієї країни на вегетаріанство у відповідь на нездоровий спосіб життя, якому сприяв капіталізм», – розповідає єврейський дослідник Джона Голдберг (Jonah Goldberg) у розділі «Все, що ви знаєте про фашизм, невірно» своєї книги-бестселера «Ліберальний фашизм»[14].

«Генріх Гіммлер був дипломованим захисником прав тварин і затятим апологетом природного зцілення. Рудольф Гесс, заступник Гітлера по партії, був прихильником гомеопатії і лікувальних засобів з трав. 

У Дахау перебувала найбільша дослідна лабораторія альтернативної та натуральної медицини, яка виробляла свій власний органічний мед.

Нацистські кампанії проти куріння та ініціативи в галузі охорони здоров’я в значній мірі випередили сучасні рухи проти «помийної їжі» (junk food – презирливе назва дешевого громадського харчування типу Макдональдса), маргарину і тому подібного.

В одному з посібників для Гітлерюгенда сказано: «Харчування – не приватна справа!» Це, по-суті, мантра, що відтворюється державними органами охорони здоров’я в наш час.

Зацикленість нацистів на натуральних продуктах харчування та особистому здоров’ї кожного німця цілком відповідає їхній моделі світобачення. Багато нацистів були переконані, що іудохристиянство, яке закликає людину підкорити природу, а не жити в гармонії з нею, і капіталізм, сприяючий відходу людей від їх природного середовища існування, є змовою, націленою на підрив здоров'я німецької нації.

Органічні продукти харчування нерозривно пов’язувалися з тим, що нацисти називали питаннями «соціальної справедливості» – пише Джона Голдберг.

Усенародна підтримка дозволяла націонал-соціалістичному режиму обходитись мінімальним репресивним апаратом. Наприклад, «у 1937 році в Дюссельдорфі – місті з майже півмільйонним населенням – налічувалося лише 126 офіцерів гестапо. В Ессені (650 тисяч чоловік) – 43 офіцери, у Вюрцбурзі – 22 при загальній кількості населення у Нижній Франконії 840 тисяч чоловік»[15].

Противники режиму, а також злочинці, гомосексуалісти, повії, жебра­ки та інші «расово неповноцінні елементи» потрапляли «на перевихо­вання» до місць позбавлення волі: «Порівняно зі станом на 31 липня 1933, коли майже 27 тисяч чоловік було відправлено до місць ув’язнення, взимку 1936–1937 років кількість утримуваних у концентраційних таборах знизилась орієнтовно до 7500 чоловік»[16].

Відразу ж впадає в око, що наведені дані не йдуть в жодне порівняння з приблизно 10 мільйонами ув’язнених радянського ГУЛАГу, де на важких роботах людина витримувала в середньому 3–4 місяці. В одній лише Київській області і в частинах Київського військового округу за період з 8.07.1938 по 8.08.1938 р. (тобто за один місяць) було заарештовано 67 200 осіб[17].

«Посилаючись на свідчення Геральда Пельхау – в’язничного свяще­ника, який у 1963 році випустив книгу “Порядки в середовищі переслі­дуваних”, – дослідники подають таку статистику виконаних у Німеччині смертних вироків: «У 1933 р. були страчені 53 чол., у 1934-му – 97, у 1935-му – 81, у 1936-му – 85, у 1937-му – 99, у 1938-му – 215». За даними міністерства юстиції, наведеними на тій же сторінці, кількість страчених виглядає так: «...У 1937-му р. були страчені 86 чол., у 1938-му – 99, у 1939-му – 123»[18]. При цьому треба зважити на те, що справи всіх цих людей розглядалися в су­дах, їх засуджували до страти і вироки виконувалися у встанов­ле­ному законом порядку»[19].

На тлі 99-ти розстріляних нацистами в 1937 році виглядає шо­ку­ючою кількість розстріляних у тому ж 1937 році одним лише капітаном держбез­пе­ки Матвєєвим: за 5 днів він особисто, іноді з участю помічника – коменданта Алафера, розстріляв 1111 осіб – в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення[20].

«У Радянській республіці за час з 1917 по 1920 р. радянська влада знищила 2 мільйони чоловік. У 1929–1936 р. знищено 16 мільйонів сільського населення (в основному куркулів і частину середняків)... У 1941–1945 р. – 10 мільйонів чоловік, в основному в’язні ГУЛАГа, але й у результаті чисток чимало. У 1950–1954 р. знищено 450 тисяч чоловік. Окрім двох війн, від одних тільки громадянських розбратів і безладь, від одного внутрішнього політичного й економічного знищення за підрахунком професора статистики І. А. Курганова ми втратили 66 мільйонів чоловік[21].

Динамізм німецького націоналізму привів до небаченого злету науки і технологій. Тому вже з перших годин приходу союзників на територію агонізуючого Третього Райху розпочалося безпрецедентне, надзви­чайно активне, масштабне і методичне полювання за науково-виробничими секретами та їхніми носіями. «На території нацистської Німеччини й окупованих  держав були знайдені широко відомі ракети “Фау-1” і “Фау-2”, а також  менш відомі теплові ракети “земля–повітря”, звукові торпеди, передові електричні субмарини “U-XXI” і “U-XXIII”, реактивні винищувачі “Ме-262”, літаки з ракетними двигунами, швидші за “мессершмітти”, моделі реактивних літаків з вертикальним  злетом,  креслення  атомної  бомби.  Тому не дивно, що між союзниками і СРСР точилася затята боротьба за оволодіння безцінною технічною документацією, а також за німецьких учених та інженерів»[22].

Що стосується ракетно-космічних технологій, то у цій галузі на­ці­о­нал-соціалістична Німеччина далеко випередила весь світ. Центральною фігурою тут був Вернер фон Браун[23], який у 1937 році (тобто у 25-річному віці) став співкерівником військового ракетного дослідницького центру. Всього за шість років (неймовірно короткий термін навіть для розробки якісного артилерійського снаряду) під його керівництвом було створено «зброю відплати» – ракету V-2 (Фау-2).

На початку травня 1945 року фон Браун і більшість його співробітників здалися в полон американській окупаційній владі. Після прибуття в США разом із більш ніж сотнею кращих інженерів штурмбанфюрер СС професор доктор фон Браун, гауптштурмфюрер СС Рудольф і генерал-лейтенант вермахту Дорнбергер стали працювати в науково-дослідних і конструкторських бюро Пентагону.

Фон Браун очолив службу проектування і розробки озброєння армії США (до 1955 року діяла заборона на згадування його імені у пресі). Уже в 1945 році компанія «Конвеєр» виготовила ракету МХ-774, де замість одного були встановлені чотири двигуни «Фау». У 1951-му лабораторія фон Брауна розробила балістичні ракети «Редстоун» і «Атлас», що могли нести ядерні заряди. У 1960-му фон Браун став одним з керівників НАСА і першим директором Центру космічних польотів ім. Маршалла в Хантсвіллі.  

Ось такий він, справжній нацизм. Продовження: Справжній нацизм: принципи ідеальної держави для всіх.

Арійська сім’я. Художник Вольфганг Вілльріх - Wolfgang Willrich (1897 - 1948)


[1] С. Ch. A. Bouglé. La Solidarisme. Селестін Ш. А. Буґле – відомий французький соціолог, професор Сорбонського уні­верситету, написав багато праць з соціології, в тому числі й «Солідаризм і лібералізм».

[2] Данилів Володимир-Юрій. Солідаризм // Перехід-IV, випуск 9.

[3] Шморгун Олександр. Інтелектуальні корені українського солідаризму // Перехід-IV, 2002. – Випуск 9.

[4] Данилів Володимир-Юрій. Солідаризм. – С. 26.

[5] Збітнєв Юрій. Німецький експеримент // Перехід-IV, випуск 9.

[6] Кершоу Ян. Гітлер (пер. з англ.). – Київ: Мегатайп, 2000 (за підтримки міжнародного фонду «Відродження»). – С. 100.

[7] Там же, с. 134, 97.

[8] Там же, підрозділ «Розпад держави», с. 140.

[9] Там же, с. 104.

[10] Proctor R. The Nazi War on Cancer. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[11] Shirer William. The rise and fall of the Third Reich. – London, 1960.

[12] Bramwell A .C. Blood and Soil: Walter Darre and Hitler's “Green Party”. – Abbotsbrook, 1985.

[13] Аникеев А. А., Кольга Г. И., Пуховская Н. Е. НСДАП: идеология, структура и функции. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – С. 27.

[14] Jonah Goldberg. Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Change.  – 2008.

[15] Кершоу Ян, с. 92.

[16] Там же, с. 84.

[17] Федько Володимир, Сидоренков Євген. ГІТЛЕР: інформація до роздумів. (Дати. Події. Погляди. 1889-2002). – Київ, 2002. – http://www.new-history.narod.ru.

[18] Мельников Д. Е., Черная Л. Б. Империя смерти: Аппарат насилия в нацистской Германии, 1933–1945. Москва, 1989.

[19] Федько Володимир. Нацизм і більшовизм // Перехід-IV, випуск 8, с. 82.

[20] Федько Володимир, Сидоренков Євген. ГІТЛЕР: інформація до роздумів.

[21] ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / Под. ред. И. В. Добровольского. – Франкфурт-Москва, 1999. С. 286.

[22] Непомнящий Н. Н.  XX век: Хроника необъяснимого.

[23] Корені генеалогічного древа Вернера фон Брауна сягають Рюрика Новгородського, Ігора і Святослава Київського. – www.genealogia.ru/users/genfamous/descend/braun.htm.


Додатково: 
Наші інтереси: 

Ми майже нічого не знаємо про націонал-соціалізм (національний солідаризм). А варто знати. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Зараз дуже часто Путіна порівнюють із Гітлером..Путін злодій,брехун і хуцпіст..Гітлер говорив та робив,те у що вірив (хоч і зробив багато зла у нашому розумінні)..Думаю причиною розв'язання війни проти усіх,стала велика кількість енергії,яку нацисти зуміли сконцентрувати у своєму народі і потрібно було кудись випускати пар (благо причини були вагомі)..Війна із СРСР була превентивною..

Вірю в те, що розумію.

Коментарі

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Із задоволенням прочитав цю публікацію. Але вважаю, що крім сильних сторін в німецького націоналізму Гітлера були також і слабкі, при відсутності яких, не могло все закінчитися так погано. Оскільки німецький націоналізм зазнав такої ганьби після війни, значить в ньому було щось дуже погане, що дозволило долі поступити з ним саме таким чином.

Можливо вся проблема була в дуже сильній орієнтації на лідера, а замість цього треба було будувати систему де роль лідера мінімальна, а діють тільки правила і принципи. А так, получилось, що Гітлер наробив дуже багато помилок, і вся ідея націонал-соціалізму пішла коту під хвіст, принаймні, на довгий час.

І ще раз повторю думку, яку висловлював в іншій темі, що Гітлеру треба було позбутися свого потягу до розширення і завоювань нових територій. Ці загарбницькі погляди в нього були ще за часів коли сидів в тюрмі, перед приходом у владу. Згадайте, що по відношенню до країн-сусідів, він діяв точно так як зараз Путін, "захищав німецькоговорящих". Ця його агресія і спровокувала ненависть до нього зі сторони інших країн Європи.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Цілком згоден з Доброславом: нам треба знати, що нацисти зробили не так і потерпіли важку поразку.

Очевидне слабке місце - надмірна роль лідера, точніше, відсутність механізму його заміни.

Відколи Гітлером почав керувати Борман і навіть віддавати від його імені накази, все пішло шкереберть.

Найгірше, що німці навіть не зрозуміли, що відбулося. Вони вважали, що Борман є слугою Гітлера. Після перельоту Гессе у Великобританію ситуація радикально змінилася. Але про це мало хто знав. Тому справа Гессе засекречена до 2045 року.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Зараз дуже часто Путіна порівнюють із Гітлером..Путін злодій,брехун і хуцпіст..Гітлер говорив та робив,те у що вірив (хоч і зробив багато зла у нашому розумінні)..Думаю причиною розв'язання війни проти усіх,стала велика кількість енергії,яку нацисти зуміли сконцентрувати у своєму народі і потрібно було кудись випускати пар (благо причини були вагомі)..Війна із СРСР була превентивною..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

Я ось подумав, що головною проблемою німецького фашизму було те, що Гітлер себе вважав не просто керівником, а месією. І завдяки своєму талантові, йому вдалось в цьому переконати більшу частину німців. Вони вважали його напівбогом. В такому випадку, звичайно, і не могло бути механізму легкої заміни лідера, у випадку, якщо його "понесло" десь не туди.

Думаю, що ганьба фашизму - це розплата за ідолопоклонство Гітлеру, при тому, що сам фундамент німецького фашизму був досить хорошим і міг стати прикладом для державотворення в інших країнах, якби не дивні дії фюрера, які можливо пов’язані з його баченням себе месією.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Поява месії несе великі позитивні можливості, бо гуртує народ, але водночас несе великі ризики, якщо месія потягне не туди або його переспрямують.

На мою думку, у Просторі боротьби нема механізму захисту від перехоплення управління.

Так що залишається простий вибір: або великий ризик, або формування керівної структури у Просторі волі.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Цікаві цифри на користь політиці Гітлера. Цікаво було би науково підійти до визначення ключових факторів успіху. І не забути про принципову різницю у національній психології наших народів. В нашого народу, гадаю, дещо інші ключові фактори успіху. Але принципові моменти, такі як обмеження жадібності капіталізму (он Швейцарія обмежила по-своєму), якісна безкоштовна освіта - це круто. Монолітність світогляду суспільства - найвпливовіший фактор на мою думку. І найвразливіша ланка. Ставши рушієм на початку він перетворюється на гальмо потім. Як неввібранє шасі літака, або невід'єднана ступінь ракети.

І погляньмо: хто особисто, яка школа чи традиція дає нам обґрунтовані системні універсальні цінності і практики? Обґрунтовані практикою, а не висмоктані із "джерел" 250 тис. річної давності.

Пам'ятаю пріоритети з однієї статті про Гітлера: 1. Нація 2. Сім'я. 3. Духовність. Нумо, хто дасть визначення духовності? Яка на останньому місті
залишивши бездуховною націю і сім'ю?
До речі, про сім'ю те саме питання ;)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ми якось записали непогане відео про те, що таке духовність – https://www.ar25.org/node/46450

Микола Погорілець wrote: Нумо, хто дасть визначення духовності?

 

Все, що робиться з власної волі, – добро!