Зображення користувача Альберт Саїн.
Альберт Саїн
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Від почерку – до соціотипу

Працюючи викладачем в профтехучилищі, я охоче використовував у своїй педагогічній практиці знання із психології і соціології. У навчальних групах неодноразово проводив нескладні соціологічні опитування. З їх допомогою визначив стосунки між учнями: хто з ким товаришує, у кого немає друзів, хто є неформальним лідером у міжгрупах та інше. Це допомагало мені у навчальній і виховній роботі.

Але всі мої очікування від науки перевершила соціоніка – найбільше відкриття в ученні про людину кінця минулого століття. Я був вражений можливостями цієї науки однозначно визначати характер кожної людини і стосунки між будь-якими людьми, більше того: передбачати ці стосунки. Чим більше я знайомився з цією наукою, тим більше росла у мене повага до першовідкривача соціоніки Аушри Аугустінавічюте.

Найскладнішим розділом у цій галузі знань виявилася соціодіагностика. Нерідко автори різної літератури із соціоніки тих самих людей відносили до різних соціотипів. Таких розбіжностей, на мій погляд, не повинно бути у точній науці.

Виникла потреба шукати інший шлях для вдосконалення типування людей.

На думку відкривача соціоніки тип особи – це сума 15-ти ознак Рейніна. А спілкування між людьми побудоване на закономірностях 4-х тактів інформаційного метаболізму – потенційного, мобілізаційного, програмного і реалізаційного.

До цього часу дослідники при ідентифікації типу особи шукали здебільшого 4 юнгівські ознаки, тобто екстраверсію-інтроверсію з І-го такту ІМ, три інші ознаки із 3-го такту ІМ. Відбувалося, образно кажучи, блукання наосліп між чотирма соснами, бо не задіювалися всі інші закономірності спілкування.

Людину краще знаєш, коли з нею постійно живеш або працюєш, бачиш її в різних ситуаціях. При спілкуванні з незнайомцем можна помітити лише кілька психологічних рис, бо можливості одночасного сприйняття людиною інформації обмежена. Але якщо живе спілкування доповнити аналізом почерку співрозмовника, то визначення типу буде успішніше.

Почерк – це зматеріалізований на папері засіб спілкування, це ніби сфотографований монолог особи, де в стислому вигляді приховано її характер. Почерк можна аналізувати скільки завгодно з різних точок зору, повертаючись до нього кілька разів. Тому графологія – це прихована психодіагностика, на мою думку, здатна добре прислужитися соціоніці.

Розглянемо деякі принципи графологічного методу в послідовному зв’язку з дією тактів інформаційного метаболізму.

У І-му потенційному такті ІМ (ознаки таблиці Рейніна №№ 1, 2) визначаємо тип ментального кільця людини – континуальне мислення. Статики пишуть початок кожного слова вище (рідко – нижче) закінчення попереднього. Динаміки, навпаки, пишуть початок і кінець кожного слова на одному рівні.

У 2-му мобілізаційному такті ІМ (ознаки таблиці №№ 3, 4, 9) виявляємо належність особи до правого чи лівого кільця СП. Якщо розглядати рядок письма, то його верхня частина умовно символізує зовнішній, а нижня – внутрішній світ. Якщо верхня частина рядка має багато загострених гачків букв, то це вказує на належність автора письма до правого (внутрішнього) кільця СП. Якщо переважає кількість загострених гачків знизу рядка, то людина належить до лівого (зовнішнього) кільця СП. Той, хто пише гостряками, показує свою “ворожість” до протилежного собі світу.

У 3-му програмному такті (ознаки таблиці №№ 5, 6, 10, 13) аналізуємо дихотомії раціональність-ірраціональність, інтуїцію-сенсорику й інші.

Світ раціональних людей структурований, упорядкований, контрольований. Світ ірраціональних – спонтанний, гнучкий, неконтрольований. Тому письмо раціональних людей геометрично витримане, тобто однакові відстані між буквами, словами і рядками. А письмо ірраціональних людей не зовсім відповідає цим вимогам.

У інтуїтів інформація про світ масштабна, перспективна, абстрактна, образна. У сенсориків вона детальна, конкретна, звужена, яскрава. Тому письмо інтуїтів, як правило, велике, написане тонкими штрихами, деякі букви ніби летять догори. Письмо сенсориків дрібніше, написане твердою рукою, деякі букви ніби летять донизу під рядок.

У 4-му найбільш розгалудженому реалізаційному такті (ознаки таблиці №№ 7, 8, 11, 12, 14, 15) визначаємо форму встановлення контакту при спілкуванні – конструктивізм чи емотивність, доброзичливий чи волюнтарний підхід  у лагідних-впертих; словесну чи дієву реалізалізацію у розсудливих-рішучих. Конструктивісти на письмі “жестикулюють”: відкидають гачки букв вправо-вліво, угору-вниз, створюють незвичні зв’язки між буквами. Емотивісти пишуть нижні гачки у букв д, у, з гострими, кутуватими, “пузатими”, чи у вигляді гачків.

Якщо інші ознаки таблиці мають нечіткі графологічні відповідники, то вони виводяться із психічної структури типу.

Так, якщо у 3-му такті найдені елементи сенсорики і логіки, або інтуїції і етики, то ясно, що тип належить до групи аристократів, інше з’єднання елементів дасть демократів.

Якщо в оціночних блоках  елементи ділової логіки та етики моральності, а в ситуативних - абстрактної логіки та етики поведінки, то це лагідна людина. У впертих людей ці елементи знаходяться у протилежних блоках. Тобто, кожна психічна функція є результатом певної психічної структури.

Якщо для встановлення соціонічного типу достатньо мати чотири достовірно відомих ознаки, то для гарантії вірності типування треба визначити всі 15 ознак і знайти їх у відповідному вертикальному стовпчику таблиці Рейніна.

Бажаючі визначити свій соціонічний тип за почерком пишіть [email protected] і ми повідомимо Вам умови і адресу експерта п. Володимира Криворуки. Наводимо приклад одного із його визначень типу за аналізом почерку. Визначення типу правильне.

Аналіз почерку СЛІ

І-й потенційний такт ІМ таблиці Рейніна.

Письмо стилізоване, букви спрощені; написання початків і кінців слів у більшості випадків співпадає. Так пише динамік. Ментальне кільце СЛІ динамічне, складається із елементів логіки ділової, етики поведінки, сенсорики відчуттів та інтуїції часу. Букви о, а, д – закриті, це ознака інтроверсії. Значить, 1-й елемент блоку ЕГО – білий ірраціональний, 2-й – чорний раціональний.

2-й мобілізаційний такт ІМ.

Букви М і П мають збільшений перший елемент. Це ознака позитивізму: ментальне кільце зі знаком «+». Хоча буква д скрізь пишеться гостро знизу, але в таких буквах, як в, к, ч, р (з верхнім бунчуком) переважають гостряки зверху. Це ознака належності до правого кільця СП (знак «+»).

3-й програмний такт ІМ.

Письмо геометрично не витримане: різні відстані між рядками. Виконавиця письма – ірраціональна людина. Почерк дрібний, красивий, з акцентом на деталях, верхні гачки букв в і б – короткі, відстані на письмі малі, так пишуть сенсорики, естети по натурі. Букви т і д скрізь однакові. Так пишуть логіки. За результатами 1-3 тактів виходить, що СЛІ має тип СЛІ.

4-й реалізаційний такт ІМ. Конструктивізм автора письма у тому, що вона пише букву ф як фт як тд як д (письмово приведені нестандартні варіанти); винахідливо створює нові зв’язки між буквами: ти як тибн як бнть як тьбр як брпр як пр (знову нестандартність) і т.д. Тут розглядається здатність СЛІ до вдосконалення, його практична майстерність. Загальний профіль почерку загострений, це ознака тактики. Більшість букв з’єднані між собою волосяними лініями. Значить, СЛІ володіє різними теоріями у своїй сфері знань.

Почерк рухливий – активність (11-а ознака таблиці Рейніна), буква з редукована в з – безпечність, букви письма чіткі – розсудливість.

Отже, СЛІ – розвинена людина, нею задіяні всі інформаційні канали спілкування – діада, квадра, соціон.

Для типування за почерком треба прикласти лінійку до вертикального стовпчика таблиці Рейніна під соціотипом СЛІ. Всі перераховані вище 12 ознак знаходяться у цьому стовпчику і тричі підтверджують належність СЛІ до типу СЛІ.

17.02.2003р.

Володимир Криворука.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи