Важливість: 
5

Категорія:

Що означає ім’я Ісус: розшифровка прихованого сенсу за допомогою Живого Слова

Для глибшого розуміння будь-якого предмету чи явища корисно розглянути його з різних сторін, наприклад, де початок, яка мета, що є для нього підсистемами і надсистемами. Особливе значення має ім’я, адже «як назовеш корабель, так він і попливе».

170512-knyga.jpg

Слідуємо за Білим Вепром!
Слідуємо за Білим Вепром!

Засновником аріянства (аріохрестиянства) є Ісус Хрестос: Ісус – це його ім’я, а Хрестос – це метафізичний статус.

Ім’я Ісус було поширеним у тодішній арійській Палестині, а подібні імена – Ясіус, Ясіон, Ясон та Ясус – були звичними для давньої Геллади. Їхніми українськими відповідниками є давні імена Ясь, Ясько, Яцько. Всі вони пов’язані з коренем *яс-*ас-*аз, що в арійських мовах має значення: ясний, світлий, сонячний, божественний, звідси аси – боги, Асгард – місто богів, Азов – місто асів, Асія – країна асів, Азман-Асман-Атман–Адам – боголюдина.

Слово хрестос (гелленською – χρηστος) є дуже давнім, адже часто зустрічається в античних авторів. У різних контекстах воно, згідно зі словниками, позначає такі якості: хороший, найкращий, добрий, доброзичливий, щасливий, успішний, сприятливий, порядний, чесний, впорядкований, облаштований, корисний, благотворний, шляхетний, благородний.

Згідно з наукою етимологією (від «етимон» — істина), серед багатозначності слів лише одне, а саме первісне значення є істинним. Яке ж первинне поняття може об’єднати такі всебічно позитивні характеристики людини? Лише одне — БОГОЛЮДИНА. Тому в Євангелії стосовно Ісуса слово χρηστος (хрестос) означає не що інше як боголюдину. Синонімами цього терміну є: син Божий, спас, мамай, либідь, ельф.

Символом боголюдини є хрест (рама), горизонтальна лінія якого означає розділення на божественне і людське, а вертикальна — поєднання божественного з людським і народження боголюдського. Якщо зануритися в етимологію, то давньоарійське слово «хрест» складається з двох коренів: 1) *хр-*кр (хороший, красивий) і 2) *ст (сталий, стабільний, непорушний, міцний, сталевий). Таким чином, первинним, а отже істинним значенням слова «хрест» є «сталий прояв добра і краси», а це є боголюдською ознакою, оскільки у звичайної людини ці якості мають випадкові та нестійкі прояви.

Ми вже знаємо, що «Добра Новина Ісуса Хреста, Сина Божого» – це інформаційно захищене послання в майбутнє. Його адресатом є сучасне кризове людства, тобто ми з вами.

А що як ім’я засновника аріянства також містить у собі послання?

Якщо людина хоче краще зрозуміти свій потенціал і свою життєву місію, то їй корисно прочитати своє ім’я через цифрони, звукони, інформосоти та енергосоти Живого Слова – і добряче над цим поміркувати. Нагадаю, що призначення цих текстів – реалізація людини, перетворення її з гобіта на арія – див.: Структура релігії Міжмор’я: шлях гобіта, шлях людини, шлях арія.   

Для перетворення людини на боголюдину застосовуються реальсоти Живого Слова. Ісус Хрестос, по-нашому – Ісус Спас, був боголюдиною, тому для пошуку прихованого послання в імені Ісус потрібно застосувати реальсоти.

Отже, розшифровуємо через реальсоти слово ІСУС:

Реальсота Іоль (Ц-12)
Імпульсом  Інтелекту  
 Вартість волі
   Визначив!
 Істинні Знання
   Світобудови
       Вивчив!
 
Реальсота Соль (Ц-22)
Світло Променисте, 
   Дух Творця,
     Гармонію душі,
        Плоть боголюдини
 Живим Словом
     Сотворив!
 
Реальсота Уоль (Ц-24)
Утримав Управління 
  Вертикаль
    Творення,
    Корисних Плодів
 Множення!
     Вишнім Світлом
  Достойних  
      Об’єднав!       
 
Реальсота Соль (Ц-22)
Світло Променисте, 
   Дух Творця,
     Гармонію душі,
        Плоть боголюдини
 Живим Словом
     Сотворив!
 

Який прихований сенс несе це послання? Воно легко читається людиною, яка знайома з основами метафізики.  

І: Інтелектуальним зусиллям дійшов висновку, що воля є найвищою цінністю, і за неї варто боротися. Для цього вивчив істинні знання світобудови.

C: За допомогою Живого Слова (світлої молитви) згенерував Світло (життєтворчу енергію), надав своїй духовній сутності творчих якостей, гармонізував душу, перетворив смертну плоть людини на безсмертну плоть боголюдини.

У: Об’єднав Вишнім Світлом (сонячною релігією) шляхетних людей (аріїв) у вертикально структуровану (багаторівневу) спільноту, яка творить добрі плоди і їх помножує.

С: Навчив їх за допомогою Живого Слова генерувати Світло, розвивати творчий дух, гармонізувати душу, перетворювати смертну плоть людини на безсмертну плоть боголюдини.     

Так було у перші століття аріохрестиянства. Так буде в наш час, адже розпочалася Золота ера нового циклу. Ключові слова: аріянство, боголюдина, Живе Слово, демоси, варни, Гартленд.   

Хай Буде!

Жнива Господні. Радіймо, арії!

Наші інтереси: 

Переходимо від релігійної теорії до релігійної практики. 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка