Зображення користувача Ігор Каганець.
Ігор Каганець
  • Відвідувань: 0
  • Переглядів: 0

Країна стартапів: стратегія лідерства (аудіо)

Доповідь засновника порталу SD.ORG.UA Ігора Каганця на громадсько-науковій конференції «Культура спільнотної самоорганізації українців і стратегії національного лідерства», що відбулася 17 жовтня 2013 року в Національному університеті Києво-Могилянська академія з ініціативи Київської Просвіти (голова - Кирило Стеценко).   

Найбільше щастя людини – це щастя самореалізації. Те ж саме для нації: вона щаслива тоді, коли досягає самоздійснення і посідає гідне місце серед народів планети. Ви можете слушно зауважити, що сучасний світ сповнений боротьби за ресурси і жорсткої конкуренції. Чи спроможна у ньому перемагати нинішня Україна?

Монополія на лідерство

Річ у тім, що вистрибнути вгору і стати локомотивом світового розвитку можна без конкурентної боротьби. Яким чином? Це досягається шляхом масштабної інновації, коли нація творить цивілізаційну новизну. Тоді вона потрапляє у ситуацію, коли їй просто немає з ким конкурувати.

Здійснюючи таку глобальну інновацію, нація стає монополістом у відкритій нею новій екологічній ніші. Жодної конкуренції. Інші нації захоплюються цивілізаційним лідером, приймають нові правила гри, засвоюють нові технології і стиль життя, сприймають націю-новатора як зразок для наслідування. 

То що, можна перемогти без боротьби? Так, без зовнішньої боротьби,  але не без боротьби внутрішньої. Адже для створення цивілізаційної інновації треба докласти величезних внутрішніх зусиль. Щоб краще зрозуміти, про що йдеться, скористаймося досвідом технологічних стартапів.

Від зерна до урожаю

Стартап – це інноваційна компанія, яка пропонує світу певну проривну технологію, яка потім поширюється на весь світ. Весь цей процес розділяється на два етапи.

Перший етап – творення зерна, тобто життєспроможної технології,  внутрішньої системи правил і організаційного людського ядра.

Другий етап – засівання цього зерна, його розмноження, вирощення урожаю і його збирання, тобто отримання прибутків від глобальної реалізації цієї технології.    

Власне, стартапом називається інноваційна компанія саме на першому етапі. Стартап завершується там, де починається масове тиражування.

Швидке розгортання забезпечується відсутністю конкуренції і повною монополією. Розгортання відбувається без конкурентної боротьби, бо конкурентів ще немає.

Три умови успішного стартапу

Для успішного стартапу необхідне виконання трьох умов. Першу ми вже розглянули – це новизна, яка відкриває браму до швидкого розгортання без конкуренції.

Друга умова – це актуальність: інновація має бути корисною для людей, повинна нести їм нові можливості і зручності настільки, щоб вони прагнули її отримати і були готові за неї платити.

Третя умова – це реалістичність, тобто спроможність інноваційної команди практично реалізувати нову ідею.

Якщо повернутися до України, то стає зрозумілим, що вона зможе вистрибнути вгору тільки в одному випадку: якщо запропонує світу щось нове, актуальне і реалістичне.

Що може запропонувати світові Україна, щоб посісти монопольне положення,  стати нацією-лідером і досягнути щастя національної самореалізації?

Цивілізаційний стартап

Україна може запропонувати нову цивілізаційну модель і стати цивілізаційним стартапом. Тобто стати носієм не просто нової технології, а цілого комплексу світоглядних,  організаційних, гуманітарних, екологічних, технічних та інших новацій. 

Розглянемо цю можливість з погляду трьох фундаментальних умов для успішного стартапу, тобто новизни, актуальності та реалістичності.

Новизна полягає у формуванні еволюційно передової спільноти людей – нової раси, яка суттєво відрізняється від існуючого людства світоглядом, станом психіки, рівнем здоров’я, способом харчування, формою самоорганізації.

Сенс інновації

Вже тепер можна означити деякі складники нової цивілізаційно-расової системи. Важливо, що вони перевірені особистим досвідом достатньо великої кількості людей.

1. Всесвіт розглядається  як ігровий простір, а людина – як божественний безсмертний гравець, який розвивається шляхом великої кількості ігрових втілень. Такий світогляд радикально змінює ставлення до життя, природи, прийдешніх поколінь.

2. Навколишні події визначаються мисленням людини-гравця, станом її психіки. Яка мова – такі й думки, а які думки – така й поведінка.

Емпірично доведено, що наш світ складається з чотирьох якісно відмінних просторів подій, які мають назви: Простір страждань, Простір боротьби, Простір пригод і Простір волі. Для підняття у вищі простори подій треба скидати баласт інформаційного бруду і наповнювати свою психіку позитивною інформацією. Нова цивілізація формується у просторах позитивних подій, тобто Просторі пригод і Просторі волі.

3. Нова спільнота не хворіє, веде активний і творчий спосіб життя, всі її члени – довгожителі.

4. Нова спільнота практикує суттєво інший тип харчування: в її раціон входить тільки жива їжа, натомість повністю відсутні алкоголь, тютюн, хімія та інша отрута. 

5. Нова спільнота не визнає соціального  паразитизму і корупції, тому її організація достатньо проста, зрозуміла і прозора.

Чи актуальне це для людства?  Ще й як!  Практично всі, починаючи зі школи, хронічно хворі, швидко старіють і передчасно вмирають. Внаслідок повільного інформаційного і харчового отруєння людина живе удвічі менше ніж передбачено природою. Нинішні організаційні форми переускладнені, заплутані, неефективні, не відповідають реаліям інформаційної епохи. Отже, друга умова успішного стартапу також очевидна.  

Третя умова стосується спроможності українців до практичної реалізації цивілізаційної новизни. Як відомо, в Україні найшвидше розвивається галузь інформаційних технологій, українські розробники високо цінуються у світі, з кожним роком засновується дедалі більше технологічних стартапів.

Україна – країна інновацій

Але чи спроможна українська нація стати одною великою інноваційною компанією і заснувати цивілізаційний стартап? Для відповіді на це запитання корисно поглянути в минуле. Логіка така: якщо раніше наші предки здійснювали глобальні інновації, то зможемо й ми – якщо дуже захочемо і докладемо достатньо зусиль. 

Добра новина полягає в тому, що творення глобальних інновацій органічно притаманне Україні з часу появи першої людини – неоантропа. Найдавніше у світі поселення неоантропів відкрито в Костенках на Воронежчині, йому понад 40 тисячоліть. Дві інші найвідоміші стоянки людей 20-тисячолітньої давності – це Межиричі на Київщині і Мізин на Чернігівщині. Тож можна сказати, що першим стартапом України були Адам і Єва. В тому сенсі, що з Північного Надчорномор’я почала свій шлях людина сучасного типу.

Другим стартапом можна вважати Трипільську цивілізацію, яка з середини шостого тисячоліття до н.е. стала головним рушієм неолітичної революції. Одна з ключових інновацій цього періоду – перша машина. Йдеться про чумацький віз, який позначається словом «мажа», від якого й походить слово «машина». Україна є прабатьківщиною індоєвропейських мов і джерелом основних технологічних новацій європейської цивілізації.

Етимологія слова «Україна»

Понад те, саме слово Україна, або, як раніше казали, Оукраїна означає не що інше, як країна-зародок, країна-початок. Слово «Оу» в арійських мовах означає зародок, насіння, зерно, а «країна» – це велика окреслена територія. Готський історик 6 ст. Йордан вказує, що самоназва Скифії звучить як країна «Оіум». Авестійська традиція називає прабатьківщину арійців словом «Ар’яна веджа», що перекладається як «Арійський зародок» (від авестійського «ваеджо» – зерно, початок, насіння). Антична традиція називає нашу землю Гіперборією і вважає її планетарним полюсом – зрозуміло, що не в географічному, а в духовно-цивілізаційному сенсі. Отже, маємо гарні історичні підстави для заснування цивілізаційного стартапу нового циклу. 

Практика Великого Переходу

Це була теорія, а тепер кілька слів щодо практики. Роботи з формування нового цивілізаційного стартапу ведуться на порталі газети «Народний Оглядач» SD.ORG.UA (СД означає «Спільна Дія»). З 2000 року тут відбувається розвиток теоретичної бази Великого Переходу. Останні 8 років значна увага приділялася питанням психофізичного оздоровлення і омолодження.

Коли набралося достатньо прихильників і активістів, ми створили на порталі соціальну мережу. Місяць тому в ній почала діяти система енергообміну, яка дозволяє фінансувати розробку і об’єктивно оцінювати публікації.

Зараз на основі етномережі відбувається формування ігрового акціонерного товариства. Вже сьогодні будь-який користувач, що самостійно зареєструвався на порталі, може стати акціонером віртуального товариства і брати участь в його управлінні. Це дозволяє спілкуватися зі світлими людьми, вчитися і розуміти, як працює демократична організація акціонерного типу. 

Наступним кроком буде формування моделі держави нового циклу. Ми її бачимо у формі глобальної української національної духовно-економічної держави-корпорації з територією базування в Україні.

Всі вказані роботи відбуваються у точній відповідності з чинним законодавством. Правове і аудиторське забезпечення роботи порталу та соціальної мережі здійснює зареєстрована у Запоріжжі юридична особа Корпорація «Третій Гетьманат». 

Якщо хтось бажає долучити до творення нового світу в якості розробника або акціонера – ласкаво просимо! Вся інформація на порталі газети «Народний Оглядач».

Дякую за увагу!  

Аудіозапис виступу, mp3, 12,2 Мб

Ігор Каганець під час виступу

Редакційний коментар:

Творення інновацій - це соціальна функція варни брахманів. Господарі займаються тиражуванням інновацій, а кшатрії - їх захистом. Тому творення цивілізаційного стартапу Вишня Борія - це надзавдання варни брахманів, а корпорація (акціонерне товариство) Вишня Борія - це форма самоорганізації варни брахманів.   

Як відомо, до варни брахманів належать ті, хто: 1) долучені до вищих знань і практично їх застосовують, 2) перебувають у стані святості (у просторі позитивних подій) або близько до нього, 3) підтримують варну роботою і грошима. Тому всі сучасні українські брахмани є акціонерами Вишньої Борії. Входження до варни брахманів відбувається шляхом входження до акціонерного товариства. 

Місце брахмана у варновій ієрархії визначається шляхом виборності з врахуванням таких рейтингових показників як "Харизма" і "Авторитет".   

Додатково див.: Як стати брахманом

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Теги: 
стартап
Підписуюсь на новини

Зверніть увагу

Френк Герберт: Ну як вам друге дно Вулика Геллстрома?

«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта

«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...

Останні записи

Кращий коментар

Зображення користувача Гендельф Білий.
0
Ще не підтримано

Прослухав. Супер доповідь. Мені всі доповіді Ігора Володимировича подобаються. Треба і дальше продовжувати. Хай буде!

Ми не фантазуємо: ми розраховуємо! Але для того, щоб розраховувати, ми спочатку фантазували.

Коментарі

Зображення користувача Оксана Лутчин.
0
Ще не підтримано

Геніально! Дякую!

Творімо разом мову Сенсар!

Зображення користувача Сергій Остапенко.
0
Ще не підтримано

!Ця доповідь і сама по собі - стартап! Дякую!

Хай Буде!

Зображення користувача Арн Спокій.
0
Ще не підтримано

Пане Ігоре Ви над процесом !!! Щиро дякую.

Найвища влада - влада над собою.

Зображення користувача Гендельф Білий.
0
Ще не підтримано

Прослухав. Супер доповідь. Мені всі доповіді Ігора Володимировича подобаються. Треба і дальше продовжувати. Хай буде!

Ми не фантазуємо: ми розраховуємо! Але для того, щоб розраховувати, ми спочатку фантазували.

Зображення користувача Петро Підкова.
0
Ще не підтримано

+++
!Підтримав!

Підкуємось браття, знаннями вишніми!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Дякую, друзі! Радію, що вам сподобалось. Творимо!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Михайло Харачко.
0
Ще не підтримано

Дуже сподобалась ця чудова змістовна і лаконічна промова. !Дякую.

Сидить Мамай, в кобзу грає, що замислить - то все має.

Зображення користувача Олег Сагайдак.
0
Ще не підтримано

Досить надихаюча промова, правда, самоусунення із простору боротьби потребує додаткового осмислення, а загалом, з"являється відчуття великої справи....

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Якщо є можливість перемагати без опускання у Простір боротьби, то навіщо брахманам туди лізти. Якщо виникне крайня необхідність, то зачисткою займуться кшатрії у Просторі пригод.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Тарсенова Чайка.
0
Ще не підтримано

Як завжди - геніально просто! Дякую. А яка була реакція у слухачів, хто був в аудиторії, чи підходили, чи додатково розпитували, ..., як відреагував викладацький склад?

Часом у простір влітаю,
Світлу подію здійснюю!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Слухали дуже уважно, потім аплодували. Для більшості це була абсолютно нова інформація, тому народ не поспішав із запитаннями. Під кінець пороздавав трохи візиток. Реакція буде пізніше.

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Віктор Макаренко.
0
Ще не підтримано

Сподобалось! Особливо: Монополія на лідерство, Три умови успішного стартапу, Сенс інновації. Подобаються такі матеріали - коли час обдумування значно перевищує час прочитання...

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Творення інновацій - це соціальна функція варни брахманів. Господарі займаються тиражуванням цих інновацій, а кшатрії - їх захистом. Тому творення цивілізаційного стартапу Вишня Борія - це надзавдання варни брахманів, а корпорація (акціонерне товариство) Вишня Борія - це форма самоорганізації варни брахманів.

Як відомо, до варни брахманів належать ті, хто: 1) долучені до вищих знань і практично їх застосовують, 2) перебувають у стані святості (у просторі позитивних подій) або близько до нього, 3) підтримують варну роботою і грошима.

Тому всі сучасні українські брахмани є акціонерами Вишньої Борії. Входження до варни брахманів відбувається шляхом входження до акціонерного товариства.

Місце брахмана у варновій ієрархії визначається шляхом виборності з врахуванням таких рейтингових показників як "Харизма" і "Авторитет".
Додатково див.: Як стати брахманом.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Ігор Каганець.
0
Ще не підтримано

Отже, маємо доволі чітку, просту і зрозумілу схему Великого Переходу. Маю відчуття, що ми близькі до істини. А істинні знання завжди активні: як тільки людина їх сприймає, то вони негайно починають перетворювати її і навколишній світ. Хай Буде!

Все, що робиться з власної волі, – добро!

Зображення користувача Василь Глод.
0
Ще не підтримано

Дякую! Дуже сподобалося. Думаю, що після такої чудової доповіді, збільшиться кількість прихильників формування нового цивілізаційного стартапу.

Радіймо!

Зображення користувача Арсен Дубовик.
0
Ще не підтримано

Дякую, пане Ігоре! Як завжди все лаконічно і доступно.
Мене також цікавить реакція слухачів. Що вони казали?
Чи були інші доповіді на конференції? Яка їх тематика та доповідачі?
Все цікаво! :)
Ще раз дякую!

"Є десь, у якійсь далекій землі, таке дерево, що шумить верховіттям у самому небі, і Бог сходить ним на землю вночі..." (М. В. Гоголь)

Зображення користувача Тур Ярий.
0
Ще не підтримано

Українця дуже не просто "активувати", але коли він "активується", тоді його вже не спинити.
Хай буде!

Все тільки починається!

Зображення користувача Зоріна Небокрай.
0
Ще не підтримано

Чудова доповідь! Дякую! Певно коли слухають, то це звучить як казка і треба просто повірити в неї. Але як приємно, що є дорога куди йти.

Від Землі, сили народження, святою водою благословляю!

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

Нарешті до мене дійшло, що ми творимо: масову організацію варни брахманів нової раси у формі Корпорації брахманів Вишня Борія.

Це і є стартап. Ігрове акціонерне товариство - це перший етап самоорганізації брахманів. Наступний етап - формування територіальних громад брахманів в усьому світі.

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!

Зображення користувача Гендельф Білий.
0
Ще не підтримано

Виходить, що в нас самі брахмани. А де тоді кшатрії і вайші? Вони також потрібні.

Ми не фантазуємо: ми розраховуємо! Але для того, щоб розраховувати, ми спочатку фантазували.

Зображення користувача Миро Продум.
0
Ще не підтримано

На початковому етапі творення інновації потрібні тільки брахмани, бо творення нового - це їхня соціальна функція, тут вони компетентні.

Щодо кшатріїв і господарів, то це не їхня справа. Вони просто не розуміють, що відбувається, тому тут їх немає. Точніше, хтось випадково може зайти, але його дії також мають випадковий характер, а висловлювання часто "не в тему".

Освячуйся! Озброюйся! Плодися!