Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 1
  • Переглядів: 1

Ярмарок на AR25.ORG: якщо глобалізацію не можна зупинити, то її треба очолити

Радіймо, друзі! Відтепер на сторінці Ярмарок за віртуальні гали можна придбати реальні товари. На першому етапі продається література, спрямована на розширення кола прихильників Великого Переходу, на підході сонячно-блакитна символіка.  На другому етапі кожен інвестор зможе стати продавцем і самостійно продавати будь-які товари. Розпочинаємо тестування системи!

Від свого заснування у 2000 році  «Народний Оглядач» виходив як «щоденна інтернет-газета неофіційної інформації, настроїв і громадської думки». За цей час багато змінилося: наш сайт тепер не тільки концентратор актуальних новин, а й соціальна мережа однодумців та інтелектуальна лабораторія з моделювання нової цивілізації. Звідси нова назва: Портал світоглядних новин SD.ORG.UA, Сонячна етномережа AR25.ORG.

Портал світоглядних новин. Чому? 

Тому що нас передусім цікавлять такі новини, які несуть світоглядний заряд. Це означає, що кожна публікація допомагає людині наблизитися до цілісного бачення світу і відчути своє місце в живому організмі Всесвіту.

З цією метою прошу авторів (блогерів-гравців) робити свої дописи в контексті вже опублікованих матеріалів, їх розвитку, уточнення чи заперечення. Це природно, адже і в науці, і в масовій свідомості відбувається постійне відкриття нових істин і звільнення від помилкових стереотипів.

Навіть до передруку чужих статей бажано підходити творчо: додавати свої коментарі, скорочувати несуттєве, показувати зв’язки з іншими явищами, давати посилання на тематично пов’язані публікації нашого порталу («в тему», Вікіборія), увиразнювати тексти графічними, музичними та відео ілюстраціями. 

Бажано концентрувати інформацію: давати найсуттєвіше, максимально полегшувати сприйняття, уникати інформаційного шуму і того, чого не розумієш. Пам’ятаймо: чим лаконічніша публікація, тим більше шансів, що її прочитають, оцінять і підтримають «галією» – енергією нашої віртуальної корпорації. Чому корпорації?

Глобальна українська держава-корпорація

Між корпораціями і державами є багато подібного: люди, система управління, власність, спільний інтерес тощо. Принципова відмінність між ними в тому, що корпорація – це передусім ділова структура, а держава – територіальна.  

У нинішньому світі дедалі більшу роль відіграють глобальні транснаціональні корпорації (ТНК). Їхня перевага щодо держав полягає в:

1) раціональнішій системі управління,

2) планетарних масштабах діяльності з використанням особливостей різних територій,

3) наявності внутрішнього «вільного ринку» для руху грошей, інформації, працівників і товарів всередині ТНК (третина світової торгівлі є їхнім внутрішньофірмовим оборотом, що не обкладається податками).  

Завдяки своїй конкурентній перевазі ТНК руйнують національні держави і національні культури. Успішно конкурувати з глобальними транснаціональними корпораціями можуть тільки глобальні національні держави-корпорації, які поєднують переваги глобальних корпорацій  з перевагами національних держав (див.: «До всесвітньої української держави-громади»). Держава-корпорація – це передова форма існування нації в реаліях інформаційної епохи.

Як перетворити Україну на державу-корпорацію

Згідно з сучасним розуміння проблеми, творення нової України відбувається в чотири етапи:

1. Формування глобальної української мережі однодумців.

2. Формування глобального спільного ринку (взаємна торгівля).

3. Перетворення спільного ринку на самоврядну духовно-економічну корпорацію.

4. Вибухоподібне розгортання Корпорації серед світового українства і заснування на території України держави нового циклу.

Перші три етапи – це поступове формування «зерна» (стартапу), четвертий – його розмноження і масове поширення.  

Формування горизонтальної етномережі однодумців – це первинне структурування нового українського етносу шляхом інформаційного обміну.  

Спільний ринок – це подальше структурування етносу шляхом матеріального обміну.

Корпорація – це вже формування нації, тобто вертикально структурованого етносу. 

Заснування держави – це творення нацією своєї держави-корпорації, зародка планетарної цивілізації вищого рівня.

Три умови переходу в нову екологічну нішу

Нова цивілізація потребує вільного простору для свого розгортання – т. зв. нової екологічної ніші. Дослідження показали, що йдеться не стільки про фізичний простір, скільки про простір подій, хоча вони й пов’язані між собою. Нову цивілізацію можна створити тільки у Просторі волі, оскільки в існуючому Просторі боротьби нова спільнота не має можливостей для конкуренції. Причому спочатку треба виростити діючу модель (стартап) і переконатися в її життєспроможності.

Саме цим ми й займаємось на порталі «Народний Оглядач». Спочатку нами була здійснена суто теоретична робота. Наступні спроби практичної реалізації (з 2010 року) дозволили сформулювати три умови переходу України до глобальної держави-корпорації (держави-громади):

1. Потрібно мати 1000 однодумців у просторі позитивних подій – Просторі волі або близькому до нього Просторі пригод.

2. Ця група повинна мати свою систему комунікацій, свою економіку, своє самоврядування.

3. Нова організаційна форма має поступово вирости з існуючої, подібно як зі старої цибулини виростає молодий і здоровий зелений паросток.  

Як це виглядає практично?          

Сонячна етномережа

Для формування групи однодумців – прихильників Великого Переходу – ми створили на сайті свою соціальну мережу. Для входження до неї треба зареєструватися, а для набуття статусу гравця (блогера) треба мати аватар з виразним людським обличчям та ігрове ім’я і прізвище (справжнє або вигадане  – як на Січі). Гравці отримують можливість коментувати публікації і робити власні. Таким чином здійснюється інформаційна взаємодія між членами нового етносу, формується спільний інформаційний простір, творяться знання нового циклу.  

Система енергообміну Галія

Для формування консолідованої спільноти однодумців потрібна не тільки інформаційна, а й економічна спільність. Це досягається шляхом долучення до системи енергообміну Галія (що значить «духовна сила») через набуття статусу інвестора. Для цього треба здійснити будь-яку інвестицію на підтримку Народного Оглядача і отримати у свій гаманець відповідну кількість галів. Що це дає?

По-перше, здійснюється колективне фінансування розвитку порталу: всі отримані кошти йдуть на розробку програмного забезпечення і утримання сервера.  

По-друге, володіючи таким «енергетичним гаманцем», інвестор має можливість голосувати за опубліковані статті, а також отримувати енергію за власні статті. У такий спосіб відбувається адекватний добір кращих публікацій, адже голосування відбувається не абстрактними «лайками», а реальними галами.

По-третє, підтримуючи публікації певного спрямування, інвестор фінансує розвиток тієї теми, яка його цікавить, виступає в ролі замовника і натхненника.

По-четверте, інвестор підвищує свій рейтинг у системі за допомогою таких індикаторів як вага, харизма, авторитет.

По-п’яте, за наявні в нього гали інвестор може купляти матеріальні товари через підсистему внутрішньої торгівлі.   

Спільний ринок, або Ярмарок

Йдеться про перехід до другого етапу формування держави-корпорації. Відтепер на сторінці Ярмарок за віртуальні гали можна придбати реальні товари.

На першому етапі продається література, спрямована на розширення кола прихильників Великого Переходу. Фактично, це різновид рекламної кампанії з просування «Народного Оглядача», адже література продається за символічну ціну. Розрахунок на те, що інвестори, які купили акційні книги і журнали, продаватимуть їх або даруватимуть своїм знайомим. Перші ярмаркові пропозиції:

10 випусків паперового Народного Оглядача (вартість 90 галів);

Журнал "Перехід-IV" №13 подарунковий (комплект 10 шт., акційна вартість 200 галів);

Книга "День Незалежності" Петра Масляка (комплект 10 шт., акційна вартість 100 галів).

На другому етапі кожен інвестор зможе стати продавцем і самостійно продавати будь-які товари. Швидкість створення такого «мультиринку» залежить від розміру інвестицій наших прихильників, адже професійна розробка програмного забезпечення потребує серйозних капіталовкладень. До початку літа 2014 року Ярмарок уже має працювати в повному обсязі. Прошу підтримати цю роботу щедрими інвестиціями! 

Віртуальна корпорація

Корпорація (від. лат. corporatio – об’єднання) відрізняється від мережі наявністю системи самоврядування: механізмів висування нагору лідерів і формування вертикальної ієрархічної структури, подібно до звичайних акціонерних товариств. Головне завдання компактної вертикальної структури – створення умов для вільної творчості масової горизонтальної етномережі.

Робота з програмування Корпорації поки що перебуває на стадії проектування, хоча основні принципи вже зрозумілі. Частина з них сформульована у статті «Тиранія чи Гетьманат». До кінця 2014 року корпорація вже має працювати. 

Правове забезпечення роботи порталу «Народний Оглядач» здійснює юридична особа Корпорація «Третій Гетьманат» (ТГ), зареєстрована під номером 38461198 за адресою: бульвар Шевченка 65, м. Запоріжжя, Україна. Після того, як будуть відпрацьовані механізми роботи віртуальної корпорації, вони будуть легалізовані як внутрішні процедури реальної Корпорації ТГ.

Підприємства українців усього світу, які увійдуть до Корпорації ТГ на правах структурних підрозділів, здійснюватимуть взаємодію без зовнішніх податків, а Галія виконуватиме роль засобу внутрішньокорпоративного клірингу (системи взаємозаліків, фактично – внутрішньої валюти).     

Держава-корпорація

Наявність організованої і духовно консолідованої сили дозволить заснувати державу нового циклу згідно з передовим досвідом, накопиченим Корпорацією ТГ. Деякі ключові моменти нової системи описані у статті Майбутнє України 2014-2015: прогноз Футурологічного конгресу. Заснування держави-корпорації здійснюватимемо у загальновизнаній формі Національних зборів.

Назва «держава» є умовною, адже насправді йдеться про повернення про устрою Золотої доби, який позначається трипільським словом «сокупія» (звідси – Скуфія, Скіфія, купа, копне право). Докладніше про це у статті Велика Скуфія переможе! або чи потрібна українцям держава?

Брахманська тисяча. Долучайся!

Для здійснення цих далекосяжних планів нам треба зібрати 1000 гравців, що перебувають у Просторі волі або поблизу нього. В євангельських термінах Простір волі називається Царством божим.

Підняття вгору починається з індивідуального зусилля. Для входження у Простір волі вже потрібна група однодумців, а для надійного перебування в ньому – велика організація (див.: Як закріпитися у Царстві божому). Така організація – це не що інше, як варна брахманів: саме з неї починається перетворення всього суспільства і народження нової нації.  

Варна брахманів не є чимось неймовірним. У давні часи це була масова організація, яка інколи навіть об’єднувала більшість населення країни (як це було в середньовічній Ірландії). А все тому, що брахман – це не духовне звання, а констатація належності до брахманської організації.

Набуття статусу брахмана передбачає виконання трьох обов’язкових умов:

1) долучення до істинних знань (що передбачає вміння поділитися цими знаннями з ближніми);

2) перебування у стані святості або близько до нього – це є підтвердженням того, що знання істинні й вони успішно засвоєні (ознаками святості є бадьорий стан духу, позитивне мислення, міцне здоров’я, гармонійні стосунки з навколишніми людьми, перебування у просторі позитивних подій);

3) підтримка варни брахманів роботою, грошима, знаннями, зв’язками, молитвами – подібно до повноцінного членства в будь-якій організації.  

Рух у цьому напрямку вже відбувається на порталі SD.ORG.UA – AR25.ORG: концентрація істинних знань, рух до святості, взаємодопомога і підтримка спільної справи роботою і грошима. Центр кристалізації вже є,  тепер треба розширити коло однодумців.

З цією метою активно просуваймо знання і власний досвід щодо правильного харчування, оздоровлення, омолодження, поліпшення своєї долі, самореалізації! Навколо нас ходять сотні тисяч людей, які шукають цих знань і готові їх сприйняти, а якщо отримають, то будуть вдячні нам за них до кінця свого життя (про досвід самооновлення: Друзі і вороги Царства божого).

Ми нікому не нав’язуємо цих знань і навіть нікого не переконуємо – ми просто інформуємо, а переконує наш особистий приклад. Якщо людина дозріла до засвоєння знань – вона сама з нас витягне те, що її цікавить. Якщо ж не дозріла, то її зараз ніхто не переконає, проте коли вона дозріє, то згадає про нас і сама звернеться (див.: 5 правил поширення Царства божого).

Тому наш рух – за Царство боже, Великий перехід і оновлену Україну – розгортається без опору. Сьогодні він нагадує воду, яка ні з ким не бореться, а просто обтікає перешкоди і заповнює доступний простір (див.: Стратегія води). Проте коли досягнемо критичної маси з 1000 брахманів, то цех рух прискориться на порядок і почне зносити штучні перешкоди старого життя.

І тоді Україна рине вперед!

Хай Буде!      

 

Наші інтереси: 

Розвиваємось!

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Гравець може замовити посилку на ім’я іншої особи, яка отримає товар замість нього - мабуть, це єдиний законний вихід. Інформація про отримувача залишається тільки у продавця.

Якщо у населеному пункті є громада, то посилки можна надсилати уповноваженій нею особі, яка вже потім їх розподіляє згідно з ігровими псевдонімами.

Іншій варіант (на перспективу) - укласти угоду Корпорації ТГ з кур’єрськими службами, які видаватимуть посилки за ігровим посвідченням особи.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Коментарі

Зображення користувача Тарнай Стрілець.
0
Ще не підтримано

Радіймо! Граємо!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

То як, будемо тестувати Ярмарок? Робіть замовлення, побачимо, наскільки це зручно. Там уже є три пропозиції, далі буде.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

Хай буде!

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Андрій Пасічник.
0
Ще не підтримано

Хочу правильний прапорець з Трисуттям.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Прапорці зараз замовляємо. Можна зробити з пластмасовими підставкою і держаком за 40 галів або стальними - за 70 галів. Стальний значно солідніший. Який замовляти?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Юрко Гірський.
0
Ще не підтримано

думаю краще було б сталевий :)
довговічніший

Накреслю свастику на хаті, і буду спати вже спокійно...

Зображення користувача Еней Харалужний.
0
Ще не підтримано

Так, стальний буде краще! На правильній символіці повинна бути і правильна підставка!!!

Інформація - це те, що приховується.
Все інше - реклама.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Можна і без підставки! Думаю, буде потреба і в такому, щоб "в руках помахати".

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Після отримання замовлень прошу тут висловлювати свої думки, наскільки це зручно і швидко. Давайте пропозиції щодо поліпшення системи внутрішньої торгівлі.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Хай буде!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Стосовно зручності системи "Ярмарок"...
Зараз у нас є таке: реєструється гравець, створює аккаунт під ігровим ім'ям (пам'ятаєте, "як на Січі", тобто гравець творить життя під новим іменем - не хоче, щоб знали його справжнє ім'я), а оформлюючи покупку мусить себе розкрити.
Думаєте це не проблема? Як сказати...

Згадаймо, що була колись, наприклад, послуга (за совєтів) абонентської скриньки "до запитання", про власника якої знали лише на поштовому відділенні.

Думаймо разом, як виконати приказку про "вовків ситих і овець цілих"...

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Гравець може замовити посилку на ім’я іншої особи, яка отримає товар замість нього - мабуть, це єдиний законний вихід. Інформація про отримувача залишається тільки у продавця.

Якщо у населеному пункті є громада, то посилки можна надсилати уповноваженій нею особі, яка вже потім їх розподіляє згідно з ігровими псевдонімами.

Іншій варіант (на перспективу) - укласти угоду Корпорації ТГ з кур’єрськими службами, які видаватимуть посилки за ігровим посвідченням особи.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

1 - ?Що означає пуста стрічка (це на 2 етапі - оформлення доставки товару)?
2 - Виправте помилку "У Вас не досить галів!" (це розділ "Платіж").
3 - В полі П.І.Б., мабуть, можна вводити і номер абонентської скриньки (а/с 123, наприклад), зареєстрованої у поштовому відділенні). Цю а/с може використовувати, наприклад сотник КТГ на місці (коли такий з'явиться :) в місті).
4 - Оце "При замовленні у полі "Вулиця" вказуйте назву поштової служби і номер складу.
У полі "Додаткові дані" вказуйте номер мобільного телефону. "

треба подавати на відповідних етапах у роз'ясненнях щодо оформлення замовлення.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Незабаром система торгівлі буде розширена до мультиринку. Там усе й виправимо.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

?Чи буде в ярмарку "Пшениця без куколю"?

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Андрій Пасічник.
0
Ще не підтримано

Подумав, було б добре би НО фінансувала держава. А потім подумав, що тоді би не було самодостатності і живучості громади.