Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 28
  • Переглядів: 34

Серце нації, або Як українцям організувати керування своїм життям

Категорія:

Моя оцінка корисності цієї статті: 
5 - Наша стратегія

Процес керування завжди передбачає наявність суб’єкта (того, хто керує) і об’єкта (того, ким керують). Якщо система хоче керувати собою, їй необхідно створити орган керування – керівний центр.

170422-simpleksidupleks.jpg

Люди і ельфи (гомо дуплекс)
Люди і ельфи (гомо дуплекс)

Духовне серце – орган самокерування

В окремої людини таким центром самокерування є її духовне серце (від  «серд це», тобто «це середина», центр). Це орган, за допомогою якого духовна сутність керує організмом. Термін «духовне серце» застосовується тому, що серце з давніх-давен є символом людського духу.

Зародок духовного серця – керівного центру людини – живе від  самого її народження. Але для того, щоб його розвинути і сформувати як повноцінний орган, треба докласти цілеспрямованих зусиль.

Хто це може зробити? Людина є втіленою духовною сутністю, відтак вона має дух, психіку (душу) і плоть. Плоть формується автоматично, психіка – за допомогою соціуму. Духовне серце твориться зусиллями самої людини.

Рефлексія – спроможність до самоаналізу

Дія духовного серця проявляється в тому, що людина починає дивитися на себе зі сторони, спостерігати за собою як за об’єктом. Цю спроможність позначають терміном «рефлексія». Рефлексія – це здатність володіти самим собою як предметом; здатність вже не просто пізнавати, але пізнавати самого себе; не просто знати, а знати, що знаєш.

Гомо сімплекс і гомо дуплекс

У сучасній соціології за фактом відсутності або наявності рефлексії люди розділяються на homo simplex (людина проста) і homo duplex (людина подвійна). Духовне серце і є тим органом рефлексії, який робить людину «подвійною» – перетворює «сімплекс» на «дуплекс».

Що розвиненіше духовне серце має людина, то якісніше і повніше вона керує собою, живе власним розумом, має власне життя.

Отже, для того, щоб керувати собою, людині треба сформувати духовне серце – власний керівний центр. А що робити цілому народу, який бажає керувати собою?

Народ – велика людина

З прадавніх часів відомо, що між людиною і народом існує суттєва подібність. Про це розповідають індоарійські «Закони Ману», цьому навчав великий Платон, який розрізняв «людину малу» (індивідуум) і «людину велику» (народ).

Подібно до людини, народ має колективну душу (етнопсихіку) і колективну плоть (генофонд). А чи має він духовне серце?

Етнос і нація: народ-сімплекс і народ-дуплекс

Подібно до людини, народ може існувати у двох станах – «сімплекс» і «дуплекс». Народ-сімплекс – це етнос, а народ-дуплекс – це нація.

Для того, щоб народ міг максимально керувати собою, жити власним життям, бути сувереном, йому треба сформувати своє духовне серце, керівний центр, орган народної рефлексії.  

Серце нації – це організація гомо дуплекс

Подібно до плоті і душі народу, які мають колективний характер, духовне серце також є органом, який складається з реальних людей.

Вочевидь, що орган з функцією рефлексії має складатися з людей, спроможних до рефлексії, тобто з гомо дуплекс. Відтак духовне серце народу – це організація гомо дуплекс, які ототожнюють себе з цим народом.

Коли народ перебуває у формі етносу, то його духовне серце перебуває у зародковому стані. Це виражається в тому, що гомо дуплекс цього народу діють неорганізовано, розпорошено, хаотично.

Не маючи власного керівного центру, народ легко стає об’єктом зовнішнього керування. Йдеться про впливи не тільки іноземних держав, а й внутрішніх паразитичних структур і транснаціональних корпорацій. В результаті народ говорить чужою мовою, вчиться на чужій історії, живе чужим життям, діє в чужих інтересах, перетворюється на перегній для інших народів і джерелом «органів для трансплантації».  

Як здобути суверенітет

Для індустріальної формації, в якій перебуває сучасна цивілізація, співвідношення гомо дуплекс і гомо сімплекс відповідає пропорції 5 до 95. Тому формування народом серця нації полягає в тому, що 5% населення, які ідентифікують себе з цим народом і належать до гомо дуплекс, формують власну організацію.

Виходячи з цього, здобуття народом суверенітету зводиться до трьох головних завдань:

1) індивідуальний саморозвиток патріотів і набуття ними якостей гомо дуплекс;

2) самоорганізація патріотичних гомо дуплекс і формування ними керівного центру – серця нації;

3) перезаснування (докорінне реформування) держави або заснування нової національної держави.               

Факт народження серця нації означає перетворення аморфного етносу на структуровану націю. Якщо вже є серце нації, то формування народом власної державності є лише питанням часу.  

Продовження: Структура Серця нації, або Постіндустріальні варни – які вони?

Наші інтереси: 

Впорядковуємо знання, творимо ефективні моделі.

Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Стартувала міжнародна слідча комісія Нюрнберг 2.0 щодо коронавірусної афери (відео)

Польський депутат Гжегож Браун разом з іншими польськими державними діячами та німецькими адвокатами дав пресконференцію щодо створення парламентської комісії з розслідування зловживань та порушень...

Останні записи

Коментарі

Зображення користувача Миро Продум.

Зі статті випливає, що суверенітет досягається не виборами, а самоорганізацією шляхетних людей (гомо дуплекс).

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Миро Продум.

При цьому форма самоорганізації гомо дуплекс не має принципового значення.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Петро Олар.

Серце нації, або Як українцям організувати керування своїм життям - це добрий камертон, що дає правільні вібрації. Мабуть нам, щоб здіснити три основні завдання, варто почати з серця особистого. А серце нації складено з частоти ударів серця кожного із нас. Дбаймо за велике серце нації так, як за своє, наповнюймо любов'ю, чистими думками, як повітрям, а головне памятаймо - наше серце це храм душі. Там народжується добро і любов. Я думаю, що серце нації є невмируще і переходить від роду до роду і наше завдяння його живити, давати силу і снагу, щоб кожен міг відчути той правильний ритм і вібрації, що зміцнюють і єднають націю і творять народ успішної країни.

Хай живе Міжмор’я!

Зображення користувача Ія Подолянка.

Цікаве порівняння еліти нації з серцем людини (духовним).Слово"еліта" ніби протиставляє"тулуб" і"голову",а аналогія між духовним серцем народу і духовним серцем людини обєднує ці два серця.Будьяка людина з середовища"тулуба" через своє духовне серцє стає рівною людині іх"голови".Тому стаття легко лягла на душу,як печатка на мякий віск.Дякую.Миро!

Зображення користувача Микола Погорілець.

Дивний збіг. Сьогодні читав один цікавий і старовинний текст, в якому також говоряться схожі речі: не виборами організується життя, а шляхетним правителем. В наших умовах - правителями.
А щодо рефлексії є питання. І застороги, як у текстах, так і в особистій практиці.
Саморефлексія без вищих орієнтирів цінності не має. Як два дзеркала, які стоять навпроти одне одного.

Зображення користувача Ірина Чорна.

Насправді людина починає спостерігати за собою набагато швидше ніж розкривається Духовне серце. Бачення себе зі сторони, дає можливість побачити власні недоліки, проблеми і відповідно почати їх вирішувати. А вирішення проблем, розв'язання кармічних вузликів - це завжди підйом, рух вгору. З часом, з накопиченням необхідної кількості енергії відкривається Серце. За визначенням такі люди стають реалізованими арійцями.

Зображення користувача Ірина Чорна.

За правилом управління, з статті, випливає що нацією має управляти організація арійців. Можна ще додати, під керівництвом декількох, хоча достатньо і одної Либідь (Богодина). При такому управлінні нація 'стоятиме твердо на ногах'.
Надхнення додає той факт, що морок не може шкодити світлу. Він його не помічає.

Зображення користувача Бор Крутивус.

А ще влада там, де збирається організована спільнота людей яка це усвідомлює.

Зображення користувача Володимир Самотий.

Для порятунку держави достатньо однієї шляхетної людини

ВС

Зображення користувача Явсе Світ.

Чудова стаття із глибоким аналізом і простими висновками...

Як гомосапієнсу пояснити,що він повинен коритися гомодуплексу беззаперечно...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Миро Продум.

Гобіти (сімплекси) самі приєднаються до тих, з ким їм корисніше, безпечніше, цікавіше.

Кажуть: "спасися сам - і тисяча спасеться навколо тебе".

Можна сказати й по-іншому: стань арієм - і тисяча гобітів потягнеться за тобою.

Явсе Світ каже:
Чудова стаття із глибоким аналізом і простими висновками...
Як гомосапієнсу пояснити,що він повинен коритися гомодуплексу беззаперечно...

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.

Цитата:
Серце нації – це організація гомо дуплекс

Хай буде так! Хоч слово дуплекс треба було знайти і прочитати. Запитання: А чому ми від української мови перейшли на нові терміни, не українські? Бо хтось це вже так назвав?

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Микола Стригунов.

Цікаво те, що технологіїя відрощування та зміцнення духовного сердця відома. Вона є вікритою. Цю технологію її автор назваває "психологічним женшенем" та вважає своїм улюбленим творінням. Але навіть тут, ніхто, судячи з коментарів, відрощуванням та зміцненням свого особистого духовного сердця не зацікавився. Це дуже промовисто.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.

Хочу ще дещо додати. Духовне сердце є органом самокерування в більш широкому сенсі. А саме, духовне сердце є органом самовідновлення та самозцілення. Наприклад, я треную своє духовне сердце. Саме за його допомогою я позбуваюся наслідів інсульту, шрамів, папилом, співочих вузелків. Оце відбувається, з погляду лікарів, дуже швидко. А, коли підключив до цього процесу ще й Живе Слово, справа зцілення пішла ще швидше!

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Погорілець.

Нуж-бо, пане Миколо, цікаво про духовне серце. А де можна дізнатися більше?

Зображення користувача Валерій Зміївський.

Про духовне серце писав український філософ Григорій Сковорода