Зображення користувача Оксана Колосовська.
Оксана Колосовська
  • Відвідувань: 11
  • Переглядів: 11

Принципи воєнної стратегії ефективні у веденні бізнесу, – Брайан Трейсі

Великі полководці та воєначальники протягом усієї історії людства привертали увагу дослідників, останні прагнули ви­значити ті якості й уміння, які допомагали великим світу цього здолати сповненого лютої рішучості противника. Ці самі принципи воєнної стратегії застосовуються і в бізнесі. Кожен із них надзвичайно важливий для успіху на ринку в умо­вах конкуренції.

Слабкість в одній із ключових сфер може при­звести до серйозних змін у бізнесі або навіть до банкрутства. Ми спостерігаємо такі випадки в реальному житті й читаємо про це у фінансовій пресі майже щодня.

Лідери повинні визначати мету діяльності органі­зації і оперативно повідомляти про неї тим, ким вони керу­ють.

Чотири питання, що їх потрібно собі поставити

При визначенні цілей і завдань існує чотири основних питан­ня, які ви повинні постійно ставити собі:

  1. Що ви намагаєтеся зробити?
  2. Як ви намагаєтеся цього досягнути?
  3. Які припущення ви робите при встановленні цілей та завдань?
  4. Що як ваші найзаповітніші припущення були помилкови­ми? Щоробити, якщо ці міркування вже не працюють?

Хоча лідери мають бути рішучими й упевненими, однією з найцінніших якостей, яку ви можете розвинути в собі як лі­дер, є готовність визнати власні помилки.

У часи швидких змін ви можете бути трохи неправі, дуже неправі або абсолютно неправі.

Це не означає, що ви насправді помиляєтеся, але ваша готовність розглядати такий варіант відкриває ваш ро­зум для нового мислення та нових ідей. Іноді припущення ґрунтуються на минулому, а не на поточному моменті, тому відповіді на питання про вашу мету та нові реалії постійно змінюються, особливо в умовах мінливого ринку. Ви також маєте бути готові до змін.

 «Помилкові припущення ле­жать в основі кожної невдачі».

 Метод GOSPA

Існує проста формула для стратегічного мислення, яку можна використовувати, щоб значно удосконалити здібності ставити цілі й завдання, які мають важливе значення для успіху орга­нізації, і досягати їх. Вона називається метод GOSPA.

Акронім GOSPA розшифровується як: цілі (Goals), завдання (Objectives), стратегії (Strategies), плани (Plans) і заходи (Activities).

Встановлюйте чіткі бізнес-цілі

Ваші цілі — це конкретні, вимірювані, довгострокові результа­ти, яких ви хочете досягти протягом одного, двох, трьох і п’яти років у майбутньому. Бізнес-цілі повинні бути чіткі, конкретні та сформульовані письмово. Вони мають бути обмежені точним кінцевим строком. Крім кінцевого строку, ваші цілі повинні мати також проміжні терміни.

Уявіть собі драбину, приставлену до будівлі. Верхні щаблі — це ваші цілі: місце, де ви хочете опинитися наприкінці певно­го періоду розвитку бізнесу. Як каже Стівен Кові, «перед тим, як почати дертися вгору щаблями успіху, переконайтеся, що драбину приставлено до потрібної будівлі».

Чітко визначте свої завдання

Ваші завдання — це проміжні цілі, які ви мусите виконати для досягнення великої мети. Якщо використовувати аналогію з драбиною, притуленою до будівлі, то ваші цілі — це її щаблі й кроки, що їх доведеться зробити, аби дістатися до ваших кінцевих фінансових цілей.

Ваш успіх або невдача в бізнесі багато в чому залежатиме від вашої здатності точно визначати свої завдання, а потім вчасно і якісно виконувати їх.

Визначте свою стратегію

Стратегія — це конкретний спосіб виконання кожного із за­вдань, встановлених вами на попередньому етапі. Є ціла низ­ка різних методів і прийомів, які ви можете використовувати. Стратегія, яку ви обираєте, може бути вирішальним фактором вашого успіху або невдачі. Тому ви повинні ретельно зважити всі «за» і «проти» при виборі стратегії.

Для кожного завдання розробіть кілька альтернативних стратегій. Завжди майте план Б. Ви вільні чинити в рамках до­бре вироблених вами варіантів розвитку подій. Ніколи не до­зволяйте собі зациклюватися лише на одному напрямку дій.

При розробці стратегії для досягнення ваших важливих цілей завжди майте чітке уявлення про те, що ви будете ро­бити, якщо ваш початковий план не увінчається успіхом.

Пра­вилом має бути: «Сподівайтеся на найкраще, але готуйтеся для найгіршого». Запитайте себе: «Що найгіршого може ста­тися, якщо ми запустимо цю стратегію і вона виявиться не­вдалою? Що в такому випадку ми будемо робити? Яким буде наш запасний варіант?»

Розробляйте детальні плани для досягнення своїх цілей

Ваші плани — це покрокові дії, до яких ви і ваша організація вдастеся, щоб реалізувати свою стратегію на кожній ділянці роботи.

Правило 20/80 говорить: «Перші 20 % часу, які ви витратите на планування досягнення ваших цілей, заощадять вам 80 % часу під час виконання».

Мета планування, принцип встановлення мети — змусити вас крок за кроком обміркувати кожний важливий елемент, необхідний для досягнення мети, перш ніж взяти на себе не­скасовні зобов’язання та вжити безповоротних заходів.

Для того щоб організувати свою діяльність за пріоритет­ністю, визначте, що є більш важливим, а що — менш важли­вим. Що з усіх речей, які ви можете здійснити для втілення вашої стратегії та досягнення мети, є найбільш значущим?

Організуйте діяльність за черговістю, визначивши, що ви маєте робити першим, що другим, і в якому порядку мають бути виконані інші завдання.

При плануванні стратегії міркуйте категоріями як пара­лельних, так і послідовних дій. Паралельні дії — це ті, що можуть відбуватися в один і той самий час. Послідовні дії — це ті, для виконання яких необхідно, щоб були виконані якісь попередні завдання.

Дія — це все

Дії — це окремі завдання, що їх зобов’язані виконувати всі в організації — від керівників до рядових співробітників — для того, щоб здійснити план, застосувати стратегію, викона­ти завдання та досягти мети. Будь-яке геніальне стратегічне мислення та найкраще планування не принесуть жодної ко­ристі, якщо ви не перетворите це мислення та планування на дію. Метод GOSPA веде вас від загальних довгострокових ці­лей до конкретних короткострокових планів. З ним дуже про­сто зробити завершальний крок.

Щойно ви вирішили, в якому напрямку хочете рухатися і яким чином потрапите у кінцеву точку, ви мусите подумати над щоденним планом конкретних дій, а потім рішуче почати. З військової точки зору, це наступ. Лідери завжди думають категоріями конкретних дій, які вони можуть здійснити, а по­тім приймають рішення і розпочинають їх втілювати швидко й рішуче.

Керуйте планом

Після того як ви використали метод GOSPA, ви можете керу­вати завданнями. Ви можете встановити чіткі цілі роботи для себе та інших, а потім переконатися, що кожен досягає цих цілей.

Щоб керувати завданнями, потрібно знаходити час на те, щоб пояснювати й обговорювати задачі зі співробітниками та узгоджувати з ними їхні індивідуальні завдання до того, як вони почнуть їх виконувати. Робіть кожне доручення вимір­ним і обмеженим у часі.

Управління завданнями не обмежується лише комунікацією та делегуванням повноважень. Воно також означає, що лідери забезпечують працівникам організації необхідну під­тримку.

Ставте завдання, а потім забезпечуйте фінансову, кадрову або будь-яку іншу підтримку, що необхідна для їх­нього виконання.

Найкращі лідери вміють не лише добре забезпечувати комунікацію та делегувати повноваження, а й ефективно допомагати.

Викладено за мотивами книги Брайана Трейсі «Як керують найкращі».

Попередня стаття: 44 запитання для кращого розуміння себе. Лідери себе знають!

Читайте далі: Наступ та зосередження – основні правила успіху у битві та бізнесі, – Брайан Трейсі

Наші інтереси: 

Технологія успіху та лідерства.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Вперед, до нової Галілеї!

Дороговказ для Галілеї: наша стратегія у післякризовому світі (+аудіо)

В Україні розгортається потужний духовний спалах, співвимірний зі спалахом у Галілеї часів Ісуса Хреста. Слово «Галілея» означає «Слава». Разом зі славою в Україну повертається шляхетна Галілея –...

Останні записи