Важливість: 
5

Категорія:

Порядок заснування АНСДП і 5 рівнів її самодостатності – від стартової сотні до нової раси

Технологія заснування ельфійської партії логічно випливає з аріянського світогляду, ідеології національного солідаризму і принципу демосократії. Якщо все зробимо швидко, то факт заснування першої постіндустріальної партії можна буде обговорити на черговому зібранні Інституту Міжмор’я. 

170806demos.jpg

Демос
Демос

Попередні статті:

Демос – базова організаційна одиниця

Згідно з нашими науковими розробками і 7-тисячолітньою арійською традицією, базовими організаційними одиницями АНСДП є не окремі люди, а демоси – самокеровані добровільні спільноти персонально знайомих людей чисельністю від 5 до 20 осіб.

Самокерованість демосів досягається наявністю старшини з 5 посадовців. Кожна посада передбачає виконання однієї з 5 базових системних функцій:

1. Голова (лідер): відповідальне керування демосом.

2. Радник (мудрець): наукове забезпечення.

3. Правник (суддя): правове забезпечення, справедливий суд.  

4. Захисник (силовик): безпека.

5. Скарбник (господар): господарювання.

Сотня і сотенний демос

Первинні демоси (рої) є самокерованими, але через свою малочисельність не можуть бути самодостатніми. Мінімальний рівень самодостатності з’являється при об’єднанні чотирьох або більше роїв у сотню, керовану сотенним демосом.

До сотенного демосу належить вся ройова старшина. Керування сотенним демосом і, відповідно, сотенною структурою здійснює сотенна старшина з 5 осіб на чолі з головою сотні (сотником). При цьому ройові посадовці безпосередньо підпорядковуються сотенним посадовцям:

 • ройові (голови рою) підпорядковуються сотнику (голові сотні);
 • ройові радники – сотенному раднику;
 • ройові правники – сотенному правнику;
 • ройові захисники – сотенному захиснику;
 • ройові скарбники – сотенному скарбнику.

Як бачимо, сотник керує тільки головами роїв, а вони керують своїми ройовими посадовцями. Окрім голів роїв, сотник не може керувати іншими посадовцями роїв, що відповідає аксіомі правильного менеджменту «васал мого васала – не мій васал».

Не важко побачити, що аріянська модель управління передбачає розподіл влад, причому їх аж 5 і вони перебувають у відносинах ієрархічної взаємозалежності:

 • управлінська (політичний блок);
 • наукова (науковий блок);
 • правнича (правовий блок);
 • безпекова (силовий блок);
 • господарська (економічний блок).

Докладніше:

Демос – універсальна організаційна структура постіндустріальної екомережі Міжмор’я

Дві моделі самоорганізації: колективна і лідерська

Згідно з колективною моделлю, голову спільноти обирають члени цієї спільноти. У нашому випадку, старшина роїв обирає зі свого складу сотенну старшину під головуванням сотника, при цьому:

 • сотника (голову сотні) обирають ройові (голови роїв);
 • сотенного радника обирають ройові радники;
 • сотенного правника (суддю) обирають ройові правники;
 • сотенного захисника обирають ройові захисники;
 • сотенного скарбника обирають ройові скарбники.    

Розподіл влад виражається в  тому, що голови роїв можуть обирати тільки голову сотні, але не можуть обирати інших посадовців сотенного демосу – радника, правника, захисника і скарбника.  

Колективна модель притаманна українській традиції у вигляді копного права («копа» – об’єднання громад), коли від 4 до 9 сільських громад могли об’єднатися і сформувати структуру вищого рівня – «копу». Колективна модель найкраще підходить для територіальних демосів.  

Згідно з лідерською моделлю, не члени спільноти обирають лідера, а лідер обирає членів своєї спільноти і розподіляє посади. Якщо члени спільноти не задоволені лідером, то вони «голосують ногами», тобто виходять з демосу і долучаються до іншого демосу або створюють власний.

Прикладом застосування лідерської моделі є духовна громада (церква), заснована Ісусом Хрестом. Він сам обрав апостолів і розподілив між ними ролі. Лідерська модель найкраще підходить для духовних  демосів (наукових шкіл, монастирів, дослідницьких груп).

Зміна моделі управління

Демоси можуть змінювати модель управління в залежності від внутрішніх можливостей і зовнішніх обставин.

Скажімо, якщо нема яскраво вираженого лідера, то люди об’єднуються і призначають лідера, тобто займаються «вирощенням голови» (подібно як мурахи вирощують «королеву» зі звичайної крилатої мурашки).

Якщо ж уже є яскравий лідер, то його прихильники просто приєднуються до нього, надаючи йому допомогу і спільно використовуючи його творчий потенціал.

Якщо лідер відчуває потребу, він може добровільно перетворити свій лідерський демос на колективний. Наприклад, на етапі стартапу краще підходить лідерська модель, а при перетворенні його на повноцінну компанію надійнішою є колективна модель (акціонерне товариство).

Інший варіант – демос є колективним, але на період особливих обставин може перетворитися на лідерський.  

Коли відбудеться заснування АНСДП

Заснування ельфійської партії відбувається не на установчих зборах і не шляхом написання заяв. Згідно з описаним вище порядком, заснування АНСДП відбувається шляхом об’єднання 4 або більше роїв у сотню з  формуванням нового керівного органу – сотенного демосу.

Оскільки в якості стартової інформаційної платформи АНСДП використовуємо Інститут Міжмор’я, то заснування демосів відбувається за правилами Інституту:

1) всі демоси, які бажають заснувати партію, творяться за лідерською моделлю;

2) кожен демос має чітку спеціалізацію, а голова демосу формує його на раціональній основі шляхом підготовки дипломного проекту на здобуття вченого звання магістра;

3) заснування АНСДП відбувається за фактом формування сотенного демосу, а сотник демосу автоматично стає головою партії;

4) якщо ройові АНСДП захистять дипломні проекти і здобудуть вчені звання магістрів, то четверо або більше магістрів засновують на основі сотні АНСДП кафедру лідерства і управління. Тимчасовим виконувачем обов’язків завідувача кафедри автоматично стає сотник.

5) для того, щоб сотник набув статусу завідувача кафедри, він має захистити дисертацію, пов’язану з розвитком АНСДП, і здобути наукове звання доцента.

6) Якщо на кафедрі сформується полк, то завідувач кафедрою – полковник – після затвердження адміністрацією Інституту отримає вчене звання професора. Якщо формується кіш, то кошовий отримає звання старшого професора.     

Закон зростання самодостатності АНСДП 

Мінімальний рівень самодостатності ельфійської партії з’являється на рівні сотні. Максимальна самодостатність виникне при формуванні Співдружності Міжмор’я. У цьому випадку АНСДП буде інтернаціональною структурою і набуде ознак глобальної формації.

Сотня: інформаційна самодостатність

Згідно з моделлю демосократії, чисельність сотні не може перевищувати 150 членів. Але наскільки сотня може задовольнити потреби людини у спілкуванні? Згідно з науковими дослідженнями та історичним досвідом, людина зазвичай не може активно підтримувати понад 150 зв’язків («обмеження Данбара»). Це означає, що у правильно влаштованій сотенній структурі її члени спроможні отримати достатнє задоволення своїх інформаційних потреб. З цього випливає, що сотня володіє потенціалом інформаційної самодостатності.

Полк: економічна самодостатність

Чисельність полку – від 400 до 3000 членів. Ділова структура з двома-трьома тисячами ельфів цілком спроможна забезпечити собі економічну самодостатність і матеріальний добробут. 

Кіш: політична самодостатність

При об’єднання чотирьох і більше полків у кіш виникає структура чисельністю від 4.000 до 60.000 членів. Цього досить щоб стати домінуючою політичною силою в державі і забезпечити її глибинне реформування аж до перезаснування.

Гетьманат: расова самодостатність

Чисельність коша – від 40.000 до 1.200.000 членів. Уявімо собі мільйон однодумців зі сталою традицією здорового способу життя, харчування, інформаційної культури, світогляду, перебування у просторі позитивних подій і гармонізації свого генофонду засобами епігенетики. Організована спільнота з такою чисельністю спроможна надійно передати нащадкам свої генетичні і культурні якості, що є властивістю расових спільнот. Отже, АНСДП на рівні гетьманату – це нова раса. Це раса вищого рівня, спроможна конкурувати з усіма іншими людськими расами.    

Співдружність: глобальна самодостатність   

Світове українство може сформувати кілька гетьманатів, зокрема, в США, Канаді та інших країнах компактного проживання українців. Окрім того, можливе творення екстериторіальних гетьманатів, які об’єднуватимуть українців за ознакою спільних захоплень або бізнесових проектів. При  об'єднанні 4 і більше гетьманатів народжується Співдружність Міжмор’я. До неї можуть увійти й інші національні гетьманати АНСДП.

Чисельність Співдружності – від 400.000 до 24.000.000. При наближенні до верхньої межі Співдружність перетвориться на домінуючу і спрямовуючу силу розвитку всього людства.

Офіційне проголошення заснування АНСДП

Для досягнення цієї мети прихильники ідеї АНСДП повинні перебувати в гарному духовному і психофізичному стані протягом принаймні 25 років – це мінімальний час формування нової генерації і, відповідно, нової раси. Тому перший обов’язок арія – оздоровлюватися, омолоджуватися і прагнути до активного довголіття, а ще краще – до уявного, умовного і повного безсмертя.

Колективне вдосконалення на порядок ефективніше, ніж індивідуальне. Для цього об’єднуємося в демоси за інтересами на сайті Інституту Міжмор’я і формуємо першу сотню ельфів Міжмор’я. Це і буде заснуванням АНСДП.

Якщо все зробимо швидко, то факт заснування першої постіндустріальної партії можна буде обговорити на черговому 29-му зібранні Інституту Міжмор’я, яке відбудеться в Києві 24 вересня 2017 року.

Хай Буде!       

Народження першої сотні АНСДП

Ensiferum - Lai Lai Hei

Наші інтереси: 

Виходимо на вищий рівень гри! 

Гравець: 
Ігор Каганець

Новини від RedTram - для популяризації НО

 
Форум Підтримати сайт Довідка