Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Як заснувати стартап-сім’ю: покрокова інструкція для творців нового світу

Кохання – це резонанс між чоловіком і жінкою, який відбувається одночасно на рівні духу, душі і плоті. При знайомстві з особою протилежної статі замість ризикованого «дозвольте познайомитися» краще сказати «У мене тут є ідея щодо стартапу, треба обговорити». 

180606alicewelch.jpg

Аліса Велч (Alyssa Welch) та її стартап
Аліса Велч (Alyssa Welch) та її стартап

Третій рівень стартап-культури передбачає розробку і опанування трьох напрямків: «культура сім’ї», «культура компанії», «культура демосу». Цьому присвячена програма «Насіння» («Seed»), яка є продовженням програм «П’ять вигод» і «ПРАЗ». Ця стаття присвячена стартап-культурі сім’ї.     

Для початку нагадаємо, що стартап (зародок, початок, зерно) – це живий соціальний організм, який має спроможність до самостійного росту і розмноження. Розрізняємо три види стартапів:

– сім’я (біосоціальний);
– компанія (економічний);
– демос (політичний).

Стартап-культура сім’ї

Базовим стартапом є правильно організована сім’я, спроможна до народження і виховання дітей. У традиційних суспільствах сім’я формується «на автоматі». Проте ми живемо в постгеноцидному суспільстві, коли традиція не просто знищена, а й перевернута з ніг на голову. Відтак маємо гостру необхідність формувати нову культурну традицію успішної сім’ї.

Структура сім’ї

Людина – це триєдина сутність, яка має дух, душу (психіку) і плоть («фізику», фізичне тіло). Сім’ю створюють чоловік і жінка, які об’єднують свої дух, душу і плоть в нову систему. При правильному об’єднанні двох з’являється нова системна якість, внаслідок чого спрацьовує формула 1 + 1 = 3 (чоловік, жінка, сім’я). Сім’я, як нова система, має власні дух (світоглядно-вольові якості), душу (звичаї, інтелект, егрегор) і плоть (в т. ч. генофонд).

Де знайти стартап-партнера

Найголовніше завдання у створенні сім’ї – знайти правильного «стартап-партнера», тобто свою половинку. Найкраще це робити серед членів місцевих клубів «Гартленд». Але їх ще треба створити.  Що ширше клубне середовище, то більше шансів знайти гравця, також зацікавленого у створенні сімейного стартапу. Для розширення спілкування корисно дружити з іншими клубами, здійснювати спільні проекти, влаштовувати фестивалі.

Специфіка сім’ї в тому, що з усіх кандидатів у стартап-партнери треба знайти лише одного. Цим сімейний стартап відрізняється від економічного і політичного.

Як знайти найкращого партнера? Оскільки сім’я об’єднує в одне ціле дух, душу і плоть двох людей, то взаємний пошук і добір треба здійснювати на всіх трьох рівнях.  

З чого почати?

Якщо людина викликає симпатію, її треба познайомити з програмою «П’ять вигод». Це фундамент для створення будь-якого стартапу. Якщо людина не зацікавиться цією програмою, то нема жодного сенсу говорити з нею про стартапи.

Якщо ж є інтерес до цієї програми, то одразу ж оцінюємо в балах свою готовність до заснування стартапів. Для розвитку цієї готовності чудово підійдуть клубні зустрічі і спільні проекти.

Запропонований підхід знімає проблему, яка зазвичай виникає при бажанні познайомитися з особою протилежної статі. Замість ризикованого «дозвольте познайомитися» краще сказати «У мене тут є ідея щодо стартапу, треба обговорити».

А поговорити завжди є про що, адже стартап – це самореалізація і висока прибутковість. Навіть якщо нема виразної інноваційної ідеї, вона з’явиться в ході опанування програми «П’ять вигод». Хоча, між нами кажучи, підхід до сім’ї як до стартапу – це вже інновація.

Якщо бачите, що в людини є потенціал до стартап-творчості, запросіть її до місцевого клубу «Гартленд». Якщо ж клубу ще нема, то його заснування – чудовий привід для продовження перспективного знайомства і регулярних зустрічей.

Фізична відповідність

Якщо вже говоримо в термінах стартапів, то можна застосувати поняття про «апаратну сумісність», тобто про відповідність на рівні «гарду» – плоті, фізичного тіла. Найперше треба звернути увагу на три моменти фізичної відповідності.

1. Рідна мова, тобто мова, якою людина думає. Рідною мовою людина мислить найефективніше, а почувається найкомфортніше. Мова визначає тонку будову мозку, оскільки нейрони підлаштовуються під роботу з тією мовою, якою здійснюється основний інформаційний обмін. Відтак застосування стартап-партнерами єдиної мови забезпечує не лише інформаційну, а й «апаратну» сумісність.

2. Расова подібність. Найгармонійніша взаємодія, найбільша плодючість і найздоровіші нащадки – в межах однієї раси.

3. Антропологічна відповідність. Треба уникати занадто великих відмінностей щодо зросту, тілобудови, пігментації, фізичної краси.  

Психічне доповнення

Кожна людина від самого народження належить до одного з 16 соціотипів (типів інформаційного метаболізму). Між ними виникає 16 видів інтертипних відносин – від найбільш комфортних (дуальних) до найменш комфортних (конфліктних). Про це можна дізнатися у книзі «Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика» (1997).

Для творення гармонійної сім’ї треба прагнути повної психологічної сумісності, а для цього треба знайти партнера з дуальним соціотипом. Перевага дуальних стосунків у тому, що вони:

1) найефективніші щодо вирішення життєвих завдань;
2) найгармонійніші і найприємніші;
3) сприяють самореалізації чоловіка і жінки;
4) сприяють вихованню гармонійних дітей.  

Розуміння психологічної типології дозволяє звузити коло пошуку для знаходження партнера, з яким можна створити стартап-сім’ю.  

Духовно-світоглядна єдність

У духовному світі подібне притягується до подібного. Тому правильна сім’я основується на тому, що чоловік і жінка відчувають духовну єдність.

Дух є носієм волі – спроможності до відповідальної творчості. Головними характеристиками волі є її спрямування та її сила.

Спрямування волі визначається світоглядом. Сила волі виробляється добрими справами. Відтак базовою духовною основою для створення правильної сім’ї є подібність світоглядів. Тому й говорять: «Шлюби укладаються на небесах», де «небеса» – це світ духовних сутностей («нава»).  

Відсутність світоглядної єдності означає, що нема підстави для створення сім’ї. Подружній союз без духовно-світоглядної єдності – це не сім’я, а лише її імітація.

Духовній єдності сприяє належність чоловіка і жінки до однієї варни (брахмани, кшатрії, господарі) і до одного рівня розвитку (арії, люди, гобіти).

Найкращий спосіб знайти духовно споріднену особу – розвивати в собі аріянський світогляд і поширювати його навколо себе. Це найкраще робити за допомогою програми «П’ять вигод» і «філософії успіху», адже вони є проявами практичного аріянства.  

Любов, надія, віра, мудрість

При створені стартапів, зокрема сім’ї, ми застосовуємо аріянську технологію досягнення щастя, яка передбачає послідовне проходження етапів «любов», «надія», «віра», «мудрість». У нашому випадку:

  • любов – це щире бажання створити стартап-сім’ю;
  • надія – це пошуки стартап-партнера за допомогою програми «П’ять вигод» і розширення мережі клубів Гартленд;
  • віра – це коли з’являється переконання, що свою половинку ти уже знайшов.

Віра – це духовна сила, спроможна перетворювати наш земний світ. Ознакою віри є повна переконаність у правильності свого вибору. Вона з’являється завдяки феномену кохання.

Кохання – це триєдиний резонанс

Ознакою духовної, психічної і фізичної відповідності чоловіка і жінки є виникнення резонансу, який позначається словом «кохання» (від «ко» або «со» – спільний, «ган» або «гон» – рушійна сила). Кохання – це взаємна сила, яка притягує чоловіка й жінку і викликає в них бажання злитися в єдине ціле та заснувати нову сім’ю (насіння, сІм’я, зерно, стартап).

Водночас кохання – це усвідомлена любов між чоловіком і жінкою. Поняття любові ширше, ніж кохання, адже любити можна і батьків, і Батьківщину, і улюблену справу. Головний сенс любові – прагнення єдності з об’єктом своєї любові й бажання йому добра.

Кохання треба відрізняти від закоханості (пристрасті), яка є проявом не духу, а душі. Закоханість є проявом автоматичних програм нашої психіки (душі), спрямованих на продовження роду. На відміну від мінливих закоханостей, кохання є стабільним і довготривалим.

Закоханість може бути односторонньою, без взаємності. Натомість кохання за визначенням є взаємним, інакше це не кохання («зустрічний рух»), а любов (яка не потребує взаємності) або закоханість, захоплення, пристрасть. Кохання – це резонанс між чоловіком і жінкою, який відбувається одночасно на рівні духу, душі і плоті.

Етапи творення стартап-сім’ї

Другий рівень стартап-культури, а саме програма ПРАЗ, пропонує чітку послідовність кроків від зацікавлення до реалізації:

1) захоплення;
2) стратегічне захоплення;
3) ідея;
4) сформульована ідея;
5) продукт;
6) економічна модель;
7) організація;
8) стартап.

У випадку створення стартап-сім’ї це виглядає так:

--- ЛЮБОВ
1) думка, що непогано було б створити сім’ю;
2) усвідомлене прагнення створити сім’ю;
--- НАДІЯ
3) пошуки стартап-партнера;
4) формування виразного уявлення про свою майбутню сім’ю;
--- ВІРА
5) знаходження свого кохання зі спільною мрією про дітей;
6) підготовка економічної бази;
7) одруження (офіційне заснування стартапу);
8) народження дітей (розмноження і зростання).

Від сім’ї до компанії і демосу

Стартап-сім’я – це базова «клітинка» постіндустріального суспільства. Оскільки його характерною ознакою є неонатуральне господарство з високим рівнем самодостатності, то це означає, що стартап-сім’я тяжітиме до багатодітності.

Багатодітність передбачає наявність значного життєвого простору, відтак стартап-сім’ї будуть прагнути вирватись за межі мегаполісів у сільську місцевість.

Розселення цивілізації Гартленду на великій території при збереженні цілісності означатиме бурхливий розвиток інформаційних і транспортних комунікацій (передусім легкої авіації та дирижаблів), формування ясного об’єднуючого світогляду і спільних «правил гри» (див. Розподілений монастир Гартленд та його статут).

Завдяки резонансу (коханню) і правильній організації стартап-сім’я є потужною творчою силою, носієм стартап-культури. Це найкраща основа для творення економічних і політичних стартапів – компаній і демосів. Компанії можуть творитися на основі однієї або багатьох сімей. Демоси можуть творитися на основі сімей і компаній.   

Стартап-культура успішної сім’ї – це базовий рівень програми «Насіння» Центру стартап-культури Гартленд. Наше завдання – розробити ефективну модель, застосування якої забезпечить формування успішних сімей – щасливих, багатодітних, культурних, економічно забезпечених, спроможних до успішної кооперації з іншими сім’ями, а також до легкого об’єднання в компанії та демоси.

Божичи - Я птичка-невеличка - кант

Марія Бурмака - Меланка

Сонячна машина - Ти в мене є!

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Творимо нову цивілізацію. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Людина, яка створила стартап-сім’ю, отримує безцінний досвід для наступного творення компаній і демосів.

Сім’я - це перша школа інноваційного бізнесу і політики (мистецтва гармонізації багатьох інтересів).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Людина, яка створила стартап-сім’ю, отримує безцінний досвід для наступного творення компаній і демосів.

Сім’я - це перша школа інноваційного бізнесу і політики (мистецтва гармонізації багатьох інтересів).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Нема у світі нічого постійного.Люди із часом можуть змінювати свої переконання і навіть світогляд.Тоді сімейні відносини можуть ставати тягарем.Це видно по більшій половині шлюбів,якщо не більше.Тому люди повинні мати можливість спокійно розходитися без ніякого осуду і мук совісті...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Є в цьому світі постійні, відносно, речі та явища. Наприклад, Бог.
Якщо переконання та світогляд змінюється докорінно. то це є ознакою їх своєчасного недоопрацювання. Так, більша частина шлюбів є шлюбами між гобітами. Звісно, гобіти світогляду та переконанням надають дуже мало уваги. Тому в них світогляд та переконання, з часом, змінюються докорінно. А шлюб з несумісною людиною стає тягарем. Але ж пропозиція створівати родину-стартап стосується аріїїв!

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Запропонований підхід до створення сім’ї може когось здивувати своєю раціональністю.

Проте раціоналізація мислення - це загальна тенденція переходу до постіндустріальної формації.

З другого боку, це свого роду повернення до традиції аграрної епохи, коли сім’ю розглядали передусім як ділову структуру.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Раціональне мислення і діловий підхід до створення сім'ї призведе до виродження роду через кілька поколінь...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Леонід Українець.
0
Ще не підтримано

Чому?

https://t.me/ETEPHET

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Коли кохання враховується раціонально, коли допомогою в почуттях стають спільні, і суспільно, і особисто корисні, справи, то такий підхід надає родині дуже великої міцності. А коханню - додаткової сили. Діти, народжені таким подружжям, є значно красивішими (а ознакою життєспроможності і є краса) та сильнішими, на всіх рівнях особистості, за своїх батьків!

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Змішані шлюби - злочин проти Нації!

Цитата:
2. Расова подібність. Найгармонійніша взаємодія, найбільша плодючість і найздоровіші нащадки – в межах однієї раси.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Чи варто продовжувати розвиток теми стартапів?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Петро Олар.
0
Ще не підтримано

Тема стартапів сьогодні настільки актуальна, що не говорити про неї неможливо. Як нам не думати про те, чим житеме світ завтра. Просто раніше все це було в інших формах і без належної інформації. Зараз настав час більш системного підходу до нового і такі діалоги дуже потрібні. А ще важливо, щоб ми разом творили сценарії успішних стартапів. Це дуже важливо, для формування в мрії та слові образу та майбутньої цілі. Я думаю треба більше говорити про успішно пройдені етапи творення сім'ї і перехід її на нові рівні. Адже сім'я, то є щоденна реальність у такому іноді байдужому віртуальному світі. І наповнювати її мають ЛЮБОВ, ВІРА, НАДІЯ, а ще вміння домовлятись. А раціональність і відповідальність у житті і у творенні сім'ї то є шлях до успіху.

Хай живе Міжмор’я!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Для нашого сьогодення, коли агресія Росії і війна призвели до поляризації суспільства у ставленні до Росії, до анексії Криму, до сепаратизацї частини Донбасу і Луганщини, до фактичної окупації Росією цієї частини України, розмова про сім'ю дуже важлива!

Не секрет, що вищеназвані події серйозно вплинули в частині сімей на стосунки між родичами і навіть на стосунки подружжя між собою. В частині випадків це привело навіть до розірвання шлюбу.

Я особисто знаю багато випадків, коли родичі, що живуть в Росії, повністю припинили спілкування з родичами в Україні.

Серйозні загрози несуть змешені шлюби між українцями і росіянами!

Я цілком погоджуюся з словами Петра Олара:

Цитата:
Я думаю треба більше говорити про успішно пройдені етапи творення сім'ї і перехід її на нові рівні. Адже сім'я, то є щоденна реальність у такому іноді байдужому віртуальному світі. І наповнювати її мають ЛЮБОВ, ВІРА, НАДІЯ, а ще вміння домовлятись. А раціональність і відповідальність у житті і у творенні сім'ї то є шлях до успіху.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!