Важливість: 
5

Категорія:

Ієрархічне впорядкування знань для нового світу: «простір», «час», «дія»

Будь-який інформаційний масив можна впорядкувати різними способами. Ми використаємо власний порядок, який найкраще підходить для досягнення саме нашої мети.

171117-shchotam.jpg

Що там?
Що там?

Згідно з арійським підходом, всі елементи класифікації перебувають у відносинах чіткої ієрархії, тобто завжди є щось найголовніше, яке завжди стоїть на першому місці. Почнемо з головної ієрархії. Вона структурує інформаційний простір, йдучи від загального до конкретного. Умовно назвемо її "Простір". 

ПРОСТІР

Найширшим є поняття світогляду. Його можна визначити як сукупність уявлень, переконань, оцінок, поглядів, принципів, правил, обрядів, народної мудрості, забобонів, звичок тощо. Світогляд розділяємо на арійський і неарійський. Нас цікавить перший.

1. Арійський світогляд

Усю інформацію, яка відповідає нашим уявленням про світ або є корисною для нашої справи, відносимо до арійського світогляду.

Все інше належить до неарійського світогляду, безпосередньо нас не стосується і, щиро кажучи, мало цікавить.

Арійський світогляд реалізується в арійському способі життя, який позначаємо словом «арійство». Тобто арійський світогляд – це теорія,  натомість арійство – це практика.   

Отже, перша дихотомія:  арійський світогляд – неарійський світогляд.

2. Аріянство – активний компонент арійства

Якщо арійський  світогляд виголошує певні принципи і цілі, то аріянство їх активно реалізує. Аріянство – це активні знання, це єдність теорії і практики.

Активний підхід до знань притаманний релігії (від «ре-лига» – «відновлення зв’язку»). Йдеться про відновлення зв’язку між людським і божественним, в результаті якого людина перетворюється на боголюдину (в термінах Міжмор’я – на безсмертного ельфа). Аріянство – це релігія в істинному сенсі цього слова.

Аріянство – це релігійний, а тому цілеспрямований і цілісний компонент арійського світогляду.

Усе інше – це нерелігійна частина арійського світогляду, відтак вона нецілеспрямована і нецілісна (допускається розрив між теорією і практикою).  

Нашу спільноту цікавить саме аріянство – активний компонент арійського світогляду.  

Отже, арійський світогляд розділяємо на аріянство (релігія) і неаріянство (не-релігія).

Головна увага аріянства зосереджена на роботі з людським духом – з духовною сутністю людини і духовним світом (світом духів). Спроможність духу творити (творчо вирішувати завдання) позначається словом «розум» (відання), гелленською «ноус» (νόος), латинською «раціо» (ratio). Тому аріянство – це розумна релігія, або релігія знань, відання, науки.

Аріянство розділяємо на філософію і мистецтво.

3. Філософія і мистецтво

Ця дихотомія пов’язана з двома півкулями людського мозку і, відповідно, двома типами мислення. Ліва півкуля відповідає за вербально-логічне (дискретне) мислення, а права півкуля – за образно-емоційне (аналогове) мислення. Відтак все, що стосується першого типу мислення відносимо до філософії, а все інше – до мистецтва. Оскільки нас цікавить аріянство, то йдеться про аріянську філософію і аріянське мистецтво.

Аріянська філософія охоплює все, що відповідає аріянству і стосується вербально-логічного мислення.

Аріянське мистецтво охоплює все, що відповідає аріянству і стосується образно-емоційного мислення, включаючи роботу з фізичним тілом (бойові мистецтва, танці, співи тощо).

4. П’ять компонентів філософії

Структура філософії відповідає структурі Всесвіту, в якому є видима природа, людина, невидимі світи, а також їх взаємодія. Відтак є філософія філософія штучного (техніка), природного (натурфілософія), філософія людини (етика, звичай), філософія надприродного (метафізика) і філософія політики (творчий синтез природного, людського і надприродного).

Філософія політики (метаполітика) є синтетичною дисципліною, яка оперує знаннями про природне, людське і надприродне, тому її ставимо на перше місце.

Далі йде метафізика («вище фізики»), оскільки вона досліджує  божественну першопричину, духовний і душевний (психічний) світи.

Після неї йде етика («звичай», «традиція»), яка досліджує людину та суспільство («велику людину») і пропонує дієві правила поведінки.

Четверте місце посідає філософія штучної природи (техносфери) – філософія техніки, технософія. 

П’яте місце посідає натурфілософія, яка досліджує феномени природи (тварини, рослини, мінерали, речовини тощо) – це «фізика» в широкому сенсі цього слова.  

В результаті отримуємо просту і зрозумілу філософську ієрархію:   

4.1. Метаполітика.
4.2. Метафізика.
4.3. Етика.
4.4. Технософія. 
4.5. Натурфілософія.

5. П’ять компонентів мистецтва

Людина має 5 органів чуття: 1) дотик і рівновага, 2) зір, 3) слух, 4) нюх, 5) смак. Структура мистецтва відповідає цим органам чуття:

5.1. Танці, бойові мистецтва, фізкультура, масаж.
5.2. Образотворче мистецтво, живопис, відео.
5.3. Красномовство, співи, риторика.
5.4. Ароматика.
5.5. Смакотика.

Алегорична картина «П'ять відчуттів», Ганс Макарт, 1884 рік

Ми не претендуємо на те, що запропонована ієрархія під умовною назвою «Простір» є ідеальною. Досить того, що вона відповідає нашим інтересам. Це ж саме стосується і двох наступних ієрархій.

ЧАС

Ієрархія під умовною назвою «Час» структурує інформацію на три частини:

1) минуле, наука, теорія, досвід;

2) сучасне, актуальне, практика, технології, процеси, освіта, проблеми;

3) майбутнє, тенденції, стратегії, розвиток, пропозиції, шляхи вирішення проблем, дослідження, футурологія.  

Погляньмо, що відбувається на перетині ієрархій «Простір» і «Час» на прикладі політичної філософії. Внаслідок структурування на минуле, сучасне і майбутнє отримуємо три підрозділи політичної філософії:

1) політологія (політична наука, теорія, історія);

2) політичні технології (політична практика);

3) політична аналітика (осмислення взаємодії теорії і практики, тенденції, політична футурологія).

ДІЯ

Аріянство орієнтоване на цілеспрямоване перетворення світу. Головними діячами цього перетворення є демоси – самокеровані спільноти персонально знайомих людей. Демоси об’єднуються в ієрархічну динамічну мережу – «екосистему демосів».

5 секторів у демосах

Базова структура демосів орієнтована на виконання 5 ключових соціальних функцій, які розташовані в такому ієрархічному порядку:

1) голова: лідерство (відповідальне управління);

2) радник: науково-мистецьке забезпечення;

3) правник: правове забезпечення (справедливість);

4) захисник (шериф): силова підтримка (безпека);

5) скарбник: економічна підтримка (господарство).

Кожен член демосу належить до одного з цих 5 секторів, будучи його керівником (голова, радник, правник...) або помічником керівника (першим, другим, третім...)

Як це практично реалізувати?

Для всіх публікацій на сайті «Народний Оглядач» та сайтах дипломних проектів і демосів Інституту Міжмор’я можемо запровадити стандартний класифікатор з трьома групами позначок:

1. «Простір» (тема):

 • метаполітика
 • метафізика
 • етика
 • технософія
 • натурфілософія

------------------

 • фізична культура 
 • відео
 • аудіо
 • ароматика
 • смакотека (смакотика)

2. «Час» (підтема):

 • наука (минуле, усталений досвід)
 • практика (сучасність, моніторинг подій, аналітика, коментарі)
 • розвиток (майбутнє)

3. «Дія» (спеціалізація):

 • лідерство
 • мудрість
 • право
 • безпека
 • економіка

Ідеологія

Яке місце в цій класифікації займає ідеологія? Ідеологія – це систематизований світогляд, пристосований до практичного застосування. Відтак арійська ідеологія – це концентрований виклад арійського світогляду.  

Продовження: Релігія – це відновлення зв’язків

Наші інтереси: 

Впорядковуємо знання, наводимо лад. 

Гравець: 
Ігор Каганець
 
Форум Підтримати сайт Довідка