Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 107
  • Переглядів: 119

Походження Homo intelis, або Проміжна ланка – одкровення Книги Буття (+аудіо)

Категорія:

Народження надтварин – це була велика перемога «небесної лабораторії», яка постійно розробляє нові види дедалі досконаліших істот. Перехідну ланку між твариною та людиною виявили не археологи, а психіатри й нейрофізіологи. Книга Буття розповідає про видатну роль жінки у творенні перших сапієнсів.

adamiyeva-3.jpg

Адам і Єва
Адам і Єва

Аудіоверсія: Походження Homo intelis, або Проміжна ланка – одкровення Книги Буття

Попередні статті:

У попередніх статтях ми з’ясували, що в сучасному людському суспільстві співіснують два зовні подібні, але суттєво відмінні біологічні види – Homo sapiens (Носій розуму, «сапієнс») і Homo intelis (Носій інтелекту, «інтеліс»). Сапієнси є людьми, а інтеліси – тваринами з розвиненим інтелектом, тому їх називають надтваринами.

Розум та інтелект

Слова розум та інтелект нерідко застосовують як синоніми, проте з самого початку вони позначали два різні поняття.

Розум дозволяє діяти творчо. Оскільки творчість є проявом божественного, то наявність у істоти розуму вказує на присутність у ній внутрішнього бога – індивідуальної божественної сутності.

Інтелект не володіє творчістю. Він вирішує завдання за допомогою вже створеного – усталених процедур, соціальних норм, програм, інструкцій, стандартів. Синонімами слову «інтелект» є «розсудок» і «глузд».

Розум прагне творити нове, інтелект – унормовувати вже існуюче.

Сапієнси мають розум та інтелект, інтеліси – тільки інтелект.

Слова «розум» та «інтелект» почали змішувати після того, як перестали розрізняти слова «дух» і «душа». Нинішня матеріалістична наука визнає існування душі (психіки), але не визнає існування духу, тобто індивідуальної духовної сутності.

Дух безсмертний і розвивається в реінкарнації (палінгенезії), тобто шляхом багаторазових земних втілень. Натомість душа – це програмне забезпечення з базою даних, яке керує плоттю і вмирає разом з нею. У давнину слово «душа» було синонімом слову «життя», адже життя передбачає наявність душі (психіки). Звідси вираз «покласти душу» – загинути, померти, віддати життя.

Якщо душу можна порівняти з софтом (програмним забезпеченням) комп’ютера, спроможним вирішувати деякі стандартні завдання, то дух – це оператор-творець, який керує цим комп’ютером.

Душа складається з емоцій та інтелекту. На роботі з емоціями спеціалізується права півкуля головного мозку, на роботі з інтелектом – ліва півкуля. Відтак розрізняють образно-емоційне (правопівкульне, континуальне) мислення і вербально-логічне (лівопівкульне, дискретне) мислення.

Складниками духу є розум і почуття. Можна сказати, що розум – це «духовний інтелект», а почуття – це «духовні емоції». Наприклад, любов і милосердя – це почуття (прояв духу), а кохання – це емоції (прояв душі).

Розрізнення «розуму» та «інтелекту» дозволяє розрізняти «мислення» і «думання». Мислення – це діяльність розуму, а думання – це діяльність інтелекту. Тому мислення завжди творить нове, а думання завжди оперує вже наявним. З цієї причини є «творче мислення», але нема «творчого думання». З другого боку, є «тугодум», але нема «тугомисла».

Вище керує нижчим, тому розум керує інтелектом, а почуття керують емоціями. Дух керує душею. Люди керують тваринами.

Люди і тварини

Сапієнси, будучи втіленими духовними сутностями, мають дух, душу і плоть – через це їх називають «триєдиними сутностями». Інтеліси мають лише плоть і душу, тому є «двоєдиними сутностями» – як і всі тварини. Наявність або відсутність духу є принциповою відмінністю між сапієнсами і тваринами.

Інтеліси в порівнянні з тваринами мають незрівнянно вищий інтелект, тому стоять на сходинку вище тварин, відтак їх називають надтваринами (superanimals). Проте в інтелісів нема духу, відтак нема розуму та почуттів – і це пояснює, чому в них нема совісті. Більше того, вони неспроможні навіть зрозуміти, що це таке – совість. Подібним чином сліпий від народження не може зрозуміти, що таке зір. З погляду інтелісів, наявність совісті – це або нахабний обман, або шкідливий забобон; відтак люди, які закликають їх до совісті, сприймаються інтелісами як брехуни або божевільні.

Інтеліси ще могли б сприйняти ідею совісті, якби вона походила від авторитетних істот, які перебувають на вищому рівні розвитку і, відповідно, на вищому рівні соціальної ієрархії. Інтеліси, як і всі тварини, добре розуміють вертикальну ієрархію. Але ми живемо у суспільстві «всезагальної рівності», де всі вважаються гомо сапієнсами, мають однакову природу і перебувають на одному рівні. Тож коли одні «гомо» розповідають іншим «гомо» про те, що ті не відчувають і не можуть відчувати, то це сприймається лише як брехня або божевілля.

У нинішній ситуації люди з проявами совісті сприймаються інтелісами як божевільні. Так само проявами божевілля вважаються честь, дотримання слова, виконання угод, повага до законів. Інтеліси можуть вдавати, наче вірять в усе це, – але лише доти, доки є зовнішні заохочення та покарання. Як тільки «зовнішній регулятор» перестає працювати, згадані вище поняття честі, совісті, відповідальності та законності для інтелісів зникають як дим – їх негайно скидають як безглуздий тягар, який лише заважає жити. Характерним прикладом є нинішня поведінка владної верхівки, яка під приводом «пандемії» легко і миттєво відкинула конституції, закони і громадянські права своїх держав.

Добрі та погані

Подібно до людей, надтварини можуть бути як вихованими (просоціальними), так і зіпсованими (антисоціальними). Зіпсовані надтварини в сучасній науці називаються «психопатами», а в народі їх називають «нелюдами» і «рептилоїдами» (через їхню безсердечність, немилосердність і безжальність).

Дослідження виду Homo intelis почалося саме з психопатів, оскільки їхня відверто нелюдська поведінка привернула суспільну увагу. При тому, що психопатів приблизно 1% населення, близько чверті кримінальних злочинців є психопатами. Тобто рівень злочинності серед психопатів у 20–25 разів вищий, ніж серед людей.

Об’єктивні (інструментальні) дослідження показали, що у психопатів інший мозок і він по-іншому працює. Також у них по-іншому працюють нервова та гормональна система. Вочевидь, це стосується не лише психопатів: такий самий мозок в усіх, що належать до біологічного виду «гомо інтеліс». Найбільший внесок у дослідження мозку інтелісів здійснила група Кента Кіла, що ми з нею вже знайомі завдяки статті «Homo intelis: людиноподібні надтварини та їх ідентифікація».

Питання про добрих надтварин («просоціальних психопатів») вперше голосно підняв американський вчений-нейрофізіолог професор Джеймс Фелон (James Fallon). Справжньою науковою сенсацією стала його книга «Психопат всередині: особиста подорож нейролога в темну сторону мозку» (2013). Річ у тім, що в ході дослідження будови мозку злочинців-психопатів він несподівано для себе з’ясував, що у нього мозок психопата, і почав про це розповідати. В англомовному анонсі згаданої книги читаємо, що Феллон походить з родини, яка має довгу лінію вбивць, так що його мозок – не випадковість. Колеги Феллона вважають його «просоціальним психопатом», про що ми вже говорили у статті «Homo intelis».

Будучи професійним дослідником, Джеймс Феллон зайнявся походженням «психопатів». Це видно з того, що він зацікавився неандертальцями, адже існує гіпотеза, що сучасні надтварини – це палеоантропи, які дожили до нашого часу. Цю гіпотезу намагалися обґрунтувати радянські дослідники Борис Поршнєв і Борис Діденко. Їхні погляди найповніше представлені у книзі: Диденко Борис Андреевич. Этическая антропология. – Москва, 2003 – 560 с.

Якщо бажаєш щось зрозуміти, то поглянь, звідки воно виникло. Тому ключове питання антропології – звідки взялися надтварини?

Тварина, надтварина, людина

Почнімо з того, що тварини мають першу сигнальну систему, тобто реагують на подразники, що сприймаються органами чуття – йдеться про нюх, слух, зір, дотик, смак та інші.

Надтварини, окрім першої сигнальної, мають ще й другу сигнальну систему, завдяки якій володіють мовою та абстрактним мисленням.

Люди, окрім першої та другої, мають ще й третю сигнальну систему, яка забезпечує зв’язок окремої людини з її власною духовною сутністю. Тому людина є втіленим безсмертним духом, натомість тварина і надтварина – це бездуховні істоти, високорозвинені «біологічні автомати», «біороботи». Духовна сутність не може втілитися у тварину, тому що це безглуздо, подібно як сідати в автомобіль без органів управління.

Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то надтварина – це комп’ютер, а людина – це комп’ютер з оператором, підключеним до соціальної мережі. Завдяки такому підключенню людина має доступ до совісті. Слово «совість» означає «спільні знання», від «со-» – спільний, «вість» – інформація, повідомлення, знання. Совість дозволяє використовувати колективну базу знань, розміщену в духовному світі. Завдяки доступу до такої «духовної мережі» людина усвідомлює спільні інтереси, налаштована на співпрацю з ближніми і спроможна виробляти творчі, взаємовигідні, комплексні, довгострокові рішення.

Згадані три сигнальні системи відповідають трьом сходинкам еволюції живого – тварина, надтварина, людина. Наступним еволюційним кроком є боголюдина. Для здійснення цього кроку необхідно сформувати четверту сигнальну систему, точніше, її актуалізувати, адже кожна людина вже її має в зародковому стані. Світоглядно-релігійною системою, спрямованою на опанування четвертої сигнальної, є аріянство. Згідно з аріянством, кожна людина є потенційною боголюдиною, в євангельських термінах – сином божим: «Щасливі миротворці, бо вони синами божими стануть» (Матвій 5.8).

Отже, за рівнем розвитку надтварини перебувають між тваринами і людьми. Тому надтварини могли виникнути або внаслідок деградації людей, або шляхом еволюції тварин:

Варіант 1. Надтварини виникли внаслідок змішування людей з тваринами, що призвело до повної втрати людьми третьої сигнальної системи і перетворення їх на людиноподібних інтелектуальних тварин.

Варіант 2. Надтварини одразу були створені як окремий, довершений, дуже прогресивний біологічний вид, що радикально випереджував інших тварин завдяки деяким революційним інноваціям, передусім гармонійному дизайну і другій сигнальній системі.

Теорія широкого моноцентризму

Перша – деградаційна – гіпотеза походження надтварин є найпростішою. Вона найлегше приходить в голову, адже передбачає той самий механізм, який привів до виникнення монголоїдної та негроїдної рас. Йдеться про те, що перші люди – неоантропи – народилися в Європі й належали до європеоїдної раси. Після їх розселення на навколишні території відбулося схрещування з місцевими популяціями палеоантропів (людиноподібних тварин) і адаптація гібридів до місцевих умов. Змішування неоантропів з африканськими палеоантропами дало негроїдну расу, а з синантропами – монголоїдну расу. Це пояснює наявність у негроїдів і монголоїдів характерних ознак місцевих – африканських або східно-азійських – палеоантропів.

Описаний механізм розселення людей з одного центру, їх змішування на периферії з людиноподібними тваринами та формування нових людських рас відповідає теорії «широкого моноцентризму» радянського антрополога Якова Рогинського (1895–1986). Вона передбачає розселення неоантропів з єдиного центру і змішування з аборигенними (місцевими) популяціями палеоантропів, які жили у віддалених регіонах планети. Цим пояснюється наявність спільних ознак у сучасних людей дуже віддалених територій (моноцентризм) і, водночас, схожість в окремих ознаках сучасних рас з викопними гомінідами тих же областей (поліцентризм). Наприклад, монголоїди мають унікальні риси, властиві саме для синантропів. Як писав авторитетний радянський антрополог Валерій Алексєєв, «простежується об’єктивна, основана на морфології лінія спадкоємності між синантропами, віддаленими від сучасності не менш як на три сотні тисячоліть, і сучасними монголоїдами» (Алексеев В. П. В поисках предков. – М.: Советская Россия, 1972. – С. 144). Тобто вже 300 тисяч років тому гомініди (людиноподібні тварини) Південно-Східної Азії мали виразні монголоїдні риси.

Як ми вже говорили, фундаментальними якостями людини є схильність до творчості та співпраці заради спільного блага. Природно, що при змішуванні з тваринами ці якості розмиваються. З цієї причини жовта і, особливо, чорна раса де-факто володіють слабкішим потенціалом творчості, самоорганізації та милосердя в порівнянні з білою расою. З усім тим, усі три великі раси в цілому є людськими, адже значна частина їх представників володіє совістю.

Ви запитаєте: А до чого тут надтварини?

Подібно до формування рас, змішування людей з тваринами та часткове опускання до їхнього рівня могло би привести до народження надтварин – гомінідів з розвиненим мозком, але без третьої сигнальної системи. Проте ця гіпотеза має одне суттєве заперечення: сучасні білошкірі інтеліси за своєю зовнішністю не відрізняються від білошкірих сапієнсів. З цього слідує, що вони не є наслідком змішування людей-європеоїдів з європейськими палеантропами – неандертальцями. Що не кажіть, а неандертальці суттєво відрізнялися від людей, зокрема вони були низькорослі (в середньому 165 см), масивної статури, з великими головами. До того ж «відсутність неандертальських генів у ДНК сучасних мешканців Європи свідчить, що, попри тривале тісне сусідство, дві різні популяції палеолітичного людства не полишили спільних нащадків» – розповідає український археолог, доктор історичних наук професор Леонід Залізняк.

Таким чином, надтварини не виникли в результаті змішування людей і тварин. Відповідно, надтварини не є продуктом деградації людей внаслідок їх опускання до тваринного рівня. Відтак перший варіант відпадає і залишається другий. Згідно з ним, надтварини одразу ж були створені як окремий, довершений, цілком оригінальний вид гомінід з другою сигнальною системою – причому ще до того, як була сотворена людина. Присутність психопатів усередині жовтої і чорної рас свідчить про те, що надтварини рухалися по світу разом з першими людьми – і разом з людьми взяли участь у формуванні згаданих рас. Розгляньмо цей другий варіант докладніше.

Проміжна ланка між твариною і людиною

Згідно з другою гіпотезою, надтварини одразу ж були створені як найбільш передовий, інноваційний вид тодішніх живих істот планети. Від простішого до складнішого – саме так і працює еволюція (див.: Еволюція: революційні стрибки і поступові зміни). Революційна інновація «небесної лабораторії» полягала в тому, що цю «нову модель» оснастили другою сигнальною системою, яка дозволяла користуватися мовою та абстрактним мисленням.

Такий розвиток подій виглядає логічніше, адже передбачає поступовий, покроковий розвиток. Так що народження надтварин – це не поразка людей, яких тоді ще не було, а перемога «небесної лабораторії», яка постійно розробляє нові види дедалі досконаліших живих істот та інсталює їх у нашому фізичному світі.

Запропонований підхід розв’язує проблему перехідної ланки між твариною і людиною. Антропологи досі шукають перехідні форми виключно на рівні плоті, переважно шляхом порівняння скелетів сучасних людей з викопними формами. Тепер же з’ясувалося, що надтварина і людина мають ідентичні скелети, а принципові відмінності між ними заховані на рівні діяльності головного мозку, гормональної системи, емоцій та поведінки. Тому перехідну ланку між твариною та людиною виявили не археологи, а психіатри й нейрофізіологи, але помилково назвали її «психопатичним типом» людини.

Очевидно, що проблема співіснування в одному суспільстві двох різних біологічних видів ще гостріша, ніж проблема співіснування різних людських рас. Ігнорування цієї проблеми неминуче веде до соціального вибуху. Врешті, саме його ми й спостерігаємо з початку 2016 року, коли людям США вдалося поставити президентом людину, а не психопата. Реакція психопатів не забарилася – тут і супернахабна брехня провідних ЗМІ та соцмереж, і «расові бунти» та погроми в містах, контрольованих демократичною партією, і безсоромні фальсифікації на виборах-2020, і відверто безумні заходи «боротьби з ковідом».

Таким чином, питання ідентифікації людей та надтварин є надзвичайно важливим. Воно існує стільки, скільки існує людина. Та чи знали про це наші далекі предки? Схоже, що знали. Одним з підтверджень наявності такого знання є відомості з «Книги Буття».

Книга Буття про сотворення світу

«Книга Буття» є першою книгою «П’ятикнижжя Мойсеєвого» – іудейської Тори, яка є фундаментом іудаїзму. У своїй основі вона була написана «батьком іудаїзму» – священиком Єзекиїлом та його школою під час перебування в вавилонському полоні в 6 ст. до н. е. Дослідники Тори однозгідні в тому, що в ній механічно поєднані оповідання, взяті з різноманітних вавилонських, шумерських, єгипетських та ізраїльських джерел, доповнені переказами з іудейської традиції та власними уявленнями Єзекиїла. Усе це разом пройшло глибоку ідеологічну переробку і було подано від імені Мойсея.

У тексті «Книги Буття» нас найбільше цікавлять збережені там фрагменти арійського світогляду, передусім прадавні уявлення про походження людини і світу.

Книга починається з того, що наш всесвіт виник не випадково, а був сотворений Богом-Творцем: «На початку Бог створив небо та землю» (1.1). Потім Він створив риб, птахів, звірів та всіх інших живих істот.

«І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.

І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.

І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!

І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, хай буде на їжу це вам!

І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так.

І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно!» (Буття 1, 27-31).

З цього доволі цілісного і логічного фрагменту слідує, що Бог висловив намір створити людину за своїм образом і подобою, тобто за своїми формою і змістом. Форма – це зовнішній вигляд, а подоба – це богоподібність, яка досягається наявністю в людській формі божественної сутності.

Проте спочатку була створена тільки форма, про що наголошує текст «Книги Буття»: «І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив», інакше було б сказано не лише про образ Божий, а й про подобу Божу.

Цей фрагмент звертає увагу своєю позитивністю та оптимізмом, адже всі живі істоти отримали їжу для розмноження і наповнення землі – і це рослинна їжа. Людина ж поставлена вище всіх живих істот: «наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте». Усе вийшло дуже гарно, і Бог залишився задоволений своїм творінням: «вельми добре воно!»

Далі йде відверта вставка, яка заперечує наведене вище оповідання: «І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась, і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею» (Буття 2.5-7). Ця песимістична вставка передає діаметрально інше уявлення про походження людини: тут вона вже сотворена не за образом і подобою Божою, а з «пороху земного».

Перебування в раю

Подальший текст рясно нашпигований вставками, тому потребує вельми уважного аналізу й ретельного відділення арійської «пшениці» від іудейського «куколю».

Отже, перша людина була розміщена в раю: «Насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево Життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла» (Буття 2. 8-9).

Слово «рай» означає оптимальне місце для «інсталяції» («встановлення») і початкового формування будь-якого нового біологічного виду. Рай для започаткування людини перебував у країні під назвою «Еден». Її перебування невідоме, проте з тексту випливає, що по відношенню до оповідача вона перебувала десь на сході.

Далі йде вставка про чотири річки, золото і онікс, яка закінчується повторенням попереднього тексту про розміщення людини в еденському раї:

«І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками. Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс. Ім'я ж другої річки Ґіхон, вона оточує ввесь край Етіопії. А ім’я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта вона Ефрат. І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала» (Буття 2.10-15).

Далі йде загадковий фрагмент: «І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти. Але з дерева Пізнання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!» (Буття 2.16-17).

Спробуймо розв’язати цю загадку. Сенс у тому, що в раю росло Дерево життя, з якого можна було сміло їсти плоди. Це звичайна їжа, доступна для всіх тварин. Інша справа дерево Пізнання добра і зла – це вже питання не їжі, а свідомості. Тварини не мають уявлення про добро і зло – вони живуть на основі інстинктів і програм, що в них закладені. Якщо у людину «входить» усвідомлення добра і зла, то вона стає радикально іншою – щось старе у ній вмирає, натомість народжується нове.

Але чому заборонено здобути свідомість?

Можливо, тому, що всьому свій час, тож ця заборона була тимчасовою. Почекай, поки будеш готовий. Якщо ж тобі передчасно дати свідомість, то нічого доброго не буде.

Здобути свідомість означає стати подібним до Бога не лише за образом (формою), а й за подобою (змістом). Як ми пам’ятаємо, про це було заявлено в початковому Божому плані: «Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою». Тобто спочатку людина була створена за образом Божим, а здобуття подоби Божої мало відбутися пізніше, після остаточного допрацювання образу, тобто зовнішньої форми – плоті та психіки.

Далі йде фрагмент, відверто нашпигований вставками про сотворення жінки, яка, як ми вже читали, насправді була сотворена разом з чоловіком (1.27). Ось цей фрагмент з другої глави, в ньому первинний текст виділено жирним шрифтом, а вставки подано звичайним шрифтом:

«18. І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього.

19. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.

20. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була».

Фраза про те, що Адам дав імена тваринам, свідчить про те, що він володів мовою і абстрактним мисленням. Це означає, що на цьому етапі він уже володів розвиненим інтелектом, але свідомості в нього ще не було, про що свідчить наступне речення: «І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились» (2.25). Як бачимо, на першому етапі перебування в раю людина не мала сорому – почуття, яке виникає лише при наявності свідомості: «Адам та жінка його, і вони не соромились». Сором – це прояв духу, натомість безсоромність – це свідчення його відсутності. У тварин нема сорому.

З усього наведеного вище випливає, що Адам і його дружина володіли інтелектом, але не мали свідомості, відтак не знали сорому й не розрізняли добро та зло. Отже, на першому етапі перебування в раю вони були інтелісами.

Народження сапієнсів

Далі «Книга Буття» розповідає про те, що частина «Гомо інтеліс» пройшла радикальну модернізацію – отримала свідомість і була перетворена на «Гомо сапієнс». Якщо використовувати комп’ютерні аналогії, то в вільний роз’єм їхньої материнської плати було вставлено вайфай-модуль і вони підключилися до глобальної мережі. Після цього в них і з’явилася совість – «спільні знання».

Ця історія перетворення інтелісів на сапіенсів, взята з давнього джерела, у «Книзі Буття» зазнала брутальної переробки і перевертання з ніг на голову. В результаті надзвичайно позитивна подія набуття Адамом і Євою боголюдського стану представлена як гріхопадіння і прокляття. Тим не менше, ця історія надається до відновлення первинного сенсу.

ПО-ПЕРШЕ, у ній стверджується, що «пізнання добра і зла» перетворює несвідому істоту (тварину) на свідому істоту, яка подібна до бога не лише за образом, а й за подобою: «ваші очі розкриються, і станете ви, наче боги, знаючи добро й зло» (буття 3.5).

ПО-ДРУГЕ, оповідання про те, що Бог наслав на Адама міцний сон і з його ребра створив жінку, якраз і може означати операцію з перетворення інтеліса на сапієнса. Потім ця перша жінка-сапієнс допомогла Адаму активувати його власну свідомість, запропонувавши йому яблуко з дерева пізнання добра і зла. В подяку за це Адам, уже ставши людиною, дав своїй жінці ім’я Єва, що означає «блага, добра» (звідси слово «Євангеліє» – «блага вість», «добра новина»). Ім’я «Добра», дане жінці, означає, що Адам уже розрізняв добро і зло. Він однозначно вважав свою жінку благом і вважав благом усе, що вона зробила.

Діючи інтуїтивно, жінка надихнула чоловіка вийти на вищий рівень розвитку, а вдячний чоловік пояснив жінці велич того, що вона зробила. Так часто буває в подружніх парах, де чоловік і жінка – це «одна душа і одне тіло».

Жіноча інтуїція – її природний інстинкт – представлено в цій історії в образі змія. Як ми знаємо, змія в арійській традиції символізує життєву силу природи та приховану в цій природі мудрість Бога-Творця.

ПО-ТРЕТЄ, коли Адам і Єва стали сапієнсами, вони отримали відчуття сором’язливості, отже здобули совість – головну ознаку присутності духу: «І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фіґові листя, і зробили опаски собі» (3.7). Не знати, наскільки автентична ця фраза, проте з неї випливає, що в першолюдей з’явилося відчуття краси, а це також ознака духу. Вони почали прикрашати себе – і одяг став їхнім першим творчим продуктом. Далі сам Бог навчив людей створювати повноцінний одяг: «І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх». Зрозуміло, що Бог це зробив саме для людей, а не для тварин, адже тваринам одяг не потрібен.

Енергетика неоантропів

Далі дізнаємося, що людина здобула величезну силу і вже могла повноцінно жити поза раєм. А все тому, що зв’язок зі своїм внутрішнім богом дав людині доступ до необмеженої енергетики – людина стала енергетично незалежною. Ця енергетична самодостатність новостворенитх сапієнсів (неоантропів) пояснює загадковий феномен освоєння ними нових територій аж до приполярної кромки – не зважаючи на похолодання і бідність харчових ресурсів. «На популяцію людини європеоїдного типу та її розвиток в межах Руської рівнини зледеніння не мали помітного впливу. Поселення множились, популяція розросталась...» (Клёсов А., Тюняев А. Происхождение человека по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии. – М.: Белые альвы, 2010. – С. 66). Донині зустрічаються люди, в яких несподівано пробудилася ця архаїчна енергетична самодостатність, тож вони навіть узимку не потребують одягу – див.: Про жінку, якій не буває холодно.

Рай став затісним для першолюдей. Окрилені набуттям свідомості та необмеженої енергетики, прагнучи творчості й бажаючи пригод, вони сміливо вибігли зі своєї родової колиски і нестримно поширилися на весь світ: «І сказав Господь Бог: Ось став чоловік, наче один із Нас, щоб знати добро й зло... І вислав його Господь Бог із еденського раю» (3.22-23). Людина вирвалася з раю і з радістю вхопилася за відкриті перед нею можливості – подібно як гравець доривається до нової захоплюючої гри. Це пояснює той факт, що 40 тисячоліть тому за історично короткий період – приблизно тисячу років – неоантропи опанували весь світ.

Цікаво, що описані події Великого Переходу виявилися цілком не зрозумілими компіляторам «Книги Буття». Піднесення інтелісів на вищий рівень і перетворення їх на людей зі свідомістю й відчуттям совісті у книзі представлено як катастрофу та прокляття. Не знати, ким були ці компілятори, але це подібно на те, як психопати ставляться до проявів свідомості у людей і вважають їх ознаками божевілля.

Куди поділися інтеліси

Інтеліси не володіли можливостями новостворених сапієнсів – в них не було ні творчості, ні божественної енергетики, ні магічного впливу на реальність. Тому вони пішли разом з людьми – в ролі відданих помічників.

Сапієнси та інтеліси чітко розпізнавали одне одного і виконували свою частину спільної роботи. Люди керували інтелісами і дбали про них, натомість інтеліси взяли на себе рутину життя і радо служили людям. Вище керує нижчим, дух керує душею, люди керують тваринами – і надтваринами.

Враховуючи фундаментальну відмінність між двома біологічними видами, кожен з них дотримувався власного «кодексу поведінки». Про це – у наступній статті.

Продовження: Релігія сапієнсів і псевдо-релігійний культ інтелісів

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Пізнаємо основи життя.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Ласкаво просимо до церкви програмістів Aryan Softwerk

Стартап Aryan Softwerk запрошує ІТ-фахівців спільноти Народний Оглядач до освоєння ринку самоорганізації арійських церков

Метою «церкви програмістів» Aryan Softwerk є колективне досягнення Царства божого шляхом розробки софту для самоорганізації шляхетних духовних демосів – арійських церков. Розробка церковного софту –...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Андрій Гарас.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Із цієї статті ми можемо дізнатися, що вид інтелісів є перехідною ланкою від тварини до людини і безумовною перемогою Небесної лабораторії. Що стосується наукової точки зору, то вчені давно зацікавилися походженням надтварин. Зокрема, була висунута теорія, що інтеліси – це неандертальці, які дожили до нашого часу. Але вона не знаходить достовірно підтвердження. Однак є й інша версія, яка й подається в даному матеріалі.

Дослідження дало раціональне пояснення, звідки взялися інтеліси: «…надтварини одразу ж були створені як окремий, довершений, цілком оригінальний вид гомінід з другою сигнальною системою – причому ще до того, як була сотворена людина».

Але найбільшою несподіванкою для мене стала інформація, що знання про походження інтелісів зберігалися і передавалися через тисячі років. І заховані вони були, можна сказати, на самому видному місці – в Книзі Буття. Це доводить, що наші предки – трипільці, володіли знаннями виняткової важливості та глибини. Адже Єзекиїль та його послідовники, пишучи Книгу Буття, яка є частиною Тори – П’ятикнижжя Мойсея, користувалися більш давніми джерелами – вавилонськими, єгипетськими, шумерськими, які в свою чергу, походять від трипільської спадщини.

Дуже важливим є інтерпретація «змії» в історії про Адама та Єву. На відміну від усталеного образу, змій подається тут як символ жіночої інтуїції, її природній інстинкт, що дозволив чоловікові вийти на новий рівень розвитку. Загалом все це є надихаючи позитивно і вельми раціонально, що сповна відповідає арійському світогляду!

Радіймо життю граючи!

Коментарі

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Інтеліси знахабніли, захопили владу у світі і перетворюють людей на своїх рабів.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, але це їм дозволили люди, які перестали розрізняти людей і надтварин.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
5
Середнє: 5 (1 голос)

А, розрізняння людей та надтварин тепер зветься націонал-соціалізмом. І, як хтось так хоче зробити, то євреї, зазвичай, починають щодуху волати:"Гітлер!!! Гітлер!!! Гітлер!!!". А, головні хуцпісти, які себе звуть демократами, за це застосовуть різні санкції, а якщо це не допомогає, називають такого політика диктатором, та застосовують до такої країни килимовї бобардування. Так що, бідна країна без своєї власної ядерної зброї та потужного війська такого собі дозволити просто не може. До речі, саме людей та надтварин націонал-соціалісти звали вищою на нижчою расами.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Теперішня матеріалістична наука називає дух свідомістю, або розумом. Як і душу - або психікою, або підсвідомістю. А, наприклад, гелени розум та дух позначали одиним словом. Тобто, вони не розріняли їх. Через те виникає плутанина з перекладом славнозвісного геленського прислів'я: "В здоровому тілі - здоровий чи то розум, чи то дух:)". А, сукупність душі та духу, або ж свідомості та підсвідомості, гелени називали менталом.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Геллени були дуже розумними, тому розрізняли дух і розум.
Дух вони позначали словом "πνεῦμα" (пневма), а розум — словом νοῦς (ноус).

Взагалі, гелленська (давньогрецька) мова надзвичайно розвинена. При цьому помітно, що вона є спотвореним варіантом давнішої і ще розвиненішої мови. Враховуючи, що геллени (гелони) походять з України, то йдеться про давню українську мову.

Гелленська мова допомагає нам відродити Сенсар — "носій Сенсу".

Микола Стригунов каже:
Теперішня матеріалістична наука називає дух свідомістю, або розумом. Як і душу - або психікою, або підсвідомістю. А, наприклад, гелени розум та дух позначали одиним словом. Тобто, вони не розріняли їх. Через те виникає плутанина з перекладом славнозвісного геленського прислів'я: "В здоровому тілі - здоровий чи то розум, чи то дух:)". А, сукупність душі та духу, або ж свідомості та підсвідомості, гелени називали менталом.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Гаразд, вельмишановний добродію Ігоре. Будь-ласка, наведіть геленське прислів'я:" У здоровому тілі - здоровий чи то дух, чи то розум", аби уникнути плутанини з цим в подальшому. Тоді буде ясно, що там насправді малося на увазі.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Взагалі-то це латинське прислів'я: "Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano" — "Слід молити богів, щоб був дух здоровий у тілі здоровому".

Автором цих слів був великий римський письменник Децим Юній Ювенал (60 – 132). Він бачив, що римляни дбали більше про фізичне тіло, ніж про дух (за принципом «сила є, ума не треба»). Тому в одній зі своїх сатир сказав мудрі слова: «Дай Боже, щоб у здоровому тілі й дух був здоровий».

Микола Стригунов каже:
Гаразд, вельмишановний добродію Ігоре. Будь-ласка, наведіть геленське прислів'я:" У здоровому тілі - здоровий чи то дух, чи то розум", аби уникнути плутанини з цим в подальшому. Тоді буде ясно, що там насправді малося на увазі.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Тобто, що це прислів'я - геленське, це - побрехенька?
До речі, без здорового духа, здорове тіло на довгі роки створити собі просто неможливо. І, чим дух здоровіший, тім більше у людини активне довголіття. Аж до вічної молодості:).

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Цитата:
[Взагалі-то це латинське прислів'я: "Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano" — "Слід молити богів, щоб був дух здоровий у тілі здоровому"./quote]
Так, це, насправді, латинський вислів...
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
https://ru.citaty.net/tsitaty/639236-detsim-iunii-iuvenal-v-zdorovom-tele-zdorovyi-dukh/
І, дуже популярна тема для всіляких письменників та філософів...

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Третя сигнальна система ще має дуже важливу функцію - використовуючи ком'ютерну аналогію, це піключення до соціальної мережі. Науково це зветься емпатією, а раніше звалось любов'ю та дружбою. Геленською - добре усвідомлена та розвинута дружба зветься "агапе". А, приятелювання, тобто зародок дружби, - "філія". Наразі сенс слів "любов" та "дружба" є заплутаним та забутим. Емпатія відкриває людині шлях до величезного збільшення творчих здібностей. Це відкриття психолога Б.С. Гречухіна.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Четверту сигнальну систему розвивати безглуздо, допоки не розвинута третя сигнальна система. Ознакою великого розвитку третьої сигнальної системи є добре усвідомлена, тобто, цілком підвладна свідомості, телепатія. А, Бог (завжди з великої літери "Б") є лише спільнотою отаких сильно люблячих один одного людей-телепатів. Вони ще звуться богами:). Нагадаю, що саме розвиток третьої сигнальної системи відкриває людині шлях до збільшення її творчих здібностей - розумності та дієвості. А, ще творчі здібності в цілому звуться пассіонарністю:). Тобто, боги - це дуже й дуже пассіонарні люди.
Щодо розвитку третьої сигнальної системи. Третя сигнальна система здатна забезпечити величину творчих здібностей до 1500 ніків. Середні творчі здібності мешканців Москви на початку 80-х років минулого сторіччя становили 12 ніків (це - межа між буттям рівня страждань та рівня боротьби). Межою буття рівня позитивних подій є 36 ніків. Офіційно зафіксованим рекордом з величини творчих здібностей є 69 ніків. Порівняймо цифри 69 та 1500. З цього порівняння стає ясно, що навіть у людини, з офіційно найбільшим розвитким третьої сигнальної системи, вона ще знаходиться у стані зародження. Тобто, величина творчих здібностей у неї складає менш, ніж 5% від найбільш можливої для третьої сигнальної.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

До речі, бог - це людина, яка має у власності Царство Боже, тобто, це людина, яка є частиною Бога. А, Син Божий - це лише попередня стадія цього, людина, яка впритул наблизилась до цього, але ще не стала безумовно безсмерним богом, частиною Бога. Син Божий - це така людина, яка лише набула умовного безмертя, та вже має віру. А, бог має набагато більш сильну та розвинену віру, аніж Син Божий.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Очевидно, що проблема співіснування в одному суспільстві двох різних біологічних видів ще гостріша, ніж проблема співіснування різних людських рас. Ігнорування цієї проблеми неминуче веде до соціального вибуху. Врешті, саме його ми й спостерігаємо з початку 2016 року, коли людям США вдалося поставити президентом людину, а не психопата. Реакція психопатів не забарилася – тут і супернахабна брехня провідних ЗМІ та соцмереж, і «расові бунти» та погроми в містах, контрольованих демократичною партією, і безсоромні фальсифікації на виборах-2020, і відверто безумні заходи «боротьби з ковідом».

Таким чином, питання ідентифікації людей та надтварин є надзвичайно важливим. Воно існує стільки, скільки існує людина.

За відсутності силового обмеження з боку людей, надтварини стають людожерами. Саме це і не дозволяє їм розвивати в себе третю сигнальну.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Виглядає логічним якщо не звертати увагу на невідоме походження сапієнсів і інтелісів. Чиясь "комп'ютерна гра".

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Я, наприклад, вважаю, що сапієнси походять від попереднього людства, тобто є генетично модернізованими людьми з попередньго людства, частина якого утворила з себе Бога. А, інтеліси є, так би мовити, "неліцензійною" та "дещо модернізованою" копією Сили Неба, яких ще звуть янголами.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Цитата:
"Інтеліси ще могли б сприйняти ідею совісті, якби вона походила від авторитетних істот, які перебувають на вищому рівні розвитку і, відповідно, на вищому рівні соціальної ієрархії. Інтеліси, як і всі тварини, добре розуміють вертикальну ієрархію. Але ми живемо у суспільстві «всезагальної рівності», де всі вважаються гомо сапієнсами, мають однакову природу і перебувають на одному рівні. Тож коли одні «гомо» розповідають іншим «гомо» про те, що ті не відчувають і не можуть відчувати, то це сприймається лише як брехня або божевілля."

Як "пускали повз вуха" горе-депутати нинішнього скликання ось цю прекрасну промову дипломата, першого українського посла,, Народного депутата України першого скликання Володимира Крижанівського. Чи вони зРОЗУМіли повідану Мудрість?...
https://youtu.be/3Fc2qtzrs6Q

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Інтеліси могли б припустити, що така річ, як совість, існує в природі. В когось іншого. Аби це походило від когось дуже авторитетного. Але ця ситуація дуже нагадує ситуацію зі свободною волею. Для тих, в кого вона є, її існування цілком очевидне. Для тих в кого вона відсутня, цілком очевидне її неіснування. А, депутати, принаймні їх більшість, вочевидь промови Крижанівського не зрозуміли. Бо, нічим їм розуміти. Відповідна за це частка нервової системи в них відсутня. Є, в більшості з них, лише інтелект.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Йдеться про те, що перші люди – неоантропи – народилися в Європі й належали до європеоїдної раси. Після їх розселення на навколишні території відбулося схрещування з місцевими популяціями палеоантропів (людиноподібних тварин) і адаптація гібридів до місцевих умов.

Європейська раса також утворилася шляхом змішування з місцевими палеоантропами. Оці місцеві палеоантропи звалися неандертальцями. Про це свідчать такі риси у сучасних людей, як жовтий (дуже й дуже рідкісний) та зелений колір очей (просто дуже рідкісний), руде волосся, низький зріст разом з широкою кісткою, та разом з короткими ногами. У європейський міфах неадертальці звуться гномами:). Неандертальські гени, в дуже малій кількості, є у близько 10% сучасних людей європейської раси, переважно у жінок. До речі, такі жінки, з рудим волоссям, зеленими очима, низького зросту, з вельми розвіинутими жіночими ознаками (тобто, із широкими стегнами та великою груддю), є дуже й дуже привабливими для переважної більшості чоловіків.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Цікаво, Миколо, звідки ти береш усю цю інформацію?
Антропологи говорять, що не знайдено доказів присутності ознак неандертальців у людей білої раси (на відміну від негроїдів і монголоїдів). Те ж саме говорить генетика.

Микола Стригунов каже:

Європейська раса також утворилася шляхом змішування з місцевими палеоантропами. Оці місцеві палеоантропи звалися неандертальцями. Про це свідчать такі риси у сучасних людей, як жовтий (дуже й дуже рідкісний) та зелений колір очей (просто дуже рідкісний), руде волосся, низький зріст разом з широкою кісткою, та разом з короткими ногами. У європейський міфах неадертальці звуться гномами:). Неандертальські гени, в дуже малій кількості, є у близько 10% сучасних людей європейської раси, переважно у жінок. До речі, такі жінки, з рудим волоссям, зеленими очима, низького зросту, з вельми розвіинутими жіночими ознаками (тобто, із широкими стегнами та великою груддю), є дуже й дуже привабливими для переважної більшості чоловіків.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Цікаво, Миколо, звідки ти береш усю цю інформацію?
Антропологи говорять, що не знайдено доказів присутності ознак неандертальців у людей білої раси (на відміну від негроїдів і монголоїдів). Те ж саме говорить генетика.

https://hij.ru/read/detail.php?ELEMENT_ID=708
https://www.hij.ru/read/articles/biology/?SECTION_CODE=biology&PAGEN_1=43 - Дивіться посилання на останню статтю.
Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция
https://elementy.ru/novosti_nauki/432184/Mezhdu_sapiensami_i_neandertaltsami_sushchestvovala_chastichnaya_reproduktivnaya_izolyatsiya

Ймовірно, звідси. Я колись читав ці статті у повному вигляді в бібліотеці.

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Марія Бджілка.
0
Ще не підтримано

А в мене нещодавно виникла гіпотеза що в раю люди перебували на найвищому рівні подій або вібрацій. Але скажавши неправду- вони самі понизили рівень цих вібрацій і відповідно опустиллися на нижчий простір. І з Раю Бог людей не вигонив.

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Цитата:
Можливо, тому, що всьому свій час, тож ця заборона була тимчасовою. Почекай, поки будеш готовий. Якщо ж тобі передчасно дати свідомість, то нічого доброго не буде.

Адам на той час ще був погано дресованим - лінивим, брехливим та боязким. При відсутності свідомості цих рис можна позбутися стороннім дресуванням за десяткі років. А, як свідомість вже є, то є вільний вибір. Тоді людина сама вже повинна усвідоміти шкідливість цих якостей, і може лише сама себе дресувати, аби їх позбутись. Задля цього свідомим нащадкам Адама потрібні десяткі тисяч років. Ось така ціна неслухняності людини - десятки тисяч років розвитку цивилізації до утворення нею Бога. Тепер щодо першородного гріха. Те, що наведено в Книзі Буття - це не прокляття, це - описання насліків лінощів, брехливості та страху. Тобто, лінощі, брехливість та страх створюють комплекс першородного гріха. Іншими словами, першородний гріх - це джерело (тому він і є першородний) всіх людських життєвих помилок (це просто переклад геленського слова "гріх"). А, відповідно, позбування лінощів, брехливості та страху зветься спокутуванням першородного гріха. Ознакою виправлення джерела людських життєвих помилок є відсутність описаних в Книзі Буття, наслідків. Тобто, жінки легко, без жодних страждань, а, навпаки, з насолодою переносять вагітність (як так робиться, описано у С. Бубновського) та пологи (такі пологи звуться оргазмічними). Земля родить корисні плоди без поту, будяків та тернин (це зветься пермакультурою). А, люди одружуються та, в подальшому, живуть вільно та в любові (завдяки соціониці). І, гади (зараз вони, навіть, і звуться плазунами) є домашніми тваринами (технологію дресування добре описує К. Прайор). Крилатими, до речі (а, це, мабуть, вже генетична інженерія).

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Не було там жодного первородного гріха. Тварини не знають, що таке гріх — вони живуть на автоматичних програмах. Твердження про первородний гріх — це претензії до Творця Всесвіту. Адам і Єва отримали свідомість не з власного вибору (бо тоді були ще надтваринами), а з волі Творця.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

.ru .ru .RU. Російські сайти, статті, блоги дуже "блєщут інтеллєктом". І вони їх "клепають" зі скаженною швидкістю, ніби бояться не встигнути довести світові свою інтелектуальність. Але на творчість вони не здатні, це ми можемо бачити як з останніх подій, так і з історичних. Тобто інтелектуально вони може й сильні, але розуму не мають. Все вкрадене, куплене, відібране шляхом шахрайства чи силою: технології, інтелектуальна власність, мистецтво і навіть назви... Веду до того, що треба дуже обережно користуватися тим, що має позначку .ru.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Ще щодо .ru. Купив нещодавно одну цікаву "книжечку" на 972 сторінки дрібним шрифтом. Книжка сера Бейзіла Лідделл Гарта "Історія ІІ світової війни" англійскою мовою. Українською нема (в нас не поспішають подібні речі перекладати) нажаль. В інтернеті знайшов російською (поспішають продемонструвати інтелект) і з перших розділів виявив, що бракує багато слів, фраз, ба, цілих абзаців і, в основному тих, де висвітлюється російська агресія та инші невигідні ситуації. То варто задуматися над тим, чи варто довіряти будь-яким медійним ресурсам з позначкою .ru.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Богдан ДуБ.
0
Ще не підтримано

як в анегдоті "я вам більше скажу" - помічав що багато укр перекладачів "підглядали" російські варіанти - це видно порівнюючи оригінал, укр і ру переклади. Або й просто укр і ру дивишся - і бачиш, що форма речення і терміни "підігнані" під ру переклад.

"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

Зображення користувача Андрій Ясун.
0
Ще не підтримано

Згоден. Такі випадки непоодинокі. Я далеко не перекладач, просто захотів прочитати ту книжку. В російському перекладі я її давно знайшов, але вирішив перевірити кацапів на "вошивість". Діагноз підтвердився.
Ще раз переконався, - вони якщо не брешуть, то всієї правди не кажуть, або перекручують її.

Si vis pacem, para bellum

Зображення користувача Микола Стригунов.
0
Ще не підтримано

Власне кажучи - не казати всієї правди, як вона є дуже важливою, також є видом брехні. Така брехня зветься софізмом. На честь тих відомих геленів, чия така брехня стала відомою. Через Платона.
Отже, доречніше писати:" Якщо вони прямо не брешуть...".

Якщо прагнеш чуда - створюй його!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Слухаємо нове озвучення цієї статті!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Сергій Білецький.
0
Ще не підтримано

Мій розум є голографічним кавалком свідомості Творця Всесвіту

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Отже, яку розробку готує нині "небесна лабораторія"? Напевне ж, генетична модифікація вакцинами з РНК не є продуктом "небесної лабораторії", але лише продуктом злодіяння інтелісів?

Цитата:
"Народження надтварин – це була велика перемога «небесної лабораторії», яка постійно розробляє нові види дедалі досконаліших істот"

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Можливо, наступні розробки пов'язані не з організацією окремої людини, а з організацією соціуму. Нас чекає велика соціальна реорганізація.

Арсен Дубовик каже:
Отже, яку розробку готує нині "небесна лабораторія"? Напевне ж, генетична модифікація вакцинами з РНК не є продуктом "небесної лабораторії", але лише продуктом злодіяння інтелісів?
Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">"Народження надтварин – це була велика перемога «небесної лабораторії», яка постійно розробляє нові види дедалі досконаліших істот"</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Андрій Гарас.
5
Середнє: 5 (1 голос)

Із цієї статті ми можемо дізнатися, що вид інтелісів є перехідною ланкою від тварини до людини і безумовною перемогою Небесної лабораторії. Що стосується наукової точки зору, то вчені давно зацікавилися походженням надтварин. Зокрема, була висунута теорія, що інтеліси – це неандертальці, які дожили до нашого часу. Але вона не знаходить достовірно підтвердження. Однак є й інша версія, яка й подається в даному матеріалі.

Дослідження дало раціональне пояснення, звідки взялися інтеліси: «…надтварини одразу ж були створені як окремий, довершений, цілком оригінальний вид гомінід з другою сигнальною системою – причому ще до того, як була сотворена людина».

Але найбільшою несподіванкою для мене стала інформація, що знання про походження інтелісів зберігалися і передавалися через тисячі років. І заховані вони були, можна сказати, на самому видному місці – в Книзі Буття. Це доводить, що наші предки – трипільці, володіли знаннями виняткової важливості та глибини. Адже Єзекиїль та його послідовники, пишучи Книгу Буття, яка є частиною Тори – П’ятикнижжя Мойсея, користувалися більш давніми джерелами – вавилонськими, єгипетськими, шумерськими, які в свою чергу, походять від трипільської спадщини.

Дуже важливим є інтерпретація «змії» в історії про Адама та Єву. На відміну від усталеного образу, змій подається тут як символ жіночої інтуїції, її природній інстинкт, що дозволив чоловікові вийти на новий рівень розвитку. Загалом все це є надихаючи позитивно і вельми раціонально, що сповна відповідає арійському світогляду!

Радіймо життю граючи!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Якщо Творець Всесвіту - це соборна особистість, то таким же є новий рід сапієнсів, а Адам з Євою уособлюють в собі весь свій рід, а точніше, його частину, що була перероблена з інтелісів на сапієнсів.
Тож в Едем помістили цілу групу чоловіків та жінок (і всі вони їли яблука), а найдосконалішами стали - і залишаються досі - жінки сотворені з ребер своїх чоловіків). Тому вони коли отримали дух, і засоромились не один одного, а соплемінників протилежної статі (інших жінок і чоловіків).

Все починається з Любові.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Так, Адам і Єва – це уособлення чоловічої та жіночої частини роду. Спочатку Адам і Єва були інтелісами. Пізніше – після генетичної модифікації – вони стали сапієнсами.

Сергій Ждан wrote: Якщо Творець Всесвіту - це соборна особистість, то таким же є новий рід сапієнсів, а Адам з Євою уособлюють в собі весь свій рід, а точніше, його частину, що була перероблена з інтелісів на сапієнсів. Тож в Едем помістили

 

Все, що робиться з власної волі, – добро!