Важливість: 
5

Категорія:

Серце нації, або Як українцям організувати керування своїм життям

Процес керування завжди передбачає наявність суб’єкта (того, хто керує) і об’єкта (того, ким керують). Якщо система хоче керувати собою, їй необхідно створити орган керування – керівний центр.

170422-simpleksidupleks.jpg

Люди і ельфи (гомо дуплекс)
Люди і ельфи (гомо дуплекс)

Духовне серце – орган самокерування

В окремої людини таким центром самокерування є її духовне серце (від  «серд це», тобто «це середина», центр). Це орган, за допомогою якого духовна сутність керує організмом. Термін «духовне серце» застосовується тому, що серце з давніх-давен є символом людського духу.

Зародок духовного серця – керівного центру людини – живе від  самого її народження. Але для того, щоб його розвинути і сформувати як повноцінний орган, треба докласти цілеспрямованих зусиль.

Хто це може зробити? Людина є втіленою духовною сутністю, відтак вона має дух, психіку (душу) і плоть. Плоть формується автоматично, психіка – за допомогою соціуму. Духовне серце твориться зусиллями самої людини.

Рефлексія – спроможність до самоаналізу

Дія духовного серця проявляється в тому, що людина починає дивитися на себе зі сторони, спостерігати за собою як за об’єктом. Цю спроможність позначають терміном «рефлексія». Рефлексія – це здатність володіти самим собою як предметом; здатність вже не просто пізнавати, але пізнавати самого себе; не просто знати, а знати, що знаєш.

Гомо сімплекс і гомо дуплекс

У сучасній соціології за фактом відсутності або наявності рефлексії люди розділяються на homo simplex (людина проста) і homo duplex (людина подвійна). Духовне серце і є тим органом рефлексії, який робить людину «подвійною» – перетворює «сімплекс» на «дуплекс».

Що розвиненіше духовне серце має людина, то якісніше і повніше вона керує собою, живе власним розумом, має власне життя.

Отже, для того, щоб керувати собою, людині треба сформувати духовне серце – власний керівний центр. А що робити цілому народу, який бажає керувати собою?

Народ – велика людина

З прадавніх часів відомо, що між людиною і народом існує суттєва подібність. Про це розповідають індоарійські «Закони Ману», цьому навчав великий Платон, який розрізняв «людину малу» (індивідуум) і «людину велику» (народ).

Подібно до людини, народ має колективну душу (етнопсихіку) і колективну плоть (генофонд). А чи має він духовне серце?

Етнос і нація: народ-сімплекс і народ-дуплекс

Подібно до людини, народ може існувати у двох станах – «сімплекс» і «дуплекс». Народ-сімплекс – це етнос, а народ-дуплекс – це нація.

Для того, щоб народ міг максимально керувати собою, жити власним життям, бути сувереном, йому треба сформувати своє духовне серце, керівний центр, орган народної рефлексії.  

Серце нації – це організація гомо дуплекс

Подібно до плоті і душі народу, які мають колективний характер, духовне серце також є органом, який складається з реальних людей.

Вочевидь, що орган з функцією рефлексії має складатися з людей, спроможних до рефлексії, тобто з гомо дуплекс. Відтак духовне серце народу – це організація гомо дуплекс, які ототожнюють себе з цим народом.

Коли народ перебуває у формі етносу, то його духовне серце перебуває у зародковому стані. Це виражається в тому, що гомо дуплекс цього народу діють неорганізовано, розпорошено, хаотично.

Не маючи власного керівного центру, народ легко стає об’єктом зовнішнього керування. Йдеться про впливи не тільки іноземних держав, а й внутрішніх паразитичних структур і транснаціональних корпорацій. В результаті народ говорить чужою мовою, вчиться на чужій історії, живе чужим життям, діє в чужих інтересах, перетворюється на перегній для інших народів і джерелом «органів для трансплантації».  

Як здобути суверенітет

Для індустріальної формації, в якій перебуває сучасна цивілізація, співвідношення гомо дуплекс і гомо сімплекс відповідає пропорції 5 до 95. Тому формування народом серця нації полягає в тому, що 5% населення, які ідентифікують себе з цим народом і належать до гомо дуплекс, формують власну організацію.

Виходячи з цього, здобуття народом суверенітету зводиться до трьох головних завдань:

1) індивідуальний саморозвиток патріотів і набуття ними якостей гомо дуплекс;

2) самоорганізація патріотичних гомо дуплекс і формування ними керівного центру – серця нації;

3) перезаснування (докорінне реформування) держави або заснування нової національної держави.               

Факт народження серця нації означає перетворення аморфного етносу на структуровану націю. Якщо вже є серце нації, то формування народом власної державності є лише питанням часу.  

Продовження: Структура Серця нації, або Постіндустріальні варни – які вони?

Наші інтереси: 

Впорядковуємо знання, творимо ефективні моделі.

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка