Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 32
  • Переглядів: 34

Час аристократії (+аудіо)

Категорія:

Нинішній режим став могильником демократії, тому повороту назад уже не буде. Зокрема вже не буде загального виборчого права, за якого голос професора прирівнюється до голосу мешканця психлікарні. Починається гра за новими правилами.

Аудіоверсія статті Час аристократії (1 лютого 2014 р.).mp3

Велике розмаїття політичних устроїв можна звести до трьох: аристократії, демократії та охлократії, які мають тенденцію циклічно чергуватися. Кожний новий цикл починається з аристократії і завершується охлократією.

Етимологія

Для початку дамо коротке визначення кожному типу політичного устрою, виходячи з етимології його назви. Нагадаємо, що етимологія – це наука про істинні значення слів (від. гелленського «етимон» – істина), а такими є їх первинні значення. Отже:

АРИСТОКРАТІЯ (від гелл. ἀριστεύς – «найкращий», κρατία – «влада»)  означає «влада найкращих», причому слово «арістеус» також складається з двох коренів: *ар – «ярий, сонячний, життєспроможний, шляхетний» і *ст – «сталий, стабільний, постійний». Слово «арії» (на санскриті – ар’я) означає «шляхетні, благородні, сонячні, ярі». Тобто найкращими є ті, які стабільно виявляють шляхетні, арійські якості.

Аристократи здійснюють владу, переконуючи особистим прикладом і точністю виконання законів. Аристократія схильна до дарування: вона дає суспільству більше, ніж бере від нього, і робить більше, ніж від неї вимагає закон. Аристократія розглядає державу як засіб спільного блага.  

ДЕМОКРАТІЯ (δῆμος – «демос», κρατία – «влада») – це влада «демосу», тобто громадян. Якщо при аристократії державою керують найкращі громадяни, то при демократії керують всі громадяни. Оскільки в будь-якому суспільстві «найкращі» перебувають в меншості, то при демократії, коли права всіх рівні, якість управління різко знижується. Це й зрозуміло, адже голос найрозумнішої людини прирівнюється до голосу найдурнішої.

Демократія також тримається на чіткому виконанні узгоджених процедур. Проте, на відміну від аристократії, видатний особистий приклад тут відходить на другий план, оскільки більшість «простих людей» прагне бачити над собою таких самих «простих людей».  Для демократії не властиве дарування: тут панує ринковий принцип «ти мені, я тобі».  Демократія робить тільки те, що від неї вимагає закон. Вона розглядає державу як вимушену необхідність. 

ОХЛОКРАТІЯ (όχλος – «охлос, натовп, юрба») – влада натовпу. Якщо при демократії керують громадяни, тобто особи з визначеними правами і обов’язками, то при охлократії влада належить аморфному і непостійному натовпу. Проте натовп не може здійснювати владу, тому охлократія – це влада охлократів над натовпом.

Ця влада здійснюється маніпуляціями (брехнею) і насильством, тому охлократія – це завжди «влада найгірших». Демократичні процедури тут перестають діяти, тому перше місце займають політичне шахрайство і пряме насильство. Охлократи (напр. олігархи) більше беруть від суспільства, чим дають, точніше, вони його обдирають. Охлократи роблять менше, ніж цього вимагає закон. Вони розглядають державу як засіб особистого збагачення.  

Узагальнимо сказане вище.

Аристократія: влада кращих, закони, шляхетний приклад, дарування.  

Демократія: влада всіх, закони, культ посередності, купи–продай.

Охлократія: влада гірших, беззаконня, йолопізація, шахрайство, здирництво. 

Три властивості аристократії

По-перше, аристократія починається з відчуття власної гідності, яка не дозволяє робити безчесні вчинки і не допускає приниження ні себе, ні інших. Наприклад, людина з відчуттям гідності не продасть свій голос.

По-друге, аристократія пов’язує свої персональні інтереси з інтересами своєї нації, вона розуміє тісний взаємозв’язок особистого і спільного блага. Наприклад, особистий інтерес аристократа полягає в тому, щоб нація розвивалася в віках: тоді у наступному втіленні можна буде знову потрапити до своїх. Заради цього особистого інтересу можна навіть віддати життя.

По-третє, аристократія володіє інтелектом, який панує над емоціями та пристрастями і дозволяє мислити стратегічно, діяти організовано, реалістично, цілеспрямовано, гнучко, без фанатизму.  

Отже, три ознаки аристократії: гідність, націоналізм, інтелект. При відсутності однієї з них людина перестає бути аристократом, шляхетною людиною, шляхтичем. Наприклад, інтелект без гідності властивий заробітчанам, інтелект без націоналізму – олігархам, націоналізм без інтелекту – фанатикам.

Аристократія – це категорія політична, адже йдеться про здійснення влади. Тому аристократизм не треба плутати з благородством: якщо благородна людина не є націоналістом й інтелектуалом, то вона не аристократ.

Наявність усіх трьох складників – гідності, націоналізму та інтелекту –  перетворює аристократію на потужну і організовану політичну силу, спроможну діяти активно і конструктивно. Перемога цієї сили є критерієм того, що формування аристократії відбулося.     

Циклічність типів устрою

Три базові форми політичного устрою циклічно змінюють одна одну. Створення національної держави починається з аристократії, оскільки саме вона володіє пасіонарністю, компетентністю, стратегічним мисленням, прагненням спільного блага, здатністю до організованих дій.

Після наведення ладу і досягнення достатку, аристократія схильна підтягувати до свого рівня інших людей і долучати їх до влади, оскільки судить про них по собі і мимоволі ідеалізує. В результаті відбувається опускання до демократії, тобто «влади всіх». Цей процес нерідко інспірується ззовні, адже з демократії починається процес деградації, ослаблення і розпаду держави, в чому зацікавлені внутрішні та зовнішні вороги.

Тому демократія – це неминучий рух до розпаду. Ось як про це писав у 1887 році шотландський професор історії Олександр Титлер: «Демократія існує тільки доти, доки виборці сподіваються отримати для себе щедрі подарунки з державної скарбниці. Тоді більшість завжди голосує за кандидатів, які обіцяють більше пільг. Врешті-решт кожна демократія неминуче зруйнується від фінансової політики. За демократією завжди слідує диктатура». Уточнимо – охлократична диктатура.

Охлократія є кінцевою стадією розпаду демократії. Ліквідація законності, поширення насильства і брехні ставить націю перед загрозою втрати незалежності, а то й фізичного знищення.

Криза розв’язується або втратою держави, або переходом до аристократичної держави нового циклу. Створення  аристократичної держави на новому оберті історичної спіралі – це і є перезаснування держави.     

Сучасна Україна: криза переходу

Зародки демократичного устрою в Україні з’явилися після проголошення незалежності у 1991 році, однак доволі швидко вони були придушені прихильниками охлократії. Перехід до охлократії юридично затвердила Конституція 1996 року, яка зафіксувала відсутність у державі незалежних контролюючих органів: згідно з нею, Верховний і Конституційний суди, Рахункова палата, Генеральний прокурор, Уповноважений з прав людини призначаються тими, кого вони повинні контролювати – Президентом і Верховною Радою. Це відкрило двері для беззаконня і здирництва (ключових ознак охлократії), які у 2013 році набули неприхованих і масових проявів.

Другою стороною нинішньої охлократії стала стимульована владою деградація виборців: наприклад, за станом на 2013 рік понад 30% виборців готові продати свій голос кому завгодно. Саме на цю частину охлосу розрахована програма «Агітатор» – узаконене скуповування голосів нинішньою державною владою (узаконена корупція).   

Загроза розпаду держави, суспільного хаосу і нового московського рабства примушує активну частину українського суспільства чинити опір охлократії і шукати вихід. Люди, які вийшли на майдани або підтримали їх своїми грошима, роботою, матеріальними засобами, є носіями гідності й націоналізму. Але для перезаснування держави цього не достатньо – потрібна інтелектуальність, яка дає спроможність виробляти стратегію. Перший і другий складник передусім належить до образно-емоційного мислення, третій – до логічного. Ті, що поєднають три складники, сформують нову аристократію. Це і є люди довгої волі.

Досі ці люди трималися в тіні. При всьому співчутті до Євромайдану, їх стримувала його «безголовість», тобто відсутність гідної мети і хоч якогось плану дій. «Банду геть!» – це не мета, а бунт проти системи. Масовий психоз щодо євроасоціації – це знущання над інтелектом. Входження в Євросоюз –  взагалі ганьба для будь-якого націоналіста, бо це добровільна втрата незалежності. Європу треба відроджувати в собі, бо Україна – це колиска Європи та її природний Центр.      

Зрозуміло, що вхід до аристократії відкритий для людей різних професій. Проте інформаційна епоха накладає свій відбиток: ядро аристократії нового циклу становитимуть передусім фахівці з інформаційних технологій, винахідники, підприємці, соціальні організатори, одне слово – ті, кого прийнято називати творчим класом.   

Національні Збори і нова шляхта

Отже, для активізації аристократії потрібна гідна мета. Такою метою є творення аристократичного політичного устрою. Це той проект, який обов’язково зацікавить аристократію.  

Цивілізованим механізмом переходу до нового устрою є Національні Збори. Технологія їх проведення описана у статті «Національні Збори: легітимність, самоорганізація, самовизначення». Їхнім результатом будуть нові правила гри, оформлені в новій Конституції, і новий керуючий центр, який віддаватиме розумні накази на основі цієї Конституції.

Влада – це згода людей виконувати накази. Тому поява такого центру автоматично означатиме цивілізовану і швидку зміну влади без загрози соціального хаосу.  

Люди, які підтримають перехід до аристократичної держави, і будуть її аристократією. Вони автоматично стають повноправними громадянами цієї держави на правах її засновників. Всі іншим доведеться докласти зусиль, щоб довести своє право на громадянство.

Таким чином, рушійною і спрямовуючою силою переходу України до нового устрою є аристократія. Перехід від охлократії до аристократії є неминучим, бо визначається законами соціального розвитку. Новий центр здобуде владу відразу ж після свого заснування, оскільки існуюча влада дістала всіх.

Демократія вмерла. Хай живе аристократія!

Нинішній режим став могильником демократії, тому повороту назад уже не буде. Зокрема вже не буде загального виборчого права, за якого голос професора прирівнюється до голосу мешканця психлікарні.

Починається гра за правилами аристократичного устрою, а тут якість переважує кількість. Тому не треба озиратися на те, що «прості люди» нам не повірять, бо ми їм не заплатимо за правильне голосування. Просто починаймо свою справу – і нас обов’язково підтримають шляхетні українці. Їх меншість, але це саме ті, які спроможні мислити і перемагати.  

         

Веселі брахмани у Просторі волі (Катерина Косьяненко. "Мої Мамаї")

Завантажити у форматах DOCX PDF

Аудіоверсія

Продовження у статті: Вертикальна структура арійського суспільства

Додатково:

Кінець демократії, або Український окріп для індустріальної жаби

Від руху 25% до Вільної Аристократичної Республіки Аріїв: шість компонентів Великого Переходу

Наші інтереси: 

Пізнаємо основи політології. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

Так, треба поширювати нам і всіма можливими засобами. Як не сьогодні, то завтра спрацює. Діймо!

Творімо разом мову Сенсар!

Коментарі

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Олександр Титлер, мабуть читав працю Платона "Держава", в якій видатний мислитель стверджує, що після демократії настає тиранія (тобто диктатура). А найкращим ладом Платон вважав такий, коли в державі правлять філософи.

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

Дякую пане Ігоре! Ну коли ще і цього не почують....

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Статья разом з публікацією про йолопів наполегливо ставить все на свої місця і чітко визначає з ким можна мати справу і на кого не варто витрачати свій час.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

А як більшість може це почути?

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

Почують ті, хто має відповідний рівень свідомості. "... Зокрема вже не буде загального виборчого права, за якого голос професора прирівнюється до голосу мешканця психлікарні. Починається гра за новими правилами..." Наявний приклад, це огляд "почувших" це звернення: https://www.ar25.org/article/proshu-pidtrymaty-rozrobku-narodnogo-oglyadacha.html

Хай Буде!

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

Глибоко проаналізовано суспільні процеси і, що важливо, вказано шлях виходу держави з охлократії. Актуально, треба поширювати.
Мовні рекомендації:
“виступив могильником демократії”- став могильником демократії...
“політичного устрою, виходячи з етимології його назви”. (виділяємо зворот).
“Аристократи здійснюють владу за допомогою переконання особистим прикладом і точного виконання законів” - Аристократи здійснюють владу, переконуючи особистим прикладом і точністю виконання законів
“при демократії з її рівними правами якість управління “- при демократії, коли права всіх рівні, якість управління
тому на перше місце виходять політичне шахрайство і пряме насильство “ - тому перше місце займають політичне шахрайство і пряме насильство
якщо благородна людина не є націоналістом та інтелектуалом, то вона не є аристократом. “ - якщо благородна людина не є націоналістом й інтелектуалом, то вона не аристократ.
Із-зовні” - ззовні.
як по це писав” - одруківка: про
Перехід до охлократії юридично оформила Конституція “ - Перехід до охлократії юридично затвердила Конституція .
“ядро аристократії нового циклу складатимуть “ - ядро аристократії нового циклу становитимуть передусім фахівці.
Хай живе аристократія! Дякую!!!

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Василь Глод.
0
Ще не підтримано

Нехай ця творча робота дасть добрі плоди. Брахманів Майдану запрошуємо до дії.

Радіймо!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, пані Оксано! Додав завантаження у форматах DOCX і PDF.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Лада Світло.
0
Ще не підтримано

Дякую, пане Ігоре!

Гідна МЕТА -творення аристократичного політичного устрою.

Хай буде!!!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Друже Сергію, бажаю, щоб цю визначальну статтю ПРОЧИТАЛИ - ПОЧУЛИ хоч більшість із зареєстрованих на НО.

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

Друже Анатолію, цю статтю прочитають - почують при умові її розповсюдження і поширення нами серед людей і не тільки в соц. мережах.
Таким чином мабуть можемо визначити головну мету сайту НО: "Гуртування людей довгої волі задля головної мети -творення в Україні аристократичного політичного устрою, при якому влада є носієм гідності, націоналізму та інтелектуальністі https://www.ar25.org/article/chas-arystokratiyi.html "?

Хай Буде!

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

Так, треба поширювати нам і всіма можливими засобами. Як не сьогодні, то завтра спрацює. Діймо!

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую, друже Ігоре! Кілька раз у ваших статтях прозвучав вислів, що готові і тіло віддати за ідею. Так, страху смерті нема. Згадала, як інквізиція радісно спалювала тих, хто своє життя присвятив вченню. Досконалі рятували інших, йшли добровільно на смерть, а за ними добровільно на захотіли жити і інші. Живе тіло просвітлених найцінніше, вони ведуть вперед інших і хай тремтять вороги. Довго житиме той, хто хоче жити в кращому суспільстві. Вчиться сам його будувати для себе, не довіряючи, що хтось це зробить краще за нього. У своїй хаті наводимо порядок самі, а робо-о-оти- то багато. А гуртом, толокою, все зробимо. Довгого життя всім бажаю, щоби все зробити.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Петро Підкова.
0
Ще не підтримано

+

Підкуємось браття, знаннями вишніми!

Зображення користувача Доктор Смалець.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Зародки демократичного устрою в Україні з’явилися після проголошення незалежності у 1991 році, однак доволі швидко вони були придушені прихильниками охлократії.

Цитата:
Нинішній режим став могильником демократії, тому повороту назад уже не буде.

Оскільки справжню демократію в Україні з часів незалежності так і не збудували, то нинішній режим не може бути її "могильником". Скоріше можна говорити про "вкрадену мрію" - дуже, до речі, популярний зараз вислів. Через це пересічний свідомий українець навряд чи здатний сьогодні остаточно позбутися демократичних ілюзій, яких він до цього часу не "спробував на зуб". Риторика активістів Майдану поки що, на жаль, не виходить за рамки стандартних "європейських цінностей" - мовляв, ми хочемо жити в нормальній країні, з нормальними судами і т.п. Ніхто з тих горе-аналітиків, що впродовж одного вечора встигають побувати на двох-трьох телеканалах ще не сформулював жодних креативних ідей щодо майбутнього суспільного устрою країни. На мій погляд, є велика небезпека, що доля знову з нами зле пожартує, і ми, втікаючи від кривавої "керованої демократії" російського зразка, опинимось в знайомому болоті "демократії слабокерованої" часів свинопаса Ющенка.

Враховуючи загальний не надто оптимістичний інформаційний фон вітчизняних ЗМІ та за відсутності конкретного плану дій, вважаю, що такі неординарні статті як ця вкрай необхідно всіляко поширювати серед нашої мислячої молоді, яка зараз гарячково шукає справжній Шлях. Дякую автору!

Зображення користувача Петро Підкова.
0
Ще не підтримано

Підкуємось браття, знаннями вишніми!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Дякую! Люблю читати у форматі fb2 ))))

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ця стаття 2014 року випередила свій час років на 10. Але тоді ми ще не знали, що таке "тріумф охлократії". Тоді навіть приснитися не могло, що президентом України буде єврейський клоун.

Все, що робиться з власної волі, – добро!