Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 2
  • Переглядів: 2

Держава Національного Солідаризму: без експлуатації, рабства і паразитування

Категорія:

Спроба побудови справедливого суспільства в Європі XX століття виявилася передчасною. У тодішніх націонал-солідаристів не вистачило ні повноти знань, ні технологій, ні достатньої міжнародної підтримки. Ці чинники з’явилися тільки після 2015 року.

170815volya.jpg

Воля
Воля

Експлуатація – це присвоєння однією людиною плодів праці іншої людини. Вона буває відвертою (визискування, рабство) і прихованою (паразитизм). Вочевидь, будь-яка форма експлуатації є несправедливістю. Відтак боротьба проти експлуатації була рушієм багатьох соціальних вчень і рухів. Проте в усіх випадках перемагала експлуатація.

Ліві рецепти саморуйнування

З погляду марксизму (комунізму, соціалізму, етатизму) будь-яка людина, яка має у приватній власності засоби виробництва і наймає на зарплату інших людей, є експлуататором. Відповідно, для подолання експлуатації потрібно ліквідувати приватну власність і замінити її державною власністю. А для повної гарантії ця ліва ідеологія пропонує стерти соціальні, національні та расові відмінності – шляхом знищення еліти і міжетнічних змішувань. Проте ліквідація приватної власності вбиває мотивацію до праці, а руйнування природної структури суспільства неминуче веде до диктатури, рабства і виродження.

Інша ліва ідеологія – лібералізм (анархізм) – для подолання експлуатації пропонує максимально ослабити державу (аж до її ліквідації), натомість дати людям простір для об’єднання в асоціації і вільного підприємництва. Для вільного переміщення праці і капіталу вимагає стерти соціальні, національні та расові відмінності, ліквідувати державні кордони. Проте дикий капіталізм неминуче веде до засилля монополій, а ослаблення держави – до формування олігархічної диктатури і того ж самого рабства.   

Як бачимо, для досягнення справедливої мети – знищення експлуатації – обидві ліві ідеології пропонують руйнівні засоби. Цього й варто було очікувати, адже слово «лівий» в первинному сенсі означає «брехливий», звідси англ. «lie» – брехня, обман, облуда, лжа, лажа.

Сім’я і спільне благо

Для подолання експлуатації погляньмо глибше на це явище. Якщо людина працює сама на себе, то жодної експлуатації не може бути. А якщо вона працює на свою сім’ю? Звісно, не отримуючи за це зарплати? Здоровий глузд нам говорить, що тут також нема експлуатації. Чому? Тому що ця людина є частиною сім’ї, тож працюючи на свою сім’ю, вона працює на саму себе.

Отже, робота на свою сім’ю не є експлуатацією. А що є головною особливістю сім’ї? Відчуття спільного блага і готовність до взаємодопомоги. Кожен член сім’ї усвідомлює, що спільне благо є гарантом його особистого блага.

Проте принцип спільного блага і готовність до взаємодопомоги діє не лише у кровноспоріднених сім’ях. Він властивий для будь-яких добровільних об’єднань за інтересами – територіальними, діловими, духовними. У таких сім’ях люди також розуміють, що наявність солідарного колективу дає значні переваги в порівнянні з індивідуальною діяльністю. Передусім тому, що при правильній організації в такій спільноті виникає ефект синергії, коли поєднання індивідуальних зусиль значно перевищує просту арифметичну суму.

Корпоративізм

Отже, у сімейних спільнотах нема експлуатації. Тому для подолання експлуатації у суспільстві праві ідеології – національний солідаризм, фашизм, націонал-соціалізм – запропонували корпоративізм (від лат. corpus – тіло). Згідно з цією політичною теорією, елементарними осередками суспільства є певні соціальні групи, а не окремі особи. Загальним об’єднуючим чинником виступає нація як природна одиниця людства – народна сім’я. Відтак, все, що корисне для всієї нації, корисне для всіх її членів, а тому не може вважатися експлуатацією. Такі корисні процеси вважаються творчими.

Натомість усі процеси, які є шкідливими для нації в цілому, вважаються паразитичними, навіть якщо вони приносять користь їхнім учасникам. Наприклад, якщо торговельна мережа збагачується на продажі неякісної їжі, то всі її працівники є учасниками паразитичного процесу і де-факто є соціальними паразитами.   

Предтечі постіндустріального переходу

Солідаристи XX століття мислили в правильному напрямку, проте на практиці ідея корпоративізму зіткнулася з серйозними труднощами.

По-перше, корпорації здебільшого формувалися штучно, згори,  зусиллями держави, а не як вільні, природні асоціації, подібно до часів доіндустріального Середньовіччя з його розмаїттям цехів, корпорацій, братств, гільдій, мистецьких шкіл, монастирів тощо. 

По-друге, самі ці держави були проявом індустріальної мегамашини, відтак самі були вражені паразитичними процесами.

По-третє, штучно створювані корпорації не були захищеними із-середини від внутрішнього соціального паразитизму.

По-четверте, індустріальні держави засадничо не могли створити органічний устрій, який по суті мав постіндустріальний характер, відтак був спрямований на повне заперечення індустріального «великого конвеєра».

Щоправда, німецькі націонал-соціалісти почали демонтаж своєї державної машини, проте їхні зусилля були швидко придушені зовнішнім втручанням.

Радянська агресія легко пояснюється ідеологічною несумісністю з Третім Райхом, адже СРСР був комуністичною диктатурою – реалізацією завершеного етатизму, тобто повним пануванням державної машини над аморфним натовпом.

Натомість втручання США не мало ідеологічної причини, адже фундаментом американської держави був той самий національний солідаризм. Це дає підстави стверджувати, що конфлікт між тодішніми США і Третім Райхом не відповідав американським інтересам і був організований зовнішньою силою – об’єднаним лівацьким лоббі в особі фінансового капіталу, державної бюрократії, паразитарних спільнот і прямої агентури Москви.

Таким чином, спроба реалізації постіндустріальної ідеї корпоративізму в індустріальній Європі XX століття виявилася передчасною. У тодішніх націонал-солідаристів не вистачило ні повноти знань, ні технологій, ні сприятливого міжнародного оточення. Всі ці чинники з’явилися тільки в сучасних умовах глобального переходу до постіндустріальної формації. Конкретно – після 2015 року. Ось вони.

Знання про демоси

Згідно з досягненнями соціальної психології, природними спільнотами, захищеними від паразитизму, є демоси – самокеровані групи персонально знайомих однодумців чисельністю до 150 осіб (Число Данбара). 150 – це максимальна чисельність «великої групи», проте значно надійніший антипаразитичний захист спрацьовує у «середніх групах» (роях) чисельністю до 20 осіб.   

Технології самоорганізації

Розвиток Інтернету, засобів комунікацій та інформаційних технологій дозволяє легко входити до демосів і виходити з них, створювати нові демоси і розформовувати їх, обирати і бути обраним на всіх рівнях соціальної ієрархії – від ройової старшини до старшини гетьманату. Причому все відбувається в реальному режимі часу за допомогою кількох клацань на власному смартфоні.  

Легкість формування і розформування демосів різних ієрархічних рівнів створює додаткові захисні бар’єри. Наприклад, якщо виявиться, що з якимось демосом сталося паразитичне зараження і він включився в деструктивний процес, то інші демоси швидко це виявлять і негайно розірвуть з ним стосунки. Не маючи донорів, членам паразитичного демосу доведеться розформуватися або зайнятися продуктивною діяльністю.    

Геополітичні союзники       

У формуванні першої постіндустріальної держави зацікавлені новітній український «козацький етнос» (волонтери і добровольці), США і країни Центрально-Східної Європи. Правий поворот в США і вихід Великобританії з ЄС створює сприятливі обставини для формування постіндустріальної цивілізації Нової Європи. Цивілізація Міжмор’я почнеться з дуальної взаємодії Українського і Англосаксонського світів.

Головний сенс постіндастріалу

Індустріальна цивілізація призвела до закабалення людини і перетворення народних організмів на аморфні несамостійні натовпи, керовані відвертими чи прихованими диктатурами. Перехід до постіндустріального суспільства несе звільнення людини, перетворення її на самодостатню творчу істоту, відновлення народами своєї здорової, природної структури.

Найважливішим наслідком постіндустріального переходу буде очищення народних організмів від соціального паразитизму. Це підвищить їхню ефективність у десятки і сотні разів.

Головний інструмент очищення – підтримання творчих процесів (боротьба з паразитичними процесами матиме допоміжний характер).  Головний засіб консолідації – творення етнічних держав, тобто держав зі стійким етнічним ядром.

Держави національного солідаризму будуть вільними від експлуатації. Вони будуватимуться природним чином – знизу догори, шляхом самоорганізації демосів у динамічну багаторівневу мережу.  

І тоді збудеться давня мрія всіх народів – народження справедливого суспільства, вільного від експлуатації. Суспільства, в якому кожна добросовісна людина отримуватиме підтримку будь-яких своїх ініціатив, спрямованих на загальне благо.      

ТНМК - Сила (Тримайся за своїх!)

Наші інтереси: 

Розвиваємо ідеологію постіндустріального переходу.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Україна набирає швидкість для стрибка!

Американський трамплін: структура переходу України до реалізованої нації третього рівня

Запропонований підхід дозволяє нам перебувати в центрі націотворення, не перетворюючись з погляду масової свідомості на якусь «екзотику», «альтернативу» чи «андеграунд». Ми перебуваємо в головному...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

До речі, поліпшення матеріального стану - це один із стимулів для роботи над собою і цілеспрямованого підйому у вищі простори подій.

Проте переважна більшість людей реагує на інший стимул - поліпшення здоров’я. Тобто починають щось із собою робити тільки тоді, коли починають страждати.

Поліпшення внутрішньої ситуації (здоров’я, бадьорість, ясність) неминуче приводить до поліпшення зовнішньої ситуації (стосунки, гроші, робота, майно).

Так що все починається із-середини. Як казав Гермес Трісмегіст, "Що всередині, те й назовні".

Володимир Федько каже:
З задоволенням послухаю рекомендації щодо переміщення з простору мого реального фінансового стану (щомісячні доходи) в простір реальних обов'язкових фінансових витрат (комунальні платежі тощо) :-)

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Істинно!

Цитата:
конфлікт між тодішніми США і Третім Райхом не відповідав американським інтересам і був організований зовнішньою силою – об’єднаним лівацьким лоббі в особі фінансового капіталу, державної бюрократії, паразитарних спільнот і прямої агентури Москви.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

В 20-х 30-х роках минулого століття в Україні був кооперативний рух - свій до свого по своє.

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Теорія річ хороша. Тепер трохи практики. Сьогодні в Україні, якщо ви організуєте власний бізнес і він почне приносити результати, вас швидко вирахують. Одного дня до вас прийдуть і скажуть - те що було твоє тепер моє, або ми тебе знищимо фізично. І вони це справді зроблять. Тому тут нема практичних рекомендацій як це зробити щоб тебе не вбили. Це реальність з якою треба рахуватися.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Ми говоримо про майбутню Україну, а не про Україну сьогоднішню. Сьогоднішня Україна - це на 90% совкова країна, у якій 5% критично мислящих патріотів, які фактично і відстояли країну від російської навали; 5% людей, що підтримують патріотів; 30% злодійкуватого населення і 60% пристосуванців, які далі свого особистого нічого не бачать.

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Так, це правда, але починати творити нам її прийдеться в сьогоднішніх умовах

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Майбутня Держава твориться, перш за все, в умах!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ірина Чорна.
0
Ще не підтримано

"Прес" на бізнес і подібні дії відбуваються в просторі боротьби. Одна єдина практична рекомендація: потрібно підніматись в простір позитивних пригод, подій і вище. Все залежить від можливостей особистості і поставленої мети.

Важливо розуміти, що люди з простору боротьби реально бояться людей з вищих просторів. Події можуть бути різні, але про знищення фізичне питання навіть не стоїть.
Реальність потрібно змінювати - це вимога часу.
Реальність змінює людина.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Не все так просто!

Перш за все, я хочу категорично заперечити тезу

Цитата:
Важливо розуміти, що люди з простору боротьби реально бояться людей з вищих просторів.

Люди з "простору боротьби" якраз і дають можливість розвитку і досягнення вищих просторів! Вчора Фейсбук нагадав мені мої тези трьохрічної давності - відмовитися від споживання продуктів харчування російського виробництва; відмовитися від користування товарами російського виробництва; бойкотувати російські медійні продукти... Я і моя дружина не тільки самі бойкотуємо вищеназване, але і активно пропагуємо боротьбу проти "Русскаго Міра" в усіх його проявах! Боротьба - це активна громадянська позиція!

Безумовно, що вплив моєї позиції на російську економіку дуже мізерний, але якщо нас сотні тисяч - мільйони, то втрати російської економіки та прислуговуючої їй місцевої олігархії стають значними!

Переміщення у "простір пригод" чи "простір подій" суто умовне, яке не впливає на реальний стан справ. Як би ти не переміщувався у світах, знаходишся ти у "просторі пригод" чи просторі подій" чи ще де-небудь у своїй уяві..., але рахунок за комунальні послуги повертає тебе в реальний світ! Зарплата чи пенсія, рахунки на сплату комунальних послуг, майже щоденне підвищення цін на продукти харчування та товари, інфляція та війна - існують в реальному світі, а не в умовних світах, які кожен може вибудовувати за своїм уподобанням.

Патріоти і волонтери, які знаходяться в "просторі боротьби" з часів Революції Гідності і початку російської агресії, зупинили російську навалу і врятували Україну. А умовне переміщення в "простір пригод" чи "простір подій", замість реальної боротьби - це дезертирство і зрада!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Вищі простори буття - це не інший фізичний простір, а якість подій.

Надзвичайна ефективність січового козацтва досягалася тим, що вони били ворога, перебуваючи у вищих просторах подій. Це як розстрілювати танки, що їздять по землі, з літаків і гвинтокрилів.

Для розуміння простору подій необхідний особистий досвід переміщення між просторами. Якщо такого досвіду нема, то це суто теоретичні розмови.

Волонтери і добровольці зупинили ворога, але для реалізації своїх ідеалів не змогли створити власну дієву політичну силу. Тому що для єдності треба піднятися з Простору боротьби - на вищий рівень свідомості.

Володимир Федько каже:
Не все так просто!
Перш за все, я хочу категорично заперечити тезу

Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">Важливо розуміти, що люди з простору боротьби реально бояться людей з вищих просторів.</blockquote>

Люди з "простору боротьби" якраз і дають можливість розвитку і досягнення вищих просторів! Вчора Фейсбук нагадав мені мої тези трьохрічної давності - відмовитися від споживання продуктів харчування російського виробництва; відмовитися від користування товарами російського виробництва; бойкотувати російські медійні продукти... Я і моя дружина не тільки самі бойкотуємо вищеназване, але і активно пропагуємо боротьбу проти "Русскаго Міра" в усіх його проявах! Боротьба - це активна громадянська позиція!
Безумовно, що вплив моєї позиції на російську економіку дуже мізерний, але якщо нас сотні тисяч - мільйони, то втрати російської економіки та прислуговуючої їй місцевої олігархії стають значними!
Переміщення у "простір пригод" чи "простір подій" суто умовне, яке не впливає на реальний стан справ. Як би ти не переміщувався у світах, знаходишся ти у "просторі пригод" чи просторі подій" чи ще де-небудь у своїй уяві..., але рахунок за комунальні послуги повертає тебе в реальний світ! Зарплата чи пенсія, рахунки на сплату комунальних послуг, майже щоденне підвищення цін на продукти харчування та товари, інфляція та війна - існують в реальному світі, а не в умовних світах, які кожен може вибудовувати за своїм уподобанням.
Патріоти і волонтери, які знаходяться в "просторі боротьби" з часів Революції Гідності і початку російської агресії, зупинили російську навалу і врятували Україну. А умовне переміщення в "простір пригод" чи "простір подій", замість реальної боротьби - це дезертирство і зрада!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

З задоволенням послухаю рекомендації щодо переміщення з простору мого реального фінансового стану (щомісячні доходи) в простір реальних обов'язкових фінансових витрат (комунальні платежі тощо) :-)

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ірина Чорна.
0
Ще не підтримано

1. Вегетаріанство.
2. Очищення Живим словом.
При накопиченні потрібної кількості енергії, почнуть відбуватись події, які покращать Ваш стан.
Ми повертаємось по колу на початкову позицію....

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Пані Ірино, з певних причин я не вважаю доцільним обговорювати деякі питання публічно і тому відповідаю Вам в приват...

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Ви спалите мости з нижчими просторами. Там Вас не буде, а решта людей і знайомих залишаться.

Відбудться містична подія: Вас перестануть помічати, але поважати будуть.

Для того, щоб далі жити без того простору, з якого вийшли, потрібна цілісна технологія життя у новому просторі - не тільки на рівні очищення і метафізичних практик.

Якщо живете у місті - необхідні однодумці. Місто, в сучасному стані, само є небезпечною сутністю.

Далі не зайшов і що робити, досвіду нема, поки.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Ірина Чорна.
0
Ще не підтримано

Далі буде цікавіше, коли побачите в реальності результат очищення. Скажу з останнього досвіду... Хотіла змінити місце праці (відчувала моральну важкість від енергетичного бруду), доклала зусиль і змінила працю на тому ж самому місці. Зміни відбуваються колосальні, причому все чудово і послідовно розвивається. Скільки є внутрішньої енергії стільки можна зробити. Горами реально можна рухати, лише потрібно накопичити енергію або дорости.
Про місто цілком згідна, але важливо не в якому стані місто, а в якому просторі Ви...

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

До речі, поліпшення матеріального стану - це один із стимулів для роботи над собою і цілеспрямованого підйому у вищі простори подій.

Проте переважна більшість людей реагує на інший стимул - поліпшення здоров’я. Тобто починають щось із собою робити тільки тоді, коли починають страждати.

Поліпшення внутрішньої ситуації (здоров’я, бадьорість, ясність) неминуче приводить до поліпшення зовнішньої ситуації (стосунки, гроші, робота, майно).

Так що все починається із-середини. Як казав Гермес Трісмегіст, "Що всередині, те й назовні".

Володимир Федько каже:
З задоволенням послухаю рекомендації щодо переміщення з простору мого реального фінансового стану (щомісячні доходи) в простір реальних обов'язкових фінансових витрат (комунальні платежі тощо) :-)

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ірина Чорна.
0
Ще не підтримано

Пане Володимире, не спростовуйте, не заперечуйте ... не вийде.
Я кажу лише те, що знаю з власного з досвіду. Найкраще перемагати без боротьби.
З зовні багато речей і подій виглядають схоже, проте потрібно вчитись бачити, щоб помітити різницю... Все в голові.

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

Боротьба буде завжди. Не слід плутати процес "боротьба" з "простором боротьби". В "просторі Волі" боротьба теж не припиняється, проте там інші методи і більше сприяння Творця. Таке моє розуміння. Після 5 років самовдосконалення і роботи з Живим Словом мій соціальний стан однозначно покращився. Якщо говорити про самопочуття, то воно значно покращилося. Але головне інше - є розуміння що ти на правильному шляху самовдосконалення, а не регресії.

Зображення користувача Ірина Чорна.
0
Ще не підтримано

Я би слово "боротьба" замінила на "докладання зусиль" для творення прекрасного, нового. Всесвіт постійно розвивається і змінюється.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

З погляду фоносемантики, "ОР" (що в корені *бор) - це відносно низька енергетика діяльності, скажімо так, енергетика Простору боротьби.

При піднесенні вгору і підвищенні частот "ОР" перетворюється на "АР" (РА).

Тому для позначення діяльності у Просторі волі застосовуємо слова "пРАця" і "гРА".

Зусилля над собою - це праця. Зовнішня діяльність - це гра.

Отже:

у нижчих просторах - РОбота і бОРотьба

у вищих просторах - пРАця і гРА

Ірина Чорна каже:
Я би слово "боротьба" замінила на "докладання зусиль" для творення прекрасного, нового. Всесвіт постійно розвивається і змінюється.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Самотий.
0
Ще не підтримано

А яка енергетика з погляду фоносемантики в словах: раб, рана, рахунок?

Ігор Каганець каже:
З погляду фоносемантики, "ОР" (що в корені *бор) - це відносно низька енергетика діяльності, скажімо так, енергетика Простору боротьби.
При піднесенні вгору і підвищенні частот "ОР" перетворюється на "АР" (РА).
Тому для позначення діяльності у Просторі волі застосовуємо слова "пРАця" і "гРА".
Зусилля над собою - це праця. Зовнішня діяльність - це гра.
Отже:
у нижчих просторах - РОбота і бОРотьба
у вищих просторах - пРАця і гРА
Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

"Раб" - це з російської. В давній українській зустрічав форму "робич" - то, хто робить роботу.

Рахувати - це, можливо, у давнину сприймалося як щось божественне.

Рана - якось пов’язано зі словом "разити", "вражати", тобто застосовувати високоенергетичну дію.

Цікаво, що нижчий рівень енергетики, ніж РО має РУ, звідси "тРУд".

Отже:

Праця, гра - радісна діяльність
Робота - нейтральна діяльність
Труд - важка, неприємна діяльність з ознаками страждань.

Володимир Самотий каже:
А яка енергетика з погляду фоносемантики в словах: раб, рана, рахунок?
Ігор Каганець каже:<blockquote class="bb-quote-body">З погляду фоносемантики, "ОР" (що в корені *бор) - це відносно низька енергетика діяльності, скажімо так, енергетика Простору боротьби.
При піднесенні вгору і підвищенні частот "ОР" перетворюється на "АР" (РА).
Тому для позначення діяльності у Просторі волі застосовуємо слова "пРАця" і "гРА".
Зусилля над собою - це праця. Зовнішня діяльність - це гра.
Отже:
у нижчих просторах - РОбота і бОРотьба
у вищих просторах - пРАця і гРА
</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Володимир Світлий.
0
Ще не підтримано

Є ще слово - опиратися. Здається ліпше звучить і краще несе сенс власної дії.

Від мрії до слова, від слова до дії, від дії до світлової події.

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Діяльність у просторі страждань описує слово "блудити". Це ще гірше, ніж трудитися.

Володимир Світлий каже:
Є ще слово - опиратися. Здається ліпше звучить і краще несе сенс власної дії.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Сергій Ждан.
0
Ще не підтримано

Якщо бізнес оснований на знаннях, творчості і власним рукам, то забрати його буде складно.

Все починається з Любові.

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Щоб зрозуміти "простори подій" у реальному світі потрібно за світом спостерігати...Наприклад Майдан Гідності підняв біосоціальний організм нашої країни із "простору страждань" у "простір боротьби",а відважна самопожертва Небесної Сотні підняла Україну на короткий період до "простору пригод"...У "просторі пригод" навіть антитеза запрацювала на Україну...На жаль згодом із допомогою паразитів ми знову опустилися у "простір боротьби",у якому антитеза із українців знімає останню сорочку...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Залишається тільки з'ясувати: а звідки у "просторі пригод" з'явилися паразити і чому паразити виявилися сильніші за шукачів пригод...

Цитата:
відважна самопожертва Небесної Сотні підняла Україну на короткий період до "простору пригод"...У "просторі пригод" навіть антитеза запрацювала на Україну...На жаль згодом із допомогою паразитів ми знову опустилися у "простір боротьби",у якому антитеза із українців знімає останню сорочку...

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

У вищих просторах нема паразитів. Україна на короткий час вистрибнула у Простір пригод, але, не маючи світогляду і відповідної організації, швидко опустилася у Простір боротьби.

Володимир Федько каже:
Залишається тільки з'ясувати: а звідки у "просторі пригод" з'явилися паразити і чому паразити виявилися сильніші за шукачів пригод...

Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">відважна самопожертва Небесної Сотні підняла Україну на короткий період до "простору пригод"...У "просторі пригод" навіть антитеза запрацювала на Україну...На жаль згодом із допомогою паразитів ми знову опустилися у "простір боротьби",у якому антитеза із українців знімає останню сорочку...</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Зірка Вітошинська.
0
Ще не підтримано

Записую:

- «очищення від соціального паразитизму»,
- «стійке етнічне ядро»,
- «вільні від експлуатації держави»,
- «побудувані знизу догори»,
- «з динамічною багаторівневою мережею».

Хто ще має такий цілісний проєкт???
Тільки ми!!! :)

Творимо разом Вільну Українську Державу Гартленд !

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Майбутня Держава твориться, перш за все, в умах!
Інтелектом Лідера в умах його соратників!
Наступним етапом є поширення Ідеї в масах, накопичення критичної маси в Енергії Руху (тобто Дії), реалізація Ідеї на практиці.

Таким чином, головними є "Простір Волі" і "Простір Дії"!

В реалізації проекту "Держави національного солідаризму" Третій Райх не потерпів духовної поразки і духовної катастрофи. Третій Райх потерпів військово-матеріальну поразку, оскільки задіяні проти нього планетарні сили були занадто переважаючими!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!