Важливість: 
5

Категорія:

Структура релігії Міжмор’я: шлях гобіта, шлях людини, шлях арія

Співдружність Міжмор’я може існувати тільки за умови спільної духовної основи. Найпотужнішим чинником духовної консолідації є спільна релігія. То якою має бути релігія в постіндустріальній цивілізації Міжмор’я?

170111shlyahbrahmana.jpg

Шлях брахмана
Шлях брахмана

Спочатку треба з’ясувати, що таке релігія і в чому сенс цього терміну.

Етимологія

Дослідженням істинного сенсу слів займається наука «етимологія» (від  гелленського ἔτυμον – «етимон»,  тобто істина). Згідно з цією наукою, істинними є первинні значення слів, адже вони були запроваджені в епоху Золотої ери, під час якої люди володіли незрівнянно вищим рівнем свідомості. Окрім того, зазвичай назву якомусь винаходу дає його автор, а він  найкраще розуміє сенс свого творіння.  

Що таке релігія

Згідно з етимологією, слово релігія (лат. religio – возз’єднання) походить від двох прадавніх слів:

«ре» – повторення, повернення до попереднього стану;

«лига» – зв’язок, об’єднання (напр. «залигати» – прив’язати, «налигач» – мотузка, «линва» – канат, лінк – зв’язка між електронними сторінками, ліга – союз). Давньоукраїнському слову «лига» відповідає близьке за звучанням санскритське «йога», що означає «зв’язок».

Відтак слово «релігія» (ре-лига) означає «відновлення зв’язку». Таке трактування, до речі, відповідає поглядам більшості сучасних дослідників релігії.

Відновлюють те, що колись існувало, але потім було втрачене. У терміні «релігія», без сумніву, йдеться про зв’язок між Богом і людиною.

У вченні Ісуса Хреста йдеться про відновлення зв’язку між божественною і людською сутністю. Теорією і практикою цього відновлення займалася філософія динамізму. Згідно з нею, перетворення смертної людини на безсмертну боголюдину – це еволюційна мета Гомо сапієнс: Аріохрестиянство – проект безсмертних. Релігія пропонує шлях досягнення еволюційної мети, тому синонімами терміну «релігія» є терміни «дгарма» і «дао», які означають те ж саме – «шлях».

Отже, релігія – це шлях до боголюдини. Щоб його пройти, необхідно докласти значних зусиль. Справа полегшується тим, що це не щось абсолютно нове, а ПОВЕРНЕННЯ до стану боголюдини («відновлення зв’язку»). Тобто ми там уже були, треба лише «повернутися додому». Окрім того, в нашому світі, за словами Григорія Сковороди, все потрібне неважке, а важке – непотрібне.   

Шляхи

Боголюдська реалізація – це спільна мета для всіх сапієнсів. Проте всі люди різні, а тому, в ідеалі, у кожного має бути свій шлях до мети. Для того, щоб знайти свій персональний шлях, корисно знати свої стартові позиції, а також деякі усталені траєкторії – «протоптані стежки».

Почнімо з того, що з погляду еволюційного розвитку існує чотири великі соціальні групи сапієнсів. В ігрових термінах постіндустріального Міжмор’я вони називаються «гобіти» (в термінах соціології homo simplex – простий), «люди» (homo duplex – подвійний, або homo ludens – гравець), «арії» (реалізовані люди, шляхетні) і «ельфи» (боголюди) – див. Раси Міжмор’я: основи ідентифікації.

Для кожної раси властивий свій рівень свідомості – див. Свідомість, несвідомість, підсвідомість і надсвідомість у гобітів, людей, аріїв та ельфів.

Очевидно, що з погляду «свого шляху» має бути кілька різновидів єдиної релігії, які ведуть до тієї ж самої мети – боголюдської реалізації. Спробуймо їх окреслити в першому наближенні.

Релігія гобітів

Еволюційне завдання гобіта – стати людиною-гравцем, тобто вийти за межі автоматичної поведінки і поглянути на себе як на втілену духовну сутність. Програма мінімум: відмовитися від шкідливих звичок, розвиватися фізично та інтелектуально, засвоювати культуру, бути ввічливим, чесним, надійним.

Релігія людей

Людина – це шлях ризику, це линва, напнута над прірвою. Людина підіймається над природним автоматизмом і починає творити. Це шлях спроб і помилок. Еволюційне завдання людини – усвідомити себе безсмертним духом, навчитися бачити себе і свої думки «згори» (очима зовнішнього спостерігача), жити власним розумом (розвинути критичне, самостійне, раціональне мислення). Завдання людини – стати надлюдиною, реалізованою людиною, арієм. Ознаки арія:

1) здорова плоть (висока працездатність, фізична краса, відсутність хвороб і зайвої ваги);

2) чиста, гармонійна психіка, позитивне мислення, оптимізм, бадьорість, спроможність навчатися, відсутність ненависті, заздрості, страху, гордині та іншого інформаційного бруду;

3) гармонійний простір подій, гарні стосунки з ближніми, ясний світогляд, незалежне мислення, вільне життя, економічна самодостатність, цікава творча робота, спроможність втілювати задуми.   

Релігія аріїв

Релігією аріїв є аріянство (аріохрестиянство, гелленохрестиянство), тобто вчення Ісуса Хреста. Згідно з Євангелієм, релігійною метою аріїв є піднесення у простір Царства божого (Простір волі), відновлення зв’язку зі своєю божественною сутністю і досягнення фізичного безсмертя – див. Аріохрестиянство – проект безсмертних.

Оскільки арії долучилися до метафізичних знань, звільнилися від паразитичних програм і живуть власною волею, то вони мають можливість зорганізуватися в арійські варни і свідомо обрати один з трьох шляхів:

шлях брахмана – творення нового світу;

шлях кшатрія – захист сотвореного брахманами;

шлях господаря – тиражування сотвореного брахманами і захищеного кшатріями.    

Слово «арії» означає «шляхетні», «сонячні», «променисті», «просвітлені». Кожен арій прагне перетворитися на ельфа. Щоб стати ельфами, арії Міжмор’я розпочали гру в ельфів.  

Ельфи

Щоб зрозуміти ельфів, треба стати ельфами. Можемо лише припустити, що завданням ельфів є підтримання загальної рівноваги і допомога аріям долучитися до спільноти ельфів.

Нагадаємо, що організація (варна) ельфів називається Либідь (на санскриті – Ганса), а її символом є герб ЩАСТЯ. Прапор постіндустріальної української держави – це ельфійський прапор.

Структура релігії, або 5 шляхів

Отже, маємо п’ять шляхів релігійного розвитку:

  • шлях гобіта
  • шлях людини
  • арійський шлях брахмана
  • арійський шлях кшатрія
  • арійський шлях господаря

Розуміючи цю структуру релігії, можна уникнути неефективної «зрівнялівки», натомість кожен шлях наповнити конкретними знаннями, практиками, ритуалами, технологіями. Це як навчання у школі – замість усередненої освіти, яка формує посередностей, давати учням те, що резонує з їхніми зацікавленнями і розкриває їхні індивідуальні таланти.

Творимо!

Наші інтереси: 

Підвищуємо ефективність на шляху навчання - творення - вдосконалення. 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка