Зображення користувача Василь Федорiв.
Василь Федорiв
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Щодо теорії соціальної організації

Наполеон Бонапарт: «Три мамелюка завжди переможуть трьох французів. Сотня мамелюків буде на рівних битися із сотнею французів. А тисяча французів змушує тікати тисячу мамелюків!»

150629_napoleon.jpg

Наполео́н Бонапа́рт І (фр. Napoléon Bonaparte, 15 серпня 1769 — 5 травня 1821) — французький імператор у 1804–1814 і 1815 рр.
Наполео́н Бонапа́рт І (фр. Napoléon Bonaparte, 15 серпня 1769 — 5 травня 1821) — французький імператор у 1804–1814 і 1815 рр.

У сучасному кризовому людстві, в тому числі в Україні, багато хто намагається змоделювати якесь нове «ідеальне суспільство». Пропонуються різні моделі, але, нажаль, абсолютна більшість таких «проектантів» не розуміють деяких ґрунтовних принципів існування будь-якого суспільства, будь якого соціуму.

Цей текст ґрунтується на книгах та статтях російського вченого, фахівця у галузі створення штучного інтелекту Бощенка Ігоря. В СРСР працював у Міаському Науково-виробничому об’єднанні електромеханіки. Сам Ігор Бощенко розробляв там бортовий обчислювач для ракет. Потім працював, зокрема, технічним керівником наземного комплексу перевірки та випробувань автоматичних систем повітряно-космічного корабля «Буран».

У дев’яності роки минулого сторіччя розробляв програмне забезпечення для зграй безпілотників – так званий «Нейроквад», певний аналог системи Future Combat Systems, які розробляються у ЗДА. На наше щастя, таким фахівцям місця в сучасній РФ нема, зараз він працює засновником та ведучим мережевого відеоканалу «Нейромир-ТВ».

На мою думку класифікація, яку запропонував Ігор Бощенко, цілком обґрунтована й очевидним чином працює, тому може бути використана для аналізу дієздатності моделей побудови суспільства.

Основна термінологія

Дамо визначення поняттю Система Керування (СК). В будь-якій суспільній структурі є певні принципи, на підставі яких координується діяльність окремих індивідів для підтримки існування цілого суспільства. Саме ці базові принципи визначають тип соціального організму, який складається із осіб, що ними користуються.

Тобто і велика родина первісних мисливців, і Римська імперія, і сучасні З’єднані Держави Америки є соціальними організмами.

Вони відрізняються принципами свого існування, складністю організації структури суспільства. Тому для опису структури суспільств різної складності використовуються назви Систем Керування зростаючої складності – СК-1, СК-2, СК-3, СК-4.

СК-1 – найпростіша система керування, якою користувалися у великій родині (племені) первісних мисливців.

СК-2 – ієрархічна система із бюрократичною машиною, притаманна стародавнім рабовласницьким, феодальним й деяким сучасним неофеодальним суспільствам. Зауважимо, що суспільтво сучасної РФ фактично вже деградувало до СК-2, хоча ще в часи Бориса Єльцина це була СК-2,5. Україна часів Віктора Януковича характеризувалася СК-2,5, теперішня Україна наближається до СК-3. Сучасні ЗДА характеризуються СК-3,5.

Будь-який організм складається із систем: системи напрацювання рішень, системи передачі сигналів, системи виконання. У соціумі це влада, представлена різного роду чиновниками, а також безпосередні виконавці. З плином історії неухильно ускладнювалися зв’язки у соціумі та його структури, що реалізовувалося як збільшенням кількості професій, так зростанням обсягу інформації, якою оперує суспільство.

Зростаюча складність оточує нас кожного дня: все більш складні побутові прилади, все складнішою стає технічне середовище, ускладнюються зв’язки між окреми представниками соціуму. Ще кілька сотен років тому речі, що оточували людей були простими такими ж простими були й суспільні зв’язки між людьми. В останні сто років відбувся вибух складності. Розпочався він у техносфері, потім ускладнилися й суспільні зв’язки. Елвін Тоффлер назвав це «другою хвилею» – переходом від аграрного виробництва до індустріального й до так званого фабричного типу стосунків. Потім настала «третя хвиля» – ускладнення інформаційних технологій, що призвело до зростання складності та обсягів інформації за експонентою. Виникнення світової мережі принципово ускладнило суспільні стосунки.

Але спочатку розглянемо, що таке СК-1. СК-1 притаманна первісному родоплемінному суспільству.

З точки зору організації СК-1 можна уявити собі як зіркоподібну структуру. В центрі якої перебуває вождь племені. Вождь є центром ухвалення рішень. Зв’язки мають безпосередній характер, вождь безпосередньо надає команди кожному члену племені.

Розглянемо як здійснювалася влада у первісному племені. У племені мисливців вождем ставав найкращий мисливець. Це було вигідно всім членам племені, бо вождь безпосередньо брав участь у полюванні. В разі загибелі дорослий син вождя мав найбільші шанси стати вождем, бо безпосередньо вчився мистецтву полювання у найкращого мисливця – свого батька.

Розглянемо як плем’я добувало необхідні для життя ресурси. Вождь, як правило, брав участь у добуванні усіх потрібних ресурсів – полюванні, збиранні рослинної їжі, рибальстві. Крім того він ще й керував життям племені. Його компетенція була приблизно однаковою в усіх існуючих у племені професіях – полюванні, рибальстві, збиранні. Тобто вождь був фахівцем у всьому, міг замінити будь-якого члена племені як на полюванні, так і на збиранні та рибальстві.

Ширину спектра компетентності називатимемо шириною кругозору, яку вимірюватимемо кількістю професій, які може опанувати особа. Чим більша ширина кругозору особи, тим більша її здатність до керування відповідним суспільством. Результати спільної діяльності розподілялися за принципом: «Кожному члену племені – невеличку гарантовану частку їжі, й додаткова їжа та кращі кусні м’яса – тим, хто зараз найкорисніші для соціуму». Навіщо? Щоб, з одного боку, закріпити корисні здібності людини. З іншого боку, сформувати статусні ознаки й тим самим заохотити інших розвивати корисні вміння. Тобто вмерти з голоду плем’я нікому не дасть – мінімальний шматок кинуть. Але якщо хочеш мати краще й більше, то маєш те заробити вдалим полюванням, сміливістю, розумом, тобто маєш бути корисним суспільству.

Тобто гіпотетичний вождь у нашому випадку має ширину кругозору рівну трьом (кількість професій у племені) з рівнем компетенції, що дорівнює приблизно одиниці (Мал. 1).

Вождь може виконувати добре будь-яку роботу в племені. Вождь володіє ста відсотками професій племені. Так є у невеличкому племені, де реалізована Система Керування-1.

Таким чином, Система Керування-1 визначається наступними ознаками:  Правила керування формує керуюча система, тобто вождь. Він є законодавчою й виконавчою владою в одній особі.

1. Керування здійснює керуюча система – вождь.

2. Ресурси надходять як знизу соціуму, так і зверху (вождь також ходить на полювання, або бере участь у рибальстві, збиранні).

3. Ресурси розподіляються керуючою системою, тобто вождем.

4. Влада делегується зверху вниз.

5. Кожному гарантована мінімальна пайка, щоб не помер.

Якщо керування племенем було адекватним, то ресурсів у племені багато й народжуваність велика. Досить швидко стає очевидним, що людей стало настільки багато, що безпосередньо ними керувати вже неможливо.

На цьому етапі починає формуватися проміжна ланка керування, яка компенсує брак команд керування через зростання населення племені – помічники вождя – «1». Ці помічники вождя отримують сигнали керування від вождя й далі передають їх решті мешканців. Локальні рішення, що не виходять за межі їхньої компетенції, ухвалюють самостійно. Одночасно вони контролюють виконання вказівок вождя, виконуючи роль місцевого контуру зворотнього зв’язку. Таким чином запровадження проміжного контуру керування дозволяє зберегти керування соціумом на адекватному рівні при збільшенні чисельності.

При цьому вперше з’являється новий ефект: загальна кількість професій племені стає рівною або перевищує кількість професій, якими володіє вождь. Відтепер вождь вже не є майстером на всі руки. Таким чином, рівень компетенції і спеціалізації племені стає більшим, ніж компетенція вождя.

Виходом із цієї ситуації стала спеціалізація помічників вождя. Один спеціалізувався в полюванні, другий – в рибальстві, третій – у збиранні, четвертий – в обробці. Рівень компетенції помічника в його галузі був більшим, ніж у вождя, але вождь за рахунок зниження компетенції охоплював ширший спектр життєдіяльності племені й був спроможним бачити загальну картину. Глибину компетентності називатимемо професійністю.

Якщо спочатку в племені було три фахи, то за рахунок зростання чисельності племені й спеціалізації його членів професій стало чотирнадцять. Виникла ситуація, коли окремі члени племені спеціалізувалися тільки на одному виду діяльності й, відповідно, досягали більшої фаховості, ніж вождь, або його помічник-«1».  В той же час пересічні мешканці племені втратили широту кругозору й можливість оцінювати ситуацію в цілому, довіряючи таку оцінку тим, хто стоїть в ієрархії вище.

Розпорядження вождя помічникам-«1» мали характер не конкретного наказу, а узагальненого розпорядження. Помічник інтерпретував його виходячи із власної спеціалізації та рівня підготовки.

При цьому збільшилася раціональність діяльності племені та його компетентність.

Мал. 2. Компетенція мешканців племені в СК-1,5.

На мал. 2 видно, що вперше компетентність одного із членів племені стала менше одиниці. Тобто він вже не здатний ефективно забезпечувати самого себе їжею. І цей «некомпетентний» – вождь. За розширення широти кругозору вождь заплатив професійністю і став першим в історії чиновником. Тобто людиною, яку мешканці племені забезпечують їжею виключно за керуванням життям племені. Але за рахунок збільшення загальної професійності плем’я легко компенсує ці витрати. Плата за збільшення складності виявилася значно меншою, ніж виграш.

Розглянемо числове співідношення професійності/широти кругозору. Вождь в нових умовах має сумарний рівень компетентності приблизно 6-7 одиниць, оскільки контролює 12-14 професій із рівнем компетентності 0,5. Помічник «1» має рівень компетентності 4 одиниці, оскільки може контролювати чотири професії із рівнем компетенції 1 одиниця. Рядовий член племені має рівень компетенції 1,5 одиниці. Безумовно це спрощена картина. Оскільки кожен мешканець ще щось вміє робити, нема чистих мисливців, рибалок або збирачів. Хтось крім основного фаху мисливця вміє, наприклад, виготовляти човни або лікувати травами. Але для більшої наочності враховано тільки основні спеціалізації.

Цей приклад показує ієрархію компетенції племені: вождь – 7, помічник «1» – 4, рядовий мешканець – 1,5. Ця послідовність важлива й має конкретне значення. В уяві первісного суспільства однією із ознак легітимності функцій влади є широкий кругозор й уміння оперувати широким наобором понять. Оскільки досягти цього можна тільки довгим специфічним навчанням, то інститут старійшин у первісному суспільтві є цілком природнім.

Таким чином перед нами вже не Система Керування – 1, а Система Керування – 1,5.

Хто й як формує владу в СК-1,5? Передача влади від вождя до одного із помічників – «1» не є оптимальною. Помічник – вузький спеціаліст в одній із галузей – тому не може охопити усі напрямки діяльності племені. Наприклад, помічник у галузі полювання, або помічник у галузі рибальства. Син вождя в цьому випадку підходить краще, оскільки контактував із усіма помічниками й має загальну уяву про всі напрямки діяльності племені. Так само й сини помічників більш фахові у справі, якою опікувався батько.

Що робити, коли вождь загинув, а спадкоємця нема? Питання вирішують помічники – «1». Із яких міркувань вони це робитимуть? Безумовно із міркувань власної вигоди, але мотивуванням завжди буде «спільне благо», тобто вигода для усього племені.

При виборах є три можливості:

1. Бути обраним й очолити плем’я.

2. Обрати союзника, який тебе розуміє.

3. Не дати обратися ворогові.

Варіанти один та три суперечать один одному. Найбільш ймовірний варіянт два. Якщо всі будуть виходити саме із цього, то буде обрано найкращого. Бо тоді кожен буде оцінювати те, наскільки претендент розуміється у його галузі відповідальності. Тому у континентальному племені обрання мисливця ймовірніше, ніж рибалки, або збирача, бо мисливець так або інакше торкається і риби, і рослин. Тоді як рибак навряд чи має справу з рослинами, а збирач із рибою. Тому при голосуванні мисливець переможе через свою більшу універсальність – широту кругозору.

Можна розглянути, яким чином ускладнюватиметься система керування при подальшому зростанні чисельності племені та поглибленні спеціалізації його членів.

Далі можна подивитися як виникає СК-2 у рабовласницькому та феодальному суспільствах, як народжується СК-3, коли виникають писані конституції, закони та головним чинником стає не застосування сили феодалом, а ДОБРОВІЛЬНА УГОДА між різними членами суспільства.

Але вже розглянутого достатньо, щоб зрозуміти, що пропозиція стосовно побудови ТГ через непрямі вибори: сотня обирає сотника, сотники – «тисячника» чи як він там буде називатися, а «тисячники» обирають гетьмана є нездійсненною у самій своїй основі.

Причина – сучасне супільство дуже складне. Маємо сотні напрямків діяльності й тисячі фахів. За такої системи виборів очевидною є неможливість навіть на рівні «тисячника» бути комптентним хоча б якимось чином у справах підконтрольної території. Та навіть сотник, навряд чи зможе якимось чином керувати сотнею, яка складається із вчителів, металургів, шахтарів, залізничників, автомобілістів та льотчиків.

При спробі щось таке насправді реалізувати доведеться формувати «сотні» із вчителів, лікарів, льотчиків, металургів, тваринників, овочеводів, залізничників та представників сотен інших напрямків господарювання. Матимемо відповідно сотні тисяч «сотників», тисячі «тисячників», та цілу зграю «гетьманів» в усіх галузях сучасного життя.

Одна із головних причин загибелі СРСР, якщо взагалі не головною, була саме втрата компетентності органів влади при ускладненні суспільства.

Теоретично система рад в СРСР мала уособлювати структуру існуючого суспільства. Серед депутатів усіх рівнів мали бути представники максимальної кількості професій, існували професійні, вікові й навіть статеві квоти. Тобто теоретично Верховна Рада, наприклад, УРСР була максимально наближеним відбитком суспільства УРСР. Але тільки теоретично, бо реально Верховна Рада УРСР працювала двічі на рік по кілька днів, формально одностайно затверджуючи законопроекти та постанови підготовлені зовсім іншими людьми – апаратами Ради Міністрів УРСР та ЦК КПУ, де також існували галузеві Міністерства й Відділи, але урядові та партійні чиновники вже мали досить відносне уявлення про реальні проблеми сотень галузей та десятків тисяч підприємств УРСР.

Ще більша невідповідність була на рівні СРСР, де формально існували навіть дві палати Верховної Ради СРСР – Рада Союзу і Рада Національностей. Але знов таки все реально готувалося чиновниками ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР.

Таким чином, кінець кінцем Юрій Андропов, коли прийшов до влади, вимушений був публічно заявити, що «ми не знаємо країни, в якій живемо». І це було правдою. Подолати цей розрив не вдалося. Тому СРСР припинив існування. Складність суспільства стала незрівнянно вищою, ніж спроможності існуючої Системи Керування.

Бувають випадки, коли існуюча Система Керування (в РФ – реально СК-2) намагається зменшити складність суспільства, щоб уникнути розпаду, що, наприклад, вже більше десяти років відбувається в РФ. Там феодальна за своєю суттю система керування наполегливо й поступово намагається спростити суспільство, саме тому знищуються галузі промисловості, які в принципі не сумісні із СК-2, попри галасливі заяви про Сколково та всілякі «модернізації».

Спроба Віктора Януковича теж саме зробити в Україні закінчилася Революцією Гідності. Азаров нещодавно заявив, що «нам (тобто ЇМ) не вистачило часу….»

Як же можна побудувати Систему Керування новітним суспільством? Одна з таких систем, хоча й далеко не ідеальна, працює в ЗДА, де реально побудована Система Керування - 3,5.

Що таке СК-4? Суспільство розумних суспільств.

Насамкінець. В конфлікті двох СК тактично виграє СК із меншим номером, але кінець кінцем стратегічно перемагає старша СК, якщо в зіткненні достатня кількість учасників, щоб старша СК змогла використати свої організаційні переваги.

Молодий французький генерал – Наполеон Бонопарт – після єгипетського походу викарбував класичне формулювання з цього приводу: «Три мамелюка завжди переможуть трьох французів. Сотня мамелюків буде на рівних битися із сотнею французів. А тисяча французів змушує тікати тисячу мамелюків!»

Саме про це мають пам’ятати ті хто пише та співає пісні про козаків, які когось там шаблями поженуть.

Не поженуть!

Для перемоги треба бути організаційно складнішими за ворога, щоб він взагалі не встиг зрозуміти, що власне відбувається. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вічно юний Купало-Аполлон та його стріла

Гіперборійська традиція і сім чеснот Нагірної проповіді: внутрішнє і зовнішнє, особисте і соціальне

Джерелом античної філософії було боголюдське вчення Аполлона Гіперборійського, відомого під іменами Купал (захисник народу), Ной (новий, юний) і Гермес-Єрмій (святий). Свято Купала-Аполлона-Гермеса...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Богдан ДуБ.
0
Ще не підтримано

"Багато букв. неосилив" ))
Малюнків зась, людських абзаців зась, відео чи музики зась. (
Нудно ))

Думки пішли в сторону. Згадався демонічний шлях існування(пізнання в т.ч.) і психоінформаційні рівні..

Але віддаю автору належне. Не всі, хто має що сказати, робить це. І тим більш не усім є що сказати. )

"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

Коментарі

Зображення користувача Дзвінка Сопілкарка.
0
Ще не підтримано

Виникає питання, де взяти такого генія, який би хоч на 10% був обізнаний геть в усіх сферах сучасного життя?

Зображення користувача Альберт Саїн.
0
Ще не підтримано

Дзвінка Сопілкарка каже:
Виникає питання, де взяти такого генія, який би хоч на 10% був обізнаний геть в усіх сферах сучасного життя?

Очевидно, що як варіант то у психлікарні.
Хто читав жида Чезара Ламброзо про "Геніальність і божевілля" то той і зрозуміє що і до чого на рахунок пошуку такого генія.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Не треба "генiя". Треба нормальнi представницькi органи. СК-2 в приниципi не може забезпечити iснування та розвиток сучасного суспiльства. У розвинених сучасних суспiльствах реалiзовано СК-3. Але складнысть сучасного суспыльтсва вже перевищила можливосты СК-3. Тому в ЗДА вже дiють певнi структури, що пiдвищують тамтешню систему керування до СК-3,5. Вихiд - перехiд до СК-4, а не пошук "генiя". Генiй - це розумна структура.

Хай Буде!

Зображення користувача Вадим Кононенко.
0
Ще не підтримано

Дякую панові Сергію за постановку питання. Але... не бачу тут конструктивних пропозицій, окрім як втілити варнове суспільство у формі профспілкових ієрархій.. по одній на професію... які замикатимуться на одну особу, що не розумітиметься на професіях, але знатиме, чого хочуть люди.

В такому разі територіальний розподіл втрачає сенс.. або ж мають бути розділені сфери відповідальності кожної зі структур і вони діятимуть паралельно.

Але це не скасовує сам спосіб структурування через делегування, а лише уточнює принципи групування людей.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

В текстах, поданих мною ранiше (дивись мiй так званий "благ" - не знаю змiсту цього дурнувато слова) наведено приклади як це зроблено в ЗДА (СК-3,5), якi системи там запроваджено, щоб забезпечети ефективне функцiонування сучасного надскладного суспiльства.

В працях Iгоря Бощенка описана СК-4 - система розумних систем. Але це не бiлетристика, що б зрозумiти що це таке треба певнi зусилля навiть у викладеннi для людей без матосвiти.

Хай Буде!

Зображення користувача Вадим Кононенко.
0
Ще не підтримано

Пане Сергіє, але ж так просто зробити зусилля й донести інформацію, що Ти хочеш, щоб ми дізналися... можливо, спростивши й показавши на пальцях. Замість того, щоб, лише, надувати щоки й розказувати про свою велич перед "нікчемами"... Звісно.. Це хороша нагода іншим перевірити чутливість свого ЕГО... Зреагував - маєш ще вдосконалюватися... Але ж - "конструктивний підхід" значно приємніший і дієвіший.

Вмієш так діяти? Чи лише невдоволення своє показувати?

Звісно, я дякую й за цю статтю, що лише підняла питання... але, де продовження?

Де посилання на праці того чоловіка й на Твої власні у Твоєму "блозі"? Де спрощене пояснення тієї структури? Де посильна участь у зміні цього світу на краще?

Кожен діє так, як вважає за найкраще й тоді це стане суто Твоя особиста відповідальність... перед собою, що не зміг до нас вчасно донести цю інформацію. :)

Зображення користувача Дзвінка Сопілкарка.
0
Ще не підтримано

Мені найбільше подобається система, в якій Держава і її апарат стоїть збоку від суспільства і не заважає кожному члену цього суспільства вільно самореалізовуватися. У Держави мають бути виключно зовнішні функції: укладання міжнародних договорів, захист кордонів, підтримання боєготовності, ну може ще захист екології та культурної спадщини. Все, що не приносить шкоди іншим людям і природі можна буде робити без будь-яких дозволів чи ліцензій. Все, що є шкідливим (від чіпсів з пивом до проституції з наркотиками) теж має бути легальним, але обкладатися великими податками. Якщо комусь це подобається, хай собі шкодить. Це його вибір.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Пані Дзвінка Сопілкарка, вперше чую, що вживання пива з чіпсами, проституція і наркотики є засобом самореалізації. :-)

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Анатолій Висота.
0
Ще не підтримано

Стаття корисна. Система керування (СК) суспільством мала б враховувати ВСІ потреби суспільства, а не лише виробничі. Блага не лише виробляються, а й розподіляються. Суспільство потребує справедливості. Отже управлінці мають були найперше людьми СОВІСНИМИ + людьми фаховими +... Гадаю, що в майбутньому управлятимуть Україною люди, які зможуть найперше подолати ЗМОВНИЦЬКИЙ характер влади.

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Хочу підтримати друга Вадима :-)

Пане Сергію, розкажи-но мені це "на пальцях"... бо щось не бачу...
Адже допоки ми "не побачимо" - це "не буде" втілено. Ти ж, я впевнений, хочеш, щоб ця ідея з СК-4 мала бути втілена.

Цитата:
СК-4 - система розумних систем

реалізується, коли ми відчуємо себе системою, яка потребує об'єднання в систему.
Хоча, як на мене, на НО це (СК-4) називали вже СОЛІДАРИЗМОМ - взаємодія лідерів (чим не система систем?).

Просвітиш далі, пане Сергію?

РаДіймо!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Вадим Кононенко.
0
Ще не підтримано

Хочу додати, що, поки не маємо кращої стратегії, доводиться покладатися на накопичену тисячоліттями підсвідому мудрість нашого народу... Який організується (можливо, з невеликим перехідним періодом) найкращим чином, який враховуватиме й притаманне українцям прагнення до свободи... й забезпечуватиме потрібний рівень взаємодії.

Або на інстинкт самозбереження. Адже перед нами стоїть виклик, й, одночасно, дуже вагомий стимул до вдосконалення... Це загроза загибелі всієї цивілізації людей... :)

Тож... у нас чудові шанси, але розслаблятися не можна.

Тож, якщо пан Сергій вважає, що є кращий спосіб до творення належного рівня структури... аніж довільним чином виконане делегування - прошу це показати.

Як на мене, на поточному рівні технічного розвитку засобів комунікації... навіть першого рівня може бути досить. Це міг би бути новий виток кола розвитку соціальних структур, коли система виходить на нову якість і... за рахунок цього, спрощується.

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Цитата:
поки не маємо кращої стратегії, доводиться покладатися на накопичену тисячоліттями підсвідому мудрість нашого народу... Який організується (можливо, з невеликим перехідним періодом) найкращим чином, який враховуватиме й притаманне українцям прагнення до свободи... й забезпечуватиме потрібний рівень взаємодії.

Процес пошуків "кращої стратегії" у нас розтягнувся в часі на 99 років (наступного року виповниться 100 років Українській Центральній Раді і I Універсалу). І на сьогодні стратегії нема!

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

На мою думку "система розумних систем" (точніше, "суспільство розумних суспільств") - ніщо інше, як "золотий мільярд". Країна рівня СК-3,5 керує іншими країнами рівня від СК-2 до СК-3...

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Царство Боже здобувається силою.

Спробуйте пояснити мені «на пальцях» зміст та сенс, на приклад, рівнянь Максвелу, які описують електромагнітне поле, або зміст та сенс вторинного квантування. Якщо Ви думаєте, що засади теорії соціальної організації на багато простіше, то Ви глибоко помиляєтеся.

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Друже Василе, не дивуйтеся... На теренах СРСР так повелося, що для керування авто чи мотоциклом потрібно здати екзамен на права... Щоб бути лікарем - треба мати відповідний диплом. А для того, щоб бути керівником держави чи парламентарієм ніякої спеціальної освіти не потрібно. Щоб підтвердити ці мої слова достатньо передивитися склад ВР України за 25 років...

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Богдан ДуБ.
0
Ще не підтримано

"Багато букв. неосилив" ))
Малюнків зась, людських абзаців зась, відео чи музики зась. (
Нудно ))

Думки пішли в сторону. Згадався демонічний шлях існування(пізнання в т.ч.) і психоінформаційні рівні..

Але віддаю автору належне. Не всі, хто має що сказати, робить це. І тим більш не усім є що сказати. )

"Революція без еволюції - це ідейна спекуляція"

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Царство Боже здобувається силою.

Якщо Ви не здатні прочитати та второпати 14240 знаків, а також знайти в мережі додаткову інформацію стосовно питання, яке Вас цікавить, то хто Вам лікар?

Якщо ж питання Вас не торкається, то яка різниця скільки там у тексті знаків (букв)?

Хай Буде!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Автор гарно почав, але швидко обламався. Давай про СК-4! А якщо в ній розібрався, то давай тут конкретні пропозиції.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

При бажанні можна собі уявити як має виглядати СК-4. ?А от які вимоги мають визначати претендентів на посаду «вождя» племені? Здається, тоді кожен другий (або, взагалі, кожен) зможе бути ефективним «вождем».

P.S. Десь я вже зустрічав цю думку.
P.P.S. Піду зготую собі яєчню.

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Автор ясно написав (цитата): "Що таке СК-4? Суспільство розумних суспільств".
Отже, "вождь племені" в системі керування СК-4 - це не людина, а... ціла держава!!! Себто, СК-4 в цілому являє собою глобальний "світовий набір" країн і народів.
Себто, не знаю, що це нагадало особисто Вам, а я згадав про "золотий мільярд", а не просто кожен другий (або, взагалі, кожен) зможе бути ефективним «вождем», як написали Ви...

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Я подумав дещо про інше. Про «золотий мільярд» не думав, бо тоді написав би кожен сьомий. ;)

P.S. Дідько! Як Ви мене обломали, :( а я вже був приготувався бути вождем чи пак фюрером.
P.P.S. Та до біса тую яєчню! Піду краще з'їм яблуко.

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Приготуйтеся стати президентом США - будете очолювати країну "золотого мільярду" ;)

Зображення користувача Володимир Федько.
0
Ще не підтримано

Відносно якостей, які необхідні лідеру, можна звернутися до дослідження американської розвідки - доповідь Волтера Лангера "Розум Адольфа Гітлера":..

https://www.ar25.org/article/volter-langer-rozum-adolfa-gitlera-sekretna-voyenna-dopovid-dlya-amerykanskoyi-rozvidky.html

Воїн Світла ніколи не грає за правилами, написаними для нього іншими!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Яка цікава стаття! Шкода лише, що докладний розгляд систем керування обмежився виключно СК-1 і СК-1,5. Кожному читачєві лишається в міру власної фантазії уявити, що являють собою ті ж таки СК-2, СК-2,5, СК-3, СК-3,5 і гіпотетична СК-4. Частково це пояснюється "на пальцях", частково - чим не є (!) та чи інша система керування. Частково загалом не пояснюється.

Оскільки сьогодні - 1 липня, почався новий літній місяць, і я в доброму гуморі від того, що ми з дружиною на межі дедлайну здали нову повість у видавництво, ризикну дещо припустити... Печінкою відчуваю, що шановний автор є прибічником різноманітних конспірологічних теорій. Він пише (цитата): "Що таке СК-4? Суспільство розумних суспільств". Не знаю, чи було це метою автора, але я чомусь подумав про теорію "золотого мільярда". Себто, СК-4 - це глобальний "світовий набір" країн і народів, які
1. перебувають на рівнях від СК-2 до СК-3;
2. усіма ними керує отой "золотий мільярд" - суспільство рівня СК-3,5 (така собі "країна-вождь");
3. зазначена "країна-вождь" займається тим самим, чим і сучасне керівництво РФ: намагається зреалізувати спрощення СК-4 до СК-3,5 за рахунок знищення всіх менш розвинених суспільств, щоб насамкінець на Землі залишилась сама по собі глобальна супердержава СК-3,5 ("золотий мільярд") і купа розрізнених людців (максимум - племена рівня СК-1) за її межами, які конають голодною смертю.
Чомусь мені здається, що закінчення статті було автором навмисно згорнуте, а завдання читачеві "на домислювання" мало би довести його (читача) до такого результату...

P.S. Окрема подяка за інформацію про Ігоря Бощенка! Цікавий добродій, цікавий канал зробив - "Нейромир-ТВ".

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Нiчого конспiрологiчного. Щоб дати спрощене пояснення сутi СК-1, СК-1,5 довелося дуже спростити викладання, закрема викинути все про ЗКМ - Загальну Когнiтивну Модель людини та вiдповiдного соцiуму - це iнформацiйна складова опису. Залишив суто органiзацiйну.

Описувати навiть СК-2, не те що СК-3 в межах статтi неможливо в принципi.

Ось посилання на джерело:

http://royallib.com/read/boshchenko_igor/evolyutsiya_sotsialnih_sistem.html#0

Там там мiститься деяка РФ-пропаганда, але то легко пропустити.

Iгор Бощенко системщик, тому його текст гарно сформульований.

Але треба мати певнi знання, щоб хоча б зрозумiти поняття.

Наприклад, що таке вузькосмуговий та широкосмуговий фiльтр.

Хай Буде!

Зображення користувача Тимур Де-Бальзак.
0
Ще не підтримано

Сергiй Михайлiв каже:
Описувати навiть СК-2, не те що СК-3 в межах статтi неможливо в принципi.
Ось посилання на джерело:
<a href="http://royallib.com/read/boshchenko_igor/evolyutsiya_sotsialnih_sistem.h... rel="nofollow">http://royallib.com/read/boshchenko_igor/evolyutsiya_sotsialnih_sistem.h...
Там там мiститься деяка РФ-пропаганда, але то легко пропустити.
Iгор Бощенко системщик, тому його текст гарно сформульований.
Але треба мати певнi знання, щоб хоча б зрозумiти поняття.

О, це те, що треба! Дякую. Скачав ДОКу, тепер читатиму. З понятійним апаратом розберусь самотужки, не думаю, що тут виникнуть проблеми.
Якщо немає конспірології - то й добре. Бо різні сучасні автори полюбляють цим зловживати і там, де є простіші пояснення, навіщось тулять конспірологію.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Бажаю успiху!

Виникнуть питання пишiть.

Для загального розумiння там багато чого можна пропустити, але крiм пропаганди все ж таки бажано прочитати все.

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Щербина.
0
Ще не підтримано

Гарна стаття, але не полишає враження, що вона обірвана "на самому цікавому місці". З нетерпінням чекаю продовження.

Творю, отже існую.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Посилання на джерело:

http://royallib.com/read/boshchenko_igor/evolyutsiya_sotsialnih_sistem.html#0

Саме Ваша базова пiдготовка цiлком достатня для повного розумiння написаного.

Почитайте, буде тема для обговорення.

Це мають обговорювати, тi хто спроможний зрозумiти написане iгорем Бощенко. СК-4 - це жодним чином не "золотий мiльярд".

В РФ (держава й майже весь соцiум - СК-2), на наше щастя, йому впровадити ту тему (НЕЙРОМИР) не вдалося, тому вiн подався на телебачення - власний мережевий канал - "НЕЙРОМИР ТВ".

РФ - пропаганду можна не читати, для розумiння сутi то не потрiбно.

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Щербина.
0
Ще не підтримано

Дякую! Закачав собі на е-книгу, буду читати. Я так розумію, що це Міаське Науково-виробниче об’єднання електромеханіки, де працював Ігор Бощенко, працювало у зв'язці з конторой Віктора Макєєва у Міасі. Хоча зараз входить складовою частиною в НПО "Машиностроение", а не в "ГРЦ Макеева".

Творю, отже існую.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Саме так.

Хай Буде!

Зображення користувача Володимир Щербина.
0
Ще не підтримано

До речі, ось ще в тему
"Team of Teams"

Творю, отже існую.

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Досить пізнавальна стаття..Дякую автору і коментаторам..Від себе хочу добавити,що на практиці все складніше..Навіть у спільноті із СК-1 були собі такі жерці,що мали вплив на суспільство,не маючи вміння до полювання,чи збирання..Їхній вплив на владу зберігся і до тепер,усякі там папи і архієреї..
Інтуїція мені підказує,що ідеальною владою буде штучний інтелект..він же перемагає у шахи чемпіонів..що він не організує сантехніків чи будівельників..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

У СК-1 вочевидь жодних жерцiв не могло бути. Жерцi - це СК-2. В СК-1 полювали, або збирали тa ловили рибу усi, навiть вождь.

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Мабуть Ви праві..адже жерці появилися тоді,коли у спільноти почали з'являтися запитання на рахунок незрозумілих природних явищ..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Жерцi з'являються, коли спiльнота здобула стiльки ресурсiв, що може прогодувати ЖЕРЦЯ, який не бере участь у здобування ресурсiв.

Хай Буде!

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Відверто кажучи, я сумніваюся, що перші спільноти (чи пак спільнота) мали СК-1. Подібні моделі систем керування, як на мене, правильні для лінійних систем, але гадаю, що історичний процес не йшов лінійним розвитком, тому цілком можливо, що найперша спільнота мала СК-4. Але це спірне питання.

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

Тодi вже СК-10..., або СК - ДВАДЦЯТЬ.

Первинна спiльнота не могла у принципi мати нiчого крiм СК-1. Iз тексту це очевидно.

До речi, куди подiвся пан Михайлiв?

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Профіль пана Михайліва заблокований,якщо не помиляюся на два місяці,через те,що він своїми висловами ображав інших гравців(що не було доказано переконливо блокуючими..)..Паршива вівця все стадо псує,як і мені тут на сайті натякали..або хто плазує,зійдіть із злітньої смуги і не мішайте..ну і таке подібне..
Шкода,якщо пан Михайлів не повернеться на сайт через два місяці..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Пане Явсе, Ваші коментарі доволі розумні, як на мене, але від них дуже часто віє песимізмом. !Хоча, НІ! Від них віє... !могильним холодом! ;)

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Дякую пане Аватар..А Ви знаєте,що запеклі оптимісти на цвинтарі бачать одні плюси..))

Аватар Арій каже:
Пане Явсе, Ваші коментарі доволі розумні, як на мене, але від них дуже часто віє песимізмом. !Хоча, НІ! Від них віє... !могильним холодом! ;)

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Доброслав Велесовий.
0
Ще не підтримано

То не завжди так було. Мені здається, в пана Явсе Світа дуже важко проходить перехід від досить позитивного ошизму до чогось, поки що для мене незрозумілого. Але, головне, щоб він сам знав куди йде! :) Виправ мене, пан Явсе, якщо помиляюся.

Аватар Арій каже:
Пане Явсе, Ваші коментарі доволі розумні, як на мене, але від них дуже часто віє песимізмом. !Хоча, НІ! Від них віє... !могильним холодом! ;)
Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Дякую Доброславу і Аватару за коментарі..Можливо десь не там повернув..Ви справжні..ще раз дякую...

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Вiктор Нокiд.
0
Ще не підтримано

А що власне йому тут робити?

На мою, думку, йому не простили саме цей текст. Де вiн ясно, пояснив, використовуючи теорiю поколiнь Систем Керування Бощенка, що запропонована система побудови ТГ не може бути реалiзована впринципi, бо не бере до уваги наявну складнiсть сучасного суспiльства.

А це iде-фiкс цього ресурсу. Тож його й викнули зi смуги, щоб не заважав зайвими питаннями/

До слова, ця стаття так й не потрапила на першу сторiнку, бо не вписалася у мiсцевий "мейстрiм", "не формат".

А щодо образ?

Нiхто персонально не написав чим саме ЙОГО образив пан Михайлiв.

До того як тут писали людина реально практикувала ЖС.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Пальцем у небо, пане Вікторе! Ця стаття не тільки була на головній сторінці, а й позначена як "вибір редакції" і потрапила у розсилку "Ранкової пошти".

До речі, цю статтю пан Сергій Михайлів написав за моєю рекомендацією. Ми зацікавлені в обговоренні організаційної моделі, але без поєднання з агресивністю і деструктивною діяльністю.

Повторю, що Сергія Михайліва я три місяці умовляв припинити нищівну критику і образи акціонерів, натомість зосередитися на написанні своїх статей.

Не помогло. Коли я почав видаляти його особливо образливі коментарі, він почав ображати акціонерів у приватних листах. Прізвищ називати не буду, але одна жінка мало не плакала.

Так що веселіше, пане Вікторе! Більше логіки, менше негативних емоцій.

Вiктор Нокiд каже:
А що власне йому тут робити?
На мою, думку, йому не простили саме цей текст. Де вiн ясно, пояснив, використовуючи теорiю поколiнь Систем Керування Бощенка, що запропонована система побудови ТГ не може бути реалiзована впринципi, бо не бере до уваги наявну складнiсть сучасного суспiльства.
А це iде-фiкс цього ресурсу. Тож його й викнули зi смуги, щоб не заважав зайвими питаннями/
До слова, ця стаття так й не потрапила на першу сторiнку, бо не вписалася у мiсцевий "мейстрiм", "не формат".
А щодо образ?
Нiхто персонально не написав чим саме ЙОГО образив пан Михайлiв.
До того як тут писали людина реально практикувала ЖС.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Не переконали! Якщо враховувати інволюцію, то людство могло деградувати, що ми й бачимо на прикладі африканських племен. А щоб деградувати, потрібно бути (якщо не на високому, то) на достатньому рівні розвитку. Хоча на підтримку своєї думки я теж нічого не можу сказати переконливого.

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Знайомтеся догони..

Вірю в те, що розумію.

Зображення користувача Аватар Арій.
0
Ще не підтримано

Та я вже з ними знайомий. ;)
Можливо це я був тим «місіонером» у минилому житті. ;)

<b>За добро заплатимо добром,</b>
<b>а за зло — по-справедливості.</b>

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Бощенко побудував модель історичного розвитку на схемі Маркса-Енгельса, згідно з якої людство йшло від дикості до прогресу. Аргументом виступають нинішні дикі племена, на основі яких робиться висновок, що наші предки також були дикими. Насправді нинішні дикуни є продуктом деградації. Про це у статті У людей і мавп немає спільних предків, прабатьківщина людства - Європа :

На користь інволюційної, або деградаційної теорії свідчить не тільки зміна зовнішнього вигляду, але і будова кісток. Деградація добре помітна на прикладі австралійських аборигенів. За даними, антропології та генетики, сучасна людина прийшла в Австралію приблизно сорок тисяч років тому. Знахідки, датовані тим віком, набагато більш прогресивні за своєю будовою, ніж показники нинішніх аборигенів цього материка.

Так, якщо стародавні черепа мають товщину всього півсантиметра, то у сучасних аборигенів Австралії черепна кістка досягає півтора сантиметра і при цьому відрізняється набагато примітивнішою будовою, що, природно, свідчить про деградацію системи формування черепа.

Що стосується соціальної організації і моделі управління, то у трипільців вона була значно вищою, ніж у теперішній Україні.

Аватар Арій каже:
Не переконали! Якщо враховувати інволюцію, то людство могло деградувати, що ми й бачимо на прикладі африканських племен. А щоб деградувати, потрібно бути (якщо не на високому, то) на достатньому рівні розвитку. Хоча на підтримку своєї думки я теж нічого не можу сказати переконливого.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Василь Федорiв.
0
Ще не підтримано

Система керування трипiльцiв очевидно не могла бути вищою нiж СК-1,5.

Хай Буде!

Сторінки

  • Сторінка
  • of 2
  • >