Важливість: 
5
Міжмор’я – постіндустріальний проект творення раси-IV, або За що не шкода померти

Народи Міжмор’я творять спільне майбутнє, мають спільний світогляд і є однією расою. Тільки таке усвідомлення активує принцип вищості спільного блага і перетворить Міжмор’я з регіонального утворення на глобального гравця. 

170529-islamuyevropi.jpg

Одна земля, одна релігія, одна раса
Одна земля, одна релігія, одна раса

Вистояти і перемогти

Проект Міжмор’я (Intermarium) передбачає союз народів Центрально-Східної Європи. Для його успішності потрібен високий рівень консолідації. Настільки високий, щоб правило «Один за всіх і всі за одного» реалізовувалося без вагань. Це конче необхідно тому, що Міжмор’ю треба вистояти у протистоянні не лише з агресивною Росією, а й усім Континентальним блоком, тобто неоголошеним союзом ЄС–РФ–Китай.

Для забезпечення такого високого рівня згуртованості потрібно перетворити міждержавний союз на соціальний організм вищого ієрархічного рівня – сім’ю народів.

Сім’я народів

Якщо поглянути на звичайну людську сім’ю, то вона існує доти, доки в ній діє Принцип вищості спільного блага. Це відбувається тоді, коли інтереси сім’ї ставляться її членами вище власних егоїстичних інтересів. У цьому випадку кожен член сім’ї дбає передусім про спільне благо і в будь-який момент готовий пожертвувати власними інтересами заради інтересів своєї сім’ї.

Хто дбає про спільне благо, той має і спільне, і особисте благо. Хто дбає тільки про особисте благо, той не має ні особистого, ні спільного блага.   

Принцип вищості спільного блага є фундаментальним біосоціальним законом, обов’язковим для існування будь-яких колективних організмів. Скажімо, мурашник, термітник чи бджолиний рій існують доти, доки їх члени працюють на загальне благо і готові заради нього покласти своє життя.

Цей же принцип діє й на рівні людських спільнот: у війні з Росією Україна збереглася тільки завдяки тим українцям, які інтереси спільного блага поставили вище власного.

За що не шкода померти?

Очевидно, що за існуючих підходів творення Міжмор’я як сім’ї народів, де кожен сповідує Принцип вищості спільного блага, є неможливим. Це означає, що Міжмор’я втрачає сенс навіть на рівні безпекового союзу, нагальність якого є очевидною. І тут виникає запитання:

Заради якого спільного блага українці, поляки, білоруси, литовці, шведи та інші народи спроможні до братерської взаємодопомоги і саможертовності? За що таке, наявне в Міжмор’ї, не шкода буде віддати життя?

Для відповіді треба з’ясувати, що таке Співдружність Міжмор’я – окрім того, що це економічний і оборонний союз.

Цивілізаційний проект

По-перше, Міжмор’я може реалізуватися лише як проект постіндустріальної цивілізації – вільної, творчої, інноваційної, ігрової, дерзновенної.

Її противником є індустріальний проект ЄС–РФ–Китай, в якому ЄС виконує функцію ультраіндустріального компоненту.

Релігійний проект

По-друге, Міжмор’я можливе лише як повернення на вищому рівні до спільної релігійної основи – вчення Ісуса Хреста, яке було розвитком традиції післяпотопної арійської Європи. Постіндустріальна цивілізація потребує постіндустріальної релігії.

Противниками релігії Міжмор’я є віровчення, які не визнають людину як втілену божественну сутність – це, передусім, іслам, іудохристиянство, буддизм.   

Расовий проект

По-третє, постіндустріальне суспільство вимагає нової людини – фізично здорової, інтелектуально розвиненої, вільної, творчої, відповідальної. Для досягнення стійкості цих якостей необхідне формування раси четвертого рівня. Расовий проект є практичною реалізацією релігійного проекту.

Противником еволюційного постіндустріального расового проекту є антиеволюційний індустріальний проект мультикультуралізму і міжрасових змішувань. А все тому, що для «великого конвеєра» потрібна слухняна маса біороботів і споживачів. До речі, ідея світового уряду – це також прояв «машинного» мислення, але вже у глобальному масштабі.

Чи це можливо?    

Це вже відбувається. Зародки нового життя вже проростають з тіла індустріальної цивілізації. Нове неминуче перемагає. Але для того, щоб ця перемога відбулася вже за нашого життя і з мінімальними втратами, потрібна координація постіндустріальних новацій та їх спрямування у правильному напрямку.

Дещо вже робиться зусиллями держав регіону Міжмор’я, передусім України, Польщі та Литви: військова співпраця, розвиток економічних зв’язків, культурний обмін. Проте усе це відбувається надзвичайно повільно, як мокре горить. Для різкого прискорення потрібні дії на трьох вищих рівнях – цивілізаційному, релігійному, расовому.

Очевидно, що нинішні індустріальні держави до цього неспроможні. Тому ініціативу мають брати на себе організації громадянського суспільства усіх країн Міжмор’я, передусім України. Творення Міжмор’я силами громадянського суспільства можна звести до трьох системоутворюючих проектів.  

Цивілізація: структурований інформаційний простір

Ніщо не заважає громадським активістам створити спеціалізовану соціальну мережу, яка формуватиме сприятливий інформаційний простір і структуруватиме постіндустріальне суспільство: Динамічні ієрархії демосів – мережева основа постіндустріальної цивілізації.

Релігія: нова Реформація

Відзначення в усьому світі 500-річчя початку Реформації може стати добрим трампліном для відновлення на вищому рівні спільної релігійної основи – Нова Реформація: тільки Добра Новина!

Раса: Пізнай себе! Зміни себе!

Йдеться про формування культури здорового способу життя, правильного харчування, практики фізичного, інтелектуального і духовно-світоглядного вдосконалення. У цій справі найкращі можливості мають українці завдяки технології Живе Слово і світоглядному прориву в розумінні Доброї Новини.

Важливою перевагою є й те, що Україна вже веде війну з Росією і активно налагоджує стосунки з англосаксонським світом.

Для релігійно-культурної інтеграції Міжмор’я Україна може запропонувати Сенсар – вдосконалений варіант української мови – в якості мови міжнаціонального спілкування. 

Одна цивілізація, одна релігія, одна раса

Народи Міжмор’я творять спільне майбутнє, мають спільний світогляд і є однією расою. Тільки таке усвідомлення активує принцип вищості спільного блага і перетворить Міжмор’я з регіонального союзу на глобального гравця.  

Rzepczyno - Tylko Jeden Dom

Наші інтереси: 

Вгору просування - без краплі вагання! 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка