Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 3
  • Переглядів: 3

Демоси – осередки ладу, зародки влади, генератори соціальної енергії

Категорія:

Глобальний перехід від індустріальної до постіндустріальної цивілізації веде до заміни етатичної моделі держави на національну. Головне запитання – хто буде джерелом влади у такій державі?  

171214demosy.jpg

Колективна синергія, нова системна якість
Колективна синергія, нова системна якість
Попередня стаття:

Хто є джерелом влади

Згідно з ідеологією націоналізму, джерелом влади є народ. Це та фундаментальна ознака, яка докорінно відрізняє націоналізм від етатизму і лібералізму.

Нагадаю, що етатизм (соціалізм, комунізм, соціал-демократія) вважає джерелом влади правлячу верхівку – бюрократичний апарат. Лібералізм вважає джерелом влади кожну окрему людину. В сучасному світі домінує етатична модель держави. Вона проявляється в тому, що органи влади формуються згори донизу.

Та повернімось до націоналізму – ідеології постіндустріального майбутнього. Якщо народ є джерелом влади, то як це може реалізуватися практично? Де  в народній спільноті народжується ця влада?

Що таке влада?

Почнімо з того, що влада – це: 1) те, що веде до ладу (гармонії), 2) спроможність керувати. Отже, влада – це спроможність правильно керувати, тобто керувати так, щоб поширювати лад.

Очевидно, що для поширення ладу назовні – треба його мати всередині. Адже якщо всередині хаос, то назовні поширюватиметься лише хаос. Що гармонійнішим є суб’єкт керування, то якіснішою є здійснювана ним влада.

Хто є першоджерелом влади?

Оскільки в основі влади є лад-гармонія, то першоджерелом влади є носій найвищої гармонії. Найгармонійнішими істотами є божественні сутності, об’єднані в колективну божественну істоту, яку ми називаємо Творцем Всесвіту, Богом Отцем, Сварогом, Брахмою. Індивідуальні божественні сутності є провідниками колективної волі Творця Всесвіту.

Кожна людина є втіленою божественною сутністю. Ця її внутрішня божественність реалізує себе через духовну сутність людини – духовне тіло. Після цього духовна сутність реалізує себе за допомогою психіки, а вже психіка – за допомогою плоті, якою керує ця психіка.

Отже, першоджерелами влади на землі є втілені божественні сутності – провідники влади Творця Всесвіту.

Найповніша реалізація божественної влади відбувається через тих людей, які мають божественну свідомість, тобто є боголюдьми.

У всіх інших божественна влада реалізується тільки частково, і то тільки тоді, коли гомо сапієнси хоч трохи усвідомлюють себе духовними сутностями.

Гомо сапієнсів з частковою духовною свідомістю ми називаємо «гравцями», «гомо люденс», «людьми». Людей з повною духовною свідомістю називаємо «реалізованими людьми», «надлюдьми», «аріями». 

Якщо ж гомо сапієнс не має духовної свідомості, то він не має жодного доступу до божественного першоджерела влади, відтак не може керувати ні собою, ні іншими. В термінах Міжмор’я такі гомо сапієнси називаються «гобітами». У середовищі європеоїдної раси їх частка становить приблизно 95%. Вони живуть на автоматичних програмах – вроджених або отриманих із-зовні (від навколишнього соціуму).    

Які є рівні доступу до божественної влади?

Повний доступ мають боголюди (ельфи). Це означає, що тільки вони можуть бути компетентними правителями – божественними монархами.

Нульовий доступ мають гобіти. Це означає, що питання влади виходять за межі їхньої уяви. Гобіт і влада – поняття несумісні. «Влада гобітів» – це логічний абсурд. Проте, зауважимо, саме він реалізується в системі  етатичних «загальних прямих виборів». Де-юре все вирішують гобіти, де-факто – панівна верхівка, яка маніпулює цими гобітами.  

З причини обмеженої свідомості, частковий доступ до божественної влади мають люди і арії. Проте за допомогою деяких прийомів вони можуть компенсувати власну обмеженість і досягти задовільної якості здійснення влади. Тобто люди мають шанс наблизитися до ідеального здійснення влади, доступного божественним монархам.      

Прийоми досягнення владної компетентності

Питання стоїть так: Як компенсувати людську обмеженість і досягнути задовільної якості здійснення влади?

По-перше, за допомогою правильної організації.

Уявімо, що є 5 людей, кожен з яких індивідуально володіє тільки 20% необхідної владної компетентності, відсутньої у інших чотирьох учасників. Це означає, що при правильно організованій взаємодії вони можуть наблизитися до 100% колективної компетентності. Це як частинки мозаїки складаються в цілісну картину.

По-друге, поліпшити якість влади можна за допомогою наполегливого плекання індивідуальної і колективної гармонії. Де лад, там і влада. Якщо ж гармонії нема, то буде не влада, а пародія на неї. 

По-третє, якість влади поліпшується за допомогою постійного навчання і вдосконалення –  як індивідуального, так і колективного. Постійний розвиток посилює організованість і гармонійність.

З усього сказаного випливає, що в наших реальних земних умовах первинними носіями влади можуть бути тільки злагоджені самокеровані еволюціонуючі групи. Такі групи ми позначаємо терміном «демоси», який походить від прадавнього «демено» (кермо, стерно, штурвал). Фундаментальною ознакою демосу є: 1) Організованість, 2) Гармонійність, 3) Спрямованість на розвиток.   

Організованість демосів

Завдяки правильній організації обмежені компетентності окремих людей складаються в цілісну компетентність групи. Здавалось би, що чим більше людей долучиться до групи, то вища буде її компетентність. Так, але лише за умови правильної організації.

Організаційне ядро не може перевищувати 5 осіб, оскільки людина не спроможна одночасно утримувати в пам’яті більше 5 об’єктів. У групі з 5 осіб можливе одночасне спілкування (оперативна синергія), проте при появі шостого члена група негайно розпадається на дві групи.

Це відповідає уявленням сучасної психології про те, що чисельність малої групи не може перевищувати 5 осіб.

Це відповідає євангельській традиції, адже саме таку групу створив Ісус Хрестос.   

Це відповідає козацькій традиції, зокрема, Вільного козацтва (1917), де старшина козацької ради також складалася з 5 осіб: отаман, писар, хорунжий, осавул, скарбник.

Ця ж сама структура відповідає 5-членній структурі філософії і мистецтва.

Також пам’ятаймо, що принципово важливою ознакою правильної організації є наявність у ній ієрархії, тобто священного ладу (гелл. ίεράρχίά, від ίερσς — священний, та άρχή — лад).

Гармонійність демосів

При гармонійній взаємодії демос породжує нові якості – це системні якості, які відсутні в окремих членів групи.

По-перше, це синергія, тобто взаємне посилення. Понад те, виника «ефект появи третього»: «Коли дві душі зливаються воєдино, вони створюють третю, невидиму та нематеріальну силу, яка в результаті може уподібнитися до третьої душі» – пише Наполеон Гілл у своїй праці «Думай і багатій» (1937). Про це ж саме говорив Ісус Хрестос: «Де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Матвій 18.20).

По-друге – любов, яка вмикає магію економіки дарування.

По-третє – довіра, яка дозволяє легко вирішувати справи – на слово, без зайвих формальностей.

Енергія для розвитку

Наполеон Гілл стверджує, що «енергія – це організовані та правильно спрямовані ЗНАННЯ», і вказує на три головні джерела знань:  

1. Вищий розум – духовний світ.

Для отримання знань зі світу духів демос формує колективний розум (раціо) – невичерпне джерело нових ідей і точних творчих рішень.

2. Досвід людства, накопичені ним знання.

Демос формує колективний інтелект, який дозволяє ефективно застосувати те, що вже є.

3. Експерименти і дослідження.

Демос допомагає здобувати нові знання шляхом спільної практичної діяльності.

Динамічна ієрархія демосів

Мінімальний демос складається з 5 осіб, які формують старшину демосу:

  • голова;
  • радник;
  • правник (суддя);
  • захисник (шериф, осавул);
  • скарбник.

Такий демос ще слабкий, проте він уже є зародком влади. Про це свідчить той факт, що 5 однодумців спромоглися зорганізуватися у правильну структуру, досягли внутрішньої гармонії і мають волю до розвитку.

Наступним рівнем демосу є формування рою чисельністю до 20 учасників (середня група). Далі рої об’єднуються в сотні, сотні – у полки, полки – у коші, а коші – у республіку (гетьманат).

У такий спосіб відбувається природний, еволюційний перехід нинішньої індустріальної етатичної держави до постіндустріальної національної держави – держави Національного Солідаризму.

Все має відбуватися мирно і максимально легітимно, згідно з чинним законодавством, у міру дозрівання суспільної свідомості.  Так, як це буває у природі.

Хай Буде!   

 

 

Наші інтереси: 

Пізнаємо природу речей. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Також зрозуміло, що означає прислів’я "Де два українці, там три гетьмани".

Підказку дав Наполеон Гілл: «Коли дві душі зливаються воєдино, вони створюють третю, невидиму та нематеріальну силу, яка в результаті може уподібнитися до третьої душі».

Якщо ці два українці розвиваються згідно з настановами Ісуса Хреста, то Він може стати цим третім гетьманом: «Де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Матвій 18.20).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Юр Цікавий.
0
Ще не підтримано

"Все має відбуватися мирно і максимально легітимно, згідно з чинним законодавством, у міру дозрівання суспільної свідомості. Так, як це буває у природі."
!!!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Тепер зрозуміло, що означає "Вся влада від Бога".
Влада - це спроможність творити гармонію, а джерелом гармонії є Бог - Творець Всесвіту.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Також зрозуміло, що означає прислів’я "Де два українці, там три гетьмани".

Підказку дав Наполеон Гілл: «Коли дві душі зливаються воєдино, вони створюють третю, невидиму та нематеріальну силу, яка в результаті може уподібнитися до третьої душі».

Якщо ці два українці розвиваються згідно з настановами Ісуса Хреста, то Він може стати цим третім гетьманом: «Де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Матвій 18.20).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Фразу «Де двоє або троє зібрані в Моє ім’я, там Я серед них» (Матвій 18.20) можна розуміти як вказівку на те місце, де народжується земна влада.

Носієм неспотвореної, чистої, божественної влади може бути тільки боголюдина. Такою боголюдиною є Ісус Хрестос.

Якщо серед людей, які зібралися в ім’я Ісуса (тобто є його щирими послідовниками), перебуває Ісус, то через нього ці люди отримують доступ до божественної гармонії.

Тоді ця група людей стає джерелом влади, адже отримує доступ до первинного божественного першоджерела.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

З усього цього випливає принципово важливий для нас висновок: легітимним засновником постіндустріальної цивілізації може бути лише мережа аріянських демосів.

Аріянські демоси - це правильно організовані групи однодумців, які визнають Ісуса боголюдиною і є його щирими послідовниками.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Ліберальна ідея про те, що джерелом влади є людина, - це диявольська спокуса. А все тому, що першоджерелом влади є божественний світ, відтак носієм влади в земних умовах може бути тільки боголюдина, тобто людина з божественною свідомістю.

Ліберальна спокуса полягає в тому, що людині приписують ті чесноти, якими вона не володіє. Це як малу дитину переконувати в тому, що вона самодостатня. Може, дитині це й приємно чути, але практична реалізація того, чого нема, неминуче призведе цю дитину до поразки.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

... їх частка (гобітів) 95%...

Цитата:
Якщо ж гомо сапієнс не має духовної свідомості, то він не має жодного доступу до божественного першоджерела влади, відтак не може керувати ні собою, ні іншими. В термінах Міжмор’я такі гомо сапієнси називаються «гобітами». У середовищі європеоїдної раси їх частка становить приблизно 5%. Вони живуть на автоматичних програмах – вроджених або отриманих із-зовні (від навколишнього соціуму).

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, виправив.

Володимир Федько каже:
... їх частка (гобітів) 95%...

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

!Свята простота!

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !