Аватар пользователя Ігор Каганець
Ігор Каганець
  • Visits: 8
  • Хиты: 11

25 стратегем НС. Розділ перший. ЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Світ:

Сучасні технології комунікацій дозволяють зробити процес заснування Української держави доступним для всіх бажаючих українців, незалежно від території проживання і громадянства. Стратегія досягнення мети складається з 25 стратегем. Починаємо з перших п’яти.


Попередні статті:
Платформа для Нації: політичний компонент стартапу Вишня Борія
Цивілізаційний стартап, або Зерно нового світу
Що вже маємо у нашому стартапі
Мотор, колеса і привідний ремінь націотворення
Політична організація Великого Переходу: місія і мета
Структура Руху Великого Переходу: Світове Дерево
Символіка – це концентрований світогляд: прапор і герб НС
Повернення Європи
Міжмор’я-IV: релігія і політика

2015 рік – початок нового сонячно-місячного циклу і найсприятливіший момент для започаткування нової цивілізації. Першою державою нового циклу буде Українська держава – Третій Гетьманат. Третій, тому що двома попередніми були гетьманати Богдана Хмельницького і Павла Скоропадського. 

Надзавдання: Здійснення переходу до нової екологічної ніші і заснування цивілізації вищого рівня. Це надзавдання позначаємо одним словом - РАЙ. 

Місія і шлях нової держави: ЗВІЛЬНЕННЯ людства від брехні, рабства і паразитизму. Українська національна ідея виражається одним словом – ВОЛЯ.

Мета: Озброєна до зубів за прикладом Швейцарії нейтральна (без Росії, ЄС і НАТО) правдива, вільна і продуктивна держава українців цілого світу – засновник Конфедерації Міжмор’я, відроджувач нової Європи з центром у Києві за підтримки США та інших геополітичних союзників.

Для досягнення мети потрібна стратегія. Загалом це «стратегія води» – використання будь-яких сприятливих можливостей для просування до мети без зовнішньої боротьби, подібно як вода не бореться з перешкодами, а обходить їх і нестримно рухається вперед.

Проте ця динамічна і мінлива стратегія повинна мати міцний стрижень, надійний каркас. Ми його реалізуємо у формі 25 стратегем. Слово стратегема в ширшому розумінні означає динамічний принцип, спрямований на досягнення мети (корінь *стр означає щось стрімке, рухливе, сильне, бистре: стріла, Стрибог – бог вітру, струмінь, Дана-стер - річка тощо).

У нашому випадку стратегеми – це відносно непорушні, усталені принципи, правила, підходи і структури, застосовувані для заснування Української держави. Починаємо їх формулювання.

Розділ перший. ЗАСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

1. Установчі збори світового українства

Установчі збори – це усталений у світовій практиці процес заснування держав. Саме цим шляхом свого часу пройшли США, Франція, Італія, Португалія, Індія, Туреччина та багато інших. При цьому кожна з цих країн опиралась на власну традицію, тому процес державотворення завжди позначений унікальними національними особливостями і новизною.

Сучасні технології комунікацій відкривають нові можливості: дозволяють зробити процес заснування доступним для всіх бажаючих, незалежно від території проживання і громадянства. Сенс цієї стратегеми в тому, що заснування Української держави (Третього Гетьманату) здійснюють шляхом Установчих зборів українці цілого світу, якщо вони:

  • старші 18 років,
  • вважають себе українцями, 
  • володіють українською мовою,
  • підтримують місію Української держави, її мету і ці 25 стратегем.

Учасники Установчих зборів називаються засновниками Української держави, скорочено – засновниками. Тобто Установчі збори – це не тільки процес, а й організація засновників. Установчі збори відбуваються на платформі соціальної мережі AR25.ORG.

Головне завдання Установчих зборів – висування делегатів у вищий орган влади Української держави – Національний Собор (НС).   

2. Максимальна легітимність

Сенс цієї стратегеми в тому, що перевага надається підходам, які забезпечують максимальну легітимність (законність, правильність, авторитетність) процесу заснування нової держави. Легітимність Української держави досягається наступним чином:

1. Соціальна мережа AR25.ORG розвивається як легальний інформаційний проект Корпорації Третій Гетьманат, яка зареєстрована під номером 38461198 за адресою: бульвар Шевченка 65, м. Запоріжжя, Україна. Корпорація сплачує 5% податків з усіх надходжень на підтримку нашого цивілізаційного стартапу.

2. Установчі збори Української держави працюють на базі соціальної мережі AR25.ORG, тому це абсолютно легальний громадський проект українців цілого світу.    

3. Національний Собор легалізується у формі політичної партії НС, членами якої можуть бути тільки делегати від Установчих зборів, що мають українське громадянство. Політична партія зареєстрована Міністерством юстиції України і діє абсолютно легально. Тобто Національний Собор – найвищий орган влади Української держави – легалізується у формі політичної партії.

4. Політична партія набуває конституційної більшості у Верховній Раді України, ухвалює Конституцію Української держави і формує конституційні органи державного управління. Таким чином, перехід до нової держави відбувається абсолютно легітимно. 

5. Нова Українська держава конституційно визнається легітимним правонаступником УНР і Другого Гетьманату.

6. Установчі збори вважаються представницькими за будь-якої кількості учасників, адже до них вільно долучаються всі бажаючі, які мають причетність до України через громадянство або володіння українською мовою. На парламентських виборах 2012 року, визнаних легітимними, порогу явки виборців взагалі не існувало, тобто хто захотів, той проголосував. Цей принцип відсутності порогу ще більше справедливий для Установчих зборів, адже для участі в них не треба навіть йти на виборчу дільницю – достатньо просто зареєструватися на сайті під справжнім або внутрішнім (козацьким) іменем.

7. Оскільки йдеться про заснування держави інформаційної епохи, то спроможність учасника зареєструватися на сайті і обрати делегата є свідченням його мінімально допустимої інформаційної компетентності.

8. Додатковий чинник легітимності: вся процедура є простою, зрозумілою і прозорою для спостерігачів з усього світу завдяки  смартфонам і комп’ютерам.

3. Українські громади – первинні осередки

Легітимність обрання делегатів визначається чесною процедурою, яка забезпечує ОБРАННЯ КРАЩИХ. Точно установлено, що люди спроможні об’єктивно оцінювати один одного і обирати кращих тільки тоді, коли вони персонально знайомі і займаються спільною, продуктивною, суспільно-корисною  діяльністю. Саме такі колективи є базовими одиницями, що висувають легітимних делегатів до Національного Собору. Такі колективи називаємо громадами. Особливістю громади є організованість і взаємодопомога її членів. Мінімальна громада складається з трьох осіб.

Розрізняємо чотири типи громад:

1) територіальні (люди спільно займаються впорядкуванням і розвитком території свого проживання);

2) за інтересами (мистецтво, наука, військова справа, комп’ютери...);

3) проекти (стартапи, громадські ініціативи, спільний бізнес...);

4) змішані (поєднання громад двох чи трьох типів).

4. Делегування політичної волі

Кожен засновник є носієм політичної волі – власником ОДНОГО «політичного голосу». Він може делегувати цей голос члену своєї громади для представництва в Національному Соборі. Собор легалізується в Україні як політична партія, тому кожен делегат автоматично стає членом партії НС.

А тепер пропишемо правила делегування:

4.1. Делегатами можуть бути тільки громадяни України (згідно з законом України про політичні партії). Наприклад, українські громади Португалії чи США можуть висунути в НС будь-якого свого члена, але він повинен мати українське громадянство. Хто є членом громади – визначає сама громада.

4.2. Делегат обов’язково має представляти політичну волю не менше двох засновників. Таким чином, член партії має еквівалент особистої рекомендації від принаймні двох членів своєї громади.

4.3. Вага голосу кожного делегата визначається кількістю засновників, які делегували йому свої голоси. Власний голос делегата не враховується, адже він представляє не свою волю, а волю громади (статус делегата не передбачає наявності в нього власного голосу).     

4.4. Кожний засновник володіє тільки одним голосом, тому може делегувати тільки одну людину.

4.5. Делегат не має власного голосу, тому не може делегувати ні сам себе, ні когось іншого.   

4.6. Громада може висувати будь-яку кількість делегатів: головне, щоб кожний делегат представляв не менше двох голосів. Наприклад, якщо громада складається з 10 осіб, то вона може делегувати в партію не більше 3 осіб (адже делегати не можуть висувати один одного) з максимальною вагою 2, 2, 3 (разом 7). Якщо ж громада з 10 осіб висуває зі свого середовища одного делегата, то вага його голосу = 9 (голос самого делегата не рахується). 

4.7. Кожен засновник може відкликати свій голос від раніше обраного делегата і передати цей голос іншому. Делегат, який не має довіри хоча б двох засновників, автоматично вибуває з Національного Собору. У такий спосіб відбувається динамічне очищення від делегатів, що втратили довіру.

4.8. Структурування Національного Собору – обрання делегатами керівних, контролюючих, виконавчих і дорадчих органів – відбувається згідно з чинним партійним статутом чи внутрішніми правилами, тобто цілком легітимно. При цьому кожен делегат голосує наявними в нього голосами: чим більше засновників делегували йому свої голоси, тим вагоміший голос делегата.

4.9. Сучасні інформаційні технології дозволяють долучити до роботи Національного Собору необмежену кількість делегатів. Застосування обмежуючих квот від різних соціальних груп є пережитком доінформаційної епохи.

4.10. Делегування голосу відбувається тільки між персонально знайомими членами громади. Засновник, передаючи свій голос делегату, підтверджує, що знає його персонально. У випадку неправдивого свідчення засновник назавжди позбувається права бути засновником.

Делегат, отримуючи голос, підтверджує, що персонально знайомий з усіма засновниками, від яких отримав голоси. У випадку неправдивого свідчення делегат назавжди позбувається права бути делегатом.    

5. Нова Конституція, тіньовий уряд, творення нового світу

Потреба заснування нової держави викликана розпадом нинішньої застарілої та корумпованої держави, а також гострою необхідністю забезпечити мир, цілісність і розвиток суспільства. Нова держава переможе завдяки тому, що запропонує населенню передовий світогляд, досконаліші послуги і кращу систему організації. Тому Установчі збори не борються зі старою системою: вся енергія концентрується на творення нової цивілізаційної формації. Нова держава виступає в ролі стабілізуючої надбудови, в тому числі над відсталими утвореннями доінформаційної епохи.

Для цього Національний Собор – партія НС:

5.1. Розробляє і ухвалює Конституцію нової Української держави.

5.2. Створює тіньовий уряд (уряд в очікуванні) – це загально визнана світова практика демократичних держав.

5.3. Входить до Верховної Ради, формує в ній конституційну більшість, затверджує Конституцію і формує конституційні органи влади. 

Це й є заснування Української держави – Третього Гетьманату.

Двісті років тому держави засновували приблизно так: 

Картина Говарда Чендлера Крісті «Сцена підписання Конституції Сполучених Штатів». Учасниками Філадельфійського конвенту було 55 осіб.

Нині це може виглядати так:

Продовження: Стратегеми 6 - 10: Розділ другий. СВІТОГЛЯД І СИМВОЛІКА

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Кращий коментар

Аватар пользователя Леонід Українець
0
No votes yet

Краще не тіньовий уряд, а сонячний уряд :)

https://t.me/ETEPHET

Комментарии

Аватар пользователя Леонід Українець
0
No votes yet

Краще не тіньовий уряд, а сонячний уряд :)

https://t.me/ETEPHET

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Тіньовий уряд стане сонячним після ухвалення Конституції і затвердження Національним Собором.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Явсе Світ
0
No votes yet

Чудово друзі..Хочу добавити,що можливо не варто сильно покладатися на США..і ще цікаво,як подолати ту прірву між вами і простими людьми..вони ж не хочуть нічого міняти і зазомбовані різними патріархатами..напевно доречно би було спертися на університетську молодь..

Вірю в те, що розумію.

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

На етапі стартапу нас цікавить робота передусім з елітою. А різними "зомбі" займемося пізніше.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Дзвінка Сопілкарка
0
No votes yet

Для подолання зазомбованості переважної більшості "простих людей" і існує теперішній недолугий уряд. І буде він існувати доти, поки та зазомбованість не розвіється. От коли усі усвідомлять, що ні Порошенко ні Путін не прийдуть до кожного в хату, щоб позамітати, тоді й настане час для Третього Гетьманату.

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Переважна більшість людей - це "гомо сімплекс". Вони вразливі до зомбування, така вже їхня природа. Їх треба захищати. Для захисту простих людей від зомбування треба ліквідувати джерело зомбування.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Леонід Українець
0
No votes yet

Миро wrote:
"гомо сімплекс"

Коли написана ця стаття?

https://t.me/ETEPHET

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Журнал Перехід-IV, №2, 1999 р.

Українець wrote:
Миро сказав:<blockquote class="bb-quote-body"> "гомо сімплекс"</blockquote>

Коли написана ця стаття?

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Анатолій Висота
0
No votes yet

Потужне фінансування і власний ТБ-канал - це багатьом здається запорукою успіху просування нових ідей у маси. А може існує якись АСИМЕТРИЧНИЙ підхід, який теж забезпечить успіх? ПРАВИЛЬНИЙ ПРАПОР - це перший крок у цьому напрямі і буде індикатором успіху.

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

Еліта вже давно не дивиться телевізор. Діти його також не дивляться. Тому власний ТБ-канал зараз не потрібний. А от щось типу Громадське ТБ - було б непогано.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Олексій Репецький
0
No votes yet

Зараз можно створити власний канал на Youtube чи на Livestream. Зараз, коли інтернет є майже в кожному телефоні це може бути більш актуальним ніж звичайне телебачення.

Аватар пользователя cBіт Розумний
0
No votes yet

Потрібне хоча б одне "зерно росту". Наприклад, гурт сімей, які б виїхали в село і почали жити за принципами ТГ. Я маю на увазі - читання ЖС, тотальна освіта, толоки, військові ігри, створення мари. Але головним питанням залишається таке - їм вижити? Живучи зараз у селі, я розумію, як це нелегко. Можливо, одним із рішень було б наявність у такій громаді, крім землеробів ще й програмістів, перекладачів і т. і. (фрілансерів, я маю на увазі). Для енергетичної самодостатності треба сонячно-вітро-біогазові установки. І якби такий експеримент розпочався, це дало б поштовх до швидкого розвитку стартапу. І ще одне - може вже пора створювати карту прихильників ТГ?

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

На початковому етапі громади створюються головним чином у великих містах.

Quote:
І ще одне - може вже пора створювати карту прихильників ТГ?

Гарна ідея! Беремо в роботу.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя Андрій Пасічник
0
No votes yet

"2015 рік – початок нового сонячно-місячного циклу і найсприятливіший момент для започаткування нової цивілізації." - може вже пора навести лад у сонячно-місячному календарі, і вияснити питання грегоріянського-юліянського календарів. Бо на сьогодні з календарем такий самий безлад як і з масовим світоглядом. Ось цей науковець пояснює що жити треба не за сонячним чи місячним, а за сонячно-місячним календарем бо вони разом є відповідно чоловічий і жіночий (Ян-Інь) і мають бути тільки в парі. https://www.youtube.com/watch?v=DyxDytickmk

Аватар пользователя Аватар Арій
0
No votes yet

Щось мені здається, що формування конституційної більшості у Верховній Раді, це дуже нереально.

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Аватар пользователя Миро Продум
0
No votes yet

У нас обмежені уявлення про реальність. Те, що зараз відбувається, ще півроку тому видавалося нереальним.

Треба ставити перед собою ідеальні цілі. Тоді реалізуються прийнятні для нас варіанти.

Щоб потрапити в ціль, треба цілитися вище.

Як перемагати у Просторі пригод

З другого боку, сам намір заснування держави через ВР надає руху респектабельності.

Аватар Арій wrote:
Щось мені здається, що формування конституційної більшості у Верховній Раді, це дуже нереально.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Аватар пользователя cBіт Розумний
0
No votes yet

Тобто, треба діяти в обох напрямках, якийсь із них раніше приведе до легітимізації ТГ. Але, як я вже писав, повинен бути хоч один приклад громади, яка живе за принципами ТГ. Схоже, що громади у містах ще й не почали формуватися. Є просто окремі прихильники ТГ та НО, які з різних причин не можуть (чи, можливо, не мають бажання) співпрацювати та знайомитися. Ось чому я запропонував створити карту прихильників ТГ. Щоб усе було наглядно та прозоро. Припустімо, людина якимсь чином знайшла сайт НО. Почитала, їй сподобалися матеріали сайту. І тут же цей хтось може побачити, в яких місцях України є прихильники НО та ТГ. Це і буде початкова легітимізація.

"Народ не повинен боятися влади. Влада повинна боятися народу"
"V означає ВЕНДЕТТА"

Аватар пользователя Володимир Самотий
0
No votes yet

Правильно - бери вершину матимеш середину. Г.Сковорода