Зображення користувача Альберт Саїн.
Альберт Саїн

Технологія визначення соціонічного типу

Найголовніше у соціоніці – вміння визначати соціонічні типи. Тільки при 100 – відсотковій правильності визначення соціонічних типів можна практично впроваджувати закони соціоніки у всі сфери життя. Визначення соціонічного типу фахівцями проводиться за комплексними технологіями, які включають в себе сукупність способів. Кожен окремий спосіб не дає 100 відсоткової гарантії правильності, тому вважається, що користуватися лише одним із способів неефективно.

Та фахівцями Всеукраїнського Центру Соціоніки на основі спостережень і практичного досвіду розроблені унікальні технології візуального визначення, які апробували себе на практиці, і результат їх застосування показує, що використовуючи їх, можна визначати соціонічні типи безпомилково. Слушним буде запитання, як довести, що визначення типу правильне. Це перевіряється методом зворотного зв’язку, який теж входить до технологій: людині, не називаючи її типу, розкриваються основні риси характеру, і якщо людина згоджується, внутрішньо оживає, відчуває задоволення, підтверджує правильність, а то ще й розказує у захваті про себе, значить, характеристика визначеного типу правильна, і людині видається документ. У дуже рідких випадках людина може залишатися байдужою до інформації про неї, або ж заперечувати характерні риси, якщо відчуває, що це не властиво їй. Тоді можна зробити висновок, що якась психічна ознака визначена неправильно і потрібно проаналізувати наново за всіма технологіями визначення типу. Помилка знаходиться, і видається документ, якщо є повна впевненість і спеціалістів, і клієнта, що тип визначено правильно, адже всі характерні риси співпадають. Подібних випадків у практиці роботи було лише три за 9 років. Щоб досягти вищої точності, тип визначають декілька спеціалістів незалежно один від одного, і результати обговорюються.

Серед людей, знайомими із соціонічними знаннями, і які пробують самостійно визначати типи, виникає недовіра до можливості визначення типів за фотографіями, без присутності людини і діалогу із нею. Адже традиційно вважається, що тільки розкривши якості людини, задаючи певні питання, пропонуючи тести, спостерігаючи за її поведінкою, можна визначити її соціонічний  тип. Причому практика такого визначення показує, що лише у 60%-70% випадків визначення проходить правильно. І тому ствердження, що технології візуального визначення ВЦС дають 100% гарантію правильності приймається з іронією. Не вірять. Пересвідчуються у правдивості цього твердження ті, хто вивчає ці технології і застосовує їх самостійно у житті. Адже технології візуального визначення не мають нічого спільного з усталеним поглядом, що за зовнішністю визначається тип лише образно, тобто порівнюючи із образами людей, типи яких відомі. Це не так. Визначення типу – це дуже копітка, відповідальна робота аналізу всіх характерних  особливостей, нюансів рис обличчя: розрізу та виразу очей, форми бровей, губ, підборіддя, овалу обличчя, вловлення настрою і духу людини, яке передається виразом обличчя. Крім того, технології вимагають процесу виваженості і перевірки, тобто, коли все проаналізовано, не упускаючи жодної деталі, необхідно вичекати добу, щоб продовжувати обдумувати все. Після чого із самого початку, ніби висновок зроблено неправильно, починається визначення типу заново. І тільки тоді, коли попередній і наступний висновки збігаються, коли виникає внутрішнє відчуття, що “коло замкнулося”, відчуття цілісності і правильності, повна впевненість, можна констатувати, що тип визначено. При спілкуванні і видачі документу відбувається зворотній зв’язок з людиною, при якому розкриваються якості характеру визначеного типу, що показує остаточно правильність чи хибність визначення. Але, як правило, це не є необхідною умовою визначення, адже, як зазначалося вище, серед майже 1000 наших клієнтів лише у трьох випадках необхідна була корекція визначення при зворотному зв’язку.

Може виникнути запитання, чому ж тоді визначення типу за зовнішністю дає точні результати на відміну від усіх інших методів, за якими розкривається внутрішній світ і характерні особливості людини. Справа в тому, що за 8-ми функціональною моделлю-А психіка людини складається із блоків ЕГО, СУПЕР ЕГО, СУПЕР ІД та ІД. Якщо людина діє в житті за блоком ЕГО, вона реалізує сильні свої якості, і тип такої людини визначити легко. Якщо ж людина чи внаслідок авторитарного виховання, чи під впливом деструктивних стосунків або суспільних стереотипів і норм, тобто завдяки соціалізації задіює у більшій мірі блоки СУПЕР ЕГО, СУПЕР ІД чи ІД, вона й показує у спілкуванні риси, присутні їй на цих блоках, але які є не сильними, а лише допоміжними - слабкими. А характеристика типу – це характеристика його сильних сторін. От і виходить, що слабкі сторони людини приймаються у демонстрації за сильні, і висновок щодо її соціонічного типу робиться неправильно. Характер протягом життя можна змінити, це навіть дає свої відбитки у зовнішності людини, наприклад, часто буває важко визначити межу екстравертності-інтровертності у деяких людей за виразом очей. Адже очі – це дзеркало душі. Та загалом риси обличчя, дані від народження неможливо змінити в такій мірі, як можна спотворити природний характер і душу. Отже, візуальне визначення дає точність вродженого соціотипу, на відміну від інших методів, які скоріше виявляють соціалізацію людини і її стан на момент визначення, аніж її вроджений соціонічний тип.

Візуальна технологія дозволяє пізнавати спільні і відмінні риси людей одного соціонічного типу, спостерігати за проявами людей, а відтак відстежувати і складати якісні характеристики соціонічних типів, спостерігати, як змінюється людина протягом життя, або вдосконалюючи якості свого типу, або набуваючи відхилень. Тому, навчившись визначати правильно соціонічний тип, можна точно охарактеризовувати людину і давати якісну консультацію щодо причин її негараздів і як саме їй вирішувати ті чи інші проблеми.

Нижче перераховані всі можливі способи визначення соціонічного типу. Спеціаліст, залежно від власних навичок, вмінь і досвіду може користуватися лише групою певних способів, найбільш зручних для нього, але при цьому необхідно мати власну комплексну технологію і використовувати обов’язково зворотній зв’язок на підтвердження правильності визначення типу. При зворотному зв’язку відстежується реакція людини на розкриття її характерних якостей усно або після прочитання нею наданої характеристики. Деякі початківці, мало знайомі із соціонікою, пропонують людині спочатку ознайомитися з усіма характеристиками і вибрати по ним самостійно свій тип. Це не є правильним способом для визначення соціонічного типу, вносить дезорієнтацію в цілісність особистості і дискредитує науку.

 

1. Спосіб тестування

Один із перших і тому найбільш поширений спосіб визначення соціонічного типу, бо не вимагає високої кваліфікації. Встановлення типу базується на визначенні переваг одних психічних ознак перед іншими: екстравертності перед інтровертністю або навпаки, логіки перед етикою і т. д. Особі, чий соціонічний тип визначається, пропонується серія питань і при аналізі відповідей визначаються їй притаманні психічні ознаки, виходячи з яких і встановлюється соціонічний тип.

Достоїнства: простота у застосуванні, можливість визначати соціонічний тип самостійно, чи за допомогою друзів, знайомих, або, навпаки, можливість визначати їх, при цьому перенесення відповідальності визначення соціонічного типу на особу, що тестується, не перевіряється правильність визначення типу. Існує можливість використання комп’ютерних програм.

Застереження: спосіб має низький рівень співпадання, тобто існує висока імовірність помилок. Вимагає часу на заповнення тесту і напруження від особи, тип якої визначається. Іноді людина просто не знає, як відповісти, бо слабо орієнтується у власних якостях, тому потребує підказок або роз’яснень від спеціаліста, який напочатку може стримано терпляче допомагати, а надалі виснажується і втомлюється, а то й нервує. Потім це переходить у байдужість, і тестування втрачає свій сенс та якість. Відповідям вже не надається належної уваги через перевтому того, хто тестує і людина залишається напризволяще: як хочеш, так і відповідай.

 

2. Аналітичний спосіб Цей спосіб аналогічний тестуванню, але визначення психічних ознак відбувається шляхом виключення: при визначенні однієї з ознак звужується кількість імовірних варіантів, наприклад, від 16 до 8, від 8 до 4 і т. д. Вимагає від людини, тип якої визначається, чітко сформульованої думки, точних знань того, про що треба говорити.

Достоїнства: можливість діалогу, при якому можна наводити людину на думку і визначати, про що найбільше подобається їй говорити, виявляти її улюблені теми, через які можна знати, як вона реагує і сприймає ті чи інші події, ситуації, який веде образ життя, що прагне робити, а чого уникати. Таким чином відокремлювати головне від другорядного. Тут включається здатність того, хто діагностує, правильно і оперативно мислити, щоб швидко робити висновки, щоб співбесіда і подана інформація не дратувала людину, тип якої визначається, і сприяла правильності визначення типу. Цей спосіб взагалі розвиває й удосконалює самого спеціаліста за умов знань законів соціоніки і характерних якостей типів, а також дозволяє кожному через знання свого соціонічного типу і через розуміння інших навчатися якісному спілкуванню, стежачи за власними висновками.

Застереження: можливий брак певних необхідних практичних навичок і недостатнє вміння аналітично мислити. І за тим, що в різних ситуаціях людина поводиться по різному, залежно від настрою і від умов, у яких їй приходиться знаходитись. Тому буває важко безпомилково визначати певні якості за проявами поведінки, навіть, якщо знати всі характеристики соціонічних типів. При цьому однак буде велика імовірність помилки, бо людина не завжди проявляє себе такою, як є насправді.

 

3. Візуальний спосіб

Базується на принципі, що всі люди одного певного соціонічного типу мають однакову тілобудову, подібність у рисах обличчя і його виразу – складають спільний образ. З розвитком соціоніки цей спосіб став основним при експертному визначенні, а всі інші - допоміжними для більш глибшого аналізу особистості, для встановлення, які із психічних функцій задіюються у більшій мірі.

Достоїнства: миттєве визначення типу. Це - найбільш поширений, зручний і швидкий спосіб, не вимагає ніякого напруження ні від кого. Надає спокійності та приємності на момент визначення. Оскільки можна не спілкуватися з людиною, а якщо й говорити, то підтримувати будь-які цікаві для неї теми. Дозволяє визначати соціонічний тип заочно, по фотографіям. При високому професіоналізмі правильність визначення не ускладнюється національними чи расовими відмінностями.

Застереження: застосування цього способу вимагає високого рівня професіоналізму, якого можна досягти лише за тривалий час практики. Не завжди співпадає тілобудова окремих людей певним стандартним показникам соціонічних типів. Щоб вирізнити необхідні психічні ознаки в людині для визначення її типу і не помилитися, треба мати велику кількість співпоставлень щодо ознак рухів тіла, міміки, жестів, рис обличчя, а це вимагає повсякденних практичних занять.

 

4. Спосіб аудіодіагностики

Справжнім фахівцям не важко визначити соціонічний тип по тембру голосу, темпу мови і манері говорити.

Переваги: цей спосіб дає можливість уникнення прямого контакту з людиною, яку діагностують, можна визначати соціонічний тип по телефону, радіо або в присутності людини, яка знаходиться десь поруч без візуального її сприйняття.

Застереження: вимагає досконалих навичок і концентрації уваги і великої кількості наробок через спілкування з усіма типами людей, щоб при цьому навіть відчувати їх дух через радіо ефір або телефонний зв’язок. Але тембр голосу може викривлятися, чи змінюватися, радіоприймачем, гучномовцем або іншими технічними засобами і тоді при недостатній кваліфікації можлива імовірність помилок. Спеціаліст повинен вміти швидко мислити через процес перебору великої кількості інформації за досвідом певних зв’язків з людьми. Паралельно аналізується суть розмови, користуючись аналітичним способом.

 

5. Спосіб аналізу поведінки

Застосування цього способу можливе у колі близьких і знайомих людей, коли є можливість тривалого спостереження поведінки людини у різних ситуаціях.

Достоїнства: легкодоступний для початківців при навчанні виявляти у людини певні її характерні властивості. Якщо соціонічний тип вже відомий, відбувається більш глибше пізнання й розуміння людини за її проявами в будь-яких ситуаціях. Досить ефективний спосіб, особливо при аналізі реакцій людей у незвичайних, конфліктних і екстремальних ситуаціях. Можна також навіть за розповіддю про поведінку, вчинки людей у деяких життєвих ситуаціях визначати їх соціонічні типи. Цей спосіб дозволяє визначати соціонічні типи літературних героїв, людей через біографічні описи тощо. Робить доступним шлях безпосереднього пізнання людини.

Застереження: необхідність добре знати людину, тип якої потрібно визначити. Це дає можливість визначати лише невеличке, вузьке коло знайомих людей. Витрачається багато часу для того, щоб вникнути у суть подій. Вимагається точний, безпомилковий, неупереджений опис характерних проявів людини у життєвих ситуаціях. При цьому, не виключаючи знань про самого оповідача і можливих взаємин його з людиною, яку він характеризує.

 

6. Спосіб аналізу рухів

Соціонічний тип визначається на основі спостережень за рухами людини, її жестикуляцією, манерами. І через порівняння та співпоставлення їх подібності можна зробити точний висновок, до якого соціонічного типу належить людина.

Достоїнства: немає необхідності проведення співбесіди і використання різних питальників при тестуванні. Такий спосіб визначення типів можна використовувати у неозвучених фільмах. Достатньо подивитися на людину в русі, як за певним образом можна виявити характерні ознаки, які вирізняють її із загалу, і чітко визначити соціонічний тип.

Застереження: необхідність у створені невимушених, розкутих умов і благоприємної обстановки для безпосереднього спостереження за людиною, щоб за її рухами визначити соціонічний тип. Щоб не було постійного відчуття, що нібито чогось не вистачає для повного визначення типу людини, необхідно мати практичні навички й досвід. Інакше потребуються додаткові обставини, такі як спілкування, для доповнення необхідною інформацією, якої не вистачає.

 

7. Спосіб аналізу стосунків

Цей спосіб у технологічному комплексному підході базується на виявленні стосунків, наприклад, між особою, чий соціонічний тип уже відомий та іншою особою, соціонічний тип якої потрібно визначити, або двох партнерів, соціонічні типи яких ще невідомі: Тип1+ТипХ=Стосунки, ТипХ+ТипХ=Стосунки.

Достоїнства: взаємоперевірка визначення соціонічних типів і міжособових стосунків завжди надаватиме вагомої допомоги для якості діагностики. Правильність визначення соціонічного типу іншої особи перевіряється міжособовими стосунками і навпаки. Така подвійна перевірка дозволяє мати зворотній зв’язок і надає більшої можливості розкривати характерні нюанси відносин між людьми. Цей спосіб ефективний при перевірці правильності визначення соціонічного типу, виступає інструментом для підтвердження визначення. Інтригує людей своєю цікавістю, і не залишає байдужими до себе і до інших.

Застереження: такий спосіб нагадує науковий експеримент, який відволікає від швидких ефективних дій у вирішенні нагальних проблем людини. Тому не зовсім практичний, бо потребує певного часу для збору інформації та її опрацювання, як будь-яка дослідницька робота.

 

8. Спосіб з одним невідомим

Цей спосіб у технологічному комплесному підході базується на визначенні стосунків між партнерами, щоб визначити соціонічний тип одного із партнерів. Тип1+СтосункиХ=Тип2. Для цього необхідно знати соціонічний тип іншого партнера, і за відстеженням їх взаємозв’язків можна визначити певні міжособові стосунки, а за ними і соціонічний тип іншого партнера. Через соціонічний тип іншого партнера можна перевірити правильність визначення стосунків.

Переваги: не завжди партнери можуть бути разом при визначенні їх соціонічних типів, але достатньо навіть присутності одного з них, щоб визначити соціонічний тип іншого.

У житті може бути багато випадків, коли один з партнерів уже усвідомив і зрозумів, що необхідно пізнати закони соціоніки і визначити, які між ними існують закономірні стосунки, а інший думає, що це доля така, або все ще налаштується, коли вже багато років проіснували у сумісному житті і т.д. Але, якщо одна людина зберегла себе, отримавши знання природних закономірностей і взмозі розірвати недуальні стосунки, то вона своїм вчинком допомогає й іншій.

Застереження: людина може надати не дуже точний опис взаємодій, нецілісну ситуацію, хибну і викривлену оцінку через своє дратівливе та знервоване ставлення до свого партнера. За не достатністю інформації чи за її недостовірністю це приводитиме до помилкового визначення. Сама процедура визначення об’ємна, займає значну кількість часу, забирає сил, і тому не ефективна. До того ж не завжди можна знайти спільну мову з другою стороною, що також даватиме деякі тертя і незручності. Етичні питання торкають болючих струн душі і може бути неадекватне ставлення до суті роботи по визначенню типів.

 

9. Спосіб аналізу використання словника

Цей спосіб визначення соціонічного типу малопоширений. Оснований на закономірності використання людьми певних соціонічних типів визначених словосполучень і слів,фраз, виразів, переважне використання певної лексики.

Достоїнства: може бути досить точним і швидким способом, який дасть можливість визначати соціонічний тип по телефону, за листуванням, через інтернет тощо. Варто знати й відчувати дух, цінності, характерні властивості людей всіх соціонічних типів, що дозволятиме складати їх чітку мовну спектрограму. А в безпосередній розмові можна мати точне уявлення, з яким типом людини маєте бесіду навіть за уривками з неї.

Застереження: можна сказати, що це унікальний спосіб визначення соціонічного типу людини, але який вимагає достатнього тренування, досвіду, уваги, вміння вести співбесіду і певного часу на її проведення. Оскільки цей спосіб потребує величезного накопичення інформації для того, щоб визначити соціонічний тип, то вимагає від спеціаліста повсякденної скрупульозної праці для правильного порівняння словосполучень, виразів тощо. Через об’ємність цього способу визначення типу навички приходять лише з роками.

 

10. Спосіб квадрової належності

Знаючи ціннісні орієнтації певної квадри легше визначити тип серед 4-х її представників, оскільки сприйняття світу представниками певних квадр абсолютно відрізняються, і по суті своїй кожна з них несе свої погляди, своє неповторне бачення світу.

Достоїнства: знаючи та розуміючи цілісність соціона як одиниці організованого суспільства можна відчути колорит усіх відтінків психіки в кожній людині за певним соціонічним типом і побачити можливості людини. Отже, маючи знання того, як проявляє себе в суспільстві кожна квадра, визначення соціонічного типу проходить шляхом виключення за зменшенням варіантності із 16 до 4. Таким чином, другий етап – справа техніки. Визначення типу досягається грунтовними знаннями й обізнаністю в соціоніці.

Застереження: досконала діагностика по визначенню соціонічного типу може бути за умов, якщо експерт-соціонік буде глибоко обізнаним із теорією і практикою соціоніки. І щоб набути цих знань необхідно вжитися й зрозуміти всією душею силу цієї науки, перепустити через себе й переробити її внутрішньо. Соціоніку не можливо опанувати з наскоку, тим паче забігати наперед, не володіючи її законами. В такому випадку при використанні цього способу можна лише допускатися серйозних помилок.

 

11. Спосіб визначення типу за темпераментом

Кожна людина певного соціонічного типу має чітко визначений темперамент. У людини тип темпераменту неважко помітити, якщо спостерігати за тим, як вона себе проявляє у русі, за виразом обличчя і виразом очей. Темперамент дозволяє кожній людині реагувати по своєму стосовно швидкості її дій і відношення до подій в оточенні.

Достоїнства: визначення типу темпераменту дає чітке підтвердження правильності визначення соціонічного типу в сумнівних ситуаціях. Прояви темпераменту дозволяють виявляти вплив подразників на стан збудження і через настрій людини спостерігати її піднесення і радість чи пригноблення і сум, інакше говорячи, її емоційний стан. Визначення типу темпераменту іде паралельно з визначенням соціонічного типу, що дозволяє перевіряти і правильність визначення та якість проявів людини.

Застереження: темперамент набув нового розуміння і прийняття його за старими поняттями звісно приводитиме до помилок у визначенні соціонічного типу. Людина в різних життєвих ситуаціях настільки по різному може себе поводити, що не встигаєш слідкувати за перебігом її емоцій. Тому тут легко прийняти недійсне за справжнє, а справжнє за недійсне і відкинути правильний варіант. Цей шлях до визначення вимагає знання особливостей проявів темпераменту, знати, який основний, а який перехідний темперамент має людина певного соціонічного типу, тонко відчувати його перехідну межу.

 

12. Графологічний спосіб

Цей спосіб визначення соціонічного типу за почерком розробив В.Криворука. Аналіз почерку глибший, ніж у графології і структурований в таблиці, користуючись якою при уважному розгляді графічних знаків можливо навіть недосвіченому соціоніку визначити соціонічний тип людини. Зміст тексту приймається до уваги при перевірці психічних ознак для підтвердження правильності їх визначення.

Достоїнства: немає нагальної потреби зустрічатися з людиною для того, щоб наочно визначати її соціонічний тип. За цим способом визначення типу проводиться широкий аналіз можливих варіацій, підходів і роз’яснень щодо співвідношення одних ознак літер з іншими. За різною формою написання літер можна розкривати настрій людини, її рівень розвитку і культури. За виключенням майже всіх інших технологій цей спосіб дає можливість визначення соціонічного типу людини лише за почерком, і може набути популярності серед педагогів та в області юриспруденції.

Застереження: зосередження уваги на написанні певного тексту придає однобічності. Цей спосіб вимагає знань відповідності особливостей написання графічних елементів, скрупульозності при їх системному аналізі, певного досвіду, терпіння і часу. До того ж для повноти аналізу та уникнення помилок необхідно ще й спостерігати, як почерк створюється, тобто рухи руки.

 

Можна підвести підсумок, що повна технологія визначення соціонічного типу потребує комплексного підходу при задіюванні усіх 12-ти способів. При високому професійному рівні спеціалісти можуть обирати кілька способів, якими володіють найкраще, але обов’язковим є проведення зворотного зв’язку.

Використання тесту-питальника А.Гречинського дає більш комплексний підхід до визначення характерних якостей людини, яка діагностується, після визначення соціонічного типу. Він показує, як реалізує себе людина згідно свого соціонічного типу, рівень її духовного розвитку, інтереси, установки, цінності. І тому ширше розкриває особистість, показуючи фенотип (індивідуальні особливості) людини.

Тест-питальник не є критерієм у визначенні соціонічного типу, не дає направлення до навчального предмету, на професію, у виборі супутника життя, у виявленні стосунків. Це той метод, який узагальнює комплексний підхід у визначенні соціонічного типу, розширюючи знання про людину. Тому спеціалісти Всеукраїнського Центру Соціоніки (ВЦС) використовують цей тест-питальник як прикладний матеріал, щоб дізнатися наскільки людина знає і реалізує себе.

Достоїнства: за відповідями з тесту-питальника можна виявити, наскільки людина знає себе, її внутрішній стан, який розкриває позитивну чи негативну направленість в людині до оточуючого світу, світогляд, інтелектуальний розвиток, ерудицію, зліт думки, вміння мислити, грамотність. І нарешті – це злагодженість і дієздатність функцій психіки, тобто тест-питальник точно показує, які психічні якості - чи сильні чи слабкі переважають на даний момент психічного стану людини, а отже, наскільки вона правильно чи неправильно себе реалізує за вродженим соціонічним типом. А значить, дає можливість виявити причину негараздів і позбавитися їх.

Застереження: тест-питальник працює тільки після правильного визначення соціонічного типу людини. Вимагає вміння користуватися “ключем” при досконалому знанні 8-ми функціональної Моделі А (за А.Аугустінавічюте). Потребує скрупульозного опрацювання, витрати часу і зусиль у наданні точних висновків через взаємозв’язки функцій у блоках психіки. Без знань Моделі-А тест-питальник не діє.

 

Коментар АС: до компетентних спеціалістів у визначенні соціотипів. що користуються методикою візуального визначення соціонічного типу (за фотографією) А.Гречинського (ІЕЕ), та Т.Педан (СЛІ), належать такі особи Анатолій Гречинський (ІЕЕ), Тетяна Педан (СЛІ), Олександр Кушнір (ЛСЕ), а також Тарас Гладкий (ЕІЕ) та Олена Літковська (ЛСЕ)


В тему:

Риси обличчя визначають характер

Підписуюсь на новини

Останні записи