Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 8
  • Переглядів: 8

Пізнаємо «друге Я»: демонстративна функція і точка найменшого опору

Якщо творчий блок соціотипу – це його психологічний меч, то Альтерего – це його щит, шолом та інші захисні обладунки для уникнення болю й дискомфорту.

1908019shchytimech.jpg

Щит і меч
Щит і меч

Творчий блок, або блок Его

У попередніх статтях ми з’ясували, що кожна людина належить до одного з 16 соціотипів – типів інформаційного метаболізму. Кожен соціотип глибоко знається на одному з 16 аспектів (секторів) загального інформаційного потоку, тобто найкраще володіє однією з 16 психічних функцій. Ця експертна функція називається «головною», вона визначає сенс існування соціотипу та його життєві принципи.  

Дещо менше розвиненою є функція, яка називається «інструментальною» – через те, що вона використовується для ситуативного вирішення поточних завдань. Якщо по своїй головній функції людина є поважним експертом, то по інструментальній – винахідливим експериментатором.   

Головна та інструментальна функції найлегше усвідомлюються людиною і визначають основу її особистості. Згадані функції утворюють «блок творчості» – блок Его, або «перше Я». Лише за функціями блоку творчості людина спроможна повноцінно творити, самореалізуватися, здобувати суспільне визнання.

Адаптаційний блок, або блок Альтерего

Ми також знаємо, що людина, будучи соціальною істотою, прагне пристосуватися до соціуму. Це вона робить, розвиваючи дві психічні функції «блоку адаптації» – так званого блоку «альтерего», або «другого Я». Ці дві функції відповідають функціям першого Я протилежного соціотипу, тобто такого, що у своїй назві має протилежні значення «логіка-етика» і «сенсорика-інтуїція». Наприклад, протилежними є соціотипи «етико-інтуїтивний інтроверт» (Миротворець, четверта квадра) і «логіко-сенсорний інтроверт» (Контролер, друга квадра»). Інший приклад, «етико-сенсорний екстраверт» (Популяризатор, перша квадра) і «логіко-інтуїтивний екстраверт» (Комбінатор, третя квадра).  

Соціотип >>>

Миротворець (квадра IV)

етико-інтуїтивний інтроверт

Контролер (квадра II)

логіко-сенсорний інтроверт

Блок творчості:

Его

Етика духу

Інтуїція здібностей

Логіка контролю

Сенсорика примусу

Блок адаптації:

Альтерего

Логіка контролю

Сенсорика примусу

Етика духу

Інтуїція здібностей

 

Як бачимо, блок Альтерего одного соціотипу – це блок Его протилежного йому соціотипу. У блоці Его функції діють потужно, творчо і сміливо. Натомість у блоці адаптації ці ж самі функції слабкі й нетворчі, а будь-яке натискання на них викликає біль і дискомфорт. З цієї причини між протилежними типами (типами з відносинами альтерего) негайно виникає напруження, яке час від часу переходить у вибуховий конфлікт. Так, згадані вище «Миротворець» і «Контролер» при взаємодії негайно відчувають напруження, і якщо вони не збільшать психологічну дистанцію – з високою ймовірністю буде скандал.

Чому це працює?

Вимірність психічних функцій

Ми вже знаємо, що блок Его має дві функції – головну та інструментальну. Головна функція може діяти в чотирьох вимірах, або на всіх чотирьох рівнях складності:

4) цілісні (експертні) творчі дії.

3) ситуативні (нестандартні) творчі дії,

2) нормативні (стандартні) дії,

1) автоматичні (інстинктивні) дії.

Тому й говоримо, що по своїй головній функції кожний соціотип спроможний діяти як експерт. Натомість інструментальна функція є трьохвимірною, її найвищий рівень – нестандартні, творчі дії. Вона виявляє себе активніше, сміливіше, ризикованіше – але тільки тому, що неспроможна побачити цілісність ситуації. В порівнянні з головною функцією, для якої властива фундаментальність, інструментальна функція не бачить проблеми у всій її складності. Головна функція – це принципи і стратегія, інструментальна функція – це гнучкість і тактика.

Подібно до блоку Его, функції блоку Альтерего також мають свої назви – «демонстративна» і «вразлива», або «точка найменшого опору». Демонстративна функція двомірна, відтак спроможна діяти лише на рівні засвоєних норм, тому вона на два порядки слабкіша головної функції протилежного типу. Вразлива функція (Точка найменшого опору) одновимірна, спроможна діяти лише «на автоматі», вона на два порядки слабкіша за інструментальну функцію протилежного соціотипу.

Розмірність функцій

Блок Его

Головна

4

Інструмен­тальна

3

Блок Альтерего

Демонстра­тивна

2

Вразлива

1

При взаємодії протилежних соціотипів головні функції, маючи принаймні десятикратну перевагу, придушують демонстративні функції опонентів. Водночас інструментальні функції придушують вразливі функції опонентів протилежного соціотипу. Взаємне «наступання на болючі мозолі» завершується вибухом. Так працюють стосунки «альтерего», або «стосунки гострого конфлікту».

Демонстративна функція та її прояви

Отже, блок Альтерего має дві функції – двовимірну «демонстративну» і одновимірну «вразливу». Прагнучи пристосуватися до соціуму, Альтерего намагається максимально розвинути ці свої функції. Оскільки демонстративна функція є нормативною, то її розвиток зосереджується на засвоєнні суспільних норм. А для того, щоб уникнути інформаційної атаки на цю функцію і захистити її, людина прагне показати, що тут у неї все гаразд, «усе під контролем», «всьо чотко», нема жодних слабостей. Погляньмо, як це виражається у соціотипів четвертої квадри.

Миротворець (ЕІІ), «логіка контролю»: розвиває ерудицію, запам’ятовує фактаж, читає енциклопедії і довідники, намагається бути точним у дрібницях,  при нагоді демонструє широту своїх пізнань і ретельність у справах.

Адміністратор (ЛСЕ), «етика драматичних емоцій»: у новій компанії може розігрувати роль веселої, емоційної, артистичної людини. У ситуаціях напруженої роботи схильний виводити колег зі стану благодушної заспокоєності, його яра пристрасність спрямована на мобілізацію партнерів або активний захист від несправедливих претензій.

Майстер (СЛІ), «інтуїція суперечностей»: знайомлячись з новою людиною, вивчає її особливості та слабкі сторони, намагається побудувати модель її поведінки, виявити можливі загрози, спрогнозувати її дії. Демонструє, що у нього нема жодних проблем, – він спокійний, рівний, стабільний. 

Психолог (ІЕЕ), «сенсорика примусу»: розвиває свої вольові якості, вивчає засоби силового впливу і контролю, в екстремальній ситуації демонструє свою рішучість і самодисципліну, показово грає роль жорсткої людини, спроможної натиснути на будь-кого.

Вразлива функція та її прояви

Блок Альтерего дуже хотів би пристосуватися до соціуму також за другою своєю функцією – точкою найменшого опору, «вразливою функцією». Проте вона настільки слабка і чутлива, що тут не може бути й мови про якусь демонстрацію чи навіть скромну імітацію. З цією функцією соціотип волів би сховатися, щоб його не бачили і не чули. Проте життя час від часу б’є по точці найменшого опору, тож доводиться щось робити.

Надійний спосіб захистити вразливу функцію – постійно перебувати у середовищі своєї квадри. Проте це нереально, тому доводиться розвивати цю функцію. Яким чином? Ця функція одномірна, тому засвоєння колективних норм не працює. Єдиний спосіб – перетворювати все, що стосується цієї функції, на особистий досвід, автоматичні реакції, набуті інстинкти. Це досягається лише шляхом багатократних повторювань, тренувань, доведення реакцій до рівня автоматизму.

Ось як виявляється вразлива функція у членів четвертої квадри.

Миротворець (ЕІІ), «сенсорика примусу»: усіма засобами уникає ситуацій, які вимагають застосування примусу, причому не лише щодо людей, а й щодо тварин. Тренує у собі фізичну силу, займається єдиноборствами, цікавиться зброєю та іншими засобами самозахисту. Якщо є можливість, то люди цього типу схильні накопичувати цілі арсенали холодної та вогнепальної зброї.

Адміністратор (ЛСЕ), «інтуїція суперечностей»: не любить атмосфери таємничості, невизначеності або двозначності. Несподівані сюрпризи, навіть приємні, його бентежать і зовсім не радують. Розраховуючи на правильний розвиток подій, може виявитися беззахисним перед людською ненадійністю, дурістю чи підлістю. Йому важко передбачити ситуації форс-мажору.

Майстер (СЛІ), «етика драматичних емоцій»: ретельно приховує свої емоції під маскою незворушності, особливо в конфліктних ситуаціях. Дуже остерігається, що його негативні емоції будуть виставлені на посміховисько. Емоційні люди його дуже втомлюють, викликають відчуття небезпеки. Компліменти щодо його емоційності сприймає як звинувачення в істеричності.  

Психолог (ІЕЕ), «логіка контролю»: боляче реагує навіть на натяки в некомпетентності чи нерозумності, тому намагається захиститися формальними титулами, дипломами, званнями – «довідками, що він не дурень». Дуже обережний у висловлюваннях щодо правової чи технічної сторони справи – остерігається виявитися необ’єктивним чи нелогічним.  Надзвичайно обережний в офіційних контактах з начальством чи замовниками, хоча насправді посадова ієрархія на входить до його внутрішньої системи цінностей.   

Навіщо це потрібно?

Знання демонстративної і вразливої функції допомагає краще зрозуміти себе і визначити свій соціотип. Також це вельми корисно при взаємодії з людьми інших соціотипів – щоб випадково не зачепити їх болюче місце і з необережності не зіпсувати стосунки. Усвідомлення своїх сильних і слабких сторін дозволяє виявити сфери ймовірного успіху і зосередити на них свою творчу енергію.

Якщо вас цікавить розвиток цієї теми, ви можете підтримати наш проект щедрими дарами.
Наші інтереси: 

Вивчаємо соціонічну модель та її прояви в різних соціотипів. 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Метафора колективного розуму

Шукачі перлів: надлюдський розум «Народного Оглядача», його практичні прояви та перспективи

У цій статті ознайомимось з трьома реальними історіями дії надлюдського розуму, розглянемо наш досвід його застосування і сформулюємо три найближчі завдання нашого проекту.

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Прошу написати, чи зрозуміло розкрито тему адаптаційного блоку. Будуть запитання - запитуйте.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Коментарі

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Прошу написати, чи зрозуміло розкрито тему адаптаційного блоку. Будуть запитання - запитуйте.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Як "Миротворці" захищають свою вразливу "сенсорику примусу":

"Вони носили щити на плащах, повільні паралізатори з дротиками на поясах, екстрені передавачі розміром з монетку на мотузках на шиях. Герцог із сином мали також ножі у піхвах, і піхви ті видавалися добре зношеними. Ці люди вражали Кайнса дивовижним поєднанням м’якості й військової сили".

Френк Герберт, "Дюна".

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Олена Каганець.
0
Ще не підтримано

Чудова стаття! Дуже корисна. Пізнай себе і перед тобою відкриється цілий світ!

Зображення користувача Олена Каганець.
0
Ще не підтримано

До речі, мені подобається термін "демонстративна" функція. В соціоніці 30-ти річної давності багато назв і термінів були або неточними, або взагалі неправильними. Наприклад, назва "рольова" функція, "інтуїція часу", etс.

Зображення користувача Ія Подолянка.
0
Ще не підтримано

Тему адаптаційного блоку розкрито зрозуміло .але треба ( мені. принаймні ).щоб засвоїти.Тема статті потрібна і цікава.-вона як складна теорема

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Нагадаю, що 16 соціотипів групуються у чотири квадри – групи психологічного комфорту. Відтак кожна квадра об’єднує чотири психічні функції, які є психоінформаційними цінностями квадри. Наприклад, у четвертій квадрі такими є «етика духу», «логіка чесної праці», «сенсорика краси і якості», «інтуїція здібностей». У протилежної – другої квадри – такими квадровими цінностями є «інтуїція суперечностей», «сенсорика примусу», «конкретна логіка» і «етика драматичних емоцій».

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Гарне "розкладання по поличках"!!!

З наведеної нижче цитати може слідувати, що "гріховність людини" (помилковість її вчинків) визначається слабким розвитком інструментальної функції і, особливо, демонстративної і вразливої.

Чи можливо розвинути всі ці функції? Чи це "злий рок", " тяжкий хрест"?

Цитата:
інструментальна функція частіше помиляється, адже не бачить проблеми у всій її складності.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Функції блоку Его - головна та інструментальна - є найскладнішими (4- і 3-вимірними), а тому є найрозвиненішими.

Функції блоку Альтерего значно слабкіші, але ця слабкість заохочує людину до соціалізації та роботи над собою - задля уникнення дискомфорту і страждань.

Щодо гріховності людини, то тут проблема не в психічних функціях, а у слабкому зв’язку з власною духовною сутністю. Що сильніший зв’язок з власним безсмертним духом, то сильніший голос совісті і більше розуму.

Арсен Дубовик каже:
Гарне "розкладання по поличках"!!!
З наведеної нижче цитати може слідувати, що "гріховність людини" (помилковість її вчинків) визначається слабким розвитком інструментальної функції і, особливо, демонстративної і вразливої.
Чи можливо розвинути всі ці функції? Чи це "злий рок", " тяжкий хрест"?
Цитата:<blockquote class="bb-quote-body">інструментальна функція частіше помиляється, адже не бачить проблеми у всій її складності.</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Тоді згоден. Святість - від посилення зв’язку з власним безсмертним духом.
Яку ж тоді роль у цьому відіграють психічні функції? Невже "голос совісті" і "розум" не залежать від типу інформаційного метаболізму?
Дякую!))

Ігор Каганець каже:
Що сильніший зв’язок з власним безсмертним духом, то сильніший голос совісті і більше розуму.

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Найсприятливішими для зв’язку з власним духом є психічні функції, які належать до цінностей Четвертої квадри:

  • етика духу,
  • інтуїція здібностей,
  • логіка чесної праці,
  • сенсорика краси та якості.

Названі вище психічні функції сприяють еволюції людини. Усі інші психічні функції призначені для утилізації тих проектів, які не актуальні або неспроможні до еволюції. Відповідно, соціотипам з трьох інших квадр доводиться долати більше труднощів для зв’язку з власним духом.

Арсен Дубовик каже:
Тоді згоден. Святість - від посилення зв’язку з власним безсмертним духом.
Яку ж тоді роль у цьому відіграють психічні функції? Невже "голос совісті" і "розум" не залежать від типу інформаційного метаболізму?
Дякую!))
Ігор Каганець каже:<blockquote class="bb-quote-body">Що сильніший зв’язок з власним безсмертним духом, то сильніший голос совісті і більше розуму.</blockquote>

Все, що робиться з власної волі, – добро!