Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 14
  • Переглядів: 15

Універсальний критерій успіху ВУД, або Сонячна машина самовдосконалення і збагачення

Для розвитку будь-якої системи – людини, спільноти, держави – потрібна ясна мета і чіткий критерій успішного наближення до неї. А чи є критерій щастя? Є! Він простий, як усе геніальне.

151219-shchastya.jpg

Радіймо!
Радіймо!

Ідеальна мета: щастя, успіх, благо, добро, еволюція

Мета Вільної Української Держави записана на державному гербі – це слово «Ща», повна назва – «Щастя» (подібно до всіх інших букв слов’янського алфавіту: «Аз», «Буки», «Веді», «Глагол», «Добро», «Ест» і так далі).

Рух до щастя позначається словом УСПІХ (від «успіти» – встигнути, все робити вчасно, рухатися «по плану»). Успішна людина – це людина, яка «робить вчасно», уміє погоджувати свої бажання з можливостями, діє ефективно – в гармонії з життям, особистими обставинами і з самим собою.

Поняття «успішності» і «щастя» тісно пов’язані між собою у багатьох мовах, напр. латинське felicitas – щастя, успіх, плодючість, здоров’я, достаток, процвітання. Якщо об’єднати усі ці значення, то щастя – це міра гармонійного розвитку людини і суспільства.

Вищим рівнем щастя людини є досягнення нею боголюдської реалізації (стану сина Божого), коли всі її складники – плоть, душа, дух і божественне ядро – перебувають у гармонійній єдності на найвищому рівні здійснення. «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Нагірна проповідь).

Відтак рівень щастя є узагальнюючим показником успішності людини і спільноти в її еволюційному розвитку. Це тому, що показник щастя охоплює видиме і невидиме, матеріальне і духовне: здоров’я, добробут, самодостатність, бадьорість, самосвідомість, безпеку, свободу, активність, ініціативність, суспільне визнання, славу. Але як його виміряти?

Ідеальний критерій успіху

 У пошуках критерію вимірювання щастя передусім треба сформулювати, яким вимогам він має відповідати.

1. Простота. Ідеальний критерій має вираховуватися легко, без застосування складних методик і комп’ютерних програм.

2. Фрактальність. Він має працювати однаково добре як для цілої держави, так і для окремих людей чи їхніх об’єднань.

3. Оперативність. Він має вказувати про наближення до мети чи віддалення від неї протягом періоду, співмірного з природною циклічністю діяльності людини. Такими природними періодами є рік (взаємодія Земля–Сонце) і місяць (взаємодія Земля–Місяць). Ці два цикли є найважливішими для розвитку людей, тварин і рослин.

4. Суб’єктивність. Він має враховувати волевиявлення людини, її відчуття впевненості та свободи, задоволення життям, оптимізм тощо.

5. Об’єктивність. Критерій має відбивати реальний стан людини, незалежно від людських уявлень та фантазій.

6. Обчислюваність. Критерій повинен мати числове вираження, адже по-справжньому управляти можна тільки тим, що можна порахувати: «хочеш керувати – навчись рахувати».

Індекс людського розвитку (ІЛР): плюси і мінуси

У світовій практиці найпоширенішим критерієм успішності є Індекс людського розвитку. Він включає розмір Валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення (заможність), рівень освіти (культуру) і очікувану тривалість життя (здоров’я).

Великим плюсом ІЛР є те, що середню якість життя у державах можна виразити одним числом. Це дозволяє простежувати динаміку розвитку держав і порівнювати їх між собою.

Великим мінусом ІЛР є його непридатність для вимірювання якості життя окремої людини, складність методики розрахунку і, що для нас найважливіше, непридатність для спільнот постіндустріальної формації.

Так, рівень здоров’я оцінюється на основі «середньої очікуваної тривалості життя при народженні», яка залежить від смертності всіх сучасників («синтетичного», або «умовного» покоління). Очевидно, що для нової спільноти цей узагальнений показник непридатний, адже середню тривалість життя можна буде оцінити лише через півсотню років

Рівень культури для ІЛР оцінюється тривалістю навчання. Він також не придатний для сучасної людини, адже вона постійно займається навчанням і самоосвітою за допомогою всіх доступних засобів – очних і дистанційних курсів, гуртків за інтересами, наукової і художньої літератури, відеоуроків, інтернет-форумів, розвиваючих ігор тощо.

Рівень життя оцінюється через валовий національний дохід на душу населення за паритетом купівельної спроможності в доларах США. Головним недоліком цього показника є надмірна складність розрахунку і ефект «середньої температури по лікарні».

Принципово важливим недоліком ІЛР є й те, що він не враховує розвиток духовно-вольових якостей людини, її відчуття самореалізації та задоволеності життям.

Як це можна виправити?

Як бачимо, описані підходи непридатні для оцінки успіху постіндустріальної спільноти, яка тільки починає формуватися. Треба шукати інші критерії. Наприклад, рівень здоров’я краще оцінювати не тривалістю життя, а рівнем працездатності – тоді його можна застосувати для щомісячної оцінки конкретної людини.

Рівень культури, включно з інтелектуальним розвитком і освіченістю, важко виміряти, проте в поєднанні з працездатністю від дає вищу ефективність діяльності. Відтак рівень ефективності є досконалішим показником, ніж рівень працездатності.

Якби до ефективності додати ще й рівень доходів, тоді можна було б вийти на такий узагальнюючий показник як рівень багатства – в широкому значенні цього слова. Це тому, що «багатство» має спільний корінь зі словом «бог», тому його сенс не обмежується кількістю грошей чи іншої власності.

Що таке справжнє багатство?

Багатство – це спроможність діяти на власний розсуд, досягати поставлених цілей і отримувати від цього задоволення. Істинно багатою людина є тоді, коли вона здорова, культурна, матеріально забезпечена і займається цікавими справами.

Це вже щось конкретніше. Існує навіть такий афоризм, що «багатство людини визначається кількістю часу, який людина може приділити улюбленій праці». Якщо цей час оцінити в грошовому еквіваленті, то показником багатства є кількість грошей, які людина може витратити на цікаву справу.

Увага! Схоже, що ми вже наближаємось до підходящого критерію оцінки успішності громадян, демосів і цілої держави. Тільки уточнимо, що працею називаємо осмислену, радісну і корисну діяльність, а не просто «гульбан».

Від багатства до щастя

Якщо час, працю та інші ресурси, витрачені на улюблену справу, оцінити у грошовому еквіваленті, то можна отримати кількісну оцінку справжнього багатства людини.

Але чи може така формула багатства бути мірилом щастя? Тільки частково. Річ у тім, що людина є соціальною істотою, частинкою соціального організму – соціуму, спільноти. Тому щасливою вона може бути тільки разом зі своєю спільнотою.

Отже, цікава робота дає людині щастя тільки тоді, коли є люди, які спроможні її оцінити, висловити вдячність і захоплення. Людина по-справжньому радіє тільки тоді, коли з нею радіє спільнота, коли виникає колективний резонанс і коли про добрі справи поширюється слава.

І ось тут ми впритул підійшли до критерію, який дозволяє кількісно оцінити успішність людини в наближенні до ідеальної мети – щастя боголюдської гармонії.

Критерій успіху, щастя і справжнього багатства

Отже, визначення: Успішність людини визначається розміром щомісячних дарів на розвиток спільної справи у грошовому еквіваленті. Дарування може бути грошима, роботою або іншими корисними ресурсами, проте для зручності приводиться «до спільного знаменника» і оцінюється за допомогою грошей – універсального еквіваленту вартості.

Проаналізуймо цей критерій успіху на відповідність описаним вище вимогам (див. вище «Ідеальний критерій успіху»), виставляючи помітку «Так» або «Ні».

1. Простота. Так. Скільки захотів, стільки подарував. Жодні формули чи методики не потрібні.

2. Фрактальність. Так. Критерій працює на всіх таксономічних рівнях. Успішність демосів чи всієї республіки визначається простим додаванням індивідуальних дарів.

3. Оперативність. Так. Щомісячні дари – це так само природно, як щомісячна зарплата.

4. Суб’єктивність. Так. Людина добровільно вирішує, скільки бажає дати на спільну справу.

5. Об’єктивність. Так. Людина не може подарувати більше, чим у неї є. Тобто тут спрацьовують об’єктивні обмеження.

6. Обчислюваність. Так. Усе точно і однозначно. Єдина операція, яка потрібна для обчислень критерію успіху – це додавання.

Що це дає для спільноти ВУД

По-перше, вся спільнота щомісяця бачить чіткий і наочний показник успішності нашого стартапу, адже його мета – зростання успішності його учасників: поліпшення здоров’я та бадьорості, зростання матеріального добробуту, притягнення позитивних подій, посилення відчуття впевненості в майбутньому, життєрадісності, повноти буття.

По-друге, можна буде порівняти рівень колективного щастя по місяцям – зростає воно чи зменшується.

По-третє, спільнота отримує орієнтир «запланованого щастя» на наступний місяць – стартап має прогресувати, отже рівень «валового республіканського щастя» має зростати.

По-четверте, можна буде щоденно спостерігати наповнення «казана спільного щастя» і щоденно радіти нашим успіхам.

По-п’яте, спільнота може оцінити якість роботи організаційного ядра, адже якщо рівень щастя підвищується, значить життя Вільної Української Держави стає усе цікавішим, зростає кількість громадян, збільшується їхнє бажання підтримати розвиток спільної справи.  

Що це дає для кожного учасника

Ми вже з’ясували, що дарування – це магічний засіб самовдосконалення, збагачення і піднесення у простір позитивних подій. Якщо людина щиро робить дарування на якусь конкретну суму, то тим самим вона робить послання Всесвіту про те, що готова отримати суму удесятеро більше. І Всесвіт знайде спосіб, як їй віддячити. Докладніше про це у статті Коли радіє Всесвіт.

З того часу теорія знайшла надійне підтвердження, причому в умовах економічної кризи. Повідомлення наших учасників про те, як за останній рік у них поліпшились здоров’я, стосунки з родичами і знайомими, робота й матеріальний добробут, якраз і наштовхнули мене на пошуки універсального критерію успішності нашого проекту.

Якщо виражатися метафорично, то стартап ВУД – це магічна машина збагачення, про що ми вже говорили на круглому столі інвесторів нашого стартапу. Конкретні приклади читайте у статтях з тегами чудеса і успіхи. Що більше однодумців приєднається до нашого чарівного стартапу, то більші чудеса він генеруватиме. 

То що для нас дає участь у стартапі Вільна Українська держава?

По-перше, це долучення до масштабної і шляхетної справи творення свого майбутнього, заснування постіндустріальної України і планетарної цивілізації вищого рівня. Ми увійдемо в історію як батьки-засновники нового світу – подібно до перших трипільців.

По-друге, перебування в середовищі однодумців – людей щирих, розумних і цікавих. Спільними зусиллями це середовище постійно розширюється і якісно вдосконалюється. Якщо виникають запитання чи труднощі – завжди є до кого звернутися. Якщо здобуваємо перемоги – є з ким поділитися радістю і отримати щире визнання.

По-третє, ми разом реально піднімаємось у простір позитивних подій – внутрішніх і зовнішніх. Перші – це здоров’я, бадьорість, ясніша самосвідомість. Другі – цікава і вдячна робота, світлі люди і добрі справи.

Галія – шлях слави

Давнє слово «галія» означає «духовна сила» і «слава» (лат. gloria). Так називається внутрішня одиниця енергії нашого стартапу. Саме в галах ми будемо вимірювати успішність нашої спільної справи і кожного з нас окремо. За допомогою галії ділимось успіхами, хвалимось результатами! А також не забуваємо про наш Ярмарок!

«Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла і не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Тож хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небесах» (Матвій 5.14–16).

Гурт «Сонячна машина»: Ти в мене є! (2015)

Читайте також: Коли радіє Всесвіт 

Наші інтереси: 

Збагачуймось!

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Отже, цікава робота дає людині щастя тільки тоді, коли є люди, які спроможні її оцінити, висловити вдячність і захоплення. Людина по-справжньому радіє тільки тоді, коли з нею радіє спільнота, коли виникає колективний резонанс і коли про добрі справи поширюється слава.

Ось скажи, друже Ігоре, як мені радіти, коли моїх творів нема в переліку публікацій?
І друге, для чого мені робити дари там, де мене і чути не хочуть?
Я продовжую писати і, не звертаючи уваги на неувагу, зауважую гол. редактору на непослідовність у словах і поступках.
Дякую за відповідь.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Коментарі

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Отже, цікава робота дає людині щастя тільки тоді, коли є люди, які спроможні її оцінити, висловити вдячність і захоплення. Людина по-справжньому радіє тільки тоді, коли з нею радіє спільнота, коли виникає колективний резонанс і коли про добрі справи поширюється слава.

Ось скажи, друже Ігоре, як мені радіти, коли моїх творів нема в переліку публікацій?
І друге, для чого мені робити дари там, де мене і чути не хочуть?
Я продовжую писати і, не звертаючи уваги на неувагу, зауважую гол. редактору на непослідовність у словах і поступках.
Дякую за відповідь.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

"Просіть і отримаєте!"...

Хай Буде!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Річ у тім, що людина є соціальною істотою, частинкою соціального організму – соціуму, спільноти. Тому щасливою вона може бути тільки разом зі своєю спільнотою.

Отже, без мене у Ігора щастя не може бути, бо в спільноту вхожду я. Весело, Ігоре! Твори щастя і надавай іншим творчого простору! Дякую!

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, Зоріно, без тебе в мене не буде повного щастя. Мені цікаво читати твої дослідження, і деякі твої ідеї вже пішли в роботу.

Ти у нас важливий генератор ідей! Багато твоїх статей опубліковано на НО, ось остання - Що показує маленький Ісус?

Але ти також зрозумій: якщо заторкнута тобою тема ще перебуває у стадії розробки, то її ранувато виносити на головну сторінку - так наче це вже завершене дослідження.

Всьому свій час. Кому цікаво - той побачить твій допис у стрічці блогів і почитає. Якщо ж до статті з’являється коментар, то вона одразу ж засвічується у стрічці коментарів головної сторінки.

Творимо, Зоріно!

Зоріна Небокрай каже:
Отже, без мене у Ігора щастя не може бути, бо в спільноту вхожду я. Весело, Ігоре! Твори щастя і надавай іншим творчого простору! Дякую!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Дякую, Ігоре! А не згідна з тим, що зарануваті мої ідеї, коли інші не зрозуміли. Я можу бачити моїм поглядом, а Ігор може бачити своїм. І хто сказав, що Ігоревий погляд правильний? Об'єктивність визначиться потім, коли якась третя незалежна думка співпаде з якоюсь з двох попередніх.
Якщо мої фантазії смішні, то від того, що ми не ознайомлені з творами інших подібних фантазій.
Додам, що дорога ложка в обід, а не після нього. І якщо хтось тільки зараз зрозумів мою статтю (піврічної давності), то для мене це вже зовсім нецікаво.
Я не бачу своїх творів у переліку НО з правої сторони, і якщо мої твори не мають інтересу бути на головній сторінці, то це є суб'ктивний погляд Ігора.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Якщо стаття отримує позитивні коментарі і підтримку галами, то вона вже світиться на головній сторінці, а редакція звертає на неї увагу - навіть якщо сенс статті дуже фантастичний.

Ми плануємо розробити модуль для того, щоб акціонери могли самостійно рекламувати і просувати свої статті на усіх сторінках сайту. Але в нас працює тільки один програміст, який вирішує першочергові завдання, тому в нас уже набралася чимала черга.

Якщо матимемо трішки більше грошей, то Еней Світлий формуватиме Артіль програмування і справи підуть швидше.

Зоріна Небокрай каже:
Дякую, Ігоре! А не згідна з тим, що зарануваті мої ідеї, коли інші не зрозуміли. Я можу бачити моїм поглядом, а Ігор може бачити своїм. І хто сказав, що Ігоревий погляд правильний? Об'єктивність визначиться потім, коли якась третя незалежна думка співпаде з якоюсь з двох попередніх.
Якщо мої фантазії смішні, то від того, що ми не ознайомлені з творами інших подібних фантазій.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Я прощаю і відпускаю Ігора! Про які гали говоримо? Я хочу, щоби мої твори попадали на світло відразу ж, бо вони існують. Якщо вони заперечують якусь усталено традиційну думку, то я радію, що можу це показати. У нас одна мета, і не можна приймати інший погляд як перешкоду до мети. Ми ж підказуємо напрям удосконалення.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Звучить як вирок прокурора :)

Зображення користувача ДЗен ДЗелень.
0
Ще не підтримано

До речі: період жорсткого обертання Солця навколо своєї осі рівний приблизно 28,4 доби. Це і є соларна величина для вимірювання місяця.

Хай буде Ща з Тя! І з Мя :)

 

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Гарна порада, Сергію, в яблучко! ))))
І цікава інформація від Арія, пригодиться.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Експериментувати на стартапах з даруванням можна, але в державі без податків не обійтися, бо інакше важко щонебудь планувати.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Тут є пояснення щодо податків - Постіндустріальна економіка: без реєстрацій і податків

Володимир Самотий каже:
Експериментувати на стартапах з даруванням можна, але в державі без податків не обійтися, бо інакше важко щонебудь планувати.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

В США до 19 ст. не було жодних податків - тільки митні збори.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Стаття хороша. Справді це так, що людина є щасливою, коли вона здатна ДАРУВАТИ. Отже кількістю дарів справді можна вимірювати ЩАСТЯ. Я вже кілька місяців вимірюю середньодобовий показник відвідуваності сайту. І радію з того, що після піврічного застою на цифрі 2000 за добу нарешті маємо два останні місяці стійкий перехід на цифру 2400! Окрім того в дослідженні ПЕРЕКЛИК-15 я встановив, що ми можемо нині розраховувати лише на ОПОРНУ СОТНЮ інвесторів+авторів+коментаторів+. Через рік варто подивитися, чи зросла кількісно ця ОПОРНА СОТНЯ. Ігоре, а як змінювалися показники інвестицій протягом 2015 року? І ще одне: тривоги і жалі Зоріни Небокрай мені зрозумілі. Я колись написав, що на сайті "кожного автора треба на руках носити". А Зоріну - найперше!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Корисно завжди пам'ятати визначення: щастя – це міра гармонійного розвитку людини і суспільства.

Вищим рівнем щастя людини є досягнення нею боголюдської реалізації (стану сина Божого), коли всі її складники – плоть, душа, дух і божественне ядро – перебувають у гармонійній єдності на найвищому рівні здійснення.

«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Нагірна проповідь).

Хто такі миротворці? Це ті, як творять гармонію - починаючи від себе самого, далі - в родині, громаді, державі, цивілізації.

До речі, у нашій спільноті ми вже є миротворцями, адже гармонізуємо себе і навколишній світ.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!