Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 36
  • Переглядів: 41

Політичний компас Міжмор’я: еволюція, самобутність, динамізм

Категорія:

Успіх народу в еволюційній змагальності досягається поєднанням самобутності і динамізму. Тому необхідно формувати масову гуманітарну і технічнологічну культуру, яка спрямовує народ у сектор динамічного націоналізму.

Політичні компаси

Для того, щоб зорієнтуватися в розмаїтті політичних режимів та ідеологій, застосовують «політичні компаси». Йдеться про певну систему координат на площині, де осями можуть виступати «планове господарство – ринкове», «диктатура – демократія», «елітаризм – егалітаризм», «ієрархічність – рівність», «різноманітність – однорідність» тощо.

Наприклад, доволі поширеним є політичний компас, основний на ставленні до приватної власності (по горизонталі) і до держави (по вертикалі): 

                  держава корисна
     Комунізм           |         Націоналізм
прив. вл. шкідлива — приватна власність корисна
     Анархізм           |       Лібералізм
                 держава шкідлива

Очевидно, що це спрощені схеми. Тим не менше, вони корисні для аналізу ідеологій і політичних режимів. Цінність таких «компасів» залежить від того, наскільки правильно визначені поняття, наприклад, що означають дихотомії «ліві – праві», «індивідуалізм – колективізм» тощо. Окрім того, осі координат мають бути незалежними, подібно як «час» і «простір».

Еволюційний компас

У стратегічному плані найважливішими є компаси, які орієнтують в питаннях життя і смерті. Припустимо, якийсь майбутній історик буде досліджувати, чому одні народи вижили, а інші зникли – вимерли фізично або асимілювалися. Його мало цікавитимуть деталі. Він розглядатиме фундаментальні чинники, які забезпечують виживання народів. Саме вони й мають бути на найголовнішому – еволюційному «компасі».

 

 

Самобутність – уніфікація

Найголовнішою віссю координат є ставлення до самобутності. Це головний чинник, який забезпечує цілісність системи. Без самобутності народ швидко асимілюється і зникає. Прихильників самобутності назвемо «народниками».

Тут варто пояснити, що народ – це біосоціальний організм, який має фізичне тіло (генофонд), душу (культуру, мову) і дух (світогляд, релігію). Усі три компоненти нерозривно пов’язані: зміна одного компоненту неминуче викликає зміну двох інших. Відповідно, втрата навіть одного компоненту самобутності запускає процес розпаду.

Негативне ставлення до самобутності – генетичної, культурної, релігійної – позначимо терміном «уніфікація». Уніфікатори прихильно ставляться до міжрасових змішувань і мультикультуралізму, натомість виступають проти плекання расової самобутності і культурної ідентичності.

Натомість народники в усьому тримаються свого, рідного, чистого. Вони за збереження народами своїх етнічних культур, релігій і генофондів, але, звісно, на своїх територіях, а не чужих.    

Самобутність і уніфікація – це два протилежні полюси.

Зауважмо, що прагнення живих істот до самобутності є фундаментальним законом природи. Погляньмо на листочки великого дерева – серед них нема двох однакових. Що розвиненіші живі істоти, то яскравіше вони маніфестують свою унікальність.  

Самобутність – це різноманітність і життя, уніфікація – це одноманітність і вмирання. 

Динамізм – гедонізм

Життя – це постійний розвиток, природний добір і боротьба за існування. Спільноти, які прискорено розвиваються, продовжують еволюційні перегони, а ті, що відстали, – вибувають з гри.

Спрямованість спільноти на випереджуючий розвиток, самовдосконалення, гуманітарний і науково-технологічний прогрес, правильну змагальність (тобто шляхом посилення себе, а не послаблення конкурентів), творчу мобілізацію, прагнення ставати сильнішими і кращими за інших ми позначаємо терміном «динамізм».  Він походить від гелленського слова «δυναμις» (дунаміс): сила, потужність, могутність, спроможність, потенція, вартість, значення, сенс.

Натомість небажання напружуватися і витрачати наявні ресурси заради майбутньої вигоди умовно позначимо словом «гедонізм» (гелл. ἡδονή — насолодження, задоволення).

Динамісти переважно керуються духом – розумом (раціо) і власною волею. Гедоністи покладаються на порухи душі – емоції, інстинкти, досвід.

Динамісти думають про майбутнє, гедоністи – про «тут і тепер».

Динамісти розвиваються згідно з власною волею, гедоністи – під тиском зовнішніх обставин.  

Динамісти розглядають життя як поле гри і змагальності, гедоністи цінують стабільність, безпеку, комфорт, вміння пристосуватися.

З погляду антропології Міжмор’я, рух по шкалі від гедонізму до динамізму відповідає чотирьом рівням розвитку: гобіти, люди, арії, ельфи.  

Очевидно, що динамізм і гедонізм – це два протилежні полюси. Гобіти – переконані гедоністи, ельфи – послідовні динамісти.  

Незалежність осей координат

Якщо осі координат незалежні, то всі чотири квадранти політичного компасу будуть заповнені. У нашому випадку це означає, що мають існувати:

  • динамічні народники
  • гедоністичні народники
  • динамічні уніфікатори
  • гедоністичні уніфікатори

Чи справді вони існують? Хто вони?

1. Динамічні народники – це активні, творчі націоналісти, релігійні еволюціоністи, національні підприємці, творчий клас – усі, що спрямовані на прискорений індивідуальний і національний розвиток. В термінах Міжмор’я це ельфи і арії. Їх дуже мало.

2. Гедоністичні народники – це прихильники народної традиції (або того, що вони вважають народною традицією), оспівувачі етнічного минулого і звичаїв. В термінах Міжмор’я це гобіти. Вони складають переважну більшість населення.

3. Динамічні уніфікатори – це транснаціональні корпорації та їх ліберальні прихильники, зацікавлені у масовому виробництві і масовому споживанні, безперешкодному переміщенні планетою робочої сили і капіталів.

4. Гедоністичні уніфікатори – це «совок», безнаціональний продукт лівої (комуністичної та ліберальної) пропаганди.     

                  динамізм
    3                    |                1
уніфікація ——————— самобутність
    4                   |                2
                   гедонізм

Що показує наш еволюційний компас?

1. Успіх в еволюційній змагальності досягається поєднанням самобутності (системної цілісності) і динамізму (кількісного і якісного зростання). Тому необхідно формувати масову гуманітарну і технічну культуру, яка спрямовує народ у сектор 1. Цей сектор відповідає постіндустріальній формації.

2. У секторі 2 формується «кадровий резерв» для переходу до сектору 1.

3. У секторі 3 формується ультраіндустріальна формація, тобто комп’ютеризований безнаціональний індустріалізм, сучасна «велика машина». Сектор 3 є антитезою для сектора 1, його еволюційним антагоністом. У секторі 3 робиться наголос на технічний розвиток, а засобами розвитку людини вважаються кіборгізація і генна інженерія.    

4. Сектор 4 є постачальником «живих гайок» для сектору 3, його слухняним рабом.   

Чотири сектори української реальності

Сучасна політична система в Україні орієнтована на здобуття лояльності секторів 2 і 4. Сектор 3 опановують високотехнологічні ТНК.

Сектор 1 залишається порожнім. Ним мали би зацікавитись націоналістичні політичні сили, проте вони повністю зорієнтовані на сектор 2. Проте майбутнє України саме в секторі 1. Тому найперспективнішою буде політична сила, стратегічно орієнтована на сектор 1.

При цьому варто пам’ятати про тісний зв’язок між гуманітарним і технологічним розвитком. Розвинена людина спроможна створювати складні технології, а вони, у свою чергу, потребують розвинених людей для обслуговування і вдосконалення. Тому входження у постіндустріальний сектор 1 передбачає прискорений розвиток не лише людини і суспільства, а й техносфери.  


Продовження: Політичний компас націоналіста: курс на динамічну самобутність (відео)   

 

 

Аудіозапис: Ігор Каганець, Богдан Бень - Політичний компас націоналіста - курс на динамічну самобутність

Наші інтереси: 

Уточнюємо політичні орієнтири. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Корисно простежити, до яких секторів тяжіють ті чи інші держави, політики чи політичні сили. Наприклад:

Сектор 1: Трамп, Сингапур, Японія, Південна Корея, Ізраїль, Третій Райх, частково Республіканська партія США (там усередині велика різноманітність).

Сектор 2: Націоналістичні партії, "ВО Свобода".

Сектор 3: Сорос, Німеччина, Франція, Росія, Китай, транснаціональні корпорації, демократична партія США.

Сектор 4: всі ненаціоналістичні партії.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Корисно простежити, до яких секторів тяжіють ті чи інші держави, політики чи політичні сили. Наприклад:

Сектор 1: Трамп, Сингапур, Японія, Південна Корея, Ізраїль, Третій Райх, частково Республіканська партія США (там усередині велика різноманітність).

Сектор 2: Націоналістичні партії, "ВО Свобода".

Сектор 3: Сорос, Німеччина, Франція, Росія, Китай, транснаціональні корпорації, демократична партія США.

Сектор 4: всі ненаціоналістичні партії.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Індикатором поділу на шкалі "Уніфікація - Самобутність" є міграційна політика.

Уніфікатори (Німеччина, Франція, Росія, Китай) вітають міжетнічні і міжрасові змішування.

Народники (Японія, Ізраїль) чітко тримаються за ідентичність.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

З погляду правильного поділу "ліві - праві" правим є тільки сектор 1, все інше - це різновиди лівацтва.

Праві та ліві: базові політичні ідеології та їх порівняльний аналіз (відео)

До речі, "ВО Свобода" - це організація з лівою ідеологією. Не випадково вони позиціонують себе "антифашистами".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Цей політичний компас є важливим кроком до формування цілісної системи. Зокрема, термін "динамізм" (накопичення сили) пов’язує нас з філософією динамізму первинного хрестиянства.

Динамізм - це рух до царства Божого, тобто на вищий рівень Простору волі.

"Царство Боже здобувається Силою, і ті, хто застосовують Силу, схоплюють його" (Матвій 11.12).

З другого боку, цей компас вказує на головні якості правої ідеології: самобутність + динамізм. Спочатку виникає спільнота, яка живе власним розумом (самобутність). Далі вона активно розвивається (динамізм).

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Українці, які виїжджають на заробітки в інші країни. Вони гедоністи нижчого порядку, ніж гедоністи, які залишились в Україні, чи рівні з ними?

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Динамісти виїжджають щоб повернутися в Україну, гедоністи - щоб утекти з України.

Ія Подолянка каже:
Українці, які виїжджають на заробітки в інші країни. Вони гедоністи нижчого порядку, ніж гедоністи, які залишились в Україні, чи рівні з ними?

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Дякую, Ігоре, за глибоку статтю. Відчуваю, що слово "глибоку" не повно передає те, як я її оцінюю. Є такі вислови - "учень (студент) виявив глибокі знання".

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Цитата-".варто пояснити,що народ-біосоціальний організм.який має фізичне тіло (генофонд),душу(культуру,мову),і дух(світогляд,релігію).Усі три компоненти нерозривно повязані-зміна одного компоненту неминуче викликає зміну двох інших.Відповідно втрата одного компоненту самобутності запускає процес розпаду." Кришнаїт,з яким ми працювали під час вибочої кампаніїї певно 2009 року поставив мені запитання яке йому поставив його роботодавець(італієць)-чому ви українці такі роботящі,такі розумні,талановиті.вродливі так бідно живете. Я відповіла.щовнас релігія не наша Але на той момент я топком і не розуміла що таке релігія.Тепер завдяки Твоїй статті я зможу науково відповісти на це запиттання.А вона(відповідь)цікавить більшість людей Ця відповідь зможе перетворити гедоністів на динамістів.Яправильно думаю?

Зображення користувача Явсе Світ.
0
Ще не підтримано

Мені здається,що час має якись швидкий хід.Недавно тільки народилося поняття "метаполітика",а ось вже і теоретична реалізація.
Чудова стаття.

Вірю в те, що розумію.