Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 61
  • Переглядів: 67

Як стати брахманом

Категорія:

Почнемо з того, що для успішного розвитку будь-якої соціальної системи вона повинна бути структурована на три підсистеми, що виконують одну з трьох базових соціальних функцій: 1) творення нового; 2) захист сотвореного; 3) тиражування сотвореного. Традиційно згадані підсистеми називаються варнами, а люди, що до них належать, називаються брахманами, кшатріями і господарниками.

За великим рахунком, всі три варни займаються творчістю, але це різна творчість. Для зручності розділимо її на чотири різновиди і опишемо в порядку від найвищого рівня складності до найнижчого.

4. ТВОРЧІСТЬ-ГАРМОНІЯ: творення нових зразків в цілісній єдності зі своєю соціальною системою і Всесвітом. Тут нове не шкодить вже існуючому, а розвиває його і вдосконалює, тому створені зразки завжди приносять добрі плоди. Для здійснення гармонійної творчості потрібно володіти цілісним мисленням і точно бачити цілі, а для цього треба мати глибокі знання і перебувати у стані святості.

3. ТВОРЧІСТЬ-ЗАХИСТ: захист згаданих вище гармонійних зразків, подолання зла, творче розчищення простору для розгортання своєї системи. Тут мислення локальне (не цілісне), світ сприймається фрагментарно, а тому цілі можуть бути помилковим. Відповідно, діяльність з неточними цілями може приносити погані плоди. Ситуація виправляється завдяки точним цілям, визначеним на рівні творчості-гармонії. Для здійснення творчості-захисту треба володіти здатністю до нестандартного мислення.

2. ТВОРЧІСТЬ-ТИРАЖУВАННЯ: розмноження і просування зразків, створених на рівні цілісності. Такими зразками можуть бути світогляд, правила, організаційні моделі, інформаційні продукти, твори мистецтва, матеріальні вироби. Для успішної діяльності на цьому рівні достатньо володіти нормативним мисленням – вміти засвоювати знання, розуміти правила, опановувати вже існуючі технології і майстерно їх застосовувати.

1. ТВОРЧІСТЬ-ІМІТАЦІЯ: підготовка до творчості, діяльність методом спроб і помилок з наперед невідомими наслідками. Для цього «дитячого» рівня творчості властиві хаотичність і спонтанність.

Описані чотири різновиди творчості відповідають чотирьом рівням розвитку людини:

ЛЮДИНА-4: цілісне мислення, мудрість, вміння ставити вірні цілі та їх досягати, правильний світогляд, знання себе, самодостатність і самореалізація.

ЛЮДИНА-3: здатність до адекватних дій в нестандартних ситуаціях, цілеспрямованість і самодисципліна.

ЛЮДИНА-2: здатність до самостійного засвоєння норм і точного виконання інструкцій, спроможність багатократно виконувати однотипні операції.

ЛЮДИНА-1: навчання шляхом тривалих тренінгів за принципом «роби як я», здатність діяти тільки під керівництвом людей вищого рівня,

«Всі мислячі істоти народжуються нерівними. Досконале суспільство дає кожному рівну можливість плавати на його власній глибині» (Френк Герберт).

Кожна людина найкраще почувається в середовищі людей, які їй близькі духовно, інтелектуально, професійно, поділяють її життєві цілі та інтереси. Тому в гармонійному суспільстві люди-4 природно і невимушено тяжіють до об’єднання у варну брахманів, люди-3 – у варну кшатріїв, люди-2 – у варну господарників. Люди-1 не здатні до самоорганізації: це несамостійні виконавці, що діють під керівництвом людей вищого рівня.

Звідси чітка відповідність:

БРАХМАНИ: людина-4, ТВОРЧІСТЬ-ГАРМОНІЯ (творення правил і правильних зразків).

КШАТРІЇ: людина-3, ТВОРЧІСТЬ-ЗАХИСТ (реакція на відхилення від правил і руйнування неправильних зразків).

ГОСПОДАРІ: людина-2, ТВОРЧІСТЬ-ТИРАЖУВАННЯ (точне відтворення і розмноження правильних зразків).

НЕСАМОСТІЙНІ ВИКОНАВЦІ: Людина-1, ТВОРЧІСТЬ-ІМІТАЦІЯ (освоєння азів творчості, діяльність під керівництвом людей вищого рівня).

Варна брахманів є локомотивом суспільства, особливо на етапі його трансформації. Більше того, творення нової етнічної системи завжди починається не інакше як з самоорганізації брахманів.

У сучасному світі брахманів нерідко розглядають як священнослужителів, які здійснюють незрозумілі обряди і тримаються давніх звичаїв. Це хибне уявлення.

Брахмани – це ті, які спроможні творити нове і приносити цим тільки добрі плоди. Тому брахманами можуть бути шляхетні люди всіх станів і всіх професій. Це підтверджує історія галльських друїдів, які могли бути і царями, і воїнами, і ремісниками, і торговцями, і селянами.

Це одна з причин могутності і провідної ролі цієї варни, адже брахманська організація проникає в усі соціальні групи і має в них великий авторитет, вона добре поінформована про стан суспільства і тому може ним керувати зсередини – так, як голова керує своїм тілом.

Отже, брахмани можуть займатися будь-якою професійною діяльністю, адже можливості для творчості є всюди. Саме брахмани дають народу уявлення про правильну організацію життя і ведуть його шляхом триєдиної еволюції духу, душі та плоті. Брахмани дають кшатріям зброю, а господарникам – якісні зразки новацій, які ті з задоволенням і вигодою для себе тиражують.

Богом-егрегором брахманів є Велес (Луг, Одін) – покровитель святості, мудрості, глибинних знань, зцілення, моральних чеснот, мистецтв, музики, утіхи, краси, матеріального багатства. Підключення до цього егрегора є визначальною умовою належності до варни брахманів. Зовнішніми проявами підключення до психо-енергетичного банку Велеса є: 1) перебування у стані святості (або поблизу нього), 2) долучення до високих знань та технологій; 3) відчуття духовної належності до брахманської організації та її активна підтримка (інформаційна і фінансова, власною працею і зв’язками тощо).

Богом-егрегором господарів є Дажбог (Дагда, Фрейр). Оскільки він займається розмноженням того, що створене Велесом, він також є носієм духу святості, гармонії, краси. На відміну від «вертикальної творчості» Велеса, Дажбог здійснює «горизонтальну творчість» – він тиражує безліч копій за брахманським першозразком.

Брахмани і господарники є продуктивними варнами, адже саме вони створюють багатство: знання, правила, матеріальні вартості. Для захисту сотвореного ними матеріального і нематеріального світу формується варна кшатріїв. Брахмани творять цю варну, а господарники посилюють її матеріальними ресурсами. Кшатрії не створюють матеріальних благ, а їхнє утримання потребує значних ресурсів, адже війна є дуже дорогою справою. Тому варна кшатріїв виникає тільки після організації варни брахманів, а набирає справжньої могутності тільки після розгортання варни господарників.

Богом-егрегором кшатріїв є Перун (Тараніс, Тор). На відміну від Велеса і Дажбога, Перун є носієм суворої, жорсткої енергетики, спрямованої на руйнування зла. Коли в суспільстві панує мир, виконуються внутрішні правила і не має зовнішньої загрози, то кшатріїв ніхто не бачить і не чує. Вони в цей час займаються підготовкою, тренуваннями, самовдосконаленням, опануванням нової техніки. Натомість коли відбувається відхилення від правильного розвитку, а м’якій дипломатії брахманів не вдається це відхилення виправити – тоді активізується дух Перуна і кшатрії вирішують проблему енергійними, жорсткими, точними діями.

Існує доволі поширене переконання, що кшатрії є не тільки воїнами, а й державотворцями, які засновують гармонійні держави і творять справедливі закони. Таке уявлення походить з буддизму, який в середині першого тис. до н. е. став ідеологічним обгрунтуванням «революції кшатріїв» – повстання військової влади проти влади духовної. Відповідно, у буддизмі просувалась думка, що варна кшатріїв стоїть вище варни брахманів.

Це помилкове уявлення. Для гармонійного і динамічного розвитку суспільства потрібен дух знань, світла, свободи, радісного творення нового, любові і доброзичливості. Це функція Велеса, від імені якого походить слово «веселість». Натомість функція Перуна полягає в силовому вирішенні проблем, адже кшатріям доводиться мати справу з людьми, які не сприймають брахманських методів переконання і умовлянь. Притаманна кшатріям творчість-захист – це передусім творчість-руйнування. За допомогою руйнування нічого доброго не створиш – руйнування придатне тільки для ліквідації зла. Методи військової дисципліни ефективні під час бойових дій, проте стають гальмом у мирний час, адже вони блокують не тільки зло, а й творення нового. Яку б державу не створювали кшатрії, у них завжди виходить те ж саме – казарма.

Отже, варна брахманів є локомотивом гармонійного і динамічного розвитку суспільства. Воно створює високі зразки, які масово тиражуються варною господарників і захищаються варною кшатріїв. З самоорганізації брахманів починається творення нових націй і цивілізацій, тому розглянемо її детальніше.

Ядро варни брахманів складають люди з цілісним мисленням (люди-4), проте до її діяльності долучається значно ширше коло людей, яким подобається дух Велеса. Варна відкрита для своїх щирих прихильників. Для входження до брахманства потрібно дотримуватися трьох умов.

1. Наполегливо прагнути стану святості – це найголовніша умова: «Шукайте перше Царства Божого та правди його, а все інше вам додасться» (Матвій, 6-33). Ознакою наближення до святості є стан чистоти, веселості духу і психофізичної гармонії як усередині людини, так і навколо неї.

2. Наполегливо і постійно оволодівати знаннями й технологіями, починаючи з метафізики і закінчуючи вузькоспеціалізованими розділами природничих, гуманітарних, медичних та інших наук.

3. Активно підтримувати діяльність своєї варни роботою, грошима та іншими пожертвами, підвищувати її авторитет добрими справами і всім своїм способом життя.

Як це виглядає на практиці?

1. ОЗДОРОВЛЮЙСЯ! Почни з себе! Оновлену Україну можуть створити тільки оновлені українці. Найефективнішим з відомих способів оновлення є технологія самозцілення Живе Слово в поєднанні зі зміною світогляду, здоровим способом життя, правильним харчуванням і спеціальними енергетичними вправами.

2. РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ! Для того, щоб здійснювати притаманну брахманам творчість-гармонію, треба глибоко знати сферу своєї діяльності, а для цього треба її любити і щиро нею цікавитися. Кожна людина має таланти до певної роботи – треба тільки її знайти і діяти! Людина, яка знайшла улюблену справу, вивчає її усіма доступними засобами і врешті-решт стає у ній експертом. Описаний в п. 1 шлях оновлення надійно приводить людину до самопізнання і самореалізації, підносить її на рівень еліти нації.

3. ТРИМАЙСЯ ЗА СВОЇХ! Подібне притягується до подібного. Будь-якій людині найкомфортніше в середовищі духовно і етнічно близьких людей. А якщо це середовище людей здорових, світлих, самодостатніх – то це на порядок приємніше. Тому люди брахманського спрямування – прихильники Велеса – невимушено об’єднуються і творять організовану духовну громаду – варну брахманів. Це природний початок творення нової української нації.

Брахманська самоорганізація може відбуватися в різних, найнесподіваніших формах. Однією з них є читацькі клуби, які зараз виникають в різних містах України. Майже всі, що об’єдналися в такі клуби, пройшли оновлення Живим Словом, тому є людьми здоровими, веселими і самодостатніми. Це притягує інших українців, в результаті чого читацькі клуби перетворюються на точки росту нової цивілізації.

Якщо ви ще не пройшли оновлення – пишіть на sensar(равлик)meta.ua.

Якщо ви вже маєте досвід самозцілення Живим Словом і шукаєте однодумців – читайте «Народний Оглядач», створюйте власний читацький клуб або приєднуйтесь до існуючого, заходьте у групу Живе Слово в мережі Фейсбук або пишіть на sensar(равлик)meta.ua.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Vakula каже:
А що ж це за брахман, коли він разом з кимось сидить та плаче: "птічку жалко!", або лається з продавцем.
Я так думаю, що він є не толєрантною (настрій <a href="https://www.ar25.org/article/veselka-nastroyiv.html" class="bb-url" rel="nofollow">жертви</a>), не доброю людиною (<a href="https://www.ar25.org/article/veselka-nastroyiv.html" class="bb-url" rel="nofollow">настрої від 2,0 до 4,0</a>), а духовною, тому для озлоблених людей він сприймається чужим і незрозумілим.

Нічого не зрозумів!
Можна іншими словами?
Двічі перечитав, але не можу бути упевненим, що я вас зрозумів..

Коментарі

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Чи природно для брахмана на психологічному рівні бути відчуженим від людей?
Про вся випадок уточню запитання, не усамітнитися від людей, а саме психологічно відчужуватися від людей. Для прикладу чи природно брахману заявляти такі слова мовляв, а навіщо вони мене будуть турбувати якщо я наприклад не бажаю мати з ними справи?

Зображення користувача Вакула Коваль.
0
Ще не підтримано

Брахман повинен вміти сприймати все, а відгукуватися - по своєму бажанню. І якщо пристають з дурницями - вміти твердо і не образливо зупиняти. Для цього вправа "гляділки" є.
А що ж це за брахман, коли він разом з кимось сидить та плаче: "птічку жалко!", або лається з продавцем.
Я так думаю, що він є не толєрантною (настрій жертви), не доброю людиною (настрої від 2,0 до 4,0), а духовною, тому для озлоблених людей він сприймається чужим і незрозумілим.

VAKULA

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Vakula каже:
А що ж це за брахман, коли він разом з кимось сидить та плаче: "птічку жалко!", або лається з продавцем.
Я так думаю, що він є не толєрантною (настрій <a href="https://www.ar25.org/article/veselka-nastroyiv.html" class="bb-url" rel="nofollow">жертви</a>), не доброю людиною (<a href="https://www.ar25.org/article/veselka-nastroyiv.html" class="bb-url" rel="nofollow">настрої від 2,0 до 4,0</a>), а духовною, тому для озлоблених людей він сприймається чужим і незрозумілим.

Нічого не зрозумів!
Можна іншими словами?
Двічі перечитав, але не можу бути упевненим, що я вас зрозумів..

Зображення користувача Вакула Коваль.
0
Ще не підтримано

1. Брахман не може машинально зкочуватися по настрою вниз до тої людини, з якою він спілкується(якщо та в низькому настрої).
2. Думка про "терпимість" така, що толерантність нав'язують ті, хто хоче мати вас за жертву, це настрій цапа-відбувайла. Терпимість - це і европейське і азійське поняття. У нас, у середині, є поняття доброти. Добра людина знаходиться в настроях від 2.0 до 4.0. Тобто, вона ще може легко скотитися вниз. Наприклад, роздратуватися, розгнівитися на когось, чи заспівчувати "птічку жалко".
3. Духовна людина втримається у високому настрої і зможе дієво розрадити, надоумити просту людину.

VAKULA

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Пане Вакула, я все це розумію, дякую вам за старання.
Та проте дозвольте я ще раз спробую уточнити своє безграмотне запитання=((

Отже чи може людина бути брахманом, якщо вона каже ПРИБЛИЗНО такі слова,
- а навіщо мене будуть турбувати люди якщо я може не хочу з ними мати справи?
- а якщо до вас буде звертатися тоді інша група людей?
- о то тоді я з ними буду спілкуватися..
У даному прикладі скажемо так не ваш приклад з низькочастотними і високочастотними людьми про що наш брахман й гадки не може відати якими вони є по частотам якщо не вступить у контакт, а візьмемо натомість ось такий от приклад скажемо так, з ними це хай будуть для прикладу там політиками, медиками, юристами, стоматологами ні. а ось з там наприклад з аналітиками, програмістами, бухгалтерами, економістами то так..

Ех, якщо ви і цього разу таки не зрозумієте мого запитання, то я вже в третє буду змушений написати приблизний діалог з конкретним реальним прикладом=(

Або нє.. уявіть що той брахман каже що йому з наприклад вайшами і там шудрами не хочеться вступати у контакт якщо вони його потурбують спокій, а ось там з кшатріями і брахманами то залюбки най турбують його якщо забажають.. Чи хіба у такому приклад будь хто з якої касти не може перебувати як у високочастотних хвилях то так і відповідно низькочастотних (у тому числі й темні брахмани).
?????????????????????????7
Хіба такий чіткий розподіл у НЕ бажанні іти на контакт з тієї чи іншою групою на противагу у бажанні йти на контакт з іншою групою людей..
Та хіба для брахмана взагалі можливий такий чіткий для себе розподіл хто гідний його уваги, а хто???
Хіба брахман не має за всім своїм природнім єством як мінімум у першому ж контакті вже зробити для себе вибір так чи ні, аніж небажаючи вступити у перший же контакт і тим самим на дати його турбуючій людині ров"язати для себе якусь там важливу карму.
Як на мене то є абсурдом.. ну але сліпців рахують по кількості аварій на автомагістралей...=)

Зображення користувача Вакула Коваль.
0
Ще не підтримано

Проста людина може сказати: "та от я нічого не встигаю, бо до мене пристають зі спілкування люди, які мені заважають, і я нічого не можу вдіяти".
Брахман же керує сам своїм часом і обставинами. Звісно, не може бути в нього пихи, щоб зовсім не розмовляти з шудрами. Але, якщо до нього пристають з дурницями, то він це бачить і чемно припиня непродуктивне спілкування. Що корисніше для суспільства - те він і робить, з тим і спілкується. Він не бог, але мудра людина.
Якщо ви бачите, що з якоюсь навіженою людиною нема сенсу розмовляти - ви йдете собі від неї. Навіть Хрестос не міг усіх співбесідників просвітити, хоч і не цурався нікого, він обирав підходящих людей для більш продуктивного спілкування.

VAKULA

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Vakula каже:
Якщо ви бачите, що з якоюсь навіженою людиною нема сенсу розмовляти - ви йдете собі від неї. Навіть Хрестос не міг усіх співбесідників просвітити, хоч і не цурався нікого, він обирав підходящих людей для більш продуктивного спілкування.

Ну то ось моя думка точно така ж сама, що брахмани повинні бути подібними немов як до Хреста, усіх звісно що не просвітиш, але вибір то все одно відбувається з усіх хто звертається, без вже закладеної відмови їм у бажанні поспілкуватися для того щоб зрозуміти для себе так/ні.

Щодо часу, то це ви мудро написали) от тільки хочу вам зауважити, що для брахамана на мою думку час це не просто інструмент яким можна керувати в обставинах обставинами, але ще й також я вважаю час це все в одному цілому поєднуючи в собі минули. теперішнє і майбутнє. а отже від будь якої його думки усі ті обставини які ви назвали можуть в ту ж мить і піти в той чи інший бік, тобто як ви були сі писали про те що: "Сила — це здатність виконати дію, роботу. Основою сили є увага. Це не одне й те саме, але можна прослідкувати, що для створення дії, зусилля необхідна увага та намір. Всюди, куди ми направляємо увагу — з’являється сила (енергія)." Опубліковано Вакула Коваль 15 Липень, 2014 - 23:00

Тобто одним словом на мою думку таке от управління чи то пак здатністю до управління часом все ж більше мало би належати все ж таки вайші, аніж як брахману.

«Вайш’ї» - попри те, що ця категорія займає третє місце в ієрархії, вона править нашим світом. Очолюють її бізнесмени та банкіри. Так як в їх пріоритетах матеріальні цінності займають чільне місце, то вони завжди бачать, де і з чого можна отримати зиск. Вони комунікабельні, легко встановлюють зв’язки, можуть продати що завгодно і кому завгодно. Зазвичай все вимірюють грошима. Цінність людини визначають її прибутком. Метою життя вважають накопичення багатства. Їм дуже важко зрозуміти «Брахмана» або «Кшатрія», тому часто вони ставляться до них зневажливо.

«Брахмани» - це люди з багатим духовним світом і високим інтелектом. Їх приваблюють вищі матерії, питання моральності, виховання, наукові дослідження, творчість. У них з народження закладені високі моральні цінності і благородство. Це духовники, вчителі, священики, вчені за покликанням, а не тільки за статусом.

Наприклад духовник, вчитель, священник той же Хрестос про якого ми вже згадали, навряд чи наперед складе для себе певну картину користливості з тими хто варти їх уваги, а хто ні, так як на мою думку брахман все ж таки завжди дасть всім можливість проявити себе. а вже потім по тим чи іншим обставинам відмежуватися від тієї ж людини. Вайша ж на мою дуку, одразу вже знаючи що з тієї людини для нього буде відсутня продуктивність відразу же дасть червоне світло і тим самими буде всім сигналити про те щоби його пропустили інші люди не зачіпаючи його, щоби не заважати йому керувати своїм часом і обставинами які як кажуть у нас в народі коштують чималу суму, адже час це гроші! А що таке час для брахмана? О! оце так сам же себе і запитав на голову :І

Зображення користувача Дзвінка Сопілкарка.
0
Ще не підтримано

Будь-яка, навіть найбезглуздіша, розмова може бути корисною для брахмана. Дурниця доведена до повного абсурду дозволяє виявити, усвідомити і розв'язати кармічну проблему.
Якщо до вас звертаються одні й ті ж несимпатичні вам люди, чи різні люди задають одне й те ж безглузде запитання, то вам варто за це подякувати вищим силам. В такий спосіб вам допомагають очищати карму. Треба в такій ситуації просто змінити точку зору.

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Дзвінка Сопілкарка каже:
Будь-яка, навіть найбезглуздіша, розмова може бути корисною для брахмана. Дурниця доведена до повного абсурду дозволяє виявити, усвідомити і розв'язати кармічну проблему.

О-о-о, та-а-ак, як це мені все знайоме і зрозуміле=)

Дзвінка Сопілкарка каже:
Якщо до вас звертаються одні й ті ж несимпатичні вам люди, чи різні люди задають одне й те ж безглузде запитання, то вам варто за це подякувати вищим силам. В такий спосіб вам допомагають очищати карму. Треба в такій ситуації просто змінити точку зору.

Буду сподіватися, що брахман ваші слова також зрозуміє і візьме собі це до уваги=))

Зображення користувача Микола Погорілець.
0
Ще не підтримано

Яку б державу не створювали кшатрії, у них завжди виходить те ж саме – казарма.
Дуже. Дуже влучно! Яку з описаних сучасною історією держав не можна назвати казармою в тому, чи іншому сенсі?

Чому Українці традиційно не паряться створенням сильної держави? Поляки - так, Росіяни - так. А ми - не так! А вирішальна частина вагомих осіб Радянського союзу в творчому і адміністративному плані вийшла саме з України.

Все-таки правильно сказано про казарму. Але її треба час ввд часу, бо занадто розслабляємося кожні триста років.

Зображення користувача Олег Подорожній.
0
Ще не підтримано

У нас відібрали силою нашу віру - те що маємо, наслідок

Братайтеся, єднайтеся зі світлими - це сила!

Зображення користувача Лаліта Тушті.
0
Ще не підтримано

Існує доволі поширене переконання, що кшатрії є не тільки воїнами, а й державотворцями, які засновують гармонійні держави і творять справедливі закони. Таке уявлення походить з буддизму" Не з буддизму, а з ведичних писань, якi набагато старiшi за буддизм

"Це помилкове уявлення. Для гармонійного і динамічного розвитку суспільства потрібен дух знань, світла, свободи, радісного творення нового, любові і доброзичливості. Це функція Велеса, від імені якого походить слово «веселість». Натомість функція Перуна полягає в силовому вирішенні проблем, адже кшатріям доводиться мати справу з людьми, які не сприймають брахманських методів переконання і умовлянь. Притаманна кшатріям творчість-захист – це передусім творчість-руйнування. За допомогою руйнування нічого доброго не створиш – руйнування придатне тільки для ліквідації зла. Методи військової дисципліни ефективні під час бойових дій, проте стають гальмом у мирний час, адже вони блокують не тільки зло, а й творення нового. Яку б державу не створювали кшатрії, у них завжди виходить те ж саме – казарма".
Це абсолютно хибне твердження. Брахмани зазвичай можуть бути мiнiстрами, радниками, але у них є свойi обов`язки, i керування державою до них не входить,. Брахмани виховують царських принцiв i передають йiм знання, як духовнi так i матерiальнi, змалечку навчаючи йiх турбуватися про пiдлеглих, бути йiм як батько, знати дипломатiю, i найголовнiше цар повинен бути здатен захистити свою державу. ВIн не ховався за спини солдат, а очолював вiйсько. Так працювала ведична система варнашрами. Це можна подивитись у серiалi "Махабхарата" 2013 i почитати у книзi "Бхагавад-гiта як вона йе"

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

Серіал Махабхарата десь є українською мовою? Я колись шукав, але тоді не знайшов.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Лаліта Тушті.
0
Ще не підтримано

Нажаль поки що немає, але попит народжує пропозицiю. Стукайте, i вам вiдкриють :).