Важливість: 
3

Категорія:

Друзі, створімо в Україні таку державу, яка нам подобається! - Презентація ВУД

Починаємо розширене обговорення і практичну розробку стартапу «Вільна Українська Держава». Усе робиться за три кроки:

1) розробка і наповнення динамічної багаторівневої екомережі;

2) установчі збори глобальної ВУД;

3) формування політичної організації, ухвалення нової Конституції і легітимний перехід до нового устрою.

1-ekopolis-2.jpg

Місто майбутнього («Проект Венера»)
Місто майбутнього («Проект Венера»)

Зміст

1. Нинішня глобальна криза – це криза переходу людства до цивілізації вищого рівня

Забруднення навколишнього середовища, руйнування системи міжнародної безпеки, зростання потоків біженців та інші загрози є потужними стимулами для творення нової формації. Для здійснення Великого Переходу треба одночасно здійснити світоглядний, організаційний і технологічний прориви. 

2. Попередній цивілізаційний перехід відбувся 7500 років тому у формі Трипільської цивілізації

Її «офіційний початок» – 5508 рік до н. е. - т. зв. «сотворення світу». Трипільці заклали фундамент європейського світогляду, символіки, естетики, соціальної організації, технологій.    

Трипільське місто Тальянки (Черкаська область), 3700 р. до н.е. (реконструкція). Площа 450 га, до 15 тисяч мешканців – найбільше тогочасне місто в Європі. Тальянки має три кола забудови: таке місто  називалося «троя», «триполіс», «трипілля».

3. Україна розвивається в пульсуючому режимі: кожні 532-роки вона суттєво оновлюється і творить нові державні форми

На початку кожного 532-річного сонячно-місячного циклу Україна народжує новий український етнос. Кожен з них з часом переживає демографічний вибух і поширюється на навколишні землі, несучи з собою світогляд, символіку, мову, культуру, державні форми, технології, генофонд. Арії, пелазги, гети, кімерійці, сколоти, сармати, анти, готи, поляни, руси, козаки – ось деякі імена наших батьківських етносів.

Карта англійських дослідників Роберта Макрама, Вільяма Крена і Роберта Макнійла у книжці «The Story of English», на якій схематично зображено поширення індоєвропейських мов від Середньої Наддніпрянщини.

4. Закінчення старого і початок нового природно-історичного циклу – 2015 рік

Згідно з розрахунками доктора історичних наук професора Миколи Чмихова (1953–1994), у 2015 році починаються новий 532-річний період, нова 1596-річна епоха і новий 7980-річний цикл. Тому 2015 рік знаменує завершення старого світу і народження світу нового. Центром творення нової цивілізації, як і в попередні періоди, має бути Північне Надчорномор’я. Ця земля називається  Гартленд (Серцевинна земля), «країна-зародок», «країна-яйце», «країна Оу», Оу-країна, Україна.

Нове виростає зі старого.

5. У сучасній Україні зосереджені найбільші у світі суперечності між потенційними можливостями та їх фактичною реалізацією 

Маючи найбільшу у світі концентрацію природних багатств, українці перебувають  на останньому місці в Європі за рівнем життя. Величезний творчий потенціал української людини системно пригнічується корумпованою бюрократією. Так, в Україні на вісім людей припадає 1 чиновник. Чиновницька братія, саботуючи будь-які реформи, проїдає на рік 20 мільярдів гривень.

Проте, як не дивно, тут є великий позитив: гострі суперечності водночас створюють потужні стимули для перетворень.

6. Улітку 2014 року в Україні народився новий український етнос

Визначальна відмінність кожної нової етнічної спільноти від попередньої – пасіонарність. Нині пасіонарність охопила приблизно 10% українців цілого світу. Ті, що воюють за волю України, і ті, що їм допомагають – це і є новий етнос.

Добровольці з батальйону «Азов» 23 червня 2014 року на Софійській площі (Київ) перед відправкою на фронт (УНІАН).

7. Аморфний етнос має перетворитися на структуровану націю

Новонароджений «етнос волонтерів» нині перебуває у формі доволі аморфної мережевої спільноти. Для свого самоздійснення йому треба стати нацією. Нація – це державно організований етнос.  

8. Творення нової нації означає заснування нової держави

Нинішня пострадянська система чинить опір будь-яким перетворенням. Руху волонтерів постійно доводиться долати її протидію. Успіхи українців у боротьбі за волю досягнені всупереч цій закостенілій державній системі. Вона безнадійно вражена корупцією і не піддається реформуванню.

Новий зміст, нова форма

Тож замість того, щоб довго і нудно боротися зі старим, краще швидко і радісно створити нове.

9. Український досвід подолання цивілізаційної кризи має стати прикладом для всього світу

Гостра криза в Україні з холодною і гарячою війнами є передовим фронтом загальної планетарної кризи. Успішність українських перетворень визначається тим, наскільки вони будуть цікавими й корисними для цілої цивілізації.

10. Перша екодержава нової цивілізації – Вільна Українська Держава

Головний соціальний запит сьогодення – звільнення людини від світоглядних, політичних і економічних кайданів старого світу, а також налагодження гармонійної взаємодії з навколишнім природним середовищем.  Відповідь на цей глобальний запит має дати українська держава нового типу – екодержава.

Вільна Українська Держава – держава волонтерів

Ми живемо у щасливий час, коли українська національна ідея – ВОЛЯ – увійшла в резонанс із загальноцивілізаційною потребою. Результатом згуртованих зусиль українських людей доброї волі стане Вільна Українська Держава. 

11. Диктатура – форма державного правління в сучасній Україні

Влада твориться або «знизу», або «згори» – третього не дано. Відтак форма державного правління визначається тим, хто вибудовує керівні органи. У диктатурі це робить правляча верхівка. Вона на власний розсуд формує державні органи згори донизу. 

Для збереження свого панування вона здійснює імітацію виборів, протидіє структуруванню суспільства та його озброєнню, сіє в ньому незгоду, маніпулює суспільною думкою. Нинішня держава є диктатурою (докладніше).

12. Вільна Українська Держава – це республіка, тобто «суспільна справа»

У республіці носієм суверенітету і джерелом влади є організовані громадяни. Вони узгоджують свої дії і формують державні органи різних рівнів шляхом виборів знизу догори (докладніше). Вільна Українська Держава – це республіка. Обов’язковою умовою стабільного існування республіки є демократія.

Всі органи управління вільно обираються громадянами

13. Демократія – це влада демосів, тобто таких груп, де «всі знають всіх»

В античні часи демосами називалися сільські громади з чисельністю 100–200 осіб (докладніше). Згідно з сучасними даними, людина може пам’ятати і оцінювати не більше 150 знайомих («Число Данбара»). Організована група духовно близьких людей чисельністю від 4 до 150 осіб називається демосом. Ознаками демосу є:

1) наявність спільних інтересів, цілей, уподобань;

2) мінімальна організаційна структура (голова, суддя, скарбник, радник);

3) чисельність від 4 до 150 громадян;

4) усі більш-менш знають один одного.    

Де чотири українці, там голова, скарбник, суддя і радник

14. Компетентне самоуправління можливе тільки у групах персонально знайомих людей чисельністю до 150 осіб

Що більше чисельність групи перевищує 150 осіб, то швидше колишній демос руйнується і перетворюється на охлос (натовп), засадничо неспроможний до самоуправління. Охлос – це поживне середовище для маніпуляцій і корупції.

15. Громадяни – це члени демосів

Громадяни підтримують свої демоси, а демоси підтримують своїх громадян. Кожен демос може самостійно визначати права і обов’язки своїх громадян, ухвалювати власні правила самоврядування.

16. Республіка – це добровільне об’єднання демосів у динамічну багаторівневу мережу

Об’єднання демосів відбувається шляхом формування ними демосів вищого рівня: рої (4–20 громадян) об’єднуються в сотні (40–150), сотні – в полки (400–2000), полки – в коші (4000–20000), коші – в республіку (від 40000).

На кожному рівні динамічної мережі діють демоси, тобто групи персонально знайомих людей чисельністю до 150 осіб: демоси ройових,  сотників, полковників, кошових.

17. Виборність знизу догори відбувається тільки в середовищі персонально знайомих громадян

Ройові, які персонально знають один одного, формують сотенні демоси. Далі сотники обирають полковників, полковники – кошових, а кошові – керівника держави (президента). У результаті отримуємо багатоступеневий парламентаризм, вищим рівнем якого є Рада кошових. Докладний опис організаційної моделі – у статті Самоуправління демосів екодержави

Демос - це коли всі знають всіх. Мінімальний демос складається з 4 осіб, які розподілили між собою функції голови, скарбника, судді, радника.

18. Громадяни вільно об’єднуються в демоси різного спрямування – територіальні, ділові, за інтересами

Розрізняємо три типи демосів:

1) «громада» – на основі спільної території проживання;

2) «проект» – на основі спільної суспільно корисної діяльності з чітко визначеною метою;

3) «хоп» – на основі спільного зацікавлення (від «захоплення», «хобі») у сферах науки, мистецтва, музики, професії тощо.

Усі ці демоси можуть формуватися за одною з двох управлінських моделей – лідерською чи колективною. У результаті маємо 6 різновидів демосів. Людина, за бажання, може одночасно бути громадянином від 1 до 6 демосів, якщо вони належать до різних видів. Наприклад, вона не може бути громадянином двох колективних територіальних громад.

Водночас людина може мати статус «прихильника» (з правом дорадчого голосу) у багатьох демосах (не більше 150).

19. Людина є громадянином республіки, якщо є громадянином хоча б однієї сотні

Рішення про надання людині громадянства Вільної Української Держави ухвалюється на рівні сотенного демосу, тобто там, де людину особисто знають принаймні 40 громадян. Так само демос може позбавити людину громадянства у своїй сотні. Людина втрачає громадянство ВУД, якщо не належить до жодного сотенного демосу.  

20. Громадянин може у будь-який момент відкликати свій голос

При формуванні органів управління громадяни можуть оперативно відкликати свій голос і делегувати його іншому члену свого демосу за допомогою мобільного телефону.

Відтак держава є динамічною багаторівневою соціальною мережею: вона легко перебудовується, швидко реагуючи на зовнішні виклики і внутрішні завдання.

За такого підходу на всіх рівнях парламентаризму владу здійснює демос, тобто органічна спільнота компетентних виборців. Це і є правдива демократія – влада демосів. Для того, щоб підкреслити її природовідповідний, екологічний характер, застосовуємо назву «екодемократія».    

21. Екодемократія – політична ідеологія і організаційна модель державотворення

Цей термін містить у собі три ключові ідеї: «еко» – природовідповідність, «демос» – соціальний організм, «кратія» – правління. Екодемократія сконструйована так, щоб її могла тримати в голові будь-яка людина – від школяра до пенсіонера. Це досягається тим, що на кожному рівні ієрархії діє та ж сама схема: делегування онлайн, керівник і три помічника, консенсус, добровільність тощо. Практичне запровадження державою ідеології екодемократії означатиме її негайний стрибок на вищий цивілізаційний рівень (докладніше).

22. Виводимо свою правонаступність від УНР і держави Володимира Великого

Нинішня держава Україна офіційно є правонаступником маріонеткової УРСР. Ця сепаратистська псевдодержава була проголошена 10 березня 1919 року в Харкові стосовно окупованої території, що перебувала під контролем Червоної армії РСФСР.

Вільна Українська Держава має бути правонаступником Української Народної Республіки – згідно з заявою Державного центру УНР від 22 серпня 1992 року. У духовному сенсі вона буде продовжувачем держави Володимира Великого і Великої Скіфії, сучасним відтворенням яких має бути Співдружність Міжмор’я (Балто-Чорноморський союз).

23. Символіка екодержави: герб «Щастя» і прапор «Грай-Воля»

Символом Вільної Української Держави може бути республіканський сонячно-блакитний прапор з гербом Святого Володимира на зеленому щиті екодемократії.

Сонячно-блакитний прапор «Грай-Воля» символізує ідею гармонії і природного порядку: Сонце зігріває Воду, що веде до народження Життя. Гармонійна взаємодія Сонця і Води символізується застосуванням природної Золотої пропорції: відношення висот сонячної і блакитної смуг становить 62:38.

Зелений щит символізує успішний результат – добрі плоди взаємодії потенцій Сонця і Води, божественного і земного.

Герб на зеленому щиті називається «Щастя», адже його форма – це художньо осмислена глаголична буква «Ща», яка в прадавній абетці мала вигляд Ψ – подібно до руни Альгіз (щастя, святість, невразливість).

Форма герба Святого Володимира пояснює виникнення щастя – воно є наслідком духовного, психічного і фізичного самовдосконалення. Символічно це зображено як дружню взаємодію Сокола Святого Духа (летить згори вниз) і Лебедя шляхетної людини (летить знизу вгору).

Щит вказує на те, що головне завдання Вільної Української Держави – захищати щастя нації. Для цього держава плекає чисте природне середовище (зелений простір), підтримує Мудрість (Сокіл Святого Духа) і заохочує самовдосконалення громадян (Лебідь шляхетної людини). 

Докладніше: Герб Щастя і прапор Грай-Воля.  

Найповніше державну символіку розкриває великий герб:

Докладніше: Великий герб Вільної Української Держави

24. Установчі збори – загальновизнаний у світі шлях заснування держави

Саме цим шляхом свого часу пройшли США, Франція, Італія, Португалія, Індія, Туреччина та багато інших держав. Перевагою цього шляху є можливість долучити до нього українців цілого світу. Для того, щоб стати учасником Установчих зборів, досить буде зареєструватися на сайті ВУД і стати громадянином хоча б одного сотенного демосу.

Двісті років тому держави засновували приблизно так: 

Картина Говарда Чендлера Крісті «Сцена підписання Конституції Сполучених Штатів». Учасниками Філадельфійського конвенту  в 1787 році було 55 осіб.

Нині це може виглядати так:

В установчих зборах Вільної Української Держави можуть брати участь мільйони українців цілого світу.

25. Легітимність заснування нової держави забезпечує політична організація та її перемога на виборах

Недоліком заснування держави методом установчих зборів є те, що він не передбачений чинним законодавством, тому виникає своєрідний «розрив легітимності». З погляду старої держави заснування нової держави є нелегітимним, що може спричинити громадянський конфлікт. Для його уникнення установчі збори ВУД можуть легітимізуватися у формі української політичної партії. Її членами автоматично стануть громадяни сотенних демосів – за винятком тих, які не побажають брати участі у політичній діяльності.

Членство людини в партії існуватиме доти, доки людина є громадянином ВУД. Втрата громадянства автоматично означатиме виключення з партії. Таким чином можна сформувати політичну організацію нового типу з динамічною багаторівневою структурою і механізмом самооновлення.

Проте політична партія – це лише завершальний технічний елемент легітимізації нової держави. За сприятливого розгортання подій у створенні партії не буде потреби. 

26. Три кроки до заснування держави: глобальна мережа, установчі збори, легітимна перемога на виборах

Головою Установчих зборів і політичної організації є громадянин з найвищим статусом – спочатку полковник, а потім кошовий. Партія бере участь у виборах до Верховної Ради. Після формування парламентської конституційної більшості, партія ухвалює нову Конституцію і формує конституційні органи влади. Це буде завершальним акордом заснування Вільної Української Держави.   

27. Головні конкурентні переваги ВУД: раціональність, легітимність, передова організаційна модель

Світоглядною основою Вільної Української Держави є екологізм –  філософська надбудова над екологією – наукою про біосферу.

Головною науковою базою державотворення є соціальна екологія – інтегративна наука, яка досліджує закони розвитку системи «людина – суспільство – техносфера – природне середовище».

Наш проект розвивається без опору з боку існуючої системи, адже ми не боремося зі старим, а творимо нове. Соціальні мережі – це нині масове явище. Установчі збори – це загально визнана практика державотворення. Заснування нової держави відбудеться в існуючому правовому полі.

Організаційна модель ВУД розроблена на основі природних і соціальних законів. Переваги цієї моделі: простота, фрактальність,   компетентна взаємооцінка, ефективне висування еліти, змагальність, ігрофікація, розумна прозорість, метрика (кількісні методи оцінки процесів), добровільність, консенсус, доповнюваність і масштабованість, природовідповідність, адаптивність, еволюційність (докладно у статті Екодемократія: абетка замість ієрогліфів).

Вільна Українська Держава - це глобальна українська духовно-економічна держава-громада. Передова організаційна форма об’єднає українців цілого світу і буде прикладом для інших народів планети. 

28. Підготовка до заснування нової держави вже триває

Щоб уже сьогодні долучитися до творення нової держави, можна зареєструватися на сайті Народний Оглядач, стати його інвестором або просто підтримати грошима. Сайт AR25.org є творчою лабораторією з вироблення світогляду, ідеології, організаційних моделей, технологій і програмного забезпечення, необхідного для творення нового українського світу.

Для практичного проведення установчих зборів треба накопичити ресурси і створити спеціалізований сайт Вільної Української Держави на окремій платформі – надійній, швидкій і добре масштабованій.

29. Технічне завдання, відеопрезентація, історія розробки

Технічне завдання описане у статті Самоуправління демосів екодержави і пов’язаних з нею публікаціях.

Відеопрезентація у статті Вільна Українська Держава: ідеологія, структура, технологія заснування – круглий стіл.

Історія розробки – у спецтемі ТГ-онлайн - методологія і практика, а також за позначками (тегами)

Створімо таку державу, яка нам подобається!

30. Запрошую до стартапу «Вільна Українська Держава»!

Розробка ВУД відбувається у формі стартапу

Усіх бажаючих увійти до стартапу в якості розробників або інвесторів прошу звертатися до мене приватно на сайті «Народний Оглядач» або у мережі Фейсбук

З повагою щиро - Ігор Каганець, соціальний еколог 

Запитання і пропозиції пишемо у коментарях

Будемо поступово доповнювати текст презентації, а потім зробимо до неї додаток «Запитання і відповіді». 

Творимо!

Наші інтереси: 

Це ще один важливий крок до усвідомлення нашої національної мети. Продовження у статті: Постіндустріальна цивілізація Міжмор’я, США і Вільна Українська Держава: запрошуємо до стартапу.

Гравець: 
Ігор Каганець
5807

Новини від RedTram - для збільшення прихильників НО

Loading...
 
Форум Підтримати сайт Довідка